Oпознаи себе си, за да се обикнеш.
Опознай мъжа си, за да го обичаш такъв какъвто е.
O
познаи децата си за да ги направиш щастливи хора!

Тайните на Лихвите и Интересите.Тайните на Облигациите Печат Е-мейл

Тайните на Лихвата и Интересите.

Падината на Лихвите.

Интересите клатят Борсите.
Мръсната Дума Интереси.
---


Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.

Буквалните Букви в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Името на Думата.Думата на Името.Канонът за еднаквите Съгласни гласи:

Всички Думи които имат едни същи Съгласни Звуци и Букви,подредени в една и съща Последователност,имат една и съща взаимосвързана,взаимозаменяема и взаимно тълкуваща се скрита Същност.


НТРС Интерес,Интереси,Interesse(Лихва ит.),Interes(Лихва исп.),
Натреса,Натриса,Нотариус,Нотариуси,Notary's(Нотариат),

НТРСТ Интересите,Interest(Интерес),Interest(Лихва),Натресат,Натрисат,Нотариусите,

НТРСН Интересно,Натрисане,


Показателно е,че Думата Лихва на български няма Семейство - Думи със Съгласните ЛХВ в тази Последователност.

Най-близката до Лихва е Думата Лихо.В някои Райони на Страната ни използват Израза „Лихо ми е" когато искат да кажат: „Чоглаво ми е,непривично ми е,гадно ми е."

Други Думи,които имат същите Съгласни Л Х и В,но в различна Последователност са Халва, Охлюв,Хвала(Благодаря),Хвали и Хваля.

В конструирането на тази Дума Лихва на Български определено си личи Изкуствеността във Вид на Анаграма на Хвали - с разменените Срички Хва-Ли - Ли-Хва,Лихва.

Това е Първата Тайна на Думата Лихва.

Лихва е Анаграма на Думата Хвали, Хвала - една от нашите стари Думи,а и на сръбски за „Благодаря".

„Хвала тебе Господи" не значи „Хваля тебе Господи",а „Благодаря ти Господи".

Хва-Ли - Ли-хва,Лихва.

С тази Анаграма Сарафите са се пробвали все едно да кажат: „Хвала на Лихвата,Хвали Лихвата".Все едно,че Лихвата е Вид Отблагодаряване,за това,че вкарват в Дългове Длъжниците си,и ги дерат със сложни Лихви.

Дават Пари назаем,и в Замяна получават „Хвала,Благодаря".

Това е типичен Пример за Проба за Прикритие от Окото на Провидението чрез Демагогия,и един от най-наглите и арогантни Примери за развращаване на Думите.

Все едно,че дават Заеми на Длъжниците,на така наречените Кредитополучатели в Замяна на едно голо „Благодаря",а не на Пари. И не ги дерат с непосилни Лихви.

Това е по същата Логика,по която Вноските за Застраховките се наричат Премия.

Все едно,че Застрахователите получават Премии за Услугата която предоставят.И нямат никакво Намерение да връщат Нещо от нея на застрахованите.Та нали тогава все едно трябва да връщат предварително получените Премии.

Връщат ги с крайно Неудоволствие и с Неохота.

С тази Анаграма Ли-Хва Сарафите са се пробвали да изопачат Думата така,че когато получават Лихви,все едно че получават Похвали.Все едно,че Длъжниците им като си плащат Лихвите,ги хвалят.

В нито един западен Език няма такава Дума Лихва.Има само Интерес в Значение на Лихва.


Затова пък на Инглиш е пределно ясно какво преставлява Лихвата,защото и Лихва,и Интерес се пишат иобозначават с една и съща Дума - Interest.

На Италиански също са една Дума Лихва и Интерес - Interesse.

На Испански също - Interes.

На Френски също,само дето Думата е Interet.

Само на Немски Интерес е Interesse,а Лихва е Zins.

Така че, с пълно Основание казвам,че Лихвата има една и съща Скрита и Явна Същност с Интереса.

И няма нищо общо с Думите Хвали,Хваля и Хвала.

Защото за да са с една и съща Скрита Същност Лихва и Хвала,трябва Съгласните им да имат една и съща Последователност,а те нямат.

Хвала е от Семейството на ХВЛ,а Лихва от Семейството на ЛХВ.Лихва дори си няма Семейство,няма други Думи с тези Съгласни,защото е изкуствено създадена Дума нямаща нищо общо с други Думи.
---

Като каже някой,че има някъде Интереси,буквално си казва,че е Лихвар,който все едно е дал Пари назаем там,и чака да му се върнат Парите барабар с Лихвата.

