Oпознаи себе си, за да се обикнеш.
Опознай мъжа си, за да го обичаш такъв какъвто е.
O
познаи децата си за да ги направиш щастливи хора!

Праречие - Пророчие.Тайните на Излишната h Печат Е-мейл

ПраРеч и ПраЕзик
---
Природата на Думите. Думите на Природата.
Думите разказват сами за себе си.

Архитектоника на Буквите.Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите.Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта.Речта на Архитектурата.

Името на Думата.Думата на Името.
Името на Името.Думата на Думата.

Имаме Думата

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи

Силата на Думите - Думите на Силата
Дела с Думи - Буквално Казано

Животът на Думите - Заветът на Думите
Животът на Думите - Думите на Живота
Заветът на Думите - Думите на Завета

Българо-Тракийска Кабала

Свещеният Мъртъв Български Език.

ПраРеч и ПраЕзик.

Имаме Думата
Начинът по който тълкувам и обяснявам Думите,Словото,и Понятието което се крие зад тях,и в тях, е лично мой.

Всички Тълкувания на Думите,Словото,Понятията,Тайните,Хората,Индивидите,Явленията и Събитията във Форума ми са мои.

Съвсем целенасочено и съзнателно избягвам да усложнявам Езика на който се изразявам и пиша,избягвам да го правя прекалено литературен,книжовен,научен,и сложен,за да бъде максимално ясен и разбираем за по-широк Кръг от Хора.

Канонът за еднаквите Съгласни,с Помоща на който тълкувам Думите, Понятията наречени с тях,и Скрития в тях Смисъл на Явленията и Събитията,е мое Откритие.

Всички Думи заслужават да имат Главни Букви в Началото си,а най-много го заслужават Съществителните Думи.

В това Отношение българската Граматика и Правопис са в Дълг към Думите.Определено си личи пробването за умишлено Налагане на малките Букви в Началото на Съществителните в българския Език от Лингвоинженерите.

Иначе толкова много използващите,налагащите и имитиращите Думи от Езика Инглиш едва ли не навсякъде и за всичко,съвсем съзнателно и умишлено са се пробвали да наложат точно обратното на Правилото в Инглиш за писане на Съществителните с главни Букви.

Ако е само Въпрос на Имитация,Имитаторите отдавна биха наложили и в българския Съществителните да се пишат с главни Букви като в Инглиша.

Самата Дума Съществително разказва за Природата на тези Думи - Същественото,Същността,Главното,Думата,която изразява Понятието,около което е построено цялото Изречение.

Всички Думи са живи - раждат се в определено Време,имат Произход,Биография,Корени,Семейство към което принадлежат,имат майчин Език на който приказват,имат Характер и Качества,може да са добри или лоши,имат Поколения от Думи,които произхождат от самите тях,а някои умират.

Има и вечно живи Думи - Думи които са на Възрастта на самата човешка Цивилизация,Думи от обявени за Мъртви Езици,древни колкото самата човешка Реч, още са живи в Речта и Езиците на Народите, и пълни със Сила.Думите от ПраРечта.

Живи точно защото са обявени за Мъртви.

Звуците (Буквите) са строителните Елементи от които се градят Думите.
Думите са строителните Елементи от които се гради Речта.
Речта е строителният Материал от който се гради Реалността.

През Призмата на Българския Език се изясняват Тайните на другите Езици.

Чрез Българския Език се разкрива Природата на Думите на всички Езици.

Чрез Българския Език се разкриват Тайните,Секретите,Скритата Същност и Смисъл на Мирозданието,Космоса,Вселената,Природата,Реалността,Живота,Миналото,Настоящето,Бъдещето,и на така наречените човешки Цивилизации.

Българският Език е Ключов Език.

Българският Език е много Древен,Мъртъв,Тюркски,Тракийски и Свещен Език.
ПраЕзик,ПраРеч.АрхиЕзик,АрхиРеч.

ПраРечие - Пророчие.

Според Канона за Еднаквите Съгласни Кирилица,Кралица и Крилца имат една и съща Скрита Същност.

Кирилицата е Кралицата на Азбуките,и Крилцата на Архаггелите.
---

Играта с Думите е древна колкото са древни някои Народи и Езици.

Не става Въпрос за Науките посветени за изучаване на Думите,Речта и Словото като цяло - Граматика,Фонетика,Лингвистика и т.н. ,и за официално приетите Начини за тълкуване на Думите в Тълковните Речници на различните Езици.

Много „популярни" открай Време са всякакви Начини за Шифриране и Дешифриране,Кодиране и Декодиране на Думите,Криптиране,Тълкуване,използването на Анаграмите,Пиктограмите,Акронимите,и т.н. ,прилагат се различни Начини,Методи,Методики,Принципи,Науки за Тълкуване на Думите,като Гематрията и Нотарикона да речем.

Но все се търси някакъв друг Смисъл,скрит в Думата,или Символика,която е различна от самата Дума.

Чрез едни Думи се обозначават Понятия различни от Смисъла на самата Дума - тоест се пробват да се фалшифицират,изопачат, изкривят Смисъла на Думите,и се пробва да се ЗлоУпотребява с тези Думи.

Пробват се зли Намерения,Помисли и Действия да се прикриват зад хубави,добри Думи.

Всички тези Пробвания са обречени на Провал.Самите Думи,самите Слова се бунтуват,отказват да служат на Словоблудците,и ги наказват.

Защото самите Букви и Думи са Код и Сила.Самите Букви като Символ и зрителен Образ,самите Звуци обозначени с конкретни буквени Знаци са Сила.

Самите Букви и Думи разказват за себе си и за верния си Смисъл.В буквален Смисъл.

Разказват за Произхода си,и за Семействата на които принадлежат.

Разказват и за Силите които притежават,за Силите които направляват,и за Силите на които се подчиняват.

Самите Букви и Думи са Сила.Правдивите Букви и Думи.

Силата и Солта на Небето и Земята.

Думите са Живот - Животът е Дума.

Думите са Материя - Материята е Дума.

