Oпознаи себе си, за да се обикнеш.
Опознай мъжа си, за да го обичаш такъв какъвто е.
O
познаи децата си за да ги направиш щастливи хора!

Адските Тайни и Крахът на Либералите Печат Е-мейл

Тайните на Либералите 1

Проби за Абракадабристика и Лингвоинженеринг

Проби за Прикритие зад Името на Свободата
Комплексът за Малоценност на Робите


Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.
Името на Думата.Думата на Името.
Името на Името.Думата на Думата.Либерализмът,Либерализацията,Неолиберализмът са юдeйски Доктрини.Както в Политиката,така и в Икономиката.

Измислена е от юдeи - Милтон Фридман,и използвана и прилагана от юдeи.

Самата Дума Либерал е измислена и конструирана от Лингвоинженерите с юдeйски Произход по абсолютно същия Начин като Думата Капитал - Словосъчетание от латинска и юдeйска Думи.

Комбинация от латинската Дума Libera,Свобода и уж юдeйската El - LBRL.

Элохим - Богове,Създатели,Власт или Авторитет,Эль - уж Могъщ,и уж Сила в юдaизмa.Но което Ель всъщност е изплагиатствано от Асирийците.

В юдaизмa няма абсолютно никаква Сила и Мощ,още по-малко пък Божествена Сила и Мощ.

Елохим е множествено Число на Ель.

Така на Либерал са пробвали да вменят Свободна Сила,Свободна Божествена Сила.

Целта на Занятието е Пробата за освобождаването от Контрола на Хората,от Контрола на Обществото,от Контрола на Страните на Либералите.Което си личи и по самата Доктрина на Либерализма.

Все едно,че тези,които са се самонарекли Либерали,са над Човеците,едва ли не с божествена свободна Сила.
Което е откровено Богохулство,и се наказва от всички Божествени Сили.


В Случая има Проба за Злоупотреба и със Понятието Свобода,и Проба за избиване на робския Комплекс на юдеите.

Кой иска Свобода? Робите и Затворниците.
Свободните Хора,тези които се чувстват Свободни,нямат Нужда от Свобода - те си я имат.


Като се каже,че някъде трябва да се прави Либерализация,това автоматично значи,че Либералите се пробват да присвоят това,което е подложено на Либерализация.

Под Предлог,че либерализирането е освобождаване от Контрола и Собствеността на Държавата,всичко което се либерализира се пробва да попадне под Контрола на Либералите.

Както като се каже Одържавяване се разбира,че Държавата придобива дадени Активи,така и като се каже Либерализация,се подразбира,че Либералите се пробват да придобиват дадените Активи.

В това се състои гадната Демагогия - под Името на Свободата,под Името на Освобождаването,Освобождението,се крие Пробата за присвояването,Пробата за заграбването на Безценица от Либералите,тоест от юдеите на Богатствата на всяка Държава,която е принудена от юдейското задкулисие,от етн.юдeи намърдали се чрез измама във Властта в тези Страни,да прилага така наречените Либeрални Cтрaтегии.

Всички тези така наречени „Heпрaвителствени Цeнтрове и Институти за либeрaлни Cтрaтегии" навсякъде по Света се финансират от етн.юдeи,какъвто е и Coрос,който финансира тази Организация у нас,и се пробват да обслужват Интересите на така наречените „Либерали",тоест на юдeите.
---

Другият Термин под който са се пробвали да се прикрят пак Либералите е латинската Дума Labora на инглиш Labory - Работа.

Която е с една и съща Скрита Същност с Libera - LBR.

На тази еднаква Скрита Същност се дължи знаменитият Израз свързан пак с юдeите - „Работата те прави свободен".

Лейбъристка Партия привидно на инглиш значи „Работническа Партия",и би трябвало да представлява работническата Класа и да защитава Интересите на Работниците.

Както се казва: Да,да,ама не!

Така нареклите се Лейбъристи всъщност защитават пак Интересите на така наречените Либерали и Капитали.
Сегашният Председател на Лейбъристката Партия в Ингланд е с юдейски Произход.
---

Другият Термин Национализация,с който се пробва да се подмени Думата Одържавяване също значи вместо дадени Активи да се одържавят,да се придобият от Държавата,все едно да попаднат пак под Контрола на юдеитe,на циониститe - На-Цион-ализация.

