Oпознаи себе си, за да се обикнеш.
Опознай мъжа си, за да го обичаш такъв какъвто е.
O
познаи децата си за да ги направиш щастливи хора!

Праречие - Пророчие.Тайните на древната Кабала - Българо-Тракийска Кабала Печат Е-мейл

Тайните на Кабала

Какво всъщност е истинската Кабала

Проби за Абракадабристика и Лингвоинженеринг

Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала
Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото.

Всичко с Времето си


В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Дела с Думи - Буквално Казано


Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Името на Думата.Думата на Името.
Името на Името.Думата на Думата.

Болготракийска Кабала
Търсачът на ДумиОще по Времето когато формулирах Канона си за Еднаквите Съгласни преди повече от Година,и видях,че Думите Кабала,Кибела и Кабул имат една и съща Скрита Същност,установих,че Нещо с официалната История за Възникването и Развитието на Кабалата като юдeйско мистично Учение не е наред и е изопачено.

Всички,които се интересуват от такава Тематика са чували и знаят за Богинята Кибела - тракийска Богиня,Майката Земя,едно от Имената и Проявленията на Великата Богиня,Великата Майка на всички Богове.
Чиито Светилища се намират и по нашите Земи.

Кабул,„Кабул етмек" на тюркски,на турски значи Приемане,Приемам,Кабуллендим значи Приех.

Kabul etmek - Приемане,Приемам.
Kabullendim - Приех.

А Значенията на самата Дума Кабала така както са представени в официалното Тълкуване са „Получаване,Приемане,Предание".

Така Кабул и Кабала всъщност са една и съща Дума.

Това е Първата Тайна на Кабала.
Самото Наименование на това така наречено мистично Учение показва,че това Учение няма юдeйски Корени,и няма как да е юдeйски Мистицизъм.


Юдeите по стар Навик са изплагиатствали и заимствали от чужди на Юдаизма Култури и Цивилизации Знания,Познания и чужди за тях Богове.Който Навик се пробва да се представя под Формата на уж унаследяване на чуждата Духовна Култура,и като Синтез на различни Култури.

И ги интерпретирали,реформирали и извъртяли според собствените си Разбирания,Светоусещания,Менталитет и Мироглед.
И използвали Кабала за да тълкуват собствените си Свещени Книги,и така да търсят Скритите Тайни На Мирозданието.

Освен това са се пробвали да я превърнат в печеливш Бизнес чрез така наречените Кабалистични Центрове,и които Центрове нямат нищо общо с Кабалата,а са като Дъвка за Преживните.

В същото Време са се пробвали да скрият,да заметат,да заличат всички Следи към Първоизточниците на истинската Кабала,като така са се пробвали да запазят тези Познания само за себе си,и са се пробвали да се самообявят за нейни Създатели.
---

По това Време,преди повече от Година на 4.4.2011 na 5-та Страница в същата тази Тема публикувах Материала си *Канонът и Кабала*,в който анализирах бегло и някои други по-важни Термини от Кабала.
Които също имат една и съща Скрита Същност с някои арабски,и тюркски,а това значи и тракийски Думи.

Например Посоката към която се обръщат при Молитва Mюсюлмaните се нарича Къбле.

Къбле също има една и съща Скрита Същност с Кибела,Кабул и Кабала.
Така всъщност Mюсюлмaните при Молитва се молят обърнати към Кибела (без да го осъзнават).
И приемат (Кабул) директно,без Посредници,Познанията на Кабала.
В Случая именно Името на Посоката е важно.

Името на Книгата Зоар (Сияние) също буквално е нашата Дума Зора.

Примерите са много.

Втората Тайна е,че истинското Учение Кабала е Учението на Кибела,и затова Думите Кабала и Кибела имат една и съща Скрита Същност - КБЛ.
Няма случайни Съвпадения на Думи,няма случайни Имена.

---

Какво по-важно пише за Кабала в У-я на български

...При своето тълкувание на тези Текстове Кабала се спира върху „особения мистичен Смисъл“ на Значението на буквалния Прочит на Думите. Според Изследователите, които не са пряко свързани с Кабала като Традиция, тя се е зародила като древно гадателско Изкуство, което постепенно е прераснало в огромна религиозно-философска окултна Система. Последователите на Кабала смятат, че тя е Шифърът, който мистично разкрива Смисъла и Значението на Словото Божие...
---У-я

Кабала всъщност е Буквална Философия,Буквална Мъдрост,която разкрива Смисъла и Значението на Словото,на Думите изобщо във всички Езици,разгледани през Призмата на точно определен Свещен Език,и този Език няма как да е юдeйския Език.И няма как да е латинския Език,който е вторият любим и използван в Западната Цивилизация Език на Кабалистите след юдeйския.

