Oпознаи себе си, за да се обикнеш.
Опознай мъжа си, за да го обичаш такъв какъвто е.
O
познаи децата си за да ги направиш щастливи хора!

Вечните Велики Канони. Конкретно Зло и конкретно Добро Печат Е-мейл

RаziЕlь

Вечните Велики Канони
Новите Божии Заповеди - Старите Истинни Божии Заповеди

Всичко Ново е добре забравено Старо

*Просто Няма Как* Аксиоми

Буквална Философия и Българотракийска Кабала
Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Силата на Думите - Думите на Силата
Дела с Думи - Буквално Казано
Поменете им Думите
Имаме Думата

Животът на Думите - Заветът на Думите
Търсачът и Тълкувачът на Думи

Природата на Думите. Думите на Природата.
Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Името на Думата.Думата на Името.
Името на Името.Думата на Думата.

Дума Дупка прави
Казана Дума - хвърлен Камък

Думите са в Нещата и в Дъното на Всичко
Думите са в Нощите и в Дните на Всички
RаziЕlь

Правила,Норми,Определения,Дефиниции
Нормално,и Ненормално
Вечните Велики Канони - Старите Истинни Божии Заповеди
*Просто Няма Как* Аксиоми


Земята е лошо Място за живеене,когато лоши и зли в Същността си Идивиди се пробват да налагат Правилата и Нормите на Живот,когато се пробват те да дават Определенията,Дефинициите и Разбиранията за Елементите на обществения Живот,пробват се да измислят Законите които да се спазват в тези Общества и Общности,и се пробват да дават Тон в Живота,и Модели за Подражание на Общностите от Индивиди.
Адските изчадия са се пробвали да превърнат Живота на Човеците в Ад.

Неслучайно Народът ни има много точни,простички,директни и цветисти Изрази за пробващите се да му налагат някакви Правила,които са в Разрез със собствените му Разбирания:

- Тебе пък кой те пита бе,кой си ти,че ще ми даваш Тон в Живота?! Какво Ти разбираш от Живота?!
- Ти ли ще ми говориш за Морал бе?! Какво разбираш Ти от Морал?!
- Кой си ти бе,че ще ми говориш какво да правя,и какво да мисля?!
- Я веднага да ми се махаш от Главата,че да не ти се случи Случка!

И това са меко казаните Варианти на Сиктирдосването.

Попълзновенията на „Манипулаторите" , „Законодателите" , „Нормотворците" Натрапниците,Наглеците и Нахалниците трябва да се пресичат веднага,безкомпромисно,категорично и от Корен.

Вечните Велики Канони казано на математически Език са Аксиоми които нямат Нужда от Доказателства.
Доказателствата са пред Очите на Всички,и се виждат и с Просто Око.
---


В Основата на Вечните Велики Канони е Канонът за Същностния човешки Критерий.

Канон за Същностния човешки Критерий
Конкретно Зло и конкретно Добро

Човекът,Индивидът е в Основата на Всичко в човешките Цивилизации.
Какъвто е Човекът,какъвто е Индивидът в Същността си, (която Същност се определя от това първо,дали изобщо Е Човек или адско изчадие,тоест етн.юдeй), такова е всичко,което мисли,вярва,казва,прави,решава,върши,измисля,и всичко що произхожда лично от него.
Същността му се определя и от нумерологичния му Профил,от Психоматрицата му,от Генотипа му,от Mенталитета му,от Начина му на Мислене,от Начина му на Разсъждение,от Етноса му,от Кръвта му.

Всяко конкретно Добро на този Свят произхожда от конкретни добри Хора,всяко конкретно Зло на тази Земя произхожда от конкретни зли,злобни,от лоши в Същността си Индивиди,от адските изчадия,от юдeите.
Няма имагинерно Добро,няма имагинерно Зло.
Доброто и Злото са конкретни и имат конкретни Лица.
--


Толкова е просто.

Винаги когато видите,когато прочетете,когато чуете за,когато се натъкнете на,когато си имате Работа с каквото и да е Определение,с каквато и да е Дефиниция,с каквато и да е Норма,с каквото и да е Правило,с каквато и да е Наредба,с какъвто и да е Закон,с каквото и да е Разпореждане и тем подобни,си задайте Въпроса: Кой ги е казал,Кой ги е измислил,Кой се е разпоредил,кой ги е наредил,кой ги е утвърдил ?

