Oпознаи себе си, за да се обикнеш.
Опознай мъжа си, за да го обичаш такъв какъвто е.
O
познаи децата си за да ги направиш щастливи хора!

Тайните на Инвестмънта и Инвеститорите. Тайните на Костюмарите Печат Е-мейл

Тайните на Investo и Investment

Investor-и под Обсада

Проби за Абракадабристика и Лингвоинженеринг

Авеста,Веста,Видия, и Плагиатите

Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.
Името на Думата.Думата на Името.
---
Опознай и разбери Езика,и Корените на Езика на Обществото,и ще разбереш Обществото.

Митологиите са живи.Всички Думи и Понятия,които са свързани с Думата Инвестиция са измислени и наложени навремето от Лингвисти,които са Любители,Изследователи,Последователи,Подражатели,Почитатели,Имитатори,Използвачи и Плагиати на Митологиите,и на Римската Империя с нейния латински Език.

Обикновените Люде,дребните така наречени Инвеститори,които влагат Парите си в Акции и в така наречените ценни Книжа и финансови Инструменти с Цел да си докарат някакъв Доход от тях,са Балъците,които най-често и най-сигурно си ги губят.
Така,че не влизат в Сметката и в Групата на Инвеститорите.

Огромното Мнозинство така наречени Инвеститори дори си нямат Представа,пък и са толкова ограничени,че изобщо не са се заинтеросовали да разберат защо се наричат Инвеститори,и какъв е Произходът и Смисълът на Думите Investment и Investor.

Банките в западните Страни умишлено смъкват Лихвите си,за да обезсърчават Човеците да си влагат Парите в тях,и така пренасочват Парите им към Exchange и Market-ите.
За Плячка за Хищниците.
---

Официалната Версия за Произхода на Думата Investment.


Всички Думи,които почват с Invest произхождат от латинската Дума Investo.

Според Речника Investment на инглиш е:

Капиталовложения;

Обличане,Докарване,Облекло;

Обкръжаване,Обсаждане,Обсада.

Ето къде се крие едно от Дяволчетата,както се казва.

Самонареклите се Инвеститори,като инвестират някъде Парите си,значи,че се пробват да облекат Парите си в Облеклото на реалните чужди Активи. Да облекат виртуалните си и хартиени обезценени Пари в материалната Форма на Активите в които инвестират.

И съвсем ясно е,че инвестират единствено с Цел Печалба.Печалба във Вид на Дивиденти,Проценти,Влияние над Компанията,или Държавата в която инвестират,като придобиват Акциите и Книжата им.Ако сметнат,че няма да спечелят,че нямат Интерес и Сметка,те не влагат Парите си в Някого,или в Нещо ей така заради Идеята,както се казва.

И в същото Време истинската Цел на тези Инвестиции е Обкръжаването,Обсаждането,Обсадата на
Обекта в който се инвестира,и в крайна Сметка - Превземането му.

Обкръжаването на Плячката е характерно и за Хищниците,които се движат на Глутници
- Чакали,Хиени,Вълци и т.н.

Така Инвеститорите също образуват Глутници в така наречените инвестиционни Фондове когато обграждат,обкръжават апетитна според техните Представи Плячка - дадена Страна,или Акциите на определена Компания примерно.

Доста е забавно и трагикокомично да се наблюдават Политиците,които се радват на чуждите Инвестиции и Инвеститори,и правят всякакви законодателни и данъчни Промени и Улеснения,и им дават Привилегии за да ги привлекат в Държавите си.

Интересно,колко от тях наистина вярват,че това е наистина за Доброто на Страните им.


Пускането на чуждестранни Инвестиции и Инвеститори в дадена Държава е равнозначно на предаването на Крепостта отвътре на тези,които са го обсадили,обкръжили,и го нападат,за да го превземат. При това се посрещат с Радост и с предоставяне на Привилегии,Облекчения и Улеснения.
Та да могат по-лесно да я разграбят и изнесат Богатствата на Страна навън.

Както се казва - да се смееш ли,да не се ли смееш.
---

По Дефиниция на самата Дума Investment,така каквото Значение са и дали в Речника,Същността на Думата Инвестиция е Обсада,Обкръжаване,Обсаждане.
И това Значение на Думата са дали Лингвистите обслужващи самите Инвеститори.

