Oпознаи себе си, за да се обикнеш.
Опознай мъжа си, за да го обичаш такъв какъвто е.
O
познаи децата си за да ги направиш щастливи хора!

Няма такова Нещо. Крахът на Илюзиите.Тайната на 666 в Баркода Печат Е-мейл

 

RаziЕlь

МаниФест,и МаниВест на Нямането през Лето Божие Две и "19
Няма такова Нещо

Not be. Ther is Not.
He won't live long
---


Стихът на Поета.Праречието на Поета.
Праречие - Пророчие.
Каквото О-рекъл Поетът - това е текло.
***

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Силата на Думите - Думите на Силата
Дела с Думи - Буквално Казано
Речено - Сторено
Поменете им Думите
Думата е на Думата
Имаме Думата
*******

Няма Нищо от долуизброените адски Неща:

Ther is Not:

666 Legion,Jеws, Jеwish, Judаism, Yеhudah, Judаh, Yahаdut, Judеan, Isrаеlis,
Satan, Satanic, Hell, Demons, Rich, Evil, Darkness, Power, Force, Might,
Strength, Capital, Capitalism, Capitalist, Monopoly, Monopolists,
Investments, Investors, Fund, Foundation, Bond, Share, Stock, Obligation,
Oligarchy, Lobby, Lobbyist's, Elite, Imperialism, Imperialists, Nationality,
Nationalist, Nasionist, Nazi, Manipulators, Liberals, Liberalizaton, Neoliberals, Neoliberalization,
Corporation, Corporative Interest, Glоbal Strаtegy, Glоbal Pоlicy, Cоnspiracy,
Cоnspirators, Reform, Reformers, Monetarism, New Wоrld Ordеr, Sеcret Brоthers , Mаsоnic Lodge,Politician's,
Financial Instruments, Financial Shark's, Banker's, Hedge Found's,Mony-Agent's,Consultant's,
Advizer's,Exchange, Market's, Holding's, Stock's, Offshore, Endowment's,

---

Няма никакъв 666 легион;

Няма никакъв шатан/сатан;

Няма никакви шатанисти/сатанисти;

Няма никакъв ад;

Няма никакви адски изчадия;

Няма никакви демони;

Няма никакви адски богати;

Няма никакво зло;

Няма никакви адски „сили" на злото;

Няма никакви адски „сили" на мрака;

Няма никакви адски капитали;

Няма никакъв адски капитализъм;

Няма никакви адски капиталисти;

Няма никакви адски монополи;

Няма никакви адски монопилисти;

Няма никакви адски инвестиции;

Няма никакви адски инвеститори;

Няма никакъв адски „свободен" пазар;

Няма никакви адски фондове;

Няма никакви адски фондации;

Няма никакви адски облигации;

Няма никаква адска олигаршия;

Няма никакви адски олигарси;

Няма никакви адски олигополи;

Няма никакви адски лобита;

Няма никакви адски лобисти;

Няма никакъв адски елит;

Няма никаква адска геополитика;

Няма никакви адски политици;

Няма никаква адска стратегия;

Няма никакъв адски империализъм;

Няма никакви адски империалисти;

Няма никакви националности;

Няма никакви адски националисти;

Няма никакви адски национисти;

Няма никакви адски неoнацисти;

Няма никакви адски заговори;

Няма никакви адски заговорници;

Няма никакви адски манипулатори;

Няма никакви адски манипулации;

Няма никакви адски либерали;

Няма никаква адска либерализация;

Няма никакви адски неолиберали;

Няма никаква адска неолиберализация;

Няма никаква адска монетарна политика;

Няма никакви адски монетаристи;

Няма никакви адски корпорации;

Няма никакви адски корпоративни интереси;

Няма никакви адски реформи;

Няма никакви адски реформатори;

Няма никакъв адски глобализъм;

Няма никакви адски глобалисти;

Няма никакви тайни адски „общества" ;

Няма никакви тайни адски „братства" ;

Няма никакво адско задкулисие;

Няма никакво адско „глобално правителство в сянка" ;

Няма никакъв адски „нов световен ред" ;

Няма никакви адски конспирации;

Няма никакви адски конспиратори;

Няма никакви адски провокации;

Няма никакви адски провокатори;

Няма никаква адска агресия;

Няма никакви адски агресори;

Няма никакви адски войни;
---


Амин.
Amin.

