Oпознаи себе си, за да се обикнеш.
Опознай мъжа си, за да го обичаш такъв какъвто е.
O
познаи децата си за да ги направиш щастливи хора!

Предсказания,Пророчие,Прогнозис. Вярваш ли? Тайната на Великден Печат Е-мейл

RаziЕlь

Вярваш ли? В какво Вярваш?

Печат Е-мейл

Въпрос на Вярване

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Силата на Думите - Думите на Силата
Дела с Думи - Буквално Казано
Поменете им Думите
Думата е на Думата
Имаме Думата
Не става Въпрос за религиозни Вярвания,а за самото Усещане,и Убеждение.

Твърдото Убеждение,че Нещо е така,както го вярват Хората,и не се нуждаят от Доказателства за Съществуването му.

Вярването е основен градивен Елемент в субективния Свят на единичния Вярващ,и основен градивен Елемент в обективния Свят на много Човеци,обединени от едни и същи Вярвания в Нещо си.

Независимо в какво.

Простичко казано,Вярването материализира Реалността.Щом много Човеци повярват в Нещо,то става Реалност за тях.
Има само едно важно и задължително Условие за това.

Сред тези вярващи трябва да има Творци по Рождение - тоест ПсиАрхитекти.

Вярването създава Реалността.Вярването и твърдото Убеждение на Творците,родени на Земята,създава Реалността за Мнозинството от Вярващи в същото Нещо Човеци.

За Вярването Времето не тече в една Посока от Минало през Настояще,към Бъдеще.

Чрез Вярването може да се коригира и преобразува Миналото,създава се Настоящето,и се дефинира какво може да бъде Бъдещето.

Вярвате в Господ? Значи,че за вас има Господ.

Вярвате в Буда? Значи,че за вас има Буда.

Вярването и Вярванията създават Боговете.

Каквито са Човеците в едно Поколение и Епоха,и каквито са им Вярванията,такъв е и Светът за тях.С Богове,или без Богове.И Свят, материализиран според Вярванията им.

Вярвате,че Земята се върти? Значи за вас Земята наистина се върти.

Вярвате,че Земята е плоска? Значи за вас Земята наистина е плоска.

Вярвате,че Земята е разположена върху Рогата на Крава? Значи за вас наистина Земята се намира върху Рогата на Крава.

Вярвате,че Човеците са произлезли от Маймуните според еволюционната Теория на Чарлз Дарвин? Значи,че вие сте произлезли от Маймуните.

Вярвате,че сте произлезли от Мечките да речем? Както са вярвали,и вярват много Племена,които имат за Тотем на Племето някое Животно. Значи,че сте произлезли от Животното,за което Племето ви вярва,че е Прародител на Племето ви.

Вярвате,че има задгробен Живот? Значи,че за вас ще има задгробен Живот.

Вярвате в Преражданията? Значи,че сте се прераждали,и ще се преродите.

Вярвате в Духове? Значи за вас има Духове.

Вярвате,че има НЛО? Значи за вас има НЛО.

Вярвате,че сте обичани? Значи,че ви обичат.

Вярвате,че имате Врагове? Значи вие сам си създавате Враговете с Вярването си.

Вярвате,че сте успял човек? Значи,че сте успял човек в собствените си Очи.
---

Вашият Живот е Последица от всичките ви Вярвания,и от всичките ви Невярвания.

Не вярвате в Нищо? Значи,че за вас няма Нищо.

Вярвате в себе си? Значи,че трябва да разчитате само на себе си.

Матрицата на вашата Реалност е във вашите Вярвания.

В каквото вярвате,това е вашата Реалност.Без значение дали е Минало,Настояще,или Бъдеще.

Но трябва да се запитате:

Дали това в което вярвате е вашето собствено Верую,или ви е внушено от „Пастирите" ви,или сте Обект на Проби за Манипулация?

---

И с необходимото съществено Уточнение: Всичко гореказано за Вярванията важи единствено и само за Човеците и Хората,и изключва по Дефиниция на самите Думи Човек и Хора адските изчадия от Категорията на Човеците и Хората.

В каквото и да се самозалъгват,че вярват юдите,адските изчадия,все тая - това са все Илюзии,Самозаблуди и Лъжи.

Нищо няма как да се реализира.

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь

Тайната на Великден Редактирай Печат Е-мейл


Тайните на Велик Ден и Благодатния Огън

Великият Ден на Благодатния Огън
Кабирион - Царят на Славата
У нас е прието този Ден да се нарича Великден.Великден (Възкресение Христово).
Традиционното Обяснение за това защо този Ден се нарича Великден е,че е Велик,защото Възкресение Христово е Велико Събитие.