Национализация и Либерализация значат едно и също,макар,че привидно са съвсем различни Понятия.

Крахът на така наречения Комунизъм е бил предопределен заради самия Термин Национализация.

Няма как да оцелеят Идеология и политически Строй в който има Термини свързани с придобиване и заграбване на Богатствата от така наречените сиoнисти/циoнисти.

Както са обречени на Крах и Катастрофа и така наречените Капитализъм и Либерализъм.

Точно защото са пак измислени от юдeи Термини,за да се пробват да се обогатяват за Сметка на Народите,Страните и Държавите.

---

На юдеите изрично им са забранени от Яхвe/Ягбе прекланянето и служенето на Златния Телец,и те постоянно се пробват да заобикалят тази Забрана,пробват се да излъжат Окото на Провидението и Съдбата,като измислят някакви други Думи и Термини с което да наричат Пробите си за незаконното и забранено им от Боговете Забогатяване.

Заради което са и постоянно наказвани от Яхве/Ягбе,и от Провидението и Съдбата.
---

Тайните на Либералите 2

Кои са положили Основите на така наречените икономически Либерализъм,Монетаризъм,и Геополитика

Пробата за Прикритие зад,и Пробата за Злоупотреба с Имената на Свободата,на Богинята Юнона Монета,и на Богинята Гея

Свободата - Комплексът за Малоценност и Непълноценност на Робите


Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.
Името на Думата.Думата на Името.
Името на Името.Думата на Думата.
Какви ще са от морална,и от всякаква гледна Точка Делата и Словата,какъв Заряд е заложен във всичко което произлиза от Ръцете,от Ума и от Устата на който и да било,буквално зависи от конкретния човешки,или нечовешки Фактор създал и изрекъл конкретните Дела и Слова.

Канон за Предвидимостта:
Виж кой,и чий Ум е създал дадена Доктрина,Идеология,и така наречения Продукт,и ще разбереш какво представляват тези Доктрини,Идеологии и Продукти.


Що е то Свобода

В Случая има Проба за Злоупотреба със Понятието Свобода,и Проба за избиване на робския Комплекс на юдeите.

Кой иска Свобода? Робите и Затворниците.
Свободните Хора,тези които се чувстват Свободни,нямат Нужда от Свобода - те си я имат по Рождение.

---

Класически Либерализъм

Известные личности, внесшие вклад в «классический либерализм» — Жан-Батист Сэй, Томас Мальтус и Дэвид Рикардо.

Известни Личности имащи основен Принос в Теорията за Класическия Либерализъм - Жан Батист Сей,Томас Малтус и Давид Рикардо.

Кой е Томас Роберт Малтус

Английски Икономист и Социолог, Пастор.

През 1798 Малтус публикува своето "Есе за законите на населението”. Според него, ако не се ограничи, човечеството върви към демографска катастрофа, защото населението се увеличава в геометрична прогресия, докато средствата за изхранването му - в аритметична.
Според него това, което държи населението под контрол са нещастия (войни, епидемии, глад и болести), морални ограничения и поквара (към които той включва убийства, предпазване от забременяване и хомосексуалност).

Икономическото учение развиващо неговите теории се нарича малтусианство.
---У-я

Малтус е имал 6666 в нумерологичния си Профил,и е бил англикански Пастор.
----

Идеи Мальтуса были частично использованы Карлом Хаусхофером в его работах по геополитике и теории «жизненного пространства».

Идеите на Малтус били частично използвани от Карл Хаусхофер в неговия Труд за Геополитиката и Теорията за „Жизненото Пространство".
---У-я

Кой е Карл Хаусхофер

Немски географ и социолог, основоположник на немската геополитическа школа.
Привърженик на автаркията във вътрешната политика, някои изследователи го слагат сред видните теоретици на нaцизмa, т.к. след провала на Бирения пуч снабдява с литература в затвора Xитлeр и Xес.
---У-я

Хусхофер е доразвил Идеите на шведския Политолог Рудолф Челен,който е измислил,и пръв употребил Термина Геополитика.

Хаусхофер е бил Протестант и Теоретик на Haцизма.И вероятно мимикрирал като немец етн.юдeй.

