Oпознаи себе си, за да се обикнеш.
Опознай мъжа си, за да го обичаш такъв какъвто е.
O
познаи децата си за да ги направиш щастливи хора!

Малките Тайни на Живота 7 и 8 Печат Е-мейл

Малките Тайни на Живота 7

Тайните на някои Думи и Понятия през Призмата на Буквалната Философия и Канона за Еднаквите Съгласни,разкрити с малко Думи

Буквална Философия Българотракийска Кабала
Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото


Търсачът и Тълкувачът на Думи

Природата на Думите. Думите на Природата.
Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Името на Думата.Думата на Името.
Името на Името.Думата на Думата.

Свещеният Мъртъв Тюркско-Тракийски Български Език
ПраРеч и ПраЕзик
ПраРечие - ПророчиеКанон за Еднаквите Съгласни

Всички Думи които имат едни същи Съгласни Звуци и Букви,подредени в една и съща Последователност,имат една и съща взаимосвързана,взаимозаменяема и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
Всички Думи с едни и същи Съгласни Звуци и Букви принадлежат към едно Семейство.
По-важни са Звуците,и после Буквите с които са означени самите Звуци.
---

Свещена Простота


През Призмата на Българския Език се изясняват Тайните на другите Езици и Народите приказващи на тези Езици.
Чрез Българския Език се разкрива Природата на Думите на всички Езици.

Чрез Българския Език се разкриват Тайните,Секретите,Скритата Същност и Смисъл на Всичко - на Времето,Мирозданието,Космоса,Вселената,Природата,Реалността,Живота,Миналото,Настоящето,и Бъдещето на така наречените човешки Цивилизации.

Българският Език е Ключов Език.
Българският Език е много Древен,Мъртъв,Тюркски,Тракийски и Свещен Език.
ПраЕзик,ПраРеч.АрхиЕзик,АрхиРеч.
ПраРечие - Пророчие.

Първоизточникът,истинската,древната Кабала е Българотракийска,Езикът на Кабала е Българотракийският Език,както е Българотракийска Богиня и Кибела - КБЛ.

Свещена Простота.
---


Увод и Въведение

Това са Тайните на някои Думи и Понятията наречени с тях,разкрити и публикувани от мен в Поредицата *Думи на Деня*.

Докато ми хрумват,търся,откривам и пиша новите Думи на Деня с които попълвам и обновявам Списъците си с Еднакви Думи,и които Думи сами по себе си си имат своето Значение за Деня в който ги публикувам,тези Тайни на Живота общо казано сами се разкриват пред Очите ми,щом видя от кое Семейство са новооткритите от мен Думи.
Самите Семейства към които принадлежат тези Думи,сами разкриват Скрития им Смисъл и Скритата им Същност.

Думата *Малки* се отнася само до това,че тези Тайни ги разкривам с малко на Брой Думи.
Самите Тайни са също толкова големи и значими,колкото и всички други Тайни които разкривам тук в тази Тема за Третото Пророчество,и на които посвещавам по цял,или по няколко Материала и Поредици.

Тези „Малки" Тайни ги събирам тук в тази Поредица от Материали под Заглавието *Малките Тайни на Живота* за по-добра Прегледност.

Всички Велики Тайни на Живота са гениално и величествено прости,колкото гениално и величествено Прост е и Животът.

Всички Тайни на Понятията,на Мирозданието са Скрити в самите Думи с които са наречени.
Но тези Тайни се разкриват единствено и само през Призмата на Свещения ключов наш Българотракийски Език.

Свещена Простота.
---


Разбира се,че много Тайни на Думите,много Тайни на Живота ги оставям засега неразкрити,макар,че ви виждам.
Който има Очи ще ги види и открие,който има Ум ще ги разбере и разкрие сам.
---


80. Тайната на Увлечението

Увлечение,Увлечен,Влачен и Овълчен

ВЛЧН Величина,Величини,Увлечение,Увлечения,Влечение,Влечения,Влечене,Величаене,
Величан,Величания,Влачене,Влачен,Влачено,Влачена,Влачени,Влачения,
Овълчен,Овълчена,Овълчено,Овълчени,Овълчения,Увеличен,Увеличена,Увеличено,
Увеличени,Увеличения,

Увлечените в Нещо,независимо в какво са буквално влачени,и овълчени от Увлечението си.Обектът на Влечението им е увеличен,величан,изглежда по-голям и по-примамлив в техните Очи.
---

81. Тайната на душевните и хорските Нагласи


Нагласа и На-Глас

НГЛС Нагласа,Нагласи,Наглася,На-Глас,

Душевните и хорските Нагласи се нагласят на Глас - с Произнасяне на Глас на словесни Формули,с Приказване и Убеждаване.С Молитви,Речи,Проповеди,Дебати,Диалози, Монолози,и тем подобни.