Именно злите и злобните в Същността си Индивиди,адските изчадия,Робите на Ада и Слугите на Шатана са се пробвали да подменят,да изопачат,да извъртят на 180 Градуса,да извратят,да опорочат всичко Човешко,от което дори и си нямат Понятие.
Пробвали са се да опорочат,изопачат,и подменят всичко Добро,всичко Справедливо,и всичко Нормално от човешка гледна Точка.И са се пробвали да утвърдят на тяхно Място като „Норми" Лошото,Злото,Несправедливото и Ненормалното.
„Резултатите" са Налице и пред Очите на Всички.

По противоречащите на Морала,Доброто,Истината,Нормалността,Човешкото и Справедливостта от човешка гледна Точка „Норми,Дефиниции,Определения,Закони и Модели" ще ги познаете.Затова Вечните Велики Канони,Новите Божии Заповеди,Старите Истинни Божии Заповеди, Аксиомите казват,нареждат,заповядват и отсъждат:

Няма как Луди,Ненормалници и Откаченяци да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Норми,Нормално,Нормалност,Редно и Правилно;

Няма как зли и злобни в Същността си Индивиди да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Добро и Зло;

Няма как вероломни в Същността си Индивиди да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Вяра;

Няма как Безбожници и Богохулници да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Богове и Божествени Сили;

Няма как Прокълнатите и Наказваните от Бога да дават Определение за това Што е то Богоизбраност;

Няма как Лишените от Дух да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Дух и Духовност;

Нма как Бездушни да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Душа и Душевност;

Няма как Затворниците на Ада да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Свобода и Рай;

Няма как Словоблудци и Лингвоинженери да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Език,Реч,Слово и Божие Слово;

Няма как Лъжепророци и Лъжемъдреци да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Пророк,Пророчества,Месия,Философия и Мъдрост;

Няма как адски изчадия и Нечовеци да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Човешки Свободи и Права;

Няма как Изчадията на Мрака да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Светлина,Просветени и Просвещение;

Няма как Сатанисти,Слугите на Шатана и Сатаната да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Аггели,Архаггели,Божии и Небесни Сили;

Няма как пълзящи и лазещи Гадини да дават Определение за това Што е то Полет и Небе;

Няма как Юда да дава Дефиниция и Определение за това Што е то Консултанти и Съветници;

Няма как Безродници да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Отечество и Родина;

Няма как Опустошителите и Грабителите на земните Богатства да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Земя и Природа;

Няма как патологични Лъжци да дават Дефиниция и Определение за това што е това Истина и Право;

Няма как Демагози да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Истинност,Справедливост и Магия;

Няма как Демонолози да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Манна Небесна;

Няма как Клетвопрестъпници да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Клетва;

Няма как адски изчадия,Нечовеци,Изверги и Мутанти да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Човек,Човечност и Човещина;

Няма как Враговете на Народа да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Народ;

Няма как Крадци,Мошеници и Измамници да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Почтеност и Порядъчност;

Няма как Провокатори,Интриганти и Диверсанти да дават Дефиниция и Определение за това Што е Миролюбие и Разбирателство;

Няма как Продажници и Изменници да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Вярност;

Няма как Алчни и Циници да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Безкористност,Милосърдие,Филантропия и Благотоворителност;

Няма как Душевни Инвалиди и Психопати да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Психика,Психология и Душевно Здраве;

Няма как изначално Лишените от Здраве да дават Дефиниция и Определение за това Што е то физическо и психическо Здраве;

Няма как Генетично Увредени да дават Определение за това Што е то Гени и Генетика;

Няма как Социопати и Психопати да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Общество и Социум;

Няма как Насилници,КорупЦиoнери,Шантажисти и Изнудвачи да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Лоялност и Добра Воля;

Няма как Прилагащи двойни Стандарти Пропагандисти и Лицемери да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Стандарти;

Няма как Нещастници да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Щастие;

Няма как Безмозъчни да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Разум;

Няма как Безумци да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Интелект и Ум;

Няма как Неуки да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Учение,Науки,Знание,Образование,Умения и Познания;

Няма как Безчувствени да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Чувства;

Няма как Злодеи и Гадняри да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Човечност и Доброта;

Няма как Егоисти да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Алтруизъм и Човеколюбие;

Няма как Извратеняци и Развратници да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Морал и морални Норми;

Няма как Лицемери да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Искреност;

Няма как Параноици и Шизофреници да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Безопасност и Сигурност;

