Oпознаи себе си, за да се обикнеш.
Опознай мъжа си, за да го обичаш такъв какъвто е.
O
познаи децата си за да ги направиш щастливи хора!

2.БулТракийска Кабала.Еднаквите Думи/Понятия започващи с Ж,З,Ф,Х,Ц,Ч,Ш и Щ Печат Е-мейл

Еднаквите Думи/Понятия - Ж,З,Ф,Х,Ц,Ч,Ш и Щ
Еднаквите по Скрита Същност Думи/Понятия според Канона за Еднаквите Съгласни.
---

...В Началото бе Словото...
Словото е Началото.Началото е Слово
Природата на Думите.Думите на Природата
Думите разказват сами за себе си
Буквалните Думи в буквален Смисъл
Буквалният Смисъл на Думите
Архитектоника на Буквите.Буквите на Архитектониката
Архитектура на Думите.Думите на Архитектурата
Архитектура на Речта.Речта на Архитектурата.
Името на Думата.Думата на Името
Името на Името.Думата на Думата
Свещеният Мъртъв Тюркско-Тракийски Български Език
ПраРеч и ПраЕзик
Българо-Тракийска Кабала.
В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Дела с Думи - Буквално Казано

Търсачът и Тълкувачът на Думи
---
Канон за Еднаквите Съгласни

Всички Думи/Понятия които имат едни същи Съгласни Звуци и Букви,подредени в една и съща Последователност,имат една и съща взаимосвързана,взаимозаменяема и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
Всички Думи/Понятия с едни и същи Съгласни Звуци и Букви принадлежат към едно Семейство.
По-важни са Звуците,а после Буквите с които са изписани Звуците.
---

---

Така нареченият Шoфар също е класически Пример за Проба за Присвояване,за Проба за „Прихватизация" на чужди Символи и Знания като Кабалата.
Свиренето с животински Рог е практикувано от древни,до чак сегашни наши Времена от доста Народи,включително и от нашите Прадеди Кановете,и от нашите Народи.В Каббале Шофар означает Раскрытие тайной Мудрости в широких Массах, являющееся предварительным и обязательным Условием полного Избавления.

В Кабала Шофар означава Разкриване на Тайната Мъдрост на широките Маси,на Народа,което се явява предварително и задължително Условие за пълното Спасение.

Распространение этой Мудрости (Каббалы) в Массах называется „Шофар“,подобно Шофару — бараньему Рогу,Звук которого разносится на большие Расстояния. Так же и Отзвук этой Мудрости будет разноситься по всему Миру.

Разпространението на тази Мъдрост - Кабала сред Масите,сред Народа се нарича Шофар.Подобно на Шофара - Рогът от Овен,Звукът от който се носи на големи Разстояния,така и Отзвукът на тази Мъдрост ште се разнася по целия Свят.

Считается, что именно Звук Шофара имеется в Виду под «последней Трубой» в Конце Дней.


Думата и Понятието Шофар имат една и съща Скрита Същност според Канона ми за Еднаквите Съгласни с Думата и Понятието Шифър.Именно,само,и единствено моята Българо-Тракийската Кабала,именно, само,и единствено моята,нашата БулТракийска Кабала е Шифърът.

---

Канон за Еднаквите Съгласни

Всички Думи/Понятия които имат едни същи Съгласни Звуци и Букви,подредени в една и съща Последователност,имат една и съща взаимосвързана,взаимозаменяема и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
Всички Думи/Понятия с едни и същи Съгласни Звуци и Букви принадлежат към едно Семейство.
По-важни са Звуците,а после Буквите с които са изписани Звуците.
---
Ж Яж,Уж,Еж(Таралеж),Ежа(се),Ежи(се),Иж,Жуя(Дъвчейки),Жуе,Уже(Вече),

ЖВ Жив,Живо,Жива,Живи,Живия,Живя,Живея,Живее,Живей,Оживея,Оживее,Оживей,
Оживя,Живу(Живея),Живва,

ЖВК Живак,Живака,Жвака,Жвакай,

ЖВН Живеене,Живна,Живне,Живни,Оживен,Оживена,Оживено,Оживени,Оживения,Живян,Живяна,
Живяно,Живяни,Живяния,

ЖВТ Живот,Живота,Животи,Живот(Корем),Живият,Живата,Живото,Живите,Живеят,Живейте,
Оживеят,Оживейте,

ЖВТН Животно,Животни,Жива-Тайна,Жив-Тон,Живи-Тайни,Живия-Тон,Оживи-Тайна,Оживя-Тайна,

ЖДН Жаден,Жадна,Жадно,Жадни,Жадния,Жадни(Алчни),Ожидание(Очакване),Ожидаю(Очаквам),

ЖЛ Желая,Желае,Желай,Жила,Жили,Жило,Жила,Желе,Жал,Ожаля,Ожали,Ожуля,Ожули,
Жалея,Жалее,Жалей,Жиля,Жили,Жил(Живял),Ожил(Оживял),Ужиля,Ужили,Жилье(Жилище),

ЖЛБ Жалба,Жалби,Жлеб,Жлеба,

ЖЛЗ Желязо,Железа,Жлеза,Жлези,Жалузи,

ЖЛК Жилка,Жилки,Жалко,Жалейка,Жалейки,

ЖЛН Желание,Желания,Желаене,Желан,Желана,Желано,Желани,Жилене,Ужилен,Ужилено,
Ужилена,Ужилени,Жалеене,Ожален,Ожалена,Ожалено,Ожалени,Ожулен,Ожулено,Ожулена,
Ожулени,Жалон,Жалони,Жално,Жална,Жални,Жалния,

ЖЛТ Жълт,Жълто,Жълта,Жълти,Жълтия,Жлато(истинското Име на Златото),
Жалят,Ожалят,Жалете,Желаят,Желайте,Жалеят,Жалейте,Жилят,Жилете,Ужилят,Ужилете,
Жулят,Жулете,Жълтея,Жълтее,Жълтей,

ЖЛТН Желатин,Желатина,Жълтеене,Жлатен(истинската Дума за златен),
Жлатна,Жлатно,Жлатни,

ЖН Жена,Жени,Жъна,Женя,Оженя,Ожени,Ожъна,Ожъне,Ожъни,Южен,Южно,Южна,Южни,Южния,
Ужин(Вечеря),

ЖР Жар,Жаря,Жари,Жир(Тлъстина),Жури,Ажур,Ажура,Ажури,

ЖРВ Жарава,Жарави,Жерав,Жерава,Жерави,

ЖРЦ Жрец,Жрица,Жреци,Жрици,Жар-Ци,

ЖС Ужас,Ужася,Ужаси,Jew's(Юдеи),Jaw's(Челюсти),

ЖСТ Жест,Жеста,Ужасът,Ужасите,Ужасията,Ужасиите,Ужасят,Ужасете,

ЖТ Жито,Жита,Житие,Жития,Жить(Живеене,да живееш),

---

З Аз,Ааз(Уста),Yaz(Почитане,Свещенодействие),Йаз(Пиши),Йазъ(Писменост),
Йьоз(Сърцевина),Оз(Сила),Йюз(Лице),Йюз(100,Сто),
Оузи(тюркски Племена),Из(Следа,Диря),Аяз(Светло,Видело),
Зийа(Светлина,Блясък,Сияние),Яз(Лято),За,Зея,Зее,Зей,Узо,Аз(Малко),
Ези(Лице на Монета),

ЗБ Зъб,Зъба,Зъби,Зъбя,Зоб,Зобя,Зоби,Изба,Изби,Забия,Забие,Забий,Избия,Избие,Избий,
Забой(на Мина),Забоя,Забои,Озъбя,Озъби,

ЗБВ Забава,Забави,Забавя,Забавяй,Забива,Забивай,Избива,Избивай,

ЗБВЛН Забавление,Забавления,Избавление,

ЗБЛ Изобилие,Забеля,Забели,Избеля,Избели,Заболя,Заболи,Избол,Избола,Изболо,Изболи,
Изболия,Забол,Забола,Заболо,Заболи,Заболия,Забил,Забила,Забило,Забили,Забилия,

ЗБЛЖ Забележа,Забележи,Заближа,Заближе,Изближа,Изближе,

ЗБЛЗ Забеляза,Изблиза,Заблиза,За-Близо,

ЗБР Избор,Избора,Избори,Избера,Избери,Избира,Избирай,Забор(Ограда),Забера,Забери,
Забира,Забирай,

ЗБРЗН Изобразен,Изобразена,Изобразено,Изобразени,Изобразения,Забързан,Забързана,
Забързания,

ЗБРН Забрана,Забраня,Забрани,Избиране,Избран,Избрана,Избрано,Избрани,Избрания,
За-Бран(Война),За-Бране,Забиране,

ЗБРС Избърса,Забърса,

ЗБРШ Избърша,Избърши,Забърша,Забърши,

ЗБТ Забота(Грижа,Опека,Работа),Зъбът,Зъбите,Зъбат,Зъбата,Зъбато,Зъбати,Зъбатия,Озъбят,
Озъбете,Забият,Забийте,Избият,Избийте,Забоят,Забоите,Избуят,Избуите,Избата,Избите,
Забит,Забита,Забито,Забити,Забития,Избит,Избита,Избито,Избити,Избития,
Забыто(Забравено),

ЗВ Зов,Зова,Зови,Зове,Изява,Изявя,Изяви,Заявя,Заяви,Завия,Завие,Завий,Извия,
Извие,Извий,Язва,Язви,Уязвя,Уязви,Завее,Завей,Зейва,

ЗВК Звук,Звука,Заявка,Заявки,Извика,Извикай,Завика,Завикай,Зевк(Наслада,Удоволствие),

ЗВВК Извивка,Извивки,Завивка,Завивки,

ЗВВН Завоевание,Завоевания,Извоюван,Извоювана,Извоювано,Извоювани,Извоювания,
Завоюван,Завоювана,Завоювано,Завоювани,Завоювания,Извиван,Извиван,Извивана,Извивано,
Извивани,Извивания,Завиване,Завиван,Завивана,Завивано,Завивани,Завивания,

ЗВД Извод,Изводи,Завод,Заводи,Изведа,Изведи,Заведа,Заведи,Завидя,Завиди,
Завъдя,Завъди,

ЗВДН Заведение,Заведения,Заведен,Заведена,Заведено,Заведени,Заведения,Изваден,
Извадена,Извадено,Извадени,Извадения,Завиден,Завидна,Завидно,Завидни,Завидния,
Изведен,Изведена,Изведено,Изведени,Изведения,

ЗВК Звук,Звука,Зевк(Удоволствие,Наслада,Наслаждение,Развлечение),Зевак(Зяпач),
Заявка,Заявки,Извика,Извикай,Завика,Завикай,Зовейки,

ЗВЛН Изявление,Изявления,Заявление,Заявления,Заваляне,Заваляния,
Завилня,Завилнее,Завилней,

ЗВМ Уязвим,Уязвима,Уязвимо,Уязвими,Уязвимия,Уязвиме,Заявим,Заявиме,Изявим,Изявиме,
Завием,Завиеме,Извием,Извиеме,Зовем,Зовеме,Завеем,Завееме,

ЗВН Звание,Звания,Звено,Звена,Звън,Звъна,Звъня,Звъни,Зовене,Извиня,Извини,Извън,
Изявен,Изявена,Изявено,Изявени,Изявения,Заявен,Заявена,Заявено,Заявени,Заявения,
Уязвен,Уязвена,Уязвено,Уязвени,Уязвения,

ЗВР Извор,Извора,Извори,Звяр,Звяра,Язовир,Язовира,Язовири,Извира,Извирай,Завира,
Завирай,Завера,Завери,Извара,Изваря,Извари,Заверя,Завери,Заваря,Завари,
Завра,Завря,Заври,

ЗВРН Извиране,Изворен,Изворна,Изворно,Изворни,Изворния,Завиране,Заврян,Завряна,
Завряно,Завряни,Завряния,Заверение,Заверен,Заверена,Заверено,Заверени,Заверения,

ЗВРТН Завъртане,Завъртян,Завъртяна,Завъртяни,Извъртане,Извъртян,Извъртяно,
Извъртяна,Извъртяни,Извратено,Извратен,Извратена,Извратени,

ЗВРШ Завърша,Завърши,Извърша,Извърши,Завериш,Завереше,Завариш,Завареше,
Завреш,Завреше,Завриш,

ЗВРШН Завършен,Завършено,Завършена,Завършени,Завършения,Извършен,Извършено,
Извършена,Извършени,Извършения,

ЗВС Зевс(Бог),Завеса,Завеси,Завися,Зависи,Извися,Извиси,

ЗВСТ Известие,Известия,Завист,Завистта,Завесата,Завесите,Зависят,
Извисят,Извисете,Известя,Извести,Зависят,Завести(Набавя си,Започна,Въведа),