Думите са Дух и Душа - Духът и Душата са Думи.
---Тайната на уникалната българска гласна Буква „Ъ"

Буквата Ъ е Равновесната на Б.Тя е с горна Черта отляво - а Буквата Б с горна Черта отдясно от Вертикалата. ЪБ БЪ.

Б е първата Съгласна Буква,първият Съгласен Звук.
Първата съгласна Буква,първата в Реда на Съгласните.

Ъ е всичките Гласни Букви и Звуци наведнъж.Ъ е Владетелката на Гласните.

Българската Буква Ъ,Звукът Ъ изразява едновременно и наведнъж всички гласни Звуци и Букви в Българския Език - А,Е, И, О, У, Ю и Я. Неслучайно в Българския Език има 6 Гласни,а заедно с Й - 7.

Където в една Дума има Ъ,то тя може да се замени с всяка от другите гласни Букви и Звуци,във всички Думи.

Основното и Предназначение е да съчетае наведнъж в една Дума всички Сили на Българската Реч.

Неслучайно когато се изреждат Буквите в българската Азбука,Съгласните се произнасят с Ъ - Бъ,Въ,Гъ,и т.н.,а не Бе,Ве,Ге,както се пробват да наложат Лингвистите.


Като се напише Думата БЪлгарски,едновременно с това все едно се пишат:

БАЛгарски - Бал - Баал( Бел, Балу, Ваал —- на канаански буквално Бог, Благ, Владика, Велик).

Баал и Vaal (Ваал) са една и съща Дума заради българската Буква В,която на Български е В,но на латиница е Б.
И заради променената древногръцка Буква Бета,която в новогръцкия се чете като Вита.Което пак умишлено е променена от Лингвистите.

Българската Баал написана на Латиница е Baal.

БЕЛгарски - Бель - Кръст(анатомичен,човешки Кръст)

БИЛгарски - Биль - Знай

БОЛгарски - Бол - Много,много Блага,Изобилие

БУЛгарски - Бул - Намери

БЮЛгарски - Бюль - Бюль-Бюль (Славей),Сладкозвучен и Сладкодумен

БЯЛгарски - Бял - Бяло
---

Според Канона за Еднаквите Съгласни Балга,Белга,Билга,Болга,Булга,Бюлга и Бялга са еднакви по Същност с Думите Болго и Блага.

Болго буквално значи Блага - всички земни,неземни,небесни и божествени Блага.

Думата Баал е включена в самите Думи за Сила и Блага.

Думата Билги,Бильги буквално значи Знание.

Така Български Език буквално значи Божествен,Благ,Велик,Бял,Силен,Сладкозвучен и Сладкодумен Език,Езикът на Знанието.

Езикът на Силата,Езикът на Благата.

Така българската Земя е Земя на Силата,Земя на Знанието,Земя на Благата Богиня.

Болг-Ар,Булг-Ар,Бълг-Ар - Ар буквално значи Висшо,Божествено Благо.

*or(ar, er) - висш,божествен
------------------------------

Така България,Булгария,Болгария буквално значи Висше Благо,Божествено Благо,Благият Бог,Благата Богиня,Благото Божество.

Какъвто всъщност е Произходът на Името България.

Има едно ключово и задължително Условие за да може Името България да помага и на Държавата,и на Страната България,и на самият Етнос Българи,което не е изпълнено.

Благословията на Името се разпростира върху Речта,Езика,Земята,Територията и,и върху Народа ни.

Българската Земя умее да се пази сама,и винаги прогонва тези,които се пробват да я покорят против Волята и.Именно тя подбира кого да остави да живее тук,и прогонва тези,които се пробват да я колонизират.

Балканът е в България.

БалКан - Баал Кан.

Целият Балкански Полуостров е благословен,пазен,покровителстван,и закрилян от всички Богове,и от Майката на всички Богове - Благата Богиня.

---

Всички Думи и всички Словосъчетания във всички Езици в които има включени Благи Думи,са свързани,от едно Семейство са,и под директното Влияние на Българската Реч.
Независимо от това как се пишат на другите Езици.

Благо,Блага,Благ,Благодат,Благосъстояние,Благополучие,Благина,Благинки,

Благост,Благосклонност,Благоразумие,Благозвучност,Благослов,Благословия,

Благословение,Благовоние,Благоухание,Благодарност,Благотворителност,Благоденствие,

Благоприличие,Благоволение,Благоговение,Благовещение,Благовидност,

Благодетел,Благодетели,Благородие,Благороден,Благородник,Облагородяване,Облагороден,

Облагодетелстване,Облага,Блажно,Блажни,Блажени,Блажен,Блажена,Облажа,Блажене,

Благодарение,Благоверен,Благоверна,Благоверни,

Благовъзпитан,Благодарствен,Благодеяние,Благодушие,Благонадеждност,Благонамереност,

Благонравие,Благопожелание,Благообразие,Благополучно,Благоприятен,Благоприятстване,

Благотворен,Благотворителност,Благоустроен,Благоустройване,Благоутробие,Благочестие,

Блаженствие,Блаженопочивш,Блаженствам,Блаженство,Блазе,Блазня,

В никой друг Език по Света няма толкова много Словосъчетания и Думи произхождащи от,и съдържащи в себе си Думата Благо,Блага.

В никой друг Език по Света няма Дума с която да се благодари,и която да значи буквално Даряване на Блага - Благо Даря.

Която Дума е наложена в българския изкуствено след налагане на западноевропейското Влияние в Началото на 20-сети Век.

И която Дума е по-добре да избягвате да използвате за щяло и нещяло.Благодарете само на най-близките си.

---


Освен в Българския,гласна Буква и Звук Ъ има и в съвременния Tурски Език.


Всички Думи,които имат едни и същи Съгласни Букви и Съгласни Звуци,независимо на какъв Език са,имат една и съща Същност и Действие,имат Връзка помежду си,еднакво Влияние върху Хората,Взаимодействат по еднакъв Начин с другите Думи,самотълкуват се,тълкуват се една друга,и са Взаимозаменяеми.

Каквото се случва с Понятието което е назовано с едната Дума,се случва и с Понятията изразени с другите Думи от Семейството и.

Каквито Характеристики изразява,или има една Дума,същите Характеристики изразяват,или имат и всички други Думи от Семейството му.