Тайната на която Философия е достъпна,и се дава единствено и само за тези,които почитат Кибела,Майката Земя и Великата Майка на всичко Богове.

А така наречените Кабалисти Лингвисти са се пробвали да трансформират така нареченото Словото Божие в Словоблудство.

С всяка що годе свястна Дума е пробвано да бъде злоупотребено,като под нея се крие точно обратното Действие и Понятие.Свобода и Мир на Практика значат точно обратното.
Примерите са много - Думата „Миротворци" да речем.Така наречените „Миротворци" се пробват да разпалват Войни навсякъде,където отидат.
Дори и в Ада ще разпалят Войни между отделните Йерархии Сатани,Дяволи и Демони,и между различните Кръгове на Ада барабар с Обитателите им.


Това е Третата Тайна на истинската Кабала.
---

... Критиците от своя Страна твърдят, че Кабалистите твърде условно тълкуват буквалния Смисъл на Свещените Писания, а от друга, че на Базата на това Тълкуване, изграждат свои, твърде условни Системи...
---У-я

Така е.
Така наречените Кабалисти са се пробвали да превърнат *Свещената Простота* на истинското Познание на Кабала в „Твърде условно Тълкуване на буквалния Смисъл на Свещените Писания" и в „Твърде условни Системи",и с които са се пробвали да обслужват техните Разбирания,Менталитет,Мироглед,Интереси и Религия.

Почеркът на Кабалистите Лингвисти личи във всички западни Езици до които са имали Достъп на държавно и научно Ниво,и които Езици са се пробвали да ги „реформират" с Цел Обслужване на Интересите им и навреждане на Интересите на Народите за които те са родни Езици.

---

...Последователите на Кабала развиват всеобхватно Учение, което трудно може да бъде обобщено, но има някои определяеми главни Aкценти. Всички те са обединени от Tезата, че Бог твори Света чрез своето Слово (да не се бърка с християнския „Логос“) и по такъв Начин правилното Тълкуване на библейските Текстове, най-вече на „Тoра“, може да доведе до проникновено разбиране на дълбоките Истини на Мирозданието...
---У-я

Всъщност Словата на Творците творят Света,чрез Логос,чрез Думите,чрез Съществителните,Глаголите,Прилагателните,Определенията и така нататък всички Части на Речта.

Дълбоките Истини за Мирозданието са Скрити в самите Слова,в самите Думи,в самите Понятия,в самите Имена,в самите Наименования с които са наречени всички Понятия,а не в Историите записани в Свещените Книги,независимо на коя Религия са.

Всички Свещени Книги са Отражение на субективната гледна Точка,субективните Разбирания на даден Етнос и Вероизповедание за Представата им за Бог,Божественото,божествените напътствия и Наказания и човешката История.
Все някой Човек (а това значи и Притежател на човешки Добродетели и Недостатъци) ги е приемал по „божествено Вдъхновение",а после записал и интерпретирал през собствения си Език,Мироглед,Светоусещане и Менталитет.

Това не ги прави по-малко Свещени за тези които изповядват дадената Религия,а само субективни.


Това е Четвъртата Тайна на истинската,обективната,буквалната Кабала.
Никакви Тайни на Мирозданието няма Скрити в Текстовете на Тoрата.
Това си е само Свещена религиозна Книга,както всички други Свещени религиозни Книги на всички други Религии.

Пък и самата Тора е заимствана от Свещените Предания на по-древните Цивилизации,субективно преразказани,преработени и записани според юдeйската гледна Точка.


В Юдaизма като Религия няма Почит към Великата Майка на всички Богове,няма Почит към Кибела,няма Почит дори към Дева Мария,към Богородица,макар,че е била от същия Народ.
Дори напротив.

Освен това са заменили оригиналните 22 Букви на Кабала с юдeйските Букви,и така са загубили истинската Същност на Кабала.

Затова по Дефиниция на самата Дума Кабала,за изповядващите Юдaизма, истинската Кабала е недостъпна,неразбираема,забранена,Табу,Харам,Херем и Скриваща Тайните си.