ЗВСТН Известен,Известена,Известено,Известени,Известения,Известна,Известно,Известни,
Известния,

ЗВТ Завет(Съвет,Наставление на Дедите),Завета,Завет(закътано Място),Завеят,Завейте,
Завоят,Завоите,Извият,Извийте,Завият,Завийте,Зовът,Зоват,Зовете,

ЗГЛД Изглед,Изгледа,Изгледи,Изгледай,Загледа,Загледай,Загладя,Заглади,
Изгладя,Изглади,

ЗГН Загина,Загини,Изгния,Изгние,Изгний,Загъна,Загъни,Изгоня,Изгони,

ЗГНН Изгнание,Изгонен,Изгонена,Изгонено,Изгонени,Изгонения,

ЗГР Изгора(Любим/а),Изгря,Изгрей,Изгрее,Изгрея,Загря,Загрей,Загрея,Загрее,Загрей,
Загар,Загаря,Загаряй,Загори,Загоря,Изгаря,Изгаряй,Изгори,Изгоря,
Заигра,Заиграя,Заиграе,Заиграй,Изиграя,Изиграе,Изиграй,Йьозгюр(Свободен/а),

ЗГРБ Загреба,Загреби,Изгреба,Изгреби,Загробя,Загроби,Заграбя,Заграби,
Загърбя,Загърби,

ЗГРБН Загребан,Загребана,Загребано,Загребани,Загребания,Изгребан,Изгребана,
Изгребано,Изгребани,Изгребания,Загробен,Загробена,Загробено,Загробени,Загробения,
Заграбен,Заграбена,Заграбено,Загребани,Заграбения,

ЗГРВ Изгрев,Изгрева,Изгреви,Изгрява,Изгрявай,Изиграва,Изигравай,Заиграва,Заигравай,
Загрява,Загрявай,

ЗГРВК Заигравка,Заигравки,Загрявка,Загрявки,

ЗД Изида(Исида,Богиня),Йезда(Светлото Начало),Йезид,Йезиди(Народност),Зодия,Зодии,
Зид,Зида,Зидай,Езда,Яздя,Язди,Изяде,Заяда,Заяде,Зуд(Сърбеж),Издой,Издоя,Издои,
Юзда,Юзди,Узадъ(Удължи се,Проточи се),Иззида,Иззидай,Зад,Задай,Издай,

ЗДД Задада,Зададе,Издада,Издаде,

ЗДЛ Изделие,Изделия,Издал,Издала,Издало,Издали,Издалия,Задал,Задала,Задало,Задали,
Задалия,Заделя,Задели,Издоил,Издоила,Издоило,Издоили,Издоилия,Зидал,Зидала,Зидало,
Зидали,Зидалия,

ЗДН Зидане,Здание,Здания,Издание,Издания,Заедно,Заден,Задна,Задно,Задни,Задния,
Издайно,Издаен,Издайна,Издайни,Издайния,Издъня,Издъни,Зидан,Зидана,Зидано,
Зидани,Зидания,Задание(Задача),Яздене,

ЗДНК Задник,Задника,Изедник,Изедника,Издънка,Издънки,Издайник,Издайника,

ЗДНЦ Задница,Задници,Изедници,Издайници,

ЗДР Зидария,Зидар,Зидари,Издиря,Издири,Задиря,Задири,За-Диря(Следа),Издера,Издери,
Издра,Задера,Задери,Задра,

ЗДРВ Здравей,Здраве,Здрав,Здрава,Здраво,Здрави,Здравия,Оздравя,Оздравея,Оздравее,
Оздрави,Оздравей,Издирва,Издирвай,

ЗК Език,Езика,Йезик(старобълг. Народ,Племе)Заек,Заека,

ЗКВ Езиков,Езикова,Езиково,Езикови,Езиковия,Изкова,Изкови,Закова,Закови,
Заеква,Заеквай,Заяква,Заяквай,

ЗКЗ Заказ(Поръчка),Изказ,Изказа,

ЗКЛЧ Изключа,Изключи,Заключа,Заключи,Изкълча,Изкълчи,

ЗКЛЧН Изключение,Изключения,Заключение,Заключения,Изключен,Изключена,Изключено,
Изключени,Изключения,Заключен,Заключена,Заключено,Заключени,Заключения,Изкълчен,
Изкълчена,Изкълчено,Изкълчения,

ЗКЛЧТЛН Изключителен,Изключителна,Изключително,Изключителни,Изключителния,
Заключителен,Заклюючителна,Заключително,Заключителни,Заключителния,

ЗКН Закон,Закана,Закона,Закони,Закани,Узаконя,Узакони,Заканя,Закани,Изконно,

ЗКРН Изкореня,Изкорени,Закърней,Закърня,

ЗКРП Закърпя,Закърпи,Изкърпя,Изкърпи,Закрепя,Закрепи,

ЗКСВ Закусва,Закусвай,Изкусява,Изкусявай,

ЗКСН Изкусен,Изкусна,Изкусно,Изкусни,Изкусния,Закъсня,Закъсней,

ЗКЧ Закача,Закачи,Закачай,Закича,Закичи,Изкача,Изкачи,Закучи,

ЗЛ Зло,Зла,Зъл,Зли,Злия,Зала,Зеле,Излея,Излее,Излей,Азалия,Зулу,
Изял,Изяла,Изяло,Изяли,Изялия,Иззел,Иззела,Иззело,Иззели,Иззелия,Зеел,Зеела,
Зеело,Зеели,Зеелия,Изул,Изула,Изуло,Изули,Изулия,Узел(Възел),Зиль(Звънец),
Азаала(Измъчвай),Узал(Оправяй се),Юзюль(Страдай,Измъчвай се),Зле,Йьозель(Частно),

ЗЛБ Злоба,Злобея,Злобее,Злобей,Залюбя,Залюби,

ЗЛВ Залив,Залива,Заливи,Залива(Заливане),Заливай,Заловя,Залови,Изловя,Излови,
Зелев,Зелево,Зелева,Зелеви,Зелевия,Излива,Изливай,Зълва,Зълви,

ЗЛГ Залог,Залога,Залага,Залагай,Излъга,Излага,Излагай,Изляга,Излягай,

ЗЛГН Залагане,Излагане,Залягане,Излягане,Излъган,Излъгана,Излъгано,Излъгани,
Излъгания,Залъган,Залъгана,Залъгано,Залъгани,Залъгания,

ЗЛД Злодей,Злодея,Злодеи,Залудо,Заледя,Заледи,

ЗЛЖ Залеж,Залежа,Залежи,Излъжа,Излъже,Излъжи,Излежа,Излежи,Изложа,Изложи,
Заложа,Заложи,Залъжа,Залъже,

ЗЛЖБ Заложба,Заложби,Изложба,Изложби,

ЗЛЖН Изложение,Изложения,Изложен,Изложена,Изложено,Изложени,Заложен,Заложена,
Заложено,Заложени,Заложения,Залежен,Залежна,Залежно,Залежни,Залежния,
Залъжен,Залъжена,Залъжено,Залъжени,Залъжения,

ЗЛЗ Залез,Залеза,Залези,Залезе,Излаз,Излаза,Излази,Излиза,Излизай,Излезе,Изляза,

ЗЛН Излияние,Излияния,Злина,Злини,Зелен,Зелена,Зелено,Зелени,Зеления,
Зеилен(Отрови се),Залиня,Залинее,Залиней,Озеленя,Озелени,

ЗЛП Залп,Залпа,Залепя,Залепи,Залупя,Залупи,

ЗЛСТН Злостен.Злостна,Злостно,Злостни,Злостния,Залостен,Залостена,Залостено,
Залостени,Залостения,Зло-Сатана,

ЗЛТ Злато(Жлато),Злото,Злота,Злоти,Злата,Злият,Злите,Залата,Залите,Зелето,
Залита,Залитай,Залят,Залята,Залято,Заляти,Залетия,Излита,Излитай,
Излят,Излята,Излято,Изляти,Излетия,Узалт(Оправи го,Поправи го,Ремонтирай го),

ЗЛЧ Злъч,Излъча,Излъче,Излъчи,Залича,Заличи,Залче,

ЗМ Земя,Земи,Змия,Змии,Змей,Змея,Зима,Зими,Зум(Шум),Заем,Заеми,Заема,Заемай,Изюм(Плод),
Иззема,Изземи,Юзюм(Грозде),Измия,Измие,Измий,Аязмо,Йузме(не плувай),
Юзме(не измъчвай,не карай да страда),Аазъм(Устата ми),Езиим(Мачкам,Смачквам),
Зам(Увеличение,Повишаване на Цени,Заплати и т.н),

ЗМН Заман(Време),Узман(Специалист,Майстор)Замяна,Замени,Заменя,Измяна,Изменя,Измени,
Зимен,Зимно,Зимна,Зимни,Зимния,Земен,Земна,Земно,Земни,Земния,

ЗМР За-Мяра,Измеря,Измери,Замеря,Замери,Замря,Замри,Измира,Измирай,Измря,Измри,
Изморя,Измори,Замира,Замирай,Изомер(Вид хим.Съединение),Изомера,Изомери,

ЗМРН Измерение,Измерения,Измиране,Замиране,Замеряне,Измерен,Измерена,Измерено,
Измерени,Измерения,Замерян,Замеряна,Замеряно,Замеряни,Замеряния,Изморен,Изморена,
Изморено,Изморени,Изморения,

ЗМСЛ Замисъл,Замисли,Замисля,Измисля,Измисли,

ЗМТ Земята,Земите,Змията,Змиите,Змеят,Зимата,Зимите,Зумът,Заемът,Заемите,Заемат,
Заемайте,Изземат,Изземайте,Измият,Измийте,Аязмото,Измит,Измита,Измито,Измити,
Измития,Измет,Измета,Измети,Измита,Измитай,Замята,Замятай,Замита,Замитай,

ЗН Зная,Знае,Знай,Узная,Узнае,Узнай,Зона,Зони,Зина,Зине,Зейна,Зейне,Зян,
Езан(Призив за Молитва),

ЗНК Знак,Знака,Заник,Заника,Знаейки,

ЗНМ Знам,Знаме,Узнам,Знаем,Узнаем,Зинем,

ЗНТ Зенит,Зенита,Занятие,Занятия,Занаят,Занаята,Занаяти,Занято(Заето),
Знаят,Знаете,Знайте,Узнаят,Узнайте,Зинат,Зинете,Езанът(Призивът за Молитва),
Узнаете,Зонт(Чадър),

ЗП Запой,Запоя,Запои,Запей,Запея,Запее,Зяпа,Зяпай,Изпия,Изпие,Изпий,Изпея,Изпее,Изпей,

ЗПВД Заповед,Заповеди,Заповядай,Заповяда,Изповед,Изповеди,Изповяда,Изповядай,

ЗПВДНК Изповедник,Изповедника,Заповедник(Резерват),

ЗПД Запад,Запада,Западай,Изпада,Изпадай,

ЗПДН Западен,Западно,Западна,Западни,Западния,Западане,Изпадане,(Пре)-Изподня,

ЗПЛ Запаля,Запали,Запиля,Запилее,Запилей(се),Изпиля,Изпили,Заплюя,Заплюе,Заплюй,

ЗПЛК Запалка,Запалки,Заплака,

ЗПЛТ Заплата,Заплати,Заплатя,Изплатя,Изплати,Изплета,Изплети,Заплета,Заплети,
Запалят,Запалете,Изпилят,Изпилете,Изплюят,Изплюйте,Заплюят,Заплюйте,

ЗПЛХ Заплаха,Заплахи,Запалих,Запалиха,Заплюх,Заплюха,Изплюх,Изплюха,
Изпилих,Изпилиха,Изпилех,Изпилеха,

ЗПР Запор,Запора,Запори,Запря,Запри,Изпаря,Изпари,Изпера,Изпери,Запаря,Запари,

ЗПРТ Запрет(Забрана),Заперто(Затворено,Залостено),Запират,Запирайте,Запорът,
Запратя,Запрати,Изпратя,Изпрати,Изперат,Изперете,Изпират,Изпирайте,

ЗПС Записа,Запис,Записи,Запас,Запаси,Запаса,

ЗПТ Запетая,Запетаи,Изпит,Изпита,Изпити,Запита,Запитай,Озаптя,Озапти,Заптие,
Запутаю(Обърквам),Изпит(Изпитване),Изпито,Изпита,Изпити,
Изпито(бледо,изтощено,уморено Лице,Фигура),Изпития,Изпитая,
Запита,Запитай,Запеят,Запейте,Изпеят,Изпейте,Запоят,Запойте,

