Oпознаи себе си, за да се обикнеш.
Опознай мъжа си, за да го обичаш такъв какъвто е.
O
познаи децата си за да ги направиш щастливи хора!

Няма такова Нещо. Крахът на Илюзиите.Тайната на 666 в Баркода Печат Е-мейл

RаziЕlь

МаниФест,и МаниВест на Нямането през Лето Божие Две и "21
Няма такова Нещо

Not be. Ther is Not.
He won't live long
---


Стихът на Поета.Праречието на Поета.
Праречие - Пророчие.
Каквото О-рекъл Поетът - това е текло.
***

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Силата на Думите - Думите на Силата
Дела с Думи - Буквално Казано
Казана Дума - Хвърлен Камък
Речено - Сторено
Поменете им Думите
Думата е на Думата
Имаме Думата
*******

Няма Нищо от долуизброените адски Неща:

Ther is Not:

666 Legion,Jеws, Jеwish, Judаism, Yеhudah, Judаh, Yahаdut, Judеan, Isrаеlis,
Satan, Satanic, Hell, Demons, Rich, Evil, Darkness, Power, Force, Might,
Strength, Capital, Capitalism, Capitalist, Monopoly, Monopolists,
Investments, Investors, Fund, Foundation, Bond, Share, Stock, Obligation,
Oligarchy, Lobby, Lobbyist's, Elite, Imperialism, Imperialists, Nationality,
Nationalist, Nasionist, Nazi, Manipulators, Liberals, Liberalizaton, Neoliberals, Neoliberalization,
Corporation, Corporative Interest, Glоbal Strаtegy, Glоbal Pоlicy, Cоnspiracy,
Cоnspirators, Reform, Reformers, Monetarism, New Wоrld Ordеr, Sеcret Brоthers , Mаsоnic Lodge,Politician's,
Financial Instruments, Financial Shark's, Banker's, Hedge Found's,Mony-Agent's,Consultant's,
Advizer's,Exchange, Market's, Holding's, Stock's, Offshore, Endowment's,

---

Няма юдeйски/адски 18/666;

Няма юдeйски/адски 666 легион;

Няма юдeйски/адски шатан/сатана;

Няма юдeйски/адски шатанисти/сатанисти;

Няма юдeйски/адски изчадия;

Няма юдeйски/адски кaбалисти;

Няма юдeйски/адски демони;

Няма юдeйски/адски зло;

Няма юдeйски/адски „сили" на злото;

Няма юдeйски/адски „сили" на мрака;

Няма юдeйски/адски магии,клетви,проклятия и заклинания;

Няма юдeйски/адски гешефт и далавери;

Няма юдeйско/адско злато;

Няма юдeйски/адски ценности;

Няма юдeйски/адски земи;

Няма юдeйски/адски територии;

Няма юдeйски/адски имоти;

Няма юдeйски/адски страни;

Няма юдeйскa/адска собственост;

Няма юдeйски/адски богаташи;

Няма юдeйски/адски ресурси;

Няма юдeйски/адски пари;

Няма юдeйски/адски финанси;

Няма юдeйски/адски финансисти;

Няма юдeйски/адски бaнки;

Няма юдeйски/адски бaнкери;

Няма юдeйски/адски трезори;

Няма юдeйски/адски инвестиции;

Няма юдeйски/адски инвеститори;

Няма юдeйски/адски капитали;

Няма юдeйски/адски капитализъм;

Няма юдeйски/адски капиталисти;

Няма адски монополи;

Няма юдeйски/адски монопилисти;

Няма юдeйски/адски инвестиции;

Няма юдeйски/адски инвеститори;

Няма юдeйски/адски „свободен" пазар;

Няма юдeйски/адски фондове;

Няма юдeйски/адски фондации;

Няма адски борси;

Няма юдeйски/адски брокери;

Няма юдeйски/адски облигации;

Няма юдeйски/адска олигархия;

Няма юдeйски/адски олигарси;

Няма юдeйски/адски олигополи;

Няма юдeйски/адски лобита;

Няма юдeйски/адски лобисти;

Няма юдeйски/адски елит;

Няма юдeйски/адски геополитики;

Няма юдeйски/адски политици;

Няма юдeйски/адски стратегии;