И това важи за всички Думи на всички Езици.

Щом различни Думи с наглед различен Смисъл имат едни и същи Съгласни,то те имат едни и Същи Корени,един и същ Скрит Смисъл,имат един и същ Произход,имат един и същ Скелет,от едно Семейство са,и имат една и съща Скрита Същност.
Няма Значение дали са Съществителни,Глаголи,Прилагателни,Определения,или каквато и да е Част от Речта.

Гласните Звуци и Букви определят каква Дума ще образуват Съгласните Звуци и Букви за пред Хората.
Съгласните са съгласни с Гласните Букви.
Каква Дума ще образуват Съгласните Звуци и Букви зависи от Гласните Букви.

Съгласните Букви са Скелета,носещата Конструкция на Думата,Гласните са Плътта и завършеният Строеж.

Архитектурата на Думата,Тялото на Думата.

Всички Думи,които имат един и същ Скелет,едни и същи Съгласни Звуци,носят и свой общ скрит Смисъл във всички Думи,в които се комбинират по определен Начин.

Щом на Български Думите Война,Воня,Явно и Вина да речем,са от едно Семейство,и са еднакви по Същност,значи,че са от едно Семейство,и еднакви по Същност и на всички други Езици,независимо от това,че в тях се пишат по различен Начин,и имат различни Съгласни Букви в тези други Езици.

Войните винаги са Явни за Окото на Провидението,Вонят,и са обременени с Вина.Затова Войнолюбците винаги са наказвани от Провидението,от Съдбата.

Така Думите от едно Семейство,еднаквите Думи,Думите с еднакви Съгласни,с една и съща носеща Конструкция се самотълкуват,и тълкуват Смисъла на Думите от Семейството си.

Като се види кои са Думите от Семейството им,става ясна Същността им.

Думите сами разказват за себе си.

Така стават ясни и пробванията на някои адски Лингвисти и Лингвоинженери при съчиняване и измисляне на нови Думи,как са се пробвали да се възползват от някоя добра Дума за да наложат някоя Дума,която привидно е добра,но е със лош Заряд,Същност и Смисъл на Понятието което е наречено с тази Дума.
---

Всяка Дума в която има само една Съгласна Буква,един съгласен Звук,показва Същността на самата Съгласна.Гласните Букви определят каква да е тя.
Всички смислени Думи,които могат да се образуват от само една Съгласна с Помоща на Гласните,са Скритата Същност на самата Съгласна.

Всички лични Имена,които имат едни и същи Съгласни с Думите от дадено Семейство на еднакви Думи,имат същата Скрита Същност,и носят същия Скрит Заряд на Човеците,които са наречени с това Име.

Това Разбиране за Думите е известно донякъде в Езиците,в които се пишат само Съгласните Букви,а Гласните се слагат по подразбиране на Смисъла на Думата според Мястото му в Изречението.

Но няма как да се осъзнае и използва това Разбиране за Думите,защото не се пишат на Кирилица,и единствено,и само чрез Българо-Тракийския Език се разкрива истинската им Същност.

Пък и специално на един от тези Езици Думите са изкуствени,насилени,личи си,че са лингвистично обработени и са се отдалечили от естественото Развитие на Думите.

Когато Думи на различни Езици са с еднакви Съгласни Звуци,но с различни по изписване Букви,важат Звуците.

Именно Звуците са Мерилото.
Буквите от различните Азбуки са само Облеклото на Звуците.

Облеклото на Звуците,тоест Буквите в различните Азбуки и Езици са в Зависимост от Мирогледа,от Манталитета,от Начина на Мислене,и от Начина на възприемане на Света на конкретния Етнос и Етноси говорещи конкертния Език.

По Избора на Буквите за конкретните Звуци,по Азбуката,по Архитектурата на Думите и на Речта може да се съди и за самия Етнос,или езикова Група от Човеци.

В някои Езици като инглиш например определено си личи пробването за лингвистично Инженерство и Изопачаване,като едни и същи Звуци се пишат с различни Букви,или Комбинации от Букви в различните Думи,като това не се подчинява на някакви Правила,а е конкретно за всяка Дума поотделно.

Личи също и по различното изговаряне на една и съща Буква в различните Думи,по на Моменти тоталното разминаване между изписването на една Дума и Начина на Изговарянето и.

Пише се едно,чете се друго,чува се трето,четвърто се подразбира.
Което говори отлично и за Същността и Начина на Мислене,на Менталитета на всички Лингвоинженери измислили тези Думи на този Език,и на всички говорещи Инглиш.
---

Каноните на Буквите,Думите,Словата и Речта са ясни.

Звуците са Невидимото,Буквите и Нотите са Видимото.

Звуците са Съдържанието,Буквите и Нотите са външната Форма,видимият Облик и Образ на Звуците.

Звуците са Същината,Главното,Буквите и Нотите са Иконите на Звуците.

Звуците и Мислите са невидимата Материя,Буквите и Нотите са видимото Явление на тази Материя.

Дали Невидима дали Видима - но все Материя - все Матер.

Всичко,включително така наречената Духовност,има материална Основа,материален Носител,и материални Канони на Взаимодействие и Действие.
---

******************************************************************************************
Fatima,Анализи,Magi,Maya,Предсказания,Mariya,Пророчие,Arhiа,Tema,Izhor,Domino,Bile,Salma,Nana,Isida,
Trakiya,Ahavya,Прогнозис,Roza,ManySara,Ясновидие,Feeriya,Fatimun,Maystoriya,Ggala,Azima,Сказания,Amasiya,Xora,Motori,Vesta,
KiBella,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Deyha,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Seba,Fatum
************************************************************************************************************

Излишният,натрапен Звук h -Ха в така наречения „литературен,книжовен" Език.
Тайните на Буквата Н,Звука Хъ,Белега Х,и шатанската Хай

Тайните на 6,18 и 666.По фройдистки издайническо

Адското Лице на Реформаторите
Развенчаните Реформи,Програми,Експерти,Авторитети,Интелигенция и Образованост

Деформираните Реформи.Разкритите Вредители
Проби за Абракадабристика и Лингвоинженеринг


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Дела с Думи - Буквално Казано
Имаме Думата

Архитектоника на Буквите - Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите - Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта - Речта на Архитектурата.
Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Името на Думата - Думата на Името.
Името на Името - Думата на Думата.

