Oпознаи себе си, за да се обикнеш.
Опознай мъжа си, за да го обичаш такъв какъвто е.
O
познаи децата си за да ги направиш щастливи хора!

2.БулТракийска Кабала. Еднаквите Думи/Понятия започващи с Б,В,Г и Д Печат Е-мейл

Еднаквите Думи/Понятия - Б,В,Г и Д
Еднаквите по Скрита Същност Думи/Понятия според Канона за Еднаквите Съгласни.
---

...В Началото бе Словото...
Словото е Началото.Началото е Слово
Природата на Думите.Думите на Природата
Думите разказват сами за себе си
Буквалните Думи в буквален Смисъл
Буквалният Смисъл на Думите
Архитектоника на Буквите.Буквите на Архитектониката
Архитектура на Думите.Думите на Архитектурата
Архитектура на Речта.Речта на Архитектурата.
Името на Думата.Думата на Името
Името на Името.Думата на Думата
Свещеният Мъртъв Тюркско-Тракийски Български Език
ПраРеч и ПраЕзик
Българо-Тракийска Кабала.
В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Дела с Думи - Буквално Казано

Търсачът и Тълкувачът на Думи
---
Канон за Еднаквите Съгласни

Всички Думи/Понятия които имат едни същи Съгласни Звуци и Букви,подредени в една и съща Последователност,имат една и съща взаимосвързана,взаимозаменяема и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
Всички Думи/Понятия с едни и същи Съгласни Звуци и Букви принадлежат към едно Семейство.
По-важни са Звуците,а после Буквите с които са изписани Звуците.
---

---

Така нареченият Шoфар също е класически Пример за Проба за Присвояване,за Проба за „Прихватизация" на чужди Символи и Знания като Кабалата.
Свиренето с животински Рог е практикувано от древни,до чак сегашни наши Времена от доста Народи,включително и от нашите Прадеди Кановете,и от нашите Народи.В Каббале Шофар означает Раскрытие тайной Мудрости в широких Массах, являющееся предварительным и обязательным Условием полного Избавления.

В Кабала Шофар означава Разкриване на Тайната Мъдрост на широките Маси,на Народа,което се явява предварително и задължително Условие за пълното Спасение.

Распространение этой Мудрости (Каббалы) в Массах называется „Шофар“,подобно Шофару — бараньему Рогу,Звук которого разносится на большие Расстояния. Так же и Отзвук этой Мудрости будет разноситься по всему Миру.

Разпространението на тази Мъдрост - Кабала сред Масите,сред Народа се нарича Шофар.Подобно на Шофара - Рогът от Овен,Звукът от който се носи на големи Разстояния,така и Отзвукът на тази Мъдрост ште се разнася по целия Свят.

Считается, что именно Звук Шофара имеется в Виду под «последней Трубой» в Конце Дней.


Думата и Понятието Шофар имат една и съща Скрита Същност според Канона ми за Еднаквите Съгласни с Думата и Понятието Шифър.Именно,само,и единствено моята Българо-Тракийската Кабала,именно, само,и единствено моята,нашата БулТракийска Кабала е Шифърът.

---

Канон за Еднаквите Съгласни

Всички Думи/Понятия които имат едни същи Съгласни Звуци и Букви,подредени в една и съща Последователност,имат една и съща взаимосвързана,взаимозаменяема и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
Всички Думи/Понятия с едни и същи Съгласни Звуци и Букви принадлежат към едно Семейство.
По-важни са Звуците,а после Буквите с които са изписани Звуците.
---Б Боя(Цвят,Багра),Бая(Баене),Бюю(Магия),Аба,Боа,Абба(Дядо),Абе,
Абии(По-голям Брат),Абу(Кака),Бой(Височина,Ръст),Бей(Титла),Бой,Бия,Бие,Бий,
Убия,Убий,Boy(Момче),Бай,Иба,Иби,Ибе,Бу(Това),Баа(Лоза),Баа(Викай),Абба(Дядо),

ББ Баб(Врата),Баба,Баби,Боб,Боба,Баба/Боба(Баща),Бебе,
Буба,Буби(копринени Гъсеници),Баба(Жена),

ББН Бубен(шамански муз. ударен Инструмент),Бобина,Бобини,Бабин,Бабина,Бабино,Бабини,Бабиния,
Бобен,Бобена,Бобено,Бобени,Бобения,Бубено(Семе от копринени Буби),Бобан(Баща ти),

ББР Бобър,Бобъра,Бобри,Бъбря,Бъбри,

БВ Обявя,Обява,Обяви,Бавя,Бави,Бива,Убива,Убивай,Обува,Обувай,Обайва,Обайвай,

БВК Бивак,Бивака,Обувка,Обувки,

БВН Бивна,Бивни,Убиване,Бавене,Обвиня,Обвини,Бавен,Бавна,Бавно,Бавни,Бавния,
Обуване,Обувен,Обувна,Обувно,Обувни,Обувния,

БВТ Обявата,Обявите,Бавят,Бавете,Убиват,Убивайте,Обуват,Обувайте,

БВШ Обявиш,Обявеше,Убиваш,Убиваше,Бавиш,Бавеше,Бивш,Бивша,Бившо,Бивши,Бившия,
Обуваш,Обуваше,

БГ Бог,Бога,Богу,Убогу,Бяг,Бяга,Бягай,Бъг,Big(Голям),Буги,Бъги,

БГН Богиня,Богини,Бягане,Байгън(Прекалено,Натрапчиво),

БГР Бугари(Българи),Багра,Багри,Обагря,Обагри,Бейгир(Кон),Багер,Багера,Багери,

БГРН Багрене,Багрен,Багрена,Багрено,Багрени,Багрения,Обагрен,Обагрена,Обагрено,
Обагрени,Обагрения,Обигран,Обиграна,Обиграно,Обиграни,Обиграния,

БГТ Богът,Бягат,Бягайте,Богат,Богата,Богато,Богати,Богатия,Багета,Багети,Бъгита,
Багет(р.Рамка на Картина),Богатея,Богатей,

БД Буда(Божество),Бъда,Бъди,Бдя,Бди,Обед,Обеда,Обеди,Будай(Жито),Обадя,Обади,
Будя,Буди,Бод,Бода,Боди(Бельо),Биде,Обида,Обидя,Обиди,Беда,Беди,Убода,Убоди,Убоде,

БДН Буден,Будна,Будно,Будни,Будния,Беден,Бедна,Бедно,Бедни,Бедния,Бъдни,Бъдна,Бъдно,
Бъдния(Бъдещия),Будене,Беднее,Беднея,Обедней,Обеднее,Обеднея,Обедней,Бодене,
Убоден,Убодена,Убодено,Убодени,Убодения,Убеден,Убедена,Убедено,Убедени,Убедения,
Обединя,Обедини,Обиден,Обидно,Обидни,Обидена,Обидено,Обидени,Обидения,
Обеден,Обедна,Обедно,Обедни,Обедния,

БДНН Бъднина(Бъдеще),Бъднини,Обединение,Обединения,Беднеене,

БДР Бодро,Бодър,Бодра,Бодри,Бодрия,Ободря,Ободри,Бедро,Бедра,

БДТЛН Бдителен,Бдителна,Бдително,Бдителни,Бдителния,
Убедителен,Убедителна,Убедително,Убедителни,Убедителния,

БЖ Боже,Бижу,Беж(Бягай),Беж(Бежово),

БЖВ Бежов,Бежова,Бежово,Бежови,Обожава,Обожавай,

БЖД Обажда,Обаждай,Обижда,Обиждай,

БЖДН Убеждение,Убеждения,Обаждане,Обаждания,Убождане,Убождания,Обиждане,Обиждания,
Обиждан,Обиждана,Обиждано,Обиждани,

БЖР Божур,Божура,Божури,Абажур,Абажура,Абажури,

БЗ База,Бази,Обоз,Обози,Боза,Бози,Бозая,Бозае,Бозай,Беяз(Бяло),Буза,Бузи,
Биз(Ние),Биз(Шило),Биз(Ние),Бизе(на нас),Без,Без(Кърпа),Бъз,Бъзе,
Бооз(Гърло),Боаз(Проток),Буза,Бузи,Обуз(Бреме,Тегоба,Тежест),Боз(Разваляй,Разруши),
Баз(юд.Сокол),Буз(Лед),Бъзаа(Теле,Теленце),

БЗДН Бездна,Бездни,Вездънна,Бездънни,Без-Дъно,Без-Ден,Безидейно,Безидеен,Безидейна,
Безидейни,Безидейния,

БЗК Бузка,Бузки,Бозка,Бозки,Бъзика,Бъзикай,

БЗЛВ Боязлив,Боязлива,Боязливо,Боязливи,Бъзлив(Страхлив),
Бъзлива,Бъзливо,Бъзливи,Бозоляво(Бежово),

БЗН Бизон,Бизона,Бизони,Бозон(елемент. Частица),Бозона,Бозони,Бозаене,Бозяно,
Бъзна,Бъзни,Обозен,Обозна,Обозно,Обозни,Обозния,Бозан(този който разваля Нещо,Развалящия),

БЗПЛТН Безплатен,Безплатна,Безплатно,Безплатни,Безплатния,Безплътен,Безплътна,
Безплътно,Безплътни,Безплътния,

БЗР Обзор,Обзора,Обзори,Базар,Базара,Базари,Базира,Базирай,Бозар(Развалящ,Може да развали),

БЗЧСТН Безчестен,Безчестна,Безчестно,Безчестни,Безчестния,Безучастен,Беучастна,
Безучастно,Безучастни,Безучастния,

БК Бук,Бука,Буки,(Бъ,Втората Буква),Абак(Сметало),Бик,Бика,Бек(Защитник),Юбка(Пола),
Абак(арх.Елемент),Бак(Гледай),Йобек(Купчина),

БКВ Буква,Букви,Обков,Окова,Обкови,Буков,Букова,Буково,Букови,Буковия,
Обиква,Обиквай,Бикове,Бекове(Защитници),

БКВН Обикване,Обиквана,Обиквано,Обиквани,Обиквания,Буквен,Буквена,Буквено,Буквени,
Буквения,

БКЛ Бъкел,Бокал,Бокала,Бокали,Бакалия,Бакалии,Букла(Къдрица),Букли,Бекле(Чакай),
Обикаля,Обикаляй,Обиколя,Обиколи,Бакле(Вид Боб),

БКН Обикна,Обикне,Обикни,Бакън(Огледай се),Бикини,Бюкен(Усукващия/та),

БКР Бакър(Метал,Мед),Бакър(Кофа),Бакъра,Бакъри,Бекяр(Неженен,Неомъжена),

БКС Бокс,Бокса,Бекас,Бекаси,Бакс,

БКСР Боксьор,Боксьора,Боксьори,Боксер,Боксери,Буксир,Буксира,Буксири,

БКТ Букет,Букета,Букети,Буката,Буките,Бикът,Бойкот,Бойкота,Бойкоти,Абакът,

БЛ Баал(Ваал,Бог),Bella(Хубава),Бяло,Бяла,Бял,Бели,Белия,Биль(Знай),Бель(Кръст,анатом.),
Обло,Объл,Обла,Обли,Облия,Бал(абитуриентски),Бал(Степен по изм.Скала),Бал(обща Оценка),
Бил,Било,Била,Били,Бал(пчелен Мед),Blue(Синьо),Ball(Топка),Биле(Билка),Бельо,
Убил,Убила,Убило,Убили,Убилия,Било(на Планина),Було(булчинско),Буля(Леля),Беля,Бел(Лопата),Була(папска),
Бул(Намери),Обол(Монета),Боли,Более,Белее,Белея,Белей,Убол,Убола,Уболи,Уболия,
Bull(Бик),Блея,Блее,Блей,Bell(Камбана),Биле-Биле(Знаейки),Юбилей,Юбилея,Юбилеи,
Абла(Кака,почетно Обръщение към Жена),Баала(Вържи,Завържи),Боул(Удави се),
Белле(Забележи),Бол(Много),Бьойле(Така,по моя Начин),Булуу(монг.дървена Лъжица),
Балай(Нека,Дано),Белли(Ясно е,Знае се),Боялъ(Боядисано),Бююле(Омагьосай,Урочасай),
Балую(Глезя),Балуй(Глези),

БЛВ Облива,Обливай,Бълва,Бълвай,

БЛГ Болга(Благо),Благо,Блага,Благ,Благи,Благия,Белег,Белега,Бильги(Знание),
Облага,Облаги,Обляга,Облягай,Белуга(Риба),Облог,Облога,

БЛГН Благун (Вид наш Дъб),Благина,Благини,Облягане,Облегна,Облегни,
Облагане,Облаган,Облагана,Облагано,Облагани,Облагания,

БЛГР Българи,Блогър,Блогъра,Блогъри,

БЛД Блюдо,Блюда,Blood(Кръв),Bloody(Кърваво),Балада,Балади,Блед,Бледа,Бледо,Бледи,
Бледия,Болид,Болиди,Облада,Обладае,Обладай,Обладая,Бааладъ(Върза,Завърза),

БЛДВН Боледуване,Обладаване,

БЛДН Бледен,Бледна,Бледно,Бледни,Бледния,Бледнее,Бледнея,Бледней,
Обладан,Обладана,Обладано,Обладани,Обладания,

БЛЖ Бележа,Бележи,Ближа,Ближе,Блажа,Блажи,Облажа,Облажи,Обложа,Обложи,Оближа,Оближе,

БЛЖК Бележка,Бележки,Болежка,Болежки,Ближейки,Блажейки,Обложка,Обложки,

БЛЖН Блиижене,Ближен,Ближна,Ближно,Ближни,Ближния,Блажене,Блажно,Блажна,Блажни,
Блажния,Блажен,Блажено,Блажена,Блажени,Блажения,Обложен,Обложено,Обложена,
Обложени,Обложения,

БЛЗ Близо,Блазе,Блуза,Блузи,Облиза,Близа,Беляза,Белези,

БЛЗК Белязка(Белег),Белязки,Близък,Близка,Близко,Близки,Близкия,

БЛЗН Близане,Облизан,Облизана,Облизано,Облизани,Облизания,Белязане,Белязан,Белязана,
Белязано,Белязани,Белязания,Болезнь(Болест),

БЛЗНЦ Близнаци,Близнаци (Зодия),Белезница,Белезници,БЛ-Знаци,БЛЗН-Ци,

БЛК Облак,Облака,Облик,Облика,Облека,Ябълка,Ябълки,Булка,Булки,Блик(Светлина),
Блика(Извор),Бликай,Балък(Риба),Билек(Лакът),Black(Черен),
Болка,Болки,Облака(Облаци),Обелка,Обелки,Белка(Животно),Белки,Билек(Лакът),
Биилик(Единни,Заедно),Баалък(Лозе),Балка(Греда,Стълб),Балки,