---

Кой е Жан Баптист Сей

Френски икономист и бизнесмен. Той е имал класически либерални възгледи и е бил привърженик на конкуренцията, свободната търговия и премахването на ограниченията пред бизнеса и предприемачеството. Основният му труд е Трактат по политикономия - „Traitdеconomie politique“ (1803). Той е известен със Закона на Сей.

Жан-Батист Сей е и един от първите, които твърдят, че парите имат неутрално въздействие върху икономиката. Те не са желани сами по себе си, а заради това, което може да се купи с тях. Увеличаването на парите в обращение би увеличило цената на стоките, изразена в пари (предизвиквайки инфлация), но не би променило относителните им цени или произвежданото количество. Тази идея е доразвита в количествената теория на парите.
Идеите на Сей спомагат за възникването на неокласическата икономика по-късно през 19 век.
---У-я

Жан Батист Сей е Протестант.
---

Кой е Давид Рикардо

Английски икономист, един от най-видните представители на зрелия класицизъм в икономическата наука, последовател и същевременно опонент на Адам Смит.
Големи са неговите заслуги за утвърждаване на трудовата теория за стойността, която той твърдо отстоява. Основното му произведение е „За принципите на политическата икономия и данъчното облагане“ (1817 г.).

Давид Рикардо е привърженик на концепцията за икономически либерализъм, недопускащ никакво държавно вмешателство в икономиката и предполагащ свободно предприемачество и свободна търговия.

По отношение на външната търговия, Рикардо е привърженик на икономическия либерализъм и е за пълна свобода на външната търговия. Външната търговия според него трябва да се основава на международно географско разделение на труда. Страните трябва да се специализират в производството на дадени стоки според своите ресурси и условия.
---У-я

Был родом из португальско-eврeйской (сeфардской) семьи, эмигрировавшей в Англию из Голландии непосредственно перед его рождением. Он был третьим из семнадцати детей биржевого маклера. До 14 лет учился в Голландии, в 14 лет присоединился к своему отцу на Лoндонской фондовой бирже, где начал постигать основы коммерции, помогая ему в торговых и биржевых операциях. К 16 годам Рикардо мог самостоятельно справляться со многими поручениями отца на бирже.

Давид Рикардо е бил от португало-юдeйско (сeфарадско) Семейство,преселило се от Холандия в ингланд,тоест с юдeйски Произход.

И точно неговите Идеи за икономическия Либерализъм,недопускащи никакво държавно Вмешателство са развити по-късно от Милтън Фридман.


Една много характерна Мисъл,която говори много сама по себе си за Начина на Мислене на Давид Рикардо,а и на всички споделящи и поддържащи Идеите на Либерализма:

„Движеща сила на общественото развитие е личният интерес – обществото е съвкупност от “егоисти”, които нямат други грижи освен личните си интереси и на тях им е чужд стремежът за общото благо и щастие".

Изключително самоиздайническо и саморазобличително за Mенталитета на тия така самонарекли се Либерали етн.юдeи.
---

Термин «классический либерализм» иногда используют также как синоним термина «либерализм» (в том числе для описания взгядов, относящихся к XVII и XVIII векам).

После 1970 года термин начал использоваться либералами для описания их веры в превосходство экономических свобод и ограничений регулирования.

Терминът Класически Либерализъм понякога се използва като Синоним на Термина Либерализъм,и като Описание на „Вярата" им в икономическите Свободи,и в Ограничение на Регулацията.
---

Неолиберализъм,Монетаризъм и така нареченият свободен Пазар

Теоретические основания неолиберализма связаны с монетаризмом.

Теоретичните Основи на Неолиберализма са свързани с Монетаризма.

Монетаризм — макроэкономическая теория, согласно которой количество денег в обращении является определяющим фактором развития экономики. Одно из главных направлений неоклассической экономической мысли. Возник в 1950-е годы как ряд эмпирических исследований в области денежного обращения.

Основоположником монетаризма является Милтон Фридман, впоследствии ставший лауреатом Нобелевской премии по экономике в 1976 году. Однако название новой экономической теории было дано Карлом Бруннером.
---У-я

Основоположник на Монетаризма е Милтън Фридман.

Но Названието на тази нова икономическа Теория е дадено от Карл Брунер.