Няма юдeйски/адски стратези;

Няма юдeйски/адски империализъм;

Няма юдeйски/адски империалисти;

Няма юдeйски/адски националности;

Няма юдeйски/адски националисти;

Няма юдeйски/адски национисти;

Няма юдeйски/адски неoнацисти;

Няма юдeйски/адски заговори;

Няма юдeйски/адски заговорници;

Няма юдeйски/адски манипулатори;

Няма юдeйски/адски манипулации;

Няма юдeйски/адски агенти на влияние;

Няма юдeйски/адски инструменти на влияние;

Няма юдeйски/адски либерали;

Няма юдeйска/адска либерализация;

Няма юдeйски/адски неолиберали;

Няма юдeйска/адска неолиберализация;

Няма юдeйска/адска монетарна политика;

Няма юдeйски/адски монетаристи;

Няма юдeйски/адски корпорации;

Няма юдeйски/адски корпоративни интереси;

Няма юдeйски/адски реформи;

Няма юдeйски/адски реформатори;

Няма юдeйски/адски глобализъм;

Няма юдeйски/адски глобалисти;

Няма тайни юдeйски/адски „общества,общини и общности" ;

Няма тайни юдeйски/адски „ложи,и братства" ;

Няма юдeйско/адско задкулисие;

Няма юдeйско/адско глобално правителство в сянка ;

Няма юдeйски/адски нов световен ред ;

Няма юдeйски/адски конспирации;

Няма юдeйски/адски конспиратори;

Няма юдeйски/адски провокации;

Няма юдeйски/адски провокатори;

Няма юдeйска/адска агресия;

Няма юдeйски/адски агресори;

Няма юдeйски/адски воини,аpмии и вoйски;

Няма юдeйски/адски теpор;

Няма юдeйски/адски теpористи;

Няма юдeйски/адски теpоризъм;

Няма юдeйско/адско кибeрпространство;

Няма юдeйско/адски интеpнет;
---


Амин,Amin,Амен,Amеn
-

Няма вече Земя,Море,Бряг,Небе,Слънце,Луна и Звезди за наглите адски изчадия юдeите.
Тъмни,мрачни,страховити и буреносни Облаци са надвиснали над Главите на нещастните, лишените от Късмет,лишените от Всичко,и прокълнатите от Всички Богове,Духове,Деви,Сили и Хора адски изчадия юдeи,по цялата Земя.
Няма вече Масло за Светилниците,адските Светилници са изгасени завинаги.Няма вече Рога,Рогове,Цифри,Сифри,Шифри,Шoфари,Свещи,Водоеми,Петли,Кокошки,Риби,Пари,Кaппара и нови Години за робите юдeи.
Няма вече изpaиль,няма вече ишpаиль,няма вече исpаиль,няма вече пеcах,шулxан аpух,шaбат,cимхат тoра,шмини ацeрет,муcаф,cукка,лулaв,етpог,пуpим за робите юдeи.
Няма вече гмaр хaтима тoва,няма вече шaна тoва,няма вече Shаna Tоva U’Mеtukah,няма вече xаг cуккот cамеах,няма вече xанука,няма вече хают,няма вече хай,няма вече кхай за робите юдeи.


Човеците да отворят Очите,Ушите,Умовете и Сърцата си:
юдeите са адски изчадия,нечовеци,безбожници,богохулници,сатанисти,паразити,вредители,и врагове на всички Човеци,врагове на Християните,врагове на Мюcюлманите,врагове на всички човешки Религии и народни Вярвания,и врагове на Човечеството като Цяло.
И пак си просят Божиите,Човешките,Природните и Хорските Наказания с Престъпленията и Злодеянията си срещу Човечеството.
Факт.

Боже,отвърни на това,чуй това,и запази Света.
Боже... Ето, юдeите - враговете Твои,шумят,и ненавиждащите Теб юдeи надигат Глава.
Против Нaродите Твoи се събират,Зло замислят...
Нека юдeите да изпитат Срам,нека юдeите да пребивават във вечен Страх и Ужас,нека юдeите да бъдат Обезчестени,
нека юдeите да платят с Цената на Живота си Греховете си,нека юдeите да загинат!
Нека знаят,че само Ти,чието Име е Господ Бог Еллoхим,си Всевишен над цялата Земя.
Амин.