Може и пробит Долар да не е дал,но очаква Печалби - това му е Интересът.
Единствено Печалбата,Лихвата.


Това е Втората Тайна на Лихвата и Интересите.

---

Думата Интерес има една и съща Скрита Същност с Думата Нотариус според Канона за Еднаквите Съгласни - НТРС.

Както и Думите Interes и Notary's, NTRS - Лихва,Интерес и Нотариат.

Нотариусите буквално пазят и представляват Интересите на Лихвата и Лихварите по Дефиниция на самата Дума.

Макар че,официално имат съвсем други Задължения и Дейност.

Нотариален Акт буквално означава „Акт за узаконяване на Интереса".

Оформяне и Заверка на Документи и юридически Актове - Документи и Актове,които удостоверяват Интересите на някого пред Властите.

Затова не е за чудене,че има толкова Мошеници сред тях,които са неизменна Брънка във всички Вериги за Измами със недвижима,движима и интелектуална Собственост,фиктивни прехвърляния на Фирми,всички документни Измами и тем подобн.

Това е Третата Тайна на Лихвата и Интересите - Нотариусите служат на своите собствени Интереси,които са Интересите и на Сарафите.

Сарафите са създали Институцията на Нотариусите,за да защитават техните Интереси.


---

Думата Лихва,Интерес има една и съща Скрита Същност със Думите Натреса,Натреси.Натриса,Натрисай.

Думата Натрисане е жаргонна,но Изразът да ти се натресе нещо което не си искал,отлично изразява Смисъла на това да ти се натрапи някой или нещо,което с Радост и Облекчение би избегнал,ако имаш Възможност,при първия удобен Случай и Възможност.

Както е и с Лихвите и чуждите Интереси в твоята Територия,твоя Периметър,твоята Страна,твоята Държава.

Натрисане с Лихви по Дългове,които уж са ниски,но накрая се оказва,че се връща Сума двойно и тройно по-висока от това,което е взето като Дълг.

Натрисане на чужди Интереси в твоята Държава,Територия,Периметър.

Това е Четвъртата Тайна на Лихвата и Интереса.

Чуждите Интереси и Лихвите са винаги натресени по Дефиниция на самата Дума.


И затова заедно с другите Тайни на Лихвите и Интересите Думата Интереси е станала мръсна Дума.

Затова и тези,които постоянно слухтят и се интересуват от другите,се смятат за Досадници,Натрапници,и подозирани,че имат някакви Интереси,за да се интересуват толкова от някого,или от нещо.

Затова и първият Въпрос към интересуващия се от Нещо,или някого,дори и да е безкористно,и от чисто Любопитство е:

„Какво се интересуваш толкова,какво интересно има,какъв ти е Интересът?"

Отговорът: - „Ами просто ми е интересно." звучи подозрително на Интересчиите.

Другият наложил се Израз покрай това опорочаване на Думата Интерес е:

„Гледам си Интереса".
---

Това е Петата Тайна на Лихвата и Интересите.

Прикриват се зад обикновеното Любопитство,и Желание за опознаване на Някого,Нещо,или чужди Държави,Обичаи,Нрави,Култура,Изкуство,История,Забележителности,археологически Находки и Традиции.

Под Предлози за уж безкористно подпомагане и изследване на чуждите Култури стои Интерес - влагат някакви Пари,срещу което чакат връщането им с Лихвите.

Щом почнат прекалено много да се интересуват,значи са заинтересовани,имат някакви прикрити Интереси,и тези Интереси задължително са свързани с Пари,Печалби,и Изгода.

Това е Шестата Тайна на Лихвите и Интересите - колкото повече Лихварите се интересуват от някоя Страна,Държава,колкото повече Интереси смятат,че имат в тях,толкова са по-високи основните Лихви там,и толкова по-нисък е Рейтингът на Страната.

Повишен Интерес - повишени Лихви.

Обясненията,че Лихвите някъде са високи,понеже Рискът за връщане на Дълговете е голям,е една от най-големите Заблуди.

Вярно е точно обратното Твърдение:
Понеже Лихвите са високи,точно затова и Рискът за връщането на Дълговете е голям.

Точно високите Лихви,и големите прикрити Интереси на Интересчиите към някоя Страна,като основният Интерес е тя попадне в Капана на Дълговете и Лихвите, е Причината за изкуствено създадения висок Риск за връщане на Дълговете.


Именно Интересите и Лихвите клатят Борсите и Държавите затънали в Дългове,натрупани покрай плащането на Лихви.

Държави хванати в Капана на порочния Кръг да се правят нови Дългове за да се плащат Лихвите,и Лихвите на Лихвите по предните Дългове.

