Oпознаи себе си, за да се обикнеш.
Опознай мъжа си, за да го обичаш такъв какъвто е.
O
познаи децата си за да ги направиш щастливи хора!

Отмъщението на Дома. Ракът на Растежа.Опозорени и самоизяждащи се Печат Е-мейл

Отмъщението на Дома

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Силата на Думите - Думите на Силата
Дела с Думи - Буквално Казано

Имаме Думата

Фундаментална Грешка в Начина на Мислене = Фундаментални и фатални Загуби.
Домът е Дом.

Дом се строи,за да има Покрив над Главата на всеки,който живее в този Дом.

Домът е Безценен,и няма Цена.

Представянето на Дома като Вид Инвестиция на Пари,който после може да се продаде с Печалба, е една от най-развращаващите Човеците Идеология.И най-обиждащата,и принизяващата Дома Идеология.

Всеки Дом има Дух,който се грижи за Обитателите си.

Всеки Дом е Майка Закрилница за Обитателите си.Всеки който обича Дома си,и се грижи за него - бива закрилян и пазен.

Всеки който гледа на Жилището си само като на изгодна Инвестиция,значи принизява Дома си,който го пази и закриля,до Ролята на заровените Жълтици в задния си Двор,които може да продаде,когато се вдигне Цената на Златото на Борсата.

Да се продаде Дом само с Цел Печалба,е все едно да продадеш Майка си,която те е пазила,отгледала и закриляла,ако някой ти предложи „добра" Цена за нея.

Няма Начин този Дом,този Имот да те пази и закриля.Напротив.

Този развращаващ Начин на Мислене за Жилищата,Имотите,Сградите,Офисите - изобщо за всичко построено за независимо какви Нужди,само като за изгодна Инвестиция,от която можеш да реализираш Печалба с бъдеща Продажба,е фундаментална Заблуда,и фатална Грешка.

Особено пък когато те се купуват с чужди Пари,с Парите на Банките.

Финансовите Институции имат Интерес да заблуждават Човеците с подвеждащи Обещания за бъдещи Печалби от Продажбата,защото погрешно си мислят,че тяхната Печалба е гарантирана.И в двата Случая си мислят,че печелят.Или от Лихвите по самия Заем,или от прибирането като Залог на самия Имот,ако Заемът не бъде изплатен.

А всъщност с това само си печелят Омразата на Домовете и Имотите.Омразата на всичко построено от човешки Ръце.

Така наречените финансови Институции погрешно си мислят,че имат Интерес от Заблудата,че Цените на Жилищата,на всички Сгради и Имоти непрекъснато трябва да растат.

Следствие от точно тази Заблуда беше надуването на Балона на Цените на Имотите в Щaтите,който се пръсна,и даде Началото на сегашната финансова Криза.

Жертви на тази фатална Заблуда са всички финансови Институции,които боравят с така наречените финансови Инструменти,и търгуват на Пазара с Жилища,Домове,Сгради,Ипотеки.Много от тях бяха принудени да фалират.И фалират.И ще продължават да фалират.

Ипотечната Криза.

Жертви на точно такава Заблуда бяха и милионите Граждани в Щaтите,които все още изплащат Ипотеки на вече обезценените си Жилища,и милионите,които изгубиха Жилищата си.
---

Отмъщението на Домовете.

Милиони Граждани в Щaтите и в западните Страни загубиха,и продължават да губят Домовете си,точно защото мислеха,че ще спечелят,ако ги продадат,или ги ипотекираха,за да теглят Заеми,които да харчат за нещо съвсем друго.
И в крайна сметка загубиха Домовете си.

В първият Миг,в който Домът усети,че вече е заложен като Гаранция срещу Заем,или,че Собственикът му има Намерение да го продава,за да спечели Пари,той оттегля Подкрепата си от Продажника.

Усеща се предаден от Човека за когото се е грижил,и когото е закрилял.

Всички Банки,всички финансови Институции,всички Агенции,които продават и купуват,приемат като Залог на Заеми Домове,Сгради,Имоти,всички,които възприемат Домовете си само като Източник на Печалби и изгодна Инвестиция,си нямат и на Идея на какво са се натресли.

Но го усещат.Само дето не разбират откъде им е дошло.

Всички тези Сгради ги мразят.
Духовете на всички тези Домове знаят отлично,че именно те са Идеолози на порочната Идея,че Домовете са само Инвестиция.

Всички тези Сгради им показват,че Духовете на Домовете са живи,и им отмъщават.

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь

Растеж в Името на Растежа.

Ракът на Борсите.Растежът като Понятие бива два Вида: Оптимален,и Максимален.

Само Вселената расте безкрайно според астрономите.Които грешат.
Ще се появи някой, който да каже,че това е фундаменталната Грешка на Астрономията.

Всичко в този материален Свят си има оптимална Височина,Ръст,Размер.И максимална.
Всичко над нея вече е ненормално,Гигантизъм,дефект в Генотипа,изкривяване и деформация,неконтролируем и смъртоносен Растеж на злокачествен Тумор.