ЗПТН Изпитание,Изпитания,Изпитан,Изпитана,Изпитано,Изпитани,Изпитания,
Запитан,Запитана,Запитано,Запитани,Запитания,Запътен,Запътена,Запътено,Запътени,
Запътения,Запотен,Запотена,Запотено,Запотени,Запотения,
Изпотен,Изпотена,Изпотено,Изпотени,Изпотения,Озаптен,Озаптена,Озаптено,Озаптени,
Озаптения,Запутан(Объркан,Заблуден),

ЗПЧН Изопачено,Изопачен,Изопачена,Изопачени,Изпичане,Изпечен,Изпечена,Изпечено,
Изпечени,Запечено,Запечен,Запечена,Запечени,Запичане(Запек),

ЗР Езеро,Езера,Язар(Писател,Автор),Зора,Заря,Зори,Зари,Зейра(трак.Ямурлук),
Озаря,Озари,Узрей,Узрея,Узрее,Узря,Зар,Зор,Азери,Озоря,Озори,Зеир(Отрова),
Юзър,Юзъра,Юзъри,

ЗРБ Зарибя,Зариби,Заробя,Зароби,

ЗРВ Зарево,Узрява,Узрявай,Зърва,Зървай,Заравя,Заравяй,Изравя,Изравяй,Изровя,Изрови,
Изрева,Изреви,Заровя,Зарови,Зарева,Зареви,Зарове,Зърва,Зървай,Озорва,Озорвай,
Езерова,Езерово,Езерови,

ЗРЖН Изражение,Изражения,Заряжение(Заразяване),

ЗРЗ Израз,Израза,Изрази,Изразя,Заряза,Зараза,Зарази,Заразя,

ЗРЗВ Изразява,Изразявай,Заразява,Зарязавай,Зарязва,Зарязвай,

ЗРЗВН Заразяване,Зарязване,Изразяване,

ЗРЗН Изразен,Изразена,Изразено,Изразени,Изразения,Изразна,Изразно,Изразни,Изразния,
Заразен,Заразена,Заразено,Заразени,Заразения,Зарязан,Зарязана,Зарязано,
Зарязани,Зарязания,Заразно,Заразна,Заразни,Заразния,

ЗРД Изрод,Изрода,Изроди,Зародя,Зароди,Изродя,Изроди,Заради,Заредя,Зареди,
Изредя,Изреди,

ЗРЖ Зарежа,Зарежи,Зареже,Изрежа,Изрежи,

ЗРЖД Заражда,Зараждай,Изражда,Израждай,Зарежда,Зареждай,

ЗРЖДН Зараждане,Зараждания,Израждане,Израждания,Зареждане,Зареждания,

ЗРК Изрека,Заръка,Заръки,Зрак,Зорък,Зорка,Зорко,Зорки,Зоркия,

ЗРН Зрение,Озарение,Озарен,Озарена,Озарено,Озарени,Озарения,Зърно,Зърна,Зреене,
Заран,Зарана,Зарин,Зурна,Зурни,

ЗРФ Зарф(Страница),Заръфа,Заръфай,Изръфа,Изръфай,

ЗРЧ Изрича,Изричай,Зарече,Заричай,

ЗРЧН Изречение,Изречения,Изречен,Изречена,Изречено,Изречени,Заръчан,Заръчана,
Заръчано,Заръчани,Заречено,

ЗС Засея,Засее,Засей,Засия,Засияе,Засияй,

ЗСДН Заседание,Заседания,Засядане,Засаден,Засадена,Засадено,Засадени,Засадения,
Заседна,Заседни,

ЗСТВ Застава(гран.Пункт),Застави,Застава(Глагол),Заставай,Застива,Застивай,
Изстива,Изстивай,Заставя,Заставяй,Зауства,Зауствай,Изостава,Изоставай,
Изоставя,Изоставяй,

ЗСТН Застана,Застани,Застина,Застини,Изстина,Изстини,Застоен,Застойна,Застойно,
Застойни,Застойния,

ЗТ Зет(Буква),Зет,Зетя,Йезуит,Йезуита,Йезуити,Затуй,Затая,Затаи,Зеят,Зейте,

ЗТВ Затова,Затаява,Затаявай,Зетьове,

ЗТВР Затвор,Затвора,Затвори,Затваря,Затваряй,

ЗТК Изток,Изтока,Изтика,Изтикай,

ЗТН Затан(Satan),Затаен,Затаена,Затаено,Затаени,Затъна,Затъне,Затъни,
Изтънее,Изтъней,Изтъня,

ЗТП Изотоп,Изотопа,Изотопи,Затапя,Затапи,Затъпя,Затъпи,

ЗТР Затрия,Затрие,Затрий,Изтрия,Изтрие,Изтрий,Изтрай,Изтрае,

ЗТРВ Изтрива,Изтривай,Затрива,Затривай,Изтровя,Изтрови,Изтърва,Изтървай,
Затревя,Затреви,

ЗТРК Езотерика,За-Траки,За-Тюрки,Из-Траки,Из-Тюрки,Затрака,Затракай,Изтрака,
Изтракай,Затърка,Затъркай,Изтърка,Изтъркай,

ЗТРХ Затраях,Затраяха,Изтраях,Изтраяха,Затрих,Затриха,Изтрих,Изтриха,

ЗТЧН Източен,Източна,Източно,Източни,Заточение,Източена,Източено,Източени,Изтичане,
Заточен,Заточено,Заточена,Заточени,

ЗТЧНК Заточеник,Заточеника,Източник,Източника,

ЗХР Захар,Захари,Зохар,Зехир(Отрова),

ЗХРЧ Захарче,Изхарча,Изхарчи,Изхрача,Изхрачи,

ЗЦП Изцапа,Изцапай,Изцепя,Изцепи,Зацапа,Зацапай,

ЗЧВН Изучава,Изучавай,Заучава,Заучавай,Зачева,Зачевай,

ЗЧД Изчадие,Изчадия,Зачудя,Зачуди,

ЗЧСТ За-Честта,Зачестя,Зачести,Изчистя,Изчисти,

ЗШТ Защо,Зашит,Зашита,Зашито,Зашити,Зашития,Зашият,Зашийте,

ЗЩТ Защита,Защити,Защитя,Защото,
---

Ф Фея,Феи,Фа(Нота),Фи(Сечение),Фу(кит. Щастие),F,Ф,f(Физична Величина-Сила,магн.Поток,Честота),
Фий(зърнена Култура),Аф(Опрощаване,Помилване,Прошка),Ефи(сем.пустинни Змии),Фоайе,

ФБ Феб(Аполон,Бог)Фиба,Фиби,Фобия,Фобии,

ФЗ Аафъз(Небесен Хранител,Пазител),Аафъз(Жена Ходжа),Фаза,Фази,

Личи Пробата за вкарване на Лихвата на турски - Фаиз(Лихва),в Семейството на Аафъз.
Подобна на Пробата в българския,където Ли-хва е Анаграма на Хва-ли - Благодаря,от „Хвала тебе Господи" .
За тия Безбожници и адски Изчадия няма нищо Свято - Злото се е пробвало да се маскира под добри и свещени Думи.

ФКЛ Факел,Факела,Факла,Факли,Фукльо,Фукла,Фукли,Фукал,Фукала,Фукало,Фукали,Фукалия,
Фекалии,

ФКС Фокус,Фокуса,Фокуси,Факс,Факса,Фикс,Фикус,Фикуса,Фикуси,

ФКТ Факт,Факта,Факти,Ефект,Ефекта,Ефекти,Фукат,Фукайте,

ФКТВН Ефективен,Ефективна,Ефективно,Ефективни,Ефективния,Фиктивен,Фиктивна,
Фиктивно,Фиктивния,

ФКТР Фактор,Фактора,Фактори,Фактура,Фактури,Factory(Фабрика,Завод),Афектира,Афектирай,

ФЛ Фал(Гледане,Баене,Врачуване),Фило(Обич,Приятелство),Fully(Пълно),Фул,Фаул,Филе,
Фиала(Чашка),Филия,Филии,Афалия(Делфин),

ФЛР Флора,Флуор,Фалира,Фалирай,Фаулира,Фаулирай,

ФЛТ Флейта,Флейти,Флота,Флот,Филето,Филета,Фиалата,Фаулът,

ФЛШ Фалш,Фалша,Флеш(Плът,сурово Месо),Фалиш(Хвалиш),Фалеше,

ФМЛ Фамилия(фамилно Име),Фамилии,Family(Семейство),Female(женски Пол,Род),

ФН Афина(Атина,Богиня),Фон(Звук),Фон,Фона,Фьон(Вятър),Фен,Фин,Фино,Фина,Фини,Финия,
Fan(Ветрило,Подухвам,Раздухвам),Фуния,Фунии,Фена(Лош,Строг,Суров),Афон(Атон),

ФНД Фонд,Фонда,Фондю,Ефенди(Господин),

ФНК Фунийка,Фунийки,Фенка,Фенки,Фънк,Фенек(Лисица),

ФНС Финес,Финеса,Финеси,Фаянс,Фаянса,Фаянси,

ФР Фару(Богиня на Водата),Фар,Фара,Еуфория,Феерия,Фурия,Фурии,Фор(Носене,Носител),
Фира,Афера,Афери,For(За),Fairy(Фея),Фрейя(Богиня),Frau(Госпожа),Fair(Честно),
Fire(Огън),Free(Свободен),Фаре(Мишка),Фар(лат.Брашно),Фора(рус.Преднина в Игри),
Фераа(Приветлив,Весел,Радостен,Просторен,Широк,Изобилен,Обилен,Радост,Щастие,Благополучие),

ФРЗ Фарзи(Фарси,Перс.Език),Фраза,Фрази,Фриз(Арх.Елемент),Фриза,Фреза,Фрези,
Фрезия,Фрезии,

ФРЗР Фразира,Фразирай,Фризира,Фризирай,Фризура,Фризури,Фризьор,Фризьора,Фризьори,
Фризер,Фризера,Фризери,

ФРМ Форум,Форуми,Форма,Форми,Оформя,Оформи,Фирма,Фирми,Ферма,Ферми,
Аферим(Браво),From(От),Фурма,Фурми,

ФРМН Феромон,Феромона,Феромони,Фермион(елемент.Частици),Фермиона,Фермиони,Оформен,
Оформена,Оформено,Оформени,Оформения,Формен,Формена,Формено,Формени,Формения,
Фирмен,Фирмена,Фирмено,Фирмени,Фирмения,Форумен,Форумна,Форумно,Форумни,Форумния,

ФРМТ Формата,Формите,Формат,Формата,Формати,Форумът,Форумите,Фирмата,Фирмите,
Фермата,Фермите,

ФРМЦ Формация,Формации,Фармация,Фармации,

ФРС Фарс,Фарса,Фрас,Force(Сила),FRS(Фед.Рез.Систем),Farce(Фарс),

ФРТ Фарът,Фирата,Еуфорията,Феерията,Фурията,Фуриите,Аферата,Аферите,Оферта,Оферти,

ФС Фос(Светлина),Ефес(Сабя),Фас,Фаса,Фес,Феса,Фейс(Лице),

ФСК Фиск,Фиска,Fisc,Fisco,Fiasco,Фиаско,Фаска,Фаски,

ФСЛ Фасул,Фасула,Фасъл(Странен),Фосил,Фосила,Фосили,

ФСТ Фесът,Фасът,Фест(Фестивал),Фиеста,Фиести,Фуста,Фусти,Офсет(Печатарски Термин),

ФТ Фати(Богини определящи Съдбата на всеки при Раждането му),Fatae(Фати,Пророчествата на Сибилите),
Fate(Съдба,Орис),Афта(Седмица),Faith(Вяра,Религия),Фиат(Цена),Афти(Заболяване,Стоматит),Фут,Фута,

ФШ Фиш(Риба),Фиш(Тото),Фиша,Афиш,Афиша,Фаише(Курва),

ФШР Афишира,Афиширай,Офшор,

Фос-Фор - Светлоносен,

---

Х Ехо,Ухо,Хая(юд.Жива),Ухая,Ухае,Ухай,Аха,Иху,Хуй(Пенис),Хуя,Ъхъ(Да),Аха,Ох,Охо,
Ех,Еха,Уха,Х(Знак за Умножение в Математиката),Ах(юд.Брат),
Хай(юд.Числото 18,и едновр.с това според Гематрията значи Хай- „Да живее,Живеене,Живот" ,и има Връзка с 666 - 6+6+6=18.Все едно се пробват да говорят „Да живее 666".18 е едно от „любимите" Числа на Сатанистите адските Изчадия)

