Oпознаи себе си, за да се обикнеш.
Опознай мъжа си, за да го обичаш такъв какъвто е.
O
познаи децата си за да ги направиш щастливи хора!

2..БулТракийска Кабала.Еднаквите Думи/Понятия започващи с П,Р,С и Т Печат Е-мейл

Еднаквите Думи/Понятия - П,Р,С и Т
Еднаквите по Скрита Същност Думи/Понятия според Канона за Еднаквите Съгласни.
---

...В Началото бе Словото...
Словото е Началото.Началото е Слово
Природата на Думите.Думите на Природата
Думите разказват сами за себе си
Буквалните Думи в буквален Смисъл
Буквалният Смисъл на Думите
Архитектоника на Буквите.Буквите на Архитектониката
Архитектура на Думите.Думите на Архитектурата
Архитектура на Речта.Речта на Архитектурата.
Името на Думата.Думата на Името
Името на Името.Думата на Думата
Свещеният Мъртъв Тюркско-Тракийски Български Език
ПраРеч и ПраЕзик
Българо-Тракийска Кабала.
В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Дела с Думи - Буквално Казано

Търсачът и Тълкувачът на Думи
---
Канон за Еднаквите Съгласни

Всички Думи/Понятия които имат едни същи Съгласни Звуци и Букви,подредени в една и съща Последователност,имат една и съща взаимосвързана,взаимозаменяема и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
Всички Думи/Понятия с едни и същи Съгласни Звуци и Букви принадлежат към едно Семейство.
По-важни са Звуците,а после Буквите с които са изписани Звуците.
---

---

Така нареченият Шoфар също е класически Пример за Проба за Присвояване,за Проба за „Прихватизация" на чужди Символи и Знания като Кабалата.
Свиренето с животински Рог е практикувано от древни,до чак сегашни наши Времена от доста Народи,включително и от нашите Прадеди Кановете,и от нашите Народи.В Каббале Шофар означает Раскрытие тайной Мудрости в широких Массах, являющееся предварительным и обязательным Условием полного Избавления.

В Кабала Шофар означава Разкриване на Тайната Мъдрост на широките Маси,на Народа,което се явява предварително и задължително Условие за пълното Спасение.

Распространение этой Мудрости (Каббалы) в Массах называется „Шофар“,подобно Шофару — бараньему Рогу,Звук которого разносится на большие Расстояния. Так же и Отзвук этой Мудрости будет разноситься по всему Миру.

Разпространението на тази Мъдрост - Кабала сред Масите,сред Народа се нарича Шофар.Подобно на Шофара - Рогът от Овен,Звукът от който се носи на големи Разстояния,така и Отзвукът на тази Мъдрост ште се разнася по целия Свят.

Считается, что именно Звук Шофара имеется в Виду под «последней Трубой» в Конце Дней.


Думата и Понятието Шофар имат една и съща Скрита Същност според Канона ми за Еднаквите Съгласни с Думата и Понятието Шифър.Именно,само,и единствено моята Българо-Тракийската Кабала,именно, само,и единствено моята,нашата БулТракийска Кабала е Шифърът.

Буквално Казано.
---


Канон за Еднаквите Съгласни

Всички Думи/Понятия които имат едни същи Съгласни Звуци и Букви,подредени в една и съща Последователност,имат една и съща взаимосвързана,взаимозаменяема и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
Всички Думи/Понятия с едни и същи Съгласни Звуци и Букви принадлежат към едно Семейство.
По-важни са Звуците,а после Буквите с които са изписани Звуците.
---


П Опа(Опс,Копиа Богиня на Изобилието),Пея,Пее,Пей,Опей,Опея,Опя,Поя,Пои,Упоя,Упои,Упой,
Пия,Пие,Пий,По,Пай(Сладкиш),Пая,Пай(Дял),Пи(3,14),Ип(Въже),Япаа(овча,живот. Вълна),
Ап(Хапче),Йьоп(Целуни),Яп(Направи),Япъ(Строеж),Айъп(Нередно),

ПВ Поява,Появя,Появи,Повия,Повие,Повий,Пиво,Опива,Опивай,Паве,Опява,Опявай,Опва,Опвай,

ПВД Повод,Повода,Поводи,Поведа,Поведи,По-Вода,

ПВДН Поведение,Поведен,Поведена,Поведено,Поведени,Поведения,По-Виден,

ПВЛ Повеля,Повели,По-Воля,Поваля,Повали,

ПВН Опъване,Опване,Опяване,Опиване,Пийване,Упояване,Павиан(Маймуна),Павиана,Павиани,
Опъван,Опъвана,Опъвано,Опъвани,Опъвания,Опяван,Опявана,Опявано,Опявани,Опявания,
Опиван,Опивана,Опивано,Опивани,Опивания,Упояван,Упоявана,Упоявано,Упоявани,
Упоявания,Повеян,Повеяна,Повеяно,Повеяни,Повеяния,Упование,

ПВЦ Певец,Певеца,Певци,Певица,Певици,Певеце(Дограма),Пиявица,Пиявици,

ПГБН Погубен,Погубена,Погубено,Погубени,Погубения,Пагубен,Пгубна,Пагубно,Пагубни,
Пагубния,

ПГРМ Епиграма,Епиграми,Погром,Погрома,Погреем,Погрееме,

ПД Под,Пода,Педя,Педи,Пада,Падай,Опада,Опадай,Подай,Пиде(Баница),Подуя,Подуй,Подуе,

ПДК Под-Око,Упадък,Упадъка,

ПДЛ Педал(Велос.),Педала,Педали,Пудел,Пудела,Пудели,Подъл,Подла,Подло,Подли,Подлия,
Падал,Падала,Падало,Падали,Подел,Подела,Подело,Подели,
Подал,Подала,Подало,Подали,Подалия,Опадал,Опадала,Опадало,Опадали,Опадалия,
Подлея,Подлей,Подлее,

ПДЛЖ Подлъжа,Подлъже,Подлежа,Подлежи,Подложа,Подложи,

ПДМ Подиум,Подиума,Подиуми,Подем,Подема,Подемай,Падам,Падаме,
Опадам,Опадаме,Епидемия,Епидемии,Подмия,Подмие,Подмий,

ПДМШ Подемаш,Подемаше,Подмиеш,Подмиеше,Подумаеш(Помислиш),

ПДН Подаяние,Подаяния,Падение,Падения,Падина,Падини,Опадане,Пъдене,Пъден,Пъдено,
Пъдена,Пъдени,Пъдения,Падане,Падни,Падна,

ПДР Пудра,Пудри,Пудря,Подир,Подире,Подаря,Подари,Педер(Падре),Падре,
Подрия,Подрие,Подрий,

ПДРК Подарък,Подаръка,Подръка,Подарки(Подаръци),

ПЖН Паяжина,Паяжини,Пожъна,Пожъне,Пожъни,

ПЖР Пожар,Пожара,Пожари,По-Жар,Опожаря,Опожари,Пожираю(Изяждам),

ПЗ Поезия,Поза,Пози,Пазя,Пази,Опазя,Опази,Пазъ(Кори за Баница),Пауза,Паузи,Пизза(Пица),

ПЗЛ Пъзел,Пъзели,Пъзльо,Пъзла,Пазил,Пазила,Пазило,Пазили,Опазил,
Опазила,Опазило,Опазили,

ПЗН Позная,Познай,Познае,Опозная,Опознай,Опознае,Опазен,Опазена,Опазено,Опазени,
Пазен,Пазена,Пазено,Пазени,Пазене,

ПЗР Пазар,Пазари,Пазаря,Позор,Позоря,Позори,Опозоря,Опозори,Пазар(Неделя),
Позьор,Позьори,Позира,Позирай,

ПЗРН Позиране,Пазарене,Пазарен,Пазарна,Пазарно,Пазарни,Пазарния,
Позорен,Позорна,Позорно,Позорни,Позорния,Опозорен,Опозорена,Опозорено,Опозорени,
Опозорения,

ПК Покой,Покоя,Покои,Поука,Поуки,Покай,Покая,Покае,Упокой,Упойка,Упойки,Пак,Пък,Пик,
Пика,Пики,Пек,Пека,Опека,Пука,Пукай,Опак,Опако,Пуйка,Пуйки,Пуяк,Пуяка,Пейка,Пейки,
Паяк,Паяка,Пикая,Пикай,Пикае,Ипек(Коприна),

ПКЛ Пъкъл,Пъкъла,Пукал,Пукало,Пукала,Пукали,Пукалия,Опукал,Опукало,Опукала,Опукали,
Опукалия,Пикал,Пикало,Пикала,Пикали,Пикалия,Опикал,Опикало,Опикала,Опикали,Опикалия,
Пикла,Пикли,Пикльо,Пиколо,Пикола,Покаял,Покаяло,Покаяла,Покаяли,Покаялия,Опекъл,
Опекла,Опекло,Опеклия,

ПКЛН Поколение,Поколения,Поклон,Поклони,Поклоня,Покланя,Покланяй,
Пъклен,Пъклено,Пъклена,Пъклени,Пъкления,Покълна,Покълне,Покълни,По-Клан,По-Клон,
По-Колене,

ПКН Покана,Покани,Поканя,Пукане,Пекан,Пекана,Пекани,Пикня,

ПКНК Покойник,Покойника,Пикник,Пикника,

ПКР Покоря,Покори,Покрия,Покрие,Покрий,Покрай,

ПКРВ Покров,Покрови,Покрив,Покриви,Покрива,Покривай,Покорява,Покорявай,

ПКРТ Покритие,Покрития,Покрит,Покрита,Покрито,Покрити,Покрития,Покрият,Покрийте,
Покорят,Покорете,

ПКТ Пакет,Пакета,Пакети,Пакт,Пакта,Пекат,Пукат,Опукат,Покоят,Покаят,Покайте,

ПЛ Пол,Поле(Всички Видове Полета),Поля,Опело,Опела,Поло,Пола,Поли,Пила,Пили,Пиля,Пиле,Пуля(Kуршум),
Опал,Пилея,Пилее,Пилей,Паля,Пали,Пол(Под),Полея,Полей,Полее,Плюя,Плюе,Плюй,
Пул,Пула,Пуля(се),Пули(се),Опуля,Опули,Пул(рибешка Люспа),Полу(Наполовина),
Пала(Парцал,Кърпа),Паалъ(Скъпо),Пул(гербова Марка),Пул(Паети),Пуллу(С Паети),Пул(за Игра на Табла),

ПЛВ Плява,Плава,Плавай,Плевя,Плеви,Полива,Поливай,Палав,Палава,Палаво,Палави,
Палавия,Палува,Палувай,Плува,Плувай,Полеви,Полева,Полево,Полевия,

ПЛВН Плуване,Плаване,Поливане,Поливен,Поливна,Поливно,Поливни,Поливния,Плавен,
Плавна,Плавно,Плавни,Плавния,Палуване,Плевня,Плевни,Плевене,

ПЛГ Плуг,Плуга,Полог(за Яйца),Полога,Полага,Полагай,Поляга,Полягай,
Полог(Завеса на Легло,Балдахин),

ПЛД Плеяди(Съзвездие),Плеяда,Плеяди,Плод,Плода,Оплодя,Оплоди,

ПЛДР Пледоария,Пледоарии,Пледира,Пледирай,Аплодира,Аплодирай,

ПЛЖ Плаж,Плажа,Полежа,Полежи,Положа,Положи,

ПЛЗ Полза,Ползи,Пълзя,Пълзи,Полазя,Полази,Плаза,Плезя,Плези,

ПЛК Плик,Плика,Палка,Палки,Аплик,Аплика,Полк,Полка,Поляк,Поляка,Полка(Танц),
Плака(Отлагания),Плаки,Плака(Плач),Опилка,Опилки,Пелик(Плитка),Иплик(Конец),

ПЛМ Племе,Палма,Палми,Плам,Пламя(Пламък),Палома(Гълъб),
Палим,Полеем,Пилеем,Пулиме,

ПЛКН Пеликан,Пеликана,Пеликани,Плакане,Оплакан,Оплакана,Оплакано,Оплакани,Оплакания,

ПЛМ Племе,Палма,Палми,Плам,Пламя(Пламък),Палома(Гълъб),
Палим,Полеем,Пилеем,Пулиме,

ПЛМНН Племенен,Племенна,Племенно,Племенни,Племенния,Пламенен,Пламенна,Пламенно,
Пламенни,Пламенния,

ПЛН Аполон(Бог на Слънцето),План,Плана,Поляна,Поляни,Пелин,Пелина,Плен,Пленя,Плени,Пълен,Пълна,
Пълно,Пълни,Пълния,Пълня,Пълнея,Пълнее,Пълни,Полен,Полени,Пилене,Пилеене,
Опален(Изгорен),Опулен,Опулено,Опулена,Опулени,Опуления,Палене,
Plane(Самолет),Пелена,Пелени,Полоний(хим.Елемент),Пилон,Пилона,Пилони,

ПЛНН Планина,Планини,Пълнен,Пълнено,Пълнена,Пълнени,Пленен,Пленено,Пленена,
Пленени,

ПЛНТ Планета,Планети,Планът,Поляната,Поляните,Пленят,Пленете,Пълнят,Пълнете,
Полените,Пълнеят,Пълнейте,

ПЛНТЛ Пълнител,Пълнителя,Пълнители,Пленител,Пленителя,Пленители,

ПЛР Пилар(Стълб,Колона,Подпора),Пилари,Полира,Полирай,Апелира,Апелирай,Полар,

ПЛС Пулс,Пулса,Плюс,Плюса,Полюс,Полюси,Полюса,Плисе,Пляс,Палас,
Palais(Палат),Полоса,Полоси,

ПЛСВ Плясва,Плясвай,Плесва,Плесвай,Плисва,Плисвай,Пулсов,Пулсова,Пулсово,Пулсови,
Пулсовия,Полюсови,Полюсовия,Плюсови,Плюсовия,

ПЛСК Плисък,Плисъка,Плясък,Плясъка,Паласка,Паласки,Плиска,Плискай,Пляска,Пляскай,
Оплеска,Оплескай,Плюска,Плюскай,Плосък,Плоска,Плоско,Плоски,Плоския,

ПЛСТ Пласт,Пластта,Плъст,Плъстта,Полюсът,Полюсите,Плюсът,Пулсът,Плисето,Плисета,
Полосата,Полосите,Паласът,

ПЛТ Плът,Плътта,Плат,Плата,Плета,Плети,Полет,Полети,Полетя,Полита,Политай,
Платя,Плати,Палат,Палати,Палата,Палто,Палта,Палет,Палети,Плата,Плато,
Плита(Плоча),Плет(Ограда),Оплета,Оплети,Оплитай,Плот,Плота,Полето,Полета,
Полите,

ПЛТК Плитка,Плитки,Плетка,Плетки,Политик,Политика,Политики,Плитък,Плитко,Плитки,
Плиткия,Платка,Платки,Палатка,Палатки,Платика(Риба),Платок(Забрадка),

ПЛТН Плутон,Платно,Платна,Плътен,Плътна,Плътно,Плътни,Плътния,Платен,Платена,
Платено,Платени,Платения,Политане,Уплътня,Уплътни,Плетене,Плетен,Плетена,
Плетено,Плетени,Плетения,Политане,

ПЛХ Полъх,Полъха,Плахо,Плах,Плаха,Плахи,Плахия,Уплаха,Уплах,Плъх,Плъха,
Полях,Поляха,Полеех,Полееха,Пилях,Пиляха,Пилеех,Пилееха,Палех,Палеха,
Плех(Плетох),Плеха,Оплех,Оплеха,

ПЛЦ Палец,Палеца,Палци,Пилци,Полица,Полици,Полиция,Полицай,Полицаи,Плац,Плаца,
Поляци,Полюция(Семеизпразване),Аплици,Пилци,

ПЛЧ Плоча(бетонна),Плоча(грамофонна),Плочи,Плечи(Рамене),Плач,Плаче,Плача,Плачи,
Палач,Палача,Палачи,Пилич(Пиле),Оплача,Оплаче,Получа,Получи,Опълча,Опълчи,

ПЛЧК Поличка,Полички,Плячка,Плячки,Плачка,

ПЛШ Плаша,Плаши,Уплаша,Уплаши,Палиш,Палеше,Пилиш,Пилеше,Пилееш,Пилееше,
Пулиш,Пулеше,Опулиш,Опулеше,

ПЛШВ Полюшва,Полюшвай,Плюшове,Плешив,Плешива,Плешиво,Плешиви,Плешивия,

ПЛШК Плешка,Плешки,Пилешки,Пилешка,Пилешко,

ПЛШТ Площ,Площи,Площа,Плащ(Наметало),Плещя(говоря Глупости),Плещи,Плещи(Рамене),
Плющя,Плющи,Палещ,Палеща,Палещо,Палещи,Палещия,Плюещ,Плюеща,Плюещо,Плюещи,Плюещия,
Плащай,Плаща(Плащане),Пилеещ,Пилееща,Пилеещо,Пилеещи,Пилеещия,
Плашат,Плашете,Плашите,Уплашат,Уплашите,Плюшът,

ПЛЩ Площ,Площи,Площа,Плащ(Наметало),Плещя(говоря Глупости),Плещи,Плещи(Рамене),
Плющя,Плющи,Палещ,Палеща,Палещо,Палещи,Палещия,Плюещ,Плюеща,Плюещо,Плюещи,Плюещия,
Плащай,Плаща(Плащане),Пилеещ,Пилееща,Пилеещо,Пилеещи,Пилеещия,

ПМ Поема,Поеми,Поема(Приема),Поемай,Поеми,Помия,Помии,Пеем,Пееме,Пием,Пиеме,
Поим,Поиме,По-Име,

ПМК Памук,Памука,По-Мек,По-Мека,По-Меко,По-Меки,Помак,Помака,

ПМН Помен,Помена,Помени,Помня,Помни,Опомня,Опомни,Поемно(Лице),Поемни,

ПМТ Памет,Паметта,Помета,Помети,Помита,Помитай,Помята,Помятай,Поймут(Хващат),
Поемат,Поемайте,

ПН Пан(гр.Всичко),Пиано,Пиана,Пеене,Пиене,Пано,Пана,Пане,Пяна,Пън,Пан,Пин,
Паун,Пауна,Пауни,Пиян,Пияна,Пияно,Пияни,Пияния,Опън,Опъна,Опъни,Опна,Опни,
Поне,Пойна,Поен,Пойни,Пойния,Апнея,Упоен,Упоена,Упоено,Упоени,Упоения,

ПНКТ Пункт,Пункта,Паниката,

ПНР Панаир,Панаира,Панаири,Панира,Панирай,Панира(Паникьосва се),Пънар(Кладенец),
Панер,Панера,Панери,

ПНС Пенсия,Пенсии,Пенис,Пениса,Пениси,Пенс(Монета),Пенса,Понася,Понасяй,Понеса,
Понеси,Понося,Поноси,

ПНТ Понятие,Понятия,Поанта,Панта,Панти,Пинта,Пинти,Пианото,Пианата,Пеенето,Пиенето,
Паното,Паната,Пънът,Панът,Паунът,Пауните,Пияният,Пияната,Пияното,Пяната,
Пияните,Опънат,Опъната,Опънато,Опънати,Опънатия,Опънете,Опънта,Пойният,
Пойната,Пойното,Пойните,Апнеята,Упоеният,Упоената,Упоеното,Упоените,
Пенят(се),Пенете(се),

ПНЦ Панацея,Панацеи,Опинци(Цървули),Паница,Паници,Пияница,Пияници,

ПНЧ Понеча,Понечи,Панча(Длан),Пънче,Пончо,

ПП Епопея,Пипе(Мозък),Пъп,Пъпа,Поп,Попа,Попе,Пипа,Пипай,Попея,Попее,Попей,

ППВ Попове,Попива,Попивай,Опипва,Опипвай,Попява,Попявай,

ППЛ Пепел,Пипало,Пипала,Опипал,Опипала,Опипало,Опипали,Apple(Ябълка),Пипал,Пипали,
Попилея,Попилей,Populi(Народ),People(Народ),

ППЛЧ Паплач,Поплача,Поплаче,

ППР Попара,По-Пара,Пипер,Попаря,Paper(Хартия),

ПР Пари,Пара(водна),Прие,Пара(Паричка),Перо,Пера,Пери(Дух),Pierre(Камък),
Пера(Пране),Опора,Опори,Опера,Опери,Пюре,Порой,Порои,Пире(Бълха),Пуру(Жребий),
Парий,Парии,Пора,Пори,Пура,Пури,Пер,Пир,Пор,Поря,Пори,Опаря,Опари,
Power(Сила),Poor(Беден,Бедняк),

ПРБ Прибой(морски),Прибоя,Проба,Проби,Перебой(Прекъсване),Пробия,Пробие,Пробий,Проби,
Поръбя,Поръби,Пребия,Прребие,Пребий,Поробя,Пороби,Прееба(Прецаквам),Прееби,

ПРБВ Пробив,Пробиви,Пробва,Пробвай,Пребива,Пребивай,Пробива,Пробива,Преобува,
Преобувай,Преебава,Преебавай,Поръбва,Поръбвай,Поробва,Поробва,

ПРБВН Пробване,Поробване,Пребиване,Пробиване,Поръбване,Преебаване(Прецакване),
Пробван,Пробвано,Пробвана,Пробвани,Поробван,Поробвано,Поробвана,Поробвани,
Пребиван,Пребивано,Пребивана,Пребивани,Пробиван,Пробивано,Пробивана,Пробивани,
Поръбван,Поръбвано,Поръбвана,Поръбвани,Преебаван(Прецакван),
Преебавано,Преебавана,Преебавани,

ПРБД Пробуда,Пробудя,Пробуди,Пребъда,Пребъде,

ПРБН Пробойна,Пробойни,Пробен,Пробна,Пробно,Пробни,Парабени,Поробен,Поробена,
Поробено,Поробени,Поръбени,Поръбен,Поръбена,Поръбено,Преебан(Прецакан),Преебана,
Преебано,Преебани,

ПРБР Прибор,Прибора,Прибори,Прибира,Прибирай,Прибера,Прибери,Преброй,Преброя,
Преброи,

ПРВ Пръв,Първи,Първа,Първо,Първия,Правя,Прави,Порив,Порива,Пориви,Проява,Проявя,
Прояви,Права(Линия),Право(учебен Предмет),Права(юридически),Оправия,
Права(морални),Право(изправено),Прав,Права,Прави,Правия,Управа,Оправя,Оправи,

ПРВД Правда,Правди,Превод,Преводи,Преведа,Преведи,Приведа,Приведи,Паровод,

ПРВДН Провидение,Правдина,Правдини,Привидение,Привидения,Праведен,Праведно,Праведна,
Праведни,Праведния,Преведен,Преведено,Преведена,Преведени,Преведения,Проведен,
Проведено,Проведена,Проведени,Проведения,Приведен,Приведено,Приведена,
Приведени,Приведения,Проводен,Проводено,Проводена,Проводени,Проводения,
Оправдание,Оправдания,Оправдан,Оправдана,Оправдано,Оправдани,Оправдания,

ПРВДНК Праведник,Праведника,Проводник,Проводника,

ПРВЛ Правило,Правила,Правил,Правила,Правили,Правел,Правела,Правело,Правели,
Преваля,Превали,Провал,Провали,Проваля,Проваляй,Превал,Оправил,Оправила,Оправило,Оправили,
Превел,Превела,Превело,Превели,

ПРВЛН Управление,Управления,Правилен,Правилно,Правилна,Правилни,Проваляне,Провален,
Провалено,Провалена,Провалени,Проваляне,Проваляния,

ПРВН Параван,Паравана,Паравани,Правене,Правен,Правна,Правно,Правни,Правния,
Оправен,Оправена,Оправено,Оправени,Оправения,Оправна,Оправно,Оправни,Оправния,
Парвеню,

ПРВНЦ Първенец,Първенеца,Първенци,Управници,Превенция,

ПРВРТ Прeврaт,Прeврaта,Прeврaти,Превъртя,Превърти,Превърта,Превъртай,

ПРВТ Правота,Привет,Правят,Правете,Оправят,Оправяйте,Първият,Първата,Първото,
Първите,Правият,Правата,Правото,Правите,Проявят,Проявете,Проявата,Проявите,Поровят,
Поровете,Паровият,Паровата,Паровото,Паровите,Перовете,Пировете,Пируват,Пирувайте,
Поровете(Пор,Животно),Управата,

ПРВТЛ Управител,Управителя,Управители,Проявител,Проявителя,Проявители,

ПРВЛЧН Привличане,Преувеличение,Привлечен,Привлечена,Привлечено,Привлечени,
Привлечения,Провлачен,Провлачена,провлачено,Провлачения,

ПРГ Праг,Прага,Пирог(Пирожка,Питка,Мекици),Пирога(Лодка),Пироги,Перигей,Перигея,

ПРГВ Прагове,Прагов,Прагова,Прагово,Прагови,Праговия,Пъргав,Пъргава,Пъргаво,
Пъргави,Пъргавия,

ПРГВР Преговор,Преговора,Преговори,Преговаря,Преговаряй,Проговоря,Проговори,
Проговаряй,Проговаря,Приговор(Присъда),

ПРГР Прегря,Прегрее,Проигра,Проиграе,Проиграй,Преиграя,Преиграе,Преиграй,
Прегаря,Прегори,

ПРД Период,Периода,Периоди,Порода,Породи,Парад,Парада,Паради,Пародия,Пародии,
Поред,Пред,Преди,Поради,Породя,Преда(Предене),Преде,Пруд(Езеро),
Продай,Предай,Пърдя,Пърди,

ПРДЛ Предел,Предела,Определя,Определи,

ПРДЛЖ Продължа,Продължи,Предложа,Предложи,

ПРДЛЖН Продължение,Продължения,Предложение,Предложения,Продължен,Продължена,
Продължено,Предложен,Предложена,Предложено,Предложени,

ПРДЛН Определение,Определения,Определяне,Определен,Определена,Определено,
Определени,Пределен(Граничен,Краен),Пределна,Пределно,Пределни,Пределния,
Преодолян,Преодоляна,Преодоляно,Преодолени,Преодоления,

ПРДН Предание,Предания,Предан,Предана,Предано,Предани,
Предене,Пореден,Поредна,Поредно,Поредни,Поредния,Параден,Парадна,
Парадно,Парадни,Парадния,Пародиен,Пародийна,Пародийно,Пародийни,Пародийния,
Породен,Породена,Породено,Породени,Породения,(за)Продан,

ПРЖ Пържа,Пържи,Опържа,Опържи,Порежа,Пореже,Порежи,

ПРЖВ Приживе,Преживя,Преживей,Преживея,Преживее,Преживей,Опържва,Опържвай,

ПРЖД Прежда,Прежди,Прежде(Предишен),Поражда,Пораждай,Преяжда,Преяждай),

ПРЖН Пружина,Пружини,Пържене,Пържен,Пържена,Пържено,Пържени,Пържения,Поражение,
Поражения,Прежен(Предишен),

ПРЗ Проза,Прози,Праз,Праза,През,Приз(Награда),Прозя,Прозей,Прозея,Поразия,Поразии,
Поразя,Порази,

ПРЗВ Призив,Призива,Призиви,Призова,Призови,Призове,Порязава,Поразявай,Порязва,Порязвай,
Прозява,Прозявай,

ПРЗВЛ Произвол,Произвола,Призовал,Призовала,Призовало,Призовали,Призовалия,
Произвел,Произвела,Произвело,Произвели,Произвелия,

ПРЗВН Призвание,Прозяване,Призван,Призвана,Призвано,Призвани,Призвания,
Призован,Призована,Призовано,Призовани,Призования,Призивен,Призивна,Призивно,
Призивни,Призивния,Поразяване,Поразяван,Поразявана,Поразявано,Поразявани,
Поразявания,Порязване,Порязван,Порязвана,Порязвано,Порязвани,Порязвания,

ПРЗН Празно,Празен,Празна,Празни,Празния,Празня,Празни,Поразен,Поразено,
Поразена,Поразени,Поразения,Опразня,Опразни,Призна,Признай,Призная,Признае,
Порязан,Порязана,Порязано,Порязан,Порязания,Порезна(Рана),

ПРЗЛ Пързаля,Пързаляй,Призля,

ПРЗНВ Празнува,Празнувай,Признава,Признавай,

ПРЗНВН Празнуване,Празнуван,Празнувана,Празнувано,Празнувани,
Признаване,Признаван,Признавана,Признавано,Признавани,

ПРЗНВЩ Празнуващ,Празнуваща,Празнуващо,Празнуващи,Празнуващия,
Признаващ,Признаваща,Признаващо,Признаващи,Признаващия,

ПРЗНК Празник,Празника,Признак,Признака,Поразник,Поразника,

ПРЗНТ Празнота,Празноти,Признат,Призната,Признато,Признати,Поразеният,Поразената,
Поразеното,Поразените,Празният,Празната,Празното,Празните,

ПРЗР Призори,Прозира,Прозирай,Прозря,Прозри,Презира,Презирай,Презря,Презрей,

ПРЗРН Прозрение,Прозиране,Презрение,Прозирен,Прозирна,Прозирно,Прозирни,Прозирния,
Презрян,Презряна,Презряно,Презрени,Презрения,Презиран,Презирана,Презирано,
Презирани,Презирания,

ПРЗРЧН Прозрачен,Прозрачна,Прозрачно,Прозрачни,Прозрачния,Призрачен,Призрачна,
Призрачно,Призрачни,Призрачния,

ПРЗТ Паразит,Паразита,Паразити,Опаразитя,Опазарити,Поразят,Поразете,

ПРК Парки(Богини на Съдбата в рим.Митология),Порок,Порока,Перука,Перуки,Упрек,Упрека,Пряк,
Пряка,Пряко,Преки,Прекия,Парк,Парка,Перка,Перки,Поръка,Поръки,
Порка(жарг. Пие),Поркай,

ПРКД Прекадя,Прекади,Прокуда,Прокудя,Прокуди,

ПРКЗ Приказ(Заповед),Проказа,

ПРКН Пръкна,Пръкни,Упрекна,Упрекни,

ПРКЛТ Проклятие,Проклятия,Проклет,Проклета,Проклето,Проклети,Проклетия,
Прекалят,Прекалете,

ПРКР Прякор,Прякора,Прякори,Паркур,Прекроя,Прекрои,Прекрой,Прикрия,Прикрие,Прикрий,
Прекара,Прекарай,Прокара,Прокарай,Паркира,Паркирайй,

ПРКРТ Прикритие,Прикрития,Прекратя,Прекрати,Прикрият,Прикрийте,Прекроят,Прекройте,
Прекарат,Прекарайте,Прокарат,Прокарайте,

ПРКСН Прекъсна,Прекъсни,Прокисна,Прокисни,Прекисен,

ПРКТ Проект,Проекта,Проекти,Порокът,Упрекът,Пряката,Прекият,Преките,Прякото,
Паркът,Перката,Перките,Прокат(Прожекция),Паркет,Паркета,Паркети,