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь

---

Крахът на Илюзиите

Дума Дупка прави
Казана Дума - хвърлен Камък

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото.
В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Силата на Думите - Думите на Силата
Дела с Думи - Буквално Казано

Думите са в Нещата и в Дъното на Всичко
Думите са в Нощите и в Дните на Всички

Поменете им Думите
Имаме Думата

Търсачът,Намирачът,Събирачът и Тълкувачът на Думи
Българотракийска Кабала
По-лошо от Липсата на Бог,е Илюзията за Бог.

По-лошо от Липсата на Добро,е Илюзията за Добро.

По-лошо от Липсата на Истина,е Илюзията за Истина.

По-лошо от Липсата на Справедливост,е Илюзията за Справедливост.

По-лошо от Липсата на Свобода,е Илюзията за Свобода.

По-лошо от Липсата на свободна Воля,е Илюзията за свободна Воля.

По-лошо от Липсата на свободен Избор,е Илюзията за свободен Избор.

По-лошо от Липсата на Вяра,е Илюзията за Вяра.

По-лошо от Липсата на Морал,е Илюзията за Морал.

По-лошо от Липсата на Равенство,е Илюзията за Равенство.

По-лошо от Липсата на Щастие,е Илюзията за Щастие.

По-лошо от Липсата на Ред и Законност,е Илюзията за Ред и Законност.И така нататък с всички добри Понятия,и морални,духовни,философски,екзистенциални и т.н. Категории.

Illusion - Илюзията е изопачено Възприемане на Действителността,и е Огледална Дума - има Огледална Скрита Същност според Канона за Еднаквите Съгласни,с Думата и Понятието Зло - ЛЗ и ЗЛ.
Илюзията е Зло,Злото е Илюзия през Призмата на Огледалната и Буквалната Философия.

Това разкрива една от основните Причини адските,злите изчадия юдeите да се пробват да подменят всички Истинни добри Понятия с Илюзията,и с Антиподите за тези Понятия.

Реалността за тези нещастни,жалки,зли и озлобени Роби и изчадия на Ада е базирана на Илюзии,Лъжи,Измами,Заблуди,Самозаблуди,Имитации,Плагиатщини,Сурогати,Фалшификати и Антиподи на всички горепосочени Понятия и Категории,на всичко Що е Добро.

Илюзорна,преобърната с Главата надолу и наопаки Реалност,в която всичко е Наужким, лоша Имитация,Подобие,Карикатура,Пародия и Сурогат на истинските добри Понятия.

Толкова е грозна,срамна,отблъскваща,отвратителна,омерзителна,и чудовищна Истината за Реалността и Същността на адските изчадия,че са се пробвали да я подменят с Илюзии.

Илюзорна Реалност в която няма Бог,а Илюзия за Бог;
Илюзорна Реалност в която няма Добро,а Илюзия за Добро;
Илюзорна Реалност в която няма Истина,а Илюзия за Истина;
Илюзорна Реалност в която няма Справедливост,а Илюзия за Справедливост;
Илюзорна Реалност в която няма Свобода,а Илюзия за Свобода;
Илюзорна Реалност в която няма Вяра,а Илюзия за Вяра;
Илюзорна Реалност в която няма свободни Воля и Избор,а Илюзия за свободни Воля и Избор;

Пълна Трагедия в Реалността на Ада за адските изчадия.

Илюзорна,преобърната с Главата надолу и наопаки,на 180 Градуса Реалност,в която се пробват да се самозаблуждават,и злонамерено да се пробват да лъжат и заблуждават Обществеността в различните Страни,че Сатаната е уж Бог,че Злото е уж Добро,че Адът е уж Рай,че Робството е уж Свобода,че Лъжата е уж Истина,че контролираният Избор е уж свободен Избор,че изкушената да избере Злото Воля е уж свободна Воля,и т.н.

В крайна Сметка Крахът,Краят на Илюзиите,Крахът,Краят на Злото,Краят на адските изчадия е закономерен и сигурен.