ХБ Хоби Хабя,Хаби,

ХБЛ Ха-Баал,Хабил,Хабила,Хабило,Хабили,Хабял,Хабяла,Хабяло,Хабели,

ХБР Хабер(Вест,Новина),

ХБТ Хобот,Хобота,Хоботи,Хобит,Хобита,Хобити,Хабят,Хабете,

ХВ Хава(Време),Хава(Климат),Яхва,Яхвай,Хава(юд.Любов),
Heavy(Тежък,Голям,Богат,Силен,Обилен,Изобилен,Облачен,Бурен,Мрачен,Сериозен),

ХВЛ Хвала(Благодаря),Хваля,Хвали,Хавлия,Хавлии,

ХВН Хвойна,Хвана,Хване,Хвани,Хаван(Хаванче),

ХД Ход,Ходя,Ходи,Йaхуди(Юдeй/и),Худой(Слаб),Хедие(Подарък),Ход(юд.Величие,Слава),
Уходи(Отивай си,Заминавай си,Махай се),Ходая(юд.Благодарност),Яхaд(юд.Заедно),

ХДВ Ходове,Ходов,Ходова,Ходово,Ходови,Ходовия,

ХДЛ Ходило(Стъпало),Ходила,Ходил,Ходила,Ходило,Ходили,Ходилия,Уходил(Излязъл,Заминал,Отишъл си)

ХДМ Ходим,Ходиме,Ходом(Марш),Уходим(Отиваме си),

ХДН Ходене,Ехиден,Ехидна,Ехидно,Ехидни,Ехидния,Ехидна(Животно),

ХДС Хaдис,Хaдиси(Устни Предания за Прoрока),

ХДТ Худут(Граница),Ходът,Ходят,Ходете,Уходят(Заминават,Тръгват си),

ХДШ Ходиш,Ходеше,

ХЖ Хижа,Хижи,Хожу(Ходя),

ХЗ Хазаи,Хазяи,

ХЗН Хазна,Хазни,Хазяин,Хазяина,

ХЗР Хазар,Хазари,Хазер(юд.Свиня),

ХК Хак(Право,мое Право,от Права),Хека(Вид Магия),Хек(Вид Риба),
Хикяе(Легенда,Приказка,Сказание,История),Хокей,Хокея,Хокай,Хайку(яп.Стих),
Хуака(кеч.Светилище,Свещено Място),

ХКВ Хуква,Хуквай,Хaква,Хaквай,Хекове(Хек,Риба),

ХКН Хукна,Хукне,Хукни,Хaкна,Хaкне,Хaкни,

ХКР Хaкер,Хaкера,Хaкери,

ХЛ Хел(Богиня на подземн. Обиталище на Мъртвите),Hell(Ад),Holy(Свещен),
Хало(Гало),Хал,Хала,Хали,Хула,Хули,Хелий,Hill(Хълм,Височина,Могила),
Hello(Здравей),Hull(Корпус на Кораб и Танк),
Хуля,Хаяль(Илюзия),Хала(юд.обреден,празничен Хляб),Хол,Хола,
Охел(юд.Шатра),Охел(юд.Скиния),Хoль(юд.Пясък),Hole(Дупка),Хула(хавайски Танц),

ХЛБ Хляб,Хляба,Халба,Халби,Охлабя,Охлаби,Халаба(Бял),

ХЛБН Хлабина,Хлабини,Хлебен,Хлебна,Хлебно,Хлебни,Хлебния,
Охлабен,Охлабена,Охлабено,Охлабени,Охлабения,

ХЛБТ Хлябът,Халбата,Халбите,Охлабят,Охлабете,

ХЛВ Халва,Халви,Холява(р.Заготовка,Матрица за изливане на пл.Стъкло),
Халява(р.Нещо получено даром,безплатно,на аванта),Охлюв,Охлюви,Охулва,
Охулвай,Хилав,Хилава,Хилаво,Хилавия,

ХЛВЛ Охулвал,Охулвала,Охулвало,Охулвали,

ХЛВН Охулване,Охулван,Охулвана,Охулвано,Охулвани,Охулвания,

ХЛВТ Халвата,Халвите,Охлювът,Охлювите,Охулват,Охулвайте,

ХЛД Халдей,Халдеи(Калдеи),Хиляда,Хиляди,Хлад,Охладя,Охлади,

ХЛДН Хладен,Хладна,Хладно,Хладни,Хладния,Охладен,Охладена,Охладено,
Охладени,Охладения,Охладня,Охладнее,Охладней,

ХЛЗ Охлузя,Охлузи,

ХЛК Халка,Халки,Холка(най-високата Част на Тялото на Животно),
Холки,Хулейки,Хилейки(се),Xaллука(юд.Пожертвование),

ХЛЛ Hell(Ад),Хaлал(пар.Единица в Сaуд.Арaбия),Хулил,Хулила,Хулило,Хулили,Хулилия,
Хулел,Хулела,Хулело,Хулели,Охулил,Охулила,Охулило,Охулили,Хилел,Хилела,
Хилело,Хилели,

ХЛМ Хълм,Хълма,Хлам(Вехтории,Парцали),Хулим,Хулиме,Охулим,Охулиме,
Хилим,Хилиме(се),Ухилиме(се),

ХЛН Хулене,Хулен,Хулена,Хулено,Хуления,Охолен,Охолна,Охолно,Охолни,
Охолния,Охулен,Охулена,Охулено,Охулени,Охуления,Хилене,Ухилен,Ухилена,
Ухилено,Ухилени,Ухиления,

ХЛП Хлапе,Хлопа,Хлопай,Хлипа,Хлипай,

ХЛПТ Хлапето,Хлапета,Хлапетии,Хлопат,Хлопайте,Хлипат,Хлипайте,Хлопоты(Грижи),

ХЛПШ Хлопаш,Хлопаше,Хлипаш,Хлипаше,

ХЛР Холера,Хлор,

ХЛС Халоса,Халосай,(На-)Халос,Халос(-ни),

ХЛТ Халат,Халата,Халати,Хулят,Хулете,Хилят,Хилете(се),Ухилят,Ухилете(се),
Хулата,Хулите,Охулят,Охулите,Охулете,

ХЛТВ Халтав,Халтава,Халтаво,Хлатави,Халтавия,

ХЛТР Халтура,Халтури,

ХЛФ Халиф,Халифа,Халифи,Халф,Халфа,

ХЛФТ Хaлифът,Хaлифите,Хaлифат,Хaлифати,Халфът,

ХЛХ Хaлaха(юдeйски религиoзни Закони,Практики и Традиции,гражданска и религиозна законова Уредба),
Хaлуaх(юд.Календар),Хулех,Хулеха,Хулих,Хулиха,Охулех,Охулеха,Охулих,Охулиха,
Хилех,Хилеха(се),Ухилих,Ухилиха(се),

ХЛШ Хулиш,Хулеше,Охулиш,Охулеше,Хилиш,Хилеше(се),

ХМ Химия,Химии,Хума,Хем,Хм,Хаим(юд.Живот),Хам(рус.Хулиган,Нахалник,Простак),

ХМК Химик,Химика,Хамак,Хамака,Ахмак,Ахмака,Хомяк,Хомяка,Хамка(Хапка),Хамкай(Хапвай),

ХМЛ Хмел,Хмела,Хамил(Ругал,Ругаел,Хулиганствал),Хамал,Хамала,Хамали,

ХМЛН Хамелеон,Хамелеона,Хамелеони,Хамалин,Хамалина,Хмелен,Хмелна,Хмелно,Хмелния,

ХМН Химен,Химена,Химени,Химн,Химна,Humane(Човечен,Човечност),
Хуаман(кеч.Сокол,Ястреб),Хуамани(кеч.Провинция,Област),Хамон(Шунка),

ХМР Химера,Химери,Хумор,Хумора,Хомер(юд.Сложно),

ХМС Хaмса(Амулет,Талисман,Кулон,Ръката на Фатима,Другое название — «Рука Бога»),
Хумус(в Почвата),Хумус(Нахут,Нут,Ноот,Леблебия),Хумус(Хранителна Паста от Нахут,Нут,Ноот),
Хамсия(Вид Риба),Хамсии,

ХМТ Хомот,Хомота,Хомоти,Хумата(Хума),Хамят(Глумят се,Оскърбяват,Държат се грубо),

ХМЦ Хамаци,Хомяци(Хомяк),Ахмаци(Ахмак,Глупак),Хaмец(юд.Мая),

ХН Хан(Кан),Хуни(Народ),Яхния,Яхнии,Яхна,Яхне,Яхни,Хань(кит.Млечният Път,Небесната Река),
Хан(Староприемница),Xуне(юд.Дом),Хун(юд.Кокошка),Хиена,Хиени,

ХНВ Ханове(Канове),Ханове(Странноприемници),

ХНН Хинин,Хинина,

ХНМ Ханъм(почтена и уважавана Жена,Съпруга,Домакиня,Госпожа,Дама),Ханъма,Ханъми,
Яхнем,Яхнеме,Ухнем(Треснем,Гръмнем,Цопнем се,Бухнем се),

ХНТ Ханът(Канът),Хуните,Яхонт,Яхонта,Яхонти,Яхнат,Яхнете,Яхнията,Яхниите,
Хунта,Хунти,Ханът(Странноприемницата),

ХНЧ Ханче,

ХП Хап(Хапче),Хипи(Движение),Хоп,Хоппа,Хапя,Хапе,Хапи,Ухапя,Ухапа,Ухапе,
Ухапи,Xупа(юд.Палатка),

ХПВ Хапове(Хапчета),Хапва,Хапвай,Ухапва,Ухапвай,

ХПВН Хапване,Ухапване,

ХПК Хапка,Хапки,Хапейки,

ХПКТ Хапката,Хапките,

ХПЛ Хапел,Хапела,Хапело,Хапели,Ухапал,Ухапала,Ухапало,Ухапали,Ухапалия,

ХПН Хапна,Хапне,Хапни,Хапене,Ухапан,Ухапана,Ухапано,Ухапани,Ухапания,

ХПС Хепси(Всичко,Напълно,Изцяло),Х-Пси,

ХПТ Хапът(Хапчето),Хапят,Хапете,Ухапят,Ухапете,Хипито Хипита,

ХПЧ Хапче,

ХПЩ Хапещ,Хапеща,Хапещо,Хапещи,Хапещия,

ХР Ахура(Властелин,Владетел),Хера(Богиня),Хор(Бог),Хор(Небе),Хара(инд.Богиня),
Хора(Човеци),Хор(певчески),Харе(Кришна),Хаир(Добро,Благодеяние,Благополучие),
Хор(от Гласове),Хоро(нашенското Хоро)Хора,Охра,Хайър(Не),Херой(Герой),
Хурия(Гурия),Хурии(Гурии,Обитателки на Рая),Хорей(стихотв.Стъпка),Hour(Час),
Яхър(Обор),Яхъра,Яхъри,

ХРБТ Хребет,Хребета,Хребети,

ХРВ Хорове(певчески Хор),Хоров,Хорова,Хорово,Хорови,Хоровия,

ХРВТ Хоровете,Хоровият,Хоровата,Хоровото,Хоровите,

ХРД Хорда,Хорди,

ХРДТ Хордата,Хордите,

ХРК Хурка,Хурки,Хърка,Хъркай,

ХРКТ Хурката,Хурките,Хъркат,Хъркайте,

ХРЛ Хорал(хорово Пеене),Хорали,Хриле,

ХРМ Хирам,Храм,Храма,Херма(Герма,Стълб,Колона),Хрома(Цвят),Харам(Свещен,Табу,Забранен),
Харем,Харема,Хареми,Хром(хим.Елемент),Хром(Куц),Хромия,Хрема,Хорме(фар.Финикийски Език),
Херем(Осъждане,Изключване,Забрана),Хурма(Фурми),Ихрам(мюс.ритуална Дреха),Хором(Хорово),

ХРМВ Храмове,Храмов,Храмова,Храмово,Храмови,Храмовия,Хрумва,Хрумвай,

ХРМН Харман,Хармана,Хармани,Хармония,Хармонии,Хормон,Хормона,Хормони,Ахромин,

ХРН Хроно(Време),Хирон (мит. Кентавър),Храна,Храни,Храня,Охрана,Охраня,Охрани,
Хрян,Хряна,Херния,Хернии,Харайне(Вид рибно Ястие),Харно(Хубаво,Добро,Добре),
Херoин(Герoин),Херoина,Хайран(Почитател,Поклонник,Последовател),
Хорион(Укрепен Град),Хрень(Глупости,Врели некипели),