Няма как Изнаcилвачи и Педофили да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Педагогика,и Отглеждане и Възпитаване на Деца;

Няма как Безплодни да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Зачеване,Майчинство,Майка и Родители;

Няма как Убийци да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Живот;

Няма как Осквернители на Гробове,Мародери,Некрофили и Некроманти да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Смърт и Почит към Мъртвите;

Няма как Агресори и Войнолюбци да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Мир;

Няма как Паразити,Експлоататори и Спекуланти да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Себестойност на Труда,и Себестойност на каквото и да е;

Няма как Циници и Лихвари да дават Дефиниция и Определение за това Што е то истинска Цена и Стойност на Нещата;

Няма как Злодеи,Изверги и Престъпници да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Закони и Законодателни Органи;

Няма как Осъдените от Небесния Съд да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Съд и Съдебна Система;

Няма как Крадци и Грабители да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Собственост;

Няма как Плагиати,Фалшификатори и Крадци на чужди История,Вярвания,Знания и Култура да дават Дефиниция и Определение за това Што е то История,Култура и Авторство;

Няма как Имитатори да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Изкуство и Техника;

Няма как Грешници да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Безгрешност;

Няма как Безчестници да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Чест и Достойнство;

Няма как Безсъвестници да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Съвест;

Няма как Човекомразци да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Обич и Любов;

Няма как Негодници,Некадърници и Експлоататори да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Работа,Човешки Кадри и Кадруване;

Няма как Безнадеждници да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Надежда;

Няма как безскрупулни Търговци,Отровители и Кръвопийци да дават Дефиниция и Определение за това Што е то Лекове,Лечение,Лекари и Лекарства;

Няма как Производители на сурогатни,изкуствени,отровни,ГMО и боклучави уж „Био и Органични Продукти и Храни" да дават Дефиниция и Определение за това Што е то здравословна,добра,нормална,естествена човешка Храна;

---

Толкова е просто.Както казва Народът ни - Просто Няма Как - Просто Няма Начин.

Всичкото това конкретно Зло,всичките тия:

зли,злобни в Същността си,Луди,Ненормалници,Откаченяци,Вероломни,Безбожници,Богохулници,Прокълнати и Наказвани от Бога,
Лишени от Дух,Бездушни,Завистници,Затворници на Ада,Словоблудци,Злословници,Лъжепророци,Лъжефилософи,Лъжемъдреци,Роби на Ада,
Изчадия на Мрака,Сатанисти и Слуги на Шатана,Пълзящи и Лазещи Гадини,Юди,Предатели,нагли Интересчии,Братоубийци,Заговорници,Изменници,Безродници,Разрушители,
Опустошители,Закононарушители,патологични Лъжци,Демагози,Демонолози,Клетвопрестъпници,Клеветници,адски Изчадия и Мутанти,
Врагове на Народа,Мошеници,Измамници,Провокатори,Диверсанти,Продажници,Изменници,алчни и цинични Наглеци,
душевни Инвалиди,Психопати,лишени от Здраве,Генетично Увредени,
Социопати,Шантажисти,Изнудвачи,Нещастници,Безмозъчни,Безумци,Неуки,Мракобесници,
Некадърници,Експлоататори,Търговци,
Безчувствени,Злодеи,Гадняри,Егоисти,Извратеняци,Развратници,Лицемери,Параноици,
Наказаните с Безплодие,Педофили,Безплодни,Убийци,Изверги,Осквернители на Гробове,Некрофили,Некроманти,Мародери,
Агресори,Войнолюбци,Паразити,Спекуланти,Циници,Лихвари,Престъпници,
Осъдени от Небесния Съд,Крадци,Грабители,Плагиати,Злъчни и Злостни в Същността си,Фалшификатори,Имитатори,Грешници,Търгаши,
Безчестни,Безсъвестни,Безсърдечни,Човекомразци,Ненавистници,Злопаметни,Безнадежни,
Производители на Сурогати,Поразените и Победените от Всички Богове,Духове и Сили

Са Ништожни,и нямат Думата.

Всичката тая адска Сган не разбира от Добро,Човешко,Редно и Нормално,и няма как да разбира от Добро,Човешко,Редно и Нормално.

Все едно например отровните Змии да осъзнаят че са лоши,и сами да изтръгнат отровните си Жлези и Зъби.Или Паразитите да осъзнаят,че са вредни,и сами да се откажат да паразитират и вредят.