Точно с това се пробват да злоупотребяват така наречените западни Специалисти по Невролингвистично Програмиране,Специалистите по Маркетинг и Реклама,Политиците и така нататък.Пробват се да манипулират Масите чрез Медиите,пробват се да променят и подменят Нагласите на Обществото като Цяло чрез Лъжи,словесна Помия и Пропаганда в свой така наречен „Интерес".
Заради която Злоупотреба със Словото са и наказвани от Боговете.
---

82. Тайните на Уважението и Важните


Уважение,Важен и Въжено

ВЖН Уважение,Уважения,Уважена,Уважено,Уважени,Уважения,Въжено,Въжен,Въжена,
Въжени,Въжения,Важно,Важен,Важна,Важни,Важния,

Имаш Нещо въжено,Нещо направено от Въже у Дома си и върху себе си(Аксесор примерно) - имаш Уважението на другите,имаш Уважение към другите,и си Важен.
---

83. Тайната на Инсулта


Насилието и Инсулта

НСЛТ Насилието,Насилията,Насилят,Насилете,Носилият,Носилите,Инсулт,Инсулта,Инсулти,

Инсултът е Болест на Насилието върху Мозъка,Насилието върху мозъчната Дейност на Човеците.
Колкото повече Насилие,колкото повече Агресия,както физическа,а още повече психическа,психологическа,словесна,виртуална Агресия и Насилие има в едно Общество,толкова повече на Брой,и толкова по-тежки Инсулти имат Индивидите в това Общество.
Това е Причината в така наречените модерни западни Общества Броят на получилите Инсулт на Глава от Населението да е много голям.
---

84. Тайните на Грабенето,Грубите и Герба


Гриба,Граби,Груб и Герб

ГРБ Герб,Герба,Гроб,Гроба,Грибa(Cинaгога),Грабя,Граби,Груб,Грубия,Гръб,Гърба,
Гариб(Нещо странно,Произшествие),Гърбя,Гърби,Греба,Греби,

Произходът,Етимологията на Думите Грабя,Груб и Герб е точно от арабската Дума за Синaгога - Гриба.
Думите Грабя и Груб са измислени от Народа заради Асоциациите му свързани със изповядващите Юдaизма.
А Думата Герб за този държавен така наречен Символ напълно умишлено е натрапена в нашите Езици от Лингвистите.
На всички други Езици Думата им за Герб произлиза от Думите за Защита и Армия.
---

85. Тайната на Успението


Успение и Спане

СПН Успение,Спане,Спина(Гръб),Сапун,Сапуна,Сапуни,Споен,Споено,Споена,Споени,
Споения,Сипане,Сипан,Сипано,Сипана,Сипани,Сипания,Осипан,Осипана,
Осипано,Осипани,Осипания,

Ето защо - заради еднаквия Скрит Смисъл,еднаквата Скрита Същност на Думите Спане и Успение,именно така се нарича православният Празник Успение Богородично.
Според Легендата за Богородица Кончината и на този Свят е била лека,тя е изглеждала като заспала в Леглото си.
---

86. Тайната на Оплождането и Осеменяването


Семейни,Семена и Осеменя

СМН Семена,Семенна,Семенни,Семенния,Смяна,Смени,Осмян,Осмяна,Осмяно,Осмени,Осмения,
Съмна,Осъмна,Съмне,Осъмне,Усъмня,Усъмни,Семеен,Семейна,Семейно,Семейни,Семейния,
Осеменя,Осемени,

Само Семейните имат Право да сеят Семената си,тоест имат Право да създават Потомство по Дефиниция на самите Думи с еднаква Скрита Същност Семейни,Осеменя и Семена.
---

87. Тайната на Баланса в Системата


Денге,Денги и Денга

ДНГ Денге(Равновесие,Баланс),Деньги(Пари),Денга,Денге(Вирус,остра вирусна Инфекция разнасяна чрез Комари),

Вирусът Денга и руските Деньги въвеждат Равновесието,Баланса в Системата.