Латинската Дума Investo няма такова Значение.

А Investor-ите са Обсадителите,Нападателите,Нашествениците,Глутницата - те сами са се нарекли така.


Това е Първата Тайна на Investor-ите.

Под уж почтения Предлог за влагане на Пари,правене на Капиталовложения,и отваряне на работни Места,се крие Стремежът за Обсаждане,Завлядаване,Ограбване,Печалби,Завземане на Властта,и разкъсване и изяждане на нарочените за Плячка.


Историята е пълна с Примери на обсадени Крепости,Градове и Държави,и какво става с тях,след като Нашествениците ги завладеят.

Следват Грабежи,Плячкосване,Опожаряване,масови Убийства,Смяна,или Елиминиране на непокорните управляващи и поставяне на свои Наместници,Пробване за Покоряване и ограбване на Населението,и Отмъкване на всичко по-ценно и представляващо Интерес
за тях.

Инвестирането е новият Метод за заграбване и завладяване на Държавите,и на всички Обекти представляващи инвестиционен Интерес.

Вместо с Меч в Ръка - с Пари на Ръка.

С Пари на Ръка за продажните Управленци,които сами предават отвътре обсадената Държава.
А някои са толкова глупави,че предават Държавата си ей така,от Глупост,за без Пари срещу Залъгвания за бъдещи Облаги.


Съвременната История в така наречените развиващи се Страни,включително и у нас, също е пълна с Примери за Ограбването на Страните и на Населението от така наречените Инвеститори.
---

Където няма „Добра инвестиционна Среда",(каквато е Формулировката) за чуждестранните Инвеститори,и те ги избягват,значи тези Страни са опазени,и инстнктивно се пазят от попадане в Лапите на Обсадителите и Глутницата.

Това е Втората Тайна на Инвестициите.

Щом някоя Страна е заобикаляна,или напускана от чуждите Инвеститори,значи,че тази Страна е пазена от Боговете.

Като се внушава на Инвесторите,че нямат Интерес и Сметка,и че няма да имат Печалби ако инвестират в Някого,или Нещо - независимо какво е то - Компания,или Държава.
Като се внушава на Инвесторите,че има Опасност да изгубят Парите и Живота си,и че няма да спечелят Нищо срещу Инвестициите си.

Това подсъзнателно Внушение Инвесторите го формулират като „Лоша,несигурна и неблагоприятна инвестиционна Среда."

Това е все едно както едно Време Нашествениците,които са обсадили един Град,или Крепост,или вече са го превзели,изведнъж внезапно почват да се оттеглят,и Градът,или Крепостта са спасени чудодейно от Заграбване,Превземане и Плячкосване.

Чудодейно,защото в Лагера на Обсадителите внезапно се разразява смъртоносна и заразна Болест,или се изпокарват и изпотрепват помежду си,или се разразява Буря,лошо Време,и разрушава Лагера,Провизиите и Амунициите им,или самите Обсадители се оказват обсадени и обкръжени от дошлите на Помощ на Града,и накрая изтребени.

Или както е в животинския Свят - тъкмо Глутницата Чакали е обградила Плячката си,и вече предвкусва Вкуса и,ненадейно нарочената за Жертва успява да се измъкне,или изведнъж се оказва,че нарочената за Плячка се оказва отровна,или опасна,или самите Чакали незапно ги нападнат Лъвове,или внезапно пада Гръм примерно и подплашва Глутницата.

---

Тайната на самата латинска Дума Investo.

По типична Традиция на Лингвистите Етимологията и Значението на Думата Investo също са изопачени.

Investo официално се обяснява,че е Обличане,Докарване,Облекло - обикновено обличане на Дрехи.

Но всички Думи за Облекло на инглиш нямат нищо общо с Investo.

На италиански - също.
На немски - също.
На френски - също.

Единствено на испански има Връзка между някои от Думите за обикновено Облекло за обличане и Investo:

Но Думата е Vestido и Vestidura без Представката In.