БЛКН Балкан,Балкана,Балкани,Бал-Кан,Балкон,Балкон,Балкони,Бликане,Бликания,
Облякан(Облечен на Жаргон),Облякани,

БЛН Блян,Бляна,Балон,Балона,Балони,Облян,Обляна,Обляно,Облени,Обления,
Болен,Болна,Болно,Болни,Болния,Бална(за Бал),Обилен(Изобилие),
Обилна,Обилно,Обилни,Обилния,Блеене,Обелен,Обелена,Обелено,Обелени,Обеления,Белина,

БЛНВ Блянове,Бленува,Бленувай,Болнав,Болнава,Болнаво,Болнави,Болнавия,
Бълнува,Бълнувай,

БЛСК Блясък,Блясъка,Бляска,Бляскай,Блъска,Блъскай,Обелиск,Обелиска,

БЛСТ Блести,Блестя,Област,Области,Областта,Баласт,Баласта,Болест,Болестта,Болести,

БЛТ Баалат(Владетелка,Стопанка),Билет,Билета,Билети,Белот,Балет,Булут(Облак),Блат(за Торта),Болт,Болта,
Балтия(Брадва),Блато,Блата,Бялата,Белите,Белият,Бялото,Обелят,Обелете,Балът,
Булото,Булята,Облеят,Облейте,Блеят,Блейте,Булет(Kуршум),Болят,Болеят,Болейте,
Баалат(Свържи),

БЛХ Бълха,Бълхи,Белих,Белиха,Обелих,Обелиха,Блеех,Блееха,Блях,Бляха,

БЛЧ Облаче,Облича,Обличай,Облече,

БЛЧН Облачен,Облачно,Облачни,Облачния,Обличане,Облечен,Облечено,Облечена,
Облечени,Облечения,Облъчен,Облъчена,Облъчено,Облъчени,Облъчения,Булчина,

БН Бену(Бог),Беин(Мозък),Бен(Аз),Бен-Бен,Бон(изт.Митраизъм),Баня,Бани,Бон,
Бин(Хиляда),Бина(Сграда),Баене,Обаяние,Боене,Биене,Бен(Сперма,Еякулация,Зачеване),
Ибaне,Ебaне,Бойун(Врат,Шия),Боен,Бойна,Бойно,Бойни,Бойния,Баян(муз.Инструмент),
Буун(Нос),Бююн(Днес),Бейен(Харесай),

БНД Банда,Банди,Бенд,Бенда,Band(Лента,Панделка),Бейенди(Хареса),

БНДЖ Банджо,Бънджи,Ябанджъ(Чужденец,Пришелец),Бандаж,Бандажа,Бандажи,Бендже(Според мен),

БНК Банка,Банки,Бенек(Петно),Бунак(Тъпак),Бенка,Бенки,Bank(Пейка,Скамейка,Масичка),
Bannock(Вид Хляб на Чергарите печен на открит Огън),Банка(Буркан,Консервна Кутия),

БНКР Банкер,Банкера,Банкери,Бункер,Бункера,Бункери,Банкира,Банкирай,

БНКРТ Банкерът,Банкерите,Банкират,Банкирайте,Бункерът,Бункерите,Банкрут,

БНР Банер,Банера,Банери,Бунар(Кладенец),Бинар,

БНТ Бент,Бента,Бунт,Бунта,Бинт,Бинта,Банята,Баните,

БНСК Обноски,Бански,

БР Борей(Бог на северния Вятър),Бир(1,Едно),Брой,Броя,Брои,Бера,Бери,Буря,Бури,
Бор(Дърво)Бор(хим. Елемент),Бар,Бара,Бара(Вада),Барай(Пипай),Баир,Баира,Баири,
Бира,Бири,Bear(Мечка),Буре,Обор,Обори,Обир,Обира,Обера,Обери,Обирай,Обра,
Абер(Вест,Новина),Йьобюр(Друго,Другия,по друг Начин),Бор(приливна Вълна),

БРБН Барабан,Барабани,Борбен,Борбена,Борбено,Борбени,Борбения,Борбения,Бърбън,

БРБР Бърборя,Бърбори,Барабар,

БРВ Браво,Брава,Брави,Борове,Боравя,Борави,Брова(Вежда),Обрив,Обрива,Обриви,Обривай,
Оборва,Оборвай,

БРГ Бряг,Брега,Берег,и(Бряг,Брегове),Береги(Пази),Бургия,Бургии,

БРД Обред,Обреда,Обреди,Бард,Барда,Брада,Бради,Брод,Бродя,Бред(Бълнуване),Борд,
Борда,Борода(Брада),Бред(Бълнуване,Безсмислици),

БРЖ Буржоа,Буржуи,Биржа(Борса),Бараж,Баража,Баражи,Бърже,Обрежа,Обреже,

БРЗ Бреза,Брези,Бриз,Образ,Образа,Образи,Бързей,Бързея,Бързеи,Бързо,Бърза,Бързай,
Обряза,Бирюз(полускъп.Камък),Абразио,

БРЗВН Образуване,Образувание,Образувания,Образуван,Образувана,Образувано,Образувани,
Образоване,Образован,Образована,Образовано,Образовани,Обрязване,Обрязван,Обрязвана,
Обрязвано,Обрязвани,Обрязвания,Брезовина,

БРЗН Бързане,Образно,Образни,Образния,Обрязан,Обрязани,Обрязания,

БРЖ Бърже(Бързо),Бараж,Баража,Баражи,Биржа(Борса),Буржоа,

БРК Брак(гражд.),Брак(Бракувано),Барок,Барака,Бараки,Бурка,Бурки,Байрак,Байряка,
Борика(Бор),Оброк(Обричане),Бюрек,Бърка,Бъркай,Обърка,Объркай,Уборка,Уборки,
Бърак(Остави),Бюрюк(Усукано),Барак(юд.Мълния),Йъбрък(Ибрик),

БРКД Барикада,Барикади,Баракуда,Баракуди,

БРКН Буркан,Буркана,Буркани,Бъркан,Бъркана,Бъркано,Бъркани,Объркан,Объркано,
Объркана,Объркани,Объркания,Бръкна,Бръкне,Бръкни,

БРЛ Берил(хим.Елемент),Борил,Борила,Борило,Борили,Борилия,Брал,Брала,Брало,Брали,
Бралия,Обрал,Обрала,Обрало,Обрали,Обралия,Оборил,Оборила,Оборило,Оборили,Оборилия,
Бруля,Брули,Обруля,Обрули,

БРМ Брама(Брахма,Бог),Байрам,Байрама,Бреме,Бурма,Бурми,Броим,Броиме,Берем,Береме,
Борим,Бориме,Оборим,Обориме,Оберем,Обереме,Брама(Порода Кокошки),Бръм,

БРМН Брамин,Брамина,Бременна,Бременни,Обременя,Обремени,

БРМЧ Обрамча,Обрамчи,Бръмча,Бръмчи,Бормочу(Бръщолевя),

БРН Бран(Война),Браня,Брани,Бране,Браун(Кафяво),Обран,Обрана,Обрано,Обрани,Обрания,
Обърна,Обърни,Бърни(Устни),Барион(елем.Частица),Бариона,Бариони,Броене,Обиране,
Оборен(Обор),Оборна,Оборни,Оборния,Оборен(Оборване),Оборена,Оборено,Оборени,
Оборения,Барон,Барона,Барони,Бурен,Бурна,Бурно,Бурни,Бурния,Бурен(Плевел),
Бурена,Бурени,Бурение(Пробиване,Сондиране),

БРНХ Браних,Браниха,Обърнах,Обърнаха,

БРС Брус(за точене на Ножове),Барс,Барса(Животно),Бърса,Бърсай,
Брось(Захвърли),Борса,Борси,

БРСН Бърсане,Бръсна,Бръсне,Обръсна,Обръсне,Бросен(Захвърлен),

БРТ Берут(Богиня на Съюза),Брат,Брата,Братя,Оборот,Оборота,Обороти,Обрат,Обрати,Барут,Барута,
Бурята,Бурите,Берат,Берете,Оберат,Оберете,Обират,Обирайте,Бирата,Бирите,Бурията,
Буриите,Бурето,Бурета,Броят,Броите,Бройте,Оборят,Оборете,Борят,Борете,
Аборт,Аборта,Аборти,Барета,Барети,

БРТН Обратно,Обратен,Обратна,Обратни,Обратния,Оборотен,Оборотна,Оборотни,Оборотния,
Брутен,Брутна,Брутно,Брутни,Брутния,Оборотний(Върколак),

БРХ Броих,Броиха,Борих,Бориха,Оборих,Обориха,Берях,Беряха,Оберях,Оберяха,Обрах,
Обраха,Брех,

БРЧ Обръч,Обръча,Обръчи,Брич,Брича,Борч,Борча,Бърча,Бърчи,Обрича,Обричай,Обрече,

БРЧН Брачен,Брачна,Брачно,Брачни,Обречен,Обречена,Обречено,Обречени,Бърчене,

БРШ Бърша,Бърши,Бърше,Бориш,Бореше,Обориш,Обореше,Броиш,Броеше,Береш,Береше,

БРШК Брошка,Брошки,Бурушук(Нагънато,Омачкано),

БРШН Баришня(Господарка),Брашно,Брашна,Бършене,

БС Бес(Богиня),Беси(трак.жречески Род),Беса(алб.Вяра,Вярност на дадената Дума),
Ибис(Птица),Бас(Стъпи,Стъпвай),Бас(Облог),Баса,Бяс,Беса,Бос,Боса,Босо,Боси,Босия,
Беся,Беси,Обеся,Обеси,Бис,Бас(певч.Глас),Бас(Настъпи,Настъпвай),
Бусы(Мънистен Гердан),Йeбусеи(Йeвусеи,Кaнаанско-тракийски Род и Народ),Йeбус(Йeрусалим),

БСД Беседа,Беседи,Обсада,Обсади,Обсъдя,Обсъди,Басид(Просто),

БСЛК Босилек,Босилека,Бесилка,Бесилки,

БСМ Басма(Вид Плат),Басми,Бесим,Бесиме,Обесим,Обесиме,

БСН Басейн,Басейна,Басейни,Басан(Стъпващия(та),Стъпилия(та)),Басня,Басни,
Босеан(масонски Флаг),Бесения,Обесен,Обесена,Обесени,Обесения,
Бесен,Бясна,Бясно,Бесни,Бесния,Обясня,Обясни,Бусины(Мъниста),

БСНТ Абсент,Бесният,Бесните,Обесеният,Обесеното,Обесената,Обесените,Бясното,
Бясната,Басейнът,Басейните,

БСТ Бесите(трак.жречески Род),Ибисът(Птица),Басът(Облог),Бясът,Бесът,Босият,Босата,Босото,Босите,
Бесят,Обесете,Обесят,Бисът,Басът(певч.Глас),Басите,Бюст(женски),Бюста,Бюстие,
Бюст(скулптурен),Бесте(Песен,Композиция),

БСТВ Убийство,Убийства,Буйство,Буйства,

БСТН Бастион,Бастиони,Бостан,Бостана,Бостани,Бастун,Бастуна,Бастуни,Бастън(Стъпи),
Обстоен,Обстойно,Обстойна,Обстойни,Обстойния,

БСТР Бистър,Бистра,Бистро,Бистри,Бистрия,Бастър(Натискай,Притискай),
Бистро(Заведение),

БТ Обет,Обета,Битие,Бития,Обятия,Бит(Битово),Бейт(юд.Дом),
Байт(Единица Информация),Бит(Биене),Баят,Байте,Обаят,Обайте,Баят(Престоял,прим.Хляб),
Убит,Убита,Убито,Убити,Убития,Бият,Бийте,Убият,Убийте,Боти,Обут,Обута,
Обуто,Обути,Обутия,Обуят,Обуйте,Боят,Бойте(се),Боите,Боята(Багра),
Бут(анатом.Крак),Бута,Бутай,Бит(Бухалка),Батъ(геогр.Посока Запад),
Батии(Боде,Потъва),Баттъ(Потъна),

БТВ Обитава,Обитавай,Битува,Битувай,Бутва,Бутвай,Битва(Битка),

БТВН Обетована(Земя),Обитавана,Обитаван,Обитавано,Обитавани,Обитаване,Обитавания,

БТК Битка,Битки,Батак,Битак,Битака,Батко,Убытки(Загуби),Батик,

БТЛ Обител,Обитела,Обители,Баталия,Баталии,Бутал,Бутала,Бутало,Бутали,Буталия,
Бутало(маш. Елемент),Бутала,Баятел,Баятеля,Баятели,

БТЛН Обителен,Обителна,Обително,Обителния,Обаятелен,Обаятелна,Обаятелно,Обаятелни,
Обаятелния,Бутален,Бутална,Бутално,Бутални,Буталния,Батальон,Батальона,Батальони,

БТР Бутер(Масло),Бутера,Батерия,Батерии,Батарея(военна),Батареи,Батарея(Батерия),

БХ Бях,Бяха,Убих,Убиха,Убиех,Убиеха,Баех,Баеха,Обух,Обуха,Ибaх,Ибaхa,Ибяx,Ибяxа,

БХР Бухур(Тамян),Бахар(Пролет,Младост),Бахар(Подправка),Бахур,

БЦ Убиец,Убиеца,Убийца,Убийци,Обеца,Обеци,Боц,Буца,Буци,

БЧ Обич,Обича,Обичаи,Обичай,Обуча,Обучи,Бич,Бича,Бичи,Обаче,Биче,Beach(Плаж),
Бича(Бичене на Дъски),Бачиу(рум.Овчар),

БЧК Бъчак(Нож),Бучка,Бучки,Бичкия(Трион),Бачка,Бачкай,Обичка(Обеца),Обички,
Обичка(Обича),Обичкай,

БЧН Обичане,Обичан,Обичана,Обичано,Обичани,Обичания,Обучение,Обучения,Обучен,
Обучена,Обучено,Обучени,Обичайно,Обичаен,Обичайна,Обичайни,
Обично,Обичен,Обична,Обични,Обичния,Бучене,Бичене,

БЧШ Обичаш,Обичаше,Обучиш,Обучеше,Бучиш,Бучеше,Бичиш,Бичеше,

БШ Баш(Главен,Водещо,Начело),Беше,Биеш,Биеше,Боиш,Боеше,Баеш,Баеше,Убиеш,Убиеше,
Ибеш,Ибеше,Бош(Празен),Беш(5,Пет),

БШН Башня(Кула),Башни,Бушон,Бушона,Бушони,Бошуна(Напразно),
Бошан(Раздели се,Отвържи се,Развържи се,Освободи се),Бешеный(Бесен),

БЩ Баща,Бащи,Обуща(Обувки),Обеща,Обещая,Обещае,Обещай,Общ,Обща,Общо,Общи,Общия,
Баещ,Баещо,Баеща,Баещи,Баещия,Биещ,Биеща,Биещо,Биещи,Биещия,
Боящ(се),Бояща,Боящо,Боящи,Боящия,