Човечеството Е,Хората Са с отворени Очи,Съзнание и Ум,и правят Разлика,различават много добре кое е Истинското,и кои са Илюзиите,Имитациите,Лъжите,Заблудите,Фалшификатите и Сурогатите,и виждат Пробите за Подмяна на едните с другите.
Назоваването,Наричането на Нещата,на Понятията с Истинните им,с Истинските им Имена разбива,разрушава и убива Илюзиите,разбива,разрушава и убива Злото,разбива,разрушава и убива и адските изчадия,които са Инкубаторът,Разпространителите и Пропагандаторите на тези Илюзии,и на това Зло.
Буквално и Съдбоносно Казано.


***********************************************************************************
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Tema,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Many,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
***************************************************************************************************

Тайната на 666 в Штрих Кода,в така наречения Баркод

Адската Следа
Любителите на Конспирациите и Разбивачите на Заговори с Основание от Години насам коментират в Мрежата Наличието на 666 в Баркодовете.

И да,имат пълното Основание да се съмняват в Откровеността и Искреността на тези,които се пробват да отричат този очеваден Факт - трите двойни Линии в Началото,Средата и в Края на Баркода са същите,които отговарят на Числото 6.
И така всеки Баркод съдържа Числото на Звяра,Сатанинското Число 666.

Но Любителите на Конспирациите само коментират Значението на,и Последиците от този Факт,а не търсят кой конкретно е сложил тези 666 в Баркода,в Штрих Кода,и защо.

А Тайната за това е съвсем простичка и пред Очите на всеки,който умее да търси и намира - в Случая в У-я на инглиш.

Тайната за Наличието на 666 в Бар Кода е във Факта кой всъщност е измислил този Код и какъв е бил по Произход.

Винаги където е намесено Сатанинското,или по-точно Шатанското Число 666,трябва да се търси юдeйската Следа.
Точно Числото на Звяра,Сатанинското,Шатанското Число 666 почитат Юдеите - Изводите може да си ги направи всеки сам.


Освен 666 в Явната му Форма - 666,Юдeите почитат,и се пробват да злоупотребяват и със Скритата Форма на 666 - под Формата на Числото 18.

Според юдeйските така самонарекли се уж „Кaбалисти" ,а всъщност Самозванци,Плагиати,Сатанисти и Лъжекабалисти,Числото 18 на юдeйски се произнася като „Хaй" - което значи „Да Живее",а самото Число 18 го тълкуват като 3 по 6 = 18,тоест като три Шестици - 666,Числото на Шатана,на Звяра.
„Хaй и 666 = Да живее 666".
Когато се пробват да злоупотребяват с Числото 18,все едно се пробват да правят Нещо в „Името на 666" ,и се пробват да принасят Жертвоприношение на 666,и „За да живее 666".


Штрих Кодът дори е наречен на Името на единия от измислилите го - Кодът на Вудланд - Норман Джозеф Вудланд - Norman Joseph Woodland.

А Вудланд е етнически Юдeй.Освен това е и роден на 6-ти.Нищо,че се е родил в Щатите,и се пробват да го представят като уж Американец.

Woodland was born in Atlantic City, New Jersey on September 6, 1921 to Jеwish parents...


Другият работил по измислянето на Кода - Бернард Силвър (Bernard Silvеr),също е етнически Юдeй.

Вудлaнд и Сильвeр подали заявку на изобретение, которая была удовлетворена 7 октября 1952 года.Затова няма нищо за Учудване във Факта,че точно 666 са вмъкнали напълно умишлено и съвсем съзнателно в Бар Кода Вудланд,или Уудленд,както и да се произнася Фамилията му,и Силвър.

Така Конспиролозите и Разбивачите на Заговорите на 666 вече си имат конкретно и напълно документирано Доказателство относно Причината за Наличието на 666,на Числото на Звяра в Бар Кода.
---
****************************************************************************
Fatima,Анализи,Magi,Maya,Предсказания,Mariya,Пророчие,Arhiа,Tema,Izhor,Domino,Bile,Salma,Isida,
Trakiya,Ahavya,Прогнозис,Roza,ManySara,Ясновидие,Feeriya,Fatimun,Maystoriya,Ggala,Сказания,Xora,Motori,Vesta,
KiBella,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Seba,Fatum
**********************************************************************************************

null

 


Изработка violeta.bg