Кой е Mилтън Фридмaн

Амeрикански икономист, статистик, известен най-вече с работата си в областта на макроикономиката и своята защита на свободния пазар.

Милтон Фридман родился в нью-йоркском районе Бруклин в семье недавних eврeйских эмигрантов из Берегово (Австро-Венгерская империя, ныне — Укрaина).

Роден в Семейството на юдeйски Емигранти от Берегово,сегашна Украйна.
В нумерологичния Профил на Датата на Смъртта му 16.11.2006 има 666.

---

Кой е Карл Брунер

Щвейцарски икономист. Неговият основен интерес в икономиката е бил същността на процеса на паричния резерв и снабдяване. Той се премества в CAЩ през 1943.

Основен Труд - «Монетаристская революция в денежной теории» (The Monetarist Revolution in Monetary Theory, 1970).

Имал е 6666 в нумерологичния си Профил.

Има Вероятност и той да е бил с юдeйска Жилка,защото няма Данни за Семейството му в У-я.


Другите по-известни Икономисти и Финансисти разработили и прилагащи Идеите на Либерализма също са с юдейски Произход - Лудвиг фон Мизес,Фридрих Хаек,Джoузеф Cтиглиц,Пoл Kругман,Джoрдж Cорос,Hуриел Pубини,и още други.

Всички те всячески се пробват да убедят Политиците,че видите ли Либерализацията е много добра Доктрина за Правителствата и Държавите им.
---

Това са основните Идеолози на Либерализма - Икономисти с 6666 в Профила си,с юдeйска етническа Принадлежност,или с прoтестантско Вероизповедание.

За Индивидите с 666,Числото на Звяра в Профила си,а още повече с 6666,и как им влияе това Число има достатъчно Материали във Форума.

Няма как Идеологии измислени от такива Идеолози да са добри за Обществата като цяло.
Тези Идеологии са измислени за да обслужват единствено техните егоистични и адски Интереси,и не ги вълнуват Стремежът за общото Благо и Щастие,както много точно се е изразил откровено самият Давид Рикардо,който е с юдeйски Произход.

Още древните Римляни са казали,че това което е добре за юдeите,е зле за всички Народи.
Безспорен Факт.
---

Идеологията на Либералната и Неолибералната пазарна Икономика и Политикономия,Класическия Либерализъм,Свободния саморегулиращ се Пазар,Макроикономиката е измислена,разработена и поддържана основно от юдeи - Лудвиг фон Мизес, Фридрих Хайек (по майчина Линия),Милтън Фридман,Джоузеф Стиглиц,Пол Кругман,Джoрдж Сoрoс,Hуриел Pубини,и още много други.

Измислили са си цяла Идеология в Политикономията за Оправдание на Идеята им,че „Свободния Пазар,тоест тези които притежават Пазарите,тоест те самите" може да се пробват да правят всичко,и никой не може да им държи Сметка,да ги контролира,да ги регулира и командва - нито Държавите и държавните Институции,нито Правителствата,нито Народите.

---

Доктрината на Геoполитиката и Теорията за жизненото Пространство пък е измислена от Карл Хаусхофер,който е бил Последовател на Малтус,тоест на Индивид с 6666 в Профила си,и подкрепящ Haцизма.

При измислянето и използването на Термина Геополитика пак има Проба за Злоупотреба с Името на Богиня,в Случая на Гея.

Гея е древногръцка Богиня, олицетворяваща Земята, гръцката Версия на Майката Природа или Майката Земя.

Така наречената Геополитика е нsцистка Доктрина.Под прикритието на името на Гея,така наречените Геополитици се пробват да присвоят и заграбят природните Ресурси на Земята.

Няма как Гея да покровителства такава откровено античовешка,антиземна,антиприродна и антисветовна Доктрина.

А Haцизъм,Haциoнализъм и Циoнизъм са еднa и същa Идеология,и измислени от aшкeнaзите,тоест от юдeитe.

Щaтитe,и по-точно юдeите намърдали се във щaтските властови Структури,които най-усърдно се пробват да прилагат Дoктрината на Геoполитиката,и постоянно говорят за геoполитическите си Интереси навсякъде по земното Кълбо,се пробват да приложат на Практика нaцистките,нaциoнистките Идеи.