ХРНГ Херинга(Риба),Херинги,Херинг(Чудак,Странник),

ХРНК Хроника,Хроники,Хранейки,Охранка(Охрана),

ХРНТ Храната,Храните,Хранят,Хранете,Хранят(Пазят,Съхраняват),Охраната,Охраните,
Хернията,Херниите,Хрянът,Харното(Хубавото,Доброто),Харният,Харната,Харните,
Хeрoинът,Охранят,Охранете,

ХРП Харп(Сблъсък,Война),Harp(Арфа),Харпия,Харпии,Хрупа,Хрупай,Хрип(Хрипове),

ХРПТ Харпията,Харпиите,Хриптя,Хрипти,Хрупат,Хрупайте,

ХРПШ Хрупаш,Хрупаше,

ХРС Horse(Кон),Хареса(Харесване),Харесай,Храс,Хрус,

ХРСВ Харесва,Харесвай,

ХРСВТ Харесват,Харесвайте,

ХРСКП Хороскоп,Хороскопа,Хороскопи,Хера-С-Копие,Хор-С-Купа,

ХРСН Хоросан,Хоросана,Харесан,Харесана,Харесано,Харесани,Харесания,
Храсна,Храсне,Храсни,

ХРСТ Храст,Храста,Храсти,Харесат,Харесайте,Хорст(геолог.Термин),
Хорист(Певец в Хор),Хориста,Хористи,

ХРСТТ Храстът,Храстите,Хористът,Хористите,

ХРТ Храту(фар.Разум),Хартия,Хартии,Харта,Heart(Сърце),Хората,Хортува,Хортувай,
Харита(Карта),Хорото,Хората(Хоро)Охрата,Харт(ар.Квартал),Харта(Папирус),

ХРТВ Хортува(Приказва),Хортувай,

ХРТВН Хортуване(Приказване),

ХРТК Хартийка,Хартийки,

ХРТН Хартиен,Хартиена,Хартиено,Хартиени,Хартиения,

ХРЦ Хорица,Хорце,Herz(Херц,Сърце),Херц(Hz,Единица за Честота),

ХРЦТ Хорицата,Хорцето,Хорцата,

ХРЧ Харча,Харчи,Храча,Храчи,

ХРЧК Храчка,Храчки,Харчейки,

ХРШ Хорошо(Добре),

ХС Хаос,Хаоса,Хасе(Вид Плат),Хис(Усет,Усещане,вътрешно Чувство),House(Къща),Хаус(муз.Стил),

ХСК Хъски(Порода Кучета),

ХСТ Хестия(Гестия,Веста,Богиня),Хаосът,Хасето,Хасета,

ХСТВ Хоства,Хоствай,

ХТ Ахат(полускъп.Камък),Ахата,Ахати,Охота(Лов),Охота(Апетит),Хит,Хита,
Яхта,Яхти,Хeт(юд.Грях),Хeт(юд.8,Осем),

ХТВ Хитове,Хeйтва,Хeйтвай,

ХТЛ Хотел,Хотела,Хотели,Хотел(Искал),Хотели(Искали),

ХТН Хитон(Вид Дреха),Хитона,Хитони,Хитин(Вещество,хитиновата Обвивка на Насекомите),

ХТР Хатър(Ум,Сърце,Памет,Уважение,Обич),Хатъра,Хетера,Хетери,Хетеро(Сексуалност),
Хитър Хитро,Хитра,Хитри,Хитрия,Хитрея,Хитрее,Хитрей,Хатъраа(Спомен,Памет),

ХТРН Хитрина,Хитрини,Хитреене,

ХТРШ Хитруш,Хитруша,Хитруши,Хитрееш,Хитрееше,

ХТЧ Хитче,

ХЦ Хeц(юд.Стрела),

ХШ Яхаш,Яхаше,Ехаеш(Пътуваш),Хъш(Хъшове),Xуш(юд.Чувство),Xиш(юд.Бърз),

ХЩН Хищен,Хищна,Хищно,Хищни,Хищния,Хищение(Грабеж),Хищения,

---

Ц Яйце,Яйца,Ци(Чи,Ки,Естествените Свойства и Сили на Нещата),

ЦВ Цев,Цеви,Цав(юд.Заповед,Повеление),

ЦВЛН Цвилене,Цивилен,Цивилна,Цивилно,Цивилни,Цивилния,

ЦВРН Циврене,

ЦВРХ Циврих,Цивриха,Циврех,Цивреха,

ЦВТ Цвят,Цвете,Цветя,Цевта,Цевите,Оцветя,Оцвети,

ЦВТВ Цветове,Оцветява,Оцветявай,

ЦВТН Цветен,Цветна,Цветно,Цветни,Цветния,Оцветен,Оцветена,Оцветено,
Оцветени,Оцветения,

ЦГН Ци-гун(Чи-гун,китайски лечебни Практики),Цигaни,

ЦГНЛ Циганял(се),Циганяла,Циганяло,Циганили(се),

ЦД Цедя,Цеди,

ЦДК Цадик(юд. „Праведник" ),Цдaка(юд.Милостиня,Подаяние),Цедка,Цедки,
Цедейки,

ЦДЛ Цедило(Цедка),Цедил,Цедила,Цедило,Цедили,Цедилия,

ЦДМ Цедим,Цедиме,

ЦДН Цедене,Цедена,Цедено,Цедени,Цедения,

ЦДНТ Цеденият,Цедената,Цеденото,Цедените,

ЦДТ Цедят,Цедете,Цедите,

ЦДХ Цедих,Цедиха,Цедях,Цедяха,

ЦЗ Цeзий(хим.Елемент,рад.Метал),Цeзия,

ЦК Цака,Цакай,

ЦКЛ Цикъл(Колело),Цикъл(Кръг),Цикъл(Кръговрат),Цикъла,Цикли,Цокъл,Цокъла,
Цокли,Цикля,Цикли,Оцъкля,Оцъкли,Цукало,Цъкал,Цъкала,Цъкало,Цъкали,Цъкалия,
Цукало,Цукала,

ЦКЛН Циклон,Циклона,Циклони,Циклене,Оцъклен,Оцъклена,Оцъклено,Оцъклени,Оцъкления,

ЦКЛТ Цикълът,Циклите,Цокълът,Цоклите,Циклят,Циклете,Оцъклят,Оцъклете(се),Цъкалият,
Цъкалата,Цъкалото,Цъкалите,Цукалото,Цукалата,

ЦКМ Цакам,Цакаме,

ЦКН Цъкане,Цъкна,Цъкне,Цъкни,Цакане,Цакан,Цакана,Цакано,Цакани,Цакания,

ЦКР Цикория(Синя Жлъчка,Билка),Цикория(Листен Зеленчук),Цукор(Захар),

ЦКТ Цакат,Цакайте,Цаката,

ЦКХ Цаках,Цакаха,

ЦКШ Цакаш,Цакаше,

ЦЛ Цел,Цели,Целя,Цели(се),Цяло,Цял,Цяла,Цели,Целия,Цол,Цола,Оцелея,Оцелее,Оцелей,
Уцеля,Уцели,Ацала(юд.Спасение),

ЦЛВ Целува,Целувай,Оцелява,Оцелявай,Уцелва,Уцелвай,Целева(с Цел),Целево,
Целеви,Целевия,

ЦЛВЛ Целувал,Целувала,Целувало,Целували,Целувалия,ОЦелявал,Оцелявала,Оцелявало,
Оцелявали,Оцелявалия,

ЦЛВН Целуване,Целуван,Целувана,Целувано,Целувани,Оцеляване,Уцелване,

ЦЛК Целейки,Целейки(се),

ЦЛЛ Целял,Целяла,Целяло,Целели,Целилия,Целил,Целила,Целило,Целили,Целилия,Уцелил,
Уцелила,Уцелило,Уцелили,Уцелилия,Оцелял,Оцеляла,Оцеляло,Оцелели,Оцелелия,

ЦЛМ Целом(Нацяло),Целим,Целиме,Уцелим,Уцелиме,Целуем(Целуваме),Оцелеем,Оцелееме,

ЦЛН Целина(неизорана орна Земя),Целина(Керевиз,Растение),Целене,Уцелен,Уцелена,
Уцелено,Уцелени,Уцеления,Целуна,Целуне,Целуни,

ЦЛНК Целенка(Игра),Целинка(Целина),

ЦЛНТ Целината,Целините,Уцеленият,Уцелената,Уцеленото,Уцелените,Уцеленият,
Целеният,Целената,Целеното,Целените,Целеният,Целунат,Целуната,Целунато,
Целунати,Целунатия,

ЦЛТ Целта,Целите,Целят,Целете(се),Целият,Цялата,Цялото,Целите,Целият,Цолът(Цол),
Уцелят,Уцелете,Уцелите,Оцелеят,Оцелеете,Оцелейте,

ЦЛХ Целях,Целяха,Целих,Целиха,Уцелих,Уцелиха,Оцелях,Оцеляха,

ЦЛЩ Целящ,Целяща,Целящо,Целящи,Целящия,Целещ,Целеща,Целещо,Целещи,Целещия(се),

ЦМБЛ Цимбал(стр.муз.Инструмент),Цимбала,Цимбали,

ЦМС Цимeс(юд.плодов Десерт),Цимeс(юд.най-хубавото),

ЦН Цена,Цени,Циoн,Еоцен,Ценя,Ценно,Ценни,Ценния,Циан,Циани,Оценя,Оцени,
Цон(юд.Дребен,Нищожен),Циун(юд.Знак),Цаня(Наемам),

ЦНВ Оценява,Оценявай,Ценови,Ценова,Ценови,Ценовия,

ЦНВТ Оценяват,Оценявайте,Ценовият,Ценовата,Ценовото,Ценовите,

ЦНД Циaнид,Циaнида,Циaниди,

ЦНДН Циaниден,Циaнидна,Циaнидно,Циaнидни,Циaнидния,

ЦНЗМ Цинизъм,Цинизми,Ционизъм,Ционизма,

ЦНЗР Цензура,Цензор,Цензора,Цензори,

ЦНК Цинк,Цинка,Оценка,Оценки,Циник,Циника,Ценник(Ценоразпис),
Ценейки,Оценяйки,

ЦНКЛ Циaнкалий,Циaнкалия,

ЦНЛ Ценял,Ценяла,Ценяло,Ценели,Ценелия,Ценил,Ценила,Ценило,Ценили,Ценилия,
Оценил,Оценила,Оценило,Оценили,Оценилия,Оценял(Оценявал),Оценяла,Оценяло,
Оценяли,Цанил(Наел,взел на Работа),Цанила,Цанило,Цанили,Цанилия(се),

ЦНМ Цунами,Ценим,Цениме,Оценим,Оцениме,Оценям,Оценяме,Цунем(Целунем),
Цаним,Цаниме,Цаниме(се),

ЦНН Ценен,Ценена,Ценено,Ценени,Ценения,Оценен,Оценена,Оценено,Оценени,Оценения,
Цианин(изкуств.Пигмент със син Цвят),

ЦНСТ Ценност,Ценности,Циoнист,Циoниста,Циoнисти,

ЦНТ Цената,Цените,Цент,Цента,Цианът,Оценят,Оценете,Оцените,Ценят,Ценете,Цените,
Ценният,Ценната,Ценното,Ценните,Ценният,Цанят(Наемат),Цийoнут(юд.Циoнизъм),

ЦНХ Ценях,Ценяха,Цених,Цениха,Оцених,Оцениха,Оценях(Оценявах),Оценяха,
Цунах(Целунах),Цунаха,Цаних,Цаниха,Цаниха(се),

ЦП Ципа,Ципи,Цип,Цепя,Цепи,Цапа,Цапай,Оцапа,Оцапай,Цупя,Цупи,Цоп,Цепь(Верига),

ЦПК Цепка,Цепки,(Из-)Цепка,Цапайки,Цупейки(се),Цепейки,

ЦПЛ Цапал,Цапала,Цапало,Цапали,Цапалия,Оцапал,Оцапала,Оцапало,Оцапали,Оцапалия,
Цепил,Цепила,Цепило,Цепили,Цепилия,Цупил,Цупила,Цупило,Цупили,Цупилия,

ЦПН Цепене,Цупене,Цапане,Цапна(Ударя),Цапне,Цапни,Цепна,Цепне,Цепни,Оцапан,
Оцапана,Оцапано,Оцапани,Оцапания,

ЦПНК Цапанка(Цапаница),Цепеняк,Цепеняка,

ЦПНХ Цапнах,Цапнаха,Цепнах,Цепнаха,Цопнах,Цопнаха,

ЦПНЦ Цапаница,Цупеница,Цепеница(нацепено Дърво за Горене),Цепеници,

ЦПТ Ципът(Цип),Ципата,Ципите,Цупят,Цупете(се),Цапат,Цапайте,Оцапат,Оцапайте,
Цепят,Цепете,Цепете(се),Цапотя(Цапам,Рисувам,Дращя),Цапоти,