На италиански също има Връзка между Думата Investo и една от Думите свързани с Обличането - Vestire е Обличам.

Но също е без Представката In.

На испански Обличам е Vestir - пак без In.

На немски няма Връзка между Обличане и Investo.

А на френски съвсем ясно си личи,че Думата Investo изкуствено е прикачена към Обличането.Обличам е Vetir.

А за преносния Смисъл на Думата „Обличам" са добавили и Значението Investir - обличане във Власт,даване на Пълномощия.

Както и на инглиш Думата се пробва да се използва в преносен Смисъл на Обличането - Обличане във Власт,Обличане в,и даване на Сила,даване на Пълномощия.

И то както във Формата Invest, така и като Vest:

Invest with full Powers.
Vest with Power
Vest Power in.
---

И стигаме до Думата Vest.

На инглиш за едни от Значенията на Думата Vest са написали,че е Обличане,Навличане,Дрехи,Облекло,Одеяние,Премяна.

А Vesta e восъчен Кибрит,което подсказва,и насочва по Смисъл към Огъня на Веста.

Многозначителен и показателен е Фактът,че срещу Значенията на Vest като Облекло и Обличане е написано,че са остарели Форми.
Тоест никой на инглиш не използва тази Дума Vest като Термин за Дрехи и Обличане.
А може и изобщо да не са използвани.

В същото Време се повтаря Значението на Думата в преносен Смисъл като Обличане във Власт.

Изводът е,че Vest а не Invest е свързано с Облеклото и Обличането,и цялата тази Машинация с Думата Инвест в Речника е направена изкуствено и нарочно,за да се пробва да се пригоди за Ролята която са и отредили.
---

Това е Третата най-съкровена,и фундаментална Тайна на Investo и Investment.

Че всъщност Думата Investo е Словосъчетание от Представката In и Vesta.
Представката е латинска,а под Веста имат предвид Богинята Веста.
И че именно Vesta е свързана с Обличането и Облеклото - както в буквален,така и в преносен Смисъл.

Това си личи и по Изразите на инглиш Vest with Power и
Vest Power in.

Тайната е oщe в това,че Invest и Vest всъщност имат точно противоположни Значения.

Представката In има две противоположни Значения на латински,а оттам се получават две съвсем различни Значения на Думата Investo.

По Дефиницията на самата Дума,понеже всъщност Vest е Обличане, Инвесторите и Инвестициите би трябвало да се наричат Вестори и Вестиции - Vestor и Vestment.

Но Лингвистите сред Инвесторите,които сами са се нарекли навремето Инвестори вместо Вестори,си имат основателни за тях Причини за това.

Която Причина изяснявам по-долу.
---


Латинската Представка In-

In
ин– in-

Имеет два совершенно различных значения: выражает отрицание или противоположность, соответствует рус. приставкам не-, без-; указывает на действие, направленное внутрь чего-л., или на нахождение в чём-л., внутри чего-л.

In- Ин- има две съвършено различни Значения:

Изразява Отрицание,или Противоположност,съответства на руската и на българската Представка Не-, Без-;

Но и:

ИН Показва Действие,което е насочено навътре в Нещо,или Местоположение в Нещо,вътре в Нещо.

Тази латинска Представка In- отлично показва Начина на Мислене на латиноговорящите.
Нормалната човешка Логика казва,че трябва да се избягват такива напълно противоположни Значения на една и съща Дума,или Част от Речта,за да няма вътрешни Противоречия самата Дума,и да няма двусмслено Възприемане от Човеците на тази Дума.
А те държат на точно такива Думи и Двусмислици.
Значи мислят като Ненормалници.


Примери:

Типичен Пример за използването на Представката In като Вътре на инглиш е Думата Inside - Вътре.

А Частицата In е В,Във.

Типичен Пример е и Думата Интоксикация - навлизане вътре в Организма на Токсини.

Пример за обратното,е едно от Попаденията ми в Десетката на Мишената във Връзка с тази Статия:

В Римската Митология гръцката Богиня на справедливото Възмездие според Делата - Немесида,е заменена с Инвидия - Богиня на Ревността и Завистта,чрез Двусмислицата в Думата Инвидия - Възмездие и Завист,Равност.
---Цитат от Материала ми за Обелиските в Темата за Старото.