БЩН Обещание,Обещания,Обещан,Обещана,Обещано,Обещани,Бащиния,Община,Общини,
Общение(Общуване),

---

В Вайя(Богиня на Ветровете и Смъртта),Аве,Ава(Въздух,Атмосфера,Атмосфери,Време),
Ев(Дом),Юва(Гнездо),Вая,Вае,Вай,Вие,Вий,Ви,Вее,Вея,Ева,Ова(Равнина,Долина),Ива(Дърво),
Айва(Дюля),Вия,Вой,Ав(Месец),Увия,Увие,Увий,Уви,Вий(Дух в укр.Вярвания),

ВВД Войвода,Войводи,Въведа,Въведи,Във-Вода,

ВГН Вагон,Вагона,Вагони,Вагина,Вагини,Веган,Вегани,Выгони(Гони,Изгони),

ВД Видо(ез.Божество),Вода,Води,Видия(Знание),Видя,Увидя,Веди,Вуду(Магия),Вид,Вада,Вади,Вида(Виждам),
Видия(Инструмент),Водя,Овод(Стършел),Увод,Увода,Уводи,Видуй(юд.Изповед),
Ведаа(Прощаване),Вадя,Евде(у Дома),Овде(Навсякъде),Въдя(Развъждане),Въди,
Ведаю(Познавам,Чувствам,Завеждам,Управлявам,Ръководя),Ведь(Наистина),Вееди(Даде),

ВДЛ Видело(Разсъмване),Видял,Видяло,Видяла,Видялия,Видели,Виделия,Водил,Водило,
Водила,Водили,Водилия,Вадил,Вадило,Вадила,Вадили,Вадилия,Увидил(Видял),
Видала(Одеало),Водолей(Зодия),Вода-Ель,Веди-Ель,Видия-Ель,ВД-Ель,

ВДМ Видимо,Ведьма(Вещица),Видим,Видима,Видими,Увидим(Ще видим),

ВДН Видение,Видения,Видяно,Видян,Видяна,Видени,Видно,Виден,Видна,Видни,Видния,
Воден,Водна,Водно,Водни,Водния,Водене,Водена,Водено,Водени,Водения,
Уводен,Уводно,Уводна,Уводни,Уводния,Вадене,Ваден,Вадена,Вадено,Вадения,
Ведно(Заедно),Ведение(Водене,Ръководене),

ВДР Ведро(Кофа),Ведра,Ведър,Ведро,Ведри,Ведрия,

ВДХ Видях,Видяха,Водих,Водиха,Вадих,Вадиха,

ВЖ Виж,Важи,Важа,Въже,Уважа,Уважи,Вижу(Виждам),

ВЖД Вожд,Вожда,Вижда,Виждай,Вежда,Вежди,

ВЖДН Виждане,Виждания,Виждан(Съвест),

ВЖН Уважение,Уважения,Уважена,Уважено,Уважени,Уважения,Въжено,Въжен,Въжена,
Въжени,Въжения,Важно,Важен,Важна,Важни,Важния,

ВЖТ Въжето,Въжета,Важат,Важете,Уважат,Уважете,Вижте,Вижут(Виждат),

ВЗ Визия,Визии,Ваза,Вази,Везе(Везане),Виза,Визи,
Возя,Вози,

ВЗД Везде(Навсякъде),Въздай,Взидай,

ВЗЛ Възел,Възела,Възли,Взел,Взела,Взело,Взели,Взелия,

ВЗМН Взимане,Взимания,В-Замяна,В-Земния,Взаимен,Взаимна,Взаимно,Взаимни,Взаимния,

ВЗН Везна,Везни,Везение(Да ми върви,Късмет,Сполука),Везане,Везана,Везани,Везан,Везания,
Возене,Возен,Возена,Возено,Возения,Везни(Зодия),

ВЗР Везир,Везира,Везири,Взор,Взора,Взира,Взирай,Визира,Визирай,Възира,Възирай,
Взря(се),Взри(се),

ВЗТ Визията,Визиите,Визата,Визите,Визита,Визити,Вазата,Вазите,Взет,Взета,Взето,
Взети,Взетия,Возят,Возете,Вузът,

ВК Век,Века,Вик,Вика,Викай,Вейка,Вейки,Вук(Вълк),

ВКВ Векове,Векува,Векувай,Виква,Виквай,Викове,

ВКН Викане,Викна,Викни,Викан,Викана,Викано,Викани,Викания,

ВКЛ Вокал,Вокали,Викал,Викала,Викало,Викали,Вакло,Вакъл,Вакла,Вакли,

ВКС Вкус,Вкуса,Вкуся,Вкуси,Овкуся,Овкуси,Вакса,Вакси,

ВКТ Векът,Викът,Викат,Викайте,Вакът(Време),

ВЛ Ав-Ель,Вели(Светец,Светия),Воля,Воли,Евалла,Овал,Овали,Вал,Воал,Воали,
Вол,Вола,Вале,Еввел(Минало),Вила(земед.Инструмент),Вили,Вила(извънгр.Къща),
Авул(Ограда),Вали(Дъжд),Оваля,Вяло,Вял,Вяла,Вяли,Вялия,Виола,Виоли,
Евли(Омъжена,Женен),Влияя,Влияе,Влияй,Влея,Влее,Влей,

ВЛГ Влага,Влага(Вложение),Влагай,

ВЛЖ Валеж,Валежа,Валежи,Вложа,Вложи,

ВЛК Велико,Велика,Велик,Велики,Великия,Вълк,Вълка,Влак,Влака,
Валяк,Валяка,Влек,Влека,Вилка,Вилки,

ВЛН Веление(Повеля),Вълна,Вълни,Явление,Явления,Влияние,Влияния,Вилнее,Вилнея,Вилней,
Авалон,Волан,Волани,Волно,Валун,Волен,Волна,Волни,Овалян,Оваляна,Оваляно,Оваляни,

ВЛНВ Вълново,Вълнов,Вълнова,Бълнови,Вълновия,Вълнува,Вълнувай,

ВЛНН Вълнение,Вълнения,Уволнение,Уволнения,Вълнен,Вълнена,Вълнени,Вълнено,

ВЛР Волиера(за Птици),Еволюира,Еволюирай,Валира,Валирай,

ВЛСТ Власт,Властта,В-Лъст(В Ласкателства),Власат,Власата,Власато,Власати,Власатия,
Овластя,Овласти,

ВЛТ Валута,Валути,Валат(пълна Загуба в Играта на Карти),Волт,Волта,Вилает,Вилаета,
Валят,Валете,Овалят,Оваляйте,Валета,Волята,Вилата,Вилите,Воалът,Влеят,Влейте,

ВЛХ Валяха,Влях,Вляха,Влеех,Влееха,Влах(Народност),Овалях,Оваляха,

ВЛЦ Виелица,Виелици,Вилица,Вилици,Валци,Валяци,Влеци(Влек),Еволюция,

ВЛЧ Величие,Величия,Величая,Величае,Величай,Вълча,Вълче,Вълчи,Влача,Влачи,
Влече,Увлече,Увелича,Увеличи,Увлича,Увличай,Увълча,Увълчи,

ВЛЧН Величина,Величини,Увлечение,Увлечения,Увеличение,Влечение,Влечения,Влечене,
Величаене,Величан,Величания,Влачене,Влачен,Влачено,Влачена,Влачени,Влачения,
Овълчен,Овълчена,Овълчено,Овълчени,Овълчения,Увеличен,Увеличена,Увеличено,
Увеличени,Увеличения,

ВМ Виме,Вам,Боюем(Воюваме),Веем,Вееме,Увием,Увиеме,Ваем,Ваеме,Вием,Виеме,

ВН Вани(слав.Богове в сканд.Митология),Явно,Явен,Явна,Явни,Явния,Война,Войни,Воин,Воини,Bоенна,
Bоенни,Bоенния,Вина,Вини,Авеню,Воня,Вони,Вън,Вино,Овен,Овена,Овни,Вена,Вени,
Вана,Вани,Ван,Веене,Виене,Веяна,Овен(Зодия),Вън,Айван(Животно/и,Животинка,Добитък),

ВНСН Внасяне,Внесен,Внесена,Внесено,Внесени,Внесения,Вносен,Вносна,Вносно,
Вносни,Вносния,

ВНТ Ваните(слав.Богове),Войната,Войните,Вината,Виното,Винят,Винете,Ваната,Ваните,
Военната,Военните,Военното,Военният,Вонята,Овенът,Овните,Овнето,Овнета,
Вената,Вените,Виенето,Веенето,Воинът,Войнът,Аванта,

ВНШН Внушение,Внушения,Външно,Външен,Външна,Външни,Външния,

ВР Вяра,Верую,Верую(Вярвам),Явру(Дете,Чедо,Рожба),Явор(Дърво),Яворе,Вир,Вар,Вор(Крадец),
Авер,Авари,Авария,Аварии,Воайор,Воайора,Воайори,Евро,Ври,Увра,Уври,Авоари,
Вер(Дай,Давай),Вар(Има),

ВРВ Връв(Въженце),Върви,Вярва,Вярвай,Вървя,Върви,Варива,Врява,Яворов(от Дърво Явор),
Яворова,Яворово,Яворови,Яворовия,

ВРВШ Вярваш,Вярваше,Вървиш,Вървеше,

ВРГ Враг,Врага,Varg(Разбойник),Varg(Вълк),Верига,Вериги,Овраг,Оврага,Варяг,
Варга,В-Рога,

ВРД В-Рода,Вреда,Вреди,Вредя,Увредя,Увреди,Варда,Вардя(Пазя),Варди,Увардя,Уварди,

ВРДН Вардене(Пазене),Варден,Вардена,Вардено,Вардени,Вардения,
Уварден(Опазен),Увардена,Увардено,Увардени,Увардения,
Вредене,Вреден,Вредна,Вредно,Вредни,Вредния,Увреден,Увредена,Увредено,
Увредени,Увредения,Вроден,Вродена,Вродено,Вродени,Вродения,

ВРЗ Врази(Врагове),Върза,Вряза,Оврази,Овърза,

ВРЗВ Връзва,Връзвай,Врязва,Врязвай,

ВРЗВН Връзване,Връзван,Връзвана,Връзвано,Връзвани,Връзвания,
Врязване,Врязван,Врязвана,Врязвано,Врязвани,Врязвания,

ВРЗН Вързан,Вързана,Вързано,Вързани,Вързания,Овързан,Овързана,Овързано,Овързани,
Овързания,Врязан,Врязана,Врязано,Врязани,Врязания,

ВРЖ Вържа,Вържи,Върже,Овържа,Овърже,Вражи,Врежа,Вреже,

ВРЖН Въoръжение,Въоръжен,Бъоръжена,Въоръжено,Въоръжени,Въоръжения,
Вьражение(Изказ,Начин на Изразяване,Израз),

ВРК Варак(Станиол),Варака,Врека(Вричане),

ВРМ Време,Время,Верим(Вярваме),Варим,Врим,Виреем,Уврем,Уврим,Яврум(Рожбо,Детето ми),

ВРН Вярно,Верен,Вярна,Верни,Верния,Уверен,Уверена,Уверено,Уверени,Уверение,Уверения,
Врана,Врани,Вран(Черен),Авариен,Аварийно,Аварийна,Аварийни,Аварийния,Върна,Върни,
Варене,Врене,Вранья(Лъжа),

ВРНСТ Вярност,Увереност,Вярността,Увереността,

ВРНТ Вариант,Варианта,Варианти,Верният,Вярната,Вярното,Верните,Върнат,Върната,
Върнато,Върнати,Върнатия,Увереният,Уверената,Увереното,Уверените,
Уверението,Уверенията,Врания(Черния,за Кон),Враната(Кобила),
Браната(Врана,Птица),Враните,Варенето,

ВРР Аврора(Богиня на Зората),Аврора(Северно Сияние),Варира,Варирай,

ВРС Версия,Версии,Вересия,Вересии,

ВРТ Вярата,Врата,Ворота(Врата),Врат(Шия),Аварията,Авариите,
Врут(Лъжат),Верят(Вярват),Вирът,Вариете,

ВРТН Вретено,Вретена,Вретене(изкласяване),Въртене,Въртяно,Въртян,Въртяна,Въртяни,
Въртяния,Увъртане,Увъртания,Вратен,Вратна,Вратно,Вратни,Вратния,

ВРТР Увертюра,Увертюри,Вратар,Братаря,Вратари,

ВРХ Връх,Върха,Върху,Уверих,Увериха,Врях,Вряха,Варих,Вариха,Виреех,Вирееха,

ВРЧ Врач(Лекар),Врича,Вричай(се),

ВРШ Върша,Върши,Вършея,Увериш,Увереше,Вариш,Вареше,Вериш (Вярваш),

ВС Вси(Всички),Вес(Тежест,Тегло),Веся,Веси,Увеся,Увеси,Вися,Виси,Овес,Овеса,
Всуе,Все,Вас,Всьо(Всичко),

ВСК Восък,Восъка,Всяко,Всеки,Високо,Висок,Висока,Високи,Високия,

ВСЛ Васил,Веселие,Весел,Весело,Весела,ВеселиВеселия,Вселя,Всели,Васал,Васали,
Весло,Весла,Увесил,Увесило,Увесила,Увесили,Увесилия,
Висял,Висяла,Висяло,Висели,Виселия,

ВСТ Веста(Гестия,Хестия,Богиня),Вест,Вестта,Вести,Висота,Висоти,Авеста,Васту(Шастра),
Vesta(Кибрит),Весит(Тежи,Претеглено),Вист,Висят,Висете,Увесят,Увесете,Овесът,
Виста(Прима,от Първия Път),

ВСТН Воистина,Въстание,Въстания,Въстана,Въстани,

ВСЧК Всичко,Всички,Всичкия,Височък,Височка,Височко,Височки,Височкия,

ВСШ Висш,Висша,Висши,Висше,Висшо,Висшия,Висиш,Висеше,Увесиш,Увесеше,Весиш(Тежиш),

ВТ Вита(Живот),Витая,Витае,Витай,Воят,Ваят,Вайте,Вият,Вийте,Увият,Увийте,
Веят,Вейте,Вот,Вота,Вето,Евет(Да),

ВТР Аватара,Аватар,Аватари,Автор,Автора,Автори,Вятър,Вятъра,Ветре,Ветер,Water(Вода),
Ветрее,Ветрей,Авиатор,Авиатори,Втори,Втория,Вътре,Увътря,Увътри,Витро,

ВТРН Ветрен,Ветрена,Ветрено,Ветрени,Ветрения,Ветеран,Ветерана,Ветерани,Ватиран,
Ватирана,Ватирано,Ватирани,Ватирания,Увътрен,Увътрена,Увътрено,Увътрени,Увътрения,