Животът на Думите - Заветът на Думите
Животът на Думите - Думите на Живота
Заветът на Думите - Думите на Завета

Дума Дупка прави
Казана Дума - хвърлен Камък

Думите са в Нещата и в Дъното на Всичко
Думите са в Нощите и в Дните на Всички

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Събирачът и Тълкувачът на Думи

Едно от първите Неща с които се заемат „Реформаторите" след като завземат с Измами (всякакви - от Криене на истинската Самоличност и Обвързаности,до Фалшификации,Шантажи,Изнудване,Охулване - така наречения в наши Дни „черен Пиар" ,и Корупция) Властта,едно от първите Неща които тръгват да „реформират" така наречените от мен Лингвоинженери,е народния Език на съответната Страна в която са се намърдали на Власт.
И да се пробват да „реформират" , „модернизират" - тоест да извратят,подменят,осакатят Азбуката,Правописа,Граматиката,Стилистиката,Речниците,Учебниците,и Образователната и Система.Затова,точно заради такива „Експерти" в Образованието така нареченото „Образование" все повече губи Престижа и Авторитета си.Затова Учебниците с всяка Година стават все по-неразбираеми за Учениците,манипулативни,пропагандистки,абсурдни и усложнени.Меко казано.

Освен всички други „революционни" ,а всъщност адски Реформо-Деформации във всички Сфери и Области на Живота,с които са се пробвали да забатачват,развратят,дегенерират и загробят самите Страни,започвайки с Образованието - тоест с Проби за „промиване на Мозъците" на Децата,на новите Поколения на конкретната Страна.

Всички тези така наречени „Реформи" всъщност са Деформации.
Всички тези така самоназовали се „Реформатори" всъщност са Деформатори и Вредители.
Меко Казано.


„Почеркът" им е еднакъв,и личи във всички Езици,и във всички Страни в които са се „докопали" до Властта,и до така наречените „Научни лингвистични Среди" пишещи Учебниците и Речниците,и определящи Правилата и Граматиката на конкретния официален Език.

Характерен издайнически Признак за Проби за Подмяна на Езика на Народа от Линвистите,от Лингвоинженерите е Разделението на Езика на “Простонароден",„Диалектен" от една Страна,и „Книжовен", „Литературен" Езици от друга.Също така и Пробите за заличаване и Подмяна на народните,оцелелите през Вековете стари и древни Думи в тях,наричайки ги Архаични и Остарели,и Подмяната им с Чуждици,и с уж „съвременни,модерни" Синоними.

Като така нареченият „Литературен" високопарен,уж „книжовен" Език е далеч от обикновената,обичайната Реч,от запазилата се през Вековете естествена Реч на Народа.

Откъде накъде са се пробвали да омаловажават Езика на Народа,да внушават,че виждате ли,народния Език бил прост,„второ" Качество,а литературния,книжовния е „високо Качество" ?
И който не говори литературен Език,е неграмотен,тъп,прост и необразован.Което е нагла Проба за Заблуда.

За Народа този уж „литературен и книжовен" Език е изкуствен,фалшив,ненужно усложнен и както го наричат обикновените Хора - Кълчотене на Езика.

Говоренето на литературен Език няма как да е Критерий,Показател и Мерило за Ум,Мъдрост,Чест,Морал,Порядъчност и Почтеност.Дори обратното - най-лоши са „образованите" Злодеи,Злословници,Злоумишленици и Злосторници говорещи на високопарен,книжовен,демагогски Език.
А именно гореизброените Качества и Добродетели Ум,Мъдрост,Чест,Морал,Порядъчност и Почтеност са присъщи на обикновените Хора,на Народа,и са много по-важни от така наречените Образованост и Култура.

Примерите за това са много,включително и в Българския,Руския и Турcкия Езици.
За Инглиша да не говорим - в този сегашен Инглиш са останали само няколко нищожни Процента от оригиналния,от древния Език.
Всички западни Езици са реформирани - тоест са деформирани,осакатени и изродени.

Това сочи към определен и еднакъв егоистичен,егоцентричен,надменен,„мегаломански" ,чужд и враждебен към обикновените Хора Менталитет и Начин на Мислене на всички тези конкретни,чужди за обикновения Народ и Население на конкретната Страна Лингвисти, Лингвоинженери и така наречени уж „Експерти по Езиците".

Чиято водеща,и подсъзнателна,и съзнателна „Мисъл" е Омразата,Ненавистта,Подценяването и Пренебрежението към Народа на съответната Страна,и атавистичния,подсъзнателен,и много силен Страх от Мъдростта и Силата на устната Реч и Език на обикновените Хора.Наречени от същите тези Реформатори,Литератори,Филолози,Експерти и „Книжници" - „Простолюдие" и „Електорат".


Заради същите тези Линвисти,така самоназовалите се Експерти и Реформатори,Образованието,Интелигенцията,Лингвистиката,Реформите (включително и в Икономиката,Управлението и във всички други Области) и Реформаторите отдавна са станали мръсни и гадни Думи свързвани с Деградация,Деформации,Съкращения и негативни Емоции.

Понятията „Образован" и „Експерт" - титулован с многобройни Титли и Награди,дипломиран,с Дипломи и Специализации от уж „престижни" западни Университети Индивид отдавна нямат нищо общо с Понятията Умен,Знаещ,Вещ,Можещ,Честен,Порядъчен,Добър и Мъдър Човек.
Точно обратното - колкото е по-образован,и „по-голям Експерт" ,колкото е „по-признат" на Запад,значи е с толкова повече осакатени,деформирани и извратени Ум и Интелект,и с деградирал Начин на Мислене.

На това се дължи в голяма Степен и Пропастта между Народите и натрапените им така наречените „Управници",и Бюрократи.
На това се дължи и Пропастта между така самонареклата се „Интелигенция" и Народа.

