Oпознаи себе си, за да се обикнеш.
Опознай мъжа си, за да го обичаш такъв какъвто е.
O
познаи децата си за да ги направиш щастливи хора!

Тайните на Хеджа.Тайната на Корпорациите Печат Е-мейл

Тайните на Хедж Фондовете

Проби за Абракадабристика и Лингвоинженеринг

Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Името на Думата.Думата на Името.
Името на Името.Думата на Думата.



Думата Хедж е поредната Дума,която е изфабрикувана от Лингвисти и използвана от Финасисти с юдейски Произход за наричането на така наречените Хедж Фондове.

По точно същия Начин като на другите Понятия на които им разкривам Тайните,и на Хедж и е измислена Етимология,и е вкарана в Речника на инглиш в Състава на Дума,със Значения които нямат нищо общо с нея.

И в същото Време които Значения и Етимология разкриват Същността на Дейността на Хедж Фондовете.

И по същия Начин е направена Проба да се прикрие истинската Етимология на Думата.
---

Обикновено под Хедж е наложено Схващането,че това е Застраховка,Гаранция срещу Риска при бъдещи евентуални Промени в Цените на търгуваните през Борсите Стоки и на така наречените финансови Инструменти.

Мнозинството от тия Фондове са регистрирани в офшорни Зони,което показателно и за самия Факт,колко са почтени,и кои имат Сметка изобщо да има такива „данъчни Райове".
---

Кои така наречени Финансисти въвеждат Хеджа и Хедж Фондовете

Първите Хедж фондове се появяват през 1920г в Щатите,и сред първите занимаващи се с хеджиране са Фондът на Бенджамин Грахам и Джери Нюман,и на Бернард Барух.

Бенджамин Грахам е роден като Бенджамин Гросбаум в Лондон,в юдейско Семейство,което по-късно емигрира в Щатите.

Бернард Бaрух е роден в Kaлифорния от Баща Eшкeнази,и Майка Ceфаради,емигрирали от Европа.

Точно през 20-те Години на 20 Век се въвеждат Термините Хедж и Хедж Фондове.

Един от най-известните Хедж фондове е на прословутия борсов Спекулант Джoрдж Coрос,който също е с юдeйска етническа Принадлежност.

В цял Свят има повече от 12 000 Хедж Фонда,и ако се провери кои са им Собствениците,ще се установи,че Мнозинството от тези Фондове са Притежавани,или управлявани от Финансисти с юдейски Произход.

Това е Първата Тайна на Хедж Фондовете.
---

Какви Значения има Думата Hedge на инглиш

Винаги трябва да се помни,че няма Случайни Значения на една и съща Дума.И че щом една Дума има противоположни,противоречиви и противоречащи си едно на друго Значения,както добри,така и лоши Значения едновременно,значи има изкуствена Намеса на Лингвистите.
---

Типичен Пример за Проба за изопачаване на Думите,и изкуствен Лингвоинженеринг е и Думата Hedge.

Какви Значения са дадени на тази Дума в Речника на инглиш:

1. Плет,Ограда,Заграждение,жив Плет;

2. Преграда Препятствие,Полицейски Кордон;

3. Долнокачествен,Съмнителен,долнопробна Кръчма,непросветен Свещеник,Духовник със съмнителна Репутация;

4. Ограждам,Заграждам,Окръжавам,Поставям на Ограда;

5. Работник по Подръжката на Плетове;

6. Ограничавам,Възпрепятства,Възпирам,Затруднявам,Спъвам Пътя на някого;

7. Предпазвам се,Обезпечавам се,Осигурявам се,Застраховам се,Осигурявам Покритие на Акции;

8. Отбягвам да взема определено Становище,Усуквам го,Увъртам го,Шикалкавя,Подсигурявам се,Оставям си отворена Вратичка;

Както се казва - Къде са Оградите и живите Плетове,къде са Хедж Фондовете.

Съвсем ясно личи,че Думата Хедж със Значенията в Точка 7. са изкуствено добавени от Лингвистите към Значенията на Думата Хедж след измислянето на Хедж фондовете,а Значенията от Точка 8. са вследствие от Разбиранията на обикновените Люде за това какви всъщност ги вършат в тези Хедж Фондове.

А Значенията в Точка 3. за Хедж като непросветен Свещеник и Духовник със съмнителна Репутация също съвсем умишлено и съзнателно са добавени от Лингвистите,които така са се пробвали да омаловажат Xоджите,мюcюлмaнските Духовници,и покрай тях и ходещите на Хаджилък на Божи Гроб,Хаджиите.

Съвсем ясно се вижда,че иначе няма никаква смислова Връзка между Ограда,и Свещеник и Духовник.

Както обича да казва нашия Народ,оставили са си Ръцете - откъде накъде с една и съща Дума ще се записва както Ограда,така и „Непросветен Свещеник" и „Духовнк със съмнителна Репутация".