ПРЛ Перла,Перли,Април,Паралия(Софра),Перило,Перила,Порил,Прал(изпрал),
Прала,Прали,Pearl(Перла),Parole(Дума,Код),Парола,Пароли,Паралия(Заможен/а,Богат/а),
Опрал,Опрала,Опрало,Опрали,Опралия,Перял,Перяла,Перяло,Перяли,Опирал,Опирала,
Опирало,Опирали,Опрял,Опряла,Опряло,Опряли,Приел,Приела,Приело,Приели,Приелия,

ПРЛЖН Приложение,Приложения,Прилежание,Прилежен,Прилежна,Прилежно,Прилежни,
Прилежния,Приложен,Приложно,Приложна,Приложни,Приложния,
Приложено,Приложен,Приложена,Приложено,Приложени,

ПРЛЗ Парализа,Парализи,Прелез,Прелеза,Прелези,Пролазя,Пролази,

ПРЛП Прилеп,Прилепа,Прилепи,Прилапа,Прилапай,Прилепя,Прилепи,

ПРЛТ Пролет,Пролетта,Про-Лета,Про-Лято,Перлата,Перлите,Паралията(Софрата),
Паралията(Заможен/а,Богат/а),Паралиите,Перилото,Перилата,Паролите,Прелетя,Прелети,
Пролят,Пролята,Пролято,Проляти,Пролятия,Пролейте,Прелет,Прелета,

ПРЛТН Пролетен,Пролетна,Пролетно,Пролетни,Про-Летене,Прелитане,Пролетян,Пролетяна,
Пролетяно,Пролетяни,Прелетен,Прелетна,Прелетно,Прелетни,
Прелетян,Прелетяна,Прелетяно,Прелетяни,

ПРЛЧ Приличие,Прилича,Приличай,Пролича,Паралич,Паралича,

ПРМ Прием,Приема,Приеми,Приемай,Премия,Премии,Прям,Пряма,Прямо,Прями,Прямия,
Перем,Переме,Опирам,Опираме,Порим,Пориме,Опарим,Опариме,Опрем,Опреме,Прима,
Оперем,Опереме,Упрям(Упорит,Твърдоглав),

ПРМР Пример,Примера,Примери,Премиера (Изкуство),Премиери,Примирие,
Примиря,Примири,Преумора,Преуморя,Преумори,Премиер(М.председател),Примря,Примри,
Премеря,Премери,

ПРМТН Преметна,Преметни,Премитане,Преметен,Преметена,Преметено,Преметени,Преметения,

ПРМТР Параметър,Параметъра,Параметри,Периметър,Периметъра,Периметри,
Промоутър(Чуждица),Промотира,Промотирай,

ПРН Перун(Бог),Прана,Оперение,Оперения,Пороен,Поройния,Пране,Пирон,Пирона,Пирони,
Парен,Парна,Парни,Парния,Парно,Порно,Пираня,Пирани,Оперен,Оперно,Оперна,Оперни,
Оперния,Перно,Упорен,Упорно,Упорна,Упорни,Упорния,Оперен(Наперен),Оперена,Оперено,Оперени,
Параноя,Паранои,Прион(инфекциозен Агент),Приона,Приони,

ПРНД Принуда,Принудя,Принуди,Принадя,Принади,

ПРНДН Принуден,Принудена,Принудено,Принудени,Принаден,Принадена,Принадено,Принадени,

ПРНСН Пренесен,Пренесена,Пренесено,Пренесени,Преносен,Преносена,Преносено,Преносени,
Преносения,Принесен,Принесена,Принесено,Принесени,Принесения,Преносния,

ПРНЧ Пиринч(Ориз),Пиринч(Месинг,Бронз),

ПРПДН Припадане,Пропадане,Припадна,Припадни,Пропадна,Пропадни,

ПРПК Припек,Припка,Припкай,Пропука,Пропукай,Препика,Препикай,

ПРР Прерия,Прерии,Априори,Парира,Парирай,Оперира,Оперирай,

ПРРД Природа,Преродя,Прероди,

ПРРДН Природен,Природна,Природни,Природно,Прероден,Преродено,Преродена,Преродени,

ПРС Персей(Бог),Парис,Перси,Преса(Машина),Преси,Преса(Вестници,печ.Издания),Просо,
Preis(Цена нем.),Парса,Прося,Проси,Прасе,Опрася,Опраси,

ПРСВТ Пресвета,Пресвята,Пресвят,Просвета,Просветя,Просвети,

ПРСК Пръска,Пръски,Пръскай,Апрески,Праска,Праскай,Опраска,Опраскай,Опръска,Опръскай,
Просяк,Просяка,

ПРСЛН Преселение,Преселения,Преселен,Преселена,Преселено,Преселени,Преселения,
Пресилен,Пресилена,Пресилено,Пресилени,Пресиления,

ПРСН Персона,Персони,Персон,Прясно,Пресен,Прясна,Пресни,Пресния,Просене,
Просена,Просено,Просени,Просения,Прасене,Опресня,Опресни,Порасна,Порасни,Пръсна,
Пръсни,Прасна,Прасни,Проясня,Проясни,Присъни(Сън),Просъня,Просъни,Просна,Просне,
Просни,Пресне(Преснимане),

ПРСП Пряспа,Преспи,Проспа,Проспи,Преспа,Преспи,Преуспя,Преуспей,Пресипа,Пресипи,

ПРСПЛ Проспал,Проспала,Проспало,Проспали,Проспалия,Преспал,Преспала,Преспало,
Преспали,Преспалия,Преуспял,Преуспяла,Преуспяло,Преуспели,Преуспелия,
Пресипал,Пресипала,Пресипало,Пресипали,Пресипалия,

ПРСТ Просто,Прост,Проста,Прости,Простия,Простя,Простее,Простея,Пръст(Почва),
Пиростия,Пръст(на Ръката и Краката),Пръсти,Перест,Перести(Облаци),Перестия,
Порест,Порести(Материали),Порестия,Опростя,Опрости,Престой,Престоя,Престои,
Порасте,Порасти,Пораста,Прасета,Парсата,Персите,Просията,

ПРСТВ Опростява,Опростявай,Престоява,Престоявай,Простива,Простивай,
Пръстов,Пръстови,Пръстовия,

ПРСТЛ Престол,Престола,Простил,Простило,Простила,Простили,
Простеел,Простеело,Простеела,Простеели,

ПРСТР Простор,Простора,Простори,Простря,Простри,Простира,Простирай,
Престоря,Престори,Престара,Престарай,Престарая,Престроя,Престрои,Престрой(се),
Преустроя,Преустрои,Преустрой,

ПРСТРК Перестройка,Пристройка,Пристройки,Пароструйка,Пароструйки,

ПРСЩ Присъщ,Присъща,Присъщо,Присъщи,Просещ,Просеща,Просещо,Просещи,

ПРТ Порта(Врата),Порти,Прът,Пръта,Пратя,Прати,Партия,Партии,Приют,Приюта,Приюти,
Приютя,Парти,Упорит,Упорито,Упорита,Упорити,Упорития,Пират,Пирати,Перат,Перете,
Перата(птичи),Пирът,Порът,Порите,Пурите,Апарат,Апарата,Апарати,Портя(Доноснича),Парите,
Парата,Опират,Опирайте,Опрат,Опрете,Приет,Приета,Прието,Приети,Приетия,
Пирует,Пируета,Пируети,

ПРТВ Аперитив,Аперитива,Аперитиви,Против,Противя,Противи,

ПРТВН Оперативен,Оперативна,Оперативно,Оперативни,Оперативния,
Противен,Противна,Противно,Противни,Противния,Противене,

ПРТВР Притвор(храмов),Притвора,Притвори,Претворя,Претвори,Притворя,Притвори,
Претоваря,Претовари,

ПРТГЛ Претегля,Претегли,Притегля,Притегли,Протягал,Протягала,Протягало,
Протягали,Протягалия,Притегало,

ПРТКЛ Протокол,Протокола,Протоколи,Протакал,Протакала,Протакало,Протакали,
Протакалия,Протекъл,Протекла,Протекло,Протекли,Протеклия,Претакал,Претакала,
Претакало,Претакали,Претакалия,Претикал,Претикала,Претикало,Претикали,Претикалия,
Портокал,Портокала,Портокали,

ПРТЛ Портал,Портала,Приятел,Приятеля,Приятели,Пратил,Пратила,Пратило,Пратили,
Пратилия,Портил,Портила,Портило,Портили,Портилия,

ПРТН Протон,Протона,Протони,Приятен,Приятна,Приятно,Приятни,Приятния,Пратен,Пратена,
Пратено,Пратени,Пратения,Притаен,Притаена,Притаено,Притаени,Притаения,Портене,
Апаратен,Апаратна,Апаратно,Апаратни,Апаратния,Притон(Вертеп),Притона,
Протеин,Протеина,Протеини,

ПРТСН Притисна,Притисне,Притисни,Притесня,Притесни,

ПРТЧ Притча,Притчи,Протече,Протича,Претича,Претичай,Притича,Притичай,

ПРХ Епархия,Епархии,Прах,Праха,Прах(за Пране),Опрах,Опраха,Опрях,Опряха,
Пърха,Пърхай,

ПРХД Проход,Прохода,Преход,Приходи,Приход,Параход,Параходи,Проходя,Проходи,
Переход(Преход),

ПРЦ Пороци,Порицай,Порицая,Порицае,Операция,Операции,Парица,Парици,Перце,Перца,
Перец(Пипер),Порция,Порции,

ПРЦЛ Прицел,Прицела,Прицели,Парцел,Парцела,Парцели,Парцал,Парцала,Парцали,
Порицал,Порицала,Порицало,Порицали,Порицалия,Прицеля,Прицели,

ПРЦЛН Порцелан,Порцелана,Порцелани,Парцален,Парцалена,Парцалено,Парцалени,
Парцаления,Прицелен,Прицелена,Прицелено,Прицелени,Прицеления,
Прицелна,Прицелно,Прицелни,Прицелния,

ПРЦС Процес,Процеса,Процеси,Процесия,Процесии,Прецесия,Прецесии,

ПРЧ Парче,Прочие,Пръч,Пръча,Преча,Пречи,Порча(Уроки),Опороча,Опорочи,
Опарича,Опаричи,Поръча,Поръчай,Перча,Перчи,

ПРЧВН Проучване,Проучван,Проучвана,Проучвано,Проучвани,Проучвания,Прочуване,
Опорочаван,Опорочавана,Опорочавано,Опорочавани,Опорочавания,Поръчване,Поръчван,
Поръчвана,Поръчвано,Поръчвани,Поръчвания,Прочуване,

ПРЧК Паричка,Парички,Поръчка,Поръчки,Пръчка,Пръчки,Пречка,Пречки,
Причака,Причакай,

ПРЧН Причина,Причини,Причиня,Порочен,Порочна,Порочно,Порочни,Порочния,
Паричен,Парична,Парично,Парични,Паричния,Поръчан,Поръчана,Поръчано,Поръчани,
Поръчания,Опорочен,Опорочена,Опорочено,Опорочени,Опорочения,Перачна,Перчене,
Проучен,Проучена,Проучено,Проучени,Проучения,

ПРЧСТ Прочистя,Прочисти,Пречистя,Пречисти,Пречист,Пречиста,Пречисто,Пречистия,
Причестя,Причести,Причастие(глаголна Форма),Причастия,При-Чест,При-Чист,
Причастие(свето Тайнство),

ПРЧСТВН Прочистване,Пречистване,Прочистван,Прочиствана,Прочиствано,Прочиствани,
Прочиствания,Пречистван,Пречиствана,Пречиствано,Пречиствани,Пречиствания,
Причестяван,Причестявана,Причестявано,Причестявани,Причестявания,

ПРЧСТН Прочистен,Прочистена,Прочистено,Прочистени,Прочистения,Пречистен,Пречистена,
Пречистено,Пречистения,Причастен,Причастна,Причастно,Причастни,Причастния,
Причестен,Причестена,Причестено,Причестени,Причестения,

ПРЧТ Прочит,Прочита,Прочитай,Прочитай,Прочете,Прочета,Прочут,Прочута,Прочуто,
Прочути,Прочуят,Прочуйте,Пречат,Пречете,Опорочат,Опорочете,

ПРШК Прошка,Прошки,Прашка,Прашки,Порошок(Прахче),

ПРШН Перушина,Перушини,Прашно,Прашен,Прашна,Прашни,Прошение(Молба),Прошения,

ПРШСТВ Пришествие,Пиршество,Пиршества,

ПС Опс(Опа,Копиа,рим. Богиня на Изобилието),Апис(древноег.Бог на Плодородието),Псиея(Душа),
Пояс,Пояси,Пояса,Опис,Описа,Описи,Епси(Всичко,Напълно,Изцяло),Пси(Психея-Душа),
Пес(Куче),Писа,Пиеса,Пиеси,Peace(Мир),Пас,Паса,Пасе,Опаса,Песо,Опса(Възглас),
Епос,Епоса,Епоси,

ПСВ Посев,Посева,Посеви,Посява,Посявай,Описва,Описвай,Опасва,Опасвай,Пасва,Пасвай,
Писва,Писвай,Пасува,Пасувай,Псува,Псувай,Пасив,Пасива,Пасиви,Песове,

ПСД Апсида,Апсиди,Посуда,Посуди,Посадя,Посади,

ПСК Посока,Посоки,Пясък,Пясъка,Писък,Писъка,Поиска,Поискай,
Писка,Пискай,Писука,Писукай,Опоска,Опоскай,Поиск(Търсене),Пуска,Пускай,

ПСКЛ Пискюл,Пискюла,Пискюли,Поискал,Поискала,Поискало,Поискали,Пискал,Пискала,
Пискало,Пискали,Писукал,Писукала,Писукало,Писукали,Посякъл,Посякла,Посякло,Посекли,
Опоскал,Опоскала,Опоскало,Опоскали,Пускал,Пускала,Пускало,Пускали,

ПСЛ Писал,Писала,Писало,Писали,Писалия,Описал,Описала,Описало,Описали,Описалия,
Пасъл,Пасла,Пасло,Пасли,Паслия,Опасъл,Опасала,Опасало,Опасали,Опасалия,Посял,
Посяла,Посяло,Посяли,Посялия,

ПСЛН Послание,Послания,Поселение,Поселения,По-Силно,

ПСН Песен,Песни,Писание,Писания,Писане,Писано,Писани,Описание,Описания,
Описан,Описана,Описано,Описани,Опасен,Опасна,Опасно,Опасни,Опасния,Опасения,
Писана(Котка),Опасан,Опасано,Опасана,Опасани,Опасания,Пасене,Пусне,Пусне,Пусни,
Пасна,Пасне,Пасни,

ПСТ Пост(Постене),Поста,Постя,Пости,Пост(военен),Паст,Пастта,Паста,Пестя,Пести,Писта,Пасат,
Пасата,Пасати,Пусто,Пуста,Пуст,Пусти,Пустия,Пустее,Пустей,Past(Минало),Paste(Тесто),
Pasta(Макарони),Paste(Лепило),Поясът,Поясите,Пусть(Нека),
Пиесата,Пиесите,Псето,Псета,

ПСТВН Поставяне,Поставен,Поставена,Поставено,Поставени,Постване,Пействане,

ПСТЛ Апостол,Апостола,Апостоли,Писател,Писатели,Писателя,Постеля,Постели,Постила,
Постилай,Постла,Постил,Постила,Постило,Постили,Постилия,Посетил,Посетила,Посетило,
Посетили,Посетилия,Пестил(сушени Плодове),Пестил,Пестила,Пестило,Пестили,Пестилия,
Пастел(Боя),Пастела,Пастели,

ПСТЛТ Постулат,Постулата,Постулати,Писателят,Писателите,Постелята,Постелите,
Постилат,Постилайте,Постилият,Постилата,Постилото,Постилите,Посетилият,Посетилите,
Пестилият,Пестилата,Пестилото,Пестилите,

ПСТН Пустиня,Пустини,Пустинна,Пустинни,Пустинния,Постене,Постен,Постна,Постно,
Постни,Постния,Пестене,

ПСТР Пастир,Пастира,Пастири,Постер,Постера,Постери,Пастор,Пастора,Пастори,
Построй,Построя,Построи,Постарая,Постарае,Постарай,Пасатор,Пасатора,Пасатори,
Пъстро,Пъстър,Пъстра,Пъстри,Пъстрия,Пиастра,Пиастри,

ПСТТ Постът,Постите,Пастата,Пастите,Пестят,Пестете,Пистата,Пистите,Пасатът,Пасатите,
Пустият,пустата,Пустото,Пустите,Пустият,Пустеят,Пестят,Пестете,

ПСХ Психея(Богиня,Душа,Дихание)Посях,Посяха,Писах,Писаха,Описах,Описаха,
Пасох,Пасоха,Пасях,Пасяха,Опасах,Опасаха,Опасох,Опасоха,

ПТ Пития(Пророчица,Оракул),Пет,Пети,Петия,Поет,Поета,Поети,Пиета,Питая,Питай,Упътя,
Упъти,Път,Пътя,Пита(Погача),Пита(пчелна),Пета(анатомичен,Крак),Пети,Патя,Пати,Пота,
Пот,Потта,Япет,Питие,Пият,Пийте,Опият,Опийте,Пъти,Опит,Опити,Опита,Опитай,Пито(Пъп),
Йьоптю(Целуна),Яптъ(Направи,Свърши,Измайстори,Произведе,Сътвори),
Pet(домашен Любимец),Пиата(Чиния),

ПТК Поток,Потока,Пътека,Пътеки,Питка,Питки,Ипотека,Ипотеки,Петък,Петъка,Опатка,
Опаткай,Патка,Патки,Паток,Патока,Путка(Жаргон),Путки,Аптека,Аптеки,
Патоки(слаба Ракия),Оптика,

ПТКЛ Потекло(Произход),Потекъл(Тече),Потекла,Потекло,Потекли,Потеклия,

ПТКР Аптекар,Аптекаря,Аптекари,Ипотекира,Ипотекирай,

ПТЛ Петел,Петела,Петле,Петли,Питал,Питала,Питало,Питали,Питалия,Питаел,Питаела,
Питаело,Питаели,Питаелия,Патил,Патила,Патило,Патили,Патилия,Упътил,Упътила,
Упътило,Упътили,Упътилия,Потил,Потила,Потило,Потили,Потилия,Потял,Потяла,Потяло,
Петле(на Oръжиe),Патла(Пукни),Петля(Примка),

ПТМ Епитимия,Питам,Питаме,Пътьом,Пътем,Питаем,Питаеме,Упътим,Упътиме,

ПТМЦ Потомци,Питомец,Питомеца,Питомци,

ПТН Патина,Паутина(Паяжина),Петно,Петна,Питане,Питания,Питаене,Питейно,
Потайно,Потаен,Потайна,Потайно,Потайни,Потайния,Потен,Потна,Потно,Потни,Потния,
Потене,Пътно,Пътен,Пътна,Пътни,Пътния,Упътен,Упътена,Упътено,Упътени,Упътения,

ПТНСТ Потайност,Потайности,Петнайсет,Петнайсети,Петнайсета,

ПТНТ Патент,Патента,Патенти,Патината,Питането,Питанието,
Петното,Петната,Потенето,Потният,Потната,Потното,Потните,
Пътният,Пътното,Пътната,Пътните,Упътеният,Упътената,Упътената,Упътените,

ПТНТН Патентен,Патентна,Патентно,Патентни,Потентен,Потентна,Потентно,Потентни,

ПТР Юпитер,Потир(обредна Чаша за причастие),Птеро(Крило),Pietra(Камък),
Петри(лабор.Чашка),Петра,Потури,Потеря,Потери,Потеря(Загуба),Потеряю(Губя),

ПТРБН Потребен,Потребна,Потребно,Потребни,Употребен,Употребена,
Употребено,Употребени,

ПТРЛ Петрол,Петрола,Потерял(Загубил,Изгубил се),

ПТРН Патрон(стрелкови),Патрона,Патрони,Патрон(на Организация,или уч.Заведение),Патрон(Шеф),
Патрон(на Брава),Потерян(Загубен),Петорен,Петорна,Петорно,Петорни,Петорния,

ПТРС Потърся,Потърси,Потресе,

ПТРСН Потърсен,Потърсена,Потърсено,Потърсени,Потърсения,Потресен,Потресена,
Потресено,Потресени,Потресения,

ПТТ Апетит,Апетита,Апетити,Питията(Пророчицата,Оракулът),Питиите,Епитет,Епитета,
Епитети,Опитът,Опитите,Опитат,Опитайте,Питат,Питайте,Поетът,Поетите,Питаят,Пътят,
Петият,Петата,Петото,Петите,Питието,Питиета,Путают(Объркват),Пиетет,
Потят,Потете,

ПТЦ Птица,Птици,Патица,Патици,Патоци,Потоци,Петиция,Петиции,Петица,Петици,

ПТЧ Петаче,Птичи,Птичо,Птича,Птичи,Птичия,Потече,Потича,Потичай,

ПТЧК Птичка,Птички,Пътечка,Пътечки,

ПХ Пух,Пуха,Пях,Пяха,Пеех,Пееха,Пих,Пиха,Пиех,Пиеха,Опях,Опяха,Пъха,Пъхай,

ПХТ Пухът,Пяхте,Пеехте,Пихте,Пиехте,Опяхте,Пъхат,Пъхайте,Похот,Похотта,
Пахают(Орат),

ПЦ Опция,Опции,Пиаца,Пиаци,Пица,Пици,

ПЧВ Почва(Земя,Пръст),Почва(Почване),Почвай,Почива,Почивай,Поучава,Поучавай,
Печиво,Печива,

ПЧК Печка,Печки,Пачка,Пачки,Пачки(балетни),Почака,Почакай,Почука,Почукай,

ПЧЛ Пчела,Пчели,Печеля,Печели,Печал,

ПЧН Почин,Почина(Отдъхна),Почини,Почина(Умря),Почна,Почне,Печене,Печен,Печена,
Печено,Печени,Печения,Печень(Черен Дроб),Починю(Поправя),Пъчене,

ПЧРК Почерк,Почерка,Пачуърк,

ПЧТ Почит,Почитта,Печат,Печата,Печати,Печатай,Почита,Почитай,Почти,Почете,
Печете(Салфетка),Почта(Поща),Поучат,Поучете,Почти,

ПЧТН Почитание,Почитания,Почтен,Почтена,Почтено,Почтени,Почитан,Почитана,Почитано,
Почитани,Почетен,Почетена,Почетено,Почетени,Печатане,Печатан,Печатана,Печатано,Печатани,

ПШ Пиша,Пише,Пиши,Опиша,Опиши,Пееш,Пееше,Опееш,Опееше,
Паша(за Добитъка),Паши,Паша(Титла),Пашу(Ора Земята),
Пуша,Пуши,Пеша,Пеш,Апаш,Апаша,Апаши,Пиш,Пиеш,Пиеше,Опиеш,Опиеше,

ПШК Пушек,Пушека,Опашка,Опашки,Пушка,Пушки,Пишка(Пенис),Пишки,Пъшка,Пъшкай,
Пешка,Пешки,Пешак,Пешака,

ПШКЛ Пашкул,Пашкула,Пашкули,Пъшкал,Пъшкала,Пъшкало,Пъшкали,Пъшкалия,
Пишкал,Пишкала,Пишкало,Пишкали,Пишкалия,

ПШЛ Пошло,Пошъл,Пошла,Пошли,Пишел,Пишела,Пишело,Пишели,
Пошьол(Тръгнал),Пошли(Тръгнали),Пошляя,Пошляе,Пошляй(се),

ПШН Пишене,Пушене,Опушен,Опушена,Опушено,Опушени,Опушения,

ПШТ Пишат,Пишете,Опишат,Опишете,Пушат,Пушете,Опушат,Опушете,
Пошта,Пошти,Пешт,Пешта,Пешти,Пеешт,Пеешта,Пеешто,Пеешти,
Пиешт,Пиешта,Пиешто,Пиешти,Пиштя,Пишти,

ПЩ Поща,Пощи,Пещ,Пеща,Пещи,Пеещ,Пееща,Пеещо,Пеещи,Пиещ,Пиеща,Пиещо,Пиещи,
Пищя,Пищи,Пощя,Пощи,Пуща,Пущай,

---

Р Ра(Бог,Слънце),Рай,Ре(Нота),Рея,Рая,Рой,Роя,Ера,Ери,Ара,Ор,Уур(Посока),
Ар(Висш,Божествен),Руйя(Сън),Ор(Светлина),Иерей(духовен Сан в Православието),
Ар(Единица за земна Площ),Oro(Злато),Йер(Земя,Място,Територия),Air(Въздух),Аръ(Пчела),
Ara(високо Място за Жертвоприношения),Ray(Лъч),Рия,Рие,Ора(Изоравам),Оре,
Аръ(Чист,Пречистен,Невинен,Безгрешен),Аар(Тежко,Тежест),Ааръ(Болка),
Ра(юд.Зло),Рей(яп.Дух,Душа),Рай(пал.Мнение),Ура(Възглас),Ири(Едър,Голям),Рае,
Ур(Удряй),Йьор(Плети,Оплети),Ора(алб.Време),Ора(рум.Час),
Ара(Търси),Аура,Рай(Релса,Релси),

РБ Риба,Риби,Араб,Араби,Урба(Дрехи),Роба(Дреха),Роб,Роби,Раб,Раби,
Раби(Равин),Ереб(Мрак),Ръб,Ръба,Урби,Йоруба(Племе),Араба(Кола,Каруца),
Риби(Зодия),Робия,

РБВ Ръбове,Робува,Робувай,

РБН Рубин,Рубина,Рубини,Робиня,Робини,Рибен,Рибено,Рибена,Рибна,Рибни,Рибния,
Рябина(Офика),Урбан-(Урбанизация),

РБР Ребро,Ребра,Рибар,Рибаря,Рибари,Робер,Оребря,Оребри,

РБТ Орбита,Орбити,Работа,Arbeit(Работа),Работи,Работя,Робът,Робите,Рабът,Рабите,
Рибата,Рибите,Робот,Робота,Роботи,Ребята(Момчета),

РВ Ров(Дупка,Трап),Рова,Рев,Рева,Реви,Урва,Урви,Ровя,Рови,Орева,Ореви,Ревю,

РВН Равно,Равен,Равна,Равни,Равния,Уровен,Уровена,Раван,Равана,
Ревен,Ревена,Реване(Сладкиш),Реване(Плачене),

РВНН Равнина,Равнини,Уравнение,Уравнения,Равнинна,Равнинно,Равнинни,Равнинния,

РГ Rege(Крал),Рог,Рога,Оргия,Оргии,Ругая,Ругае,Ругай,Реге,Рагу,

РГВН Ръгване,Уригване,

РГЛ Регалия,Регалии,Ръгал,Ръгала,Ръгало,Ръгали,Ръгалия,
Ругал,Ругала,Ругало,Ругали,Ругалия,

РГН Ураган,Урагана,Урагани,Ерген,Ергена,Ергени,Орган(анатомичен),
Орган(муз.Инструмент),Органи,Органи(държавни,на Реда),
Руган,Ругана,Ругано,Ругани,Ругания,Ругане,Ругаене,Ръгане,Ръган,Ръгана,Ръгано,Ръгани,
Ръгания,Ероген,Ерогенна,Ерогенно,Ерогенни,Ерогенния,Риган(Билка),Уригна,Уригне,
Юрган,Юргана,Юргани,

РГНЛН Оригинален,Оригинална,Оригинално,Оригинални,Оригиналния,
Регионален,Регионална,Регионално,Регионални,Регионалния,

РГТ Рогът,Рогата,Рогите,Рогатия,Рогато,Рогати,Регата,Регати,Оргиите,Ругаят,Ругайте,
Ръгат,Ръгайте,Регето,Рагуто,Аргат(Ратай),Аргати,

РД Ред,Ordu(Ред),Орда,Орди,Род,Рода,Редя,Реди,Родя,Роди,Родее,Радее,Уредя,Уреди,
Road(Път,Улица,Шосе),Уреди(спортни,технически,и т.н.),Оръдие,Оръдия,Руда,Руди,
Урод,Уроди,Рейд,Родео,Радио,Радиа,Радий(хим.Елемент),Редее,
Word(Дума,Слово,Обещание,Заповед,Команда,Вест,Известие,Парола,Девиз,Светото Писание),
Ридая,Ридае,Ридай,Урду(Език),Ерида(Емиграция),

РДВ Редове,Радвай,Радва,Редува,Редувай,Редови,Редовия,Оредява,Оредявай,

РДЛ Родила,Родили,Редил,Редила,Редило,Редили,Редилия,Уредил,Уредила,Уредило,
Уредили,Уредилия,Родеел,Родеела,Родеело,Родеели,

РДМ Родом(Роден в,от),Родеем,Родееме,Редим,Редиме,Родим,Родиме,Редом,Ярдъм(Помощ),

РДН Родина,Роден,Родена,Родено,Родени,Родения,Орден,Ордени,Радон,Радиан,Радиана,
Радиани,Руден,Рудна,Рудно,Рудни,Рудния,Оръдеен,Оръдейни,Оръдейния,Редене,Ридаене,
Родеене,Йордан(Река),Йордан(Име),Редно,

РДР Paдар,Paдара,Paдари,Ордер,Ордера,Ордери,Рудар,Рударя,Рудари,

РДТ Родят,Родете,Родът,Родата,Редът,Редеят,Редейте,Уродът,Уродите,Рудата,Рудите,
Оръдието,Оръдията,Редят,Редете,Уредят,Уредете,Уредът,Уредите,Радиото,Радиата,Радият,
Родеото,Ерудит,Ерудита,Ерудити,Ордата,Ордите,Редут,Редута,Редути,

РДТЛ Родител,Родителя,Родители,Радетел,Радетеля,Радетели,

РДХ Родих,Родиха,Родеех,Родееха,Редях,Редих,Редяха,Редиха,Уредих,Уредиха,

РДЦ Редица,Редици,Радиация,

РЖ Ръж,Режа,Режи,Оръжие,Оръжия,Риж,Рижа,Рижо,Рижи,Руж,Ружа(Цвете),

РЖД Ражда,Раждай,Ръжда,

РЖМ Режим,Режима,Режими,Режем,Орежем,Рожаем(Раждаме),Pужьём(c Oръжие),

РЖН Режене,Ръжен(за Огнище),Ръжена,Ръжени,Ръжен(от Ръж),Ръжено,Ръжения,
Оръжеен,Оръжейна,Оръжейно,Оръжейни,Оръжейния,

РЖТ Урожаят,Урожаите,Рожают(Раждат),Ръжта(Ръж),Режат,Режете,Орежат,Орежете,
Ружът,Ружата,Ружите,

РЗ Роза,Рози,Риза,Ризи,Razi(Тайна),Арзу(Искане),Раз,Ориз,Ориза,Резе,
Розе(Вино),Ерозия,Ерозии,Раазъ(Съгласен,Съгласна),Ураза(Байрям),Ораз(Петел),

РЗБ Резба,Резби,Разбия,Разбие,Разбий,Раз-Бия,

РЗБР Резбар,Резбари,Розобер,Разбира,Разбирай,Разбра,Разбера,Разбери,Разбор,

РЗВ Розов,Розова,Розови,Розовия,Разов,Разова,Разово,Разови,Разовия,Развой,Развоя,
Развий,Развие,Развий,Орязва,Орязвай,Оризов,Оризова,Оризово,Оризовия,Розовея,Розовее,
Розовей,Развея,Развее,Развей,