Много често у нас се задава Въпросът защо така наречените „Интелектуалци" ,защо така наречената „Интелигенция" не застава на Страната на Народа,когато Народът отстоява Правата си - Отговорът става ясен когато се разбере,че всъщност доста Субекти от тези Самозванци „Интелигенти" ,доста от тази така самоназвала се „Интелигенция" са чужди и враждебно настроени към Народа ни,и нямат нищо общо с Народа,защото просто нямат българска и тракийска Кръв във Вените си,а юдeйска.

И „изпълзяват от Дупките си" , „включват се" с разни „Отворени Писма и Декларации" ,с гладни Стачки,с разни „Хепънинги" , „Флешмобове" ,и тем подобни измислени,фалшиви и чужди на народния Дух уж „граждански Акции на Протест" ,уж на Страната на Народа срещу Властите,само по Нареждане „Отгоре" - тоест когато са им засегнати Интересите,и Интересите на спонсориращите ги Клики и Задкулисие.И така се пробват да „яхнат" Протестите,и да „докарат" на Власт уж „нови" Властници,но които пак да са им изгодни само на тия Клики и Задкулисие,а не на Народа.

Притежанието на Титли,Специализации,Дипломи,Награди и „Магистратури" за така нареченото висше Образование,особено от Щaтите и Западна Европа са сериозен Недостатък,и няма как да са Предимство за заемането на управленски и държавни Постове у нас.

Учил си,и си специализирал на Запад? Имаш Диплома за висше от уж наши Университети,но финансирани,и значи манипулирани от Запада? Значи нямаш Място в нашата държавната Администрация,и в Правителството,Парламента,и така нататък.

Нашият Народ е много древен,много мъдър и духовен Народ.
Отдавна вече си взе Поука за всичките чужди,изучили се,живели и работили на Запад „Юпита" и „Експерти" от един конкретен Етнос,които се пробваха да му натрапят в Управлението на Страната ни барабар с „Царя" Симеон.Който Симеон Сакскoбурготски също има 666 в нумерологичния си Профил,както има 666 в Профила си и Дядо му Фердинанд,който „докара" навремето една от най-големите национални Катастрофи за България.


Определено личи от Историята,как след така нареченото Освобождение,Сатанистите умишлено,целенасочено и периодично са се пробвали да „завладеят" Страната ни чрез подставените си Лица от Легиона на 666 Звяра,от Легиона на Сатаната/Шатана във Властта.
---

Излишният Звук h - Хъ.

Необходимо Уточнение: Според Канона по-важни са Звуците,а после Буквите с които са изписани в различните Езици тези Звуци.
Звукът Хъ в Латиницата примерно се изписва с Н,h,а в Кирилицата с Х.Но си е все Звукът Хъ.

Типичен класически,и много издайнически Пример за Подмяна,и „Литературизация" от Лингвоинженерите на народния български Език,на обикновената устна Реч на българския Народ,а и на всички европейски Народи,е вкарването на този Звук Хъ,който се изписва с латинската Буква h,а в Българския,на Кирилица с Х - там където няма Нужда от него,там където е Излишен.

И така са се пробвали къде съзнателно,къде подсъзнателно и издайнически - по фройдистки,както го наричат самите юдeи, да подменят,да извратят,да влошат Смисъла,Същността на самите Понятия наречени с тези Думи.

Повечето от тези Думи с изкуствено вмъкнатия Звук Хъ вътре в Думата най-вече,нямат Семейства от Еднакви Думи,или имат,но като се махне Хъ от всички Думи от конкретното Семейство,или са в чужди за Същността им Семейства,по което също личи,че са изкуствени и инженеринговани.

Примерите в Българския са много:

Хляб всъщност в народната устна,диалектна Реч е Леп и Ляб;
Хлябове - Лябове;
Хлебец - Лебец;

Така Ляб и Лябове всъщност са от Семействата на Любя,Либе,Любов - ЛБ и ЛБВ,а с добавената излишна Хъ,Думата Хляб е отишла в Семейството на Халба.
Леп пък е от Семейството на Лепо (Хубост,Красиво).С изкуствено добавения Хъ Хлеп е в Семейството на Хлипа,Хлипай.

Неслучайно именно Леп,Лябът е една от основните Храни на нашия Народ - Народът ни се храни буквално с Хубост и Любов.
И неслучайно точно Индивидите с 666 в нумерологичния Профил избягват да ядат Хляб и да пият чиста,прясна,обикновена Вода.
За този закономерен,характерен и много издайнически Куриоз имам специален Материал в Темата за Третото Пророчество - Хлябът и Водата буквално са Отрова за Организмите и Метаболизма на 666 Легиона.
В този Материал дадох Пример и с една наша известна Личност с 666 в Профила,която беше откровеничила,че не обича да яде Хляб,че е злояда,и че навремето като била малка,a и сега,отказвала да яде Хляб,защото смятала,че Хлябът е отровен за нея.

Още такива Думи:

Хубав - Убав;
Хора - Ора;
Храна - Ръна;
Харно - Арно;
Хастар - Астар;
Халище - Алище;
Хайдуци - Айдуци;
Хаджия - Аджия;
Хапче - Апче;
Махала - Маала;
Хала - Ала;
Хваля - Фаля;

И така нататък...Примерите са много.
---

Много показателен Пример за Проба за Подмяна на Същността на Думите чрез Звука Хъ е нашата тюркска и българска Титла Кан.

Кан Кубрат,Кан Исперих,Кан Тервел и така нататък с всички наши Канове.

Понеже се била уж произнасяла като Кhан,а така го произнасят точно тези,за които Звукът Хъ е характерен за Говора им - като юдeите например,в Българския е пробвано да бъде наложена като Хан.
Когато всъщност си е Кан - Кръв,Кръвна Линия.На тюркски,турски Кан си е Кан.