Тигровите Комари разнасящи Вируса на Денге са наречени на латински Aedes Aegypti - DS GPT - AIDS Aedypti,Египетски Спин.
Отмъщението на Древния Египет.
---

88. Тайните на Подиумите,Падането и Епидемиите


Подиум,Подем,Падаме и Епидемия

ПДМ Подиум,Подиума,Подиуми,Подем,Подема,Подемай,Падам,Падаме,
Опадам,Опадаме,Епидемия,Епидемии,

Само тези които имат постоянното Усещане,че падат все по-надолу,че пропадат,все се стремят да си правят,и да се изкачват по разни Подиуми за да се издигнат,и подемат по-нагоре.
Които Подиуми всъщност пак допринасят за зачестяване на Паданията.От високо по-лесно,по-често и по-опасно се пада.

Така бяха построени Небостъргачите.

Колкото повече Подиуми и Небостъргачи в една Страна - толкова повече Епидемии в тази Страна.
---

89. Тайните на Прераждането и Преображението


Плът,Плат и Полета

ПЛТ Плът,Плътта,Плат,Плата,Плета,Плети,Полет,Полети,Полетя,Полита,Политай,
Платя,Плати,Палат,Палати,Палата,Палто,Палта,Палет,Палети,Плата,Плато,
Плита(Плоча),Плет(Ограда),Оплета,Оплети,Оплитай,Плот,Плота,Полето,Полета,
Полите,

Друг нов Плат,друга нова Плът,други нови електромагнитни Полета,друг нов Полет.

Възкресение,Възраждане,Прераждане,Метаморфоза,Преображение.
---

90. Тайната на Ебането(Ибането)


Бен и Ебане(Ибане)

БН Бену(древноегип.Бог),Бен-Бен,Бон(изт.Религия),Баня,Бани,Бон,Бин(Хиляда),
Бина(Сграда),Баене,Обаяние,Боене,Биене,Бен(Сперма,Еякулация,Зачеване),Ибане,

Ето откъде произхожда нашата колоритна народна Дума за Съвокуплението.
Ето я древната Скрита Връзка и еднаквата Скрита Същност между древноегипетската Дума Бен(Сперма,Еякулация,Зачеване) и българската Дума Ебане(Ибане).

Тази Етимология на Думата подсказва и за едни и същи Корени.
---

91. Тайната на Кивота


Кивот и Куввет

КВТ Кивот,Кивота,Кивоти,Куввет(Сила),Квота,Квоти,Квит(Квит сме),Коват,Ковете,
Оковат,Оковете,Кивита,Кивито,

Завинаги загубеният и изчезналият Кивот - завинаги загубената и изчезналата Сила.
---

92. Тайната на Путката


Петък и Путка

ПТК Поток,Пътека,Пътеки,Питка,Питки,Ипотека,Ипотеки,Петък,Петъка,Опатка,Опаткай,
Патка,Патки,Паток,Патока,Путка(Жаргон),Путки,Аптека,Аптеки,Патоки(страничен Продукт на Ферментазата,нискоградусна Ракия),

Петъкът като Ден от Седмицата е под Знака на Венера - женската Планета.
Така се разбира защо Петък и нашата колоритна простонародна Дума за женския полов Орган - Путка са с една и съща Скрита Същност.
---

93. Тайната на Гърбавите


Гърбави и Гробове

ГРБВ Гробове,Гърбав,Гърбава,Гърбаво,Гърбави,Гърбавия,

Гърбавия само Гроба го изправя,е казал Народът ни.

Народът ни има и Обичай да пипа Гърбицата на Гърбавите за Късмет.
Гърбицата на Гробовете.
---**********************************************************************
Fatima,Анализи,Magi,Maya,Предсказания,Mariya,Пророчие,Arhi,Tema,Izhor,Domino,Bile,
Trakiya,Ahavya,Прогнозис,Roza,ManySara,Ясновидие,Feeriya,Fatimun,Maystoriya,Ggala,Сказания,Motori,
KiBella,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Fatum
***************************************************************************************

Майестика - БулТракийска Кабала

Буквална Кабала - Буквални Тайни

Малките Тайни на Живота 8

Тайните на някои Думи и Понятия през Призмата на Буквалната Философия,разкрити с малко Думи

Буквална Философия - Българотракийска Кабала
Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Силата на Думите - Думите на Силата
Дела с Думи - Буквално Казано

Търсачът и Тълкувачът на Думи

Природата на Думите. Думите на Природата.
Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Името на Думата.Думата на Името.
Името на Името.Думата на Думата.

Свещеният Мъртъв Тюркско-Тракийски-Български Език
ПраРеч и ПраЕзик
ПраРечие - Пророчие
94. Тайните на Сенките

Сянка и Синек (Муха)

СНК Сянка,Сенки,Синка,Осанка,Осанки,Синек(Муха),Синко,

Имаш Осанка - имаш си Сянка.