РЗВВЩ Развиващ,Развиващо,Развиваща,Развиващи,Развяващ,Развяващо,
Развяваща,Развяващи,

РЗВТ Развитие,Развит,Развита,Развито,Развити,Развят,Развято,Развята,
Развяти,Орязват,Орязвайте,Розовеят,Розовейте,

РЗГР Рюзгяр(Вятър),Разгаря,Разгори,Разигра,Разиграе,Разиграй,

РЗД Резеда,Разяде,Раздуя,Раздуе,Раздуй,

РЗДВ Резедав,Резедава,Резедаво,Резедави,Резедавия,Раздвоя,Раздвои,Раздава,Раздавай,
Раздува,Раздувай,

РЗЛ Резил,Резила,Орезиля,Орезили,Рязал,Рязала,Рязало,Рязали,Рязалия,
Орязал,Орязала,Орязало,Орязали,Орязалия,

РЗЛВ Разлив,Разлива,Разливи,Разливай,Резлив,Резлива,Резливо,Резливи,Резливия,

РЗЛК Разлика,Разлики,Разлъка(Раздяла),Разлъки,

РЗЛЧ Различие,Различия,Разлъча,Разлъчи,

РЗЛЧН Различен,Различна,Различно,Различни,Различния,Разлъчен(Разделен),Разлъчена,
Разлъчено,Разлъчени,Разлъчения,

РЗМ Разум,Разума,Резюме,Размия,Размие,Размий,

РЗН Резен,Резени,Рязане,Рязан,Рязана,Рязано,Рязани,Резня(Клане),
Орязан,Орязана,Орязано,Орязани,Оризен(от Ориз),Оризена,Оризено,Оризени,Оризения,
Резене(Подправка,Билка),

РЗПВ Разпъва,Разпва,Разпъвай,Разпява,Разпявай,Разпива,Разпивай,

РЗПР Разпра(Караница,Свада),Разпоря,Разпори,Разпаря,Разпаряй,Разперя,Разпери,

РЗПС Разписа,Разпаса,Разпасай,

РЗПТ Разпети,Раз-Пети,Разпятие,Разпятия,Раз-Петия,Разпит,Разпити,Разпита,Разпитай,

РЗРВ Резерв,Резерва,Резерви,Разорява,Разорявай,Разрив,Разрива,Разриви,
Разровя,Разрови,Разравя,Разравяй,

РЗРВР Резервоар,Резервоара,Резервоари,Резервира,Резервирай,

РЗРШН Разрешение,Разрешения,Разрушение,Разрушения,Разрешен,Разрешена,Разрешено,
Разрешени,Разрушен,Разрушена,Разрушено,Разрушени,

РЗТ Розета,Розети,Розата,Розите,Ризата,Ризите,Оризът,Ризото,

РЗТВР Разтвор,Разтвора,Разтвори,Разтворя,Разтваря,Разтваряй,Разтоваря,Разтовари,
Раз-Творя,

РЗТВРН Разтворен,Разтворена,Разтворени,Разтворения,Разтоварен,Разтоварена,
Разтоварено,Разтоварени,Разтоварения,Разтваряне,Раз-Творение,

РЗХД Разход,Разходи,Разходя(Разходка),Разходи,

РЗЧТ Разчет,Разчета,Разчете,Разчита,Разчитай,Разчуят,Разчуйте,

РК Ръка,Река,Реки,Арка,Арки,Рак(Животно),Рака,Урок,Уроки(Урочасване),Урока,Рок,
Ракия,Ракии,Арак,Ярко(Блестящо),Ярък,Ярки,Яркия,Ярка(Кокошка),Рояк,Рояка,Рейки,
Орки(Косатки),Рок(Скала),Рак (Зодия),Йюрек(Корем),Река(какво ште Река,Изричам),
Айрак(монг.Напитка от конско Мляко),Ерик(Слива),Орак(Сърп),

РКВ Ръкав,Ръкава,Ръкави,Ръкува,Ръкувай,Руква,Руквай,Реква,Реквай(Казвай),Ракове,
Роковое(Съдбовно,Фатално),Арков,Аркова,Арково,Аркови,Арковия,

РКВМ Реквием,Реквиема,Реквиеми,Ръкувам,Ръкуваме,Реквам,Рекваме,Руквам,Рукваме,

РКВН Ръкуване,Раковина,Раковини,Рекване,Рукване,

РКК Ръкойка,Ръкойки,Ракийка,Ракийки,

РКЛ Оракул,Оракула,Оракули,Рекъл,Рекла,Рекло,Рекли,Реклия,Ракла,Ракли,Рокля,Рокли,

РКН Аркан)Карти Таро),Аркана,Аркани,Рекна(Река,Реча,Кажа),Рекне,Рукна,Рукне,
Ракиен,Ракиена,Ракиено,Ракиени,Ракиения,Ор-Кан(Божествена Кръв),Аркан(сплетена Връв),

РКТ Реката,Реките,Арката,Арките,Ръката,Рекат,Ракета,Ракети,Рекет,Рекета,

РКТР Ректор,Ректора,Ректори,Рeактор,Рeактора,Реактори,Еректира,Еректирай,
Pекетира,Pекетирай,Рекетьор,Рекетьора,Рекетьори,Рекрутира,Рекрутирай,

РЛ Ярило/а(слав.Бог на Слънцето),Орел,Орела,Орли,Роял,Рояла,Рояли,Royal(Кралски),Реалия,Реалии,
Рул(Кормило),Руля,Рало,Рала,Руло,Рула,Рали,Реле,Рила,Роля,Роли,Ареал,Ареала,
Ареали,Ареола,Ареоли,

РЛН Реален,Реално,Реална,Реални,Реалния,Орален,Орално,Орална,Орални,Оралния,

РЛСТ Реалист,Реалиста,Реалисти,Роялист,Роялиста,Роялисти,

РЛТ Ролята,Ролите,Реалити,

РМ Урим(девическа Плитка),Рамо,Рима,Рими,Рама,Реми,Роми,Ромеи,Ром,Армия,Армии,Arm(Оръжие),
Арамеи,Раам(юд.Гръм),

РМК Рамка,Рамки,Ремък,Ремъка,Рюмка(Чашка),

РМН Ариман(Бог),Ромон,Ромони,Ромоня,Раменна,Раменно,Раменни,Раменния,Рамена,Рамене,
Орман(Гора),Ръмене,Румен(Розов),Румена,Румено,Румени,Румения,

РН Руна,Руни,Руна(Тайна),Руно,Орион,Ирония,Руина,Руини,Рана,Рани,Оран,Орна,Оране,
Роня,Рони,Руен(Проливен),Руйна,Руйно,Руйни,Руйния,Урна,Урни,Урина,
Арония(Храст),Айрян,Айряна,Рано,Ранна,Ранни,Ранния,Реене(Летене),Руяян(Сънят ти),
Роене,Район,Района,Райони,

РНГ Ранг,Ранга,Ринг,Ринга,Ring(Пръстен),

РНД Ренде,Рунд,Рунда,Ранд,

РНМ Реноме,Раним,Ранима,Ранимо,Раними,Ранимия,

РНТ Ориент,Ориента,Руната,Руните,Урната,Урните,Раната,Раните,Рента,Ренти,Оранта,
Ронят,Ронете,Орната,Иронията,Руйното,Руйните,Руйният,Руините,Урината,

РНТР Ориентир,Ориентира,Ориентири,Ориентирай,Рентиер,Рентиера,Рентиери,

РП Ряпа,Репи,Репей(Плевел),Репея,Репеи,Europe(Европа),Арап,Арапи,
Арпа(Ечемик),Рипа,Рипай,Рап,РЕП,Рупия,Рупии,

РПР Рапира (Вид Сабя),Рапири,Рупор,Рупора,Рупори,Репер,Репера,Репери,
Рапър,Рапъра,Рапъри,Рапира(Рап),Рапирай,

РПРТ Рапорт,Рапорта,Рапорти,Аеропорт,Аеропорта,Рапирата,Рапирите,Рапират,Рапирайте,
Рупорът,Рупорите,Реперът,Реперите,Рапърът,Рапърите,

РПТЦ Репутация,Репутации,Репетиция,Репетиции,

РС Раса,Раси,Роса,Орис(Съдба),Ирис(на Око),Ирис(Цвете),Рус,Руси,Русия,Рис(Животно),
Рис(Ориз),Расо(свещеническо),Реси,Ерес,Ереси,Арес,Арса(Терен),Рейс,Рейса,
Реис(Капитан,Предводител),Раас(Глава),Ирасу(Мястото,Домът на Гръмотевиците),

Raise(Вдигам,Построявам,Издигам,Възбуждам,Будя,Оглеждам,Развъждам,
Съживявам,Възкресявам,Повдигам,Повишавам,Събирам,Набирам,Слагам Мая,Втасвам,
Отменям,Премахвам,Надавам,Запявам,Разчесвам,Извличам,Добивам,Съзирам,
Изсветлявам,Фалшифицирам,Установявам Радиовръзка,Вдигам Шум,Беснея,Наказвам,
Ядосвам някого,Пия,Събирам достатъчно Пари,
Повишение,Увеличение,Повишаване,Увеличаване,Повдигане,Издигане,
Получавам Пари,Получавам Заем,Получавам ценна Вещ)

(Тази Дума Raise на Инглиш е натоварена с толкова много,и при това противоречиви Значения,особено като Глаголи,че няма Начин да няма Объркване и Двуслислици при Употребата и.
Тук са само 34 от Значенията и като Глагол,а има и още.

Като се види от кое Семейство е,се разбира защо точно тази Дума се пробва да се използва за какво ли не.)

РСВ Рисува,Рисувай,Оросява,Оросявай,Расов,Расова,Расово,Расови,Расовия,

РСВТ Рассвет(Разсъмване,Зазоряване),Рисуват,Рисувайте,Расовият,Расовата,Расовото,
Расовите,Расовият,Оросяват,Оросявайте,

РСЛ Расул(Пророк),Расъл,Расла,Расло,Расли,Раслия,Рас-Ель,

РСН Арсен,Арсений,Ръсене,Ръсен,Ръсена,Ръсено,Ръсени,Ръсения,Росен,Росна,Росно,Росни,Росния,

РСТ Ръст,Раста,Расте,Расата,Расите,Росата,Расото,Ористта,Русият,Русото,Русата,
Русите,Ерестта,Арсата,Рейсът,Юрист,Юриста,Юристи,Ярост,Яростта,Арест,Ареста,

РСТН Растение,Растения,Яростен,Яростна,Яростно,Яростни,Яростния,

РТ Раттауи(Богиня,Жена на Монту)Аорта,Аорти,Рота,Роти,Юрта,Юрти,Рот(Уста),
Рита,Ритай,Ратай,Ратаи,Рата(Дърво),Рата(Арго,Рагу),Rat(Плъх),Рата(Вноска),
Рату(Образец,Пример за Подражание,Глава,Оглавяващ),Рату(Идеален Промеждутък от Време),
Раят,Раат(Рахат,Покой,Почивка,Спокойствие,Успокоение,Отдих,Комфорт,Удобство),
Роят(Рой),Роете(се),Роят(се),Рият,Риете,Орат,Орете,Раята,Раите,Раета,
Ярат(Създай),Яраттъ(Създаде),

РТЛ Ритуал,Ритуала,Ритуали,Ритла,Ритли (на Каруца),Ритал,Ритала,Ритало,
Ритали,Риталия,

РТМ Ритъм,Ритъма,Ритми,Ортум(Маркуч),Ритам,Ритаме,Ортам(Обкръжение,Околност),

РТН Ретина,Рутина,Рутинно,Ритане,Ритан,Ритана,Ритано,Ритани,Ритания,

РФ Арф(Буква),Earth(Планета Земя),Риф,Рифа,Ръфа,Ръфай,Оръфа,Оръфай,

РХ Рух(Дух,Душа),Руха,Орех,Ореха,Орехи,Реех,Рееха,Орях,Оряха,Рояха,Райх,
Рух(мит.Птица),

РХВ Архив,Архива,Архиви,Орехов,Орехова,Орехово,Орехови,Ореховия,Рехав,Рехава,
Рехаво,Рехави,Рехавия,Рухва,Рухвай,

РХНТ Арихант(Изтребител на Враговете),Архонт,Архонта,Архонти,

РЦ Ръце,Уроци,Раци,Рацио,Рояци,Ерец(юд.Земя),

РЦН Рацон(юд.Желание),Рацион,Рицин,Рицина,

РЧ Реч,Рече,Раче(Рак),Ручей,Ручея,Ручеи,Раче,Руча(Яде),Ручай,Оруч(Пост),

РЧЛ Ручило(на Гайда),Ручила,Рачел(Сладко),

РЧН Речено,Ръчно,Ръчен,Ръчна,Ръчни,Уречен,Уречена,Уречено,Уречени,
Речен,Речно,Речна,Речния,

РЧНК Речник,Речника,Ръчник,Ръчника,

РЧНЦ Речници,Ръчници,

РЧЦ Речица,Речици,Ръчица,Ръчици,

РШ Реш(кюрд.Черен),Реша(Решение),Реши,Реша(Сресвам),Реше,Руша,Руши,Ореш,Ореше,
Рееш,Рееше,

РШВ Решава,Решавай,Рошав,Рошава,Рошаво,Рошави,Рошавия,

РШВТ Решават,Решавайте,Рушвет,Рушвета,Рушвети,

РШН Решение,Решения,Решено,Решен,Решена,Решени,Аршин,Аршина,Рушене,

РШТ Решето,Решета,Решете(Сресване),Решат,Решете(Решение),Решат,Рушете,Рушат,

РШХ Реших,Решиха,Руших,Рушиха,Роших,Рошиха,
---

С Еос(Богиня Зора),Айса(Богиня,една от Мойрите),Иса,Исая(Иисус),Си(Нота),
Аси(висши Богове,Олицетворение на Доброто),Су(Вода),Су(Добър,Добро),Ясо(Лечение),Сой(Порода),Саа(Жив),
Саа(Издой),Сой(Обели),Сая(Кошара),Сайъ(Бройка),Ос,Оси,Соя,Сияя,Сияе,Сияй,
Сея,Сей,Осея,Осей,Осее,Оса,Оси,Есе,Ис(Вътрешно Чувство,Усет,Усещане),Сияя(Черно),
Ас(Овеси,Закачи),Асо(Вид Карта),Аса,Ас(опитен Летец),Сай(Брой,Преброй),
Есеи(Народ),Асия(юд.Действие),Си(Сянка),Сиа(Богиня на Ума и Мъдростта,Божествено Всезнание),Есаа(Истина),Аси(Аша,Правда,Истина),

СБ Себа(Шеба,Сава,Савската Царица),Сабаа(Зора,Утро),Саба(древно Царство),Сабеи(Народност)Сабя,Саби,Саиб(Собственик,Собственичка,Владетел,Владетелка),Соба(Печка),
Събуя,Събуе,Събуй,Сбия,Сбие,Сбий(се),Сабо(Модел Обувки),Саба,Себе(си),Сбой,Сбоя,Особа,Особи,Сиб(Ябълка),

СБВ Събува,Събувай,

СБВМ Събувам,Събуваме(се),Сбиваем(Улучваме,Събаряме),

СБД Събудя,Събуди,Събуди(се),

СБДН Сбъдна,Сбъдне,Сбъдни,Събуден,Събудена,Събудено,Събудени,Събудения,С-Будене,

СБЖДН Събуждане,Събуждания,Събуждан,Събуждана,Събуждано,Събуждани,
С-Убеждение,С-Обаждане,С-Убождане,С-Обиждане,

СБЛ Сибила(Сивила),Сибили(Сивили,Пророчици,Предсказателки),Сбил,Сбила,Сбило,Сбили,
Сбилия,Събул,Събула,Събуло,Събули,Събулия,Сбыло(Сбъднало се),

СБЛЗН Съблазън,Съблазня,Съблазни,С-Близане,

СБЛК Съблека,

СБР Собор(правосл.Храм),Събор(селски),Събора,Събори,Сбор,Сбора,Събера,Събери,Събирай,
Сбира,Сбирай,Сябры(Приятели,Другари,Побратими),Сабър(Търпение,Издръжливост),
Събаря,Събаряй,Събори(Събаряне),Сабор(хърв. Парламент),

СБРЖН Съображение,Съображения,Сбережения(Спестявания),

СБРК Сбирка,Сбирки,Сбърка,Сбъркай,Събирайки,Събаряйки,

СБРКН Сбъркан,Сбъркана,Сбъркано,Сбъркани,Сбъркания,

СБРН Събрание,Събрания,Сбиране,Събиране,Събран,Събрана,Събрано,Събрани,
Събаряне,Съборен,Съборена,Съборени,Съборени,Съборния,С-Борене,С-Броене,
Сбран,Сбрана,Сбрано,Сбрани,Сбрания,Сборяни,Сборен,Сборна,Сборно,Сборни,Сборния,

СБРТ Сборът,Събират,Съберете,Събирайте,Сбират,Сбирайте,Съборът,Съборите,Съборят,
Съборете,Събарят,Събаряйте,Събрат,Събрата,Събратя,

СБРТЛН Събирателен,Събирателна,Събирателно,Събирателни,Събирателния,

СБРТН Съборетина,Съборетини,

СБРХ Събирах,Събираха,Сбирах,Сбираха,Съберях,Съберяха,Събрах,Събраха,
Съборих,Събориха,Сборих,Сбориха(се),

СБТ Събота,Съботи,Събитие,Събития,Сабат(Шaбат),Сбият,Сбийте,Събуят,Събуйте,
Събут,Събута,Събуто,Събути,Събутия,

СБТН Съботен,Съботна,Съботно,Съботни,Съботния,Съботяни,Събитиен,Събитийно,
Събитийни,Събитийния,

СБХ Сбиех,Сбиеха(се)Сбих,Сбиха(се),Събуех,Събуеха(се,Събух,Събуха,Събуха(се),

СВ Сова(Птица),Сови,Свое,Свой,Своя,Свои,Усвоя,Усвои,Сив,Сиво,Сива,Сиви,Сивия,
Сивее,Сивея,Сивей,Сев(Обичай),Свия,Свие,Свий,Съва(Мазилка),Съва(Мажи,Измажи),
Свая(Дървен Кол,опорна Колона),Сваи,

СВВН Усвояване,Усвоявания,Свиване,Свивания,

СВД Свод,Свода,С-Вода,Севда(Любов),Сведа,Сведи,Свидя,Свиди,

СВДН Сведение,Сведения,Сведен,Сведена,Сведено,Сведени,
Свиден,Свидна,Свидно,Свидни,Свидния,

СВДНТ Сведението,Сведенията,Сведеният,Сведената,Сведеното,Сведените,
Свидният,Свидната,Свидното,Свидните,

СВДТ Сводът(Свод),Сведат,Сведете(Наведете),Сведете(се),

СВЖДН Свиждане,Свиждания,С-Виждане,Свеждане,Свеждан,Свеждана,Свеждано,
Свеждани,Свеждания,

СВК Свика,Свикай,Сивеейки,Свако,

СВКЛ Свекло(Цвекло),Свикал,Свикала,Свикало,Свикали,

СВКТ Свикат,Свикайте,Свакото,

СВКР Свекър,Свекъра,Свекъри,

СВЛ Сивила(Сибила),Сивили(Сибили,Пророчици,Предсказателки),Свила(Коприна),
Свил,Свила,Свило,Свили,Свилия,Свел,Свела,Свело,Свели,Свелия,Усвоил,Усвоила,
Усвоило,Усвоили,Усвоилия,

СВЛК Свалка,Свалки,Сваляйки,Свлека(се),

СВЛН Свилен(от Коприна),Свилена,Свилено,Свилени,Свиления,Сваляне,Свален,Свалена,
Свалено,Свалени,Сваления,Сваляне,

СВЛТ Свилата(Коприната),Свалят,Свалете,Свалите,Сваляйте,Свелият,Свелата,Свелото,
Свелите(се),Усвоилият,Усвоилата,Усвоилото,Усвоилите,Свилият(Свиване),Свилото,
Свилите(се),Свилият(Жаргон,Открадналият),

СВЛХ Свалих,Свалиха,Свалях,Сваляха,

СВМ Усвоим,Усвоиме,Свием,Свиеме,Сивеем,Сивееме,

СВН Свиня,Свине,Свини,Освиня,Освини(се),С-Вина,С-Вино,С-Война,
Усвоен,Усвоена,Усвоено,Усвоени,Усвоение,Усвоения,Саван(мъртвешки),Савана,
Савани,Савана(троп.Равнина),Савун(Защищавай се),Севин(Радвай се),Освен,
Свян,Свеня(се),Свени(се),

СВНВ Освинва,Освинвай,

СВНЛ Свенял,Свеняла,Свеняло,Свенели(се),Освинил,Освинила,Освинило,Освинили(се),

СВНН Свинина(Свинско),Освинен,Освинена,Освинени,Освинения,

СВНР Сувенир,Сувенира,Сувенири,Свинар,Свинаря,Свинари,

СВНТ Свянът,Свенят(се),Свенете(се),Саваната,Саваните,Свинята,Свинете,Свините,
Саванът,Усвоеният,Усвоената,Усвоеното,Усвоените,Сайвант,Сайванта,
Освинят,Освинете(се),

СВР Север,Севера,Сверя,Свери,Свиря,Свири,Свира,Свирай(се),Сваря(Заваря),Севар,
Север(Обича,Обичащия),Суеверие,Суеверия,С-Вяра,Сиври(Остър),Сиврия(Вид Пиперки),
Saver(Спасител,Избавител,Защитник),Савур(Разпилявай,Разпръсквай),Свара(Наказание),
Сваря(Сваряване),Свари,Свари(се),

СВРВН Сваряване,Сверяване,

СВРК Свирка,Свирки,Свирука,Свирукай,Свирка,Свиркай,Освирка,Освиркай,Сврака,Свраки,
Сверка,Сверки,Сварка,Сварки,

СВРН Северен,Северно,Северна,Северни,Северния,Суеверен,Суеверно,Суеверна,Суеверни,
Суеверния,Сверен,Сверено,Сверена,Сверени,Сверения,Свирене,Свирна,Свирне,Свирни,
Сварен,Сварено,Сварена,Сварени,Сварения,Свиране,Сврян,Свряно,Свряна,Свряни,Свряния,
Суверен,Суверена,Суверени,Соверен(брит.зл.Монета),Соверена,Соверени,
Свърна,Свърне,Свърни,

СВРТ Северът,Сверят,Сверете,Сварят,Сварете,Сварите,Свират,Свирайте,Сврат,Сврете(се),

СВРХ С-Връх,Свръх,Свирех,Свиреха,Сверих,Свериха,Сварих(Заварих),Свариха,
Сврях,Свряха,Сварих(Варене),Свариха,Свирах,Свираха,Свираха(се),Сврях,Свряха(се),

СВРХТ Свирехте,Сверихте,Сварихте,Свряхте,Свряхте(се),Свирахте(се),

СВРШН Съвършено,Съвършена,Съвършен,Съвършения,Съвършени,Свършено,Свършен,Свършена,
Свършени,Свършения,

СВСТ Съвест,С-Веста,Съвестта,Съвести,Свасти(Благосъстояние),Свяст,Свестя,Свести,
Освестя,Освести,Освести(се),Свистя,Свисти,

СВСТВ Свойство,Свойства,Свестява,Свестявай,Освестява,Освестявай,

СВСТН Съвестно,Съвестен,Съвестна,Съвестни,Съвестния,Свястно,Свестен,Свястна,
Свестни,Свестния,Свистене,

СВТ Саваот(Шавуот,Бог),Свет(Светлина),Свят(Светът),Свят(Светец),Светия,Светии,Свято,
Свята,Светя,Свети,Осветя,Освети,Свита,Свит,Свито,Свити,Свития,Съвет,Сивеят,Сивейте,
Съвета,Съвети,Усвоят,Усвоите,Усвоят,Свият,Свийте,Сивият,Сивата,Сивото,Сивите,Сивият,

СВТБ Сватба,Сватби,

СВТВ Светове,Сватове,Светва,Светвай,Съветва,Съветвай,Светува,Светувай,
Осветява,Осветявай,

СВТК Свитък,Свитъка,Святка,Святкай,Свитки(Искри),Светка,Светкай,Освятка,Освяткай,

СВТН Светиня,Светини,Светене,Светена(Вода),Осветен,Осветена,Осветено,Осветени,
Осветения,Светна,Светне,Светни,С-Ватан(С Родината),

СВТТ Светията,Светиите,Святият,Святата,Святото,Светите,Светът,Светят,Светите,
Светете,Осветят,Осветите,Осветете,Съветът,Съветите,Свитият,Свитата,Свитото,
Свитите,Свитата(Свита),

СВТХ (Светая)Светих,Светех,Светеха,Светих,Светиха,Осветих,Осветиха,

СВТЦ Светица,Светици,Светец,Светеца,Светци,Свитъци,

СВХ Сивеех,Сивееха,Усвоих,Усвоиха,Свих,Свиха,Свиех,Свиеха,Сваха,Свахо,

СВХТ Свихте,Свиехте,Усвоихте,Сивеехте,Свахата,Свахите,

СВЧ Свеча(Свещ),Свечи,

СВШ Сивееш,Сивееше,Свиеш,Свиеше,Свиеше(се),Усвоиш,Усвоеше,Саваш(Вoйна),

СВШТ/СВЩ Свешт,Свешта,Свешти,Сивеешт,Сивеешта,Сивеешто,Сивеешти,Сивеештия,

СВЩН Свещено,Свещен,Свещена,Свещени,Свещения,Освещение,Освещения,
Съвещание,Съвещания,

СГ Сега,Сага,Саги,Сайгъ(Уважение),

СГВ Сгъва,Сгъвай,

СГВМ Сгъвам,Сгъваме,

СГН Сган(Сбирщина,Паплач),Сойгун(Обир),Сюгюн(Диария),Съъган(Коприва),
Сгъна,Сгъне,Сгъни,С-Огън,

СГНЛ Сигнал,Сигнала,Сигнали,Сгънал,Сгънала,Сгънало,Сгънали,Сгъналия,

СГНТ Сганта(Сган),Сгънат,Сгъната,Сгънато,Сгънати,Сгънатия,Сгънете,

СГР Сгурия,Сгурии,Сигара(Цигара),

СГРН Сигурен,Сигурна,Сигурно,Сигурни,Сигурния,Осигурен,Осигурена,Осигурено,
Осигурени,Осигурения,Сгрян,Сгряна,Сгряно,Сгрени,Сгрения,

СГТВ Сготвя,Сготви,

СГТВН Сготвен,Сготвена,Сготвено,Сготвени,Сготвения,

СД Исида(Изида,Богиня),Съд,Суд(Съдилище),Съд(кръвоносен),Съд(плавателен),
Съд(домакински),Sade(Просто,Простота,Чисто,Естествено,без Примеси),
Сейд(култов Камък),Асад(Лъв),Съдя,Съди,Съдия,Съдии,Осъдя,Осъди,Седя,Седи,Сядай,Садя,
Сади,Сад(Парк,Градина),Сода,Соди,Сааде(Само),Сеид(Потомък на Пророка Мoхамед),Сеиди,
Йесод(юд.Съсъд,Съдове),Сеуда(юд.Трапеза),Сод(юд.Тайна),Седу(акадски,Демон),
Ссуда(Заем,Кредит),Седие(Носилка),Седой(Посивял),Сюда(Тук),Сейд(Свещено Място),
Сад(100,Сто),

СДБ Съдба,Съдби,Сдобия,Сдобие,Сдобий(се),Усадьба(Чифлик,Имение),

СДБВН Съдбовен,Съдбовна,Съдбовно,Съдбовни,Съдбовния,Сдобиване,Сдобивания,
С-Добиване,С-Добавяне,С-Доубиване,

СДБН Съдебен,Съдебна,Съдебно,Съдебни,Съдебния,

СДВ Съдове,Сдава(Предава),Сдавай,Сдува,Сдувай,Съдова(Медицина,Хирургия),

СДВТ Съдовете,Сдават(Предават),Сдавайте,Сдавайте(се),Сдуват,Сдувайте,Сдувайте(се,
Съдовата(Медицина,Хирургия),

СДВНТ Сдаването,Сдуването,Сдвинуть(Отместят,Преместят),
Сдвинутый(Отместен,Преместен,Раздалечен,Странен,Ненормален),

СДК Саадък(Верен,Предан,Праведен,Истински),Съдийка,Съдийки,Седейки,Съдейки,
Садака(Благотворителност,Благодеяние,Милостиня,Подаяние,Пожертвование),
Садейки,Судоку,

СДЛ Сделаю(Правя),Сделай),Съдил,Съдила,Съдило,Съдили,Съдилия,Осъдил,Осъдила,Осъдило,
Осъдили,Осъдилия,Седло,Седла,Седял,Седяла,Седяло,Седяли,Седели,
Сдал(се),Сдала,Сдало,Сдали,Сдалия(се),

СДЛК Седалка,Седалки,Сделка,Сделки,

СДЛЛ Оседлал,Оседлала,Оседлало,Оседлали,Оседлалия,Сделал(Направил),

СДЛН Оседлан,Оседлана,Оседлано,Оседлани,Оседлания,Сделано(Направено,Произведено),

СДЛХ Оседлах,Оседлаха,

СДМ Седем(7),Седми,Седмия,Седма,Седмо,Садим,Садиме,Седим,Седиме,Сядам,Сядаме,
Съдим,Съдиме,Осъдим,Осъдиме,Содом,Содомия,

СДН Съдене,Съдния(Ден),Съден,Съдена,Съдено,Съдени,Съдения,Осъден,Осъдена,Осъдени,
Осъдения,Седене,Сядане,Седна,Седне,Седни,Судно(плават.Съд),Сидение(Седалка),
Съдина(Съдинка),Съдини(Съдове),

СДНК Съдник,Съдника,Седянка,Седенки,Съдинка,Съдинки,(В-)садник(Ездач),

СДНКТ Съдникът,Седянката,Седенките,Съдинката,Съдинките,

СДНМ Седнем,Седнеме,

СДНТ Съдният(Ден),Съденето,Седенето,Съдната,Съдното,Съдните,Седнат,Седнете,
Осъденият,Осъдената,Осъденото,Осъдените,

СДЛК Сделка,Сделки,Седалка,Седалки,

СДР Седер(юд.Порядък,Ред),Съдера,Съдери,Съдира,Съдирай,Сайдер(Напитка),

СДРГ Судороги(Треска),

СДРЖ Съдържа,Съдържай,Сдържа,Сдържай,Съдружие,Съдружия,Сдружа,Сдружи,

СДРЖН Съдържание,Съдържания,Сдържане,Сдържан,Сдържана,Сдържано,Сдържани,
Сдържания,Сдружение,Сдружения,

СДРЛ Съдрал,Съдрала,Съдрало,Съдрали,Съдралия,Съдирал,Съдирала,Съдирало,Съдирали,
Съдиралия,Съдерял,Съдеряла,Съдеряло,Съдеряли,Съдрали,