---
Какъв е Произходът и Историята на юдейската Кабала според един рускоговорящ и роден в Русия Писател,който е етнически Юдeй.
Така наречена Вътрешна Информация.


...Духовное Учение Каббала берет свое начало из древне халдейского культурного наследия, которое уходит своими корнями к еще более древней цивилизации Атлантиды. А заслуга eврейского Духовенства состоит в том, что они, находясь в Вaвилонском плену, смогли не только постичь высокоинтеллектуальные достижения своих поработителей, но и сохранив эти бесценные творения человеческого разума для будущих потомков...

Духовното Учение Кабала води Началото си от древното халдейско културно Наследство,което е с Корени в още по-древната Цивилизация на Атлантида.
А Заслугата на юдeйското Духовенство се състои в това,че те намирайки се във Вавилонския Плен,са успели не само да възприемат високоинтелектуалните Достижения на своите Поробители,но и са съхранили тези безценни Творения на човешкия Разум за бъдещите Потомци...


...«К иудeям Кабала ( В данном тексте слово Кабала пишется с одной буквой «б») перешла от халдеев через Даниила и Езру. К древним изрaильтянам — до расселения десяти неиудeйских колен — Кабала перешла от египтян через Моисея. У халдеев, равно как и у египтян, Кабала составляет часть того, что академики метрополий называют Мудростью, то есть синтезом наук и искусств, приведенных к своему общему принципу. Этот принцип был Слово, или Глагол...

При Юдeите Кабала дошла от Халдеите чрез Данаил и Езра.При древните Изрaилтяни - преди Разселването на Десетте неюдeйски Колена,Кабала е преминала от Египтяните чрез Мойсей.

При Халдеите,както и при Египтяните Кабала съставлява Част от това,което Академиците наричат Мъдрост,тоест Синтез от Наука и Изкуство,приведени към своя общ Принцип.
А този Принцип е бил Словото,или Глагола.


Мы полагаем, что евреи довольно верно передавали Знания, полученные от халдейских ученых, принимая во внимание, что письменностью вообще и переложением древних книг в частности заведовал Ездра под руководством великого главы халдейской Академии магов — пророка Даниила. Но с точки зрения научной это не решает все вопросы, потому что трудность лишь переносится с самой Кабалы на памятник ассирийской письменности, потом на еще другие документы, вплоть до первоисточников.

Ние предполагаме,че Юдeите вярно са предавали Знанията получени от халдейските Учени,взимайки предвид,че за Писането и превеждането на древните Книги отговарял Ездра под Ръководството на Главата на Халдейската Академия на Маговете - Пророк Данаил.

От научна гледна Точка това не решава всички Въпроси,защото Трудността на този Превод само се пренася от Кабалата върху Паметниците на асирийската Писменост,а после върху още други Документи чак до Първоизточниците.


По моему исследованию древнего алфавита Кабалы, состоящего из двадцати двух букв, самым скрытым и тайным является алфавит арийский, служащий, вероятно, прототипом и для знаков ведийских, и для букв санскритских.

По мои Изследвания в древната Азбука на Кабала,състояща се от 22 Букви,най-скрита и тайна се явява Арийската Азбука,послужила вероятно за Прототип за Ведийските буквени Знаци,и за Буквите на Санскритския Език.

...Данный алфавит я узнал от выдающихся браманов, которые меня не обязали держать это в тайне...Браманы называют эту азбуку «Ваттан». По-видимому, она принадлежала первой человеческой расе.

Тази Азбука аз научих от един виден Браман,който не ме задължи да държа това в Тайна.
Браманите наричат тази Азбука *Ваттан*.
Видимо тази Азбука е принадлежала на първата човешка Раса.


( Още едно Попадение в Десетката на Мишената за мен,както често ми се налага да казвам.
Думата *Ватан* на тюркски,турски буквално значи Отечество,Родина.
Родният,Ватанският Език на Кабала.

Така нареченият Ватански Език в Писанията по Темата на български.
А за този Ватански Език Учителят Петър Дънов твърди с пълно Основание,че е духовно сроден с Българския Език.)


Пантиды (служитили Света. – Прим. автора) вытирают их на доске, как только урок гуру окончен. Они пишут слева направо, подобно санскритской письменности, следовательно, по-европейски.
Такие азбуки нельзя считать сeмитскими. Их можно и должно считать схематическими, и такое изображение представляет не только знак Речи, но также и Славы.