Сенките от Отвъдното са тук.Кой има Фобия - кой се бои от Мухи?
---

95. Тайната на Клетвите

Клетва и Култово

КЛТВ Култове,Клетва,Клетви,Култов,Култова,Култово,Култови,Култовия,

Само Клетвите са Култови в буквалния и в преносния Смисъл на Думата.

За Разлика от всички така наречени „култови" Продукти на западналия Шоу Бизнес като Артисти,Певци,Песни,Музика,Филми и така нататък.
Злоупотребата с Думата *Култово* се наказва от Боговете и Силите на всички езически и народни Култове.
Злоупотребата със самите Клетви се наказва строго и безпощадно от всички Богове и Сили на всички езически и народни Култове.
---
96. Тайната на издайническите Въпроси
По Въпросите ще ги познаете


Зададе и Издаде

ЗДД Задада,Зададе,Издада,Издаде,

Който задава Въпросите,сам се издава какви са му Интересите,какво го вълнува,какъв му е Начинът на Мислене и Разсъждение,какъв му е Менталитетът,какви му са Намеренията.
По самите Въпроси може да се съди за Същността на самия Човек задаващ Въпросите,или съставил Въпросите във Въпросниците примерно.
---

97. Тайните на Нефрита. Диагноза - Омраза

Нефрет (Омраза) и Нефрит

НФРТ Нефрит(Минерал),Нефрит(Възпаление на Бъбреците),
Нефрет(Омраза,Отвращение,Погнуса,Ненавист,Антипатия),Нафората,Нафорите,Който изпитва много често Нефрет - Чувства на Омраза,Отвращение,Погнуса,Ненавист,Антипатия,а това значи,че е зъл,лош,нещастен Индивид,той е наказан,той задължително страда от хронично Възпаление на Бъбреците,страда от Нефрит.А оттам и от всички последващи трайни Нарушения на нормалната Работа на Бъбреците.

Затова и бъбречните Заболявания са толкова разпространени в съвременните западни Общества - Причината (освен другите второстепенни Фактори) е точно в негативната психическа Нагласа на Западняците и на един конкретен Етнос.

А щом Бъбреците са зле,страда и целият Организъм.

Неслучайно Минералът Нефрит е Зелен на Цвят - Зелен и Злина са с една и съща Скрита Същност според Канона - ЗЛН.

Искате да имате здрави Бъбреци и добро Здраве? Избягвайте да изпитвате горепосочените негативни и разболяващи ви Чувства,бъдете Добри.
---

98. Тайната на Бозона

Бозон и Бозан (Този който разваля,разрушава Нещо,Развалящия- щата,Рушящия - щата)

БЗН Бизон,Бизона,Бизони,Бозон(елемент. Частица),Бозона,Бозони,Бозаене,Бозяно,
Бъзна,Бъзни,Обозен,Обозна,Обозно,Обозни,Обозния,Бозан(този който разваля Нещо,Развалящия),

Именно Бозоните са Бозан - тези елементарни Частици които имат Силата да развалят,да разрушават.
Противно на Теориите на Физиците.
Няма Бозон Х в Смисъл на „Божествена Частица" както я нарекоха някои,и няма открит такъв Бозон Х въпреки Твърденията им,че са регистрирали нещо подобно на Бозона Х в Адронния Колайдер.

Всъщност търсеният от Физиците Бозон е Бозонът на Разрушението.Без самите те да осъзнават това.
---

99. Тайните на Бясните Масони

Босеан (масонски Флаг),Обесени и Бясни

БСН Басейн,Басейна,Басейни,Басан(Стъпващия(та),Стъпилия(та)),Басня,Басни,
Босеан(масонски Флаг),Бесения,Обесен,Обесена,Обесени,Обесения,
Бесен,Бясна,Бясно,Бесни,Бесния,

Вижда се Скритата Връзка между масонския Флаг Босеан и Ритуала с Въжето на Обесения който прилагат на новоприетите Масони.
Обесени,Босеан и Бесни,Бясни (Болестта Бяс) са Думи с една и съща Скрита Същност - БСН.
Босеан - Знамето на Обесените,Знамето на Бясните.
---

100. Тайната на Ава

Ава/Хава (Въздух,Атмосфера,Атмосфери,Време) и Вайя(Богиня на Ветровете и Смъртта)

В Вайя(Богиня на Ветровете и Смъртта),Аве,Ава/Хава (Въздух,Атмосфера,Атмосфери,Време),
Ев(Дом),Вая,Вае,Вие,Вий,Ви,Вее,Вея,Ева,Ова(Равнина,Долина),Ива(Дърво),
Айва(Дюля),Вия,Вой,Вай,

Вижда се защо Богинята Вайя и Ава/Хава са с една и съща Скрита Същност.
---

101. Тайната на Езичеството

Език и Йезик (старобълг. Народ,Племе)

ЗК Език,Езика,Йезик(старобълг. Народ,Племе)Заек,Заека,

Езически Вярвания,Езически Обреди,Езически Обичаи,Езически Ритуали всъщност буквално значат Народни Вярвания,Народни Обреди,Народни Обичаи,Народни Ритуали.

