Oпознаи себе си, за да се обикнеш.
Опознай мъжа си, за да го обичаш такъв какъвто е.
O
познаи децата си за да ги направиш щастливи хора!

За Материала и човешките Ресурси. Проблемните Предизвикателства Печат Е-мейл

За Материала и човешките Ресурси


Проби за Абракадабристика и Лингвоинженеринг

Думите са в Дъното на Всичко


Според тълковния Речник на българския Език Ресурс е:

Запас от Средства, Запас от природни Богатства; Източник.

Корените на тази Дума са във френската Ressource - спомагателни Средства.На инглиш е запазена същата Дума.

Думата Материал е с Корени в латинската Дума Materialis - веществен,материален,а тя с Корени в думата Materia - Материя.

А според тълковния Речник Материал е Материя, Вещество, Елемент, Състав;

Вещества или Предмети, от които се произвежда Нещо; Суровини. Строителен Материал.

Така нареченият „Електорат" навремето се обиди на Думите на Б.Борисов който го нарече „Материал",защото сигурно имаха това тълкуване предвид.Пък и Б.Борисов,като употреби Фразата „Кофти Материал",имаше същото предвид,когато описваше Електората.

Което си е обидно - за това няма Спор.

Мнозинството Политици мислят по същия Начин за така наречения си Електорат,но са по-лицемерни за да не го казват на Глас.
---

Но е интересно защо същите тези Човеци не се обиждат,а приемат безропотно да ги наричат „Човешки Ресурси"?

Може би се ласкаят от Мисълта,че ги сравняват с Природните Богатства, с Полезните Изкопаеми,Запасите от Средства и с Източниците на Енергия?

Или което е по-вероятното - подвеждат се по Прилагателното „Човешки" пред Ресурси.Което е използвано брилятно от Демагозите.

Но в това Словосъчетание „Човешки Ресурси" Думата „Човешки" е равносилна на да речем „Енергийни",или „Финансови" Ресурси. Човешките Ресурси са приравнени към всички други Ресурси.

Как би реагирал Електоратът,ако тези Отдели се наричаха не „Човешки Ресурси" а „Човешки Материали" и „Човешки Запаси"?

Защото всъщност Ресурсите са Материали и Запаси.

---

Вече няма „Личен Състав" а „Отдел човешки Ресурси".

Същият този Електорат вече няма Лице,не е Личност,не е отделен мислещ,разумен,работещ и творящ Индивид и Човек,а е Полезно Изкопаемо,Енергиен Ресурс,човешки Материал, и Източник на Доходи за този,който го притежава и използва.

А когато вече е Употребен,Изтощен,Изчерпан,Използван,Злоупотребен и не носи Печалби,се изхвърля на Сметището.

Каквато е Практиката във всички така наречени западни демократични Общества.
---

Чуждопоклонничеството,Лингвоинженерингът и тъпоумното използване на Чуждици,целенасочено и демагогски пробвано да се налага и у нас води именно до такива Последици.

Така,че няма защо „Човешките Ресурси" да се обиждат,че са ги нарекли „Кофти Материал".

---

*************************************************************************
Fatima,Анализи,Magi,Maya,Предсказания,Mariya,Пророчие,Arhi,Прогнозис,Roza,Mana,Ясновидие,
Mayestro,Ggala,Сказания,Bella,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Ayriya,Съвети,Sofiya,Balkan,Fatum
**************************************************************************************

Пробата за маскиране на Проблемите и Изпитанията като Предизвикателства.

Предизвикателствата на Времето.
Тази дума Предизвикателство е много модерна и актуална напоследък.

Когато някой иска да скрие,че има някакъв Проблем казва: Приемам го за Предизвикателство към мен,изправен съм пред Предизвикателства.

И така всъщност си предизвиква Съдбата без да го осъзнава.
Провокира я за да го сложи на мястото му,и да му покаже,че наистина има Проблеми,и му предстоят Изпитания.

Защото има една приказка: Не предизвиквай Съдбата си.

На английски Предизвикателство е Provocation, Challenge,Defiance.
Предизвикателството е приравнено с Провокацията.
Значи всеки Проблем е приеман за Провокация.

А Провокаторите и Провокациите се ползват с лошо Име.Така и на Проблемите им е лепнато лошо Име.
---

Всяка Проба да се замести думата Проблем с думата Предизвикателство,е като Опит да се очерни самият Проблем.

Проба той да се обезцени и омаловажи.
Който конкретен Проблем може да е съвсем лесен и преодолим.
Но като се очерни,да си отмъсти на очернящия го с Отказ да бъде решен и преодолян.

Така,че всички,които заместват Думата Проблем в Речника си с Думите Провокация и Предизвикателство,да бъдат сигурни,че всъщност самите те предизвикват и провокират собствената си Съдба да ги накаже,като Проблемът им се превърне в още по-голям Проблем,и да ги надвие в Дуела.

Защото така се казва и когато някой предизвиква някого на Дуел.

В Дуела между Човек и Съдбата му,Победител винаги е Съдбата.

В Дуела между едно Общество и Съдбата му,Победител винаги е Съдбата.

*************************************************************************
Fatima,Анализи,Magi,Maya,Предсказания,Mariya,Пророчие,Arhi,Прогнозис,Roza,Mana,Ясновидие,
Mayestro,Ggala,Сказания,Bella,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Ayriya,Съвети,Sofiya,Balkan,Fatum
**************************************************************************************

 


Изработка violeta.bg