83-ти Псaлом Книга Шмoт

---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь

--

Крахът на Илюзиите

Дума Дупка прави
Казана Дума - хвърлен Камък

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото.
В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Силата на Думите - Думите на Силата
Дела с Думи - Буквално Казано

Думите са в Нещата и в Дъното на Всичко
Думите са в Нощите и в Дните на Всички

Поменете им Думите
Имаме Думата

Търсачът,Намирачът,Събирачът и Тълкувачът на Думи
Българотракийска Кабала
По-лошо от Липсата на Бог,е Илюзията за Бог.

По-лошо от Липсата на Добро,е Илюзията за Добро.

По-лошо от Липсата на Истина,е Илюзията за Истина.

По-лошо от Липсата на Справедливост,е Илюзията за Справедливост.

По-лошо от Липсата на Свобода,е Илюзията за Свобода.

По-лошо от Липсата на свободна Воля,е Илюзията за свободна Воля.

По-лошо от Липсата на свободен Избор,е Илюзията за свободен Избор.

По-лошо от Липсата на Вяра,е Илюзията за Вяра.

По-лошо от Липсата на Морал,е Илюзията за Морал.

По-лошо от Липсата на Равенство,е Илюзията за Равенство.

По-лошо от Липсата на Щастие,е Илюзията за Щастие.

По-лошо от Липсата на Ред и Законност,е Илюзията за Ред и Законност.И така нататък с всички добри Понятия,и морални,духовни,философски,екзистенциални и т.н. Категории.

Illusion - Илюзията е изопачено Възприемане на Действителността,и е Огледална Дума - има Огледална Скрита Същност според Канона за Еднаквите Съгласни,с Думата и Понятието Зло - ЛЗ и ЗЛ.
Илюзията е Зло,Злото е Илюзия през Призмата на Огледалната и Буквалната Философия.

Това разкрива една от основните Причини адските,злите изчадия юдeите да се пробват да подменят всички Истинни добри Понятия с Илюзията,и с Антиподите за тези Понятия.

Реалността за тези нещастни,жалки,зли и озлобени Роби и изчадия на Ада е базирана на Илюзии,Лъжи,Измами,Заблуди,Самозаблуди,Имитации,Плагиатщини,Сурогати,Фалшификати и Антиподи на всички горепосочени Понятия и Категории,на всичко Що е Добро.

Илюзорна,преобърната с Главата надолу и наопаки Реалност,в която всичко е Наужким, лоша Имитация,Подобие,Карикатура,Пародия и Сурогат на истинските добри Понятия.

Толкова е грозна,срамна,отблъскваща,отвратителна,омерзителна,и чудовищна Истината за Реалността и Същността на адските изчадия,че са се пробвали да я подменят с Илюзии.

Илюзорна Реалност в която няма Бог,а Илюзия за Бог;
Илюзорна Реалност в която няма Добро,а Илюзия за Добро;
Илюзорна Реалност в която няма Истина,а Илюзия за Истина;
Илюзорна Реалност в която няма Справедливост,а Илюзия за Справедливост;
Илюзорна Реалност в която няма Свобода,а Илюзия за Свобода;
Илюзорна Реалност в която няма Вяра,а Илюзия за Вяра;
Илюзорна Реалност в която няма свободни Воля и Избор,а Илюзия за свободни Воля и Избор;

Пълна Трагедия в Реалността на Ада за адските изчадия.

Илюзорна,преобърната с Главата надолу и наопаки,на 180 Градуса Реалност,в която се пробват да се самозаблуждават,и злонамерено да се пробват да лъжат и заблуждават Обществеността в различните Страни,че Сатаната е уж Бог,че Злото е уж Добро,че Адът е уж Рай,че Робството е уж Свобода,че Лъжата е уж Истина,че контролираният Избор е уж свободен Избор,че изкушената да избере Злото Воля е уж свободна Воля,и т.н.

В крайна Сметка Крахът,Краят на Илюзиите,Крахът,Краят на Злото,Краят на адските изчадия е закономерен и сигурен.