Пантидите(Служителите на Светлината) ги изтриват от Дъската,веднага след Урокът на Гуруто е завършен.Тези Букви се пишат отляво надясно подобно на Санскритската Писменост,следователно по европейски.

Тези Азбуки,тези Букви не трябва да се считат за сeмитски.Те може да се считат за схематически,и такова Изображение представлява не само Знак на Речта,но и на Славата.


Она присуща также и некоторым другим наречиям, как, например, славянскому, хотя бы в этимологии слов "слава" и "слово". Этого рода азбука является прототипом арийской или яфической. Она с полным основанием может быть названа азбукой Слова и Славы.

Такого рода азбука, со всеми своими значениями, представляет Вечный Мир Славы, и Космические превращения — Мир астрального Неба... что значит: астральный Мир объясняет Мир Божественной Славы. Невидимая Вселенная познается через видимую».

Този Вид Писане,тази Азбука е присъща и на някои други Наречия като например Славянския,дори и в Етимологията на Думите Слава и Слово.
Този Род Азбука се явява Прототип на Арийския,или Яфическия.Тя с пълно Основание може да бъде наречена Азбука на Словата и Славата.

Такъв Род Азбука със всичките свои Значения представлява Вечният Свят на Славата,и Космическото Преобразуване - Светът на астралното Небе.
Което значи:
Астралният Свят обяснява Света на Божествената Слава.
Невидимата Вселена се познава чрез Видимата.
---

(Авторът по разбираеми Причини е прстрастен и представя заимстването (плагиатстването) на Кабала от древните Книги на Халдейците и Египтяните (които от своя Страна са получили тези Познания от по-древна Цивилизация) като естествено унаследяване.
(Мойсей е имал Достъп до Тайните на фараонските Жреци заради Положението което заемал в Двореца на Фараона.И „за Благодарност",че Египтяните са му спасили Живота,и му дали Шанс да се издигне,той отнесъл една малка Част от тайните им Знания.)
Но му прави Чест на Автора на Статията самият Факт на Признанието,че Кабала няма как да е създадена от изповядващите Юдаизма.)

Създателят на Лурианската Кабала Рaби Ицхак Лурия е израсъл и обучавал при Рaвини в Кайро,които също са имали Достъп (дали разрешен,или не,е друг Въпрос) до египетските древни тайни Знания.
---

Това е Петата Тайна на истинската Кабала.
Родният,истинският Език на Кабала е Ватан.
Символите във Ватан напомнят Българските Букви в първоначалния си Вид. Една голяма Част от тях.
И едновременно с това Ватан значи Отечество,Родина.
Родният Език е Езикът на Кабала.


---

Праречие - Пророчие.
Свещеният Мъртъв Тюркско-Тракийски Български Език.
ПраРеч и ПраЕзик.
---

През Призмата на Българския Език се изясняват Тайните на другите Езици.
Чрез Българския Език се разкрива Природата на Думите на всички Езици.

Чрез Българския Език се разкриват Тайните,Секретите,Скритата Същност и Смисъл на Мирозданието,Космоса,Вселената,Природата,Реалността,Живота,Миналото,Настоящето,Бъдещето,и на така наречените човешки Цивилизации.

Българският Език е Ключов Език.

Българският Език е много Древен,Мъртъв,Тюркски,Тракийски и Свещен Език.
ПраЕзик,ПраРеч.АрхиЕзик,АрхиРеч.


Горният Цитат е от мой уводен Материал,в който обяснявам Природата на Канона ми за Еднаквите Съгласни,публикуван в тази Тема на 20.6.2011 на 6-та Страница.

Всъщност истинската Кабала е това - Буквална Философия и Буквална Мъдрост.

Това са Шестата и Седмата Тайни на истинската Кабала.

Свещена Простота.

**********************************************************************
Fatima,Анализи,Magi,Maya,Предсказания,Mariya,Пророчие,Arhi,Tema,Izhor,
Trakiya,Прогнозис,Roza,Mana,Sara,Ясновидие,Feeriya,Mayestro,Ggala,Сказания,
KiBella,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Ayriya,Съвети,Sofiya,Balkan,Fatum
********************************************************************************

ПраРеч и ПраЕзик
---
Природата на Думите. Думите на Природата.
Думите разказват сами за себе си.

Архитектоника на Буквите.Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите.Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта.Речта на Архитектурата.

Името на Думата.Думата на Името.
Името на Името.Думата на Думата.