ВХ Ваех,Ваеха,Веех,Вееха,Виех,Виеха,Вих,Виха,Увиех,Увиеха,Увих,Увиха,

ВХР Вихър,Вихъра,Вихри,Вихря,

ВЦ Овца,Овци,Ивица,Ивици,ВЕЦ,Виц,Вица,

ВЧ Вече,Овче,Овчо,Овчи,Овчия,Вуйчо,

ВЧР Вечер,Вечери,Вчера,Вечеря,Вечери,Овчар,Овчари,Овчаря,Ваучер,Ваучера,Ваучери,

ВШ Ваш,Ваша,Вашо,Ваши,Вашия,Вееш,Вееше,Виеш,Виеше,Ваеш,Ваеше,Више,Виши,

ВШК Вишка,Вишки,Въшка,Въшки,

ВШТ Вешт(Вещ),Вешта,Вешти,Вештая,Вештае,Ваяшт,Ваяшта,Ваяшто,Ваяштия,Ваяшти,
Виешт,Виешта,Виешто,Виешти,Вашият,Вашата,Вашето,Вашите,Ваште,Овоштия,

ВШТН (ВЩН) Вещина,Вещаене(Пророкуване),Вещание(Радио-,Телеразпръскване в Ефир),Вещни(Права),

ВЩ Вещ,Веща,Вещи,Вещая,Вещае,Овощия,

---

Г Гея(Богиня на Земята),Его(лат.Аз),Еге,Юг,Гои,Гей,Угоя,Угои,Иго,Ага(Батко),Его,

ГБ Гъба,Гъби,Губя,Губи,Гебе(Бременна),Гaба(юд.Вежди),Губы(Устни),

ГБК Гьобек(Пъп),Гъбка,Гъбки,Губейки,

ГБЛ Гибел,Губил,Губила,Губило,Губили,Губилия,

ГБЛН Гоблен,Гоблена,Гоблени,Гоблин(приказни Същества,Персонаж от Митологиите),
Гибелен,Гибелно,Гибелна,Гибелни,Гибелния,

ГБН Гьобеен(Пъпът ти),Губене,Гъбен,Гъбена,Гъбено,Гъбени,Гъбни,Гъбния,

ГБР Габър(Дърво),Габъра,Гюбре,Гебер(Пукни,Умри),Гибoр(юд.Герой),Гюбюр(Боклук),
Гъбар,Гъбаря,Гъбари,Губер,Губера,Губери,

ГБТ Гъбата,Гъбите,Губят,Губете,

ГБХ Губех,Губеха,

ГВ Ягвe(Яхвe,Ягбe,Бог),Огъва,Огъвай,Говея,Говее,Говей,Угоява,Угоявай,Гaв(юд.Гръб),

ГВЛ Огъвал,Огъвала,Огъвало,Огъвали,Огъвалия,Говеел,Говеела,Говеело,Говеели,
Говял,Говяла,Говяло,Говяли,Угоявал,Угоявала,Угоявало,Угоявали,Угоявалия,

ГВН Огъване,Огъван,Огъвана,Огъвано,Огъвани,Огъвания,Говеене,Говно(Жаргон,Лайно),
Угояван,Угоявана,Угоявано,Угоявани,Угоявания,

ГВНТ Огъването,Огъваният,Огъваната,Огъваното,Огъваните,Говеенето,Говното,Говната,
Угояването,Угояваният,Угояваната,Угояваното,Угояваните,

ГВР Говор,Говора,Говоря,Говори,Уговоря,Уговори,Уговаря,Уговаряй,
Гавра,Гаври,Гавря(се),Гаври(се),

ГВРК Геврек,Геврека,Говорейки,Гаврейки(се),Уговорка,Уговорки,Уговаряйки(се),

ГВРТ Говорът,Гаврата,Гаврите,Говорят,Говорете,Говорите,Гаврят,Гаврете,Гаврите(се),
Уговарят,Уговаряйте,Уговорят,Уговорите,Уговорете(се),

ГВТ Огъват,Огъвайте,Говеят,Говейте,Угояват,Угоявайте,

ГВШ Огъваш,Огъваше,Говееш,Говееше,Угояваш,Угояваше,

ГГ Гага(Човка),Гаги,Гега(овчарска),Геги,Гага(юд.Покрив),

ГД God(Бог),Гад,Угода,Угодия,Угодя,Угоди,Гид,Год(Година),
Гадя,Гади,Good(Добър,Добре),Гайда,Гайди,Ягода,Ягоди,Геоид,Геоида,Геоиди,
Гадая,Гадае,Гадай,Угадай(Познай),Гииди(Влезе),Гьодю(Видя),
Геди(юд.Кози Рог),Гейд(Зъл,Злосторник),

ГДЛ Гъдел,Гъдела,Гадал,Гадала,Гадало,Гадали,Гадалия,Угодил,Угодила,Угодило,Угодили,
Угодилия,Гадил,Гадила,Гадило,Гадили,Гадилия,Угадал(Познал,Отгатнал),

ГДМ Угодим,Угодиме,Гадим,Гадиме,

ГДН Година,Години,Годен,Годно,Годна,Годни,Годния,Угоден,Угодна,Угодни,Угодно,
Угодния,Гадаене,Гадина,Гадини,Гаден,Гадно,Гадна,Гадни,Гадния,Гадене,

ГДР Гюдерия,Гюдерии,Гадория,Гадории,Гидер(Заминаващ,Отминаващ),

ГЗ Гьоз(Око,Очи),Гюз(Есен),Газ,Газа,Гъз(Жаргон),Гъза,Газя,Гази,Гъзя,Гъзи(се),

ГЗК Газка,Газки,Газейки,Гъзейки(се),

ГЗЛ Газела,Газели,Газьол,Гюзель(Красив/а,Хубав/а),Газел(Газя),Газела,Газело,Газели,

ГЗМ Гьозюм(Окото ми),Егоизъм,Егоизма,Газим,Газиме,Гъзим,Гъзиме(се),

ГЗН Гузен,Гузна,Гузно,Гузни,Гузния,Газене,Газен,Газена,Газено,Газени,Газения,Гъзене,
Гезин(Разходи се),

ГЗР Гейзер,Гейзера,Гейзери,Газира,Газирай,Гъзар,Гъзаря,Гъзари,

ГЗТ Газта(Газ),Газата(Вестник),Газета(Вестник),Газят,Газете,Гъзът,

ГЗХ Газех,Газеха,Гъзех,Гъзеха(се),Гъзих,Гъзиха(се),

ГК Гьок(Сиво),Гьок(Юзю,Небе),

ГЛ Гула(Богиня на Врачуването и Смъртта),Гула(Велика),Аггел(Ангел),Аггела,Аггели,Агел,Агела,Агели,
Гюл(Роза),Гюль(Смей се),Гало(оптически Феномен около светещ небесен Обект),
Ъгъл,Ъгъла,Ъгли,Галя(Погалвам),Гали,Гол(в Спорта),Гол(Голота),Голи,Голо,Гола,Голия,Иглу,
Гулия (земна Ябълка),Игла,Игли,Гель(Ела,Идвай),Гел(козмет.Продукт),Гуляя(Разхождам се),
Гуляе,Гуляй,Гьол(Езерце),Гьола,Гул(Шум),Гала(Вечеря),Гюлле,Геула(юд.Избавление),
Гайле(Грижа),Оголя,Оголи,Гелий(Хелий,хим.Елемент),Гaель(юд.Спасител),Гулиа(унг.Кравар),

ГЛБ Гълъб,Гълъба,Гълъби,Голубое(Светлосиньо),Галиб(Победител),Галиба(Май,че,Може би),
Глоба,Глоби,Глоби(Глобявай),Глыба(Разлом),Глыбы(Сини Камъни,Морени),

ГЛБТ Гълъбът,Гълъбите,Глобата,Глобите,Глобят,Глобете,

ГЛВ Глава,Глави,Оглавя,Оглави,Гюлов(Гюл - Роза,Розов),Гюлова,Гюлово,Гюлови,Гюловия,

ГЛВН Главня(горящо Дърво),Главни,Главня(Болест по житн.Растения),Главина(на Колело),
Главини,Главен,Главна,Главно,Главни,Главния,Углавен,Углавно,Углавна,
Углавни,Углавния,

ГЛВТ Главата,Главите,Оглавят,Оглавете,

ГЛД Гледа,Гледай,Оглед,Огледи,Огледа,Огледай,Гилдия,Гилдии,
Гладя,Глади,Огладя,Оглади,Глад,Глада,Gold(Злато),Голод(Глад),

ГЛДК Гледка,Гледки,Гладък,Гладка,Гладко,Гладки,Гладкия,Гледайки,Гладейки,

ГЛДЛ Огледало,Огледала,Гледал,Гледала,Гледало,Гледали,Гладил,Гладила,Гладило,
Гладили,Огледал,Огледала,Огледало,Огледали,

ГЛДН Гледане,Гледан,Гледана,Гледано,Гледани,Гладене,Огладен,Огладена,
Огладено,Огладени,Огладения,Огледан,Огледана,Огледано,Огледани,Огледания,
Гладен,Гладна,Гладно,Гладни,Гладния,

ГЛДХ Гледах,Гледаха,Огледах,Огледаха,Гладех,Гладеха,Гладих,Гладиха,
Огладих,Огладиха,

ГЛЗ Глаза(Очи),Гилза,Гилзи,Глезя,Глези,Глезя(се),Глези(се),

ГЛЗН Глезен(анатом. Крак),Глезена,Глезени,Глезене,Глезен(Разглезен),Глезена Глезано,Глезени,Глезения,

ГЛКМ Глаукома,Гликемия,

ГЛЛ Галел,Галела,Галело,Галели,галил,Галила,Галило,Галили,Оголил,Оголила,Оголило,
Оголили,Оголилия,Гулял,Гуляла,Гуляло,Гуляли,

ГЛМ Голям,Голяма,Голямо,Големи,Големия,Големея,Големее,Големей,Глумя(се),Глуми(сe),
Гуляем,Гуляеме,Гельме(Не идвай),Гoлем,

ГЛМТ Големият,Голямата,Голямото,Големите,Големият,Големеят,Големеете,Големейте,
Глумят,Глумете,

ГЛМШ Големееш,Големееше,Глумиш,Глумеше,

ГЛН Глина,Глини,Галон,Галона,Галони,Галене(Милване),Гален,Галено,Галена Галени,
Галения,Оголен,Оголена,Оголено,Оголени,Оголения,Гуляене,Ъгълен,Ъгълна,Ъгълно,
Ъгълния,Гелин(Булка),Гелен(Идващията/та),Гелин(Идвайте),Гюлен(Смеещия/та се),
Иглен,Иглена,Иглено,Иглени,Игления,

ГЛНК Галеник,Галеника,Игленик,Игленика,

ГЛНТ Глината,Глините,Галеният,Галената,Галеното,Галените,Галеният,Оголеният,
Оголената,Оголеното,Оголените,Оголеният,Галант,Галанта,

ГЛНЦ Гланц,Гланца,Галеници,Игленица,Игленици,

ГЛНЧ Галениче,Иглениче,

ГЛР Галера(Кораб),Галери,Галерия,Галерии,Glory(Слава),

ГЛС Глас,Гласа,Оглася,Огласи,Глася(се,Приготвям се,Пременявам се),Гласи(се),
Голос(Глас),

ГЛСВ Гласове,Гласува,Гласувай,Огласява,Огласявай,Гласов,Гласова,Гласово,Гласови,Гласовия,

ГЛСВТ Гласовете,Гласуват,Гласувайте,Гласовит,Гласовита,Гласовито,Гласовити,
Гласовития,Огласяват,Огласявайте,

ГЛСН Гласна,Гласни,Гласен(Нагласен,Натъкмен,Приготвен),Гласена,Гласено,Гласени,
Гласения,Огласен,Огласена,Огласено,Огласени,Огласения,
Гельсин(да идва,да дойде),Гюльсюн(да се засмее),

ГЛСТ Гласът,Огласят,Огласете,Гласят,Гласете,Глист,Глиста,Глисти,

ГЛТ Галят,Галете,Галите,Оголят,Оголете,Оголите,Голота,Голотии,Голият,
Голата,Голото,Голите,Гуляят(Разхождат се),Гуляете,Гуляйте,Гуляите(Гуляй),
Гълта,Гълтай,Гелът(Гел),Галета,Галети,Иглата,Иглите,Иглуто,Иглута,Голът,
Гaлут(юд.Хaлут - Изгнание,Прогонване),

ГЛТН Глутен,Глутена,Гълтане,Глътна,Глътне,Глътни,

ГЛФ Gulf(Залив),Голф,Голфа,

ГЛХ Глух,Глуха,Глухо,Глухи,Глухия,Галех,Галеха,Оголих,Оголиха,Оголех,Оголеха,
Гуляех,Гуляеха,

ГЛШ Галиш,Галеше,Галош,Галоша,Галоши,Оголиш,Оголеше,Гулаш,Гулаша,
Гуляеш,Гуляеше,Гюлеш(Борба,Преборване),

ГЛШТ Глашатай,Глашатая,Глашатаи,Глушат(Заглушават),Оглушат,Оглушете,
Оглушеят,Оглушейте,Оглушеете,

ГЛЩ Галещ,Галеща,Галещо,Галещи,Галещия,Гуляещ,Гуляеща,Гуляещо,Гуляещи,Гуляещия,

ГМ Гама,Гами,Гема(Накит),Гемия,Гемии,Гума,Гуми,Гиим(Облекло),Гейм,Гейма,Гем(Юзда),
Гюме,Гюм(за Мляко),Гюма,Гьом(Закопай,Погреби,Зарови в Земята,Покрий с Пръст Корените),

ГМН Гимн(Химн),Гимен(Химен),Гумно(Харман),Игумен,Игумена,Игумени,Гумен,Гумена,
Гумено,Гумени,Гумения,Гамен(Типче),Гамени,

ГМТ Гамета,Гамети,Гамата,Гамите,Гумата,Гумите,Гемията,Гемиите,Геймът,Гюмът,Гюмето,

ГМТР Геометрия,Гематрия,

ГН Огън,Огъня,Гюн(Ден),Агне,Агня,Агни,Ген,Гени,Гений,Гения,Гении,Геена(Пъкъл),Огъна,
Огъни,Гоня,Гони,Гине(Загива),Гьон,Агония,Агонии,Гуано(птича Тор),Йоогун(Изморен),
Гуна(фил.Връв,Нишка),Гоно(Семе),Гюней(геогр.Посока Юг),Гюнаа(Грях),Гной,Гнои,
Гаон(юд.Гений),Йооган(Юрган),Гене(Пак),Игуана,Игуани,Уйгун(Подхожда,Подходящо),
Угoн(Крaжба на Автомобил),