Правилото за оптималния,и максималния Растеж важи за всичко.

Важи и за Пазарите и Борсите.


Важи и за Ръста на Цените,Курсовете,Индексите,Котировките на Борсите - на всички Борси,независимо какво се търгува - Пари,или Стоки,Деривати,и всичко което ги замества..

Важи и за Ръста на Печалбите,Икономиите,Рентабилността,Продажбите,Капитализацията,Ликвидността,Оптимизацията,и т.н на Фондовете,Фирмите,Корпорациите,Дружествата,Компаниите,Агенциите,и т.н.

Страхът от намаляване на постоянния Растеж се е превърнала в Идея Фикс на всички Играчи на световните Пазари,и на играчите в световната Политика.
Всичко се прави в името на Растежа,Рейтингите на цели държави зависят от Процентите в Ръста,всички си ги мерят,на кой му е по-голям Ръстът,а оттам и Цената.

Тази Фикс Идея противоречи на нормалната икономическа,математическа,природна,и човешка Логика,и на Законите на Равновесието в Природата и Вселената.

Противоречи на общото Правило за оптималния и максималния Растеж на всичко.

Защото Растежът на Цени,Рейтинги,Котировки,Печалби,Рентабилност е за Сметка на човешки Права,Заплати,Чест,Сигурност,и Спокойствие. Техният Растеж се прави Проба да се подтиска умишлено.

Растежът на финансовите,стоковите и политическите пазари и Борси се е изродил в злокачествен Тумор,изродил се е в смъртоносен за Организма им Рак.


Фатално е за самият Организъм,който е достигнал максималния си Ръст,да се стимулира изкуствено Растежът му.Следва израждане на Клетките.

Злокачественият Тумор,Ракът на Растежа накрая убива Организма,в който расте.

Ракът на Растежа убива Пазарите,Борсите,Политиката.
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь

Борсите се самоизяждат.Борсите:
Exchange, Market, Corn Exchange, Commodity Exchande,Labour Exchange,Stock Exchange,Security Market,

Борсовите „играчи":
Spekulator,Profiteer,Stag,Land-jobber,Shark.

Борсите се саморазрушават,самоизяждат,и се изяждат едни други.

The financial Sharks - финансовите Акули се самоизяждат.Като свърши Рибата,Акулите стават Канибали.

Самата Идеология на Борсите води към това неразумно саморазрушаване,и взаимно изяждане заради неразумните,рисковите,спекулативните,порочните,античовешките,и антиморални практики и инструменти,които са разрешени,и залегнали във Фундаментите им.

Дълбоко античовешка и антиморална е практиката да се печели от спекулативното повишаване на цените на основните храни,и енергийните носители.

Да се печели от това,че все повече хора нямат възможност да се хранят нормално,и да живеят достойно,защото някои печелят от изкуствено завишените цени,и от борсовите спекулации.

Цинично е оправданието,че това е пазарната икономика.Значи и самата Идеология на борсите и пазарната икиномика е цинична,античовешка,и неморална.

Дълбоко порочна е практиката да се печели от дълговете и облигациите на държавите.Чиито дългове са натрупани чрез зарибяване с „евтини и изгодни" кредити,„заеми за подпомагане",„заеми и помощи за развитие",емитиране на облигации със съмнителни цели.
Заеми и кредити,които трупат лихви,които лихви трупат още лихви.

И принуждават държавите да теглят други заеми,да емитират нови задължение(Облигации)с които да изплащат предишни заеми,и лихвите по тях,и така се натоварват с още повече дългове.

Като самите държави се докарват до положението на „вечните длъжници",а народите им трябва да „свиват коланите" за да може държавата да си плаща все по-голямото задлъжняване.

Докато спре да ги плаща и я фалират.Защото си мислят,че така ще си ги напазаруват евтино.Фалирали държави на тезгяха на борсите.А после да печелят от разиграването им на пазарите.

Или народите се надигнат,разрушат борсите,пазарната икономика,и пометат спекулантите.

Самата пазарна икономика,борсите,борсовите акули се самоизяждат и взаимно разрушават,точно защото изяждат „рибките".

Така нареченият Човешки фактор,и Идеологията на този уж човешки фактор,и по-скоро нечовешкият,човеконенавистническият,адският фактор в Борсите има основния принос за това глупаво,алчно,и саморазрушаващо се държане.

Каквито са индивидите,които притежават и оперират на Борсите - такива са и самите Борси.

Поколенията се сменят,качествата заложени по рождение в тези нечовеци и адски изчадия - също.
Оттам и Идеологиите,и Мотивациите на тези адски Нещастници също.

Вече са съвсем други времена,и няма такива,които да имат здравия разум да избягват глупостта,и алчността с които сега се саморазрушават.

Заслепени,и оглушели за Гласа на здравия Разум,уверено са се запътили към пропастта.
---


В Природата има Баланс,Равновесие,Справедливост,и Възмездие според Делата.
Приживе.
Дойде Краят на Борсите и пазарната Икономика.

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь

 


Изработка violeta.bg