Имаме Думата

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи

Силата на Думите - Думите на Силата
Дела с Думи - Буквално Казано

Животът на Думите - Заветът на Думите
Животът на Думите - Думите на Живота
Заветът на Думите - Думите на Завета

Българо-Тракийска Кабала

Свещеният Мъртъв Български Език.

ПраРеч и ПраЕзик.

Имаме Думата
Начинът по който тълкувам и обяснявам Думите,Словото,и Понятието което се крие зад тях,и в тях, е лично мой.

Всички Тълкувания на Думите,Словото,Понятията,Тайните,Хората,Индивидите,Явленията и Събитията във Форума ми са мои.

Съвсем целенасочено и съзнателно избягвам да усложнявам Езика на който се изразявам и пиша,избягвам да го правя прекалено литературен,книжовен,научен,и сложен,за да бъде максимално ясен и разбираем за по-широк Кръг от Хора.

Канонът за еднаквите Съгласни,с Помоща на който тълкувам Думите, Понятията наречени с тях,и Скрития в тях Смисъл на Явленията и Събитията,е мое Откритие.

Всички Думи заслужават да имат Главни Букви в Началото си,а най-много го заслужават Съществителните Думи.

В това Отношение българската Граматика и Правопис са в Дълг към Думите.Определено си личи пробването за умишлено Налагане на малките Букви в Началото на Съществителните в българския Език от Лингвоинженерите.

Иначе толкова много използващите,налагащите и имитиращите Думи от Езика Инглиш едва ли не навсякъде и за всичко,съвсем съзнателно и умишлено са се пробвали да наложат точно обратното на Правилото в Инглиш за писане на Съществителните с главни Букви.

Ако е само Въпрос на Имитация,Имитаторите отдавна биха наложили и в българския Съществителните да се пишат с главни Букви като в Инглиша.

Самата Дума Съществително разказва за Природата на тези Думи - Същественото,Същността,Главното,Думата,която изразява Понятието,около което е построено цялото Изречение.

Всички Думи са живи - раждат се в определено Време,имат Произход,Биография,Корени,Семейство към което принадлежат,имат майчин Език на който приказват,имат Характер и Качества,може да са добри или лоши,имат Поколения от Думи,които произхождат от самите тях,а някои умират.

Има и вечно живи Думи - Думи които са на Възрастта на самата човешка Цивилизация,Думи от обявени за Мъртви Езици,древни колкото самата човешка Реч, още са живи в Речта и Езиците на Народите, и пълни със Сила.Думите от ПраРечта.

Живи точно защото са обявени за Мъртви.

Звуците (Буквите) са строителните Елементи от които се градят Думите.
Думите са строителните Елементи от които се гради Речта.
Речта е строителният Материал от който се гради Реалността.

През Призмата на Българския Език се изясняват Тайните на другите Езици.

Чрез Българския Език се разкрива Природата на Думите на всички Езици.

Чрез Българския Език се разкриват Тайните,Секретите,Скритата Същност и Смисъл на Мирозданието,Космоса,Вселената,Природата,Реалността,Живота,Миналото,Настоящето,Бъдещето,и на така наречените човешки Цивилизации.

Българският Език е Ключов Език.

Българският Език е много Древен,Мъртъв,Тюркски,Тракийски и Свещен Език.
ПраЕзик,ПраРеч.АрхиЕзик,АрхиРеч.

ПраРечие - Пророчие.

Според Канона за Еднаквите Съгласни Кирилица,Кралица и Крилца имат една и съща Скрита Същност.

Кирилицата е Кралицата на Азбуките,и Крилцата на Архаггелите.
---

Играта с Думите е древна колкото са древни някои Народи и Езици.

Не става Въпрос за Науките посветени за изучаване на Думите,Речта и Словото като цяло - Граматика,Фонетика,Лингвистика и т.н. ,и за официално приетите Начини за тълкуване на Думите в Тълковните Речници на различните Езици.

Много „популярни" открай Време са всякакви Начини за Шифриране и Дешифриране,Кодиране и Декодиране на Думите,Криптиране,Тълкуване,използването на Анаграмите,Пиктограмите,Акронимите,и т.н.,прилагат се различни Начини,Методи,Методики,Принципи,Науки за Тълкуване на Думите,като Гематрията и Нотарикона да речем.

Но все се търси някакъв друг Смисъл,скрит в Думата,или Символика,която е различна от самата Дума.