ГНВ Огниво,Огньове,Гняв,Гневя(се),Гневи(се),Огнева(Мощ),

ГНД Гнида,Гниди,

ГНЗ Генеза,Генези,Гениза(Хранилище за свещени Книги),

ГНЗС Гнозис(Знание),Гнозиса,Генезис,Генезиса,

ГНК Огоньок(Пламъче,Огънче),Гонка,Гонки,Гинко(Билоба,Билка),
Гонейки,Гинейки,Гниейки,

ГНЛ Огънал,Огънала,Огънало,Огънали,Огъналия,Гонил,Гонила,Гонило,Гонили,
Гонилия,Гинел,Гинела,Гинело,Гинели,Гниел,Гниела,Гниело,Гниели,
Гнил,Гнила,Гнило,Гнили,Гнилия,

ГНМ Огнем(С Огън),Гном,Гнома,Гноми,Гоним,Гониме,Огънем,Огънеме,Гинем,Гинеме,
Гнием,Гниеме,

ГНН Огнен,Огнена,Огнено,Огнени,Огнения,Гниене,Гонение,Гонения,Гонен,Гонена,
Гонено,Гонени,Гонения,Угнaн(Отвлeчен),Гноен,Гнойна,Гнойно,Гнойни,Гнойния,

ГНР Гонорея,

ГНРР Генерира,Генерирай,Игнорира,Игнорирай,Гонорар(Хонорар),

ГНРТ Гонореята,

ГНС Гнус,Гнуся,Гнуси,Guns(Оръжия),

ГНТ Огънят,Огънат,Огънете,Агент,Агента,Агенти,Генът,Гените,Геният,Гениите,
Гинат,Гинете,Агонията,Гнет,Гнета,Гонят,Гоните,Гонете,

ГНТЛ Гонител,Гонителя,Гонители,Гениталии,

ГНТЧН Огнетечен,Огнетечна,Огнетечно,Огнетечни,Огнетечния,Генетичен,Генетична,
Генетично,Генетични,Генетичния,

ГНХ Гюнах(Грях),Гоних,Гониха,Огънах,Огънаха,Гинех,Гинеха,Гинах,Гинаха,Гниех,Гниеха,
Гних,Гниха,

ГНЧ Огънче,Гонче,

ГНЦ Агънце,Агънца,Агенция,Агенции,

ГНШ Гюнеш(Слънце),Ганеша(Бог),Гониш,Гонеше,Гинеш,Гинеше,Гниеш,Гниеше,Огънеш,Огънеше,

ГНЩ Огнище,Огнища,Гонещ,Гонеща,Гонещо,Гонещи,Гонещия,Гниещ,Гниеща,Гниещо,
Гниещи,Гниещия

ГР Гера(Хера,Богиня),Игра,Игри,Играя,Играй,Играе,Гора,Гори,Гора(Планина),Горе,Горя,
Гори(Изгаря),Агора,Гара,Гари,Гира,Гири,Герой,Героя,Герои,Горя(Мъка),Угар,Угари,
Егер(Ловец),Уйгури(Народност),Агра(Ечемик),Гуру,Агар(раст.Желатин),
Гьор(Виж),Гери(Назад),Гурия(Хурия),Гурии(Хурии,Обитателки на Рая),Ягуар,Ягуара,Ягуари,Угорь(Змийорка),

ГРБ Герб,Герба,Гроб,Гроба,Грибa(ар.Cинагога),Грабя,Граби,Груб,Грубия,Гръб,Гърба,
Гариб(Нещо странно,Произшествие),Гърбя,Гърби,Греба,Греби,Грибы(Гъби),Гроб(Ковчег),

ГРБВ Гробове,Гърбав,Гърбава,Гърбаво,Гърбави,Гърбавия,

ГРБВТ Гробовете,Грубоват,Грубовата,Грубовато,Грубовати,Грубоватия,
Гърбавият,Гърбавата,Гърбавото,Гърбавите,Ограбват,Ограбвайте,

ГРБН Гребен(на Вълна),Гребен(за Ресане),Гребен(Канал),Гребени,Гребане,
Грабене,Ограбен,Ограбена,Ограбено,Ограбени,Ограбения,Огърбен,Огърбения,Гробен,
Гробно,Гробна,Гробни,Гробния,Грубиян,Грубияна,Грубияни,Гърбина,Гърбини,Гърбене,
Гребна,Гребне,Гребни,Грабна,Грабне,Грабни,

ГРБР Гробар,Гробаря,Гробари,Гербер,Гербера,Гербери,

ГРБТ Гробът,Гърбът,Грабят,Грабете,Грабите,Ограбят,Ограбете,Ограбите,Гребат,Гребете,
Гърбат,Гърбата,Гърбато,Гърбати,Гърбатия,

ГРВ Грива,Гриви,Игрив,Игрива,Игриво,Игриви,Игривия,Гориво,Горива,
Гьорев(Задължение,Служба,Дълг,Мисия,Работа,Длъжност),Грев(Стачка),Огрява,Огрявай,
Гравий(Чакъл),

ГРВН Гарван,Гарвана,Гарвани,Гривна,Гривни,

ГРГ Гарга,Гарги,Грог(Питие),Грога,Гроги(Пиян,Уморен),

ГРГР Егрегор(Душа на Вещите,Ментален Концентрат,Термин в Окултизма и в Теософията),
Гаргара,Гъргоря,Гъргори,

ГРД Град,Града,Гард,Горд,Гордо,Горда,Горди,Гордия,Гордея,Гордее,Гордей,
Гръд,Греда,Греди,Город(Град),Градя,Гради,Огород(Градина),Ограда,Огради,Оградя,
Гериде(Зад,Отзад),

ГРДЛ Градил,Градила,Градило,Градили,Градилия,Оградил,Оградила,Оградило,Оградили,
Оградилия,Гордял,Гордяла,Гордяло,Гордеел,Гордеела,Гордеело,Гордеели,

ГРДН Гердан,Гердана,Гердани,Градина,Градини,Градене,Ограден,Оградена,
Оградено,Оградени,Оградения,Гръден,Гръдна,Гръдно,Гръдния,Гордеене,

ГРДС Градус,Градуса,Градуси,

ГРДСТ Гордост,Гордостта,Градусът,Градусите,

ГРДТ Градът,Гардът,Гръдта,Гордият,Гордата,Гордото,Гордите,Гордеят,Гордеете,Гордейте,
Гредата,Гредите,Градят,Градете,Оградата,Оградите,Оградят,Оградете,

ГРДШ Градиш,Градеше,Оградиш,Оградеше,Гордееш,Гордееше(се),

ГРДЩ Градище,Градища,Гордеещ,Гордееща,Гордеещо,Гордеещи,Гордеещия,

ГРЖ Грижа,Грижи,Гараж,Гаража,Гаражи,Грыжа(Херния),

ГРЖН Угрижен,Угрижена,Угрижено,Угрижени,Угрижения,Гаражен,Гаражна,Гаражно,Гаражни,
Гаражния,Грижене,

ГРЗ Гроза(Буря),Угроза,Угрози,Грязь(Мръсотия,Нечистотии,Кал),Грёза(Илюзия,Бълнуваници),
Гриза,Гризе,

ГРЗН Угризение,Угризения,Грозен,Грозна,Грозно,Грозни,Грозния,Гризане,Гризини,
Огризан,Огризана,Огризано,Огризани,Огризания,Грозний(Страшен,Заплашителен,Страховит),

ГРК Игрек(у),Грък,Гръка,Угарка,Угарки,Горко,Горкия,Грак,Горько(Горчиво),Гюрюк,
Гюрюка,Игрок(Играч),Играейки,Горейки,Греейки,Грейка,Грейки,

ГРЛ Граал,Граала,Гърло,Гърла,Грил,Грила,Играл,Играла,Играло,Играли,Игралия,Горял,
Горяла,Горели,Горялия,Гурели,Играел,Играела,Играело,Играели,Игралия,Огрял,Огряла,
Огряло,Огряли,Огрелия,Греел,Греела,Греело,Греели,Горила,Горили,

ГРЛМН Гороломен(Гръмогласен,Гласовит),Гороломна,Гороломно,Гороломни,Гороломния,

ГРМ Герма(Херма,Стълб,Колона),Гръм,Грам,Грама,Грим,Грима,Гърмя,Гърми,Гърма,
Гром,Громя,Громи,Гурме,Грама(ар.Косвено Действие),

ГРМД Грамада,Грамади,

ГРМДН Грамаден,Грамадна,Грамадно,Грамадни,Грамадния,

ГРМЛН Гръмолене,Гремлин(от англ.Фолклор),Гремлина,Гремлини,

ГРМН Гармония(Хармония),Огромен,Огромна,Огромно,Огромни,Огромния,Гърмене,Гърмян,
Гърмяна,Гърмяно,Гърмяни,Гърмяния,Гръмна,Гръмне,Гръмни,Громене,

ГРМНЛ Гръмнал,Гръмнала,Гръмнало,Гръмнали,Гръмналия,

ГРМР Гримуар,Гримуари,Гримоар,Гримоари,Гримьор,Гримьора,Гримьори,Гримира,Гримирай,

ГРМТ Грамота,Грамоти,Ограмотя,Ограмоти,Гърмът,Гърмят,Гърмете,
Громят,Громете,

ГРМТН Грамотен,Грамотна,Грамотно,Грамотни,Грамотния,

ГРМШ Гърмиш,Гърмеше,Громиш,Громеше,

ГРН Горун(Дъб),Геран(Кладенец),Герана,Герани,Горен,Горна,Горно,Горни,Горния,
Горене,Играене,Горено,Горена,Горени,Горения,Горение,Горной(Планински),
Огрян,Огряна,Огряно,Огрени,Огрения,Грань(Ръб),Игран,Играна,Играно,Играни,Играния,
Героиня,Героини,Герoин(Херoин),Гърне,Греяна(Ракия),Греяно(Вино),Гьорюн(Покажи се),

ГРНД Grand(Главен,Величествен,Грандиозен,Велик и т.н),Грунд(Грундиране),Грунда,

ГРНДР Гренадир,Гренадира,Гренадири,

ГРНТ Грунт,Грунта,Грант,Гранта,Горният,Горната,Горното,Горните,
Гореният,Горената,Гореното,Горените,Гореният,Играният,Играната,Играното,
Играните,Гранат(скъпоц.Камък),Гранат(Плод,Нар),Гранит,Гранита,Играенето,
Гарант(Поръчител),Гаранта,Гаранти,Гаранти(Гарантирано),Граната,Гранати,

ГРНТР Гарнитура(вс.Видове Гарнитури),Гарнитури,Гарантира.Гарантирай,

ГРНЦ Грънци,Граница,Граници,Гаранция,Гаранции,Горница,Горници,

ГРНЧ Гранича,Граничи,Огранича,Ограничи,

ГРНЧН Ограничение,Ограничения,Граничен,Гранична,Гранично,Гранични,Граничния,

ГРНЧР Грънчар,Грънчаря,Грънчари,Граничар,Граничаря,Граничари,

ГРП Група,Групи,Грапа(Зъбчато земеделско Сечиво,Инструмент,Гребло),
Грапа(Вид итал.Ракия),Грип,Грипа,

ГРПВ Грапав,Грапава,Грапаво,Грапави,Грапавия,Групов,Групова,Групово,
Групови,Груповия,

ГРС Агресия,Агресии,Грес,Греса,Grass(Трева),Грис,
Гроса(мерна Единица - 144бр.еднакви Предмети),

ГРСТ Горист(Гора),Гориста,Гористо,Гористи,Гористия,Горест,Горестта,

ГРТ Гората,Горите,Играта,Игрите,Играят,Играете,Играйте,Горят,Горите,Горете,
Гарата,Гарите,Гирата,Гирите,Угарта,Егерът(Ловецът),Егерите,Гуруто,Гурута,
Гайрет(Търпение),Героят,Героите,Угарити(Ухарити,Народ),Гарота,

ГРТН Огретен(Ястие),Огретена,Огретени,

ГРФ Гриф,Грифа,Граф(Титла),Гарафа(за Вода),Гарафи,Графа,Графи,

ГРФН Грифон,Грифона,Грифони,Графен(въглер.Модификация,алотр.Форма),Графена,Графени,

ГРХ Грях,Греха,Грах,Граха,Играх,Играха,Огрях,Огряха,Горих,Гориха,Горях,Горяха,
Играех,Играеха,

ГРХВ Грехове,Грахово(Зърно),Грахова,Грахови,Граховия,Грохва,Грохвай,

ГРХТ Грохот,Грохота,Грохоти,Грахът,Грехът,Гряхът,Грухти,Грухат,Грухайте,Огрухат,
Огрухайте,Играхте,Играехте,Горихте,Горяхте,

ГРЦ Горец(Планинец),Грациа(Благодаря),Грация,Грации,Гърци,

ГРЦТ Грацията,Грациите,Гърците,

ГРЧ Играч,Играча,Играчи,Гърч,Грача,Грачи,Гърча,Гърчи,Огорча,Огорчи,Горчи,
Горячее(Горещо),

ГРЧК Герчек(Истина),Гречка(Гречиха,Елда,зърн.Храна),
Горичка,Горички,Играчка,Играчки,Игричка,Игрички,Гиричка,Гирички,
Гърчейки(се),Грачейки,Гръчки(Гръцки),

ГРЧН Грачене,Гърчене,Героичен,Героична,Героично,Героични,Героичния,Огорчение,
Огорчения,Огорчен,Огорчена,Огорчено,Огорчени,

ГРЧХ Гречиха(Гречка,Елда,зърн.Храна),Грачех,Грачеха,Грачих,Грачиха,
Гърчех,Гърчеха(се),Гърчих,Гърчиха(се),Огорчих,Огорчиха(се),Гърчеех,Гърчееха(се),

ГРЧЩ Гърчещ,Гърчеща,Гърчещо,Гърчещи,Гърчещия,Гърчеещ,Гърчееща,Гърчеещо,Гърчеещи,
Гърчеещия,Грачещ,Грачеща,Грачещо,Грачещи,Грачещия,

ГРШ Грош,Гроша,Греша,Греши,Гориш,Гореше,Грееш,Грееше,Играеш,Играеше,
Огрееш,Огрееше,

ГРШН Грешене,Грешен,Грешна,Грешно,Грешни,Грешния,

ГРШТ/ГРЩ Горещ,Горещо,Гореща,Горещи,Горещия,Горящ,Горящо,Горяща,Горящи,Горящия,
Играещ,Играещо,Играеща,Играещи,Играещия,Греещ,Грееща,Греещо,Греещи,Греещия,
Грошът,Грешат,Грешете,Грешите,

ГРЩН Горещина,Горещини,Горещене,

ГС Гуся(Гъска),Гася,Гаси,Угася,Угаси,

ГСВ Угасява,Угасявай,Угасва,Угасвай,

ГСВМ Угасявам,Угасяваме,Угасвам,Угасваме,

ГСЛ Гусла,Гусли,Угасил,Угасила,Угасило,Угасили,Угасилия,Гасил,Гасила,Гасило,Гасили,
Гасилия,Гасял,Гасяла,Гасяло,Гасяли,