СДРН С-Дране,Съдиране,Съдран,Съдрана,Съдрано,Съдрани,Съдрания,

СДРП Сдърпа,Сдърпай(се),

СДРХ Съдрах,Съдраха,Съдирах,Съдираха,Съдерях,Съдеряха,

СДТ Саадет(Добрина,Добро),Съдът(Съдилище),Съдът(домакински),Съдът(плавателен),
Съдията,Съдиите,Садят(Засаждане),Садете,Съдят,Съдете,Съдите,Осъдят,Осъдете,
Осъдите,Седят,Седете,Седите,Сядайте,

СДХ Сидха(Магьосник,Магьосница),Сидхи(Тайнствени,Магични,Вълшебни Сили),Съдих,Съдиха,Съдех,
Съдеха,Седях,Седяха,Осъдех,Осъдеха,Осъдих,Осъдиха,

СДЧ Съдче,Съдийче,Сдача(Предаване),

СДШ Сядаш,Сядаше,Седиш,Седеше,Съдиш,Съдеше,Осъдиш,Осъдеше,

СЖ Сижу(Седя),Сажаю(Закопавам,Засаждам),Сажаю(Приземявам),Сажаю(Вкарвам в Затвора),
Сажаю(Карам го да си седне на Задника),Сажаю(Карам го да се блъсне,да заседне),

СЖД Сажда,Сажди,Осъжда,Осъждай,

СЖДН Съждение,Съждения,Осъждане,Осъждан,Осъждана,Осъждано,Осъждани,Осъждания,

СЗ Сьоз (Дума),Саз(муз.Инструмент),Сиз(Вие,Вий),Сизе(във Вас,на Вас),Съюз,Съюза,
Съюзи,Съюзя,Съюзи(се),Йьосюз(Сираче),

СЗД Създай,Съзидай,Сьозде(На Думи),Сизде(У Вас),Сизеде(На Вас),

СЗДН Съзидание,Създание,Създания,Създан,Създана,Създано,Създани(Създадени),

СЗДТЛ Създател,Създателя,Създатели,Съзидател,Съзидателя,Съзидатели,Съзидат-Ел,

СЗЛ Сизал(многог.троп.Растение),Сизал(раст.Влакна от Сизал),Сезал(изкуств.Влакно,Въже,Полипропилен),

СЗН Сьозюн(Думата ти),Осезание,Осезания,Осъзна,Осъзная,Осъзнае,Осъзнай,Осъзнай(се),
Сезен(Усещащ/а,Чувстващ/а),Сизин(Ваше),Сезон,Сезона,Сезони,Сезонно,
Сезонна,Сезонни,Сезонния,

СЗНН Съзнание,Съзнания,Осъзнано,Сезонен,Сезонна,Сезонно,Сезонни,

СК Осика(Дърво),Осики,Сок,Сока,Иск,Иска,Искай,Сака,Сакай,Ска,Ски,Сиике(Оцет),
Сук(Пазар),Сьок(Развържи),Сък(Стегни,Стисни),Съкъ(Стегнато,Тясно),Ески(Старо),
Skye(Небе),Ясак(Забранено),Соук(Студено),Сука(женско Куче,Кучка),

СКБ Скоба,Скоби,Скубя,Скуби,Оскубя,Оскуби,

СКВ Сокове,Сакове,Искове,Усуква,Усуквай,Скова,Скове,Скови,Секва,Секвай,
Скива,Скивай(Виж),

СКВРН Скверен(Гнусен,Гаден,Противен,Неприличен),Скверна,Скверно,Скверни,Скверния,

СКВТ Соковете,Усукват,Усуквайте,Сковат,Сковете,Скиват,Скивайте(Вижте),
Секват,Секвайте,Исковете,Исковият,Исковата,Исковото,Исковите,

СКДН Оскъден,Оскъдна,Оскъдно,Оскъдни,Оскъдния,

СКДНТ Оскъдният,Оскъдната,Оскъдното,Оскъдните,

СКЗ Секиз(8,Осем),Сакъз(Вид Цвете),Сакъз(Дъвка),Исказ(Изказ),

СКК Скок,Скока,Сокак(Улица),Искайки,Скука,

СКЛ Скала,Скали,Скала(измервателна),Сакал(Брада),Сокол,Сокола,Соколи,
Сукал,Сукала,Сукало,Сукали,Сукалия,Скула,Скули,Скеле,Сакал(Брада),Сакаллъ(Брадат),
Скуул(Лодка),School(Училище,Занятия),Усукал,Усукала,Усукало,Усукали,Усукалия,
Искал,Искала,Искало,Искали,Искалия,Сякъл,Сякла,Сякло,Сякли,Сяклия,
Сакла(Крий,Скрий),Саклъ(Скрито,Тайно),Сокул(Пъхни се,Сгуши се,Притисни се),

СКЛД Склад,Склада,

СКЛН Склон(планински),Склона,Скален(Скала),Скална,Скално,Скалния,Саклан(Скрий се),
Склоня,Склони,Скланя,Скланяй,

СКЛП Асклепий(Бог Лечител,Ескулап),Скалп,Скалпа,Скалъпя,Скалъпи,С-Калъп,
Склеп(вътр.Помещение в Гробница),

СКЛТ Скалата,Скалите,Съклет(Нетърпение),Скелет,Скелета,Скелети,Скулата,Скулите,
Скелето(монтажно,крепежно,строително Скеле),Скелета,

СКМ Искам,Искаме,Сакам,Сакаме,

СКМН Сукман,Сукмана,Сукмани,Скомина,Искемне(Стол),Скимне,

СКН Cкиния,Сукно,Сукна,Искане,Сукане,Искан,Искана,Искано,Искани,Искания,
Усукан,Усукана,Усукано,Усукани,Усукания,Секна,Секне,Исконно,
Исконна,Исконни,Исконния,Сакън(Пази се,Недей),

СКНЛ Секнал(Секнене на Носа),Секнала,Секнало,Секнали,Секнали(се),Секнал(Спрял),

СКНМ Секнем,Секнем(се),Скинем,Скинеме,

СКНТ Скинията,Скиниите,Искането,Исканията,Исканият,Исканата,Исканото,Исканите,
Сукното,Сукната,Сукането,Усуканият,Усуканият,Усуканата,усуканото,Усуканите,
Секнат(Свършат),Секнат(се),Секнете(се),Исконният,Исконната,Исконното,Исконните,

СКП Скъп,Скъпо,Скъпа,Скъпи,Скъпия,Скъпя(се)Скъпи(се),
Оскъпя,Оскъпи,Скапя(Скапване),Скапе,Скапи,Скапа,Скапа(се),

СКПЛ Скъпял,Скъпяла,Скъпяло,Скъпели,Оскъпил,Оскъпила,Оскъпило,Оскъпили,
Оскъпилия,Оскъпял,Оскъпяла,Оскъпяло,

СКПН Скъпене,Оскъпен,Оскъпено,Оскъпена,Оскъпени,Оскъпения,Скапан,Скапано,Скапана,
Скапани,Скапания,

СКПТ Скъпият,Скъпата,Скъпото,Скъпите,Оскъпят,Оскъпете,Оскъпите,
Скапат,Скапят,Скапете,

СКПХ Скъпях,Скъпяха(се),Оскъпих,Оскъпиха,Скапах,Скапаха,Скапаха(се),

СКР Искра,Искри,Искря,Скоро,Скара(за Готвене),Скари,Скрий,Скрия,Скрие,Sacro(Свещен),
Ускоря,Ускори,Сакар(Бяло Петно на Челото на Животно),Секира,Секири,Скроя,Скрой,
Скрои,Аскер(Войник),Аскери,Аскерия(Армия),Скиор,Скиора,Скиори,
Ескуайър,Square(Квадрат),Сакура(Вишна),Искир(Насъскай),Искирии(Насъсква),
Score(Резултат,Точки,Сметка,Рязка,Белег,Черта,Линия,Двадесет,Множество,ГолямБрой,
много Пъти,много Често,муз.Партитура,Бележа Точки,Печеля,Имам Успех,Водя Сметка,
Правя Резки,Драскам,Зачерквам,Зачертавам,Набавям си Наркотик,Свалям,Прелъстявам,Трупам Бройки),Скара,Скарай(се),

СКРБ Скръб,Скърбя,Скърби,Скарабей,Скарабея,Скарабеи,

СКРБН Скърбене,Скръбен,Скръбна,Скръбно,Скръбни,Скръбния,Оскърбен,Оскърбена,
Оскърбено,Оскърбени,Оскърбения,

СКРВН Съкровено,Съкровен,Съкровена,Съкровени,Съкровения,С-Кръв-на,
Скриване,Скриван,Скривана,Скривано,Скривани,Скривания,Скарване,

СКРВЩ Съкровище,Съкровища,С-Кървища,

СКРЛ Сакрал(Свещено),Скрил,Скрила,Скрило,Скрили,Скрилия,Скроил,Скроила,Скроило,
Скроили,Скроилия,Скарал,Скарала,Скарало,Скарали,Скаралия,Ускорил,Ускорила,Ускорило,
Ускорили,Ускорилия,

СКРМ Искрим,Искриме,Искреем,Искрееме,Ускорим,Ускориме,Скрием,Скриеме,
Скроим,Скроиме,Скарам,Скараме,Скараме(се),

СКРН Искрено,Искрен,Искрена,Искрени,Искрения,Скроено,Скроен,Скроена,Скроени,
Скроения,Скрин,Скрина,Screen(Екран),Ускорение,Ускорения,Ускорен,Ускорено,Ускорена,
Ускорени,Скаран,Скарана,Скарано,Скарани,Скарания,

СКРП Скрап,Скрапа,Скърпя,Скърпи,Скрепя,Скрепи,

СКРПЛ Скрупули,Скрепил,Скрепила,Скрепило,Скрепили,Скрепилия,Скърпил,Скърпила,
Скърпило,Скърпили,Скърпилия,

СКРПН Скорпион(Животно),Скорпиона,Скорпиони,Скърпен,Скърпена,Скърпено,Скърпени,
Скърпения,Скрепен,Скрепена,Скрепено,Скрепени,Скрепения,Скорпион(Зодия),

СКРТ Секрет,Секрета,Секрети,Secret(Тайна),Скрит,Скрита,Скрито,Скрити,Скрития,
Скрият,Скрийте,Скарат,Скарайте(се),Ускорят,Ускорете,Скроят,Скройте,Скроите,
Искрата,Искрите,Искрят,Искрете,Секрети(Секреция на Жлезите),Сократ,Съкратя,Съкрати,
Security(Сигурност,Безопасност,Спокойствие,Увереност,Доверие,Защита,Охрана,Гаранция,
Залог,ценни Книжа,Гарант,Поръчител),Ескорт,Ескорта,

СКРЦ Скорец(Птица),Скореца,Скорци,Секреция,Секреции,Скърца,Скърцай,

СКРШ Искриш,Искреше,Искрееш,Искрееше,Скриеш,Скриеше,Скроиш,Скроеше,Скараш,Скараше,
Ускориш,Ускореше,Съкруша,Съкруши,

СКРШН Скорошен,Скорошна,Скорошно,Скорошни,Скорошния,Скришен,Скришна,Скришно,
Скришни,Скришния,Скършен(Счупен),Скършена,Скършено,Скършени,Скършения,
Съкрушен,Съкрушена,Съкрушено,Съкрушени,Съкрушения,

СКС Six(Сикс,6),Саксия,Саксии,Секс,Секса,Скъса,Скъсай,Скося,Скоси,Скъся,Скъси,

СКСН Саксан(Сврака),Сексен(80),Скъсан,Скъсана,Скъсано,Скъсани,Скъсания,Скосен,
Скосена,Скосено,Скосени,Скосения,

СКТ Скот(Добитък),Скат(Риба),Скут,Скута,Скат(планински),Искат,Искате,Искайте,Сокът,
Скаут,Скаута,Скаути,Секта,Секти,Съктъ(Стисна),Скотий(гр.Тъмен),Ските,Скита,Скитай,
Скити(Народ),Секат,Сакото(Сако),Саката,Сакат(Инвалид),Саката,Сакато,Сакати,Сакатия,
Осакатя,Осакати,Осакатее,Осакатей,Оскотее,Оскотей,

СКТВ Скатове,Скутове,Скотове(Скот,Добитък),Оскотява,Оскотявай,Осакатява,Осакатявай,
Скатава,Скатавай(се),

СКТЛ Скатал,Скатала,Скатало,Скатали,Скаталия(се),Скътал,Скътала,Скътало,Скътали,
Скъталия,Оскотял,Оскотяла,Оскотяло,Оскотяли,Оскотялия,Осакатял,Осакатяла,Осакатяло,
Осакатяли,Осакатялия,Скитал,Скитала,Скитало,Скитали,Скиталия(се),

СКТМ Скитам,Скитаме,Скитаме(се),Скатаем,Скатаеме(се),

СКТН Скитане,Скитания,Скатан,Скатана,Скатано,Скатани,Скатания,Скътан,Скътана,
Скътано,Скътани,Скътания,Соктун(Пъхна,Вкара),

СКТР Сектор,Сектора,Сектори,Скутер,Скутера,Скутери,Сиктир,

СКТТ Скатът(Скат),Скутът(Скут),Скътат,Скътайте,Скитат,Скитайте,
Скатаят,Скатайте(се),

СКХ Исках,Искаха,Саках,Сакаха,Суках,Сукаха,

СКЦ Сокаци(Улици),Скица,Скици,Скоци(Скокове),

СКЧ Секач,Секача,Секачи,Скача,Скачай,Скочи,Скучая,Скучае,Скучай,
Сокче,Скеч,Скеча,Скоч(Уиски),

СКЧК Скачок(Скок),Скачка(конно Надбягване),Скачайки,Скучаейки,

СКЧН Скачане,Скучаене,Скучно,Скучен,Скучна,Скучни,Скучния,Скачен,Скачена,
Скачено,Скачени(Съдове),Скачения,

СКШ Искаш,Искаше,Сакаш(Искаш),Сакаше,Сикиш(Жаргон,Ебане,Секс),Сикиш(Жаргон,Чукай се,Еби се)
Сокуш(Сгуши се,Притисни се плътно до...),

СЛ Сила,Сили,Сол,Соли,Соля,Осоля,Осоли,Слой,Слоя,Слей,Слея,Слее,Усилие,Усилия,Усиля,
Усили,Осел(Магаре),Сель(Порой),Сол(Ляв,Ляво),Сал,Сало(Сланина),Село,Села,
Ъсла(Поливай),Sol(Слънце),Soul(Душа),Ясла,Ясли,Саола(Вид Антилопа),
Сеул(Столица),Салъ(Вторник),Сьойле(Кажи,Казвай),Сьойле(Пей,Изпей),
Саа-ол(Бъди жив и здрав),Села(Скала),Съъла(Брули,Обрули),
Асла(Никога,по никакъв Начин,в никакъв Случай),Салла(Люлей,Разлюлей,Размахвай),
Силяя(Оръжие),Асъл(Закачи се,Дръж се,Увисни),Сал(Пусни),Если(Ако),Соло(Сам),

СЛБ Слаб,Слаба,Слабо,Слаби,Слабия,Слабее,Слабея,Слабей,

СЛБМ Слабоумие,Слабеем,Слабееме,

СЛБН Слабеене,Слабини,

СЛБТ Слабият,Слабата,Слабото,Слабите,Слабеят,Слабеете,Слабейте,

СЛВ Слово,Слова,Славей,Славея,Славеи,Слава,Славя,Слави,Условие,Условия,Сливай,
Слива,Сливи,Салвия,Се-ла-ви(Това е Животът),Салава(Животното на ег. Бог Сет),
Силов,Силова,Силово,Силови,Силовия,Усилва,Усилвай,

СЛВК Славейки,Усилвайки,Усилвайки(се),Сливайки,Сливайки(се),

СЛВЛ Славел,Славела,Славело,Славели,Славил,Славила,Славило,Славили,
Усилвал,Усилвала,Усилвало,Усилвали,

СЛВМ Словом,Славим,Славиме,Условим,Условиме,Усилвам,Усилваме,Сливам,Сливаме,

СЛВН Славяни,Славене,Славен,Славна,Славно,Славни,Славния,Словени,Славейно,Славейни,
Условно,Условен,Условна,Условни,Условния,Усилване,Усилван,Усилвана,Усилвано,
Усилвани,Усилвания,Сливане,Сливания,

СЛВНТ Славяните,Славенето,Славният,Славната,Славното,Славните,Словените,Славейното,
Славейните,Условното,Условният,Условната,Условните,Усилването,Усилваният,Усилваната,
Усилваното,Усилваните,Усилванията,Сливането,Сливанията,

СЛВР Словарь(Речник),Silver(Сребро),

СЛВТ Словото,Словата,Славата,Славят,Славете,Условието,Условията,Усилват,Усилвайте,
Сливата,Сливите,Сливат,Сливайте,Силовият,Силовата,Силовото,Силовите,

СЛВХ Славех,Славеха,Усилвах,Усилваха,Усилваха(се),Сливах,Сливаха,Сливаха(се),

СЛВХТ Славехте,Усилвахте,Сливахте,

СЛГ Слуга,Слуги,Услуга,Услуги,Слъга(Излъга),Слага,Слагай,Слог,Слога,

СЛГН Слагане,С-Лъгане,Слоган,Слогана,Слогани,Слугиня,Слугини,Слаган,Слагана,
Слагано,Слагани,Слагания,Слегна,Слегне,Слегни(се),

СЛД Следа,Следя,Следи,Слюда,Солдо,Солид(Вид Монета),Солод(Кълнове),Услади(се),
Селда(Риба,Херинга),Солод(Малц),

СЛДВ Следва,Следвай,

СЛДВН Следване,

СЛДК Сладък,Сладка,Сладко,Сладки,Сладкия,Сельодка,Следейки,

СЛДЛ Следил,Следила,Следило,Следили,Следял,Следяла,Следяло,Следели,
Усладил,Усладила,Усладило,Усладили,Усладилия(се),

СЛДН Следене,Следен,Следена,Следено,Следени,Следения,Солиден,Солидна,Солидно,
Солидни,Солидния,Сладнее,Сладни,

СЛДХ Следях,Следяха,Следих,Следиха,

СЛДЧК Следичка,Следички,Сладичък,Сладичка,Сладичко,Сладички,Сладичкия,

СЛЖ Сложа,Сложи,Слежу(Следя),Слъжа,Слъже,Служа,Служи,Услужа,Услужи,
Силаж(Фураж),Силажа,

СЛЖН Сложно,Сложен,Сложна,Сложни,Сложния,Сложена,Сложено,Сложени,Сложения,
(Тело)Сложение,Усложня,Усложни,Слежение(Следене,Наблюдение),С-Лъжене,

СЛЗ Сълза,Сълзи,Слуз,Силоз,Силоза,Силози,Слиза,Слизай,Сляза,Слезе,Слез,

СЛЗН Слизане,Слезна,Слезне,Слезни,Сълзене,Силозен(Силоз),Силозна,
Силозно,Силозни,Силозния,

СЛК Саалък(Здраве),Слука(Късмет),(На-)Слука,Силейки(се),Сеялка,Сеялки,
Ъслак(Мокро),Сюлюк(Охлюв),

СЛКТ Слуката(Слука),Сеялката,Сеялките,Силикат,Силиката,Силикати,

СЛЛ Солил,Солила,Солило,Солили,Солилия,Осолил,Осолила,Осолило,Осолили,Осолилия,
Усилил,Усилила,Усилило,Усилили,Усилилия,Слеел,Слеела,Слеело,Слеели,
Слял,Сляла,Сляло,Слели,

СЛМ Салим(Вечерница,Венера),Слама,Салам,Салами,Салама,Саалам(Здрав,Здрава),
Селям(Мир,Здравей,Привет),Иcлям,Иcляма,Силом,Сломя,Сломи,Сильме(Не изтривай),
Сьойлеме(Не казвай),Ъслама(Не поливай),Съълама(Не брули),Сълама(Брулене),
Слеем,Слееме,Усилим,Усилиме,

СЛМН Сламен,Сламена,Сламено,Сламени,Сламения,Сломен,Сломена,Сломено,
Сломени,Сломения,Сломано(Счупено),

СЛМНТ Сламеният,Сламената,Сламеното,Сламените,Сломеният,Сломената,
Сломеното,Сломените,

СЛМТ Сламата,Саламът,Саламите,Сломят,Сломите,Сломете,

СЛН Селена(Луна),Селения(небесни)Слон,Слона,Силно,Силни,Силен,Силна,Силния,
Селен(хим Елемент),Солен,Солено,Солена,Солени,Соления,Осолено,Осолени,Осолена,
Осоления,Усилен,Усилено,Усилена,Усилени,Усиления,Усилни,Усилна,Усилно,Усилния,
Слана,Слани,Слоен(на Слоеве),Слойна,Слойно,Слойни,Слойния,Слияние(Сливане),
Селяни,Селяния,Осланя,Осланяй(се),

СЛНК Слюнка,Слюнки,Соленка,Соленки,Осланяйки(се),

СЛНМ Осланям,Осланяме(се),

СЛНН Осланяне,Сланина,

СЛНТ Селенията(небесни),Силният,Силната,Силното,Силните,Соленият,Солената,
Соленото,Солените,Осоленият,Осолената,Осоленото,Осолените,Усиленият,Усилената,
Усиленото,Усилените,Усилният,Усилното,Усилната,Усилните,Сланата,Сланите,Слойният,
Слойната,Слойното,Слойните(на Слоеве),Слиянието(Сливането),Слиянията,Слонът,
Селяните,Селянията,Осланят,Осланяйте(се),

СЛНХ Осланях,Осланяха(се),

СЛНЦ Слънце,Слънца,Солница,Солници,Слоница,Слоници,

СЛНЧ Слънчо,Слонче,Салонче,Слюнча,Слюнчи,

СЛНШ Осланяш,Осланяше(се),

СЛП Слепя(Залепване),Слепи,Слип(Слипове),Слипа,Sleep(Сън),
Ослепее,Ослепей,Ослепя,Сляп,Сляпа,Сляпо,Слепи,Слепия,

СЛПВ Слипове,Ослепява,Ослепявай,Слепва(Залепва),Слепвай,

СЛПТ Слипът(Слип),Слепят,Слепете,Слепите(Залепите),Слепота,Слепият,Сляпата,
Сляпото,Слепите,Ослепеят,Ослепеете,Ослепейте,

СЛПШ Слепиш(Залепиш),Слепеше,Ослепиш,Ослепееш,Ослепееше,

СЛС Салса(Танц),Слиса,Слисай,Слисай(се),

СЛСН Слисан,Слисана,Слисано,Слисани,Слисания,

СЛТ Силата,Силите,Солта,Солите,Солят,Солете,Усилието,Усилията,Усилят,Усилете,Силует,
Силуета,Силуети,Оселът,Ослите,Слоят,Слято,Слейте,Слеят,Салата,Салати,Осолят,Осолете,
Осолите,Селото,Селата,Салът,Салют,Салюта,Салюти,Салто,Салта,Слот,Слота,Солети,

СЛТВ Слотове(Слот),Слетява,Слетявай(се),

СЛТН Солитон(Вълново Явление),Солитона,Солитони,

СЛТТ Салатата,Салатите,Слетият,Слятата,Слятото,Слетите,Слетят,Слетете(се),

СЛФ Салафия(Предтечи,Предци,Предшественици),Self(Сам,Собственото Аз),Селфи(Самоснимане),

СЛХ Слух(Сетиво),Слуха,Слух(Слухове,Клюки),Усилих,Усилиха,Слях,Сляха,Слеех,Слееха,
Солих,Солиха,Осолих,Осолиха,Силях(Оръжие),Слихо(юд.Прошка),

СЛХТ Слухът,Слухтя,Слухти,Усилехте,Усилихте,Слеехте,Сляхте,Солихте,Осолихте,

СЛЦ Силица,Силици,Селце,Селца,Салца,Силиций(хим.Елемент),Силиция,

СЛЦТ Силицата(Сила),Силиците,Селцето,Селцата,Салцата,Силицият(хим.Елемент),

СЛЧ Случай,Случая,Случаи,Случа(Имам Късмет),Случи,С-Лъчи,

СЛЧК Случка,Случки,

СЛЧН Случаен,Случайна,Случайно,Случайни,Случайния,С-Лъчение,С-Лечение,

СЛШ Слуша,Слушай,Ослуша,Ослушай(се),Усилиш,Усилеше,Слееш,Слееше,
Силиш(се),Силеше(се),

СЛШТ Слушат,Слушайте,Ослушат,Ослушайте(се),

СЛЩ Селище,Селища,Силещ,Силеща,Силещо,Силещи,Силещия(се),

СМ Осем,Осми,Осма,Осмия,Съм,Семь(Седем),Семе,Сема(Знак),Исим(Име),Семья(Семейство),
Ъсъм(Роднини),Семаа(рит.Танц),Сома,Сума,Суми,Сам,Сама,Само,Сами,Самия,Сом(Риба),Сумо,
Саама(Сарми),Сам(Отрова),Осмей,Осмея,Осмя,Смей,Смея,Семе(Замаян),Саами( Народ),
Семаа(Небе),Есмь(Съм),Асма,Асми,

СМБВ Самообявя,Самообяви(се),Самоубива,Самоубивай(се),

СМБЛ Symbol(Символ),

СМВЛ Самовила,Самовили,Символ,Символа,Символи,Самоволие,Самоволия,
Осмивал,Осмивала,Осмивало,Осмивали,

СМВЛН Символон,Символона,Символони,Самоволен,Самоволния,Самоволно,Самоволна,
Самоволни,

СМВРН Самоуверен,Самоуверена,Самоуверено,Самоуверени,Самоуверения,

СМГ Смига,Смигай,Смог,Смога,

СМГВ Смигва,Смигвай,Смогва,Смогвай,

СМД Смъдя,Смъди,

СМК Самка,Самки,Семка,Семки,Смок,Смока,Самоук,Самоука,Самоуко,Самоуки,Самоукия,
Сумка(Чанта),Сюмюк(Сопол),

СМКН Смокиня,Смокини,Смъкна,Смъкне,Смъкни,

СМКНТ Смокинята,Смокините,Смъкнат,Смъкната,Смъкнато,Смъкнати,Смъкнатия,Смъкнете,

СМКТ Самката,Самките,Семката,Семките,Самоукият,Самоуката,Самоукото,Самоуките,Смокът,

СМЛ Смола,Смоли,Смел,Смело,Смела,Смели,Смелия,Съумял,Съумяла,Съумяло,Съумели,
Осмеля,Осмели(се),Осмял,Осмяло,Осмяла,Осмели,Смила,Смилай,Смеля,Смял(се,Смях),
Смяла,Смяло,Смели(се),

СМЛВ Осмелява,Осмелявай(се),

СМЛН Смилане,Смилан,Смилана,Смилано,Смилани,Смилания,Смлян,Смляна,
Смляно,Смляни,Смлени,Смления,

СМЛР Симулира,Симулирай,Асимилира,Асимилирай,

СМЛРН Симулиране,Симулиран,Симулирана,Симулирано,Симулирани,Симулирания,
Асимилиране,Асимилиран,Асимилирана,Асимилирано,Асимилирани,Асимилирания,

СМЛТ Самолет,Самолета,Самолети,Смелият,Смелата,Смелото,Смелите,Смелият,Осмелят,
Осмелете(се),Осмелите,Смелят,Смелете,Смилат,Смилайте,Съумелият,Съумялата,
Съумялото,Съумялите,Съумелият,Смолата,Смолите,

СМЛХ Осмелих(се),Осмелиха(се),Смилих(се),Смилиха(се),Смилах,Смилаха,
Смелех,Смелеха,Смлях,Смляха,

СМЛЦ Симулация,Симулации,Асимилация,Асимилации,

СМН Асман(фар.Небе),Семена,Семенна,Семенни,Семенния,Смяна,Смени,Осмян,Осмяна,Осмяно,
Осмени,Осмения,Съмна,Осъмна,Съмне,Осъмне,Усъмня,Усъмни,Семеен,Семейна,Семейно,
Семейни,Семейния,Осеменя,Осемени,Самун(Хляб),Саману(фар.пшен.Каша),Самин(Самичък),

СМНЛ Осъмнал,Осъмнала,Осъмнало,Осъмнали,Осъмналия,Усъмнил,Усъмнила,Усъмнило,
Усъмнили,Усъмнилия(се),Сменил,Сменила,Сменило,Сменили,Сменилия,Сменилия(се),

СМНН Съмнение,Съмнения,Сменен,Сменена,Сменено,Сменени,Сменения,
Осеменен,Осеменено,Осеменена,Осеменени,

СМНТ Семената,Самунът(Самун Хляб),Смяната,Смените,Сменят,Смените,Сменете,
Усъмнят,Усъмнете(се),Осъмнат,Осъмнете,Семейният,Семейната,Семейното,Семейните,
Осеменят,Осеменете,

СМНШ Смениш,Сменеше,Сменяш,Сменяше,Осъмнеш,Осъмнеше,

СМР Самарий(хим.Елемент),Самар,Самара,Самари,Усмиря,Усмири,Смиря,Смири,С-Мир,
Самура(Вид Акация),Самур(Животно),Самури,Самурай,Самурая,Самураи,

СМРВ Смирява,Смирявай(се),

СМРДН Самороден,Самородна,Самородно,Самородни,Осмърдян,Осмърдяна,
Осмърдяно,Осмърдяни,Осмърдяния,

СМРК Осморка(8),Осморки,Семерка(7,Седмица),Сумрак,Сумрака,С-Мрак,
С-Мярка,Сумерки(Сумрак,Здрач),Смърка,Смъркай,

СМРЛ Смирил,Смирила,Смирило,Смирили,Смирилия(се),Усмирил,Усмирила,Усмирило,
Усмирили,Усмирилия,

СМРН Смирна(Растение),Смирение,Смирен,Смирена,Смирено,Смирени,Смирения,Осмирен,
Осмирена,Осмирено,Осмирени,Осмирения,Самаряни,Самоирония,

СМРТ Смърт,Смъртта,Смърти,Smart(Умен),Усмъртя,Усмърти,Самарът,Самарите,Самурът,
Самурите,Смерть,Самураят,Самураите,Смирят,Смирете,Смирете(се),Усмирят,Усмирете,
Усмирете(се),Усмъртя,Усмърти,С-Мирта,С-Мирото,

СМРТН Смъртен,Смъртна,Смъртно,Смъртни,Смъртния,Усмъртен,Усмъртена,Усмъртено,
Усмъртени,Усмъртения,

СМРХ Смирих,Смириха(се),Усмирих,Усмириха,Усмириха(се),

СМРЧ Смърч(Дърво),(Под-)Смърча,(Под-)Смърчай,Смерч(Торнадо),Смрача,Смрачи(се),

СМС Смес,Смеси,Смеся,Смеси,Смеси(се),

СМСТН Самостоен,Самостойна,Самостойно,Самостойни,Самостойния,Сместен(Изместен),
С-Местене,