Чрез едни Думи се обозначават Понятия различни от Смисъла на самата Дума - тоест се пробват да се фалшифицират,изопачат, изкривят Смисъла на Думите,и се пробва да се ЗлоУпотребява с тези Думи.

Пробват се зли Намерения,Помисли и Действия да се прикриват зад хубави,добри Думи.

Всички тези Пробвания са обречени на Провал.Самите Думи,самите Слова се бунтуват,отказват да служат на Словоблудците,и ги наказват.

Защото самите Букви и Думи са Код и Сила.Самите Букви като Символ и зрителен Образ,самите Звуци обозначени с конкретни буквени Знаци са Сила.

Самите Букви и Думи разказват за себе си и за верния си Смисъл.В буквален Смисъл.

Разказват за Произхода си,и за Семействата на които принадлежат.

Разказват и за Силите които притежават,за Силите които направляват,и за Силите на които се подчиняват.

Самите Букви и Думи са Сила.Правдивите Букви и Думи.

Силата и Солта на Небето и Земята.

Думите са Живот - Животът е Дума.

Думите са Материя - Материята е Дума.

Думите са Дух и Душа - Духът и Душата са Думи.
---


Тайната на уникалната българска гласна Буква „Ъ"

Буквата Ъ е Равновесната на Б.Тя е с горна Черта отляво - а Буквата Б с горна Черта отдясно от Вертикалата. ЪБ БЪ.

Б е първата Съгласна Буква,първият Съгласен Звук.
Първата съгласна Буква,първата в Реда на Съгласните.

Ъ е всичките Гласни Букви и Звуци наведнъж.Ъ е Владетелката на Гласните.

Българската Буква Ъ,Звукът Ъ изразява едновременно и наведнъж всички гласни Звуци и Букви в Българския Език - А,Е, И, О, У, Ю и Я. Неслучайно в Българския Език има 6 Гласни,а заедно с Й - 7.

Където в една Дума има Ъ,то тя може да се замени с всяка от другите гласни Букви и Звуци,във всички Думи.

Основното и Предназначение е да съчетае наведнъж в една Дума всички Сили на Българската Реч.

Неслучайно когато се изреждат Буквите в българската Азбука,Съгласните се произнасят с Ъ - Бъ,Въ,Гъ,и т.н.,а не Бе,Ве,Ге,както се пробват да наложат Лингвистите.


Като се напише Думата БЪлгарски,едновременно с това все едно се пишат:

БАЛгарски - Бал - Баал( Бел, Балу, Ваал —- на канаански буквално Бог, Благ, Владика, Велик).

Баал и Vaal (Ваал) са една и съща Дума заради българската Буква В,която на Български е В,но на латиница е Б.
И заради променената древногръцка Буква Бета,която в новогръцкия се чете като Вита.Което пак умишлено е променена от Лингвистите.

Българската Баал написана на Латиница е Baal.

БЕЛгарски - Бель - Кръст(анатомичен,човешки Кръст)

БИЛгарски - Биль - Знай

БОЛгарски - Бол - Много,много Блага,Изобилие

БУЛгарски - Бул - Намери

БЮЛгарски - Бюль - Бюль-Бюль (Славей),Сладкозвучен и Сладкодумен

БЯЛгарски - Бял - Бяло
---

Според Канона за Еднаквите Съгласни Балга,Белга,Билга,Болга,Булга,Бюлга и Бялга са еднакви по Същност с Думите Болго и Блага.

Болго буквално значи Блага - всички земни,неземни,небесни и божествени Блага.

Думата Баал е включена в самите Думи за Сила и Блага.

Думата Билги,Бильги буквално значи Знание.

Така Български Език буквално значи Божествен,Благ,Велик,Бял,Силен,Сладкозвучен и Сладкодумен Език,Езикът на Знанието.

Езикът на Силата,Езикът на Благата.

Така българската Земя е Земя на Силата,Земя на Знанието,Земя на Благата Богиня.

Болг-Ар,Булг-Ар,Бълг-Ар - Ар буквално значи Висшо,Божествено Благо.

*or(ar, er) - висш,божествен
------------------------------

Така България,Булгария,Болгария буквално значи Висше Благо,Божествено Благо,Благият Бог,Благата Богиня,Благото Божество.

Какъвто всъщност е Произходът на Името България.