Докато затънат съвсем и фалират.Или престанат да плащат.

Това е Седмата Тайна на Лихвата и Интересите - именно Интересите на Сарафите и Лихвите са виновни за дълговите Кризи на Държавите,и за финасовия Колапс на Щaтите и западните Държави.
Макар,че привидно в тях Лихвите са ниски,Интересите на Борсите изразени в Пари са големи.В Крайна Сметка това са Лихвите - Печалбата от дадените назаем Пари и финансови Инструменти,търгувани през Борсите.

Интересчиите се пробват да клатят и ръководят Борсите и Държавите според Интересите си.

Като са ги хванали за Топките,както се казва с нотариално заверени Документи за Дълговете им и с дългови Книжа.

С Договорите със ситните Букви с които са написани най-важните Клаузи.

Под Прикритието на Законността.

Изходът от тази патова Ситуация за Държавите е хващането на Топките на Лихвите и Интересите,хващането за Топките на Лихварите и Сарафите,и изтръгването им от Корените на Законността.

Цялата Система основана на Базата на Интересите и Лихвите е порочна Практика и Идеология.


Лихвите и Интересите са едни от най-мразените Понятия и Занятия.

Всички мразят Лихварите,Сарафите и Интересчиите.

Очите на Провидението,Съдбата,Земята и Небето им отсъждат Наказанията си барабар с Лихвите им.

---

Тайните на Облигациите.

Как са се вкарали всички Държави в Дългове.
Виновниците за дълговата Криза

Проби за Абракадабристика и Лингвоинженеринг

Noblesse oblige,Nobility obliges

„Купонджиите"


Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.

Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Името на Думата.Думата на Името.

Името на Името.Думата на Думата.

Облигацията е Документ за Дълг, т.е. за предоставена парична Сума на Кредит от Притежателя на Облигацията на нейния Издател (Емитент). Облигацията е вид ценна Книга на Кредитора, и като такава е с предварително фиксиран твърд (постоянен) Доход под Формата на Купони (Лихва) и изплащане на Главница на Падежа, в зависимост от Вида на самата Облигация.

Както българското така и западноевропейското Законодателство не познава легално Определение на Облигацията. Именно поради Липсата на легална Дефиниция правната Наука разглежда Облигацията в нейните два Аспекта — като ценна Книга и като паричен Заем предоставен на акционерно Дружество или командитно Дружество с Акции.

В повечето случаи Правото на Лихва се материализира чрез т.нар. лихвени Купони, които са отпечатани на различен хартиен Носител от самата Облигация.

Облигацията като ценна Книга материализира едно Вземане, състоящо се от Главница и Лихва. Длъжникът по облигационния Заем (в случая АД или КДА) е длъжен да изплати сумата на Падежа. Изплащането е поетапно и става чрез предявяване на Купона.

Между Договора за Заем и Облигацията има някои Разлики. Договорът за Заем е неформален и едностранен Договор, по който ако се дължи Лихва, тя трябва да е изрично уговорена. Облигацията е двустранен формален Договор, по който задължително се дължи Лихва.

---Цитати У-я

Какво значи самата Дума Облигация.

Както всички Тайни,които разкривам тук в тази Тема,и Тайните на Облигациите са скрити в самите Думи.
Самите Думи разкриват Тайните на Понятията наречени с тях.


Думата Облигация е една от най-коварните и в същото Време една от най-„сладките" Думи измисляни някога от Лихварите Лингвисти.

Такива Думи са и Кредит и Инвестмент.

„Сладка" в Смисъл на „Сладка Работа",с която се пробват да си докарват гарантирани Печалби и Облаги без да се налага да работят.

Това е Първата Тайна на Притежателите на Облигации - самият Факт,че имат Облигации,им гарантира сигурни Печалби точно защото притежават именно Облигации - с гарантирана Лихва и Доходност.
---

На инглиш Облигация е:

Bond,Share,Stock,Gilt-edged,Gilts.

Bond освен това е Връзка,Сноп,Възел,Пакет,буквално Бант,Бинт - Лента за връзване.

Bond e Думата на инглиш,която отговаря по Същност и Смисъл на така наречената Фасция - Фашия,за която писах в Материала си за Тайните на Символите.

На италиански е Fasciatura - Превръзка,Бинт,Превързване;

Думата Фашия има Значение на измамно,постигнато чрез Омагьосване любовно обвързване.

На испански Fascinacion,Фашинасион е Урочасване,Заслепяване,Заслепение,Обаяние,неустоимо Привличане,Измама.