Личи и Пробата за прикриване на Факта в уж „научните исторически Трудове" ,че Кан значи точно Кръв,Кръвна Линия.Подмяната на К с h е направено точно с тази Цел,и с Цел Проба за Прикриване на тюркобългарската кръвна и езикова пряка Връзка и Родство.
Кръвната Линия на Кубрат,Кан от Рода на Кубрат,и така нататък с всички наши Канове.
---


В Турския:

Аллaх - Аллаа;
Хава - Ава;
Халк - Алк (Народ,Общност)
Ханъм - Анъм;
Халва - Алва;
Хайван - Айван; (Животни)
Хабер - Абер;
Хаджъ - Аджъ;
Хайляз - Айляз; (Мързеливец)
Хаймана - Аймана;
Хаирлия - Аирлия;
Хaлиф - Алиф;
Хaлифат - Алифат;
Ихтияр - Иитияр; (Стар)
Махле - Маале; (Махала)
Бахча - Баача; (Градина)
Мерхаба - Мераба; (Здравей)
Рахат - Раат;
Кахве - Кааве; (Кафе)
Сиях - Сияя; (Черно)
Силях - Силяя; (Oръжие)
Сихир - Сиир; (Магия,Вълшебство)

И така нататък...Примерите също са изключително много.

Класически Пример в турския Език за Влошаване на Смисъла на Думата с прибавянето на излишната Хъ,е Думата Айър - Добро,Сполука.
С Прибавянето на Хъ се е получила Хайър - което значи „Не" .

Класически Пример в Турския са и двата Варианта на едни и същи Имена заради излишното добавено h:

Асан - Хасан,Юсеин - Хюсеин,Юсмен - Хюсмен,Аамед - Ахмед,Меемед - Мехмед,Алил - Халил,Айрие - Хайрие,Барие - Бахрие,Зеера - Зехра, Юсние - Хюсние и така нататък.
---

Класически Пример в Инглиша е Думата Human - Man - Човешко Същество.
А и самата Дума Man също е класически Пример за Проба за Лингвоинженеринг на Инглиша.
---

Огромното Мнозинство Думи,започващи в Речниците с Хъ,и съдържащи вътре в самата Дума тази Буква в литературния,в така наречения „книжовен" Език на конкретната Страна,всъщност в оригиналния,в настоящия устен Език,в Речта на конкретния Народ,са без този Звук.Самите тези Думи и Понятия нямат Нужда от тази Буква h за да се разбира Смисълът им.

Тук не става Въпрос за Думите,в които Наличието,или Липсата на тази Буква Х влияе на Смисъла на Думата,като например за Определянето на граматическите Времена и Лица.
Като например:

Каза - Казах - Казаха.

Макар,че и тези Думи спокойно могат да минат без Хъ.Например в някои наши Диалекти вместо Казах се казва Казав,вместо Направих се казва Направив - с В.

Оказва се,че тази Буква,този Звук е изкуствено вмъкнат в много Думи от така наречените „Лингвисти,Реформатори,Експерти и Модернизатори" на конкретния простонароден Език в конкретната Страна.
---

Тайните на 18 и Хай

С прибавянето на тази Буква h се пробва да се променя,влошава,извращава,демонизира (може да е било подсъзнателно и несъзнателно,по фройдистки,понеже така им иде отвътре,от адската им Същност,но е Факт) Същността на много от Думите.

Класически Пример:

Божественото Ель - El е станало Хел - Hell - Ад,и Хала,Хали и Хула;

В Задачката се пита:

Защо е толкова лошо Влиянието на тази Буква h,и този Звук?

Отговорът на този Въпрос е лесен за Любознателните и Знаещите:

Буквата h,Звукът Хъ - Възгласът Хай в юдeйската така наречена „Кабала" ,според юдeйските така самонарекли се уж „Кaбалисти" ,а всъщност Самозванци,Плагиати,Сатанисти и Лъжекабалисти,е Символ на Числото 18 - 18 на юдeйски се произнася като Хай,и едновременно с това според Гематрията значи „Да живее,Живеене,Живот" .
И има директна,пряка Връзка с 666 - 6+6+6=18,3 по 6 = 18.Все едно се пробват да твърдят и говорят: „Да живее 666".
18 е едно от „любимите" Числа на Сатанистите барабар с 6.
Както и 15,24 и 33 - те също се свеждат до 6.

Така са се пробвали да сатанизират и самата Буква Н и Понятията чийто „Символ" е този Звук Хъ и Ксъ.

От същото това Хай е „инженерингован" „Поздравът" Хай на Инглиш,като Вариант на Hello,който „Поздрав" също е свързан буквално с Ада на инглиш - Hell - HL.
За говорещите Инглиш да се поздравяват е все едно да си пожелават да се озоват в Ада на 666.

От същото това Хай е „инженерингована" и Думата „Xайл" на немски,и което значи същото - „Да живее" . И Възгласът - „Xайл Xитлер".
Тук също личи сатанинския,шатанския „Почерк" .

Xайл има една и съща Скрита Същност HL с Хел - Ад.
Все едно са се пробвали да говорят: „Да живее Адът" .

Xайл и Хел имат една и съща Скрита Същност и с Holy - Свещен.
Все едно са се пробвали да говорят „Свещен Ад" и „Да живее Свещения Ад" .

Злото,Адът се е пробвал да се маскира като „Свещен" .
Точно както е проповядвал Сатанистът Алистър Кроули: „Направи се Свещен...".

На който Факт набляга и Писателят Дан Браун в „Изгубения Символ" ,Автор на „Шифърът на Леонардо" , и др.,и който Дан Браун също има 666 в нумерологичния си Профил.

Между другото,предвид Факта,че Дан Браун се пробва да представи в „положителна Светлина" Мaсоните,а и други тайни Сeкти в Произведенията си,говори красноречиво и много издайнически за 666 „Природата" на тези така самонарекли се „тaйни Общества" .

Както мъдро и прозорливо е казал Народът ни,че краставите Магарета се подушват отдалеч.
По „Симпатиите" им ще ги познаете..
---

Хай и Управление

В сегашно Време си личи кой се пробва да „доведе на Власт" 666 в Политиката и Управлението у нас след Освобождението,и след Преврата през 1989.
Първите уж демократични Избори след Преврата са проведени на 10.6.1990 - тази Дата е Сатанински Ден - в нумерологичния Профил на 10.6.1990 има 666.

Личат си и Пробите да се съставят Правителства в които има 18 Министри заедно с Министър Председателя - като например Правителствата на ГЕРБ и Б.Борисов,БСП и Станишев,НДСВ и Сакскобурготски,служебното Правителство на Софиянски,Правителството на БСП и Орешарски,и служeбното Прaвителство.