ГСМ Гасим,Гасиме,Угасим,Угасиме,

ГСН Гасене,Угасен,Угасена,Укасено,Угасени,Угасения,Гасна,Гасне,Гасни,Угасна,
Угасне,Угасни,

ГСНЛ Угаснал,Угаснала,Угаснало,Угаснали,Угасналия,Гаснел,Гаснела,Гаснело,Гаснели,

ГСТ Гестия(Богиня,Хестия,Веста),Гост,Госта,Гости,Гостя(Нагостя),Гъст,Гъста,Гъсто,
Гъсти,Гъстия,Угостя,Угасят,Угасете,Ghost(Призрак),Егоист,Егоиста,Егоисти,
Густо(Хубаво),Гостия(Хостия,Хляб за Причастие в Католицизма и Протестантството,от Нostia,Жертва),

ГСТН Гъстина,Гъстини,Гостна(Стая),Гостни,Гостене,Угостен(Нагостен),
Угостена,Угостено,Угостени,Угостения,

ГТ Gott(Господ),Gut(Добър,Добре),Gate(Гейт,шпионски,политически Скандал),Гoите,
Готи(Етнос),Гоетия(Демонизъм),Гьот(Задник),Гит(Заминавай,Тръгвай,Махай се),
Гитти(Замина,Тръгна,Отиде),Гето,Гета,Гeт(юд.Развод),Gate(Врата,Проход),

ГТВ Готов,Готово,Готова,Готови,Готовия,Готвя,Готви,

ГТН Готин(Жаргон),Готина,Готино,Готини,Готиния,Гътна,Гътне,Гътни(се),

ГТР Гатер,Гатера,Гатери,Гитара(Китара),Гетри,Гетир(Донеси),Гьотюр(Занеси),
Гьотере(Едно към Гьотере,по Споразумение,Изцяло,на Акорд),

ГШ Гуша,Гуши,Гуша(се),Гише,Гейша,Гейши,Гъши,Гъшо,Гъша,Гъшия,

ГШН Гушене(Сгушване),Гушене(на Гъски),Гушна,Гушне,Гушни,

ГШТ Гушата,Гушите,Гушат,Гушете,Гишето,Гишета,Гейшата,Гейшите,Гъшият,Гъшата,
Гъшите,Гъшият,Гашти/Гащи,

---

Д Ад,Ада,Юда,Юдeй,Юдeи,Иуда,Йод(юд.10,Десет),До,До(Нота),Ида,Иди,Иде,Идея,Идеи,Йод,
Да,Ода,Оди,Ада(Остров),Даа(Планина),Яд(го е),Яд(Отрова),Яде,Ояде,Йеди(7,Седем),Йеди(Изяде),
Дий,Дай,Йьоде(Плащай),Доя,Дои,Айда(Карай),Уйду(Пасна),Уйдуу(Измисляй),Уюду(Заспа),
Дао(Път,Даоизъм),Айде(Хайде),Дуй(Духай),Дуе(Духа Вятър),Due/Deux(Дуе,Дьо,2),

ДБ Дъб,Дъбя(Дъбене на Кожа),Добия(Придобиване),Добие,Добий,Доба(Нощна),Доби,
Доубия,Доубие,Доубий,

ДБВ Добив,Добиви,Добива,Добивай,Добавя,Добави,Доубива,Доубивай,

ДБВТ Добивът,Добивите,Добиват,Добивайте,Добавят,Добавяйте,Добавете,
Доубиват,Доубивайте,

ДБЛ Дубъл(Повторение),Дубли,Дубле,Доубил,Доубила,Доубило,Доубили,Доубилия,
Diablo(Дявол),Дебил,Дебила,Дебили,Дюбел,Дюбела,Дюбели,Добил,Добила,Добило,Добили,
Добилия,Дебел,Дебела,Дебело,Дебели,Дебелия,

ДБЛК Дебелак,Дебелака,Дебелеейки,Дооблека,До-Болка,

ДБЛМ Дебелеем,Дебелееме,Дообелим,Дообелиме,

ДБН Дъбене(Вид Обработка на Кожа),Удобен,Удобна,Удобно,Удобни,Удобния,
Дебна,Дебне,Дебни,

ДБНН Дебнене,

ДБР Добро,Добър,Добра,Добри,Добрия,Добро(Изобилие,Богатство),Одобря,
Одобри,Дебри(Горски Дебри),Добира,Добирай(се),Добера,Добери(се),Добро(Одобрение),

ДБРМ Добром(С Добро),Добирам,Добираме,Доберем,Добереме,Одобрим,Одобриме,

ДБРН Добрина,Добрини,Одобрен,Одобрена,Одобрено,Одобрени,Одобрения,Добиране,
Дообиране,Дообран,Дообрана,Дообрано,Дообрани,Дообрания,Дооборен,Дооборена,
Дооборено,Дооборени,Дооборения,

ДБРХ Доберях,Доберяха,Добирах,Добираха,Добрах,Добраха,Дообирах,Дообираха,
Дообрах,Дообраха,

ДБС Дообеся,Дообеси,

ДБСН Дообясня,Дообясни,Дообясни(се),

ДБТ Дъбът,Дебют,Дебюта,Дебит,Дебита,Дебити,Дебат,Дебата,Дебати,Диабет,Диабета,
Дъбят,Дъбете,Доубият,Доубийте,

ДВ Деви(Богиня),Дева(Бог),Дева(Девственица),Деви,Dev(Велик),Даава(Съд,Дело),
Довея,Довее,Довей,Довя,Дива,Див,Диво,Диви,Дивия,Удивя,Удиви,Дава,Давай,
Удава(ми се),Две,Удвоя,Удвои,Одеве,Давя,Дави,Удавя,Удавяй,Удави,Деве(Камила),
Идва,Идвай,Дева(Зодия),Дува(Молитва),Дову(геогр.Посока Изток),Дуваа(Стена),Едва,
Див(Блестя,Светя),

ДВВ Довява,Довявай,Удвоява,Удвоявай,Удивява,Удивявай,

ДВГ Двиг(Движение),Двигай(Движи),

ДВД Довод,Довода,Доводи,Доведа,Доведе,Доведи,

ДВДН Доведен,Доведена,Доведено,Доведени,Доведения,Довидение(Довиждане),

ДВЖ Движа,Движи,Движи(се),

ДВЖДН Довиждане,Довеждане,

ДВЖН Движение,Движения,Движен,Движена,Движено,Движени,

ДВЗ Девиз,Девиза,Девизи,Дьовиз(Вaлута),Довеза(Везане),Довези,Довозя(Возене),Довози,

ДВК Девойка,Девойки,Девойко,Дивак,Дивака,Дъвка,Дъвки,Двойка,Двойки,Давайки,
Двояк,Двояко,Двояка,Двояки,Двоякия,Девка(Момиче,Девойка),Давейки,Удавяйки,

ДВКТ Дивакът,Девойката,Девойките,Двойката,Двойките,
Адвокат,Адвоката,Адвокати,Дъвката,Дъвките,

ДВЛ Дявол,Дявола,Дяволи,Дяволия,Давул(Тъпан),Давал,Давала,Давало,Давали,
Давил,Давила,Давило,Давили,Удавил,Удавила,Удавило,Удавили,
Удивил,Удивила,Удивило,Удивили,Удвоил,Удвоила,Удвоило,Удвоили,

ДВЛК Довлека,Довляка,Дооваляйки,

ДВЛН Удивление,Давление(Натиск,Налягане),Доволен,Доволна,Доволно,Доволни,
Доволния,Довольно(Достатъчно,Стига,Доста),Удавлен(Удавен),

ДВЛСТВ Удоволствие,Удоволствия,Доволство(Задоволен с Всичко,В Достатък,Удовлетворение),Доволствай,

ДВЛЧ Дяволче,Довлече,Довлечи,Довлича,Довличай,Доувлича,Доувличай,

ДВМ Двама,Давам,Даваме,Идвам,Идваме,Дивим,Дивиме,Удивим,Удивиме,Удвоим,Удвоиме,
Удавим,Удавиме,Дивеем,Дивееме,Давим,Давиме,Едвам,

ДВН Даване,Двойно,Двоен,Двойна,Двойни,Двойния,Диване,Диван,Дивана,Дивани,Дивене,
Удивен,Удивена,Удивено,Удивени,Удивения,Удвоен,Удвоена,Удвоено,Удвоени,Удвоения,
Удавен,Удавена,Удавено,Удавени,Удавения,Ядивен,Ядивна,Ядивно,Ядивни,Ядивния,
Довоенна,Довoенна,Довoенно,Довoенни,Довoенния,Диванна,Диванно,Диванни,Диванния,
Удавяне,Давене,

ДВНСТ Давност,Давността,Дванайсет,

ДВР Доверие,Доверя,Довери(се),Двери(Врати,Порти),Дувар(Стена),Дувара,Двор,
Двора,Двори,Деври(Епоха),Девер,Девера,Девери,Двир(юд.Светая Светих),

ДВРЖ Доовържа,Доовърже,Доовържи,

ДВРН Доверение(Доверие),Доверен,Доверена,Доверено,Доверени,Доверения,Дворен,Дворна,
Дворно,Дворни,Дворния,Дворяни,

ДВРНТ Довереният,Доверената,Довереното,Доверените,Дворният,Дворната,Дворното,
Дворните,Дворяните,

ДВРТ Доверието,Доверят,Доверете(се),Доверите,Дворът,Дворите,Дуварът(Стената),
Дуварите,Дверите(Портите,Вратите),Деверът,Деверите,Доварят(Варене),
Доварите,Доварете,

ДВС Доовеся,Доовеси,Двайсе(20,Двадесет),

ДВСТ Двайсет(20),Двеста(200),

ДВТ Девата,Девите,Девет,Девети,Деветия,Даавет(Покана),Дивата,Дивият,Дивото,Дивите,
Двата,Двете,Удвоят,Удвоете,Удвоите,Удивят,Удивете,Удивите,Давят,Давете,Удавят,
Удавете,Удавите,Дивотия,Дивотии,Дивеят,Дивейте,Дават,Давайте,Довеят,Довеете,Довейте,

ДВХ Давах,Даваха,Удвоих,Удвоиха,Дивях(се),Дивяха(се),Удивих,Удивиха,Довях,Довяха,
Довеех,Довееха,Давех,Давеха,Давих,Давиха,Удавях,Удавяха,Удавих,Удавиха,

ДВХТ Давахте,Удвоихте,Удивихте,Давехте,Давихте,Удавяхте,Удавихте,Удивихте,
Довеехте,Довяхте,Дивяхте(се),

ДВЦ Девица,Девици,Двоица(Двама),Диваци,

ДВЦТ Девицата,Девиците,Двоицата(Двамата,Двамцата),Диваците,

ДВЧ Девойче,Девича,Девиче,Дивеч,Дивеча,Дъвча,Дъвче,Дъвчи,

ДВЧН Дъвчене,Двуяйчен,Двуяйчния,Двуяйчни,Двоичен,Двоична,Двоично,
Двоични,Двоичния,

ДВЧТ Девойчета,Девчата(Девойчета),Девичият,Девичата,Девичото,Девичите,Девичият,
Дъвчат,Дъвчете,

ДГ Дъга(небесна,волтова),Дъги,Дъга(геометр.),Дига(Вал),Дига(Вдига),Дигай,
Дог(Порода Кучета),Дуйгу(Чувство,Впечатление,Усещане,Възприятие,Сетиво),Дааг(юд.Риба),

ДГВ Доогъва,Доогъвай,Дъгово(ел.Дъга,Заваряване),

ДГЗРН Дегазиране,Дегазиран,Дегазирана,Дегазирано,Дегазирани,Дегазирания,
Дегизиране,Дегизиран,Дегизирана,Дегизирано,Дегизирани,Дегизирания,

ДГЛ Дигал,Дигала,Дигало,Дигали,

ДГМ Догма,Догми,Дигам,Дигаме,Дугме(ср.Копче),

ДГН Даган(Бог на Зърното),Догони(Народ),Дигане(Вдигане),Дигна,Дигне,Дигни,
Догоня,Догони(Глагол),Доогъна,Доогъне,Даагън(Сърдит),

ДГР Догоре,Догаря,Догаряй,Догоря,Догори,

ДГРМ Диаграма,Диаграми,Дограма,Дограми,Доиграем,Доиграеме,Догарям,Догаряме,
Догорим,Догориме,

ДГРН Догаряне,Доигран,Доиграна,Доиграно,Доиграни,Доиграния,

ДГТ Дигата,Дигите,Дигат(Вдигат),Дигайте,

ДД Дойда,Дойде,Дойди(ми),Даде,Дядо,Деде(Дядо),Удаде,Dead(Мъртъв),Дядя(Чичо,Вуйчо),
Дояде,Додея(Омръзне),Додее,Додей,Деди(Каза),Дьоодю(Наби),Дооду(Роди),Дада(Бебе),
Дуд(Черница),Дууду(Спря),Дуйду(Чу),Дуйду(Усети),Доюду(Нахрани),Йьодеди(Плати),

ДДМ Диадема,Диадеми,Дедим(Казах),Дьодюм(Набих,Надвих,Победих),Доодум(Родих),
Диидим(Пипнах,Докоснах),Дойдем,Дойдеме,Дадем,Дадеме,Додеям,Додеяме,

ДДН Даден,Дадена,Дадено,Дадени,Дадения,Дудна,Дудне,Дудни,

ДДХ Дойдох,Дойдоха,Дадох,Дадоха,Доядох,Доядоха,

ДЖ Jеw(юдeй),Jаw(Челюст),Даже,

ДЖБ Джоб,Джоба,Job(Работа),Аджеба(Дали),Дажба,Дажби,

ДЖВ Доживея,Доживее,Доживей,Доживя,Дежавю,

ДЖД Дъжд,Дъжда,Джудо,Дожидаю(Дочаквам),Одежда,Одежди,

ДЖЗ Джаз,Джаза,Джезаа(Глоба,Наказание),

ДЖМ Джумаа(Петък),Джaмия,Джaмии,Джeм(Алeв.Общност),Джам(Стъкло),Джам(Шише),
Джaмиа(Общност),

ДЖН Джан(Сърце),Джан(Живот),Джин(Дух),Ейджан(Вълнение),Дюжина(Дузина),
Джин(Напитка),Доожъна,Доожъне,Доожъни,

ДЖР Джеер(Дроб,Бял,Черен,и т.н),Дежуря,Дежури,

ДЖС Джус,Jеw's(юдeи),Jaw's(Челюсти),

ДЗ Дизи(Строй,Низа)Доза,Дози,Дюза,Дюзи,Дюз(Гладък,Гладко),Диез,Диз(Коляно),
Дизи(Сериал),