В Обяснението на Името Инвидия също има Изопачаване.

Личи си демамогския линвинистичен Почерк,и това го установих сега покрай Проучванията ми за този Материал за Инвесторите.

Когато писах навремето за Инвидия,цитирах Версията на Автора в У-я на руски за Значението на Името на Инвидия като Завист и Ревност.

Който от своя Страна е цитирал „Авторитетните Лингвисти и Митолози".
Точно така сто Пъти преповторените Лъжи в различни Медии се пробват да се представят за Истини.

Всъщност Името Инвидия няма нищо общо със Зависта и Ревността.Такова Значение са пробвали да и припишат Демагозите.

Името Инвидия е съставено от Представката Ин- в Смисъла и на Отрицание - Не-,и от женското Име Видия.

А какво значи Видия?

Видия
(жен.) знание
Древние индийские имена. Словарь значений.
---

Както често се налага да казвам: Право в Десетката.

Видия е древно индийско женско Име и буквално значи Знание.

Лингвистите са и сложили Представката Ин- в Смисъл на Не- и Името станало Незнание.

И точно гръцката Богиня на Възмездието Немесида е прекръстена от древните Римляни на Незнание.

За да се пробват да затворят Очите на Богинята,да не ги вижда,разбира и знае Окото на Провидението какви ги вършат,и за да не ги застигне Възмездието на Исида.

Другият Смисъл на Представката Ин като Вътре,Във дава друг Смисъл на Името Инвидия - Вътре в Знанието,Във Знанието - в Смисъл на това,че всичко става СЪС Знанието на Инвидия.
Все едно,че тя знае и одобрява какви ги вършат.И така пак се пробват да се отърват от Възмездието и Окото на Провидението.

Ето откъде произлизат и нашият Глагол Видя,Виждам, и Името на ПроВидението - от Видия(Знание).

Виждането е равносилно на Знанието,Окото на Провидението буквално вижда и знае Всичко,и раздава Възмездие чрез Исида.

По същия Начин е действано и демагоствано и при Името на гръцката Богиня на Възмездието Немесида.

Това всъщност е Исида с Представката Не- отпред и свързващата между тях М.

На български са наложени Имената Изида и Немезида,но всъщност са Исида и Немесида.

---

Чрез тези две Имена на Богини от древногръцката Митология се разкрива още една Тайна:
Според Канона за еднаквите Съгласни Исида е с една и съща Скрита Същност със Съд.
А Немесида има една и съща Скрита Същност със Словосъчетанието Не-Ме-Съди.

Още едно Попадение в Центъра на Мишената.

Древните Гърци са дали на Богинята си на Възмездието Името Не-Ме-Съди.
Като противоположно на Исида и Съда.
Така са се пробвали да избегнат осъждането и Възмездието и.
Както са се пробвали и Латините с Името Инвидия(Незнание).

Името на гръцката Богиня Немесида има още една Скрита Същност.

Представката и Думата за Отрицание *Не* има една и съща Скрита Същност с Хайър(Не). А Хайър има една и съща Скрита Същност с Името на египетския Бог Хор.Хор на древноегипетски буквално значи Небе.Исида също е египетска Богиня.Исида има една и съща Скрита Същност със Съд.

Така Немесида буквално значи ХорИсида - Небесната Исида,Небесният Съд.

Всъщност Името на гръцката Богиня на Възмездието Немесида е Комбинация от Имената на два египетски Бога,и буквално значи Небесния Съд.
Точно затова Немесида е Богиня на Възмездието. Небесният Съд отсъжда и раздава Възмездие.


С това важно Отклонение дадох Пример за Използването на латинската Представка Ин- в Смисъл на Не-.

Ин-Видия, Не-м-Исида.
---

Обратно към Investo,Investor и Investment

Инвестиция на италиански е Investimento;

на испански - Inversion,а Инвестор е Inversor. Инверсор значи съвсем друго - Преобръщане,Превъртане.

Този Смисъл е използван в Смисъла си на Превъртане на Парите си през Борсите.