СМТ Самота,Смут,Смутя,Смути,Осмият,Осмото,Осмата,Осмите,Семето,Усамотя,Усамоти(се),
Смята,Смятай,Смотай,Смотая,Смотае,Смеят,Смеете,Смейте(се),Сумтя,Сумти,
Самият,Самото,Самата,Самите,Осмеят,Осмеете,Осмейте,Саммит(Конференция),
Смет(Боклук),Сметта,Самут(Умопобъркан,Неадекватен),Сeмит,Сeмити,

СМТК Сметка,Сметки,Самотек,Смятайки,

СМТЛ Смятал,Смятала,Смятало,Смятали,Смутил,Смутила,Смутило,Смутили,Смутилия,
Сумтял,Сумтяла,Сумтяло,Сумтели,Смотал,Смотала,Смотало,Смотали,Смотльо,

СМТН Смятане,Сметна,Сметне,Сметни,Смутен,Смутена,Смутено,Смутени,Смутения,
Смутна,Смутно,Смутни,Смутния,Смотан,Смотана,Смотано,Смотани,Смотания,
Самотен,Самотна,Самотно,Самотни,Самотния,Смътен,Смътна,Смътно,Смътни,Смътния,
Усамотение,Усамотен,Усамотена,Усамотено,Усамотени,Усамотения,Сумтене,
Сметана,Сметани,Смятение(Бъркотия,Паника,Смут),

СМТНК Смятанка,Сметанка,Сметанки,Смотаняк,Смотаняка,

СМТР Симетрия,Асиметрия,С-Материя,С-Матер,С-Метър,Смотрю(Гледам,Виждам),
Смотри(Погледни,Виж),

СМТТ Самотата,Смятат,Смятайте,Сумтят,Сумтите,Сумтете,Смутят,Смутите,Смутете,
Сметат,Сметете,

СМТХ Суматоха,Смятах,Смятаха,Сметох,Сметоха,Смутих,Смутиха,Сумтях,Сумтяха,
Смотах,Смотаха,

СМХ Смях,Смеха,Осмях,Осмяха,Смеех,Смееха,Съумях,Съумяха,Осмеех,Осмееха,
Симхa(юд.Радост),Cмиха(юд.Покриване, „Ритуал за Ръкополагане" на Рeбета),

СМХВ Смехове,Усмихва,Усмихвай(се),Смахва,Смахвай(се),

СМХНЛ Смахнал,Смахнала,Смахнало,Смахнали,Смахналия(се),Усмихнал,Усмихнала,
Усмихнало,Усмихнали,Усмихналия(се),

СМХНТ Усмихнат,Усмихната,Усмихнато,Усмихнати,Усмихнатия,Смахнат,Смахната,
Смахнато,Смахнати,Смахнатия,

СМХТ Смехът,Смеехте,Смеехте(се),Съумяхте,Съумеехте,Осмяхте,Осмеехте,

СМЦ Осмица,Осмици,Самец,Самеца,Самци,

СМЧ Смуча,Смуче,Смучи,Осмуча,Осмуче,Осмучи,

СМЧХ Смучех,Смучеха,Смучих,Смучиха,Осмучих,Осмучиха,Осмучех,Осмучеха,

СМЧК Семечко(Семенце),Самичък,Самичка,Самичко,Самички,Смучка,Смучки,Сумичка,Сумички,
Осмичка(8),Осмички,Смачка,Смачкай,

СМШ Саамаш(Прегърни),Смееш,Смееш(се),Смееше,Смееше(се),Съумееш,Съумееше,Осмееш,
Осмееше,Смаеш,Смаеше,

СМШН Смешен,Смешна,Смешно,Смешни,Смешния,Смешанное(Смесено,Смес),
Смушен,Смушена,Смушено,Смушени,Смушения,

СМЩН Смущение,Смущения,Смещение(Изместване,Отместване),

СН Сина(Богиня на Луната),Сияние,Сияния,Осени,Осеня,Сеене,Осеян,
Осеяна,Осеяно,Осеяни,Осеяния,Син(Дете м.п.),Сен(Ти),Синьо,Син(Цвят),Сини(Софра),Осанна,Сена(Армия),
Синя,Сини,Сан(Чин),Сунна(Традиция),Сън,Съня,Сънно,Сънна,Сънни,Сънния,Sun(Слънце),
Сана(на Теб),Синее,Синея,Синей,Ясен,Ясно,Ясна,Ясни,Ясния,Есен,Есенна,Есенно,
Есенни,Есенния,Ясен(Дърво),Сайън(Уважаеми),Асана(Йога Поза),Асани,Есен,Есени,Сено,Сена,
Сьон(Угасни),Союн(Съблечи се),Соян(Белещия/та,Събличащия/та,Обиращия/та),
Cинъ-а(юд.Ненавист),Сне,Иисан(Човек),Сене(календарно Лето),
Син(кит.Елемент,Фаза на Развитие,Изменящо Състояние на Битието),
Сияен,Сияйния,Сияйна,Сияйно,

СНБ Сноб,Сноба,Сноби,Снобея,Снобее,Снобей,

СНВ Синева,Синове,Осиновя,Осинови,Основа(Темели),Основи,Основа(Основаване),Основи,
Снове,Снови,Сънува,Сънувай,Основа(хим.Съединение),Основи,Сънав(Изпит),

СНВВ Основава,Основавай,Осиновява,Осиновявай,

СНВЛ Сновал,Сновала,Сновало,Сновали,Сновял,Сновяла,Сновяло,Сновяли,Сънувал,
Сънувала,Сънувало,Сънували,Сънувалия,

СНВН Основание,Основания,Основен,Основна,Основно,Основни,Основния,Синовен,Синовна,
Синовно,Синовни,Синовния,Осиновен,Осиновена,Осиновено,Осиновени,Осиновения,

СНВНК Сановник,Сановника,Съновник,Съновника,

СНВТ Синевата,Синовете,Осиновят,Осиновете,Основата,Основите,Основат,Основете,
Сноват,Сновете,Сънуват,Сънувайте,

СНГ Сняг,Снега,Снага(Телосложение,Осанка,Фигура),Снаги,

СНГЛ Сингъл,Сингъла,Сингли,

СНД Синод,Синода,Синоди,Снадя(Снаждане,Свързване),Снади,

СНДК Сандък,Сандъка,Синдик,Синдика,Сюндюк(Лепка,Нахалник,Натрапник,Досадник),
Сaндак(юд.,Участник в Обрязвaнето в Юдaизма,изпълняващ Ролята на Жертвеника,в Скута на който се слага обрязвaното юд.Отроче),

СНДКТ Сандъкът,Синдикат,Синдиката,Синдикати,

СНДТ Синодът,Синодите,Снадят(Свържат),Снадите,Снадете,

СНДЦ Сандъци,Синдици,

СНЖ Снижа,Снижи(се),

СНЖН Снижение,Снижен,Снижена,Снижено,Снижени,Снежен,Снежна,Снежно,Снежни,Снежния,

СНЗЛ Снизил,Снизила,Снизило,Снизили,Снизилия(се),

CНЗМ Сиoнизъм,Сиoнизма,Снизим,Снизиме(се),

СНЗР Сензор,Сензора,Сензори,

СНК Синко(Сине),Сянка,Сенки,Синка,Осанка,Осанки,Синек(Муха),Сенник,
Сенника,Синеейки,Осеняйки,

СНКР Снукър(Вид Билярд),

СНЛ Синеел,Синеела,Синеело,Синеели,Синеелия(се),Снел,Снела,Снело,Снели,
Снелия,Сънльо,

СНЛН Сенилен(Старчески),Сенилна,Сенилно,Сенилни,Сенилния,
Синилна(Киcелина,Циaноводоpод),

СНМ Cinema(Синема,Кино),Снима,Снимай,Снема(Сваля),Снемай,

СНМК Снимка,Снимки,Снимайки,Снемайки(Сваляйки),

СНМН Снимане,Снемане(Сваляне),Сниман,Снимана,Снимано,Снимани,Снимания,

СНМТ Снимат,Снимайте,Снемат(Свалят),Снемайте,

СНМШ Снимаш,Снимаше,Снемеш(Свалиш,Смъкнеш),Снемеше,

СНН Сияен,Сияйна,Сияйно,Сияйни,Сияйния,Осенен,Осенена,Осенено,Осенени,Осенения,
Сънен,Сънена,Сънено,Сънени,Сънения,Осанна,Cунна(Традиция),Синина,Синини,

СННТ Съненият,Сънената,Съненото,Сънените,Сънният,Сънната,Сънното,Сънните,
Синината,Синините,

СНП Синап(Растение,Билка),Синапа,Сноп,Снопа,Снопи,

СНР Синор,Синора,Синори,Сеньор,Сеньора,Сеньори,Сонар,Сонара,Сонари,

СНРД Снaряд,Снaряда,Снaряди,Снaрадя(Въоpъжа,Снабдя с Необходимото),Снaряди(се),

СНС Сеанс,Сеанса,Сеанси,Снеса,Снесе,Снеси,Снасяй,
Снос(Събаряне,Разрушаване),

СНСН Снасяне,Сносен,Сносна,Сносно,Сносни,Сносния,Снесен,Снесена,Снесено,
Снесени,Снесения,Снесен(Съборен),

СНСР Асансьор,Асансьора,Асансьори,

СНТ Синът,Синият,Синята,Синьото,Сините,Сънят,Сенат,Сената,Сенати,Сюнет(Обрязване),
Сюнета,Осенят,Осенете,Синията(Софрата),Синиите(Софрите),Уснут(Заспят),Сънният,
Сънната,Сънното,Сънните,Снет(Смъкнат),Снета,Снето,Снети,Снетия,Снет(Заснет),

СНХ Осених,Осениха,Синеех,Синееха,Снех,Снеха,

СНЦ Синци(Мъниста),Синица(Птица),Есенция,Есенции,Сенници,

СНЧ Синче(Синко,Момче),Сънчо,

СНЧТ Синчето,Синчета,

СНЧЛ Сначало(Отначало),

СНШ Осениш,Осенеше,Осеняш,Осеняше,Синееш,Синееше,

СП Супа,Супи,Сопа,Сопи,Спя,Спи,Успа,Успи(се),Успя,Успея,Успее,Успей,Сипя,Сипе,
Сипи,Сипей,Сипея,Есап(Смятане,Сметка),Сап(Дръжка),Спи(Извор),

СПВ Успява,Успявай,Сипва,Сипвай,Сопва,Сопвай(се),Споява,Споявай,
Сепва,Сепвай(се),Спъва,Спъвай(се),

СПВЛ Сипвал,Сипвала,Сипвало,Сипвали,Успявал,Успявала,Успявало,Успявали,

СПВН Успяване,Сипване,Спояване,Сопване,Сепване,Спъване,

СПВТ Успяват,Успявайте,Сипват,Сипвайте,Спояват,Споявайте,Сопват,Сопвайте(се),
Сепват,Сепвайте(се),Спъват,Спъвайте(се),

СПГТ Спагети,

СПЗ Спазя,Спази,

СПЗВ Спазва,Спазвай,

СПЗМ Спазим,Спазиме,Спазъм(на Мускулите),Спазми,

СПК С-Покой,Успокоя,Успокои,Успокой,Успокой(се),Сипка(Птица,Чинка),Сипки,Спука,
Спукай,Споко(Жаргон),Сипейки,Спейки,

СПКЛ Спекула,С-Пъкъла,Спукал,Спукала,Спукало,Спукали,Спукалия,Спекъл,Спекла,Спекло,
Спекли,Спеклия(се),

СПКН Спокойно,Спокоен,Спокойна,Спокойни,Спокойния,Успокоение,Успокоен,Успокоена,
Успокоено,Успокоени,Успокоения,Спукан,Спукана,Спукано,Спукани,Спукания,

СПКТ Аспект,Аспекта,Аспекти,Спукат,Спукайте,Спекат,

СПКХ Спуках,Спукаха,Спекох,Спекоха(се),

СПЛ Спал,Спала,Спало,Спали,Спалия,Спял,Спяла,Спяло,Спяли,Успял,Успяла,Успяло,Успели,
Успелия,Сипал,Сипала,Сипало,Сипали,Сипалия,Сопло(на Рaкета),Сопола,Сополи,
Сепеле(Сипвай,Разпръсквай),Споил,Споила,Споило,Споили,Споилия,Успал,Успала,
Успало,Успели(се),

СПЛН Спалня,Спални,Спален,Спална,Спално,Спалния,

СПЛТ Сплета,Сплете,Сплети,Сплита,Сплитай,Сплотя,Сплоти,С-Плът,Сплит(Възел),
Сплит(Слънчев),Сполетя,Сполети,Сипалият,Сипалата,Сипалото,Сипалите,Успелият,
Успялата,Успялото,Успелите,Сополът,Сополите,Сплут,Сплута,Сплуто,Сплутия,

СПЛТН Сплитане,Сплетен,Сплетена,Сплетено,Сплетени,Сплетения,Сплетня(Клюка),
Сплетни,Сполитане,Сполетян,Сполетяна,Сполетяно,Сполетени,Сполетения,

СПМН Спомен,Спомена,Спомени,Спомня,Спомняй(си),Спомни(си),Спомина(се,Умря),С-Помен,
Споменя,Споменяй(Споменавай),Спомена,

СПН Успение,Спане,Спина(Гръб),Сапун,Сапуна,Сапуни,Споен,Споено,Споена,Споени,
Споения,Сипане,Сипан,Сипано,Сипана,Сипани,Сипания,Осипан,Осипана,Осипано,Осипани,
Осипания,Сепна,Сепне,Сепни,Сепни(се),

СПНК Спанак,Спанака,Супник,Супника,Спънка,Спънки,

СПНЛ Сопнал,Сопнала,Сопнали,Сопналия(се),Сепнал,Сепнала,Сепнало,Сепнали,
Сепналия(се),Спънал,Спънала,Спънало,Спънали,Спъналия,Спъналия(се),

СПНМ Сопнем,сопнеме(се),Спънем,Спънеме,Спънеме(се),Сепнем,Сепнеме,Сепнеме(се),

СПНН Сапунен,Сапунена,Сапунено,Сапунени,Сапунения,

СПНТ Спънат,Спънете,Спънете(се),Сопнат,Сопнете(се),Сепнат,Сепнете(се),
Спъната,Спънато,Спънати,Спънатия,

СПНХ Спънех,Спънеха,Спънах,Спънаха,

СПР Спор,Споря,Спори,Спори(на Растения),Сaпьор,Сaпьора,Сaпьори,Оспоря,Оспори,Спира,
Спирай,Спря,Спра,Спри,Спирай,Супер,Спрей,Спрея,Сюпюр(Мети,Измети,Помети),Сепаре,

СПРВ Справя,Справи(се),Спорове,Оспорва,Оспорвай,

СПРГ Съпруг,Съпруга,Съпруги,Съпруго,Спряга,Спрягай,Сюпюрге(Метла),

СПРД Според,Успоред(-но),

СПРЖ Аспержа,Аспержи,Спаружа,Спаружи,Съпруже,

СПРЗ Съпрузи,

СПРК Спирка,Спирки,Спирайки,Спорейки,

СПРЛ Спирала,Спирали,Спрял,Спряла,Спряло,Спрели,Спирал(Спиране),Спирало,Спирали,
Спорил,Спорила,Спорило,Спорили,Оспорил,Оспорила,Оспорило,Оспорили,

СПРМ Спрямо,Спирам,Спираме,Спрем,Спреме,Спорим,Спориме,Оспорим,Оспориме,Сперма,

СПРН Аспирин,Аспирина,Спиране,Спрян,Спряна,Спряно,Спрени,Спрения,
Спорене,Спорен,Спорна,Спорно,Спорни,Спорния,Сопран(Глас),
Оспорен,Оспорена,Оспорено,Оспорени,Оспорения,

СПРТ Spirit(Дух),Спирт,Спирта,Спорт,Спорта,Спорът,Спорят,Спорете,Спират,Спирайте,
Сапьорът,Сапьорите,Спрат,Спрете,Оспорят,Оспорете,Оспорите,Спората(Спора),
Спорите,Спрат,Спрете,

СПРТН Спретна,Спретне,Спретни,Спортен,Спортна,Спортно,Спортни,Спортния,
Спиртен,Спиртна,Спиртно,Спиртни,Спиртния,Спрятан(Скрит),

СПРТСТ Спиритист,Спиритиста,Спиритисти,Спортист,Спортиста,Спортисти,Сепаратист,
Сепаратиста,Сепаратисти,

СПРХ Спорех,Спореха,Спорих,Спориха,Спирах,Спираха,Спрях,Спряха,Оспорех,Оспореха,
Оспорих,Оспориха,

СПС Спася,Спаси,Спаси(се),

СПСБ Способ,Способа,Способи,Спасибо(Благодаря),

СПСВ Списва,Списвай,Спасява,Спасявай,

СПСК Список(Копие в Иконописа),Списък,Списъка,Списки(Списъци),Спуcък,Спуcъка,Спуска,Спускай,

СПСЛ Спасил,Спасила,Спасило,Спасили,Спасилия,Спасилия(се),

СПСН Спасение,Спасен,Спасена,Спасено,Спасени,Спасения,Списание,Списания,С-Писане,
Спусна,Спусне,Спусни,

СПСТ Спасят,Спасете,Спасете(се),Спасите,

СПСХ Спасих,Спасиха,Спасяха,

СПСЧ Списъче,Спусъче,

СПТ Спят,Спите,Спете,Успеят,Успеете,Успейте,Успят,Успите(се),Споят,Споите,
Сипят,Сипете,Сопата,Сопите,Супата,Супите,Сипеят,Сипеите,

СПТВ Спотаява,Спотаявай(се),

СПХ Успех,Успеха,Успехи,Успях,Успяха,Успеех,Успееха,Спах,Спаха,Спях,Спяха,
Успах,Успаха(се),Сипах,Сипаха,Сипех,Сипеха,Споих,Споиха,Ауспух,Ауспуха,

СПХН Спихна,Спихне,Спихни,Спихни(се),

СПХТ Успехът,Успехите,Успеехте,Успяхте,Спяхте,Спахте,Успахте(се),Сипехте,
Сипахте,Споихте,Ауспухът,

СПЦТ Специята(Подправката),Специите,Спицата,Спиците,

СПЧ Спече(се),Спича,Спичай (се),

СПЧК Спички(Кибрит),Супичка,Супички,

СПЧЛ Спечеля,Спечели,С-Печал,Спичал(се),Спичала,Спичало,Спичали(се),

СПЧН Спичане,Спечен,Спечена,Спечено,Спечени,Спечения,

СПЧТ Спичат,Спичайте (се),

СПЧХ Спичах,Спичаха(се),

СПШН Успешно,Успешен,Успешна,Успешни,Успешния,Спешно,Спешен,Спешна,Спешни,Спешния,

СР Сур(санскр.Бог),Серия,Серии,Сяра(хим.Елемент),Саръ(Жълто),Sera(Вечер),
Сър,Сюрия,Сура,Сури,Сура(Форма),Съър(Тайна,Секрет,Мистерия,Потайност),Съра(Ред),
Сор(Питай),Асър(Рогозка),Серое(Сиво),Съър(Бивол),Суур(Рогът на Исрафил),
Сар(Завий,Обвий,Пакетирай),Сору(Въпрос),Ъсър(Захапи,Отхапи),Сарай,Сарая,Сараи,
Иисер(Гвоздей,Пирон),Сара(кеч.Царевица),Саир(фал.Изпепеляващ Огън),
Сир(Чесън),Саар(юд.Буря),Сера,Сери,Осера,Осере,Осери,Осира,Осирай(се),
Саар(Глух),Есир(Пленник),Сури(Червено),

СРБ Сърби(Народност),Сърби,Сърби(Сърбеж),Сърба,Сърбай,Асорбе(Вид Напитка),

СРБК Сърбайки,

СРБН Сърбин,Сърбина,Сърбане,Сръбна,Сръбне,Сръбни(си),

СРБТ Сърбите(Народност),Сърбат,Сърбайте,Сърбят(Сърбеж),Сработя,Сработи(се),

СРБХ Сърбах,Сърбаха,Сърбяха,

СРВ Суров,Сурово,Сурова,Сурови,Суровия,Сурва,Срив,Срива,Сривай,

СРВК Сурвака,Сурвакай,Сривайки,

СРВЛ Сривал,Сривала,Сривало,Сривали,Сривалия(се),Сорвал(Скъсал),

СРВМ Сривам,Сриваме,

СРВН Сравня,Сравни,Сриване,Суровина,Суровини,

СРВНТ Сравнят,Сравните,Сравнете,Сриването,Сриванията,Суровината,Суровините,

СРВР Сървър,Сървъра,Сървъри,Сервира,Сервирай,

СРВТ Суровият,Суровата,Суровото,Суровите,Сриват,Сривайте,Сорвите(Скъсайте),

СРВХ Сривах,Сриваха,

СРВХТ Сривахте,

СРГ Сергия,Сергии,Серюга(Обеца),Серюги,Сръга,Сръгай,

СРГТ Сергията,Сергиите,Сурогат,Сурогата,Сурогати,Сръгат,Сръгайте,С-Рогатия,

СРД Среда,Среди,Сряда,Сряди,Сред,С-Ред,Усърдие,Усърдия,Сърдя,Сърди(се),

СРДЛ Сърдил,Сърдила,Сърдило,Сърдили(се),Сърдел,Сърдела,Сърдело,Сърдели(се),

СРДН Средина(Вътрешност,Сърцевина),Средини,Усърден,Усърдна,Усърдно,Усърдни,
Усърдния,Среден,Средна,Средно,Средни,Средния,Сърдене,Усредня,Усредни,Сроден,
Сродна,Сродно,Сродни,Сродния,

СРДНТ Средината(Вътрешността,Сърцевината),Средините,Средният,Средната,Средното,
Средните,Сърденето,Усреднят,Усредните,Усреднете,Сродният,Сродната,Сродното,Сродните,
Усърдният,Усърдната,Усърдното,Усърдните,

СРДТ Средата,Средите,Срядата,Усърдието,Сърдят,Сърдите,Сърдете(се),
Иcрадут(юд.Оцеляване),

СРДХ Сърдех,Сърдеха(се),Сърдиха,Сърдиха(се),Сродих,Сродиха(се),

СРЖН Съоръжение,Съоръжения,Сражение,Сражения,

СРЗ Срез,Среза,Сряза,Сразу(Веднага),

СРЗН Сериозен,Сериозна,Сериозно,Сериозни,Сериозния,Сразен,Сразена,Сразено,Сразени,
Сразения,С-Рязане,Срязан,Срязана,Срязано,Срязани,Срязания,

СРК Срок,Срока,Сирак,Сирака,Сироко(Вятър),Сорок(40),Сирке(Оцет),Сурка(Мармот),

СРКВ Срокове,

СРКТ Сиракът,Сурикат,Суриката,Сурикати,Сирокото(Сироко,Вятър),Срокът,
Суркат,Суркайте,Суркайте(се),

СРЛ Сериал,Сериала,Сериали,Серял,Серяли,Срал,Срали,Осрал,Осрали,Осрали(се),

СРЛТ Сериалът,Сериалите,Осралият(се),

СРМ Сарма,Сарми,Срам,Срама,Сърма(за Везане),Серум,Серума,Серуми,

СРМВ Срамува,Срамувай(се)

СРМК Срамейки,Срамейки(се),

СРМН Сърмен,Сърмена,Сърмено,Сърмени,Сърмения,Срамен,Срамно,Срамна,Срамни,Срамния,

СРМНТ Сърменият,Сърмената,Сърменото,Сърмените,Срамният,Срамната,Срамното,Срамните,

СРМТ Сърмата,Сармите,Срамът,Срамят,Срамите,Срамите(се),

СРН Сирена(морска,звукова),Сирени,Сирене,Сирена,Сране(Жаргон),Сорун(Проблем),
Серен(Сяра),Сярно,Сярна,Сярни,Сярния,Серин(Хладно),Осран,Осрана,Осрано,
Осрани,Осрания,

СРНМ Сринем,Сринеме,

СРНТ Сирената(морска,звукова),Сирените,Сиренето,Сирената,Срането(Жаргон),
Серният(Сяра),Сярното,Сярната,Сярните,Осраният,Осраната,Осраното,Осраните,

СРНХ Сринах,Сринаха,Сринех,Сринеха,

СРП Сърп,Сърпа,Сироп,Сиропа,Сиропи,

СРПВ Сърпове,

СРС Среса,Сресай,

СРСН Сресан,Сресана,Сресано,Сресани,Сресания,Срасне,Срасна(се),

СРТ Сурат(Лице),Сърат(Мост),Серията,Сериите,Сярата,Сюрията,Сюриите,Сурата,Сурите,
Серат,Серете,Осерат,Осерете,Осират,Осирайте,Сорт,Сорта,Асорти,Сирота(Сирак),
Срита,Сритай,

СРТВ Сортове,Сритва,Сритвай,Срутва,Срутвай,

СРТВН Сритване,Срутване,

СРТВХ Сритвах,Сритваха,Срутвах,Срутваха,

СРТВХТ Сритвахте,Срутвахте,

СРТЛ Сритал,Сритала,Сритало,Сритали,Срутил,Срутила,Срутило,Срутили,Срутилия(се),

СРТМ Сритам,Сритаме,Срутим,Срутиме,

СРТН Сретение(Господе),Сритан,Сритана,Сритано,Сритани,Сритания,С-Ритане,Срутен,
Срутена,Срутено,Срутени,Срутения,

СРТР Сортира,Сортирай,

СРТТ Сритат,Сритайте,Срутят,Срутите,Срутете,

СРТХ Сритах,Сритаха,Срутих,Срутиха,

СРТХТ Сритахте,Срутихте,

СРТШ Сриташ,Сриташе,Срутиш(Събориш),Срутеше,Срутеше(се),

СРФ Сируфа(Шируфа,Змия),Сараф(Лихвар),Сарафа,Сарафи,Сърф,Сърфа,Сръфа,Сръфай,

СРФТ Сируфата(Шируфата,Змията),Сируфите,Сарафът,Сарафите,Сърфът,Сръфат,Сръфайте,

СРХ Серях,Серяха,Срах,Сраха,Осрах,Осраха,Осраха(се),Осерях,Осеряха,
Осирах,Осираха(се),

СРХТ Срахте,Серяхте,Осрахте(се),Осирахте,Осирахте(се),

СРЦ Сърце,Сърца,С-Ръце,Сираци,

СРЦТ Сърцето,Сърцата,Сърцат,Сърцато,Сърцати,Сърцатия,Сираците,

СРЧ Сираче,Срича,Сричай,С-Реч,С-Ручей,

СРЧН Сръчен,Сръчна,Сръчно,Сръчни,Сръчния,Срочно,Срочни,Срочния,

СРЧК Сричка,Срички,Сръчка,Сръчкай,С-Ръчка,Сричайки,

СРЧЦ Сърчице,Сърчица,С-Ръчица,С-Речица,

СРШ Среша,Среше,Среши,Среши(се),Сереш,Сереше,Осираш,Осираше(се),

СРШТ/СРЩ Среща,Срещи,Срещай,Срещай(се),Срещу,Срешат,Срешите,Срешете,Срешете(се),

СРЩН Срещане,Срещна,Срещне,Срещни,Срещни(се),

СС Сес(Глас,Звук),Сос,Соса,Със(Млък,Замълчи),Сесия,Сесии,

ССВ Сосове,

ССВТ Сосовете,

ССК Съска,Съскай,

ССКН Съскан(Мълчаливец),Съскане,

ССТ Сосът,Сесията,Сесиите,Състоя(се),Състои(се),

ССТВ Състав,Състава,Състави,Съставя,Съставяй,Състоява(се),
Сустав(анатом.Става),(При-)съствие,(От-)съствие,

ССТН Състояние,Състояния,

ССТР Сестра,Сестри,Състаря,Състари,Състари(се),

СТ Сет(Бог),Сито,Сита,Уста,Усти,Усет,Усета,Сите(Всички),Сайт,Сайта,Усетя,Усети,
Усети(се),Устои(Основи),Устоя,Устои,Устой,Стоя,Стой,Стои,Сто,Сит(нахранен),
Сита,Сито,Сити,Сития,Устие(на Река),Устия,Аист(Щъркел),Стая,Стаи,Суета,Суети,Суетя(се),
Set(Поставям,Фиксирам),Ястие,Ястия,Сюита,Сюити,Аста(Болен,Болни),Сют(Мляко),
Исте(Искай,Поискай),Сет(Мрежа),Уста(Майстор),Стая(Ято,Глутница),
Ситуа(кеч.Ритуал,Очистителен Обред),Есть(Има),Съът(Тяло),Cиют(юд.Кошмар),
Сеете,Сеят,Сейте,Осеят,Осеете,Осейте,Осата(Оса),Осите,Соитие(Съвокупление),

СТБР Стобор(Ограда),Стобора,Стобори,

СТВ Сетиво,Сетива,Става(анатом.),Стави,Става,Ставай,Остава,Оставай,Оставя,Остави,
Оставяй,Устав,Устава,Устави,Устоява,Устоявай,Осуетява,Осуетявай,

СТВК Оставка,Оставки,Ставайки,Оставайки,Оставяйки,Устоявайки,Ставка(Лихва),
Ставка(Залог),Ставки,

СТВЛ Ствол,Ствола,Оставил,Оставила,Оставило,Оставили,Оставилия,Оставял,Оставяла,
Оставяло,Оставяли,Ставал,Ставала,Ставало,Ставали,Ставил(Поставял),

СТВН Ставане,Оставане,Осуетяване,Устояване,Ставна(Костна Става),Ставни,Ставния,

СТВР Сътворя,Сътвори,Стоваря,Стовари,

СТВРН Сътворение,Сътворен,Сътворена,Сътворено,Сътворени,Сътворения,Стоварен,
Стоварена,Стоварено,Стоварени,Стоварения,

СТВРХ Сътворих,Сътвориха,Сътворях,Сътворяха,Стоварих,Стовариха,

СТВРХТ Сътворихте,Сътворяхте,Стоварихте,Стоварехте,

СТВТ Ставата,Ставите,Стават,Ставайте,Остават,Оставайте,Оставят,Оставяйте,
Оставите,Оставете,

СТВХ Ставах,Ставаха,Оставах,Оставаха,Оставих,Оставиха,Оставях,Оставяха,
Устоявах,Устояваха,

СТГ Стига(Стигна,Пристига),Стигай,Стяга,Стягай,Стяга(Менгеме),Стига(Достатъчно),

СТГН Стигане,Стигна,Стигни,Стягане,Стяган,Стягана,Стягано,Стягани,Стягания,
Стегна,Стегни,Стегни(се),

СТД Студ,Студа,Стадо,Стада,Студио,Студия,Стадий,Стадия,Стадии,
Истеди(Поиска,Пожела),Стыд(Срам),

СТДН Стаден(Стадо),Стадна,Стадно,Стадни,Стадния,Студен,Студена,Студено,Студени,
Студения,Студиен,Студийна,Студийно,Студийни,Студийния,Стыдно(Срамно,Срамуване),

СТДНТ Студент,Студента,Студенти,Студенеят,Студенейте,Студеният,Студената,
Студеното,Студените,Студийният,Студийните,