ДЗЛ Дизел,Дизела,Дюзель(Оправяй се),

ДЗМ Деизъм,Юдаизъм,

ДЗН Дюзен(Ред,Режим,Строй,Хармония),Дизен(Този който подрежда,ниже),
Дюзен(Този който украсява,въвежда Ред,Хармония и Уют в Дома),
Дузина(12),Дузини,Дизайн,Дизайна,Дизайни,Дзен,

ДЗР Дозира,Дозирай,Доозоря,Доозори,

ДК Ядка,Ядки,Дикое(Диво),Док,Дока,Дойка,Дойки,Дьок(Излей),Доку(Тъчи,Изтъчи),
Док(дочен Плат),Дик(Сади,Посаждай,Засаждай),Дик(Изправен,Изправено),Дик(Заший),
Декаа(Декар),Дьок(Изсипи),

ДКВ Докове(Док),Доокова,Доокови,

ДКД Декада,Декади,Докъде,Доокадя,Доокади,

ДКЖ Докажа,Докаже,Докажи,

ДКЗ Докуз(Девет),Доказа,

ДКЛ Докле(Докато),Дикили(Изправен,Засят в Почвата,Забит в Земята),Докулу(Изтъкано),
Доокаля,Доокаляй,

ДКМ Докума(Тъкано,Изтъкано),Докума(Не тъчи),Дикме(Засято),Дикме(Не засявай),Дьокме(Не изливай),

ДКН Дюкян(Магазин),Дюкяна,Дюкян(на Панталон),Декан,Декана,Декани,Докун(Докосни),Диканя,

ДКНТ Диканята,Диканите,Дюкянът,Дюкяните,Деканът,Деканите,

ДКП Доокъпя,Доокъпе,Доокъпи(се),Докопа,Докопай,Докопай(се),
Доокопая,Доокопае,Доокопай(се),

ДКР Декар,Декара,Декари,Декор,Декора,Декори,Докара,Докарай,Докрай,Докрая,
Докер,Докера,Докери,Дакар(юд.Акула),

ДКРТ Декрет,Декрета,Декрети,Докрета,Докретай,Докарат,Докарайте,Докерът,Докерите,

ДКС Доокъса,Доокъсай,

ДКСЛ Доокосил,Доокосила,Доокосило,Доокосили,Доокъсал,Доокъсала,
Доокъсало,Доокъсали,

ДКСН Доксан(90,Деветдесет),Докосна,Докосне,Докосни,

ДКСНТ Докоснат,Докосната,Докоснато,Докоснати,Докоснатия,

ДКТ Докато,Докът,Докут(Дай да се изтъче),Докът(Док),Дикти(Зася,Заби в Земята),
Дьоктю(Изля,Изсипа),

ДКТВ Диктува,Диктувай,Деактува,Деактувай,

ДЛ Дело,Дела,Идеал,Идеала,Идеали,Идилия,Идол,Идола,Идоли,Одеало,Одеала,
Деля,Дели,Идел,Идела,Идело,Идели,Дюля,Дюли,Дали,Долу,Дол,Дола,Доля(Участ,Съдба),
Для(За),Dial(слънчев Часовник),Удел(полагащата се от Небето собствена Земя на Богородица),
Дуло,Дула,Дяла,Дялай,Дял,Долу(Пълно),Диль(Език,анат.Орган),Диль(Реч),
Дул(Разведен/а),Даль(юд.Възвишен),Даул(Тъпан),Доля(Част,Дял),Адлие(Съдилище),
Дели(Луд,Умопобъркан),

ДЛБ Делба,Делби,Дълбая,Дълбае,Дълбай,Долби,Долюбя,Долюби,

ДЛБН Дълбини,Дълбаене,

ДЛВ Делва,Делви,Доловя,Долови,Делови,Делова,Делово,Деловия,Долавя,Долавяй,
Долива,Доливай,Ядлив,Ядлива,Ядливо,Ядливи,Ядливия,Доловя,Долови,Дялове,

ДЛВМ Доловимо,Долавям,Долавяме,Доловиме,Доливам,Доливаме,

ДЛВН Долавяне,Доливане,Доловен,Доловена,Доловено,Доловени,Доловения,Долавян,
Долавяна,Долавяно,Долавяни,Долавания,Доливан,Доливана,Доливано,Доливани,Доливания,

ДЛВШ Доловиш,Доловеше,Долавяш,Долавяше,Доливаш,Доливаше,

ДЛГ Далга(Вълна),Диалог,Диалога,Дълг,Дълга,Дълъг,Дълга,Дълго,Дълги,Дългия,
Идеология,Идеологии,Идеолог,Идеолога,

ДЛЖ Доложа,Доложи,Удължа,Удължи,Дължа,Дължи,

ДЛЖН Дължина,Дължини,Длъжен,Длъжна,Длъжно,Длъжни,Длъжния,Удължен,Удължена,Удължено,
Удължени,Удължения,Доложен,Доложена,Доложено,Доложени,Доложения,

ДЛЗ Диалози,Диализа,Диализи,Долазя,Долази,Делюзия,Делюзии,

ДЛК Далеко,Далак,Далака,Делко,Дялка,Дялкай,Одялка,Одялкай,Дялайки,Делейки,

ДЛМ Дилема,Дилеми,Дялам,Дяламе,Делим,Делиме,Удаляем(Отстраняваме),Долма(Пълнено),
Дилим(Филия),Дилим(Езикът ми),

ДЛН Длан,Длани,Долина,Долини,Дялан,Дялани,Дялания,Далян,Даляна,Даляни,
Длина(Дължина),Долен,Долно,Долна,Долни,Долния,Делене,Деление,Делен,Делена,
Делено,Делени,Деления,Идеално,Идеален,Идеална,Идеални,Идеалния,
Удаление(Отстраняване),Долан(Пълнещ се),Дальний(Далечен),

ДЛНТ Дланта,Деленето,Делението,Деленията,Далянът,Даляните,Долният,Долната,Долното,
Долните,Идеалният,Идеалната,Идеалното,Идеалните,Долината,Долините,

ДЛП Долап,Долапа,Долапи,Долепя,Долепи,

ДЛР Долар,Долари,Dollar,Dolour(Болка,Скръб,Печал,Мъка),Дилър,Дилъри(на Дрога),
Дилъри(на Борсите),Dealer(Търговец,Раздавач на Карти,Наркопласьор),Делир(Полудявай),

ДЛС Доолисее,Доолисей,Доолися,

ДЛТ Делта(Буква),Делта(на Река),Делти,Длето,Длета,Дялат,Дялайте,Долетя,Долети,
Долита,Долитай,Делят,Делете,Делите,Дaлет(юд.Врата),Удаляйте(Отстранете),
Делают(Правят),

ДЛХ Дялах,Дялаха,Делях,Деляха,Делих,Делиха,Долях,Доляха,Долеех,Долееха,

ДЛЧ Далече,Далаче)Далак),

ДЛШ Делиш,Делеше,Долееш,Долееше,Дальше(И така нататък,После,По-далече),Удаляеш(Отстраняваш),

ДМ Дума,Думи,Думаю(Мисля),Думай(Казвай),Доум(Рожден,Рождена),Дама,Дами,Deum(Бог),
Dome(Купол),Дом,Дома,Дим,Дима,Димя,Дими,Дам(Обор),Адам(Мъж,Съпруг),Едем(Райск.Градина),
Дююме(Копче),Йудум(Залък,Глътка),Адъм(Стъпка),Адъм(Името ми),
Идиома,Идиоми,Одума,Одумай,Одма,Йаадъм(Помощ),Деме(Не думай),Дуума(Не спирай,Продължавай),Дем(Част,Делене),Демии(Желязо),Дююм(Възел),
Ядем,Ядеме,Дaм(юд.Кръв),Адoм(юд.Червен),Доме(юд.Подобен),Йьодеме(Плащане),

ДМГ Дамга(Белег,Клеймо),

ДМК Демек(Значи),Домик(Къщичка,Къщурка),Дюмюк(Възел),Дамак(з.Венци),
Думка,Думкай,Йодемек(Плащане),(Раз-)думка(на Приказки),Димка,Димки,

ДМН Демон,Демона,Демони,Domine(Господи),Даман(Животно),Дамани,Домейн,Домейна,
Домейни,Думан(Дим),Думане(Мислене,Приказване,Реч),Деемен(Мелница,Воденица),
Доменна(Пещ),Доменни(Пещи),Димен,Димна,Димно,Димни,Димния,

ДМНСТРЦ Администрация,Администрации,Демонстрация,Демонстрации,

ДМНТ Диамант,Диаманта,Диаманти,Демонът,Демоните,Доменната(Пещ),Доменните(Пещи),
Димният,Димната,Димното,Димните,

ДМР Демир(Желязо),Дамар(Жила на пол.Изкопаеми),Дамар(Вена),Дамар(Сухожилие),
Дамар(инд.Барабан,Тъпан),

ДМС Доомеся,Доомеси,

ДМТ Дамата,Дамите,Думата,Думите,Домат,Домата,Домати,Домът,Димът,Димят,
Димете,Одимят,Одимете,Адмет(Непреодолим),Думат(Казват),Думайте,
Думат(Мислят),Думайте(Мислете),Думают(Мислят),Одумат,Одумайте,

ДМТН Доматен,Доматена,Доматено,Доматени,Доматения,

ДМТР Деметра(Богиня),Диаметър,Диаметъра,Диаметри,

ДМХ Думах,Думаха,Димях,Димяха,Одимих,Одимиха,

ДН Даная(Богиня),Один(Бог),Едно,Един,Единия,Ден,Дни,Деня,Дин(Вяра),Дюнйа(Светът),
Дон(Шалвари),Деяние,Деяния,Одеяние,Одеяния,Dawn(Зора),Даяня,Дан,Дяна,
Дюн(Вчера),Дюун(Сватба),Дьон(Върни се),Ядене,Диня,Дини,Дюня,Дюни,Дъно,Дъна,
Дъня,Данни,Доайен,Доайена,Доайени,Дано,Одун(Дърво,Дърва),Дение(Мярка за Дебелина на Нишка),
Дуене(Надуване),Деен,Дейна,Дейно,Дейни,Дейния,Идеен,Идейна,Идейно,Идейни,Идейния,
Дене(Опитай),Дон(Замръзнало),Даян(юд.религ.Съдия),Единна,Единно,Единни,Единния,

ДНГ Денге(Равновесие,Баланс),Деньги(Пари),Денга,Денге(остра вирусна Инфекция),

ДНК Данък,Данъка,Дънки,Единак,Единака,Donkey(Магаре),ДНК,Денк(Вързоп),Денка,

ДНКВ Уеднаквя,Уеднакви,Еднакъв,Еднаква,Еднакво,Еднакви,Еднаквия,Денкове,

ДНЛ Даянил,Даянила,Даянило,Даянили,Даянел,Даянела,Даянело,Даянели,
Дънел(Издънка),Дънела,Дънело,Дънели,Дънил,Дънила,Дънило,Дънили,

ДНМ Динамо,Денем,Деним(Вид Плат),Даяним,Даяниме,Дънем,Дънеме,Дьонем(Оборот при Въртене),Aдонаим,

ДНМТ Динaмит,Динaмита,Динамото(Динамо),

ДНН Уединение,Единение,Единено,Единен,Единена,Единени,Единения,Динена(Кора),
Дьонен(Завръщащия се,Завърналия се),Дьонен(Върти се,Завърти се)

ДНР Дънер,Дънера,Дънери,Донор,Донора,Донори,Дюнер,Дюнера,Дюнери,Дьонер(Въртящо се),
Динар(пар.Единица),Динари,Динар(Сплав),

ДНРГ Еднорог,Еднорога,Донаръга,Донаръгай,

ДНРТ Дънерът,Дънерите,Донорът,Донорите,Дюнерът,Дюнерите,
Динарът(пар.Единица),Динарите,Динарът(Сплав),

ДНС Дионисий(Бог),Днес,Донос,Доноса,Доноси,Донесе,Донасяй,Донеси,Данс(Танц),

ДНСК Днеска,Донасяйки,

ДНСН Донесение(Донос),Донесения,Донесен,Донесена,Донесено,Донесени,
Доносен(Зародиш,Плод),

ДНСТ Дейност,Дейността,Дейности,Единайсет(11),Единайсети,Единайстия,
Донасят,Донасяйте,Донесете,Доносът,Доносите,

ДНТ Денят,Дните,Единият,Едната,Едното,Едните,Единният,Единната,Единното,Единните,
Дъното,Дъната,Дънният,Дънната,Дънното,Дънните,Динята,Дините,

ДНХ Донех(Донесох),Донеха,Дънех,Дънеха,

ДНЦ Единица,Единици,Данъци,Данайци,Дънце(Дъно),Аудиенция,Аудиенции,

ДНЦТ Единицата,Единиците,Дaнъците,Данайците,Дънцето(Дъното),
Аудиенцията,Аудиенциите,

ДНЧ Данъче,Динче,

ДНШ Денеш,Денеше,Даяниш,Даянеше,Дъниш,Дънеше,

ДП Депо,Депа,Дупе,Дупя,Дупи,Допея,Допее,Допей,Допия,Допие,Допий,

ДПЛ Дипол,Дипола,Диполи,Допил,Допила,Допили,Допилия,Допиел,Допиела,Допиело,
Допиели,Допял,Допяла,Допяло,Допяли,Допялия,Допеел,Допеела,Допеело,Допеели,
Дипла,Дипли,Дипля,Дипли(се),

ДПР Допир,Допира,Допири,Допра,Допря,Допри,Допирай,Допера,Допери,

ДПРМ Депрем(Земетресение),Допирам,Допираме,Допрем,Допреме,Доперем,Допереме,

ДПРН Допиране,Допрян,Допряна,Допряно,Допрени,Допрения,Допирен,Допирна,
Допирно,Допирния,

ДПРХ Допрях,Допряха,Допирах,Допираха,Доперях,Доперяха,Допрах,Допраха,

ДПТ Адепт,Адепта,Адепти,Депото,Депата,Допита,Допитай(се),Допият,Допиете,Допийте,
Допеят,Допеете,Допейте,Доопият,Доопиете,Доопийте(се),Дупето,Дупета,Дупят,Дупете(се),

ДПХ Допих,Допиха,Допиех,Допиеха,Дупех,Дупеха(се),

ДР Дар,Даря,Дари,Дайре(муз.Инструмент),Диря(Следа),Дири,Дери(Кожа),Дере(Долчинка),
Дере(Дране),Дера,Одра,Одера,Одери,Одър(Легло),Дори,Door(Врата),Дар(фар.Врата),
Доору(,Прав,Правдиво,Истина),Ядро,Ядра,Удар,Удари,Ударя,Удря,Удряй,Диря(Издирвам),
Дири,Дайре(Апартамент),Диария,Дари(афг.Език),Дур(Стой,Спри),Уйдур(Измисляй,Измисли),
Дойур(Нахрани),Доур(Роди),Дыра(Дупка),Адар(юд.Сила),Адир(юд.Силен,Могъщ),