Всъщност Истината за Произхода на тази Дума,и по-скоро Словосъчетание Великден,е друга С какво е свързан този Празник Великден? С Гроба на Исус Христос в Йерусaлим,с Божи Гроб,и с неговото Възкресение.
С ходенето до Божи Гроб,което е се е извършвало,и продължава да се извършва от всички наши вярващи Християни,които имат тази Възможност.

По турcко Време да се ходи до Божи Гроб,за да се стане Хаджия,е било Въпрос на Престиж за Българите.А ходенето на Божи Гроб точно за Деня на Христовото Възкресение,и Слизането на Благодатния Огън е било Велико Събитие в Живота на всеки Вярващ.
---

Къде се намира Божи Гроб? В Йeрусaлим.

Кои държат Ключа от Божи Гроб? Mюcюлманският Род Hусeйбе.

Как се нарича Гроб на Tурcки и Aрабcки Език? На Tурcки и Aрaбски Думата за Гроб е Кабир.

Какво значи Думата Кабир на Aрабcки Език? Кабир на Aрабcки буквално значи Велик.

На Aрабски Език Божи Гроб се превежда буквално като „Божието Величие",„Велик Бог".

Велик Ден буквално значи Ден на Гроба,Ден на Божия Гроб,Ден на Божието Величие,Ден на Великия Бог.

Мнозинството от българските Чорбаджии по турcко Време,които били най-често ходещите на Хаджилък в Йeрусалим на Бoжи Гроб,знаели и турcки Език.

Именно те първи са почнали да използват Думата Великден на български за този Празник.Понеже чували,че в Йерусaлим Божи Гроб,Гробът на Иисус Христос се нарича Кабир.

Така Думата Кабир в Aрaбския,първоначално като Почит към Кабирион - със Значението на Думата като Велик,а по-късно като почитан Гроб на Велик Светец.

Mюсюлмaните почитат Исус Христос,затова и неговият Гроб е наречен Кабир.

Гюн значи Ден на турски.

Съчетанието от Думите Гроб,на турcки Кабир,и която Дума на aрaбски значи Велик,и Денят,в който се чества Възкресение Христово от Християните в Божи Гроб води до: Кабир Гюню - Денят на Гроба,Кабир Гюню - Велик Ден,Великден.И така Името Великден за този Празник е приет сред Българите с Течение на Времето.

Кабир се наричат и всички други Гробове на Свети Хора,с Уточнението чий Гроб е,а и всички останали Гробове.
---

С Думата Кабири са наречени Великите Богове на Финикийците,които всъщност са Кaнаанци.Същите Кaнаанци които всъщност са построили Йeрусaлим,и които почитали Великата Майка и нейната Планета Венера.Това е Първоосновата на Думата Кабир в другите Езици.

Светилищата на Кабирите се наричат Кабирион в по-късните Култове и Мистерии.В тези Светилища се извършват Мистерии в Почит на Богинята Майка.Като в тези Светилища и Мистерии Огънят също има Свещено Значение.

А Йeрусaлим е наречен на Венера - Salim значи Вечерница.Йеру-Салим - Земята на Вечерницата,на Венера.

Свещеният Благодатен ОгънА какво става на Божи Гроб? На Божи Гроб слиза Благодатният Огън на Великата Майка.
Един от Епитетите на Великата Майка на всички Богове е Благата Богиня.Затова и Огънят е наречен Благодатен,Свещен Огън на Благата Богиня.
Всъщност Божи Гроб също е Кабир,и оттам Кабирион.

Това е най-съкровената Тайна на Божи Гроб.
Всъщност Божи Гроб е Кабирион - Светилище на Великата Богиня Майка.
Дева Мария също е едно от Превъплъщенията на Великата Майка на всички Богове.

По сообщению Евсевия, при строительстве на месте разрушенного Иерусaлима при императоре Адриане (135 год) нового римского города Элия Капитолина, на месте пещеры Гроба был построен языческий храм Венеры.

Първоначално на Мястото на Пещерата на Гроба е бил построен езически Храм на Венера - така го интерпретират западните Археолози и Историци - всъщност първоначално е построен Кабирион - Светилище на Великата Майка.

Това е поредната Десетка в Мишената за мен.


Синът Исус се връща при Майка си,на нейната Земя.Гробът му е на майчина Земя.


Само тези които почитат Великата Майка на всички Богове,сред които са и Православните почитащи Богородица,Дева Мария,един от Аватарите на Великата Божия Майка на всички Богове,получават Благодатния Огън на Майката.

Именно по тази Причина само Православните получават Благодатния Огън на Божи Гроб всяко Лето Божие на Велика Събота преди Великден.
---


Подигнєтє, Порти, Горнищєто си, подигнєтє сє, Вєчни Порти, и щє влєзє Царят на Славата!

