Oпознаи себе си, за да се обикнеш.
Опознай мъжа си, за да го обичаш такъв какъвто е.
O
познаи децата си за да ги направиш щастливи хора!

Виж кой е, и какъв е. Конкретно Зло и конкретно Добро Печат Е-мейл

Виж кой е, и какъв е

Конкретно Зло и конкретно Добро

Животът е прост и ясен когато знаеш кой какъв е в Същността си
Канон за Същностния човешки Критерий

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Силата на Думите - Думите на Силата
Дела с Думи - Буквално Казано
Имаме Думата

Речено - Сторено

---

Моралът е Мерилото
-------------------------

Еднаквите по Същност Думи според Канона за еднаквите Съгласни.
---

„...В Началото бе Словото..."
Словото е Началото.Началото е Слово.

Природата на Думите. Думите на Природата.
Думите разказват сами за себе си.

Буквалните Букви в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Архитектоника на Буквите.Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите.Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта.Речта на Архитектурата.

Името на Думата.Думата на Името.
Името на Името.Думата на Думата.

Свещеният Мъртъв Тюркско-Тракийски Български Език.

Българотракийска Кабала
Търсачът на Думи

ПраРеч и ПраЕзик
Праречие - Пророчие
---

Всички Думи които имат едни същи Съгласни Звуци,или Букви,подредени в една и съща Последователност,имат една и съща взаимосвързана,взаимозаменяема и взаимно тълкуваща се скрита Същност.
Всички Думи с едни и същи Съгласни Звуци и Букви принадлежат към едно Семейство.
---МРЛ МРЛ Морал,Морала,Мерило,Moral(Настроение),Марал(Елен),Марали,Маруля,Марули,Мерло,
Марля,Марли,Умрял,Умряла,Умряло,Умрели,Уморил,Уморила,Уморило,Уморили,

Моралът е Мерилото във Везните на Исида,Нем-Исида - СД, Съда.

Моралът е Мерилото във Везните на Окото на Провидението и на Съдбата.

Моралът е Мерилото в Кантара на Небесния,Хорския и Земния Съд.


Моралът е Мерилото на Кантара, във Везните, на Свещения Небесен Съд


RaziElь

---

Търсачът,Намирачът,Събирачът и Тълкувачът на Думи и ПонятияКонкретно Добро,и конкретно Зло


Когато някой мисли за Нещо,независимо от това за какво се отнасят Мислите му,аз питам:
- Кой и какъв е Човекът,или Индивидът който мисли по този Начин? И дали изобщо Е Човек?

Когато някой вярва в Нещо,независимо от това какво е то,аз питам:
- Кой и какъв е Човекът, или Индивидът който вярва в това Нещо? И дали изобщо Е Човек?

Когато някой каже Нещо,независимо от това какво е то,аз питам:
- Кой и какъв е Човекът,или Индивидът казал това Нещо? И дали изобщо Е Човек?

Когато някой направи Нещо,независимо от това какво е то,аз питам:
- Кой и какъв е Човекът, или Индивидът направил това Нещо? И дали изобщо Е Човек?

Когато някой вземе някакво Решение,независимо за коя Област на Живота се отнася то,аз питам:
- Кой и какъв е Човекът, или Индивидът взел това конкретно Решение? И дали изобщо Е Човек?

Когато някой напише Нещо,независимо от това какво е то,аз питам:
- Кой и какъв е Човекът,или Индивидът написал това Нещо? И дали изобщо Е Човек?

Когато някой извърши някакво Действие,независимо от това какво е то,аз питам:
---Кой и какъв е Човекът, или Индивидът извършил това Действие? И дали изобщо Е Човек?

Когато някой направи някакво Откритие,независимо от това в коя Област на Познанието е това Откритие,аз питам:
-Кой и какъв е Човекът, или Индивидът направил това Откритие? И дали изобщо Е Човек?

Когато някой създаде някаква Творба,независимо в коя Област на Изкуството е,аз питам:
- Кой и какъв е Човекът, или Индивидът създал тази Творба? И дали изобщо Е Човек?

Когато някой измисли нещо Ново,независимо от това какво е то,аз питам:
- Кой и какъв е Човекът, или Индивидът измислил това ново Нещо? И дали изобщо Е Човек?

Когато някой напише,пее,или свири някаква Музика,независимо от това от какъв Жанр е тази Музика,аз питам:
- Кой и какъв е Човекът,или Индивидът написал,пял,или свирил тази Музика? И дали изобщо Е Човек?