(Испанските Инвеститори са прекарани с тази Дума.Но затова пък не са Глутница и Обсадители,каквито са Инвесторите на инглиш.)

на френски - Investissement,Investis;

на немски - Investition;

Както се вижда - твърдо се придържат към Представката Ин пред Весто.
Въпреки,че Обличане е Весто.

Така Инвестор буквално значи Събличане,Разсъбличане на тези в които се инвестира,смъкване на последната Дреха от Гърба на тези,в които уж се влагат,инвестират Пари.
---

Та откъде произлиза Думата Инвесто?

Логиката на Архитектурата на тази Дума е същата като на Името на Инвидия.
С Помоща на Представката Ин и Името на Богинята Веста.

И поредната Десетка в Мишената.
---

Коя е Богинята Веста

Веста (Vesta) е римска Богиня на свещеното Огнище и на Дома. В нейния Храм на Римския Форум постоянно горял свещен Огън.

Този Огън бил Символ на Благополучието на римската Държава. Над него бдяли денонощно Жриците - Весталки, защото угасването му се считало за най-лошо Предзнаменование.

Весталките започвали да служат на Веста на Възраст между 6 и 10 Години и трябвало да пазят Девствеността си в продължение на 30 Години.

---Цитат У-я

Допълвам,че Веста също е била целомъдрена и девствена Богиня,както са обичайно всички Богини.
Веста е един от Аватарите на Девата Майка - Vesta Virgo.
Това е Четвъртата Тайна на Инвесторите,която става Явна.

Сами са се нарекли на точно обратното на Богинята Веста,и в същото Време,че са вътре в нея.
Пробвали са се да се възползват от Богинята Веста.

По старата арогантна Традиция на Лингвистите за присвояване,изопачаване и използване на Имената на чужди Богове от чужди Митологии и Религии за Цели съвсем различни,и всъщност противоположни на Същността на тези Богове и Богини.
Което е типична Злоупотреба.


Името на Веста,Богинята на Дома и Огнището,Богинята на свещения Огън,са пробвали да я превърнат в Дума със Значение на Обкръжаване,Обсаждане,Обсада.

Нещо повече.
Още по-арогантно,просещо и заслужаващо Възмездието на Окото на Провидението,Окото на Хера,Исида и Видия е това,че не са се нарекли Вестори както би трябвало да бъде,ако наистина Поизходът на Думата Инвестиция произлизаше от Vest - Облекло,Обличане,и от Името на Богинята Vesta,а точно Ин-Вестори.

Vesta In- In-Vesta.

Не-Веста и Вътре във Веста заради двусмисленото Значение на латинската Представка -In.

Което буквално значи пробване за обезчестяване на целомъдрената и девствената Веста.

Който е дал това Наименование на Инвесторите,а това се знае много добре кои са,се е пробвал да ги оприличи на Приап в една от Легендите в Митологията,който се пробвал да обезчести Веста докато спи,но я събудил Ревът на Магаре,и така тя се спасила.

Приап е древногръцки Бог на Плодородието,и римски Бог на Полята и Градините,изобразяван с огромен и несъразмерно голям и постоянно еректирал Фалос - фалическо Божество.
Фалическите Символи в римската Митология са свързани с Приап.
---У-я

Оприличаването на Инвесторите на Приап който се пробвал да обезчести Веста,на фалически Божество,е по същата Логика за използването на Изображения и Фигурки на Фалоси в Римската Империя за пробване за предпазване от Окото на Провидението,за пробване за предпазване от Богинята на Възмездието.

На една древноримска Мозайка има изобразен Фалос,който еякулира в безплътно Око.
А има и запазена теракотена Фигурка от римско Време,изобразяваща два Фалоса съединени във Формата на Трион,който разрязва на две очна Ябълка.

Това показва отлично какъв извратен Начин на Мислене са имали.

---

Точно този Смисъл на вече обезчестена Жена е вложен и в българската Дума Невеста,Невяста - омъжена,недевствена Жена.

Жена,която вече не е девствена като Веста.

Произходът на българската Дума Невеста е точно от Не-Веста.

Като буквален Превод на In-Vesta.