Има едно ключово и задължително Условие за да може Името България да помага и на Държавата,и на Страната България,и на самият Етнос Българи,което не е изпълнено.

Благословията на Името се разпростира върху Речта,Езика,Земята,Територията и,и върху Народа като Цяло.

Българската Земя умее да се пази сама,и винаги прогонва тези,които се пробват да я покорят против Волята и.Именно тя подбира кого да остави да живее тук,и прогонва тези,които се пробват да я колонизират.

Балканът е в България.

БалКан - Баал Кан.

Целият Балкански Полуостров е благословен,пазен,покровителстван,и закрилян от всички Богове,и от Майката на всички Богове - Благата Богиня.

---

Всички Думи и всички Словосъчетания във всички Езици в които има включени Благи Думи,са свързани,от едно Семейство са,и под директното Влияние на Българската Реч.
Независимо от това как се пишат на другите Езици.

Благо,Блага,Благ,Благодат,Благосъстояние,Благополучие,Благина,Благинки,

Благост,Благосклонност,Благоразумие,Благозвучност,Благослов,Благословия,

Благословение,Благовоние,Благоухание,Благодарност,Благотворителност,Благоденствие,

Благоприличие,Благоволение,Благоговение,Благовещение,Благовидност,

Благодетел,Благодетели,Благородие,Благороден,Благородник,Облагородяване,Облагороден,

Облагодетелстване,Облага,Блажно,Блажни,Блажени,Блажен,Блажена,Облажа,Блажене,

Благодарение,Благоверен,Благоверна,Благоверни,

Благовъзпитан,Благодарствен,Благодеяние,Благодушие,Благонадеждност,Благонамереност,

Благонравие,Благопожелание,Благообразие,Благополучно,Благоприятен,Благоприятстване,

Благотворен,Благотворителност,Благоустроен,Благоустройване,Благоутробие,Благочестие,

Блаженствие,Блаженопочивш,Блаженствам,Блаженство,Блазе,Блазня,

В никой друг Език по Света няма толкова много Словосъчетания и Думи произхождащи от,и съдържащи в себе си Думата Благо,Блага.

В никой друг Език по Света няма Дума с която да се благодари,и която да значи буквално Даряване на Блага - Благо Даря.

Която Дума е наложена в българския изкуствено след налагане на западноевропейското Влияние в Началото на 20-сети Век.

И която Дума е по-добре да избягвате да използвате за щяло и нещяло.Благодарете само на най-близките си.

---


Освен в Българския,гласна Буква и Звук Ъ има и в съвременния Tурски Език.


Всички Думи,които имат едни и същи Съгласни Букви и Съгласни Звуци,независимо на какъв Език са,имат една и съща Същност и Действие,имат Връзка помежду си,еднакво Влияние върху Хората,Взаимодействат по еднакъв Начин с другите Думи,самотълкуват се,тълкуват се една друга,и са Взаимозаменяеми.

Каквото се случва с Понятието което е назовано с едната Дума,се случва и с Понятията изразени с другите Думи от Семейството и.

Каквито Характеристики изразява,или има една Дума,същите Характеристики изразяват,или имат и всички други Думи от Семейството му.

И това важи за всички Думи на всички Езици.

Щом различни Думи с наглед различен Смисъл имат едни и същи Съгласни,то те имат едни и Същи Корени,един и същ Скрит Смисъл,имат един и същ Произход,имат един и същ Скелет,от едно Семейство са,и имат една и съща Скрита Същност.
Няма Значение дали са Съществителни,Глаголи,Прилагателни,Определения,или каквато и да е Част от Речта.

Гласните Звуци и Букви определят каква Дума ще образуват Съгласните Звуци и Букви за пред Хората.
Съгласните са съгласни с Гласните Букви.
Каква Дума ще образуват Съгласните Звуци и Букви зависи от Гласните Букви.

Съгласните Букви са Скелета,носещата Конструкция на Думата,Гласните са Плътта и завършеният Строеж.

Архитектурата на Думата,Тялото на Думата.

Всички Думи,които имат един и същ Скелет,едни и същи Съгласни Звуци,носят и свой общ скрит Смисъл във всички Думи,в които се комбинират по определен Начин.

Щом на Български Думите Война,Воня,Явно и Вина да речем,са от едно Семейство,и са еднакви по Същност,значи,че са от едно Семейство,и еднакви по Същност и на всички други Езици,независимо от това,че в тях се пишат по различен Начин,и имат различни Съгласни Букви в тези други Езици.