Просто няма как,Просто няма Начин,защото не им е вродено в Природата,защото Просто не им е заложено в Генотипа,не им е записано в Програмата.

Всичката тая адска Паплач Няма Словото,Няма Думата,и подлежи на Физическо Уништожение,Взаимно Уништожение,Самоуништожение,Себеуништожение,Самоубиване и Себеубиване.

Конкретно,Поединично - Един по Един,

Индивидуално - Индивид по Индивид,

на Групи,по Групи - във Всички Групи,

по Обштности,по Обштини - Всички Обштности,Всички Обштини,

Кръг по Кръг - във Всички Кръгове,

Организация по Организация - Всички Организации,

Партия по Партия - във Всички Партии,

Структура по Структура - във Всички Структури,

Слой по Слой - във Всички Слоеве,

Гилдия по Гилдия - във Всички Гилдии,

Лоби по Лоби - Всички Лобита,

Фонд по Фонд - Всички Фондове,

Фондация по Фондация - Всички Фондации,

Хедж по Хедж - Всички Хеджове,

Асоциация по Асоциация - Всички Асоциации,

Корпорация по Корпорация - Всички Корпорации,

Холдинг по Холдинг - Всички Холдинги,

Ложа по Ложа - Всички Ложи,

Орден по Орден - Всички Ордени,

Формирование по Формирование - във Всички Формирования,

Власт по Власт - във Всички Власти,

Град по Град - във Всеки Град,

Страна по Страна - във Всяка Страна,

и Всички Накуп по Цялата Земя.

Всячески,по Всякакви,и по Всички Начини.
Буквално,Съдбоносно,и Простичко Казано.
---

Виж кой е, и какъв е. Конкретно Зло и конкретно Добро Редактирай Печат Е-мейл

Виж кой е, и какъв е

Конкретно Зло и конкретно Добро

Животът е прост и ясен когато знаеш кой какъв е в Същността си
Канон за Същностния човешки Критерий

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Силата на Думите - Думите на Силата
Дела с Думи - Буквално Казано
Имаме Думата

Моралът е Мерилото на Кантара, във Везните, на Свещения Небесен Съд

Първата и Втората Стъпка,

Ред е на Третата Стъпка


RaziElь


Когато някой мисли за Нещо,независимо от това за какво се отнасят Мислите му,аз питам:
- Кой и какъв е Човекът,или Индивидът който мисли по този Начин? И дали изобщо Е Човек?

Когато някой вярва в Нещо,независимо от това какво е то,аз питам:
- Кой и какъв е Човекът, или Индивидът който вярва в това Нещо? И дали изобщо Е Човек?

Когато някой каже Нещо,независимо от това какво е то,аз питам:
- Кой и какъв е Човекът,или Индивидът казал това Нещо? И дали изобщо Е Човек?

Когато някой направи Нещо,независимо от това какво е то,аз питам:
- Кой и какъв е Човекът, или Индивидът направил това Нещо? И дали изобщо Е Човек?

Когато някой вземе някакво Решение,независимо за коя Област на Живота се отнася то,аз питам:
- Кой и какъв е Човекът, или Индивидът взел това конкретно Решение? И дали изобщо Е Човек?

Когато някой напише Нещо,независимо от това какво е то,аз питам:
- Кой и какъв е Човекът,или Индивидът написал това Нещо? И дали изобщо Е Човек?

Когато някой извърши някакво Действие,независимо от това какво е то,аз питам:
---Кой и какъв е Човекът, или Индивидът извършил това Действие? И дали изобщо Е Човек?

Когато някой направи някакво Откритие,независимо от това в коя Област на Познанието е това Откритие,аз питам:
-Кой и какъв е Човекът, или Индивидът направил това Откритие? И дали изобщо Е Човек?

Когато някой създаде някаква Творба,независимо в коя Област на Изкуството е,аз питам:
- Кой и какъв е Човекът, или Индивидът създал тази Творба? И дали изобщо Е Човек?

Когато някой измисли нещо Ново,независимо от това какво е то,аз питам:
- Кой и какъв е Човекът, или Индивидът измислил това ново Нещо? И дали изобщо Е Човек?

Когато някой напише,пее,или свири някаква Музика,независимо от това от какъв Жанр е тази Музика,аз питам:
- Кой и какъв е Човекът,или Индивидът написал,пял,или свирил тази Музика? И дали изобщо Е Човек?