ДРБ Дарба,Дарби,Дроб(анатом.Бял,Черен),Дроб/Дроби(матем.Термин),Дерби,Дробя,

ДРБН Дребен,Дребна,Дребно,Дребни,Дребния,Дробен(Дроби),Дробна,Дробно,Дробни,Дробния,
Удобрения(Подобрения,Торове),Дробене,Дробена,Дробено,Дробени,Удобрен,Удобрена,
Удобрено,Удобрени,Удобрения,(Бело-,Черно-)дробен,

ДРВ Дърво,Дърва,Дарява,Дарявай,Дарува,Дарувай,Дарове,

ДРВН Дървено,Дървен,Дървена,Дървени,Древно,Древен,Древна,Древни,Древния,
Дарование,Дарования,Даруване,Даруван,Дарувана,Дарувано,Дарувани,Даряван,Дарявана,
Дарявано,Дарявани,Дървения,Дървении,Деревня(Село),

ДРВНТ Древният,Древната,Древното,Древните,Дървеният,Дървената,Дървеното,
Дървените,Даруването,Даруваният,Даруваната,Даруваното,Даруваните,Даряваният,
Даряваната,Даряваното,Даряваните,Дървенията,Дървениите,

ДРВТ Дървета,Дървото,Дървата,Даруват,Дарувайте,Даряват,Дарявайте,
Дериват(на Телефон и т.н),Деривата,Деривати,Дървят,Дървете(се),

ДРВЧ Дръвче,Дръвча(се),Дръвчи(се),

ДРВШ Дервиш,Дервиша,Дервиши,Даруваш,Даруваше,Даряваш,Даряваше,Дървиш,Дървеше,

ДРГ Драг,Драго,Драга,Драги,Драгия,Друг,Другия,Друга,Друго,Други,Драга(речен Кораб),
Дрога,Дорога(Път),Дорогое(Скъпо),Дорогая(Скъпа),Друг(Приятел),

ДРГН Драгун(Конник),Драгуна,Драгуни,Дергание(Сърбеж),Дръгна,Дръгне,Дръгни(се),

ДРГР Другар,Другаря,Другари,Дрегер,Дрегера,Дрегери,Дрогира,Дрогирай,

ДРДР Дърдоря,Дърдори,Дурдур(Спри,Прекъсни,Възпри),

ДРЖ Друже,Дружа,Дружи,Държа,Държи,Драже(Хапче),Дороже(По-скъпо),
Удържа,Удържай,Удържи,Дръж,Удръж,

ДРЖВ Държава,Държави,Одържавя,Одържави,

ДРЖД Дрожди,

ДРЖК Дръжка,Дръжки,Дружка,Дружки,Дружейки,Държейки,Удържайки,

ДРЖН Държане,Държание,Дружене,Дружина,Дружини,Държан,Държана,Държано,Държани,
Държания,Дружно,Дружен,Дружна,Дружни,Дружния,Дружинна,Дружинния,

ДРЖТ Дружат,Дружите,Дружете,Държат,Държите,Дръжте,Удържат,Удържайте,
Удръжте,Дражето(Хапчето),Дражета,

ДРЗ Друз,Друзи(Народ),Друзя(Приятели,Другари),Дерзая,Дерзае,Дерзай,

ДРЗН Дерзаене,Дръзна,Дръзне,Дразня,Дразни,Дрезина(релсова Вагонетка),Дрезини,

ДРК Дарак,Дарака,Драка(Кавгаджия),Драки,Дурак(Глупак),Дирек(Стълб),Удряйки,Дирейки,

ДРКН Дракон,Дракона,Дракони,

ДРЛ Дарил,Дарила,Дарило,Дарили,Дарилия,Дирил(Търсил),Дирила,Дирило,Дирили,Дирилия,
Ударил,Ударила,Ударило,Ударили,Ударилия,Удрял,Удряла,Удряло,Удряли,Удрялия,
Дерял,Деряла,Деряло,Деряли,Дърля(се,Карам се),Дърли(се),

ДРМ Друм(Път),Друма,Друми,Удрям,Удряме,Дирим,Дириме,Дерем,Дереме,Дурма(Не спирай),
Даром,Дарим,Дариме,Ударим,Удариме,Одерем,Одереме,Дерьмо(Лайно),Дерим(Кожата ми),
Дерма(Кожа),Драма,Драми,

ДРН Дрян,Дряна,Дарение,Дарения,Дарен,Дарена,Дарено,Дарени,Дирене,Дирен,Дирена,
Дирено,Дирени,Дирения,Дране,Одиране,Одран,Одрана,Одрано,Одрани,Одрания,
Ударен,Ударена,Ударено,Ударени,Ударения,Удряне,Ударение,Ударения,Дрън,
Ядрен,Ядрена,Ядрено,Ядрени,Ядрения,Адрон(елем.Частица),Адрона,Адрони,
Доуран(Раждащата,Създаващия/та),Доораян(Режещия/та,Нарязващия/та на Парчета),
Ударно,Ударна,Ударни,Ударния,

ДРНК Дрянка,Дренки,Ударник(Отличник в Труда),Ударника,Ударник(на стрелково Oръжие),
Дирник(Задник),Дирника,Дрънка,Дрънкай,Дернек(Списание),

ДРНТ Дрянът,Дарението,Даренията,Дареният,Дарената,Дареното,Дарените,
Диренето(Търсенето),Диреният,Дирената,Диреното,Дирените,Дрането,Одирането,
Одраният,Одраната,Одраното,Одраните,Удареният,Ударената,Удареното,Ударените,
Удрянето,Ударението,Ударенията,Ядреният,Ядрената,Ядреното,Ядрените,
Адронът(елем.Частица),Адроните,Ударното,Ударната,Ударните,

ДРНЧ Дрънча,Дрънчи,

ДРП Дърпа,Дърпай,Драпа,Драпай,Дрипа,Дрипи,

ДРПН Дърпане,Драпане,Дърпан,Дърпана,Дърпано,Дърпани,Дърпания,
Дръпна,Дръпне,Дръпни,

ДРС Адрес,Адреса,Адреси,Друса,Друсай,Дрес(Код),

ДРСК Дрисък(Диария),Дриска,Дрискай,Драска,Драскай,Друска,Друскай,

ДРСЛ Дросел,Дросела,Дросели,Друсал,Друсала,Друсало,Друсали,Друсалия,
Дрисльо,Дрисла,Дрисли,

ДРСН Друсане,Друсна,Друсне,Друсни,Драсна,Драсне,Драсни,Дорасна,Дорасне,Дорасни,

ДРСНМ Друснем,Друснеме,Драснем,Драснеме,Дораснем,Дораснеме,

ДРСХ Друсах,Друсаха,Друсаха(се),

ДРТ Дарът,Дарят,Дарете,Удрят,Удряйте,Ударят,Ударете,Дерат,Дерете,
Ударът,Ударите,Дърт,Дърта,Дърто,Дърти,Дъртия,Одерат,Одерете,Одират,Одирайте,
Дирята(Следата),Дирите,Дирят(Търсят),Дирите,Дирете(Търсете),

ДРХ Дреха,Дрехи,Дарих,Дариха,Дирих,Дириха,Дирех,Диреха,Одрах,Одраха,Одирах,Одираха,
Дерях,Деряха,Драх,Драха,Ударих,Удариха,Удрях,Удряха,Одерях,Одеряха,

ДРЦ Дараци,Диреци(Дирек,Стълб),

ДРЧ Дараче,Дирече,Одурача(Правя на Глупак),

ДРШ Дариш,Дареше,Удариш,Удареше,Удряш,Удряше,Дереш,Дереше,Одереш,Одереше,
Дириш(Търсиш),Диреше,

ДС Аидос(Ин-Видим,уж едно от Имената на Гадес/Хадес),Досие,Досея,Досей,Досее,
Ядоса,Ядосай,Деес(Урок,Извод,Поука),

ДСБ Досъбуя,Досъбуе,Досъбуй,Досъбуй(се),

ДСВ Ядосва,Ядосва(се),Ядосвай,Ядосвай(се),Досява,Досявай,Досвия,Досвие,Досвий,

ДСД Досада,Досадя,Досади(Досаждай,Досажда),

ДСДН Досаден,Досадна,Досадно,Досадни,Досадния,

ДСК Диск,Диска,Дъска,Дъски,Адски,Адска,Адско,Адския,Юдeйски,Юдeйска,
Юдeйско,Юдeйския,

ДСКЛ Даскал,Даскала,Даскали,

ДСЛ Досеел,Досеела,Досеело,Досеели,Досял,Досяла,Досяло,Досели,
Ядосал,Ядосала,Ядосало,Ядосали,Ядосалия,

ДСЛЛ Доосолил,Доосолила,Доосолило,Доосолили,

ДСМ Досами,Досеем,Досееме,Ядосам,Ядосаме,

ДСН Десен(на Плат),Десена,Десени,Десен,Дясно,Дясна,Десни,Десния,Ядосан,Ядосана,
Ядосано,Ядосани,Ядосания,

ДСНК Десняк,Десняка,

ДСНКТ Деснякът,

ДСНТ Десенът,Десените,Десният,Дясната,Дясното,Десните,Ядосаният,Ядосаната,Ядосаното,
Ядосаните,Ядосаният,Десaнт,Десaнта,Десaнти,

ДСП Доспя,Доспи(си),Досипя,Досипе,Досипи(си),

ДСР Досера,Досере,Досери,Доосера,Доосере,Доосери,Доосира,Доосирай(се),

ДСРХ Досерях,Досеряха,Досирах,Досираха,Доосрах,Доосраха(се),

ДСТ Десет,Десети,Десета,Десето,Десетия,Доста(Много),Досетя,Досети,Удостоя,Удостои,
Досието,Досиета,Дост(Приятел,Другар),

ДСТВ Действие,Действия,Действа,Действай,Доставя,Достави,Доставяй,Удостоява,Удостоявай,

ДСТН Достояние,Достоен,Достойна,Достойно,Достойни,Достойния,Удостоен,Удостоена,
Удостоено,Удостоени,Удостоения,Destiny(Съдба,Орис,Участ),Да-Стане,Да-Остане,Да-Истина,
Достана,Достане,Десетина,

ДТ Дата,Дати,Дете,Идиот,Идиота,Идиоти,Одит,Duty(Задължение),Одет(Облечен),
Адет(Традиция),Да'ат(Знание),Data(Данни,Факти),Даат(Раздавай,Раздай),Идат,Идете,
Доят,Доите,Дойте,Дайте,Дует(Духа Вятър)),Дует(музикален),Дуета,Дуети,
Адът,Дат(юд.Религия),Даат(юд.Разсъдък),Дьот(4,Четири),Дут(Черница),Удут(Граница),
Едут(юд.Свидетелство),Дюют(Бутни,Сръчкай),Даат(Разрушавай),Дааттъ(Разруши),

ДТВР Доотворя,Доотвори,

ДТЛ Детайл,Детайла,Детайли,Деятел,Деятеля,Деятели,Дотла(До Дъно),

ДТМ Дотам,Даатъм(Раздаване),

ДТР Датира,Датирай,Дотира,Дотирай,Аудитория,Аудитории,

ДТРВ Доотровя,Дотрови,

ДХ Дух,Духа,Дъх,Дъха,Духа,Духай,Идех,Идеха,Идох(Отидох),Духи(Парфюм,Одеколон),

ДХВ Духове,Дъхаво,Дъхави,Дъхава,Дъхав,Дъхавия,Духва,Духвай,Духов(муз.Инструменти),
Духова,Духово,Духови,Духовия,

ДХВТ Духовете,Духват,Духвайте,Духовит,Духовита,Духовито,Духовития,
Духовият(Оркестър),Духовата(Музика),Дъхавият(Ароматният),Дъхавата,
Дъхавото,Дъхавите,

ДХД Доход,Дохода,Доходи,Доходи(му се по Нужда),

ДХЛ Дух-Ель,Духал,Духала,Духало,Духали,Духалия,Дъхал(Ухаел),Дъхала,Дъхало,Дъхали,

ДХМ Духам,Духаме,

ДХН Дихание,Дихания,Духане,Дъхна,Дъхне,Дъхни,Духна,Духне,Духни,

ДХТ Духът,Дъхът,Дъхтя,Дъхти,Духат,Духайте,

ДЦ Деца,Деец,Дееца,Дейци,

ДЦД Доцедя,Доцеди,Дооцедя,Дооцеди,

ДЦТ Децата,Деецът,Дейците,

ДЧ Удача(Сполука,Късмет),Дочь(Дъщеря),Дочуя,Дочуе,Дочуй,Дучe,Доуча,Доучи,Дача(Вила),

ДЧЛ Дочул,Дочула,Дочуло,Дочули,Доучил,Доучила,Доучило,Доучили,Дочел,Дочела,
Дочело,Дочели,Дочелия,

ДЧМ Дочуем,Дочуеме,Доучим,Доучиме,

ДЧН Удачен(Сполучлив),Удачна,Удачно,Удачни,Удачния,Дочен,Дочена,Дочено,
Дочени,Дочения,Доучен,Доучена,Доучено,Доучени,Доучения,Дочиня(Донаправя),Дочини,

ДЧП Дочупя,Дочупи,Доочупя,Доочупи,

ДЧТ Дочуто,Дочуят,Дочуете,Дочуйте,Доучат,Доучите,Доучете,
Дочета,Дочете,Дочети,Дачата(Вилата),Дучeто,

ДШ Душа,Души,Доуш(Раждане),Диши(Женско,от Женски Пол),Диша,Дишай,Удуша,Удуши,Адаш(Съименник),
Диш(Зъб),Идеш,Идеше,Ядеш,Ядеше,Душ(за Къпане),Дюш(Падай),Дюш(Сън,Сънища),Доиш,Доеше,Даеш(Даваш),

ДШВН Душевен,Душевна,Душевно,Душевни,Душевния,Удушване,Удушван,удушвана,
Удушвано,Удушвани,Удушвания,Дешевина(Евтиния),

ДШК Дишайки,Душко,Душке,Дюшек,Дюшека,

ДШН Дишане,Душене,Душен,Душно,Душна,Душни,Душния,Удушен,Удушена,Удушено,
Удушени,Удушения,Дьошеен(Дюшека ти),Дюшюн(Мисли,Помисли си),Дюшен(Падащия),

ДШТ Душата,Душите,Дишат,Дишайте,Душат(Помирисват),Душат(Слухтят),
Душат(Удушават),Душете,Удушат,Удушете,

ДШХ Дишах,Дишаха,Душех,Душеха,Душих,Душиха,Удуших,Удушиха,

---
Този Списък с Еднакви Думи периодично го обновяваме и допълваме.

Думите от юдeйския,които периодично привеждаме тук в тази Тема,са само за Сравнение,
и за Разкриване на Скрития им Умисъл.
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь

 


Изработка violeta.bg