Така с тези Бондове все едно се пробва да се обвързват тези,които ги издават,и тези,които ги притежават чрез измамно Обвързване.

Това е Втората Тайна на Облигациите.

По Дефиниция на самата Дума Bond Емитентите на Облигациите,и Притежателите на тези Облигации са все едно обвързани чрез измамно Заслепение.
Водещият във Връзката е този,който притежава Бонда - Лентата.

---

Gilt освен,че е Облигация на инглиш,е и Позлата,външна,повърхностна,привидна Привлекателност,и Разваляне на Илюзията,показване на истинския Вид на Нещо.

Така става ясно,че Облигациите по Дефиниция на самата Дума са фалшива,привидна Привлекателност - нещо,което е позлатено,а не златно.

Придава им се измамна,външна Привлекателност,за да се продават,и да бъдат търсени като Инвестиции.

Целта за това е ясна - Измама. Продажба на позлатени Кюлчета,на Цената на истински златни Кюлчета примерно.

С каквито фалшиви „златни" Кюлчета със Волфрам вътре са подменени всички истински златни Кюлчета в Трезорите,където е прибрано Златото на много Страни уж за Съхранение.

Това е Третата Тайна на Облигациите - по Дефиниция на самата Дума Gilt те се правят да изглеждат измамно привлекателни с Цел да се продават,но всъщност са без Покритие - както е със щатските Облигации.
---

Освен това:

Думата Gilt - Облигация е с една и съща Скрита Същност с Guilty - Виновен.

Gilts - инглиш Облигациите по Дефиниция на самата Дума са Виновници за Кризата.

Stock освен,че е Облигация,и че има още изключително много Понятия наречени с тази Дума на инглиш,а в нашия Език е Стока,но значи още и дървени Окови,Пранги на Затворник.

Това е Четвъртата Тайна на Облигациите.По Дефиниция на самата Дума Gilt те са виновни за трупането на Дългове от Държавите,и превръщането на Притежателите на Stock в оковани в Пранги Затворници.
---

Изключително показателен е Фактът,че точно на инглиш бягат като Дявол от Тамян да наричат Облигациите си Облигации.

Така се разбира,че Измислячите на тази Дума Облигация са говорещите инглиш Сарафи.

Но затова пък точно на инглиш отлично се разкрива какви са всички Облигации издавани от говорещите инглиш Страни - Книжа,които обвързват измамно чрез привидна Привлекателност,но всъщност са без Покритие,Виновници за трупането на Дългове,и Пранги,Окови на Краката на Страните Емитенти,които са като Затворници за Кредиторите си.

---

На инглиш Думата Obligation,Облигация е Задължение,Ангажимент,Длъжен,Принудителна Сила,Морален Дълг,Задълженост,Задължавам,Обвързвам,Отплащам се.

Това е Петата Тайна на Облигациите.

С избягването да нарекат Облигациите си с английската Дума Obligation,както всъщност трябва да се наричат,и както са наречени на другите западни Езици,говорещите инглиш Страни емитиращи Облигации,са се пробвали да избегнат точно това.

Пробвали са да избегнат:

да имат Задължения,
да имат Дългове,
да имат Ангажименти към Притежателите на техните Облигации,
да се чувстват длъжни към тях,
да се чувстват задължени към тях,
да се чувстват обвързани,
пробвали са се да избегнат да им се прилага принудитена Сила за да спазват Задълженията си,
пробвали са се да избегнат да имат морален Дълг към тези,които инвестират в Облигациите им,
пробвали са се да избегнат да им се отплащат по какъвто и да е били Начин за това,че въпреки,че ги мамят като им продават Облигации без Покритие,и с много ниска Доходност,и са Виновници за трупането на Дългове,всички продължават да влагат Парите си в Облигациите им като последните Глупаци.

Пробвали са се да избегнат крилатия Израз Noblesse oblige - Благородството задължава,за инглиш Облигациите.

Никакво Благородство,което да ги задължава по какъвто и да е било Начин,само Търговия с всичките и Трикове за подмамване на заблудени Инвеститори,и Продажба на фалшиви Стоки с привлекателна Външност и хубава Опаковка,но които всъщност са Боклуци.

Точно затова Щатите трупат Дългове и емитират Облигации като за световно,както се казва,и отдавна са превърнати във вечните Длъжници.

---

Думата Obligation е от Шано Думите,за които писах Материал по-горе в тази Тема.

Obliga - Tion

Obliga според Канона за еднаквите Съгласни е с една и съща Скрита Същност с Облага,Блага.

Това е Шестата,най-съкровената Тайна на Облигациите.