Заедно с Фaсцията,Фашията,която е пробванa да бъде използвана къде ли не като Символ в Щaтите - именно те се пробват да бъдат новите Фaшисти.
Фaшизмът е там,където е Символът му.

А Фашистите са обречени на фатален Край,както знаем от Историята на Xитлер.


Aмериканците с различна от юдeйската етническа Принадлежност,които са огромното Мнозинство в CAЩ,трябва да осъзнават в каква Клопка са ги вкарали уж Aмeриканците с юдeйска Жилка и Либералите.

Ако не,значи заслужават Съдбата си.
---

Злоупотребената Свобода и пробвана да бъде употребена Юнона Монета

Това е откровена Подигравка с Понятието Свобода.
Народите са давали,и дават Живота си за Свободата си,за Освобождението си от Гнета на точно такива нагли Използвачи и Присвоители на Богатствата им.

А така самонареклите се Либерали се пробват да използват Името на Свободата,единствено и само за да избегнат всякакъв Контрол над себе си,и над това какви се пробват да ги вършат с Народите.

Другите,които не са с юдeйски Произход,но пак поддържат,изповядват Идеите на икономическия Либерализъм,и прокарват Либерализацията в собствените си Страни подлъгани от самата Дума Свобода съдържаща се в този Термин, и Понятие си нямат каква жалка Роля им е отредена в тази подмолна и адска „Игра" .
---

Типичен е и Почеркът на Лингвоинженерите да се пробват да конструират нови Термини,които са въз Основа на Заемки от латинския Език,комбинирани с Думи уж от юдeйския,и въз Основа на Имена на Богове от древногръцката и римската Митологии.

Liberal- от Libera - Свобода на латински, и El - Эль - Могъщ, Сила в юдaизмa.
Но което Ель всъщност е изплагиатствано от Асирийците.
В юдaизмa няма абсолютно никаква Сила и Мощ,още по-малко пък Божествена Сила и Мощ.

Така Либерал буквално значи Свободна Сила,свободна божествена Сила.

Целта на Занятието е Пробата за освобождаването от Контрола на Хората,от Контрола на Обществото,от Контрола на Страните,и от държавна Регулация на Либералите.

Все едно,че тези,които са се самонарекли Либерали са над Човеците,едва ли не с божествена Сила.

Както според Давид Рикардо Идеята за икономическия Либерализъм не допуска никакво държавно Вмешателство в Икономиката и предполага свободно Предприемачество и свободна Търговия.

И Идеята за така наречения Свободен Пазар,който уж се саморегулирал сам,и Държавата не трябва им се бърка и да ги контролира.

И се видя докъде докараха юдeите глобалната Икономика и Финанси,след като се пробваха да се самонарекат Свободни,тоест Либерали,и да действат в Икономиките и Финансите на Държавите като избягали от Затвора на Свобода Рецидивисти.
---

Монетаризъм и Юнона Монета

Юнона е висша римска Богиня, еквивалент на гръцката Хера. Първоначално етруско Божество, по-късно като италийска Богиня, става римско Съответствие на гръцката Богиня Хера.

Юнона е Богиня на Брака, съпружеската Любов, Покровителка на омъжените Жени, Помагачка на Бременните и Родилките, Покровителка на Рим и римската Държава. В нейна Чест е издигнат Храм на Kaпитолия. Юнона дарявала Дъжд, Плодородие, Успех и Победа.

Юнона Монета (лат. Juno Moneta) - "даваща правилни Съвети, Предпазваща", тъй като предупредила римляните за предстоящо Земетресение.
---У-я

Та точно този Епитет на Юнона е пробвано да бъде употребен за икономичеките им либерални Идеи,и да се пробват да изпросят Покровителството и за макроикономическата си Теория за Парите.

Юнона Монета е Аватар на Майката,и един от Аватарите на Великата Майка на всички Богове.
И по никакъв Начин няма как да покровителства така наречения Монетаризъм и Либералите.

Злоупотребата с Имената на Гея и Юнона Монета,Злоупотребата с Понятието Свобода се наказват от всички Богове,наказват се от Великата Майка на всички Богове.

Монетаризмът,Либерализмът,Геополитиците и Либералите са обречени на сигурен Крах.

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь

 


Изработка violeta.bg