Войните винаги са Явни за Окото на Провидението,Вонят,и са обременени с Вина.Затова Войнолюбците винаги са наказвани от Провидението,от Съдбата.

Така Думите от едно Семейство,еднаквите Думи,Думите с еднакви Съгласни,с една и съща носеща Конструкция се самотълкуват,и тълкуват Смисъла на Думите от Семейството си.

Като се види кои са Думите от Семейството им,става ясна Същността им.

Думите сами разказват за себе си.

Така стават ясни и пробванията на някои адски Лингвисти и Лингвоинженери при съчиняване и измисляне на нови Думи,как са се пробвали да се възползват от някоя добра Дума за да наложат някоя Дума,която привидно е добра,но е със лош Заряд,Същност и Смисъл на Понятието което е наречено с тази Дума.
---

Всяка Дума в която има само една Съгласна Буква,един съгласен Звук,показва Същността на самата Съгласна.Гласните Букви определят каква да е тя.
Всички смислени Думи,които могат да се образуват от само една Съгласна с Помоща на Гласните,са Скритата Същност на самата Съгласна.

Всички лични Имена,които имат едни и същи Съгласни с Думите от дадено Семейство на еднакви Думи,имат същата Скрита Същност,и носят същия Скрит Заряд на Човеците,които са наречени с това Име.

Това Разбиране за Думите е известно донякъде в Езиците,в които се пишат само Съгласните Букви,а Гласните се слагат по подразбиране на Смисъла на Думата според Мястото му в Изречението.

Но няма как да се осъзнае и използва това Разбиране за Думите,защото не се пишат на Кирилица,и единствено,и само чрез Българо-Тракийския Език се разкрива истинската им Същност.

Пък и специално на един от тези Езици Думите са изкуствени,насилени,личи си,че са лингвистично обработени и са се отдалечили от естественото Развитие на Думите.

Когато Думи на различни Езици са с еднакви Съгласни Звуци,но с различни по изписване Букви,важат Звуците.

Именно Звуците са Мерилото.
Буквите от различните Азбуки са само Облеклото на Звуците.

Облеклото на Звуците,тоест Буквите в различните Азбуки и Езици са в Зависимост от Мирогледа,от Манталитета,от Начина на Мислене,и от Начина на възприемане на Света на конкретния Етнос и Етноси говорещи конкертния Език.

По Избора на Буквите за конкретните Звуци,по Азбуката,по Архитектурата на Думите и на Речта може да се съди и за самия Етнос,или езикова Група от Човеци.

В някои Езици като инглиш например определено си личи пробването за лингвистично Инженерство и Изопачаване,като едни и същи Звуци се пишат с различни Букви,или Комбинации от Букви в различните Думи,като това не се подчинява на някакви Правила,а е конкретно за всяка Дума поотделно.

Личи също и по различното изговаряне на една и съща Буква в различните Думи,по на Моменти тоталното разминаване между изписването на една Дума и Начина на Изговарянето и.

Пише се едно,чете се друго,чува се трето,четвърто се подразбира.
Което говори отлично и за Същността и Начина на Мислене,на Менталитета на всички Лингвоинженери измислили тези Думи на този Език,и на всички говорещи Инглиш.
---

Каноните на Буквите,Думите,Словата и Речта са ясни.

Звуците са Невидимото,Буквите и Нотите са Видимото.

Звуците са Съдържанието,Буквите и Нотите са външната Форма,видимият Облик и Образ на Звуците.

Звуците са Същината,Главното,Буквите и Нотите са Иконите на Звуците.

Звуците и Мислите са невидимата Материя,Буквите и Нотите са видимото Явление на тази Материя.

Дали Невидима дали Видима - но все Материя - все Матер.

Всичко,включително така наречената Духовност,има материална Основа,материален Носител,и материални Канони на Взаимодействие и Действие.
---

******************************************************************************************
Fatima,Анализи,Magi,Maya,Предсказания,Mariya,Пророчие,Arhiа,Tema,Izhor,Domino,Bile,Salma,Nana,Isida,
Trakiya,Ahavya,Прогнозис,Roza,ManySara,Ясновидие,Feeriya,Fatimun,Maystoriya,Ggala,Azima,Сказания,Amasiya,Xora,Motori,Vesta,
KiBella,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Deyha,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Seba,Fatum
************************************************************************************************************

 


Изработка violeta.bg