СТЖНТ Стажант,Стажанта,Стажанти,Стъжнят,Стъжните,

СТК Стока,Стоки,Стек(Пакет),Стека,Стек(Пържола),Стик,Стика,Ястък(Възглавница),
Стойка,Стойки,Истек(Искане),Исток(Извор,Извори),Стоейки,

СТКВ Стъква(Огън),Стъквай,Стоков,Стокова,Стоково,Стокови,Стоковия,
Стикове(Стик,Пръчка за Голф),Стекове(Стек,Пържола),Стикова,Стиковай,

СТКЛ Стъкло,Стъкла,Остъкля,Остъкли,Стекъл,Стекла,Стекло,Стекли(се),Стеклия(се),

СТКМ Стъкмя,Стъкми,

СТКН Истукан(Идол),Истукана,Истукани,Стакан(Чаша),С-Тъкане,
Стъкна(Огън),Стъкне,Стъкни,

СТКР Стикер,Стикера,Стикери,

СТКТ Стоката,Стоките,

СТЛ Stella(Звезда),Стела(Каменна или Дървена възп.Плоча),Стил,Стила,Стол,Стола,Сталь(Стомана),
Стило,Стеля(Постилам),Стоял,Стояло,Стояла,Стояли,Стоялия,Устоял,
Устояла,Устояло,Устояли,Устоялия,Усетил,Усетила,Усетило,Усетили,Усетилия,Сетил,
Сетила,Сетило,Сетили,Сетилия,

СТЛВ Столова,Столове,Стилове,

СТЛЖ Стелаж,Стела,Стелажи,

СТЛК Стелка,Стелки,Стелейки(се),Столько(Толкова),

СТЛЛ Стелел,Стелела,Стелело,Стелели(се),

СТЛМ Стелем,Стелем(се),

СТЛН Стелене,Стилен,Стилна,Стилно,Стилни,Стилния,

СТЛТ Столетие,Столетия,Сателит,Сателита,Сателити,Столът,Стилът,Стилото,Стоялият,
Стоялата,Стоялото,Стоялите,Устоялият,Устоялата,Устоялото,Устоялите,Устоялият,
Стелата,Стелите,Стелете,Стелят,

СТЛХ Стелех,Стелеха(се),

СТЛЦ Столица,Столици,

СТЛШ Стелеш,Стелеше(се),

СТМ Усетим,Усетиме,Усетиме(се),Сетим,Сетиме,Сетиме(се),Устоим,Устоиме,Стоим,
Стоиме,Стаим,Стаиме(се),Истиим(Искам),Сатем(100,Сто),

СТМН Стомна,Стомни,Стомана,Стомани,Стъмни(се),

СТМХ Стомах,Стомаха,

СТН Истина,Истини,Сатана,Устна(анатом.Орган),Устни,Устен,Устна(Реч),Устно,
Устни,Устния,Стена,Стени,Stone(Камък),Стан(Бивак,Лагер),Стан(Място,Страна),
Истинна(Истинска),Истинно,Истинни,Истинния,Ситна,Ситне,Ситни,
Стон,Остен,Остена,Остени,Остани,Остана,Стани,Стана,Стане,Сатен,Сатена,
Сутиен,Сутиена,Сутиени,Астения,Стайна,Стайно,Стайни,Стайния,Стене(издаване на Стонове),
Стаен,Стаена,Стаено,Стаени,Стаения,Стоене,Суетен,Суетна,Суетно,Суетни,
Суетния,Стенния,Усетен,Усетена,Усетено,Усетени,Усетения,Сетен(Последен),
Сетна,Сетно,Сетни,Сетния,Астана(Столица),Астаане(Болница),
Сутана(папска Дреха),Суетене,Суетня,Осуетен(Възпрепятстван),Осуетена,
Осуетено,Осуетени,Осуетения,Ситна(юд.Възпрепятстване,Пречене),
Сетне(После),Сотня(Сто,Стотица,Бойна Единица,Войскова Част),Сатън(Продавайте),

СТНВ Станове(Стан),Стонове,Установя,Установи,Установи(се),

СТНК Станок,Станока,Стоянка,Стоянки,Стенка(Стена,стенни Шкафове),Стенейки,

СТНЛ Сатаниел(Сатана),Станиол,Станиола,Станиоли,Стенел,Стенела,Стенело,
Стенели,Станал,Станала,Станало,Станали,Станалия,Останал,Останала,Останало,
Останали,Останалия,

СТНМ Станем,Станеме,Останем,Останеме,Стенем,Стенеме,

СТНН Истинен,Истинна,Истинно,Истинни,Истинния,Стенен,Стенна,Стенно,
Стенни,Стенния,Сатенен,Сатенена,Сатенено,Сатенени,Сатенения,
Ситнене,Стенене,Стенание,Стенания,

СТНСТ Стойност,Стойността,Стойности,Сатанист,Сатаниста,Сатанисти,

СТНТ Истината,Истините,Устната,Устните,Устният,Устното,Стената,Стените,
Станът(Лагерът,Бивакът),Стонът,Стенат,Стенете,Остенът,Остените,Станат,Станете,
Останат,Останете,Сатенът,Сатените,Сутиенът,Сутиените,Стайният,Стайната,Стайното,
Стайните,Стаеният,Стаената,Стаеното,Стаените,Стоенето,Суетният,Суетната,Суетното,
Суетните,Усетеният,Усетената,Усетеното,Усетените,Сетният,Сетната,Сетното,Сетните,
Суетенето,Суетнята,Осуетеният,Осуетената,Осуетеното,Осуетените,
Истинната(Истинската),Истинното,Истинният,Истинните,Сатаната,

СТНХ Станах,Станаха,Станех,Станеха,Останах,Останаха,Стенех,Стенеха,

СТНШН Съотношение,Съотношения,Сетнешен(Последен),Сетнешна,Сетнешно,
Сетнешни,Сетнешния,

СТП Ступа(Куп,Насип,Постройка,Храм),Ступа(Съсъд,Хаванче),Степ,Степи(Равнини),
Стъпя,Стъпи,Степ(Танц),Ступа(Наби),Ступай(Набий),Степа(Степване),Стоп,Стопа,
Стопя,Стопи(се),

СТПВ Стопове,Стъпва,Стъпвай,Ступва,Ступвай,Степва,Степвай,

СТПК Стъпка,Стъпки,Стъпкай,Стапяйки,

СТПЛ Стъпало,Стъпала,Стъпил,Стъпила,Стъпило,Стъпили,Стъпилия,Стопил,Стопила,
Стопило,Стопили,Стопилия,Стопилия(се),Стапял,Стапяла,Стапяло,Стапяли(се),

СТПН Стопани(Стопанин,Собственик),Стъпна(Стъпя),Стъпне,Стъпни,Стапяне,
Стопен,Стопена,Стопено,Стопени,Стопения,Ступан,Ступана,Ступано,Ступани,Ступания,
Степен,Степени,Ступень(Стъпало),

СТПР Ступор(Вцепенение),Стопира,Стопирай,

СТПХ Стъпих,Стъпиха,Стопих,Стопиха,Стапях,Стапяха,

СТР Астрей(Бог на звездното Небе),Старо,Стар,Стара,Стари,Стария,История,Истории,
Стерео,Истерия,Истерии,Star(Звезда),Астра(Звезда),Астра(Цвете),Сатир,Сатира,
Сатър,Сатъра,Сатъри,Стрия,Стрие,Стрий,Стрии,Струя,Струи,Острие,Острия,Остър,Остро,
Остра,Остри,Остря,Острия,Ситра(Страна),Сутра,Сутри,Ситар(муз.Инструмент),Устроя,Устрои,
Устрой,Строй(политически и т.н),Строй(маршов),Строя,Строи,Старее,Старея,Старей,
Стираю(Пера),Сторя,Стори,Старая,Старае,Старай(се),Остарея,Остарее,Остарей,Астар(Хастар),
Сетре(Вид Дреха),Ситрей(юд.Тайни,Секрети),Есетра(Риба),Есетри,Острый(Лютив Вкус,Лютиво),

СТРВ Остров,Острова,Острови,Сторва,Сторвай,Струва,Струвай,Строява,Строявай,
Строявай(се),Устройва,Устройвай,Устройвай(се),Стръв,Строеве,Стерва(Курва),

СТРВН Строяване,Устройване,Сторване,Струване,Стръвен,Стръвно,Стръвни,Стръвния,
Стръвна(Стръвница),

СТРВХ Сторвах,Сторваха,Струвах,Струваха,Строявах,Строяваха,Устройвах,Устройваха,
Стривах,Стриваха,

СТРВХТ Сторвахте,Струвахте,Строявахте,Устройвахте,

СТРГ Стрега(Вещица),Струг,Струга,Строг,Строго,Строга,Строги,Строгия,
Остърга,Остъргай,

СТРГН Естрагон(Тарос,Билка,Мерудия),Стригане,Стъргане,Остърган,Остъргана,Остъргано,
Остъргани,Остъргания,Остриган,Остригана,Остригано,Остригани,Остригания,

СТРД Астероид,Астероида,Астероиди,Естрада,Естради,Стероид,Стероиди,Страда,Страдай,
Сатириада,Стюард,Стюарда,Стюарди,Стрида,Стриди,

СТРДН Страдание,Страдания,Естраден,Естрадна,Естрадно,Естрадни,Естрадния,

СТРЖ Строеж,Строежа,Строежи,Страж,Стража,Стражи,Стрижа,Стриже,Стрижи,Стържа,Стърже,
Стържи,Остържа,Остърже,Остържи,Острижа,Остриже,Острижи,

СТРК Строка(Ред,Абзац,Стих),Струйка,Струйки,Стройка(Строеж),Историк,Историка,
Сатирик,Сатирика,Истерика,Истерик,Струейки,Строейки,Старик,Старика,Историйка,
Историйки,Стрък(Трева),Стръка,Стараейки(се),Острейки,

СТРЛ Стрела,Стрели,Стреля,Стреляй,Старал,Старала,Старало,Старали,Стараел,Стараела,
Стралаело,Стараели,Стареел,Стареела,Стареело,Стареели,Остарял,Остаряла,Остаряло,
Остаряли,Сторил,Сторила,Сторило,Сторили,Сторилия,Строял,Строяла,Строяло,Строяли,
Строил,Строила,Строило,Строили,Строилия,Устроил,Устроила,Устроило,Устроили,Устроилия(се),

СТРЛЦ Стрелец,Стрелеца,Стрелци,Стрелец(Зодия),СТРЛ-Ци,

СТРМ Устрем,Устрема,Устремя,Устреми(се),Стреме,Строим,Строиме,Устроим,Устроиме,
Стараем,Стараеме(се),Стираем(Перем),Остроумие,Остроумия,Стареем,Старееме,
Сторим(Направим),Сториме,Остареем,Остарееме,Строма(Вещество в Роговицата),

СТРМН Стремена,Устремен,Устремена,Устремено,Устремени,Устремения,Устремно,Стръмен,
Стръмна,Стръмно,Стръмни,Стръмния,Остроумен,Остроумна,Остроумно,Остроумни,Остроумния,

СТРН Сатурн,Струна,Струни,Струнния,Строене,Строение(Строеж),Строения,Устроен,Устроена,
Устроено,Устроени,Устроения,Струен,Струйна,Струйно,Струйни,Струйния,Струене,Строен,
Строено,Строена,Строени,Строения,Страна,Страни,Сторона(Страна),Страня,Старание,
Стараене,Странна,Странно,Странни,Странния,Строен,Стройно,Стройна,Стройни,Стройния,
Острене,Острена,Острено,Острен,Острени,Острения,Сторено,Сторения,Сутерен,Сутерена,
Сутерени,Старинна,Старинно,Старинни,Старинния,Струнна,Струнно,Струнни,
Старина,Старини,Уестърн,Уестърна,Уестърни,

СТРНН Струнен,Струнна,Струнно,Струнния,Странен,Странна,Странно,Странни,Странния,
Старинен,Старинна,Старинно,Старинния,

СТРНТ Струната,Струните,Струнният,Струнната,Струнното,Струнните,Строенето,
Строенията,Устроеният,Устроената,Устроеното,Устроените,Струйният,Струйната,
Струйното,Струйните,Струенето,Строеният,Строеното,Строената,Строените,Страната,
Страните,Странят,Странете,Старанието,Старанията,Странният,Странната,Странното,
Странните,Стройният,Стройното,Стройната,Стройните,Остренето,Остреният,Острената,
Остреното,Острените,Стореният,Стореното,Сторената,Сторените,Сутеренът,Сутерените,
Старинният,Старинната,Старинното,Старинните,Старината,Старините,
Уестърнът,Уестърните,

СТРНЦ Страница,Страници,Странница,Странници,Стронций(хим.Елемент),
Страница(Страничен Канат на Каруца),Страници,

СТРП Сатрап,Сатрапа,Сатрапи,(Не се)Стърпя,Стърпи(се),

СТРТ Астарта(Аштарта,Ашeра,Богиня),Старт,Старта,Строят,Стройте,Строите,Устроят,Устройте,
Устроите,Стараят,Старайте,Стараете(се),Стирают(Перат),Строите,Устроите,Сторят,Сторете,
Историята,Историите,Старият,Старата,Старото,Старите,Стрията,Стриите,Сатърът,
Сатърите,Сатирът,Сатирите,Сатирата,Острието,Остриета,Острят,Острете,Острите,Острото,
Острите,Астарът(Хастарът),Стереото,Стирают(Перат),Стирайте(Перете),Стрият,Стрийте,
Остареят,Остарейте,Остареете,

СТРС Стрес,Стреса,

СТРСН Стресна,Стресне,Стресни,

СТРСТ Страст,Страстта,Страсти,Стресът,Старост,Старостта,

СТРТЛН Строителен,Строителна,Строително,Строителни,Строителния,Старателен,
Старателна,Старателно,Старателни,Старателния,Стирателний(Перящ,Прах за Пране),

СТРФ Строфа,Строфи,Стръф(Стръв),

СТРХ Стряха(Покрив),Стрехи,Страх,Страха,Строих,Строиха,Сторих,Сториха,
Сторех,Стореха,Устроих,Устроиха,Стараех(се),Стараеха(се),Стареех,Старееха,
Стриех,Стриеха,Стрих,Стриха,

СТРХВ Страхове,Страхува,Страхувай(се),(На)-Стръхва,(На)-Стръхвай,

СТРХВТ Страховете,Страхуват,Страхувайте(се),Страховит,Страховита,Страховито,
Страховити,Страховития,(На)-Стръхват,(На)-Стръхвайте,

СТРХТ Стряхата,Стрехите,Страхът,Страхотия,Страхотии,Строихте,Строяхте,
Стриехте,Стрихте,Сторихте,Сторехте,Устроехте,Устроихте,Стараехте(се),

СТРЦ Старец,Стареца,Старци,Старица,Старици,Острец,Острица,Историци,
Истерици,Сатирици,

СТРЧ Старче,Стърча,Стърчи,

СТРЧСК Исторически,Историческа,Историческо,Исторически,Историческия,Старчески,
Старческо,Старческа,Старчески,Старческия,

СТРШ Сториш,Стореше,Строиш,Строеше,Устроиш,Устроеше,Остриш,Остреше,
Стриеш,Стриеше,Строша,Строши,Струиш,Струеше,Стараеш,Стараеше(се),
Старееш,Старееше,Остарееш,Остарееше,Устраша(Заплаша),Устраши,Строша,
Строши,Строши(се),

СТРШН Старейшина,Старейшини,Старшина,Старшини,Страшно,Страшен,Страшна,Страшни,
Страшния,Строшен,Строшено,Строшена,Строшени,Строшения,

СТРШТ Старшията,Старшиите,Устрашат(Заплашат),,Устрашете,Устрашите,
Строшат,Строшете,Строшите,

СТСВ Стисва,Стисвай,

СТСН Стисна,Стисне,Стисни,

СТСТВ Естество,

СТСТВН Естествен,Естествена,Естествено,Естествени,Естествения,

СТТ Статуя,Статуи,Стоят,Стоите,Стойте,State (Състояние,Статус,Държава),Сетят,Сетете,
Сетите(се),Усетят,Усетете,Усетите,Устоят,Устоите,Устоите(Основите),Естет,Естети,
Стоят,Стоите,Стойте,Стоте,Устата,Устите,Устат,Устато,Устати,Устатия,
Статия,Статии,Стаята,Стаите,Ситото(Сито),Ситата,Ситият(Нахраненият),Ситата,
Ситото,Ситите,Сите(Всички,Всичките),

СТТК Естетика,Статика,Статийка,Статийки,Устатко,

СТТН Стотен,Стотна,Стотно,Стотни,Стотния,Стотина,

СТТР Статор,Статора,Статори,

СТТТ Статут,Статута,Статути,Статуята,Статуите,

СТХ С-Тихе,Стих,Стиха,Стихия,Стихии,Усетих,Усетиха,Стоях,Стояха,Устоях,Устояха,
Стаих,Стаиха,Сетих(се),Сетиха(се),

СТХВ Стихове,Стихва,Стихвай,

СТХН Стихиен,Стихийна,Стихийно,Стихийни,Стихийния,Стихна,Стихне,Стихни,

СТХР Стихар(свещеническо Облекло),Стихаря,Стихари,

СТХРТ Стихарят(свещеническо Облекло),Стихарът,Стихарите,

СТЦ Ситуация,Ситуации,Юстиция(Право),Стоици(Стоик),

СТЧ Стича(се),Стичай(се),Стече(се),

СТЧН Стичане,Стaчна(Готовност),Сточни(Тръби),

СТЧНТ Стачният,Стачната,Стачното,Стачните,Сточният,Сточната,Сточното,
Стичането,Сточните(Тръби),

СТЧК Стачка,Стачки,Стычка(Стълкновение,Конфликт),С-Точка,С-Утечка,
С-Тачка(С Дъска,Дъски),

СФ Сиф(Богиня),София(Мъдрост),Софа,Софи,Суфи,Суфии,Сейф,Сейфа,Safe(Пазене),
Saf(Ред,Строй,Редица,Чисто,без Примеси,девствена Чистота,чистото божествено Понятие и Разбиране за всичко,Простодушие,Простосърдечност,Добродушие),
Саиф(ар.Свитък),Сууф(ар.Сухуф,Свитъци),

СФКС Суфикс,Суфикса,Суфикси,Асфиксия,

СФР Сфера,Сфери,Софра,Софри,Сефер(Пъти),Сефер(Книга),Сифра(Цифра),
Съфър(Нула,Пустота),Сафир(Посланик),Осеферя(се),Осефери(се,Дойде на себе си,Осъзна се),Сафари,

СФРД Сафрид(Риба),Сафриди,Сефарад,Сефаради,

СФРТ Сферата,Сферите,Софрата,Софрите,Сифрата(Цифрата),Сифрите,Осеферят(Осъзнаят),
Осеферете(се,Осъзнайте се),

СФТ Суфията(Суфи),Суфиите,Сефте(Първото,за Първи Път),Soft(Мек,Гъвкав,Пластичен,Ковък,Тих),

СХ Сиях(Черно),Сеех,Сееха,Сях,Осях,Осяха,Сух,Суха,Сухо,Сухи,Сухия,Сияех,
Сияеха,Исихия(Покой),

СХБ Сахиб(Сааиб,Господар/ка,Собственик),Сахиба,

СХВ Суховей(Вятър),Суховея,(Из-)Съхва,(Из-)Съхвай,

СХМ Схема,Схеми,Исхемия,

СХН Съхна,Съхне,Съхни,

СХНЛ Съхнел,Съхнела,Съхнело,Съхнели,

СХР Сихир(Очароване,Чародейство,Вълшебство,Магия),Сахар(Захар),Сухар(Хляб),Сухара,
Сухари,Сухар(Епитет),Сухаря,Сухари,

СХРН Съхраня,Съхрани,С-Храна,С-Охрана,Сахарний(Захарен),Сухарен,

СХРТ Сухарът,Сухарите,Сухарят,

СХТ Исихията(Покоят),Сухият,Сухата,Сухото,Сухите,

СЦ Соц,Соца,

СЦВ Сецва,Сецвай(се),

СЦН Сцена,Сцени,Сецна,Сецне(се),

СЦНЛ Сецнал,Сецнала,Сецнало,Сецнали(се),

СЦНТ Сцената,Сцените,Сецнат,Сецнете(се),

СЦТ Соцът,

СЧ Сеяч,Сеяча,Сеячи,Соча,Сочи,Сач(човешка Коса),Сеч(Сечене),Сече,Суч(Вина),
Сач(готварски),Суче,Сучи,Усуча,Усуче,Усучи,Сеч(Избирай),

СЧВ Сечиво,Сечива,Сочиво(обредна,ритуална,празнична православна Храна),
Счува(ти се),Сачове,

СЧВН Счуване,

СЧК Сечко(Голям,Малък,Януари,Февруари),Сачак(Стряха),Съчка,Съчки,Сучейки,Сечейки,
Счука,Счукай,Сечко(Насекомо,Бръмбар),

СЧЛ Счел(Сметнал),Счела,Счело,Счели,Счелия,Счуло(се),Сочел,Сочела,Сочело,
Сочели,Сочил,Сочила,Сочило,Сочили,Сечал(Сечене),Сечала,Сечало,Сечали,
Сучел,Сучела,Сучело,Сучели,Сучелия,

СЧЛН Съчленя,Съчлени,

СЧМ Сачма,Сачми,Сачъм(Косата ми),Сучем,Сучеме,Сочим,Сочиме,Сечем,Сечеме,
Усучем,Усучеме,Сечим(Избор/и),

СЧН Сочене,Сечение,Сечения,Сечене,Сечено,Съчиня,Съчини,Сучене,С-Учене,
Сочен,Сочна,Сочно,Сочни,Сочния,Сочиняю(Съчинявам),Сочен(Посочен),Сочена,
Сочено,Сочени,Сочения,

СЧНТ Съчинят,Съчинете,Съчините,Сученето,Соченето,Соченият,Сочената,Соченото,
Сочените,Сочният,Сочната,Сочното,Сочните,

СЧП Счупя,Счупи,Счупи(се),

СЧТ Счет(Сметка),Счета,Счете,Счита,Считай,Сучат,Сучете,Усучат,Усучете,
Съчетая,Съчетае,Съчетай,Считаю(Смятам,че),Сочат(Посочват),Сочите,Сочете,Сечта(Сеч),

СЧТН Съчетание,Съчетания,Считан,Считана,Считано,Считани,Считания,Съчетан,Съчетана,
Съчетано,Съчетани,С-Четене,

СЧХ Сочех,Сочеха,Сочих,Сочиха,Усучех,Усучеха,Сечах,Сечаха,Сучех,Сучеха,

СЧШ Сочиш,Сочеше,Сечеш,Сечеше,Сучеш,Сучеше,Усучеш,Усучеше,

СШ Суша,Суши,Суши,Сееш,Сееше,Осееш,Осееше,Съшие,Съший,Суши(рибно),
Сейши(стоящи Вълни),

СШЛ Съшил(Шиене),Съшила,Съшило,Съшили,Сушил,Сушила,Сушило,Сушили,
Съешил(Съвокупил),Съешила,Съешило,Съешили(се),

СШН Сушина,Сушене,Сушен,Сушена,Сушено,Сушени,Сушения,Осушен,Осушена,
Осушено,Осушени,Осушения,

СШР Сушоар,Сушоара,Сушоари,

СШТ/СЩ Сашти(Богиня),Съшит,Съшита,Съшито,Съшити,Съшития,Сушата,Сушите,Сушат,Сушете,
Същ,Също,Същия,Съща,Същи,Сеща,Сещай,Усеща,Усещай,Сеещ,Сееща,Сеещо,Сеещи,Сеещия,
Осушат,Осушете,Сушито(Суши),

СЩН Същина,Усещане,Усещания,Сещане,Усещан,Усещана,Усещано,Усещани,

СЩНТ Същината,Усещането,Усещанията,Сещането,Усещаният,Усещаната,
Усещаното,Усещаните,

СЩСТВ Същество,Същество(Твар),Същества,Осъществя,Осъществи,(Приказване по)Същество,

Т Тея(Титанида,Богиня),Аят(Откровение),Ти,Тя,Той,То,Те,Уют,Уюта,Ято,Ята,Ат(Жребец),
От,От(Трева),Ет(Месо),Tea(Чай),Ет(Направи,Поискай),Йетти(Стига,Стоп,Спри,Достатъчно),
Йети(снеж.Човек),Тюю(Перо,Пера),Тии(Да),Ата(Предци),Тая,Туй,Тия,Тъй(Така),
Тая(гр.Нещо принадлежащо на Богинята Исида),Ат(Хвърляй),Аттъ(Хвърли),Ата(юд.Ти),
Тая(Крия),Таи,Утая(Скрия),Утаи,Утая(Утайка),Утаи,То(Това),
Туя(Дърво,Храст),Йоот(Кисело Мляко),Йуут(Имот),

ТБ Табу,Теб,Тебе,Туба,Туби,Отбия,Отбий,Отбие,Отбой,Теебие(Възпитание),
Тибия(анатом.Кост,голям Пищял),Тибии,

ТБВ Отбив(Отстъпка),Отбиви,Отбива,Отбивай(се),

ТБВТ Отбивът(Отстъпката),Отбивите,Отбиват,Отбивайте(се),

ТБК Табак(Тютюн),Табак(Чиния),

ТБЛ Табела,Табели,Отбил,Отбила,Отбило,Отбили,Отбилия,

ТБЛК Табелка,Табелки,Отблик,Отблика,

ТБН Табун(конско Стадо),Табуна,Табуни,Табун(нервнопарaлитичен Гaз),

ТБР Табор,Табора,Табори,Отбор,Отбора,Отбори,Отбира,Отбирай,Отброя,Отброи,Отброй,

ТБРК Отбирайки,

ТБРМ Отбирам,Отбираме,Отброим,Отброиме,

ТБРН Таборен(Табор),Таборния,Отборен,Отборна,Отборно,Отборни,Отборния,Отбиране,
Отбран,Отбрана,Отбрано,Отбрани,Отбрания,Отброен,Отброена,Отброено,
Отброени,Отброения,

ТБРХ Отброих,Отброиха,Отбрах,Отбраха,Отбирах,Отбираха,Отберях,Отберяха,

ТБТ Табуто(Табу),Табута,Табиет(Нрав,Природа,Характер,Усет,Навик,Натура,),
Табут(Ковчег),Тубата,Тубите,Отбит,Отбито,Отбита,Отбити,Отбития,Отбият,
Отбийте,Отбийте(се),Отбоят(Отбой),Отбоите,

ТБХ Отбих,Отбиха,Отбиха(се),Отбиех,Отбиеха,Отбиеха(се),

ТБШ Отбиеш,Отбиеше(се),

ТВ Тав(Слънце),Тава,Тави,Това,Оттова,Отива,Отивай,Отвея,Отвее,Отвей,
Тейва(юд.Ковчег),Тейва(юд.Слово),Тов(юд.Добро),Отвия,Отвие,Отвий,Отвя,

ТВД Отведа,Отведе,Отведи,Отвод,Отвода,Отводи,

ТВДЛ Отведял,Отведяли,Отведяло,Отведели,Отводил,Отводила,Отводило,Отводили,

ТВДХ Отведох,Отведоха,Отведях,Отведяха,

ТВЛ Отвил,Отвила,Отвило,Отвили,Отвилия,Отвеял,Отвеяла,Отвеяло,Отвеяли,Отвеялия,
Отвял,Отвяла,Отвяло,Отвяли,Отвел,Отвела,Отвело,Отвели,Отвелия,

ТВЛК Отвлека,Отвляка,

ТВЛТ Отвелият,Отвелата,Отвелото,Отвелите,Отвилият,Отвилата,Отвилото,Отвилите(се),

ТВЛЧ Отвлeче,Отвлeчи,Отвличa,Отвличaй,

ТВМ Отивам,Отиваме,Отвеем,Отвееме,Отвием,Отвиеме,

ТВН Таван,Тавана,Тавани,Отиване,Отвеян,Отвеяна,Отвеяно,Отвеяни,Отвения,

ТВР Творя,Твори,Отвор,Отвора,Отваряй,Отворя,Отвори,Отвара,Отвари,
Твар,Твари,Утвар(църковна),Товар,Товара,Товари,Товаря,

ТВРД Твърдя(Твърдение),Твърди,Твърд,Твърда,Твърдо,Твърдия,

ТВРДН Твърдина(Крепост),Твърдини,Твърдение,Твърдения,Утвърден,Утвърдена,
Утвърдено,Утвърдени,Утвърдения,

ТВРДТЛН Утвърдителен,Утвърдителна,Утвърдително,Утвърдителни,Утвърдителния,

ТВРК Творейки,Отваряйки,Товарейки,

ТВРЛ Творил,Творила,Творило,Творили,Творилия,Творял,Творяла,Творяло,Творели,
Товарил,Товарила,Товарило,Товарили,Товарилия,Товарел,Товарела,Товарело,Товарели,
Отворил,Отворила,Отворило,Отворили,Отварял,Отваряла,Отваряло,Отваряли,

ТВРМ Творим,Твориме,Отварям,Отваряме,Отворим,Отвориме,Товарим,Товариме,

ТВРН Творение,Творения,Отваряне,Отворен,Отворена,Отворено,Отворени,Отворения,
Товарене,Товарен,Товарна,Товарно,Товарни,Товарния,Отвърна,Отвърне,Отвърни,
Отвърна(се,Обърна се,обърна Гръб),

ТВРНЛ Отвърнал,Отвърнала,Отвърнало,Отвърнали,Отвърналия,Отвърналия(се),

ТВРНТ Творението,Творенията,Отварянето,Отварянията,Отвореният,Отворената,
Отвореното,Отворените,Товарният,Товарната,Товарното,Товарните,Отвърнат,
Отвърнете,Отвърнете(се),

ТВРТ Творете,Творят,Отворят,Отворете,Отварят,Отваряйте,Отворът,Отворите,Отварата,
Отварите,Товарят,Товарете,Товарът,Товарите,Отврат(Отвратително),Отвратя,Отврати,
Отвъртя,Отвърти,

ТВРТН Отвратен,Отвратена,Отвратено,Отвратени,Отвратения,Отвъртян,Отвъртяна,
Отвъртяно,Отвъртени,Отвъртения,

ТВРТТЛН Отвратителен,Отвратителна,Отвратително,Отвратителни,Отвратителния,

ТВРХ Творях,Творяха,Творих,Твориха,Отварях,Отваряха,Отворих,Отвориха,
Товарех,Товареха,Товарих,Товариха,

ТВРЧ Отворче,Товарче,Товарач,Товарача,Товарачи,Отварач,Отварача,Отваряч,Отваряча,

ТВРШ Твориш,Твореше,Отваряш,Отваряше,Отвориш,Товариш,Товареше,

ТВРЩ Творящ,Творяща,Творящо,Творящи,Творящия,Товарищ(Другар),Товарищи(Другари),Товарещ,
Товареща,Товарещо,Товарещи,Товарещия,Отварящ,Отваряща,Отварящо,Отварящи,Отварящия,
Отвръща,Отвръщай,