Кой е „решил" ,че трябва да има точно 17 Министерства у нас? И точно 18 Министри барабар с Министър Председателя?

Кой е „решил" , че минималният Брой Ученици в Паралелка да е точно 18?

Кой е „решил" ,че „най-високата" ,отличната Оценка в Училищата у нас да е точно 6?

Кой е „решил" ,че Парламентът трябва да се състои точно от 240 Депутата - 240 се свежда до 6?

Кой е „решил" ,че най-голямата Печалба от Тотото е „Шестица от Тотото" ?

Кой е „решил" ,че Възрастта за Пълнолетие е точно 18 Години?

Кой е „решил" ,че учебната Година започва точно на 15.9 - 15 също се свежда до 6?

Кой е „решил" ,че Датите на националните Празници са 3.3 (6), 1.5(6), 6.5, 24(6).5, 6.9, 24(6).12,и предишният 9.9 (18) ?

Всички тези,а и още доста такива числови Следи недвусмислено сочат към „Любителите" на тези сатанизирани Числа 6 и 18.

Типичен,класически и много издайнически Пример за Проби за „завладяване на Властта" в конкретните Страни,включително и в нашата от адските изчадия,е Пробата за „НаЦионализация" на езиково Ниво на всичко което принадлежи по Право на Държавата и Народа му - натрапването на Епитета „Национален" на Мястото на всичко което всъщност си е Държавно и Народно - Пробата за Подмяна на Държавното и Народното с НаЦионално - вместо Държавна Телевизия и Радио - национални такива,вместо Държавен Отбор,Държавен Стадион,Държавни Символи,Държавен Герб,Държавно Знаме,Държавна Опера,Държавен Театър,Държавен Ансамбъл,и така нататък - с „национални" такива.

Откъде накъде Гербът,Знамето,Химнът и така нататък ще са „Национални Символи?
Това са си Символи на Държавата,Държавни Символи.

Този Стремеж за „национализиране" на езиково Ниво на всичко Държавно и Народно, издайнически подсказва за Желание за Заграбване на всичко,което принадлежи на Държавата и Народа,подсказва за силна Омраза към,и много силен подсъзнателен Страх от Държавата,от Държавността,и от Народа на конкретната Държава.


Така самоназовалите се Циoнисти буквално са се пробвали да на-Циoн-ализират на езиково,и не само Ниво,всичко което принадлежи по Право на Държавите и Народите.

В юдeйския Календар Часът като Мярка за Време е разделен на 1080 (18) Части.

18 Минути - Времетраенето на приготвянето на Мaца/Мaцот - юдeйския ритуален пaсхален Хляб.Уж под Предлог,че Тестото било почвало да втасва след 18-стата Минута.
Как пък са ги пресметнали,че са точно 18 Минути,а не 17,19 или 20 примерно? Много издайническо и саморазобличаващо.

Изготовление мaцы - весь процесс, от замешивания муки до выпечки, не должен превышать 18 минут.
Промышленная мaца, приготовляемая в специальных агрегатах непрерывной выпечки.
Периодически (каждые 18 минут) эти агрегаты останавливают.


Та какво по-издайнически и саморазобличаващо от тези факти.

Всъщност Тестото технически и технологично погледнато,започва да втасва още в Първата Минута на Омесването си.В самия Въздух има Мая,в самата Вода има Мая,в самото Брашно има Мая.
Наясно ли са,знаят ли редовите религиозни Юдeи,а и не толкова религиозните,но спазващи Традицията да ядат Мaца на Пeсах,че собствените им Рeбета (Рaвини),заедно с Мaцата на Пeсах ги „хранят" и с Числото на Звяра 666 ?

---

В Задачката се пита:
Защо,и кому е било нужно Добавянето на тази Буква h в Думите на литературния наш Език.
От горенаписаното вече става ясно кои са „Идеолозите" на тази „езикова Реформа" .

Езикът и Писмеността са Функция и Рожба на Менталитета,на Гласа на Кръвта,на Начина на Мислене,на Мирогледа,на Начина на Работа на Мозъците на конкретния Етнос,на конкретната Народност,чийто Език и Писменост са те.
Каъвто е Етносът в Същността си - такъв е и Езикът му,такава е Писмеността му.
Неслучайно Език и Народ са едно и също Понятие в древнославянския.


Няма как Хора от Народа ни да са вмъкнали тази напълно излишна Буква h в Думите,и която Буква я няма в простонародния Език.
Отговорът е лесен - самата тази Излишна Буква издава кои и какви са тези така самоназвали се „Лингвисти и Филолози".

Това може да го направят само Лингвисти,за които този Звук е роден,присъщ,характерен за Менталитета,Етноса,Езика,Кръвта и Говора им Звук.За тези Индивиди с добавянето на излишната h,Думите им звучат „по-естествено" в Говора им.

Отговорът е лесен като се изясни в кои Езици този Звук Хъ е един от основните и характерните гърлени Звуци в Говора - в арaбския и в юдeйския Езици.

За Tурския вкарването на този Звук донякъде може да се обясни чрез Влиянието на арабския Език (преди Въвеждането на Латиницата,в Tурция са писали с арaбски Букви),макар,че и там са „шетали" същите тези така наречени Лингвисти след идването на Власт на Ататюрк.

Но в Българския?
Ясно е,че Българския Език са се пробвали да го „реформират,модернизират" навремето преди и след Освобождението „нашенски" Лингвисти под вероятно български Имена,но с юдeйски етнически Произход,от юдeйското МалЦиoнство (Малцинство),с „Помоща" на „изтъкнати чужди Експерти" от уж други Страни,но пак от същия етнически Произход.

Както и в Руския:

..."главным авторитетом" в области русской грамматики и стилистики остается Дитмар Эльяшевич Розенталь - eврeй, родившийся на территории Польши.

... „главен Авторитет" в Областта на руската Граматика и Стилистика е Дитмар Pозентал - роден в тогавашна Полша Юдeй.


Друг е Въпросът дали са го направили съзнателно,умишлено,или не.
Но Фактите са си Факти и Резултатът е видим,документиран,и Налице.