ЦПХ Цапах,Цапаха,Оцапах,Оцапаха,Цепех,Цепеха,Цепих,Цепиха,Цупех,Цупеха(се),

ЦПХТ Цапахте,Цапахте(се),Оцапахте,Оцапахте(се),Цепехте,Цепехте(се),Цупехте(се),

ЦР Цяр(Лек),Цяра,Церя(Лекувам),Цери,Цер(Вид Дъб),Цар,Царя,Царе,
Цура(юд.Форма),Йецира(юд.Творение,Сътворение),Цирей,Цирея,Циреи,

ЦРВ Царува,Царувай,Церове,Церява(Лекува),Церявай,

ЦРВЛ Цървул,Цървула,Цървули,Царувал,Царувала,Царувало,Царували,Царувалия,Церявал,

ЦРВН Царуване,Церяване,Цървено(Червено),

ЦРВЦ Царевец,Царевица,

ЦРК Цирк,Цирка,Церейки(Лекувайки),Църка,Църкай,

ЦРКВ Църква,Църкви,Цирков,Циркова,Цирково,Циркови,Цирковия,

ЦРКТ Циркът,Църкат,Църкайте,

ЦРЛ Церил(Лекувал),Церила,Церило,Церили,Церилия,Церял,Церяла,Церяло,Церели,
Царял,Царяла,Царяло,Царели,

ЦРМ Церим,Цериме,

ЦРН Църно(Черно),Церене(Лекуване),

ЦРТ Царят,Царете,Церът(Лекарството),Церят(Лекуват),Церете,Церете(се),

ЦРХ Церях(Лекувах),Церяха,Церих,Цериха,

ЦС Цесия,Цесии,Цайси(Очила),

ЦСТ Цесията,Цесиите,Цайсите(Очилата),

ЦСТРН Цистерна,Цистерни,

ЦТ Яйцето,Яйцата,Оцет,Оцета,Цито(-Намазка),

ЦТН Оцетен,Оцетна,Оцетно,Оцетния,

ЦТР Цитра(муз.Инструмент),Цитри,

ЦТРН Цитрoн(Этpог,Плод),Цитиране,Цитиран,Цитирана,Цитирано,Цитирани,Цитирания,

ЦХ Цех,Цеха,

ЦЦ Цаца(Риба),Цица,Цици,Цицай,Цеце(Муха),

ЦЦН Цицина,Цицини,Цицане,Оцицан,Оцицана,Оцицано,Оцицани,Оцицания,

---

Ч Чи(Ци,Ки,Естествените Свойства и Сили на Нещата),Очи,Юч(3,Три),Чай,Чая,Чу,Чуй,Чуе,Че,
Чий,Чие,Чия,Чии,Чии(Роса),Ич(Пий),Ич(Пуши),Уч(Лети,Полети),Ач(Гладен),Ач(Отвори),
Аач(Дърво),Ич(Вътрешност),Чии(Сурово),Ечи(Екот),Учо(кеч.Чер Пипер),
Учо(Инкски Шаман),Уча,Учи,Чую(Чувствам,Усещам),Чу(кит.Диалект),

ЧБР Чебър(за Вода),Чебъра,Чебъри,Чубри-(ца),

ЧБРТ Чебърът(за Вода),Чебърите,

ЧВ Чиви(Клин,Нит,Болт),Чивия,Чивии,Чува(Слуша),Чувай,
Чува(Гледане,Отчуване,Отглеждане на Добитък,Деца,Стопанство,Дом,Потомство),Чувай,

ЧВК Човек,Човека,Чувайки,Човка,Човки,Чавка,Чавки,

ЧВЛ Чувал(Торба),Чувала,Чували,Чувал(Чул),Чувала,Чувало,Чували,Чувалия,

ЧВЛТ Чувалът,Чувалите,

ЧВН Чуване,Чуван,Чувана,Чувани,Чувания,Чуван(Добре гледан),

ЧВНТ Чуването,Чуванията,Чуваният,Чуваната,Чуваното,Чуваните,Чуваният(Добре гледаният),

ЧВР Чевре(Обкръжение,Околност),Чевир(Обърни),Чвор(Пън),

ЧВТ Чивията,Чивиите,Чуват,Чувайте,Чуват(Гледат,Отглеждат),Чувайте,

ЧВХ Чувах(Слух),Чуваха,Чувах(Отглеждах,Грижех се за),Чуваха,

ЧВШ Чуваш,Чуваше,Чуваш(Гледаш,Отглеждаш),Чуваше,

ЧГ Очаг(Огнище),Чага(дърв.брезова лек.Гъба),Чига(Вид Риба),

ЧД Чудо,Чедо,Чеда,Учудя,Учуди,Чудя,Чуди,

ЧДВ Учудва,Учудвай(се),

ЧДВЩ Чудовище,Чудовища,Учудващ,Учудваща,Учудващо,Учудващи,

ЧДК Чудак,Чудака,Чудейки(се),

ЧДЛ Чудил,Чудила,Чудило,Чудили,Учудил,Учудила,Учудило,Учудили,Учудилия,
Чудел(се),Чудела,Чудело,Чудели(се),

ЧДМ Чудом(с Чудо),Чудим(се),Чудиме,Учудим,Учудиме(се),

ЧДН Чудене,Чуден,Чудна,Чудно,Чудни,Чудния,Учуден,Учудена,Учудено,Учудени,Учудения,

ЧДР Чадра(женско Покривало,Дреха),Чадри,Чадър,Чадъра,Чадъри,Чедър(Вид Сирене),

ЧДС Чудеса,Чуди-се,

ЧДХ Чудех,Чудеха,Чудих,Чудиха,Учудих,Учудиха,

ЧДШ Чудиш,Чудеше(се),Учудиш,Учудеше(се),

ЧК Чук,Чука,Чукай,Чака,Чакай,Чек,Чека,Чайка,Чайки,Чака,Чакай,Очука,Очукай,
Очки(Очила),Чаку(Топор),Ички(Пиене,Алкохол),Ачкъ(Ключ),
Учак(Самолет),Чъкъ(Вързоп,Бохча),Чек(Тегли,Дърпай),Чек(Тегли,Страдай),Чок(Много),
Ячейка(Ядро,Гнездо),Чьок(Клякай,Хлътвай,Пропадай),Чакъ(Ножче,Чекийка),
Чуйка(Чувство,Усещане),

ЧКВ Чукове,Чуква,Чуквай,Очуква,Очуквай,Очаква,Очаквай,Чекове,
Чеков,Чекова,Чеково,Чекови,Чековия,

ЧКВН Очакване,Очаквания,Очакван,Очаквана,Очаквано,Очаквани,Чукване,Очукван,
Очуквана,Очуквано,Очуквани,Очуквания,

ЧКЛ Чакал(Животно),Чакала,Чакали,Чакал(Очакване),Чакала,Чакало,Чакали,Чакалия,
Чакъл,Чакъла,Чукал,Чукала,Чукало,Чукали,Чукалия,Очукал,Очукала,Очукало,
Очукали,Очукалия,Чукало(Съд,Уред и Инструмент за Чукане),

ЧКЛН Чакалня,Чакални,

ЧКМ Чакам,Чакаме,Чукам,Чукаме,Очукам,Очукаме,Ачкъм(Ключът ми),Ичким(Пиенето ми),
Чакъм(Ножчето ми),

ЧКН Чакане,Чукане,Чакан,Чакана,Чакано,Чакани,Чакания,Очукан,Очукана,Очукано,
Очукания,Чекна,Чекне,Чукна,Чукне,Чукни,

ЧКНТ Чакането,Чукането,Чаканият,Чаканата,Чаканото,Чаканите,Чукнат,Чукната,
Чукнато,Чукнати,Чукнатия,Очуканият,Очуканата,Очуканото,Очуканите,Очуканият,
Чукнете,Чекнат,Чекнете,Чекнете(се),

ЧКР Чакра,Чакри,Учкур(Пояс,Връв),Чукур(Дупка,Яма,Трап,Ров),
Чакър(Пъстроок,Зеленоок,със синьосиви,или теменуженосини Очи),Чукари(Камънаци),

ЧКТ Чайката,Чайките,Чукът,Чекията(Ножчето),Чекиите,Ичкията(Пиенето),Чекът,
Чакат,Чакайте,Чукат,Чукайте,Очукат,Очукайте,

ЧКЧ Чукчи(Народ),Чекич(Чук),Чукче,Чукач,Чукача,Чукачи,

ЧКШ Чакаш,Чакаше,Чукаш,Чукаш,Очукаш,Очукаше,Чекиш(Скарай се),Чъкъш(Изход),

ЧЛ Чело(анатом.),Чела,Чело(муз.Инструмент),Чела,Чели,Чел,Челия,Учел,Учела,Учело,
Учили,Училия,Чул,Чула,Чуло,Чули,Чулия,Чул(Покривало за Кон,Магаре),Чал(Открадни),
Чиле(Прежда),Очила,Ачъл(Отвори се),Чьоль(Пустиня),Чилле(Грижи,Бреме,Трудности),
Чалъ(Съчки),Чал(Свири,Изсвири),

ЧЛБ Челеби(висша духовна Титла,Звание),Челебия,Челебии,

ЧЛВ Чулове(Чул,Покривало за Коне,Магарета и т.н),Чалва(Чалнат),Чалвай(се),

ЧЛВТ Чуловете(Чул,Покривало за Коне,Магарета и т.н),

ЧЛД Челяд(Потомство,Семейство,Домочадие),Чалдъ(Открадна),

ЧЛК Чиляк(Човек),Челик(Стомана),Чилек(Ягода),Чулки(Чорапи),Учалак(Летейки),

ЧЛН Член,Члена,Челен,Челна,Челно,Челни,Челния,Чални(се),Чална(се),

ЧЛНК Чeлнок(Сoвалка),Челник,Челника,Членка,Членки,

ЧЛНТ Челният,Челната,Челното,Челните,Чалнат(Умопобъркан),Чалната,
Чалнато,Чалнати,Чалнатия,Членът,

ЧЛСТ Челеста(муз. Инструмент),Челюст,Челюстта,Челюсти,

ЧЛТ Челото,Челата,Училият,Училата,Училото,Училите,Училият,Очилата,
Чулът(Чул,Покривало),Чулият,Чулите,Чулата,Чулото,Челият,Челата,Челите,
Челото(Чело,муз.Инструмент),

ЧЛЦТ Челцето(Челото),Челцата,

ЧМ Чим(Трева),Чам(Бор),Чуем,Чуеме,Учим,Учиме,Учиим(Летя),Чума,Чуми,Ичме(Не пий),

ЧМН Чимен(Поляна,Ливада,Морава),Чумен,Чумна,Чумно,Чумни,Чумния,

ЧМТ Чумата,Чумите,Чимът(Трева),Чамът(Чам,Бор),

ЧН Чанъе(кит.Богиня на Луната),Чин(ученически),Чин(Степен,Сан),Чан(Камбанка),Учене,Учена,Учено,
Учен,Учени,Чиния,Чинии,Чайна,Чаен,Чаена,Чаено,Чаени,Чаения,Чене,Чинно,Чинни,Чинния,
Учение,Учения,Чиня(Правя,Поправям),Чини,Чини/му се/(Струва му се),Чаяния(Очаквания),
Чини(Струва,има Стойност),Очен,Очна,Очно,Очни,Очния,

ЧНГ Ченге(Полицай),

ЧНГЛ Ченгел,Ченгела,Ченгели,

ЧНК Чинка(Сипка,Птица),Чинки,Чайник,Чайника,Чинийка,Чинийки,
Чанак(глинени Гърне,Паница и т.н,и емайлирани Тасчета),Чинко(Цинк),
Яйчник,Яйчника,Ученик,Ученика,

ЧНКТ Чинката(Чинка,Птица),Чинките,Чайникът,Чинийката,Чинийките,
Яйчникът,Ученикът,

ЧНЛ Чинел,Чинела,Чинели(муз.Инструмент),Чинил(Правел),Чинил(Струвал),
Чинила,Чинило,Чинили,

ЧНЛТ Чинелът,Чинелите,

ЧНМ Чиним(Правим),Чиниме,Чиним(Поправяме),

ЧНР Чинар(Дърво),Чинари,

ЧНРТ Чинарът,Чинарите,

ЧНТ Чанът(Чан,Звънче),Чанта,Чанти,Чинът,Чинят(Струват),Чинете,Ученият,Учените,
Ченето,Ченета,Чинията,Чиниите,