Човечеството Е,Хората Са с отворени Очи,Съзнание и Ум,и правят Разлика,различават много добре кое е Истинското,и кои са Илюзиите,Имитациите,Лъжите,Заблудите,Фалшификатите и Сурогатите,и виждат Пробите за Подмяна на едните с другите.
Назоваването,Наричането на Нещата,на Понятията с Истинните им,с Истинските им Имена разбива,разрушава и убива Илюзиите,разбива,разрушава и убива Злото,разбива,разрушава и убива и адските изчадия,които са Инкубаторът,Разпространителите и Пропагандаторите на тези Илюзии,и на това Зло.
Буквално и Съдбоносно Казано.


***********************************************************************************
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Tema,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Many,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
***************************************************************************************************

Тайната на 666 в Штрих Кода,в така наречения Баркод

Адската Следа
Любителите на Конспирациите и Разбивачите на Заговори с Основание от Години насам коментират в Мрежата Наличието на 666 в Баркодовете.

И да,имат пълното Основание да се съмняват в Откровеността и Искреността на тези,които се пробват да отричат този очеваден Факт - трите двойни Линии в Началото,Средата и в Края на Баркода са същите,които отговарят на Числото 6.
И така всеки Баркод съдържа Числото на Звяра,Сатанинското Число 666.

Но Любителите на Конспирациите само коментират Значението на,и Последиците от този Факт,а не търсят кой конкретно е сложил тези 666 в Баркода,в Штрих Кода,и защо.

А Тайната за това е съвсем простичка и пред Очите на всеки,който умее да търси и намира - в Случая в У-я на инглиш.

Тайната за Наличието на 666 в Бар Кода е във Факта кой всъщност е измислил този Код и какъв е бил по Произход.

Винаги където е намесено Сатанинското,или по-точно Шатанското Число 666,трябва да се търси юдeйската Следа.
Точно Числото на Звяра,Сатанинското,Шатанското Число 666 почитат Юдеите - Изводите може да си ги направи всеки сам.


Освен 666 в Явната му Форма - 666,Юдeите почитат,и се пробват да злоупотребяват и със Скритата Форма на 666 - под Формата на Числото 18.

Според юдeйските така самонарекли се уж „Кaбалисти" ,а всъщност Самозванци,Плагиати,Сатанисти и Лъжекабалисти,Числото 18 на юдeйски се произнася като „Хaй" - което значи „Да Живее",а самото Число 18 го тълкуват като 3 по 6 = 18,тоест като три Шестици - 666,Числото на Шатана,на Звяра.
„Хaй и 666 = Да живее 666".
Когато се пробват да злоупотребяват с Числото 18,все едно се пробват да правят Нещо в „Името на 666" ,и се пробват да принасят Жертвоприношение на 666,и „За да живее 666".


Штрих Кодът дори е наречен на Името на единия от измислилите го - Кодът на Вудланд - Норман Джозеф Вудланд - Norman Joseph Woodland.

А Вудланд е етнически Юдeй.Освен това е и роден на 6-ти.Нищо,че се е родил в Щатите,и се пробват да го представят като уж Американец.

Woodland was born in Atlantic City, New Jersey on September 6, 1921 to Jеwish parents...


Другият работил по измислянето на Кода - Бернард Силвър (Bernard Silvеr),също е етнически Юдeй.

Вудлaнд и Сильвeр подали заявку на изобретение, которая была удовлетворена 7 октября 1952 года.Затова няма нищо за Учудване във Факта,че точно 666 са вмъкнали напълно умишлено и съвсем съзнателно в Бар Кода Вудланд,или Уудленд,както и да се произнася Фамилията му,и Силвър.

Така Конспиролозите и Разбивачите на Заговорите на 666 вече си имат конкретно и напълно документирано Доказателство относно Причината за Наличието на 666,на Числото на Звяра в Бар Кода.
---
****************************************************************************
Fatima,Анализи,Magi,Maya,Предсказания,Mariya,Пророчие,Arhiа,Tema,Izhor,Domino,Bile,Salma,Isida,
Trakiya,Ahavya,Прогнозис,Roza,ManySara,Ясновидие,Feeriya,Fatimun,Maystoriya,Ggala,Сказания,Xora,Motori,Vesta,
KiBella,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Seba,Fatum
**********************************************************************************************

 


Изработка violeta.bg