ТВРЩН Отвръщане,Отвращение,

ТВС Отвес,Отвеса,Отвеси,

ТВСН Отвесен,Отвесна,Отвесно,Отвесни,Отвесния,

ТВСТ Отвесът,Отвесите,

ТВТ Ответ(Отговор),Ответа,Отиват,Отивайте,Отвеят,Отвейте,Отвеете,Твоят,
Твойта,Твоята,Твойто,Твоето,Твоите,Отвият,Отвийте,Отвиете,

ТВХ Отивах,Отиваха,Отиваха(си),Отвеех,Отвееха,Отвях,Отвяха,Отвих,Отвиха,Отвиха(се),

ТВШ Отиваш,Отиваше,Отиваше(си),Отвиеш,Отвиеше,Отвиеше(се),Отвееш,Отвееше,

ТГ Тайга,Тояга,Тояги,Тога,Тоги,Тяга,Тъга,Таг,Утюг(Ютия),
Итоги(Изводи,Поука,Заключения,Резултати),

ТГВ Тогава,Оттогава,Тъгува,Тъгувай,Тегав,Тегава,Тегаво,Тегави,Тегавия,Тагове,
Тогова(Този),

ТГЛ Тегло,Тегля,Тегли,Тегел,Тегела,Тегели,Тигел,Тигела,Тигели,Оттегля,
Оттегли,Оттегли(се),

ТГН Тиган,Тигана,Тигани,Тегна,Тегне,Тегни,Отгъна,Отгъне,Отгъни,

ТГР Отгоре,Тигър,Тигъра,Тигри,Тигре,

ТГТ Тягата,Тогата,Тогите,Тоягата,Тоягите,Тъгата,

ТД Отида,Отиде,Отиди,Туда(Там),Отдай(се),Отяде,

ТДВ Тъдява(Тука,Наоколо),Отдава,Отдавай,Отдавай(се),

ТДВЛ Отдавал,Отдавала,Отдавало,Отдавали,Отдавалия(се),

ТДВХ Отдавах,Отдаваха,Отдаваха(се),

ТДЛ Отдел,Отдела,Отдели,Отделя,Отделяй,Отделяй(се),Отдели(се),Отдал,Отдала,
Отдало,Отдали,Отдали(се),

ТДЛН Отделение,Отделения,Отделен,Отделна,Отделно,Отделни,Отделния,Отделена,
Отделено,Отделени,

ТДМ Отидем,Отидеме,Отидем(си)Отдам,Отядем(си),

ТДХ Отдих,Отдиха,Отидох,Отидоха,Отидоха(си),Отидех,Отидеха,Отядох,Отядоха(си),
Отдыхай(Почивай,Почини си),

ТЖ Етаж,Етажа,Етажи,Тежа,Тежи,Тъжа,Тъжи,

ТЖВ Отживея,Отживее,Отживей(си),Отживя(си),

ТЖК Тежък,Тежка,Тежко,Тежки,Тежкия,Тъжейки,

ТЖЛ Тежал,Тежала,Тежало,Тежали,Тъжал,Тъжала,Тъжало,Тъжали,

ТЖН Тежина,Тежини,Тъжно,Тъжен,Тъжна,Тъжни,Тъжния,Тежане,Етажен,Етажна,Етажно,
Етажни,Етажния,

ТЖТ Етажът Етажите,Тежат,Тежете,Тежите,Тъжат,Тъжете,Тъжите,

ТЗ Туз(Сол),Тоз(Прах),Отуз(30),Таз(анатом),Таза,Тази,Този,Теза,Тези,
Тиизе(Леля,Вуйна),

ТЗВ Отзив,Отзива,Отзиви,Отзова,Отзови,Отзови(се),Отзова(се),

ТЗЛ Тузлу(Солено),Тузла(Посоли,сложи Сол),Отзел,Отзела,Отзело,Отзели,

ТЗР Тузар,Тузаря,Тузари,

ТК Атике(Древен/а),Текке,Ток(електр.),Тока,Тук,Тука,Тик(Тикове),Оток,
Отток(на Река),Атика,Атака,Атаки,Такке(Кепе),Етика,Оттука,Тика,Тикай,Ятак,Ятака,Ятак(Легло),
Оттока,Етек(Пола),Ток(на Обувка),Тек,Тека,Тюкю(Песен),Така,Так(Окачи,Закачи),Утайка,Утайки,
Тайко(яп.Барабан),Аткъ(Шал),Атик(Хитър,Съобразителен),Йътък(Скъсано,Окъсано),

ТКВ Токове,Тиква,Тикви,Тикове,Тиква(Тикане),Тиквай,Отеква,Отеквай,
Таковай,Текове(Тек),Атакува,Атакувай,Такъв,Такава,Такова,Такива,
Теква(Потича),Теквай,Aтиквa(юд.Надежда),Токува,Токувай,

ТКВЛ Таковал,Таковала,Таковало,Таковали,Таковалия,Тиквал,Тиквала,
Тиквало,Тиквали,Атакувал,Атакувала,Атакувало,Атакували,Атакувалия,

ТКВН Тиквен,Тиквена,Тиквено,Тиквени,Тиквения,Таковане,Атакуван,
Атакувана,Атакувано,Атакувани,Атакувания,

ТКВХ Тиквах,Тикваха,Токувах,Токуваха,Таковах,Таковаха,Таковаха(се),
Отеквах,Отекваха,

ТКД Откъде,

ТКЖ Откажа,Откаже,Откажи,Откажи(се),

ТКЗ Отказ,Отказа,Откази,

ТКЛ Тъкал(Тъкане),Тъкала,Тъкало,Тъкали,Тъкалия,Тикал,Тикала,Тикало,Тикали,Тикалия,
Текла(Тече,Река,Течности),Текло,Текли,Текееле(Търкаляй),Отекъл,Отекла,Отекло,Отекли,Отеклия,

ТКМ Такъм(Комплект,Сервиз,Отбор,Колектив,Оборудване,Принадлежности,Сорт,Порода,Клас,Вид,Разряд),
Такъми(Рибарски),Тъкмя,Тъкми,Ткума(Възраждане),Тикам,Тикаме,Текме(Ритник),

ТКН Тъкан(Плат),Тъкани,Тъкане,Тъкан(мед.Термин,Плът),Тъкани,Тикане,Тикан,Тикана,
Тикано,Тикани,Тикания,Текне(Корито),Тукан(Птица),Отекна,Отекне,Текна(Потече),
Текне,Тикен(Трън),Тикна,Тикне,Тикни,

ТКНМ Тикнем,Тикнеме,Откинем(Откъснем),Откинеме,

ТКП Oткуп,Oткупа,Откупя,Откупи,

ТКР Открия,Открие,Открий,Откроя,Открои,Открой,Откара,Откарай,Открой(Отвори),

ТКРВ Открива,Откривай,Откарва,Откарвай,Откроява,Откроявай,

ТКРВН Откровение,Откровения,От-Кров-ение(От-Кръвта,Гласът на Кръвта),Откровено,Откровен,Откровена,
Откровени,Откриване,Откривания,Откарване,Откарван,Откарвана,Откарвано,
Откарвани,Откарвания,

ТКРМ Открием,Откриеме,Откроим,Откроиме,Откарам,Откараме,

ТКРМН Откърмен,Откърмена,Откърмено,Откърмени,Откърмения,

ТКРЛ Открил,Открила,Открило,Открили,Открилия,Откроил,Откроила,Откроило,
Откроили,Откроилия,Откарал,Откарала,Откарало,Откарали,Откаралия,

ТКРН Откаран,Откарана,Откарано,Откарани,Откарания,Откроен,Откроена,
Откроени,Откроения,

ТКРНТ Откараният,Откараната,Откараното,Откараните,Откроеният,Откроената,
Откроеното,Откроените,

ТКРТ Откритие,Открития,Открит,Открита,Открито,Открити,Откройте(Отворете),Откроят,
Откроите,Открийте,Откарат,Откарайте,

ТКРХ Открих,Откриха,Откриех,Откриеха,Откроих,Откроиха,Откарах,Откараха,

ТКРШ Откриеш,Откриеше,Откроиш,Откроеше,Откараш,Откараше,

ТКС Такса,Такси,Такси(Автомобил),Тиксо,Такос (мекс.Питки),
Откъс,Откъса,Откъси,Откос,Откоса,Откоси,

ТКСВ Таксова(Марка),Таксува,Таксувай,Откъсва,Откъсвай,

ТКСТ Текст,Текста,Откъсът,Откъсите,

ТКТ Токът,Теккето,Такт,Такта,Етикет,Етикета,Етикети,Текат,Тикат,Тикайте,
Токат(Порта),Отокът,Оттокът,Отекат,Етиката,Атаката,Атаките,Ятакът,Текът,Тикът,
Утайката,Утайките,Откат,Отката,Токата(Тока),Токите,

ТКТВ Тактове,Тактува,Тактувай,Тактов,Тактова,Тактово,Тактови,Тактовия,

ТКХ Тъках,Тъкаха,Тиках,Тикаха,Текох,Текоха,

ТКЧ Тъкач,Тъкача,Тъкачи,Токче(на Обувка),Откача,Откачай,Откачи,

ТКЧН Тъкачен,Тъкачна,Тъкачно,Тъкачни,Откачен,Откачена,Откачено,
Откачени,Откачения,Откачане,

ТЛ Туал(Набиращ Сили,Имащ Сили,Силен),Тяло,Тела,Тел,Теле(Животно),Атол,Атола,Атоли,
Етил,Етила,Етили,Талия,Талии,Tale(Приказка),Тали(инд.меден кръгъл Поднос),
Тлее,Тлей,Етли(с Месо,от Месо),Таала(Нива/и,орна Земя),Туула(Тухла/и),
Тил,Тол,Тель(юд.Хълм),Ателие,

ТЛВ Телове,Отлива,Отливай,Утолява,Утолявай,Утелва,Утелвай,

ТЛВК Отливка,Отливки,Отливайки,

ТЛВН Отливане,Отелване,Отливан,Отливана,Отливано,Отливани,Отливания,Отловен,Отловена,
Отловено,Отловени,Отловения,Отелван,Отелвана,Отелвано,Отелвани,Отелвания,

ТЛВШ Отливаш,Отливаше,Отловиш,Отловеше,Отелваш,Отелваше,

ТЛГ Теология,Теологии,Теолог,Теолога,Талига(Каруца),Талиги,Отлага,Отлагай,

ТЛГЛ Отлагал,Отлагала,Отлагало,Отлагали,

ТЛГН Отлагания,Отлагане,

ТЛГТ Теологията,Теологиите,Теологът,Талигата(Каруцата),Талигите,
Отлагат,Отлагайте,

ТЛЖ Уталожа,Уталожи,Отложа,Отложи,Отлежа,Отлежи(си),

ТЛЖН Отложение(Нанос),Отложения,Отложен,Отложена,Отложено,Отложени,Уталожен,
Уталожена,Уталожено,Уталожени,Уталожения,

ТЛЗ Талаз,Талаза,Талази,Атлаз(лъскав копр.Плат,Сатен),

ТЛК Тлака(Седянка),Толк(Течение в Религиите),Талк,Талка,Только(Само),
Теляк,Теляка,Теелик(Терлици),Толкаю(Бутам),Тильки(Лисица),Отлика(Разлика),

ТЛКВ Толкова,Тълкува,Тълкувай,

ТЛКТ Отликата(Разликата),Отликите,Тлаката(Седянката),Тлаките,Талкът,Телякът,

ТЛМ Отлеем,Отлееме,Отелим,Отелиме,Тлеем,Тлееме,Утолим,Утолиме,

ТЛН Тлеене(на горящи Материали,на Огън),Тление(Гниене),Тленна,Тленно,Тленния,Еталон,Еталона,Еталони,
Еталонна,Еталонна,Еталонния,Талон,Талона,Талони,Телен,Телена,Телено,Телени,Теления,

ТЛНН Тленен,Тленна,Тленно,Тленни,Тленния,

ТЛНТ Талант(Единица за изм.на Маса,валутна Единица),Талант,Таланта,Таланти,
Атлант,Атланта,Атланти,Теленият,Теленото,Телената,Телените,Тюленът,Тюлените,
Тлеенето(на горящи Материали,на Огън),Тлението(Гниенето),Тленният,Тленната,
Тленните,

ТЛП Тълпа,Тълпи,Тълпя(се),Талпа(Дъска),Талпи,Тулуп(Фигура в Гимнастиката),Отлепи,Отлепя,
Тилапия(Вид Риба),

ТЛПН Тюльпан(Лале,Лалета),Тълпене(Тълпа),Отлепяне,Отлепен,Отлепена,Отлепено,
Отлепени,Отлепения,

ТЛПТ Тълпата,Тълпите,Тълпят(се),Талпата(Дъската),Талпите,Тулупът(Фигура в Гимнастиката),Отлепят,Отлепите,Тилапията(Вид Риба),

ТЛПХ Тълпяха(се),Отлепиха,Отлепиха(се),

ТЛР Талер(среб.Монета),Талера,Талери,Телур(хим.Елемент,Неметал),Телура,
Толар(пар.Единица на Словения),

ТЛС Атлас,Атласа,Атласи,Телеса,

ТЛСВ Тласва,Тласвай,

ТЛСВН Тласване,Тласвания,

ТЛСВХ Тласвах,Тласваха,

ТЛСВХТ Тласвахте,

ТЛСК Тласък,Тласъка,Тласка,Тласкай,

ТЛСМ Таласъм,Таласъма,Таласъми,

ТЛСН Тласна,Тласне,Тласни,Телесен,Телесна,Телесно,Телесни,Телесния,

ТЛСНМ Тласнем,Тласнеме,

ТЛСТ Атласът,Атласите,Телесата,Тлъстея,Тлъстее,Тлъстей,Тлъст,Тлъста,
Тлъсто,Тлъсти,Тлъстия,

ТЛТ Тялото,Телата,Тоалет,Тоалета,Тоалети,Телът,Телта,Тилът,Толът,Атолът,Атолите,
Етилът,Етилите,Талията,Талиите,Тлеят,Тлеете,Тлейте,Отелят,Отелете,Атлет,Атлета,
Атлети,Отлеят,Отлеете,Отлейте,

ТЛХ Отлеех,Отлееха,Отлях,Отляха,Утолих,Утолиха,Тлеех,Тлееха,Отелих,Отелиха,

ТЛЦ Телец,Телец(Зодия),Телеца,Телци,Телце,Телца,Теляци,

ТЛЦТ Телецът,Телците,Телцето,Телцата,Теляците,

ТЛЧ Отличие,Отличия,Отличие(Различие),Отлича,Отличи,Отлъча,Отлъчи,Телче(Тел),

ТЛЧВ Отличава(Награждава),Отличавай,Отличава(Различава се),Отличавай(се),
Отлъчва,Отлъчвай,Толчаво(Толкова),

ТЛЧВЛ Отличавал(Различавал),Отличавала,Отличавало,Отличавали,Отличавалия(се),
Отлъчвал,Отлъчвала,Отлъчвало,Отлъчвали,

ТЛЧЛ Отличил,Отличила,Отличило,Отличили,Отличилия(се),Отлъчил,Отлъчила,
Отлъчило,Отлъчили,Отлъчилия(се),

ТЛЧН Отлично,Отличен,Отлична,Отлични,Отличния,Отличения,Отлъчен,Отлъчена,
Отлъчено,Отлъчени,Отлъчения,

ТЛЧТ Отличат,Отличете(се),Отлъчат,Отлъчете(се),

ТЛШ Талаш,Талаша,Тлееш,Тлееше,Отелиш,Отелеше(се),Утолиш,Утолеше,

ТМ Атум(Бог на Хаоса),Тема,Теми,Атам(ритуален магически Нож),Атoм,Атoма,Атoми,Атим,
Том(Книга),Тим(Отбор),Там,Оттам,Атами,Тъма,Тмеа(юд.ритуална Нечистота),
Тоом(Семе),Тум'а(юд.Осквернение),Таме(юд.Осквернен,Омърсен),Теме,
Отмия,Отмие,Отмий,

ТМБР Тембър,Тембъра,Тембъри,Тамбура,Тамбури,

ТМВ Отмива,Отмивай,

ТМД Тамада(груз.Водещ на сватбени Церемонии,прочут с Тостовете си),Тамади,

ТМЗ Теммуз(Бог,Половинка на Богинята Инана),Теммуз(Юли),Темиз(Чист,Чисто),

ТМКН Отмъкна,Отмъкне,Отмъкни,

ТМЛ Темель(Основа),Темели(Основи),Отмала,Отмалея,Отмалее,Отмалей,Отмиел,Отмиела,
Отмиело,Отмиели,Отмил,Отмила,Отмило,Отмили,Отмилия,

ТМЛТ Темелите(Основите),Отмалата,Отмалеят,Отмалеете,Отмалейте,Отмилият,Отмилата,
Отмилото,Отмилите,

ТМН Атман(Душа),Тамян,Тамяна,Атаман,Атамана,Атамани,Атoмен,Атoмна,Атoмно,Атoмни,
Атoмния,Туман(Мъгла),Тъмен,Тъмно,Тъмна,Тъмни,Тъмния,Томене,Тъмнее,Тъмней,Отмяна,
Отмени,Отменя,Отменяй,Отмина,Отмине,Отмини,Отоман,Етамин,Етамина,Етамини,
Тимьян(Кимион),

ТМНК Отоманка(Диван),Отоманки,Тъмнеейки,

ТМНЛ Тъмнеел,Тъмнеела,Тъмнеело,Тъмнеели,Отминал,Отминала,Отминало,
Отминали,Отминалия,Отминел,Отминела,Отминело,

ТМНН Тъмнина,Тъмнеене,Туманно(Мъгливо),Отменяне,Отменен,Отменена,Отменено,
Отменени,Отменения,

ТМНТ Тамянът,Тъмният,Тъмната,Тъмното,Тъмните,Атаманът,Атаманите,Атoмният,Атoмната,
Атoмното,Атoмните,Тъмнеят,Тъмнейте,Отменят,Отменете,Отмяната,Отминат,
Отминете,Етаминът,

ТМНХ Тъмнеех,Тъмнееха,Отминех,Отминеха,Отминах,Отминаха,

ТМП Темп,Темпа,Темпо,

ТМР Тумор,Тумора,Тумори,Отмора,Отмаря,Отмаряй,Отмеря,Отмери,Отмира,Отмирай,Отмри,
Отмре,Тимаря,Тимари,

ТМРК Тимарейки,Отмаряйки,Отмирайки,

ТМРН Тимарене,Туморен,Туморно,Туморни,Туморния,Отмиране,

ТМРТ Туморът,Туморите,Отморят,Отморете,Отморите,Отмрат,Отмрете,Отмират,Отмирайте,
Тимарят,Тимарете,Тимарите,Темерут,Темерута,Темерути,

ТМСТ Отместя,Отмести,Отмъстя,Отмъсти,

ТМСТХ Отместих,Отместиха,Отмъстих,Отмъстиха,

ТМТ Тиамат(шум.Богиня,Древният,Изначалният Океан),Атумът,Атoмът,Атoмите,Темата,
Темите,Тъмата(Тъма,Мракът),Томът,Тимът,Атамито,Атамита,Темето,Темета,

ТМХ Отмиех,Отмиеха,Отмих,Отмиха,

ТМШ Отмиеш,Отмиеше,Отимаш,Отимаше,

ТМЩН Отмъщение,Отмъщения,От-Мощен,То-е-Мощно,

ТН Атина(Афина,Богиня на Мъдростта),Тайна,Тайни,Тайния,Тон(музикален),Тон(Маса),Тон(Риба),
Туан(Господар),Атон(Света Гора),Уютен,Уютна,Уютно,Уютни,Уютния,
Етно(Народно),Утаен,Утаено,Утаена,Утаени,Утаения,Тен,Тена,Тения,Тении,
Йотен(Свирещ,Пеещ,Кукуригащ),Таане(Бройка,Част,Глава),Тене(Семе),Тун(Риба Тон),
Тиня,Таяние(Разтопяване,Размразяване),Утан(Засрами се),Тууян(Пълен/а),
Тяну(Разтеглям,Провлачвам,Протакам,Печеля Време),Тень(Сянка),Отне(Отнемане),

ТНВ Тонове,Тенове,Отново,Отънява,Отънявай,

ТНВЛ Отънявал,Отънявала,Отънявало,Отънявали,

ТНДМ Тандем,Тандема,

ТНДР Тундра,Тундри,Тендер,Тендера,Тендери,

ТНЗР Тонзура,Тонзури,Тензор,Тензора,Тензори,

ТНК Тенекия,Тенекии,Тенеке,Тaнк,Тaнка,Тайник,Тайника,Оттенък,Оттенъка,
Тънко,Тънък,Тънка,Тънки,Тънкия,Утайник,Утайника,Тъънак(Нокът,Нокти),
Йетенек(Умение,Дарба,Занятие),

ТНКВ Тaнкове,Тунква,Тунквай,

ТНКТ Тенекията,Тенекиите,Тaнкът,Тайникът,Оттенъкът,Утайникът,Тънкият,
Тънката,Тънкото,Тънките,

ТНЛ Тунел,Тунела,Тунели,Етанол,Етанола,Тънел,Тънела,Тънели,Отънял,
Отъняла,Отъняло,Отънели,Отънелия,Отънеел,Отънеела,Отънеело,Отънеели,
Тенол(за Запояване),Тенола,

ТНЛН Тунелен,Тунелна,Тунелно,Тунелни,Тунелния,

ТНЛТ Тунелът,Тунелите,Етанолът,Отънелият,Отънялата,Отънялото,Отънелите,
Отнелият,Отнелата,Отнелото,Отнелите,

ТНМ Теоним(„Божие Име" ),Тънем(Потъваме),Тънеме,Отънеем,Отънееме,Отнема,Отнеме,
Отнеми,Отнемай,

ТНМЛ Отнемал,Отнемала,Отнемало,Отнемали,Отнемел,Отнемела,Отнемело,Отнемели,

ТНМН Отнемане,

ТНМТ Отнемат,Отнемете,Отнемайте,

ТНМХ Отнемех,Отнемеха,Отнемах,Отнемаха,

ТНР Тонер,Тонера,Тонери,Тонира,Тонирай,Тенйяре(Самолет),
Тенор(певч.Глас),Тенора,Тенори,

ТНРН Тониране,Тенорен,Тенорна,Тенорно,Тенорни,Тенорния,

ТНРТ Тонерът,Тонерите,Тонират,Тонирайте,Тенорът(певч.Глас),Тенорите,

ТНС Етнос,Етноса,Етноси,Тонус,Тонуса,Тенис,Тениса,Отнеса,Отнеси,
Отнася,Отнесе,Отнасяй,

ТНСЛ Отнесъл,Отнесла,Отнесло,Отнесли,Отнесял,Отнесяла,Отнесяло,Отнасял,
Отнасяла,Отнасяло,Отнасяло(се),

ТНСМ Отнесем,Отнесеме,Отнасям,Отнасяме,Отнасяме(се),

ТНСН Отнасяне,Относно,Отнесен,Отнесена,Отнесено,Отнесени,Отнесения,Етносен,
Етносна,Етносно,Етносни,Етносния,

ТНСТ Отнесат,Отнесете,Отнесете(се),Отнасят,Отнасяйте,Отнасяйте(се),

ТНСХ Отнесох,Отнесоха,Отнасях,Отнасяха,

ТНТ Тaнит(Богиня),Тайната,Тайните,Тайният,Уютният,Уютните,Утаеният,Утаената,
Утаените,Тенът,Тенията,Тениите,Тинята,Отнет,Отнета,Отнето,Отнети,Отнетия,
Тънат,Тънете,Тянет(Тегли,Привлича),Отънеят,Отънеете,Отънейте,

ТНТРН Тантурене,

ТНТС Танатос(Танат,Фанат,гр.Смърт),Танатос(Бог на Смъртта),

ТНХ Тaнaх(юд.религ.Писание),Тънех,Тънеха,Отънеех,Отънееха,Отънях,Отъняха,
Отнех,Отнеха,

ТНЦ Тунец(Риба Тон),Тунццы,Танц,Танца,Танци,Танця(Танцувам),Оттенъци,

ТНЧК Тайничко,Уютничко,Тъничък,Тъничка,Тъничко,Тънички,Тъничкия,

ТНШ Тънеш,Тънеше,Отънееш,Отънееше,

ТНЩ Тънещ(Потъващ),Тънеща,Тънещо,Тънещи,Тънещия,

ТП Тайп(Род,Клан,Племе),Тип,Топ,Тапа,Тапи,Тупе,Тепе(Връх),Тапия(Диплома),
Тапии,Топя,Топи,Утопия,Утопии,Тъп,Тъпа,Тъпо,Тъпи,Тъпия,Тъпея,Тъпее,
Тъпей,Тууп(Ряпа,Репичка),

ТПД Отпъдя,Отпъди,

ТПЗ Топаз(скъпоц,Камък),Топаза,Топази,Топуз,Топуза,Топузи,

ТПК Топка,Топки,Тъпак,Тъпака,Тъпка,Тъпкай,Утъпка,Утъпкай,
Топик,Тупик(безизходно Положение),Топки(жарг.Тестиси),Топук(Пета,Пети на Краката),
Тупка,Тупкай,Тапиока(Растение),Топейки,Тъпеейки,

ТПКН Тъпкане,Тупкане,Тупкания,Тъпкана,Тъпкано,Тъпкани,Тъпкания,
Утъпкан,Утъпкана,Утъпкани,Утъпкания,

ТПКХ Тупках,Тупкаха,Тъпках,Тъпкаха,Тъпкаха(се),Отъпках,Отъпкаха,

ТПЛ Топола,Тополи,Топло,Топли,Топъл,Топла,Топил,Топила,Топило,Топили,Топилия,
Топла(Събирай),Топлу(Събрано),Топля,Топли,

ТПЛК Тополка(Топола),Топлийка,Топлийки,Топилка(в Металургията),Топилки,
Топлейки,Топлейки(се),Тупалка(Жаргон,Удар,Бой),Тупалки,

ТПЛМ Топлим,Топлим(се),

ТПЛН Топлина,Топлене,Отопление,Топлинна,Топлинно,Топлинни,Топлинния,Отоплен,
Отоплена,Отоплено,Отоплени,Отопления,

ТПЛС Топлес,

ТПЛТ Топлота,Тополата,Тополите,Отплата,Отплатя,Отплати(се),Топлят,
Топлите,Топлите(се),Отоплят,Отоплите,Отоплете,

ТПЛХ Топлех,Топлеха,Топлеха(се),Топлих,Топлиха,Топлиха(се),Отоплих,Отоплиха,

ТПМ Тупам,Тупаме,Топим,Топиме,Отпием,Отпиеме,Тъпеем,Тъпееме,Утопим(Потопим),

ТПН Тъпан,Тъпана,Тъпани,Тупане,Тепане,Топене,Тупна,Тупне,Тупни,Топна,
Топне,Топни,Тъпня,

ТПНР Тъпанар,Тъпанаря,Тъпанари,

ТПР Топор(Брадва),Топора,Топори,Тапир(Животно),Тапира,Тапири,
Отпор,Отпора,Отпори,Отпаря,Отпаряй,

ТПРК Топрак(Земя,Пръст,Почва),Топурка,Топуркай,Топорок(Топорче,Брадва),Отпаряйки,

ТПРМ Топраам(Земята ми),Отпарям,Отпаряме,Отпорим,Отпориме,Топором(С Топор),

ТПРН Отпаряне,Отпран,Отпрана,Отпрано,Отпрани,Отпрания,Топорен(Топор,Брадва),
Топорна,Топорно,Топорни,Топорния,Тупиране(на Коса),Тупиран,Тупирана,Тупирано,
Тупирани,Тупирания,

ТПРТ Отпорът,Отпорите,Топорът,Топорите,Отпарят,Отпаряйте,Отпорят,Отпорете,
Отпратя,Отпрати,

ТПРХ Отпрах,Отпраха,Отпорих,Отпориха,Отпарях,Отпаряха,

ТПС Тепсия,Тепсии,Отписа(Отписване),Аутопсия,Аутопсии,

ТПСВ Отписва,Отписвай,

ТПСК Отпуск,Отпуски,Отпуска,Отпускай,

ТПСЛ Отписал,Отписала,Отписало,Отписали,Отписали(се),

ТПСН Отпусна,Отпусне,Отпусни,Отпусни(се),Отписан,Отписана,Отписано,
Отписани,Отписания,

ТПСХ Отписах,Отписаха,Отписаха(се),

ТПТ Тъпотия,Тъпотии,Тапата,Тапите,Типът,Топят,Топете,Тъпият,Тъпата,Тъпото,Тъпите,
Туптя,Тупти,Топтаю(Тъпча),Утопията,Утопиите,

ТПХ Топих,Топиха,Топях,Топяха,Тъпеех,Тъпееха,Утопих(Потопих),Отпих,Отпиха,
Отпиех,Отпиеха,Тепих,Тепиха,

ТПЦ Тъпаци,

ТПЧ Топче,Типче,Тъпча,Тъпче,Тъпчи,Тъпчо,

ТПЧН Типично,Типичен,Типична,Типични,Типичния,Тъпчене,
Утопичен,Утопична,Утопично,Утопични,Утопичния,

ТПЧТ Топчето,Топчета,Типчето,Типчета,Тъпчат,Тъпчете,Отъпчат,Отъпчете,Отпечата,Отпечатай,

ТПШ Отпиша,Отпише,Отпиши,Отпиеш,Отпиеше,Тъпееш,Тъпееше,Топиш,Топеше,Отпуша,Отпуши,

ТР Тера(Богиня,Земя),Тор(Бог),Три,Етер,Етера,Таро,Tier(Звяр,Животно),Тор(оборска,изкуств.),
Утро,Утре,Теория,Теории,Торо(Бик),Тур(Обиколка),Тура,Тир(Камион),Тире,Тер(Пот),Туря,Тури,
Терейаа(кр.Масло),Tower(Кула),Water(Вода),Торий(хим.Елемент),Трия,Трие,Трий,Трая,Трае,Трай,
Итияр(Възрастен,Старец),Отур(Сядай,Седни),Йоттюр(Свири,Изсвири),Иттир(Тикни,Блъсни),
Теара(юд.ритуална Чистота),Аатъра(Спомен,Памет за),Тер(ар.Птица),Тура(Лице на Монета),Атра(лат.Черен),Тиара(Корона),Тиари,Утроя,Утрои,Тюр(Начин,Способ,Метод),
Тара(Разчеши),Тара(Богиня,Спасителка),Йетер(Стига,Достатъчно),

ТРБ Утроба,Утроби,Тръба,Тръби,Тръбя,Треби(църковна Служба,Кръщене,църк.Брак),
Тараба(Дъска от Ограда),Тараби,Требя(Изтребвам,Унищожавам),Торба,Торби,

ТРБН Тръбене,Тръбен,Тръбна,Тръбно,Тръбни,Тръбния,Утробен,Утробна,Утробни,Утробния,
Трибун,Трибуна,Трибуни,Тюрбан,Тюрбана,Тюрбани,