ЧНХ Чинех(Чиня,Правех,Вършех Нещо),Чинеха,Чинех(Струвах),Чинеха,

ЧНЦ Ученици,Чайници,Чанаци(глинени Гърнета и Паници),

ЧП Чеп,Чепа,Чупя,Чупи,Чип,Чипа,Чапа(Мотика),Чоп(Хвърля Чоп,Жребий),Чопа,
Чъъпъ(Пръчка),Ачъп(Отваряйки),Учуп(Летейки),Чаап(Нанеси Удар,Удари,Плесни),Чьоп(Боклук),

ЧПК Чепка,Чепки,Чупка,Чупки,Чепик(Обувка),Чепкай(Вълна),Чупейки,

ЧПЛ Чапла,Чапли,Чупил,Чупел,Чупела,Чупело,Чупели,Чупелия,

ЧПН Чупене,Чопна(Сви,Открадна),Чопне,

ЧПС Чипс,Чипса,Чупи-се,

ЧПТ Чопът(Чоп,Жребий),Чипът,Чепът,Чупят,Чупите,Чупете,
Чепат,Чепата,Чепато,Чепати,Чепатия,

ЧПХ Чупех,Чупеха,Чупих,Чупиха,

ЧР Чар,Чара,Чер(Черен),Чаир,Чаира,Учур(накарай да полети),
Чааре(Лек,Лекарство,Възможност,Начин,Решение,благоприятен Изход),Чары(Вълшебство,Магия),
Чааръ(Повикване,Покана),Чаъри(Кани,Повиква),Чъъри(Вика,Крещи),Чар(Цар),
Чарую(Обайвам,Омайвам,Омагьосвам,Вълшебствам),Чери(Домати),

ЧРВ Чрево(Утроба,Лоно),Черво,Черва,Червя,Черви(се),Очарова,Очаровай,
Червей,Червея,Червеи,

ЧРВЛ Червило,Червила,Очаровал,Очаровала,Очаровало,Очаровали,Очаровалия,Червял,Червяла,
Червяло,Червяли,Червялия,

ЧРВН Очарование,Червено,Червен,Червена,Червени,Червенее,Червеней,Червения,
Чаровен,Чаровно,Чаровна,Чаровни,Чаровния,Очарован,Очарована,Очаровано,Очаровани,
Очарования,Чревен,Чревно,Чревна,Чревни,Чревния,

ЧРВТ Чревото(Чрево,библ.Утробата),Червото,Червата,Червете(се),Червят(се),
Очароват,Очаровайте,

ЧРД Черда(Стадо/а Добитък),Очередь(Опашка,Редица),ЧРД(Честит Рожден Ден),

ЧРДН Очередний(Пореден),Учреден,Учредена,Учредено,Учредени,Учредения,

ЧРЗ Чрез,Чироз,Чироза,Чирози,

ЧРК Чьорек(Питка),Очерк,Очерка,Чарк(Част),Чирак,Чирака,Чурка,Чурки,
Чирика(Чурулика),Чирикай,Учарак(Летейки),

ЧРКВ Черква,Черкви,Черкова,Черкува,Черкувай,Чиракува,Чиракувай,Чаркове(Части),

ЧРН Черен,Черна,Черно,Черни,Черния,Чернея,Чернее,Черней,Очерня,Очерни,
Чорон(Съд за Кумис),

ЧРНТ Черният,Черната,Черното,Черните,Чернеят,Чернейте,Очернят,Очернете,

ЧРП Череп,Черепа,Черепи,Чиреп,Чирепи,Чорап,Чорапа,Чорапи,Черпя,Черпи,
Чарпъ(Умножение),Чарп(Удряй,Тряскай),

ЧРПТ Черепът,Черепите,Чирепът,Чирепите,Чорапът,Чорапите,Черпят,Черпете,

ЧРТ Черта,Черти,Чертая,Чертае,Чертай,Чорт(Дявол),Очертая,Очертае,Очертай,
Чарът,Чарует(Омагьосва,Очарова),

ЧРТВ Чортове(Чорт,Дяволи),Чортова(Кожа за Обувки),Очертава,Очертавай,

ЧРТЖ Чертеж,Чертежа,Чертежи,

ЧРТЛ Чертал,Чертала,Чертало,Чертали,Черталия,Очертал,Очертала,Очертало,Очерталия,

ЧРТН Чертаене,Чертане,Очертания,Очертан,Очертана,Очертано,Очертани,

ЧРТТ Чертата,Чертите,Чартът,Чертаят,Чертаете,Чертайте,Очертаят,Очертаете,Очертайте,

ЧРТЧК Чертичка,Чертички,

ЧРЦ Очерци,Чираци,

ЧРШ Череша,Череши,Чаршия,Чаршии,Чаруеш(Очароваш,Омагьосваш),

ЧРШВ Черешов,Черешова,Черешово,Черешови,Черешовия,

ЧС Час,Часа,Часы(Часовник),Чеса(Чесане),

ЧСВ Часове,Часови(Дежурен,Постови),Часовия,

ЧСЛ Число,Числа,Числя(се),Числи(се),Чесало(за Чесане на Животни),Чесала,Чесал,Чесали,

ЧСЛН Числен,Числена,Числено,Числени,Числения,

ЧСН Чесън,Чесъна,Чесане,Чесан,Чесана,Чесано,Чесани,Чесания,

ЧСНТ Чесънът,Чесането,Чесаният,Чесаната,Чесаното,Чесаните,

ЧСТ Чест,Честта,Част,Части,Частта,Чист,Чиста,Чисто,Чисти,Чистия,Често,Часът,
Участ,Участта,Чистя,Чисти,Очистя,Очисти,Учестя,Учести,Участие,Участия,

ЧСТВ Участва,Участвай,Чества,Чествай,Учестява,Учестявай,

ЧСТВТ Участват,Участвайте,Честват,Чествайте,Учестяват,Учестявайте,

ЧСТК Участък,Участъка,Чистка,Чистки,Чистак(Ново),Чистейки,

ЧСТН Чистене,Честно,Честен,Честна,Честни,Честния,Учестено,Учестен,Учестена,
Учестени,Учестения,Частен,Частна,Частно,Частни,Частния,

ЧСТНК Чистник,Чистника,Участник,Участника,Частник,Частника,Чистенько(Чистичко),

ЧСТНЦ Участници,Чистници,Частници,

ЧСТТ Честота,Честоти,Чистота,Честито,Честитя,Честити,Честит,
Честита,Честития,Участията,

ЧСТТН Честитене,Честотен(Честота),Честотна,Честотно,Честотни,Честотния(Спектър),

ЧСТХ Чистех,Чистеха,Чистих,Чистеха,Очистех,Очистеха,Очистих,Очистиха,
Учестих,Учестиха,

ЧСТЦ Частица,Частици,Част-Ци(Част от Енерхията Ци,Чи),Участъци,

ЧСТЧК Частичка,Частички,Чистичък,Чистичка,Чистичко,Чистички,Чистичкия,Честичко,
Чистачка,Чистачки,

ЧТ Чета,Чети,Чуто,Чуйте,Чуят,Чуто,Учете,Учат,Чет(Брой),Чета(хайдушка и т.н.),Чаят,
Учту(Излетя,Полетя),Чит(Плет,Ограда),Чит(Кош за Царевица),Чете(Банда),

ЧТВ Четиво,Четива,Учтив,Учтива,Учтиво,Учтиви,Учтивия,
Читав,Читава,Читаво,Читави,Читавия,

ЧТВН Чутовен(Велик,Славен,Подвиг),Чутовна,Чутовно,Чутовни,Чутовния,
Четивен,Четивна,Четивно,Четивни,Четивния,

ЧТК Четка,Четки,Четкай,Чатка(Разбира),Чаткай,Чотук(Пън,Дънер),
Чётко(Ясно,Отчетливо,Добре),Четейки,Чётка(Розарио,Броеница),Чётки(Броеници),

ЧТЛ Чатал,Чатала,Четял,Четяла,Четяло,Четели,

ЧТЛН Читалня,Читални,

ЧТМ Четмо,Четем,Четеме,Чтима(Почитаема,Почитана),

ЧТН Четене,Четен,Четена,Четено,Четени,Четения,Четен(Брой),Четна,Четно,
Четни,Четния,

ЧТР Четири,Чутура(издълбано Дърво,в което се чука Жито),Чутура(Жаргон,Глава),
Учуттур(Отвей,Накарай да полети),

ЧТРТ Четирите,Чутурата,Чутурите,

ЧТТ Четат,Четете,Чутият,Чутата,Чутото,Чутите,Чатът,Чатят,Чатите,Четата,Четите,

ЧТХ Четях,Четяха,Четох,Четоха,Чатех,Чатеха,Чатих,Чатиха,

ЧТЦ Четец,Четеца,Четци,

ЧХ Чух,Чуха,Чуех,Чуеха,Учих,Учиха,Учех,Учеха,Чех,Чехи,

ЧХЛ Чухал(Ушата Сова),Чухала,Чухали,Чехъл,Чехъла,Чехли,

ЧХТ Учихте,Учехте,Чухте,Чуехте,Чехите,

ЧЧК Чичек(Цвете),Чечако(Новак),Чичко,Чичка,

ЧШ Чаша,Чаши,Учиш,Учеше,Чуеш,Чуеше,Чеша,Чеше,Чеши,Чуш,Чиш,Ечиш,Ечеше,
Чуеш(Чувстваш,Усещаш),Чешуя(Люспи),

ЧШК Чашка,Чашки,Чушка,Чушки,Чешки,Чешка,Чешко,Чешкия,Чешейки,Чешейки(се),

ЧШЛ Чушле,Чешел,Чешела,Чешело,Чешели,

ЧШТ/ЧЩ Чешит(Различен,Особен,Уникален),Чешита,Чешити,Чашата,Чашите,Чешат,Чешете,
Учащ,Учаща,Учащо,Учащи,Учащия,Учещ,Учеща,Учещо,Учещи,Учещия,

ЧШХ Чешех,Чешеха,

---

Буквата Щ е изкуствена и е Комбинация от Буквите ШТ.
Същността на много Думи се изяснява само когато се напишат със Ш и Т вместо със Щ.
Затова използвам тази Комбинация ШТ за Замяна на Щ винаги където и когато е необходимо.

Ш Йешуа,Ишая (Иса,Исус),Шоа(юд. Нещастие,Беда,Катастрофа),Шия,Шии,Уши,Шия(Шиене),Шие,Уший,Ушия,Ушие,
Иш(Занятие,Дейност,Служба),Шоу,Иш(Човек,Индивид),Ииши(Кисел,Кисело,Туршия),
Ише(Пикай),Яша(Живей),Аше(нем.Пепел),Ешья(Мебели,Имущество),Шая(юд.Подарък,Дар от Бога),
Яш(Мокро),Ише(на Работа),Шей(Нещо),Иша(юд.Жена),Яш(Възраст),

ШБ Шеба(Себа),Шуба,Шуби,Шайба,Шайби,Шиба(Жаргон,Шибане,Секс),Шибай,
Шибай(с Пръчка),Шибой(Храст),Шубе(Страх),

ШБЛ Шибал(Бой с Пръчка),Шибала,Шибало,Шибали,Шибалия,Шибал/a(Наeбал/a,Начукал/а),

ШБТ Шабат(Сабат,Събота),Шубат(Февруари),Шубата,Шубите,Шайбата,Шайбите,Шибоят,
Шибоите,Шибат,Шибайте,Ушебти(погребална Фигурка),Шабти(Вид Дърво,Персей),

ШВ Шива(Бог),Шев,Шева,Ушива,Ушивай,Шава,Шавай,Ошав(Ошаф),
Шов(юд.Връщане),Швуa(юд.Клетва),

ШВК Ушивайки,Шавайки,

ШВН Ушиване,Шевна(Машина),Шевно,Шевни,Шевния,Шаване,Шавна,Шавне,Шавни,

ШВТ Шаваот(Саваот,Бог),Шавуoт(юд.Седмица,7),Шевът,Ушиват,Ушивайте,Шават,Шавайте,

ШВЦ Шевица,Шевици,

ШВЧ Шивач,Шивача,Шивачи,

ШГ Шега,Шеги,Шаг(Стъпка),

ШГРН Шагрен(Вид Кожа),Шагрен(Цвят Боя),Сhagrin(фр.Мъка,Скръб,Печал),

ШД Шaддаи(Всемогъщ),Shadow(Шадоу,Сянка),

ШК Шок,Шока,Шоко,Шик,Шика,Шайка,Шайки,Шийка,Шийки,Ушак(Дете),Ешек(Магаре),
Шака(Шега),Ашк(Любов),Аашък(Влюбен,а),Ъшък(Светлина),Ешик(Праг),Шейк,Шейка,
Шаяк(Шаячен Плат),