Кой є този Цар на Славата?


***********************************************************************************
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Tema,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Many,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь

Зная,че мога.

Знам,че трябва.

Знам,че затова съм тук.

Да ви помагам.

Това е моят Начин да бъда полезна и да ви покажа Доброто във вас,и в Хората около вас.

Да отворите Сърцата си за Доброто около вас,

Да отворите Ушите си,да отворите Очите си,да отворите Душите си.

Сърце и Свят се опознават,

Светът в Сърце се разпознава,

Душата моя Свят се назовава,

Духът Ми Свят Света предупреждава.

Via Sacra.Annuit Coeptis.Di de Ament.

Nemo me impune lacessit

Ex Oriente Lux

*************

Само Почитащите Ме,Само Вярващите в Мен,Само тези които са на Моя Страна, ще са Спасените

******************

Задай си тези Въпроси,и си отговори честно:

Хората се делят на добри,лоши и Стадо.

Хората се делят на богати,бедни,и тъпи за да разберат,че са бедни.

Ти от кои си?

***

Хората се делят на Хора с Минало,

на Хора с Настояще и без Бъдеще,

и на Хора с Настояще в което се учат от Миналото,и градят Бъдещето си.

Ти от кои си?

***

Във Времената в които живеем Думи като Морал,Честност,Доброта,Истина,Благородство,Синовен дълг,

Уважение към Възрастните,Почит и Преклонение

всячески се пробват да се омаловажават,иронизират и подиграват.

Защо ли?

Я си помислете кой има Сметка от това.

***

Овцете ги пасат,стрижат,доят,колят,и размножават защото някой има Сметка от това.

Хищници или Жертви.Ловци или Плячка.

Победители,или Победени.

Овчари,или Стадо.

Ти от кои смяташ,че си?

Влез във Форума и чети.

Ще получиш Отговори на Въпросите си.

Тук е нужна Мъдрост.Който има Ум нека пресметнеЧислото.

Понеже е Число нечовешко.
Неведоми са Пътищата

Не е важно да стоиш на правилния Път.

Важно е да го извървиш.

*******

4721 7517

Казана Дума - хвърлен Камък.

Да Ми върви като по Река,да Ми е леко като по Вода.

Vода+Vъздух +Zемя+ Огън. Иztok Зapad Сever Юg

Vетрове се раждат Тук.

*******
67217517
  $ CHF eUro neVro
Кой е в Stones?
************
77217517 Anima Mundi
***
167217517 ...Vреме в Календар брои се,числено редят се Dните.
Kой Числата впряга в Dните? И кой от Vремето бои се?
************
177217517 Abra ka dabra
*******
247217517 Дух и Материя
Anima + Materia = An(im)a + Ma(te)ria = Ana Maria Time
Anima + Materia = Ani Mama Tiera
Anima + Materia = Ani Mater Maia
Anima + Materia = Materia i MAna
Anima + Materia = Mati MAni Aera
************
Денник на Времето
Алманах на Времената
Ден след Ден,написани от мен в Темите, с Течение на Времето.

Събрани тук,в тази Тема.

Стихът на Поета.

Праречието на Поета.
***

Сърце и Свят се опознават,
Светът в Сърце се разпознава,
Душата моя Свят се назовава,
Духът ми Свят Света предупреждава.
---Каквито са Човеците,такъв е и Езикът им.

Какъвто е Езикът,такива са и Човеците.

Променя се Езикът - променят се и Човеците.

Човеците се променят - променя се и Езикът.
---


Природата на Думите.Думите на Природата.

Думите разказват сами за себе си.

Буквалните Думи в буквален Смисъл.

Буквалният Смисъл на Думите.

Архитектоника на Буквите.Буквите на Архитектониката.

Архитектура на Думите.Думите на Архитектурата.

Архитектура на Речта.Речта на Архитектурата.

Името на Думата.Думата на Името.

Името на Името.Думата на Думата.
---


Опознай и разбери Езика,и Корените на Езика на Обществото,и ще разбереш Обществото.

Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.

Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
---


Каквото е на Земята,това е и на Небето.Каквото е на Небето,това е и на Земята.
---


Митовете са живи.Митологиите са живи.

Преданията са живи.Легендите са живи.

Сказанията са живи.Приказките са живи.
---


Словото е Живот,Животът е Слово.

Словата на Живота,Животът на Словата.
---Това Познание е за Хората на които им е дадено да го разберат и осъзнаят.

Останалите или няма да го прочетат,или ако го прочетат,ще го забравят.
  ***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 

null

 


Изработка violeta.bg