Думата Ходжа на инглиш е Hоdja, а Хаджия е Hаdji.

Макар Буквите да са различни с Hedge,и привидно това са три различни Думи - Xоджа,Хаджи и Хедж,фонетично,при произнасяне това са все Думи с една и съща Скрита Същност - ХДЖ.

Което отлично се знае от Лингвистите.

Това е Втората Тайна на самата Дума Хедж.

Лингвистите умишлено са се пробвали да очернят Xоджите и Xаджиите,като са вкарали горните Значения „Непросветен Свещеник" и „Духовник със съмнителна Репутация" за Думата Hedge в Речника на инглиш.

Това е типичен Пример за Богохулстване,Ругателство и Проба за очерняне на чуждите Религии.

---

Официалната Етимология на Думата Хедж

The word hedge is from Old English hecg, originally any fence, living or artificial. The use of the word as a verb in the sense of "dodge, evade"...

От староанглийската Дума Hecg,която има Значенията на Dodge,Evade.

Самото Споменаване на Думите Dodge и Evade в Етимологията на Думата показва,че Лингвистите са наясно с това по какъв Начин действат Хедж фондовете,и така със споменаването на тези Думи в Етимологията на Думата Хедж,се пробват да легитимират вършените от тях Dodge и Evade.

Какво значи Dodge на инглиш:

1. Избягвам,Отбягвам,Отдръпвам се,Отклонявам се,Скривам се,Движа се напред-назад,Клинча,Хитрувам;

2. Извъртам,Изплъзвам се,Клинча,Хитрувам,Отклонявам,Извъртам Въпрос,Изплъзвам се от Закона;

3. Извъртане,Уловка,Хитрост;

4. Хитро Приспособление,Хитро Средство,Добър Начин за запомняне на Имена,Стар Номер, класически Трик,Знам всички Трикове,Изпечен съм,Укривам се от Правосъдието;
---

Какво значи Думата Evade на инглиш:

1.Избягвам от,Изплъзвам се от,Отървавам се,Измъквам се от Преследване;

2.Заобикалям Закон,Заобикалям Въпрос;

3. Занемарявам,Изоставям,Премебрегвам Задължения;

4. Изплъзвам се,Не се поддавам,неопределимо Чувство;

Това е Третата Тайна на Хедж Фондовете.

Както често ми се налага да казвам:

Още едно Попадение право в Десетката на Мишената.

Ето по какъв Начин се пробват да действат Хедж Фондовете - с Уловки,с Хитруване,с Извъртане,с Прилагане на мошенически Номера,с Клинчене,с Проби за изплъзване от Законите,с Проби за заобикаляне на Законите,с Проби за измъкване от Преследване,и с Проби за укриване от Правосъдието.

С които Начини на Действие и без това са си световно известни и влезли във Фолклора на всички Народи Юдeите като Етнос.

---

Откъде всъщност произлиза Името на Хедж фондовете

Подобно на всички предишни разкрити от мен Думи,които са измислени като са заимствани Имена на чужди Богове и Термини от чужди за Юдaизма Религии,така и Хедж е Имитация на Думите Ходжа,Хадж,и Хаджия.

Ходенето на Хадж на Божи Гроб,Хаджилъка в Mека,самата Дума Хаджъ,Хаджи,Хаджия са Обичай и Дума с това Значение единствено при Mюcюлманите.

В българския тази Дума идва от турския,и така се нарича ходенето на Бoжи Гроб в Йeруcалим.

А Xоджата е мюсюлмански Духовник.
---
Това е Четвъртата Тайна на Хедж Фoдовете.

С наричането им така Спекулантите Финансисти и Лингвисти с юдейски Произход са се пробвали да си присвоят Титлата Хаджия за Фондовете,и така да се пробват да си опростят Греховете,и да се пробват да спечелят Уважението и Почитта на Човеците.

Както се знае от нашата История,да отиде някой едно Време на Божи Гроб и да стане Хаджия е било като Вид Индулгенция за опрощаване на Греховете.

Открай Време и за Мюсюлманите ходенето на Хадж в Мека е една от основните Обезателства на Вероизповеданието.
А Ходжите служат на Бог,както всички други Свещенослужители.


Така с наричането на тези Фондове Хедж,откровено са злоупотребили с Думите Ходжа и Хадж.

Под Прикритието на Хаджилъка,на Hedge са се пробвали да прикрият всички гореизброено за Значенията на Думите Dodge и Evade,всичките мошенически Практики използвани от тези така наречени Фондове.

Все едно са се пробвали да си самовнушават,че могат да вършат всякакви Грехове,и Греховете им ще бъдат опростени,защото са вярващи и Хаджии.

Все едно са се пробвали да излъжат Окото на Провидението,че са Ходжи,мюсюлмaнски Духовници,и служат на Бог.