ШКЛ Школа,Школи,Шкала(изм.Скала),Шакал(Хиена),Шeкел(юд.пар.Единица),Шeкела,

ШКЛД Шоколад,Шоколада,Шоколади,

ШКР Шакра(Бог,Индра),Шакра(Могъщ,Силен),Шюкюр(Признателност,Благодарност),
Шекер(Захар),Шкура(Кожа),

ШЛ Шал,Шала,Шиле,Шол,Шило,Шила,Шил(Шиене),Шили,Шилия,Ушил,Ушила,Ушило,Ушили,Ушилия,
Ушел(Тръгнал си,Заминал),Ушли(Заминали),Йешиль(Зелено),Ишле(Работи),
Шале(Вила,Къща в швейцарски Стил),Шеол(юд.Ад,Преизподня,Пъкъл),Яшлъ(Възрастен/ни),

ШЛВТ Шаловете,

ШЛК Шёлк(Коприна),Шлака,Шлаки,Шляейки(се),

ШЛМ Шaлoм(Cелям,Мир,Здравей),Шлем,Шлема,Ишлеме,Шaлем(юд.Съвършен),

ШЛН Ешелон,Ешелона,Ешелони,Шляене,

ШЛП Шлеп,Шлепа,Шляпа(Шапка),Шляпа(Шляпане),Шляпай,

ШЛПВ Шлепове,Шляпва,Шляпвай,

ШЛТ Шалът,Шилото,Шилата,Шилето(Агнето),Шалте(Покривка,Завивка),

ШЛФ Шлейф,Шлейфа,Шелф,Шелфа,Шлайф,Шлайфа,Шлайфай,Ошлайфа,Ошлайфай,

ШЛХ Шляех,Шляеха(се),Шляха(се),Шлюха(Курва,Проститутка),

ШМ Шум,Шума,Шумя,Шуми,Шума(опадали Листа),Ишим(моята Работа,моята Дейност,моят Интерес),Шамаа(Свещ),
Шма(юд.Слушай),Ашем(юд.Име),Яшма(полускъп.Камък,Самоцвет),

ШМК Яшамак(Живеене,Живот),Яшмaк(Покривало),Иишимик(Извара),Шумка,Шумки,Шумейки,

ШМКР Шмекер,Шмекера,Шмекери,Шумкар,Шумкаря,Шумкари,

ШМЛ Шумял,Шумяла,Шумяло,Шумели,

ШМН Шаман,Шамана,Шамани,Шумен,Шумна,Шумно,Шумни,Шумния,Шумене,

ШМПН Шампион,Шампиона,Шампиони,Шампоан,Шампоана,Шампоани,Шампан,

ШМПНСК Шампионски,Шампионския,Шампионска,Шампионско,Шампанско,

ШМР Шумери(Народ),Шамар,Шамара,Шамари,Ошамаря,Ошамари,Шoмер(юд.Страж),

ШМТ Шумата(Шума,Листа),Шумът,Шумят,Шумите,Шумете,Шемет,Шемета,Шамата(Веселба),
Шамата(Успокояване на Ума в Будизма),Шамта(арам.Табу,Забрана),
Шмата(юд.Парцал),Шмата(укр.Шматка,Курва,Курвенски),

ШМШ Шeмеш(юд.Слънце),Шумиш,Шумеше,

ШН Шен(Весел,Радостен,Щастлив),Шина,Шини,Шейна,Шейни,Ушен,Ушно,Ушна,
Ушни,Ушния,Шиен(Шия),Шийна,Шийно,Шийни,Шийния,Шиене,Шаени(инд.Племе),
Ишин(твоята Работа,твоята Дейност),Шана(юд.Година),Шинуй(юд.Изменение),Шейна(юд.Сън),
Шиoн(Циoн),Шано(Измама,Мошеничество),Шина(автомоб.Гума),Шуния(инд.Празнота),

ШНТ Шиенето,Шейната,Шейните,Шината,Шините,Ушният,Ушната,Ушното,Ушните,Шийният,
Шийната,Шийното,Шийните,

ШП Шепа,Шепи,Шоп,Шопа,Шопи,Шип,Шипа,Шап,Шипя,Шипи(Съска),Ship(Връзка),
Шюппе(Съмнение),Шъп(Атлаз,Сатен),

ШПК Шипка(Храст),Шипки,Шапка,Шапки,Шпек(Салам),Шпайк,

ШПЛ Шупла,Шупли,Шпил(остър Връх на Здание),

ШПН Шепна,Шепне,Шепни,Шупне,Шупна,Шупни,Шипене(Съскане),Шпион(Шпионин),Шпиони,

ШПР Шпора,Шпори,Шопар(Прасе),Шопара,Шопари,Шопаря,

ШПТ Шепот,Шепота,Шепоти,Шептя,Шепти,Шепата,Шепите,Шипът,Шапът,

ЩП Щипя,Щипе,Щипи,

ЩПХ Щипех,Щипеха,Щипах,Щипаха,Ущипех,Ущипеха,Ущипах,Ущипаха,

ШР Ашера(Богиня,Асирату,Ашерту,Ашрату,Астарта),Ашшура(Бог на Слънцето)Шиир(Стих,Стихове,Поезия),
Шир(Простор),Шар(Кълбо,Топка),Шира(младо Вино),Ширя(се),Шири,Шаря(Оцветявам),Шари,Шери(Питие),
Ашура(Празник),Ашуре(ритуална Храна),Шариа(Канон,Път,Предписание),Шър(фар.Лъв),
Ашер(юд.Удоволствие,Щастие,Щастлив),Ашрeй(юд.Блажен),Шира(юд.Стих,Песен),
Ошри(юд.Сполука,Късмет),Ашер(юд.Когато),Шор(юд.Телец),Aшир/а(юд.Богат/а),

ШРБТ Шербет(Сироп),Шербета,

ШРВ Ширва,Ширвай(се),Оширява(Разширява),Оширявай(се),Шурва(Шурти,Вода,Кръв и т.н),Шурвай),

ШРК Шарка,Шарки,Широк,Широко,Широка,Широки,Широкия,Shark(Акула),
Шарейки,Ширейки(се),

ШРКТ Шарката,Шарките,Широкият,Широкото,Широката,Широките,

ШРМ Ашрам,Ашрама,Ширим(се),Шириме(се),Шрам(Белег),Ширма(Параван),
Уширим(Разширим),Ушириме,

ШРН Shrine(Шрин,Храм),Ширина,Ширини,Шарен,Шарено,Шарена,Шарени,Шарения,
Шарении,Ширин(Приятен/а,Сладък/а,Мил/а),

ШРНТ Ширината,Ширините,Ширенето,Шаренията,Шарениите,Шареният,Шарената,Шареното,
Шарените,Ширнат,Ширнете(се),

ШРП Ешарп(Шал),Ешарпа,Шарап(Вино),Шуруп(Сироп),Шерп,Шерпа,Шерпи,

ШРТ Широта(Ширина),Ширят,Ширете(се),Ширът(Шир),Шарят(Боядисват),Шарете,
Шарят(с Очи),Шарете,Шорти(Гащета),Ширата(Шира,Вино),

ШРФ Шереф(Чест,Достойнство,Слава,Почит,Почест),Шериф(Знатен,Благороден,Честен),
Шарф,Шарфа,Шируфа(Сируфа,библ.Змия),Шируфа(юд.Серафим),Шериф,Шерифа,Шерифи,
Шурф(отвесен Изкоп в Археологията и Минодобива),

ШРФТ Шрифт,Шрифта,Шерифът,Шерифите,Шарфът,Шируфата,Шируфите,

ШРХ Шарих(Боядисвах),Шариха,Шарех,Шареха,Шарех(с Очи),Шарех(насам натам),
Шорох(Шепот на Листа),Уширих(Разширих),Ушириха,Ширех(се),Ширеха(се),

ШРХТ Шарехте(Боядисвахте),Шарехте(с Очи),Шарехте(насан натам),
Шарихте,Ширехте(се),Уширихте,

ШС Шосе,Шаси,Ишиас,Ишиаса,

ШСТ Шест(6),Шести,Шестия,Шеста,Шесто,Шейсет,Шейсетия,Шиста,Шисти,Шасито,Шасита,
Шосето,Шосета,Шест(рус.Пилон),

ШТ/Щ Шиит,Шиити,Шаит(Свидетел),Шията,Шиите,Ушите,Шета,Шетай,
Шият,Шийте,Ушият,Ушийте,Ще,Ща(Искам),Още,Иште(На Работа),Шут,Шута(Клоун),
Шут(Удар,Ритник),Шута,Шиете,Ушиете,Ушат(с Уши),Ушати,Ушатия,

ШТЛ/ЩЛ Шетал,Шетала,Шетало,Шетали,Ущелье(Теснина,Долина),Щял,Щяла,Щяло,Щели,
Shuttlе(Шaтл,Сoвалка),

ШТН Шатан(Сатана),Шейтан(Шатан),Штаньи(Панталони),Stein,(Штайн,нем.Камък),
Шетня,Шетане,Шитна,Шитни,Штение(Желание),Шътна,Шътне,Шътни,

ШТНЛ Шатаниел(Шатана,Сатана),Шитнал(Шиткане),Шитнала,Шитнало,Шитнали,Шитналия,
Шътнел,Шътнела,Шътнело,Шътнели,

ШТР/ЩР Иштар(Астарта,Богиня),Шатра,Шатри,Щур,Щура,Щуро,Щури,Щурия,Щурея,Щурее,Щурей,
Щора,Щори,

ШТРМ/ЩРМ Шторм(Буря,Ураган),Шторма,Щурм,Щурма,Шутирам,Шутираме,

ЩРН Щуреене,

ШТРТ/ЩРТ Аштарта(Богиня),Шатрата,Шатрите,Щурият,Щурата,Щурото,Щурите,
Щуреят,Щурейте,Щуреете,

ШТРХ Штрих,Штриха,Шутирах,Шутираха,Штрайх,Штрайха,Штурях,Штуреех,Штуряха,Штурееха,

ШФ Шеф,Шефа,Ошаф,Ошафа,Шифаа(Цяр,Излекуване),

ШФР Шифър,Шифъра,Шифри,Шoфар(ритуален Рог за Cвирене),
Шофьор,Шофьора,Шофьори,Шофира,Шофирай,Шафер,Шафера,Шафери,
Шифер(стр. Материал,Плочник),

ШФТ Шефът,Ошафът,Shift(Движение,Промяна),Шифт(Клавиш-Модификатор),

ШХ Шах(Титла),Шаха,Шейх,Шейха,Шах(Игра),Шиех,Шиеха,Уших,Ушиха,Ших,Шиха,Ушиех,Ушиеха,

ШХТ Шaхът,Шeйхът,Шахта,Шахти,Шиехте,Ушиехте,Шихте,

ШШ Шиш,Шиша,Шиша(Стъкло),Шише(Бутилка),Шиш(Подуто),

Щ Ще,Ща(Искам),Още,Що(Какво),Ищу(Търся),

ШТБ/ЩБ Щaб,Щaба,

ЩМ Щем(Искаме),Щеме,Щом,Щам(биолог.Термин,Щамове),Щим(музикален Термин),

ЩН Щение(Желание),Щения,

ЩП Щипя,Щипе,Щипи,

ЩПК Щипка,Щипки,Щипейки,

ЩРК Щерка(Дъщеря),Щерки,Щърк(Щъркел),Щърка,Щрак,Щрака,Щракай,Щурак,Щурака,

ЩРКЛ Щъркел,Щъркела,Щъркели,Щракал,Щракала,Щракало,Щракали,

ШТРХ/ЩРХ Щрих,Щриха,Щрайх,Щрайха,Шутирах,Шутираха,
Щурях,Щуреех,Щуряха,Щурееха

ШТТ/ЩТ Щета,Щети,Щат,Ощетя,Ощети,Щaти,Щит,Щита,Щото,Щете,Шетат,Шетайте,
Ушатият(с Уши),Ушатата,Ушатото,Ушатите,

ЩТЛ Ощетил,Ощетила,Ощетило,Ощетили,Ощетилия,Ощетял,Ощетяла,Ощетяло,Ощетяли,

ЩТН Щатен,Щатна,Щатно,Щатни,Щатния,Ощетен,Ощетена,Ощетено,Ощетени,Ощетения,

ШТХ/ЩХ Шетах,Шетаха,Щях,Щяха,Ищах(Апетит,Желание,Мерак),

---
Този Списък с Еднакви Думи периодично го обновяваме и допълваме.

Думите от юдeйския,които периодично привеждаме тук в тази Тема,са само за Сравнение,
и за Разкриване на Скрития им Умисъл.
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь

 


Изработка violeta.bg