Oпознаи себе си, за да се обикнеш.
Опознай мъжа си, за да го обичаш такъв какъвто е.
O
познаи децата си за да ги направиш щастливи хора!

Виж кой е, и какъв е. Конкретно Зло и конкретно Добро Печат Е-мейл

Виж кой е, и какъв е

Конкретно Зло и конкретно Добро

Животът е прост и ясен когато знаеш кой какъв е в Същността си
Канон за Същностния човешки Критерий

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Силата на Думите - Думите на Силата
Дела с Думи - Буквално Казано
Имаме Думата

Речено - Сторено

Моралът е Мерилото на Кантара, във Везните, на Свещения Небесен Съд

Първата и Втората Стъпка,

Ред е на Третата Стъпка


RaziElь


Когато някой мисли за Нещо,независимо от това за какво се отнасят Мислите му,аз питам:
- Кой и какъв е Човекът,или Индивидът който мисли по този Начин? И дали изобщо Е Човек?

Когато някой вярва в Нещо,независимо от това какво е то,аз питам:
- Кой и какъв е Човекът, или Индивидът който вярва в това Нещо? И дали изобщо Е Човек?

Когато някой каже Нещо,независимо от това какво е то,аз питам:
- Кой и какъв е Човекът,или Индивидът казал това Нещо? И дали изобщо Е Човек?

Когато някой направи Нещо,независимо от това какво е то,аз питам:
- Кой и какъв е Човекът, или Индивидът направил това Нещо? И дали изобщо Е Човек?

Когато някой вземе някакво Решение,независимо за коя Област на Живота се отнася то,аз питам:
- Кой и какъв е Човекът, или Индивидът взел това конкретно Решение? И дали изобщо Е Човек?

Когато някой напише Нещо,независимо от това какво е то,аз питам:
- Кой и какъв е Човекът,или Индивидът написал това Нещо? И дали изобщо Е Човек?

Когато някой извърши някакво Действие,независимо от това какво е то,аз питам:
---Кой и какъв е Човекът, или Индивидът извършил това Действие? И дали изобщо Е Човек?

Когато някой направи някакво Откритие,независимо от това в коя Област на Познанието е това Откритие,аз питам:
-Кой и какъв е Човекът, или Индивидът направил това Откритие? И дали изобщо Е Човек?

Когато някой създаде някаква Творба,независимо в коя Област на Изкуството е,аз питам:
- Кой и какъв е Човекът, или Индивидът създал тази Творба? И дали изобщо Е Човек?

Когато някой измисли нещо Ново,независимо от това какво е то,аз питам:
- Кой и какъв е Човекът, или Индивидът измислил това ново Нещо? И дали изобщо Е Човек?

Когато някой напише,пее,или свири някаква Музика,независимо от това от какъв Жанр е тази Музика,аз питам:
- Кой и какъв е Човекът,или Индивидът написал,пял,или свирил тази Музика? И дали изобщо Е Човек?

Когато някой изгради,построи Нещо,независимо от това какво е то,аз питам:
- Кой и какъв е Човекът, или Индивидът изградил,построил това Нещо? И дали изобщо Е Човек?

Когато някой измисли нов Закон,независимо за коя Област на Живота се отнася той,аз питам:
- Кой и какъв е Човекът, или Индивидът измислил този конкретен Закон? И дали изобщо Е Човек?


И така нататък.

Когато някой извърши Нещо, каквото и да е било то,аз питам:

- Човек ли Е изобщо този някой,който е извършил това Нещо,каквото и да е било то?


Това е Критерият по който може да се прецени всяко Нещо в този Живот,и на този Свят,всичко мислено,вярвано,казано,направено,написано,извършено,открито,създадено,измислено,изпято,изсвирено,
изградено и построено дали е Добро или Зло,най-общо и простичко казано.Канон за Същностния човешки Критерий

Конкретно Зло и конкретно Добро

Човекът е в Основата на Всичко в човешките Цивилизации.

Какъвто е Човекът,какъвто е Индивидът в Същността си,която Същност се определя от нумерологичния му Профил,от Психоматрицата му,от Генотипа му,от Mенталитета му,от Начина му на Мислене,от Начина му на Разсъждение,от Произхода му,от Кръвта му,такова е всичко,което мисли,вярва,казва,прави,решава,върши,измисля,и всичко що произхожда лично от него.

Всяко конкретно Добро на този Свят произхожда от добрите Хора.

Всяко конкретно Зло на тази Земя произхожда от злите,злобните,от лошите в Същността си Индивиди,от адските изчадия.


Няма имагинерно Добро,няма имагинерно Зло.
Доброто и Злото са конкретни и имат конкретни Лица.

Факт.
---

Няма Начин добър в Същността си Човек,и по Принцип,по Презумпция Човек,да казва и върши Слова и Дела които да са зли и с лоши Последствия за другите Човеци и Света като Цяло.

И няма Начин зъл Субект,адско изчадие да говори и върши добри и с добри Последствия за Човеците и Света като Цяло Слова и Дела.

Няма Начин дадени Доктрини,Идеологии, Религии, „Философии" ,Откритие,Творба,Книга,Музика,Сграда,Техника,социална Мрежа и така нататък да са добри за Човеците и Света като Цяло,щом са , „вдъхновени" открити,създадени,написано,построени,решени,конструирани,измислени от зли в Същността си Субекти,от адски изчадия.

Това е Аксиома,която няма Нужда от Доказателства. Доказателствата са пред Очите на всички.

Факт.
---

Разкривайте ги по Хулите и по злите им Дела,съдете и ги наказвайте за Хулите и злите им Дела

Злите в Същността си Субекти,адските изчадия се разпознават много лесно,дори без да знаете нумерологичния им Профил,Психоматрицата и Произхода им,достатъчно е да сте поне малко наблюдателни,и им махнете лицемерната и цивилизационната Маска,зад която се пробват да се прикриват и мимикрират.

Разпознават се по Хулите,Клеветите,Заговорите,Интригите с които се пробват да демонизират и зомбират Индивидите,и по злите си Дела и Замисли пробвани да бъдат прикривани зад добри по Начало Думи,зад свещени,сакрални за различните Култове,Вярвания и Религии Наименования,Имена на Богове и Думи.

Злото се е пробвало да се маскира на „Добро" ,и се е пробвало да демонизира истинското Добро.

Злото се е пробвало да се маскира като „Свещено" както е проповядвал Сатанистът Алистър Кроули.

Няма имагинерно Зло,няма такова отвлечено Понятие катоЗло.Злото е конкретно и има конкретни Лица.

Няма ненаказано Зло,няма ненаказани адски изчадия,Злото,злите Субекти,адските изчадия задължително се наказват от всички добри Човеци,от всички Богове,Духове и Сили,от Майката на всички Богове,Духове и Сили.
Първата сигурна и решаваща,основополагаща Стъпка да се победи Злото е да се разкрие и покаже на целия Свят истинската Същност на злите Субекти,на адските изчадия конкретно Индивид по Индивид,да се разкрие злата и зверска Същност на адските изчадия,на Зверовете в уж човешки Кожа и Тела.


Тази Първа Стъпка вече е направена.
В Момента тече Втората Стъпка.

Ред е на Третата Стъпка.

***********************************************************************************
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Tema,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь

 


Изработка violeta.bg