На инглиш Облигация се изговаря като Облигейшън - Облигей-Шън.

Така самата Дума буквално значи Облага,Облаги за Шион.
Задълженията (Облигациите) за всички да са Облаги за Шион.

Пробвали са се да използват Името на Благата Богиня за своето собствено облагодетелстване,злоупотребили са с Името и.

Ето как Дълговете,Задълженията каквото значи самата Дума Облигация на инглиш,които емитират Страните и всички частни и корпоративни Емитенти,всъщност се пробват да се превърнат в Блага,Облаги за притежаващите ги.

Като в същото Време техните Облигации на инглиш не са наречени Облигации,а Бонд,Сток и Гилт.

Така,че всички,които притежават,и инвестират в Бонд,Сток и Гилт,всъщност си влагат Парите във всичко гореизброено по-горе за тези Думи,но не и в Блага.

---

На испански Облигация е една и съща Дума със Задължение - Obligacion,и се чете като Облигасион,

На немски е Облигация и Задължение също са една Дума - Obligation,

На френски Думата за Облигация и Задължение също са една и съща - Obligation,и се чете като Облигасион.

На италиански Задължение е Obbligo,а Облигация е Obbligazione - Облигационе.

Така Облигациите емитирани от всички Страни с официални немски,френски и испански Езици са пробвани да се превърнат в Задължения,Дългове за Емитентите,и носещи Облаги за Шион.
---

Точно заради тази Скрита Същност на Думата Obligation няма легална юридическа Дефиниция за това що е то Облигация.

Това е Седмата Тайна На Облигационерите.

Както българското така и западноевропейското Законодателство не познава легално Определение на Облигацията.

Именно поради Липсата на легална Дефиниция правната Наука разглежда Облигацията в нейните два Аспекта — като ценна Книга и като паричен Заем предоставен на акционерно Дружество или командитно Дружество с Акции.

Облигациите са Задължения,Дългове за емитиращите ги,и гарантирани Облаги за Заемодателите,Кредиторите по Дефиниция на самата Дума.

---

Coupon

„Купонджиите"

Облигацията е двустранен формален Договор, по който задължително се дължи Лихва.

В повечето случаи Правото на Лихва се материализира чрез т.нар. лихвени Купони, които са отпечатани на различен хартиен Носител от самата Облигация.


Самото наричане на Лихвата дължима по Облигациите Купон си направо купонджийска Работа,както се казва.

Купонна Система в Действие.

Купон,Coupon е с една и съща Скрита Същност с Купен,Купени,и съдържа в себе си Името на римската Богиня на Изобилието и Богатсвото Copia.

Лихва на инглиш е interest.

Това е Осмата Тайна на Облигационерите.

Точно заради Скритата Същност на Думата Obligation,която съдържа Думата Блага по Името на Благата Богиня - Богинята даваща Благата,и Лихвата е наречена по Името на римската Богиня на Изобилието и Богатството Копиа.

Пробвали са се да се подсигурят двойно,както се казва.

И в същото Време Думата значи Купен,Купени - с купуването на Облигациите на дадена Страна все едно и самата Страна е купена,като в същото Време самата Страна си плаща за собственото Купуване като изплаща Купоните по Облигациите.

Както се казва - брилянтно.

Супер Купон и гарантирано купонясване за Облигационерите.

---

Деветата Тайна на Облигациите е,че докато Страните продължават да емитират Облигации,ще са вечните Длъжници по Дефиниция на самата Дума.

Ще продължават да затъват все по-дълбоко в Дългове,ще продължават да пълнят Гушите на Облигационерите,и ще продължават да са зависими от,и обвързани с тях и с рейтинговите Агенции,които вършат мръсната Работа на Лихварите.

Който иска да се измъкне от Лапите им - трябва да изхвърли Термина Облигация от Пакета Ценни книжа,които емитира.

---

Думата Облигация е една от най-коварните и в същото Време една от най-„сладките" Думи,от така наречените финансови Инструменти,измисляни някога от Лихварите Лингвисти.

Купувачите на Дългове,Купувачите на Задължения,които печелят на Гърба на Длъжниците си са най-презряното и наказвано от всички Богове Племе,и най-презряното и наказвано от Майката на всички Богове човешко Племе.

Злоупотребата с Името на Благата Богиня се вижда от Окото на Провидението.

Злоупотребата с Името на Копиа се вижда от Окото на Провидението.

Злоупотребата с тях се наказва сурово,и веднага.

Злоупотребителите губят завинаги Благата,Изобилието и Богатството си.


---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь

 


Изработка violeta.bg