Когато някой изгради,построи Нещо,независимо от това какво е то,аз питам:
- Кой и какъв е Човекът, или Индивидът изградил,построил това Нещо? И дали изобщо Е Човек?

Когато някой измисли нов Закон,независимо за коя Област на Живота се отнася той,аз питам:
- Кой и какъв е Човекът, или Индивидът измислил този конкретен Закон? И дали изобщо Е Човек?


И така нататък.

Когато някой извърши Нещо, каквото и да е било то,аз питам:

- Човек ли Е изобщо този някой,който е извършил това Нещо,каквото и да е било то?


Това е Критерият по който може да се прецени всяко Нещо в този Живот,и на този Свят,всичко мислено,вярвано,казано,направено,написано,извършено,открито,създадено,измислено,изпято,изсвирено,
изградено и построено дали е Добро или Зло,най-общо и простичко казано.Канон за Същностния човешки Критерий

Конкретно Зло и конкретно Добро

Човекът е в Основата на Всичко в човешките Цивилизации.

Какъвто е Човекът,какъвто е Индивидът в Същността си,която Същност се определя от нумерологичния му Профил,от Психоматрицата му,от Генотипа му,от Mенталитета му,от Начина му на Мислене,от Начина му на Разсъждение,от Произхода му,от Кръвта му,такова е всичко,което мисли,вярва,казва,прави,решава,върши,измисля,и всичко що произхожда лично от него.

Всяко конкретно Добро на този Свят произхожда от добрите Хора.

Всяко конкретно Зло на тази Земя произхожда от злите,злобните,от лошите в Същността си Индивиди,от адските изчадия.


Няма имагинерно Добро,няма имагинерно Зло.
Доброто и Злото са конкретни и имат конкретни Лица.

Факт.
---

Няма Начин добър в Същността си Човек,и по Принцип,по Презумпция Човек,да казва и върши Слова и Дела които да са зли и с лоши Последствия за другите Човеци и Света като Цяло.

И няма Начин зъл Субект,адско изчадие да говори и върши добри и с добри Последствия за Човеците и Света като Цяло Слова и Дела.

Няма Начин дадени Доктрини,Идеологии, Религии, „Философии" ,Откритие,Творба,Книга,Музика,Сграда,Техника,социална Мрежа и така нататък да са добри за Човеците и Света като Цяло,щом са , „вдъхновени" открити,създадени,написано,построени,решени,конструирани,измислени от зли в Същността си Субекти,от адски изчадия.

Това е Аксиома,която няма Нужда от Доказателства. Доказателствата са пред Очите на всички.

Факт.
---

Разкривайте ги по Хулите и по злите им Дела,съдете и ги наказвайте за Хулите и злите им Дела

Злите в Същността си Субекти,адските изчадия се разпознават много лесно,дори без да знаете нумерологичния им Профил,Психоматрицата и Произхода им,достатъчно е да сте поне малко наблюдателни,и им махнете лицемерната и цивилизационната Маска,зад която се пробват да се прикриват и мимикрират.

Разпознават се по Хулите,Клеветите,Заговорите,Интригите с които се пробват да демонизират и зомбират Индивидите,и по злите си Дела и Замисли пробвани да бъдат прикривани зад добри по Начало Думи,зад свещени,сакрални за различните Култове,Вярвания и Религии Наименования,Имена на Богове и Думи.

Злото се е пробвало да се маскира на „Добро" ,и се е пробвало да демонизира истинското Добро.

Злото се е пробвало да се маскира като „Свещено" както е проповядвал Сатанистът Алистър Кроули.

Няма имагинерно Зло,няма такова отвлечено Понятие катоЗло.Злото е конкретно и има конкретни Лица.

Няма ненаказано Зло,няма ненаказани адски изчадия,Злото,злите Субекти,адските изчадия задължително се наказват от всички добри Човеци,от всички Богове,Духове и Сили,от Майката на всички Богове,Духове и Сили.
Първата сигурна и решаваща,основополагаща Стъпка да се победи Злото е да се разкрие и покаже на целия Свят истинската Същност на злите Субекти,на адските изчадия конкретно Индивид по Индивид,да се разкрие злата и зверска Същност на адските изчадия,на Зверовете в уж човешки Кожа и Тела.


Тази Първа Стъпка вече е направена.
В Момента тече Втората Стъпка.

Ред е на Третата Стъпка.

***********************************************************************************
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Tema,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь

 


Изработка violeta.bg