Което е нагла и безочлива Лъжа,подобна на тази за Чиновниците,Бюрократите с белите Якички,които на инглиш са наречени Клирици,Клерк,като Духовниците в Католицизма и в Православието.

Пробвали са да си направят Сметката без Кръчмаря,и са пробвали под Прикритието на Наименованията на чужди за Юдаизма религиозни Духовници да вършат Сделките и Машинациите си.
---

Окото на Провидението вижда всичко,Боговете виждат всичко.

Злоупотребата с Хедж се наказва с цялата Строгост на всички Богове,с цялата Строгост на земните и небесните Закони.

Така наречените Хедж фондове са обречени,и губят всичките си Притежания,всичките си Активи,всичките си така наречени Капитали.


***********************************************************
Fatima,Анализи,Magi,Предсказания,Mariya,Пророчие,Arhi,Прогнозис,Mana,Ясновидие,
Mayestro,Сказания,Bella,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Съвети,Sofiya
********************************************************************************

Трупове,Корпуси и Корпорации.

Тайната на Корпусите и Корпорациите.
Живите Трупове.

Проба за Абракадабристика и Лингвоинженеринг


Еднаквите по Същност Думи според Канона за Еднаквите Съгласни.
---

„...В Началото бе Словото..."
Словото е Началото.Началото е Слово.

Природата на Думите. Думите на Природата.
Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Букви в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Архитектоника на Буквите.Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите.Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта.Речта на Архитектурата.

Името на Думата.Думата на Името.

Свещеният Мъртъв Тюркско-Тракийски Български Език.
ПраРеч и ПраЕзик.
---

Всички Думи които имат едни същи Съгласни Звуци и Букви,подредени в една и съща Последователност,имат една и съща взаимосвързана,взаимозаменяема и взаимно тълкуваща се скрита Същност.
Всички Думи с едни и същи Съгласни Звуци и Букви принадлежат към едно Семейство.



Corpus - човешко Тяло - единно,цяло Тяло,

Corpse - човешки Труп,Трупове,

Corps - димпломатичен Корпус,

Corps - военен Корпус,

Corporation - Корпорация.

Според моя Канон за еднаквите Съгласни Думите Corpus,Corps Corpse са с една и съща скрита Същност.

В Задачката се пита:

Защо за Име на военните и дипломатическите Корпуси е избрана Думата за Труп,а не за Тяло?

Защо на Инглиш те не се изписват Corpus,a Corps?


Произходът на Думата Корпус е от латинския,както на мнозинството Думи,които тълкувам.

Но за Разлика от Българския,където Думата Корпус обикновено се употребява за неодушевени Предмети и Уреди в Техниката,като Корпус на Кораб,Самолет,Танк,Корпус на Крушка и т.н.,а човешкото Тяло си е Тяло,то на Инглиш за техническите Термини си има други Думи,а не Корпус.

Техническата Дума за Корпус е Cage,

Корпус на Кораб и Танк е Hull,

Корпус на Самолет е Fuselage,

Корпус на Сграда е Frame,и Building.

Corpus е оставено само за означаване на човешкото Тяло,но масово се използва Думата Body,и така Корпус е останал на заден План.

Но пък Corp и Corps за човешки Труп,и Трупове се използват и предпочитат пред Dead Body - Мъртво Тяло.

Затова Думата Corpus,Corp на Инглиш е свързана трайно с човешки Трупове,а не с живи Тела.

Corporation произлиза от латинското Corporatio - Събиране в единно Цяло,в единно Тяло,в един Корпус.

Това е Тайната на дипломатическите и военните Корпуси,и на Корпорациите.

Военните и дипломатическите Корпуси буквално означават Военни Трупове и Дипломатически Трупове,а Корпорациите са Обединения на Трупове.

Живите Трупове.Зловещо,нали? Но прекалено прозрачно.

В Задачката се пита:

Защо са избрали точно тази Дума - Труп,Трупове?

Отговорът е:

По същата Логика по която в масонските Ложи се използват човешки Черепи,и в Ритуалите им са включени символична Смърт и погребване в Ковчег.

Като Символ на Смъртта и Проба за избягване на Наказанията на Провидението.

Наричайки ги Трупове,Идеолозите на тези Организации са се пробвали да излъжат Окото на Провидението и Съдбата.

Все едно вече са умрели и изтърпели Наказанията си,и няма защо да ги преследват и наказват Окото на Провидението и Съдбата.


Както се казва - Много хитро.

Само дето Окото на Провидението вижда всичко каквото вършат,вижда Пробата за Заблуждаване,а Съдбата и Провидението ги наказват.

***********************************************************
Fatima,Анализи,Magi,Предсказания,Mariya,Пророчие,Arhi,Прогнозис,Mana,Ясновидие,
Mayestro,Сказания,Bella,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Съвети,Sofiya,Fatum
*******************************************************************************

 


Изработка violeta.bg