Невеста и Инвеста са една и съща Дума.

Това е още едно мое Попадение в Десетката на Мишената.

---

Така става окончателно ясно,че Думата Investment е изкуствено създадена като Словосъчетание от Представката In,от Името на Богинята Vesta,и Думата Ment.

Според Kанона за еднаквите Съгласни Investo,която официално се сочи за Корен на всички Думи свързани с Инвестиции, има една и съща Скрита Същност със Думите:

НВСТ Невеста,Невести,In-Vesta(Във,вътре във Веста), In-Vesta(Не-Веста),Новость(Новина),Новости(Новини),Навестя,Навести,
---

Вложеният Смисъл за обезчестяване на Веста в Думата Investa си проличава още повече от останалата Част от Думата за Инвестиция на инглиш - Men-t,Мъж.
Investment - Men in Vest - Мъж вътре във Веста.

Пробване за Обсада и превземане на Храмовете и Огъня на Веста,и обезчестяването на самата Веста и Весталките.
---

Investment има още едно Тълкуване и Подтекст покрай Думата Men на инглиш за Мъж,която е пак Заемка от друга древна Дума - Mana.

Мана във Вярванията на народите от Меланезия и Индонезия е съществуваща в Природата свръхестествена Сила,Носител на която могат да бъдат отделни Хора,Животни,различни Предмети,а така също и Духове.

Така става ясно защо Думата Investment се пробва да се представя и за Обличане в преносен Смисъл като Обличане във Власт,Обличане в Сила.

Invest with full Powers.
Vest with Power
Vest Power in.

Powers - Силите,Power - Силата е точно свръхестествената Сила Мана,в Случая - Men.

Има още един Подтекст от латинския за Ment - от Думата Мentis — Ум.


Това е Петата Тайна на Investment и Инвесторите.

Пробвали са се покрай тези Значения на Мен и Мент да превърнат Инвестициите във Придобиване на Сила,Придобиване на Власт,придобиване на Ум.

Това важи и за всички Думи завършващи на Ment,и съдържащи Ment - Инструмент,Ангажимент,Мениджмент и т.н.

---

Скритата Същност на Ment

Мент освен,че е Mentis - Ум,има още едно скрито Значение.

Според Канона за еднаквите Съгласни Ment и Moneta имат една и съща Скрита Същност.

Богинята Юнона Монета,пробвана да бъде използвана за Покровителка на Монетите,на Парите.

Така Лингвистите измислили Думата Инвестмент са се пробвали да „ударят с един Куршум три Заека" със Ment - Мъж,Ум и Пари.

И всичко това като пълна Противоположност на Веста - римската Богиня на свещения Огън и на Дома,и едновременно с това вътре в нея.

Това е Шестата Тайна на Investment.

С тази Дума Лингвистите са се пробвали по Дефиницията на самата Дума да надарят така наречените Инвеститори,които се занимават с Investment,и то само Мъжете,с Ум и Пари.

---

Откъде всъщност древните Римляни,и по-точно придворните им Лингвисти откраднали,и пробвали да присвоят Името на Богинята си на свещения Огън Веста.

По стара Традиция,както преименовали,изопачили Ролята им, и пробвали да си присвоят Мнозинството гръцки Богове,така по същия Начин са се пробвали да си присвоят де що си харесали от Митологиите и Вярванията на други Народи.

Официалната Версия за Богинята Веста е,че е преименованата гръцка Богиня Хестия - пак девствена Богиня на свещения вечен неугасващ Огън,и на Дома.

Но всъщност Веста е по Името на Авеста - свещеното Писание на Зороастрийците - изопачено представяни от западните Митолози за Огнепоклонници.

Още едно мое Попадение в Центъра на Мишената.

Всъщност Огънят за Зороастрийците е буквално Източникът на Светлина.Именно Светлината почитат Зороастрийците.