ТРБЧ Тръбач,Тръбача,Тръбачи,

ТРБЧК Тръбичка,Тръбички,Торбичка,Торбички,

ТРБШ Торбеш,Торбеши(Дервиши),Тръбиш,Тръбеше,

ТРВ Трева,Треви,Тровя,Трови,Отърва,Отърви,Отрова,Отровя,Отрови,

ТРВГ Тревога,Тревоги,

ТРВК Травка(Тревичка),Тревейки,Тровейки,Тровейки(се),Отривайки(се),Отървайки(се),

ТРВЛ Травля(Гонене,Преследване,Хайка,Тормозене,Клеветене),
Отровил,Отровила,Отровило,Отровили,Отровилия,Тровил,Тровила,
Тровило,Тровили,Тровилия,Тревял(Плевял),Тревяла,Тревяло,Тревялия,
Тровел,Тровела,Тровело,Тровели,Тровелия,

ТРВМ Отровим,Отровиме,Отравям,Отравяме,Тровим,Тровиме,Отървам,отърваме,
Отървем,Отървеме,Травма,Травми,

ТРВН Тревен,Тревна,Тревно,Тревния,Отравяне,Отровен,Отровена,Отровено,Отровени,
Отровения,Отровна,Отровно,Отровни,Отровния,Отърване,Отърван,Отървана,
Отървани,Отървания,

ТРВНТ Тревният,Тревната,Тревното,Тревните,Отравянето,Отравянията,Отровният,
Отровната,Отровното,Отровните,Отровеният,Отровената,Отровеното,Отровените,
Отърването,Отърваният,Отърваната,Отърваното,Отърваните,

ТРВТ Тревата,Тревите,Отровата,Отровите,Отровят,Отровете,Тровят,Тровите,Отърват,
Отървете,Отървете(се),

ТРВХ Отровех,Отровеха,Отровеха(се),Отравях,Отравяха,Отравяха(се),Отрових,Отровиха,
Отровиха(се),Тровех,Тровеха,Тровеха(се),Трових,Тровиха,Тровиха(се),
Отървях,Отървяха,Отървяха(се),Отървах,Отърваха,Отърваха(се),Тревях,Тревяха,

ТРВШ Тревиш(Тревене),Тревеше,Отровиш,Отровеше,Отравяш,Отравяше,Отравяше(се),
Тровиш,Тровеше,Тровеше(се),Отървеш,Отървеше,Отървеше(се),

ТРГ Теургия(уж Мистика,Езотерика,Магии,уж „божествена" Оргия),Этpог(Цитpон,Плод),
Търг,Търга,Туарег,Туареги(Народ),Тарга(Щайга),Торгую(Търгувам),
Трогаю(Пипам,Докосвам),

ТРГВ Търговия,Тръгва,Тръгвай,Търгове,Търгува,Търгувай,Трогва,Трогвай,

ТРГН Тръгна,Тръгне,Тръгни,Трогна,Трогне,Трогни,Трогане(Пипане,Докосване),
Тригуна(Вид Сладкиш),Тригуни,

ТРГР Трегер,Трегера,Трегери,Тригер,Тригера,Тригери,Тургор,Тургора,

ТРГТ Търгът,Таргет,Трогают(Пипат,Докосват),

ТРД Тороид,Тороида,Тороиди,Триада,Триади,Тирада,Тиради,Труд,Трудя,Труди(се),
Отряд,Отряда,Отряди,Отредя,Отреди,

ТРДВ Трудове,Трудов,Трудова,Трудово,Трудови,Трудовия,

ТРДК Трудейки(се),

ТРДН Труден,Трудна,Трудно,Трудни,Трудния,Отруден,Отрудена,Отрудено,Отрудени,
Отрудения,Тороиден,Тороидна,Тороидно,Тороидни,Тороидния,Отраден,Отрадна,
Отрадно,Отрадни,Отрадния,Отряден(Отряд),Отрядна,Отрядно,Отрядни,Отрядния,
Отреден,Отредена,Отредено,Отредени,Отредения,

ТРДЦ Традиция,Традиции,Триадица,

ТРЖ Тираж,Тиража,Тиражи,Отрежа,Отреже,Отрежи,

ТРЖН Тръжен(Търг,Тържище,тръжни Документи),Тръжна,Тръжно,Тръжни,Тръжния,
Отражение,Отражения,

ТРЗ Отряза,Терзая,Терзае,Терзай(се),

ТРЗВ Трезво,Трезв,Трезва,Трезви,Трезвия,Отрезвя,Отрезви,Отразява,Отразявай,
Отрязва,Отрязвай,

ТРЗМ Терзаем,Терзаеме(се),Отразим,Отразиме,Туризъм,

ТРЗН Терзание,Терзания,Отразен,Отразена,Отразено,Отразени,Отразения,Отрязан,
Отрязана,Отрязано,Отрязани,Отрязания,Терзан,Терзана,Терзано,Терзани,

ТРЗРН Оторизиране,Оторизиран,Оторизирана,Оторизирано,Оторизирани,Оторизирания,

ТРК Траки,Тюрк,Тюрки,Турки(р.Турци),Тарика(Суф.Орден),Тарика(Мистичен Път),
Тирке(ар.Наследство),Тарик(Алев.Ритуал с Пръчки),Тюркю(Песен),
Тарак(Гребен),Трака,Тракай,Търка,Търкай,Отърка,Отъркай,Отъркай(се),Отрака,
Отракай,Отракай(се),Трик(Трикове),Трико,Трика,Тройка,Тройки,Отрека,Тьорка(Ренде),

ТРКВ Трикове,Отраква,Отраквай,Отърква,Отърквай,Траква,Траквай,
Теркове(Терк - Образец,Модел,Шаблон,Еталон,Кройка,Калъп),

ТРКВН Тракване,Траквания,Отъркване,Отърквания,

ТРКВХ Траквах,Тракваха,Отърквах,Отъркваха(се),

ТРКВХТ Траквахте,Отърквахте(се),

ТРКЛ Теракол,Теракола,Търкал,Търкала,Търкало,Търкали,Търкалия,Отъркал,Отъркала,
Отъркало,Отъркали,Отъркалия,Отракал,Отракала,Отракало,Отракали,Отракалия,
Търкаля,Търколи,Търкаляй,

ТРКМ Търкам,Търкаме,Отъркам,Отъркаме,Тракам,Тракаме,Отракам,Отракаме(се),

ТРКН Тракане,Търкане,Търкания,Отракан,Отракана,Отракано,
Отракани,Отракания,Тракна,Тракне,Тракни,Таракан(Хлебарка),

ТРКНТ Тракането,Траканията,Търкането,Търканията,Отраканият,Отраканата,
Отраканото,Отраканите,Тракнат,Тракнете,

ТРКСК Тракийски,Тракийска,Тракийско,Тракийския,Тюркски,Тюркска,Тюркско,Тюркския,

ТРКТ Траките,Тюркът,Тюрките,Теракота,Тарикат(Алев.Общност),Тарикат,Тариката,
Тарикати,Тракт(Маршрут),Отрекат,Отъркат,Отъркайте,Отракат,Отракайте,
Търкат,Търкайте,Трикът(Трик,Номер),

ТРКТР Траектория,Траектории,Трактори,Трактора,Трактори,

ТРКХ Траках,Тракаха,Търках,Търкаха,Отърках,Отъркаха(се),Отрекох,
Отрекоха,Отрекоха(се),

ТРКХТ Тракахте,Търкахте,Отъркахте,Отъркахте(се),Отрекохте,Отрекохте(се),

ТРКЦ Тракиец,Тракиеца,Тракийци,Атракция,Атракции,

ТРКЧ Тракийче,Тюркче(на Турcки),

ТРКШ Тракаш,Тракаше,Търкаш,Търкаше,Отракаш,Отракаше(се),

ТРЛ Трела,Трели,Трол,Трола,Турил,Турила,ТурилоТурили,Турилия,Турял,
Туряла,Туряло,Туряли,Траел,Траела,Траело,Траели,Триел,Триела,Триело,Триели,
Трил,Трила,Трило,Трили,

ТРЛР Траулер,Траулера,Траулери,Трилър,Трилъра,Трилъри,Трейлър,Трейлъра,Трейлъри,

ТРМ Терма(г.мин.Извор),Терми,Теорема,Теореми,Теряем(Губим),Торим,Ториме,Турям,
Туряме,Утром,Тарама(Ресане),Тюрма(Затвор),Трием,Триеме,Утроим,Утроиме,

ТРМБ Тромб(Свирка),Тромба,Тромб(Съсирек),Тромба,

ТРМЗ Тормоз,Тормоза,Тормозя,Тормозя(се),Тормози,Тормози(се),Тормоз(Спирачки),

ТРМН Термин,Термина,Термини,Трюмен(Трюм на Кораб),Трюмна,Трюмно,Трюмни,Трюмния,

ТРМТ Термата(Терма,г.мин.Извор),Термите,Теоремата,Теоремите,Тюрмата,

ТРН Триене,Трон,Трона,Утеряно(Загубено),Трън,Тръна,Тръни,Трен(Влак),Трена,
Терен,Терена,Терени,Теренния,Таран,Тарана,Тарани,Тиран,Тирана,Тирани,Тирания,
Туряне(Слагане),Торене,Торен,Торена,Торено,Торени,Торения,Тьорен(Тур,Обиколка),
Троен,Тройна,Тройно,Тройни,Тройния,Траен,Трайна,Трайно,Трайни,Трайния,
Утрин,Утринна,Утринен,Утринно,Утринни,Утринния,Торния(Бръмбар),
Отуран(Седящият,Седящата),Йьоттюрен(Свирещия/та),Итрoн(юд.Преимущество),

ТРНВ Тронове,Отронва,Отронвай,

ТРНВТ Троновете,Отронват,Отронвайте,

ТРНД Торнадо,Торнада,Тренд,Тренда,

ТРНЖР Тренажор,Тренажора,Тренажори,Транжор,Транжора,Транжори,

ТРНК Трънак,Трънака,Трънка,Трънки,

ТРНЛВ Трънлив,Трънлива,Трънливо,Трънливи,Трънливия,

ТРНМ Турнем(Сложим),Турнеме,Тараним,Тараниме,

ТРНН Трънен,Трънена,Трънено,Трънени,Трънения,Тронен,Тронна,Тронно,Тронни,Тронния,

ТРНР Треньор,Треньора,Треньори,Турнир,Турнира,Турнири,Тренира,Тренирай,

ТРНТ Триенето,Тронът,Трънът,Тръните,Трънат(Трънлив),Тренът(Влакът),
Теренът,Терените,Теренният,Теренните,Таранът,Тараните,Тиранът,Тираните,Тиранията,
Торент,Торента,Торенти,Торенето,Тореният,Торената,Тореното,Торените,
Тройният,Тройната,Тройното,Тройните,Трайният,Трайната,Трайното,Трайните,
Утринта,Утринната,Утринното,Утринните,Утринният,Торният(Бръмбар),Торните,

ТРНХ Турнах(Сложих),Турнаха,Тараних(Таран),Тараниха,

ТРНЧ Трънче,

ТРП Атропа(Богиня,една от Мойрите,тази която прерязва Нишката на Живота),Труп,Трупа,Трупи,Трап,Трапа,
Трепя,Трепи,Отрепя,Отрепи,Тропа,Тропай,Трупа,Трупай,Търпя,Търпи,Терапия,Терапии,
Тропа(Пътека),Трупа(артистична),Отрупа,Отрупай,
Троп/а/и(Олицетворение,Метафора,Алегория,Хипербола,Думи с преносен Смисъл),

ТРПВ Тропва,Тропвай,Трепва,Трепвай,Утрепва,Утрепвай,Утрепвай(се),

ТРПВН Трепване,Трепвания,Тропване,Тропвания,Утрепване,

ТРПЗ Трапеза,Трапези,

ТРПЗН Трапезен,Трапезна,Трапезно,Трапезни,Трапезния,

ТРПК Тръпка,Тръпки,Тропик,Тропика,Отрепка,Отрепки,Трепка,Трепкай,Тряпка(Парцал),
Търпейки,Трупайки,Тропайки,Трепейки,

ТРПМ Търпим,Търпиме,Трупам,Трупаме,Тропам,Тропаме,Трепем,Трепеме,Утрепем,Утрепеме,

ТРПН Търпение,Трупане,Трепане,Тарапана(Навалица,Блъсканица),Отрупан,Отрупана,
Отрупано,Отрупани,Отрупания,Утрепан,Утрепана,Утрепано,Утрепани,Утрепания,Трупен,
Трупна,Трупно,Трупни,Трупния,Тръпна,Тръпне,Тръпни,Тропане,Тропна,Тропне,Тропни,

ТРПНН Тръпнене,

ТРПР Тропар(Хоро),Тропари,Трапер,Трапера,Трапери,Трипер(Болест),Треперя,Трепери,

ТРПС Тропоса,Тропосай,

ТРПСК Тропоска,Тропоски,

ТРПСН Тропосан,Тропосана,Тропосано,Тропосани,Тропосания,

ТРПТ Трепет,Трепета,Трепети,Трептя,Трепти,Тропот,Тропота,Тропоти,Торопят(Бързат),
Трупът,Трупата(артистична),Трупите,Трупите(Дърва),Трупат,Трупайте,Търпят,Търпете,
Утрепят,Утрепайте,Утрепете,

ТРПХ Тропах,Тропаха,Трупах,Трупаха,Търпях,Търпяха,Трепах,Трепаха,Утрепах,Утрепаха,

ТРР Траур,Траура,Терор,Терора,

ТРРТ Траурът,Теpoрът,

ТРС Иятрос(Лекар,Лечител),Тарос(Билка,Естрагон),Торс,Торса,Трус,Труса,Търся,Търси,
Отърси,Отърся,Торос(Бикове),Тераса,Тераси,Трасе,Треса,Тресе,Тръс,
Трус(Страхливец),Трусы(Гащи),

ТРСВ Трусове,Торсове,Тресва,Тресвай,Тръсва,Тръсвай,Отърсва,Отърсвай,Отърсвай(се),
Тросва,Тросвай(се)

ТРСВН Тросване,Тръсване,Тръсвания,Тресване,Тресвания,Отърсване,Отърсвания,

ТРСВХ Тросвах(се),Тръсвах,Тръсваха,Трясвах,Трясваха,Тресвах,Тресваха,
Отърсвах,Отърсваха(се),

ТРСВХТ Тросвахте(се),Тръсвахте,Трясвахте,Тресвахте,Отърсвахте,Отърсвахте(се),

ТРСК Етруски(Народ),Турски,Турска,Турско,Турския,Трясък,Трясъка,Треска(дървена),
Трески,Треска(Риба),Тросък(Троскот,Билка),Тряска,Тряскай,Тръска,Тръскай,Отръска,Отръскай,
Тресейки,Търсейки,

ТРСКВ Трескаво,Трескав,Трескава,Трескави,Трескавия,(Из-)Тръсква,(Из-)Тръсквай,

ТРСЛ Търсил,Търсила,Търсило,Търсили,Търсилия,Търсел,Търсела,Търсело,Търсели,
Тресял,Тресяла,Тресяло,Тресяли,Отърсил,Отърсила,Отърсило,Отърсили,Отърсилия(се),

ТРСМ Търсим,Търсиме,Тресем,Тресеме,Отърсим,Отърсиме(се),

ТРСН Търсения,Търсене,Търсен,Търсена,Търсено,Търсени,Търсения,Терсене(Накриво),
Тресене,Трисане,Тресна,Тресне,Тресни,Отрасна,Отрасне,Отрасни,Тросна,Тросне,
Тросни(се),Тoрсион,Тоpсионно(Поле),

ТРСНМ Тръснем,Тръснеме,Треснем,Треснеме,Отраснем,Отраснеме,Троснем,Троснеме(се),
Тръснем,Тръснеме,

ТРСНТ Търсенето,Търсенията,Търсеният,Търсената,Търсеното,Търсените,Тресенето,
Трисането,Треснат,Треснете,Треснат,Тресната,Треснато,Треснати,Треснатия,
Отраснат,Отраснете,Троснат,Троснете(се),Троснато,Тoрсионът,
Тоpсионното(Поле),Торсионният,Торсионната,Торсионните,Тръснат,Тръснете,

ТРСРН Терасиране,Трасиране,

ТРСТ Трийсет(30),Триста(300),Тръст,Тръста,Турист,Туриста,Туристи,Търсят,Търсете,
Търсите,Терасата,Терасите,Трасето,Трасета,Тресат,Тресете,Отърсят,Отърсете(се),

ТРСХ Търсех,Търсеха,Търсих,Търсиха,Отърсех,Отърсеха,Отърсих,Отърсиха(се),
Тресях,Тресяха,

ТРСХТ Търсехте,Търсихте,Тресяхте,Отърсихте,Отърсехте(се),

ТРСШ Търсиш,Търсеше,Тресеш,Тресеше,Отърсиш,Отърсеше(се),

ТРТ Трети,Третия,Трета,Трето,Трите,Торта,Торти,Утрото,Теорията,Теориите,Турят,
Турете,Трият,Триете,Трийте,Утроят,Утроете,Тортия(Омлет),Тoрата,
Трата(Плащане,Харчове),Търти(Бяга),Търтя,Търтей,Търтея,Търтеи,Тарото,

ТРТК Трътка,Трътки,Търтейки,

ТРТМ Търтим,Търтиме,Тратим(Харчиме),

ТРТН Третина,Тритон,Тритона,Тритони,Три-Тона,Търтене(Бягство,Търти да бяга),

ТРТНН Тритонен,Тритонна,Тритонно,Тритонния,

ТРТР Територия,Територии,Тротоар,Тротоара,Тротоари,Таратор,Таратора,
Тартар(Сос),Третира,Третирай,Тартар(мит.Бездна),
Тартор(Главатар на престъпна Групичка),Тартора,Тартори,

ТРТШ Търтиш,Търтеше,

ТРФ Тераф(юд.Идол),Тараф(Страна - Пример:Боговете са на моя Страна),
Трефа(Разкъсано),Трофей,Трофея,Трофеи,Атрофия,Атрофии,Truth(Истина),
Тарифа,Тарифи,Трефа(Цвят Карти),Truffe,Trufa(Трюфел),Етраф(Околности,Обкръжение),
Итираф(Признание,Самопризнание,Итираф ет - Признай си),Трейф(юд.Нечисто,Непозволено),

ТРФН Трофеен,Трофейна,Трофейно,Трофейни,Трофейния,Тарифен,Тарифна,Тарифно,
Тарифни,Тарифния,

ТРХ Троха,Трохи,Турих(Сложих),Туриха,Турях,Туряха,Трих,Триха,Триех,Триеха,
Трохей(Стихотворна Стъпка),Траех,Траеха,Утраях,Утраяха,Утроих,Утроиха,
Трахея(дих.Тръба),Трахеи,

ТРХН Трахана,Тархана(Попара,Чорба),

ТРЦ Троица(Светата),Турци,Терца(Тройка),Терци,Трици,

ТРЦТ Троицата,Туpците,Триците,Терцата,Терците,

ТРЧ Турчe,Отроче(Рожба),Отрича,Отричай,Отрече,Отречи,Търча,Търчи,

ТРЧЛ Търчал,Търчала,Търчало,Търчали,Отричал,Отричала,Отричало,Отричали,

ТРЧН Tуpчин,Tуpчина,Отричане,Търчане,Отречен,Отречена,Отречено,Отречени,Отречения,
Тричaне(на Кучета),

ТРЧТ Турчeта,Отрочета(Рожби),Търчат,Търчете,Търчите,Отричат,Отричайте,Отречете,

ТРШ Туршия,Туршии,Троша,Троши,Тараш,Тараша,Тараши,Туряш,Туриш,Туряше,
Ториш,Тореше,Траеш,Траеше,

ТРШВ Тършува,Тършувай,Тръшва,Тръшвай,

ТРШК Тръшка,Тръшкай(се),Трошка,Трошки,Трошейки,Тарашейки,

ТРШН Трошене,Трошен,Трошена,Трошено,Трошени,Трошения,Тарашен,Тарашена,Тарашено,
Тарашени,Тарашения,Отарашен,Отарашена,Отарашено,Отарашени,Отарашения,
Тръшна,Тръшне,Тръшни,

ТРШХ Трошах,Трошаха,Троших,Трошиха,Тарашех,Тарашеха,Тараших,Тарашиха,

ТРШТ/ТРЩ Туршията,Туршиите,Трошат,Трошете,Тарашат,Тарашете,Трещя,Трещи,

ТС Тис(Вид Дърво),Тас(Тасове на Кола),Тас(метален,меден Съд,Купа,дълбока Паница),
Отсея,Отсее,Отсей,

ТСВ Тисове(Тис,Дърво),Тасове(Тас,Съд за Вода и Храна),Тасове(на Кола),Отсява,Отсявай,

ТСВК Отсявка,Отсявки,Отсявайки,Тусовка(Вечеринка,организирана и режисирана Сбирка с Цел),

ТСВЛ Отсявал,Отсявала,Отсявало,Отсявали,

ТСВХ Отсявах,Отсяваха,

ТСД Отсъдя,Отсъди,Отсяда,Отсядай,

ТСДН Отседна,Отседне,Отседни,Отсъден,Отсъдена,Отсъдено,Отсъдени,Отсъдения,

ТСК Отсек(Отделение),Отсека,Отсека(Сечене,Отсичане),Тоска(Тъга,Мъка),
Таскай(Мъкни,Влачи),Тоскуй(Тъгувай),

ТСЛ Тесла,Тесли,Отсял,Отсяла,Отсяло,Отсели,Отсеел,Отсеела,Отсеело,Отсеели,

ТСЛТ Теслата,Теслите,

ТСМ Отсам,Отсеем,Отсееме,

ТСН Тесен,Тясна,Тясно,Тесни,Тесния,Отеснее,Отесней,Отесня,

ТСНВ Отеснява,Отеснявай,

ТСНВН Отесняване,

ТСНЛ Отеснял,Отелняла,Отесняло,Отеснели,Отеснелия

ТСНМ Отеснеем,Отеснееме,

ТСНН Теснина,Теснини,(При-)Теснение,

ТСНХ Отесняха,Отеснееха,

ТСП Теспии(Броеница),Отспя,Отспи(си),Отсипя,Отсипе,Отсипи(си),

ТСПЛ Отспал,Отспала,Отспало,Отспали,Отспалия(се),

ТСПХ Отспах,Отспаха(си),

ТСРМ Отсрамя,Отсрами(се),

ТСРМН Отсрамен,Отсрамена,Отсрамено,Отсрамени,Отсрамения,

ТССТВ Отсъствие,Отсъствия,Отсъства,Отсъствай,(От)Състава,

ТСТ Тесто,Теста,Тесте(Карти),Тест,Теста,Тост,Тоста,Тъст,Тъста,Тоест,
Атеист,Атеиста,Атеисти,Туист(Танц),Отсеят,Отсеете,Отсейте,Тести(Стомна),

ТСТВ Тъстове,Тостове,Тестове,Тества,Тествай,Отстоява,Отстоявай,

ТСХ Отсеех,Отсееха,Отсях,Отсяха,

ТСЧ Тасче,Отсече,Отсечи,Отсича,Отсичай,

ТСЧН Отсичане,Отсечен,Отсечена,Отсечено,Отсечени,Отсечения,

ТТ Тате,Тото,Таатуа(юд.Илюзия),Тут(Дръж,Хвани),Тату(Татуировка),Туйто,
Таят(Крият),Таите,Утаят,Утаите,Тётя(Леля),Тутту(Хвана),Тутти(ит.Всички),

ТТВ Оттова,Татово,

ТТК Тутку(Страст,Жадуване на Нещо,Обсебеност),Тетка(Лелка),Тетки,Тьотки,
Татко,Тутук(Хванат,Затворен,Схванат,Срамежлив,Пипкав,Вял,Хрипкав),

ТТЛ Титла(надреден Знак при Писане),Титул(Главен,Начален),Титла(почетно Звание),Титли,Татлъ(Сладък,Сладко),Таатил(Почивка),Тъътъл(Гъсеница),

ТТМ Тотем,Тотема,Тотеми,Татами,Туттум(Хванах),Тутиим(Държа),

ТТМН Тотемен,Тотемна,Тотемно,Тотемн,Тотемния,

ТТН Тютюн,Тютюна,Тютюни,Титан,Титана,Титани,Тътен,Тътена,Тътени,
Титан(Метал),Титаний,Тутун(Дръж се),Тутан(Хващащия,този който е хванал и държи Нещо),
Тътна,Тътне,Тътни,

ТТНС Тетанус,

ТТР Татар,Татари,Тетра(Четири),Театър,Театъра,Театри,Титри,Тътря,Тътри(се),
Тетре(Смрадлика),Титре(Трепери),Титър(Печат за Проба за Чистота на благор.Метали),

ТТРК Тътрейки(се),

ТТРМ Тътрим,Тътриме(се),

ТТРЧ Татарче,Театърче,

ТТРШ Тътриш,Тътреше(се),

ТТС Татус(Татуировка),Татуса,Татуси,

ТФ Туфа(Трева),Туфи,Тиф(заразна Болест),Тифа,Тофу(Вид Сирене),Тоаф(Лошо,Гадно,Зле),

ТХ Тихе(Богиня),Техе(Изкуство),Утеха,Тихи,Тих,Тиха,Тихо,Тихия,Тахо-(Метър),Тях,
Тоху(юд.Хаос),

ТХВ Утихва,Утихвай,

ТХЛ Тухла,Тухли,Утихла,Утихло,Утихли,

ТХМ Таяхме(Криехме),Утаихме,

ТХН Утихна,Утихне,Утихни,Техен,Тяхна,Тяхно,Техни,Техния,Тахан(Халва),

ТХНМ Утихнем,Утихнеме,(По)Тяхному,

ТХП Отхапя,Отхапе,Отхапи,

ТХТ Утехата,Утехите,Тихият,Тихата,Тихото,Тихите,Тихият,

ТЦ Отец,Отеца,Отци,Отец(Баща),ТЕЦ,Тоци(Токове),Отоци,Оттоци,

ТЦП Отцепя,Отцепе,Отцепи,

ТЦТ Отецът,Отците,Тоците(Токовете),Тецът,Отоците,Оттоците,

ТЧ Теч,Тече,Отече,Отича,Оттича,Оттече,Тича,Тичай,Тучи(Облаци),Тъч,Отуча,Отучи,
Отче,Тача,Тачи(Почита),Тъче,Тайчу(кит.Великото Начало),Туч(нагр.Плоча на Печка),
Отчая,Отчае,Отчай(се),

ТЧВ Отчува(Отглежда),Отчувай,Течове,Тъчове,Отучва,Отучвай,Отчайва,Отчайвай(се),

ТЧВЛ Отчувал(Отглеждал),Отчувала,Отчувало,Отчували,Отчувалия,Отучвал,,Отучвала,
Отучвало,Отучвали,Отучвалия,Отчайвал,Отчайвала,Отчайвало,Отчайвали,Отчайвалия(се),

ТЧК Точка,Точки,Утечка,Утечки,Тачка(Дъска),Тачейки,Тичайки,Оттичайки(се),

ТЧЛ Тъчал,Тъчала,Тъчало,Тъчели,Тичал,Тичала,Тичало,Тичали,Точил,Точила,Точило,
Точили,Точило(Точилка),Тачил(Почитал),Тачила,Тачило,Тачили,Отчела,Отчело,Отчели,
Отучил,Отучила,Отучило,Отучили,Отчаял,Отчаяла,Отчаело,Отчаели,

ТЧМ Тъчем,Тъчеме,Течем,Течеме,Точим,Точиме,Тичам,Тичаме,Тачим,Тачиме,
Отучим,Отучиме,Отчаем,Отчаеме,Отчаеме(се),

ТЧН Течение,Течения,Точен,Точно,Точна,Точни,Точния,Уточня,Уточни,
Отчаяние,Отчаян,Отчаяна,Отчаяно,Отчаяни,Отчаяния,Оттичане,
Тачен(Почитан),Тачена,Тачено,Тачени,Тачения,Течен,Течна,Течно,Течни,Течния,
Отточен,Отточна,Отточния,Отточни,Отучен,Отучена,Отучено,Отучени,Отучения,
Тучен(Изобилен),Тучна,Тучно,Тучни,Тучния,Точене(на Кори),Точене(на Ножове),
Точене(на Зъби),Тичане,Тъчене,Етичен,Етична,Етично,Етични,Етичния,

ТЧНВ Уточнява,Уточнявай,

ТЧНК Тичинка,Тичинки,

ТЧНЛ Уточнил,Уточнила,Уточнило,Уточнили,Уточнили(се),

ТЧНМ Уточним,Уточниме,Уточниме(се),

ТЧНСТ Течност,Течности,Течността,Точност,Точността,

ТЧП Отчупя,Отчупи,

ТЧПН Отчупен,Отчупена,Отчупено,Отчупени,Отчупения,

ТЧПТ Отчупят,Отчупите,Отчупете,

ТЧСТВ Отечество,Отчество(Бащино Име),

ТЧТ Отчет,Отчета,Отчети,Отчете,Отчита,Отчитайте,Тичат,Тичайте,Течат,Течете,
Точат,Точете,Тачат,Тачете,Оттичат,Оттичайте,Отучат,Отучите,Отучете,Отчаят,

ТЧХ Тъчах,Тъчаха,Тичах,Тичаха,Точех,Точеха,Точих,Точиха,Тачех,Тачеха,
Отучех,Отучеха,Отучих,Отучиха,Отчаях,Отчаяха,

ТШ Таш(Камък),Атеш(Огън),Туш(Мастило),Туш(Победа в Борбата),
Туше(Термин в Балета и във Фехтовката),Туш(музикално Приветствие,Оркестърът свири Туш),
Туш(Клавиш),Утеша,Утеши,Тише(По-тихо),Йетиш(Идвай,Пристигай,Ела веднага),

ТШВ Тшува(юд.Завръщане,Възвръщане,Контрол над собствения Живот),Утешава,Утешавай,
Утешавай(се),Тушове,

ТШВЛ Утешавал,Утешавала,Утешавало,Утешавали,

ТШК Ташак(Тестис),Ташак(Бъзикня),Тешейки,Тушейки(Гасейки),

ТШЛ Утешил,Утешила,Утешило,Утешили,Тушил(Угасявал,Загасил),

ТШМ Тешим(Утешаваме),Тешиме,Утешим,Утешиме,Тушим(Гасиме),Ташиим(Нося),

ТШН Тишина,Утешение,Утешен,Утешена,Утешено,Утешени,Утешения,Тушене(Гасене на Пожар),

ТШР Тушира,Туширай,

ТШХ Тешах(Утешавах),Тешаха,Теших,Тешиха,Утеших,Утешиха,Туших(Гасих),

ТШТ Тушита(Радостни,Утешени),Тешат,Тешете,Утешат,Утешите,Утешете,
Тушът(Туш),Тушат(Гасят Огън),Тушете,

ТЩ Тъща,Тъщи,Таящи(Стопяващи се),

---
Този Списък с Еднакви Думи периодично го обновяваме и допълваме.

Думите от юдeйския,които периодично привеждаме тук в тази Тема,са само за Сравнение,
и за Разкриване на Скрития им Умисъл.
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь

 


Изработка violeta.bg