Когато някой изгради,построи Нещо,независимо от това какво е то,аз питам:
- Кой и какъв е Човекът, или Индивидът изградил,построил това Нещо? И дали изобщо Е Човек?

Когато някой измисли нов Закон,независимо за коя Област на Живота се отнася той,аз питам:
- Кой и какъв е Човекът, или Индивидът измислил този конкретен Закон? И дали изобщо Е Човек?


И така нататък.

Когато някой извърши Нещо, каквото и да е било то,аз питам:

- Човек ли Е изобщо този някой,който е извършил това Нещо,каквото и да е било то?


Това е Критерият по който може да се прецени всяко Нещо в този Живот,и на този Свят,всичко мислено,вярвано,казано,направено,написано,извършено,открито,създадено,измислено,изпято,изсвирено,
изградено и построено дали е Добро или Зло,най-общо и простичко казано.Канон за Същностния човешки Критерий

Конкретно Зло и конкретно Добро

Човекът е в Основата на Всичко в човешките Цивилизации.

Какъвто е Човекът,какъвто е Индивидът в Същността си,която Същност се определя от нумерологичния му Профил,от Психоматрицата му,от Генотипа му,от Mенталитета му,от Начина му на Мислене,от Начина му на Разсъждение,от Произхода му,от Кръвта му,такова е всичко,което мисли,вярва,казва,прави,решава,върши,измисля,и всичко що произхожда лично от него.

Всяко конкретно Добро на този Свят произхожда от добрите Хора.

Всяко конкретно Зло на тази Земя произхожда от злите,злобните,от лошите в Същността си Индивиди,от адските изчадия.


Няма имагинерно Добро,няма имагинерно Зло.
Доброто и Злото са конкретни и имат конкретни Лица.

Факт.
---

Няма Начин добър в Същността си Човек,и по Принцип,по Презумпция Човек,да казва и върши Слова и Дела които да са зли и с лоши Последствия за другите Човеци и Света като Цяло.

И няма Начин зъл Субект,адско изчадие да говори и върши добри и с добри Последствия за Човеците и Света като Цяло Слова и Дела.

Няма Начин дадени Доктрини,Идеологии, Религии, „Философии" ,Откритие,Творба,Книга,Музика,Сграда,Техника,социална Мрежа и така нататък да са добри за Човеците и Света като Цяло,щом са , „вдъхновени" открити,създадени,написано,построени,решени,конструирани,измислени от зли в Същността си Субекти,от адски изчадия.

Това е Аксиома,която няма Нужда от Доказателства. Доказателствата са пред Очите на всички.

Факт.
---

Разкривайте ги по Хулите и по злите им Дела,съдете и ги наказвайте за Хулите и злите им Дела

Злите в Същността си Субекти,адските изчадия се разпознават много лесно,дори без да знаете нумерологичния им Профил,Психоматрицата и Произхода им,достатъчно е да сте поне малко наблюдателни,и им махнете лицемерната и цивилизационната Маска,зад която се пробват да се прикриват и мимикрират.

Разпознават се по Хулите,Клеветите,Заговорите,Интригите с които се пробват да демонизират и зомбират Индивидите,и по злите си Дела и Замисли пробвани да бъдат прикривани зад добри по Начало Думи,зад свещени,сакрални за различните Култове,Вярвания и Религии Наименования,Имена на Богове и Думи.

Злото се е пробвало да се маскира на „Добро" ,и се е пробвало да демонизира истинското Добро.

Злото се е пробвало да се маскира като „Свещено" както е проповядвал Сатанистът Алистър Кроули.

Няма имагинерно Зло,няма такова отвлечено Понятие катоЗло.Злото е конкретно и има конкретни Лица.

Няма ненаказано Зло,няма ненаказани адски изчадия,Злото,злите Субекти,адските изчадия задължително се наказват от всички добри Човеци,от всички Богове,Духове и Сили,от Майката на всички Богове,Духове и Сили.
Първата сигурна и решаваща,основополагаща Стъпка да се победи Злото е да се разкрие и покаже на целия Свят истинската Същност на злите Субекти,на адските изчадия конкретно Индивид по Индивид,да се разкрие злата и зверска Същност на адските изчадия,на Зверовете в уж човешки Кожа и Тела.


Тази Първа Стъпка вече е направена.
В Момента тече Втората Стъпка.

Ред е на Третата Стъпка.

---***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь

 


Изработка violeta.bg