Така Лингвистите са се пробвали да присвоят и Авеста,и Огъня на Зороастрийците,като в същото Време са се пробвали да принизят Зороастрийците до Нивото на примитивни Огнепоклонници,и едновременно с това са се пробвали да си присвоят и гръцката Богиня Хестия като Пазителка на свещения Огън,който никога не трябва да гасне.
---

Този огън бил Символ на Благополучието на римската държава. Над него бдяли денонощно Жриците - Весталки, защото Угасването му се считало за най-лошо Предзнаменование.
...
Смятало се за лошо Предзнаменование, ако Огънят угасне.
---Цитат У-я

---
Личи си и кои са се пробвали да наследят Римската Империя и нейните Традиции и Навици в присвояването на чужди Богове,Имена,Думи,Символи,Понятия и Писания.

В никой друг Език,освен на инглиш няма Дума Vesta,която да значи Кибрит,тоест Средството чрез което се пали Огън,който е Източник на Светлина - точно каквато е Връзката между Думите и Понятията Авеста,Веста,Огъня и Светлината.

На всички други Езици Кибрит е всичко друго,но не и Веста.

И при тази Дума на инглиш има Пробване за прикриване на Истината.
Като се потърси Превода на Кибрит на инглиш излиза Box of Matches - Кутия с Клечки,по подразбиране Кибрит,и няма и Намек за това,че Кибритът има и друго Име.

Но като се потърси на Инглиш Vesta,изскача преведеното „Восъчен Кибрит".

Това е Седмата Тайна на Investment.

In-Vesta буквално значи точно обратното,противоположното,Отрицанието на Огъня,точно обратното,противоположното,Отрицанието на Светлината.

А кое е обратното на Светлината? Мракът.

Така Лингвистите - първите Инвестори,които са се самонарекли така(никой друг не им е дал това Название, те са измислили тези Думи,и то точно на инглиш),съвсем съзнателно, и знаейки двусмисленото им Значение са възприели Наименованията Investor и Investment - Мъжете и Парите на Мрака.

Неслучайно точно,и само на инглиш Investment значи Обкръжаване,Обсаждане,Обсада.

Заради двусмисленото и напълно противоположно Значение на Представката In- пред Vesta се получава още един Смисъл на Думата Investment - Вътре в Огъня на Ment.

А Огънят освен,че е Източник на Светлина има Значение и като адовите Огньове,пъкления Огън.
---

Колко от така наречените сегашни и предишни Инвестори знаят,че с възприемането на това Наименование за себе си,и с възприемането на Термина Investment за Вложенията си доброволно и без да знаят са се поставили в Услуга на Мрака,привлекли са Вниманието на Окото на Провидението,и са си навлекли Гнева и Възмездието на Видия и Не-м-Исида?

---

Скритата Връзка между Авеста,Веста,Вечния незагастващ Огън на Весталките в древния Рим като Символ на Благополучието,и Благосъстоянието е в Свастиката и в Съвестта.

Думата „Свастика“ идва от санскритското Свастика, което означава някакъв Предмет, носещ Щастие или предвещаващ Добро, и по-точно отличителен Знак, който се поставя върху Предмет или Човек, за да носи Късмет.
Думата е съставена от Представката Су- означаващ „Добър, Добро“, и Асти — езикова абстракция на корена „Ас“ 'Да бъда'. Така се получава Свасти, което означава „Благосъстояние“.


СВСТ Съвест,С-Веста,Съвестта,Съвести,Свасти(Благосъстояние),Свестя,Свести,Свистя,Свисти,
Освестя,Освести,

Така Investment с Представката In- за Отрицание,Ин-Веста-Мент буквално значи Безсъвестен Ум,Безсъвестен Начин на Мислене,лишени от Благосъстояние,бедни Ment.
---

Свасти (Благосъстояние),Покровителството на Богинята Веста могат да имат само тези,които задължително имат Съвест по Дефиниция на самата Дума.

Точно заради това всички безсъвестни Индивиди,всички Investment и investor в световен Мащаб губят завинаги Богатствата,Благополучието и Благосъстоянието си.

******************************************************************
Fatima,Анализи,Magi,Предсказания,Mariya,Пророчие,Arhi,Прогнозис,Roza,Mana,Ясновидие,
Mayestro,Ggala,Сказания,Bella,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Съвети,Sofiya,Fatum
*******************************************************************************

null

 


Изработка violeta.bg