Мъдростта и духовните Практики на Народите.
---

102. Една от Тайните на така наречения „Капитал"

Капител,Капитал и Капитул (масонска Степен)

КПТЛ Капитал,Капитала,Капитали,Капител,Капитела,Капители,Кaпитoлий,Кaпитoлия,
Саpital (Столица),Капитул(масонска Степен),

За Тайните на Капитала имам специален Материал в тази Тема и на Страницата „Прочетох за вас".Допълвам тези Тайни със сегашната:
Вижда се Пробата за създаване на Скрита Връзка между така наречените Капитал и Капиталисти с Масоните.
Всъщност съвсем осъзнато и умишлено е пробвано да бъдат направени с една и съща Скрита Същност Думите за Капител,Капитал и Капитул.
---

103. Тайните на Сърцето

Cardio (Сърце), Cardo (Главно,Фундаментално) и Credo(Вяра,Доверие)

КРД Акорд,Акорди,Кюрд,Кюрди,Корда,Корди,Корида,Credo(Вяра,Доверие),
Cardio(Сърце),Cardo(Главно,Фундаментално),Крада,Кради,Краде,Окрада,Окраде,

Сърдечният Мускул е кардиналният,главният анатомичен Орган и главният духовен Мускул и Орган.
Сърцето е Главното.Разумът,Умът,Вярванията са Следствие и Резултат от Наличието на Сърце в духовен Смисъл.

Сърцето винаги е Добро.
Което нашият мъдър Народ знае отлично.Защото няма Дума „Злосърдечен" в Речника си,а има само Дума Добросърдечен. За злите Индивиди Думата е „Безсърдечни" - Без Сърце.Те имат само анатомичен Орган,но не и Сърце.

Безсърдечните са Безверници и Безумци - Без Кардио няма Кардо,няма Кредо.

А Народът ни има още един Израз свързан със Влюбването от който се разкрива Скритата Връзка и между Сърце и Крада - Да ти откраднат Сърцето.
---

104. Една от зловещите Тайни на така наречените „Корпорации"

Трупът и Трупайте

ТРПТ Трепет,Трепета,Трепети,Трептя,Трепти,Тропот,Тропота,Тропоти,Трупът,
Трупите,Трупат,Трупайте,

За Тайните на Корпорациите също имам специален Материал в тази Тема,и ги допълвам със тази:
Точно заради еднаквата Скрита Същност на Труповете и Трупането (на Капитали,на Пари) Корпорациите са пробвани да бъдат наречени така.
Труп на латински е Корпо.
„Живите" Трупове.
---

105. Тайните на Храма

Храм и Херма (Стълб,Колона)

ХРМ Хирам,Храм,Храма,Херма(Колона),Хрома(Цвят),Харам(Свещен,Табу,Забранен),
Харем,Харема,Хареми,Хром(хим.Елемент),Хром(Куц),Херем(Осъждане,Изключване,Забрана),

Храмът се крепи на Стълбовете си,Колоните правят Храма.
Побит Стълб,Издигната Колона - създаден Храм.
Тотемните Стълбове също са Храмове.Хермите също са Храмове.
---

106. Тайните на ЦPУ

Цар,Цура,Йецира и ЦPУ

ЦР Цяр,Цар,Цер(Вид Дъб),Царя,Цяра,Церя,Цери,
Цура(Форма юд.),Йецира(Творение,Сътворение юд.),Цирей,Циреи,ЦPУ,

Вижда се умишлената Проба за вкарването на Названието на щaтското рaзузнaвателно Управление Сеntral
Intеlligence Agеncy - СIА,на български и в сродните му Езици в Семейството на Царя,Цура и Йецира - ЦP.

Всъщност с наричането му с Думата Управление на български вместо Агенция,или Служба,са го обрекли на Проваляне.
Думите Управление,Проваляне и Провален са с една и съща Скрита Същност според Канона - ПРВЛН.
---

***********************************************************************************
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Tema,Izxor,Domino,Bile,Salma,Nana,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Many,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Seba,Fatum
*****************************************************************************************************

 


Изработка violeta.bg