Откъде накъде чужди за Народа ни Лингвисти и „Експерти" ще се пробват да определят Правилата,Речниците,Правописа,Граматиката,Стилистиката на нашия Език,каква да е образователната Система,и какви да са образователните Програми в Училищата?
Личи,че същите тези „образователни Експерти" имат Пръст и в налагането на шестобалната оценъчна Система в Училищата.
Откъде накъде отличната Оценка да е точно 6 - „свещеното" за Юдeите Число?
И не само това.Но това е друга,също толкова важна Тема,но за други Материали.

Точно такива Реформатори,Експерти и Правачи на Учебници наскоро под Предлог за уж обновяване и модернизиране на Съдържанието на Учебниците по Литература,се пробваха да премахнат от учебната Програма едни от най-великите,най-патриотични и емблематични Стихотворения на Христо Ботев,и Романа „Тютюн" на Димитър Димов.

Всички тези адски „Реформатори,Експерти,ЛъжеЛингвисти и Линвоинженери" ,всички тези Вредители нямат никакво Място в нашето Образование,Култура,Изкуство и Науки,нямат никакво Място в Управлението и Администрацията на Страната ни.Меко казано.
А и не само там.
---

Българският Език е много Древен,Свещен и Духовен Език - Праезик.
Нашият Народ е много мъдър,много древен,духовен,и пазен от всички Истинни Богове,Духове,Деви,Хора и Сили Народ.
Език и Народ са едно и също.Езически и Народни са едно и също Понятие.
И както винаги,Езикът ни е изиграл лоша Шега на тези,които са се пробвали да го реформират,изопачат и извратят.

Нашият Език си има свои древни исконни Корени,Канони,Същност,Хармония,свой Глас,Звук,Ритъм,Стил,Баланс,своя Реч,свои Думи,Слово,Фон,Музика,Мощ,Сила и Логика,неподвластни на „Реформаторите" и „Лингвистите" .

Буквата Х с която се изписва този Звук в нашия,в Руския,а и в някои други Езици,е много,много древен женски Знак - женската Хромозома е във Формата точно на Х,Символ,Белег на Майката,който от незнайни и знайни Времена,още от Матриархата е бил изобразяван върху Камъни и Дървета за Предпазване от Злото - Кръстче точно във Формата на Х.
Който Знак по-късно е бил пробван да бъде присвоен и натоварен с всякакв друга „Символика".
Като например „Символ" на Тайната,Секрета,Скритото и Неизвестното - „Дoсиетата Х" примерно,и Неизвестното Х в алгебричните Уравнения.

И включително и от тези Самозванци Лъжекабалисти и Сатанисти.

Като „Символ" на „Да живее 666" чрез Звука h Хай!

„Голямо" „Изкуство" - Един от Белезите на Майката,Кръстчето,женският Символ да бъде пробван да се „реформира" във „Възхвала" на Шатана и 666!

И като „Символ" ХХХ на порнографски Филми и Разврат!

Неслучайно Думата на инглиш Sex - Секс има една и съща Скрита Същност със латинската Six - Шест,и са ги инженеринговали да се изписват с Х,а не с КС както се произнася всъщност. Секс и 6.

Sex Sex Sex e 666.ХХХ е три Пъти 666.

Сексът,Развратът,всичко лошо свързано с Похотта,са наразривно свързани с адските Изчадия и 666.(Тук не става Въпрос за Любов,Обич и Любене,а за Похот,низки Страсти,Извращения,сексуални,Отлонения, Престъпления и Разврат.)
Имам Материал за Тайните на Секса и Разврата Тук в Раздела *Прочетох за вас* ,и това мое поредно Откритие за Връзката между Хай - и ХХХ е още едно Доказателство в Подкрепа на Тезата и Думите ми.

Още едно мое Попадение в Центъра,в Десетката на Мишената.

Освен това неслучайно има жаргонна и груба Дума за Пенис - Xуй - само със Съгласната Х,тоест е една и съща Скрита Същност според Канона с Хай.

Знае се и в чий Речник най-често присъства тази Дума - на Грубияните,Извратеняците,и на фиксираните върху Секса и Разврата - меко казано.

За пореден Път се убеждавам във вродената Мъдрост на Народа ни.

Или пък Думата Хуй е инженерингована пак от същите Лингвисти от мъжки Пол? Нарекли и Пенисите си на 666?.
Неслучайно Похотта е един от Седемте смъртни Гряха.

Само зъл,адски,сатанински,шатански,нечовешки,социопатски,психопатски,шизофреничен,враждебен на Човеците „Ум" може да измисли такава цинична и нагла Гавра със Значението на „Символите" и Буквите.

Това е типичен класически Пример за Проба за Демонизация - Добрия женски Белег Х е пробван да бъде превърнат в лошите шатански Хай,Хуй и ХХХ,и в кръстосаните Кости на така „популярния" пиратски и „мaсонски" „Символ" на Черепа с кръстосаните Кости.
Примерите за Проби за уж „по-безобидна" Злоупотреба с Х в така наречената западна „Култура" и Политика са много - от „Трите Хикса" , „Х-Мен" , „Х-Фактор" ,до ХKeyscоre например.

Но Кръстчето,Белегът Х само умее да се пази от Злото,и да наказва тези които се пробват да злоупотребяват с него.
Нашият древен и свещен Език умее да се пази сам.
А Окото на Провидението вижда адските Проби за Демонизация,и раздава Възмездие и Наказания.Неслучайно нашите народни Шевици и Карета,както българските,така и турcките се шият именно с Кръстчета,с Кръстат Бод и Шев.
И Народът ни си продължава да си приказва на обикновения си простонароден Език.
И да гони и наказва (меко казано) Натрапниците,Наглеците,Безродниците,Реформаторите и Вредителите.

Хлябът - Х-Любя продължава да е основната любима и насъщна Храна за Народа ни.


А Разкривателите и Разбивачите на сатанинските адски Заговори на 666,така наречените Конспиролози,си имат още един солиден,документиран и доказан Аргумент в Подкрепа на Тезата си.
---

***********************************************************************************
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Tema,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Many,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************

 


Изработка violeta.bg