Oпознаи себе си, за да се обикнеш.
Опознай мъжа си, за да го обичаш такъв какъвто е.
O
познаи децата си за да ги направиш щастливи хора!

Малките Тайни на Живота 3 и 4 Печат Е-мейл

Малките Тайни на Живота 3

Тайните на някои Думи и Понятия през Призмата на Буквалната Философия и Канона за Еднаквите Съгласни,разкрити с малко Думи

Буквална Философия Българотракийска Кабала
Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото


Търсачът и Тълкувачът на Думи

Природата на Думите. Думите на Природата.
Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Името на Думата.Думата на Името.
Името на Името.Думата на Думата.

Свещеният Мъртъв Тюркско-Тракийски Български Език
ПраРеч и ПраЕзик
ПраРечие - ПророчиеКанон за Еднаквите Съгласни

Всички Думи които имат едни същи Съгласни Звуци и Букви,подредени в една и съща Последователност,имат една и съща взаимосвързана,взаимозаменяема и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
Всички Думи с едни и същи Съгласни Звуци и Букви принадлежат към едно Семейство.
По-важни са Звуците,и после Буквите с които са означени самите Звуци.
---

Свещена Простота


През Призмата на Българския Език се изясняват Тайните на другите Езици.
Чрез Българския Език се разкрива Природата на Думите на всички Езици.

Чрез Българския Език се разкриват Тайните,Секретите,Скритата Същност и Смисъл на Всичко - на Времето,Мирозданието,Космоса,Вселената,Природата,Реалността,Живота,Миналото,Настоящето,и Бъдещето на така наречените човешки Цивилизации.

Българският Език е Ключов Език.
Българският Език е много Древен,Мъртъв,Тюркски,Тракийски и Свещен Език.
ПраЕзик,ПраРеч.АрхиЕзик,АрхиРеч.
ПраРечие - Пророчие.

Първоизточникът,истинската,древната Кабала е Българотракийска,Езикът на Кабала е Българотракийският Език,както е Българотракийска Богиня и Кибела - КБЛ.

Свещена Простота.
---


Увод и Въведение

Това са Тайните на някои Думи и Понятията наречени с тях,разкрити и публикувани от мен в Поредицата *Думи на Деня*.

Докато ми хрумват,търся,откривам и пиша новите Думи на Деня с които попълвам и обновявам Списъците си с Еднакви Думи,и които Думи сами по себе си си имат своето Значение за Деня в който ги публикувам,тези Тайни на Живота общо казано сами се разкриват пред Очите ми,щом видя от кое Семейство са новооткритите от мен Думи.
Самите Семейства към които принадлежат тези Думи,сами разкриват Скрития им Смисъл и Скритата им Същност.

Думата *Малки* се отнася само до това,че тези Тайни ги разкривам с малко на Брой Думи.
Самите Тайни са също толкова големи и значими,колкото и всички други Тайни които разкривам тук в тази Тема за Третото Пророчество,и на които посвещавам по цял,или по няколко Материала и Поредици.

Тези „Малки" Тайни ги събирам тук в тази Поредица от Материали под Заглавието *Малки Тайни* за по-добра Прегледност.

Всички Велики Тайни на Живота са гениално и величествено прости,колкото гениално и величествено Прост е и Животът.

Всички Тайни на Понятията,на Мирозданието са Скрити в самите Думи с които са наречени.
Но тези Тайни се разкриват единствено и само през Призмата на Свещения ключов наш Българотракийски Език.

Свещена Простота.
---


Разбира се,че много Тайни на Думите,много Тайни на Живота ги оставям засега неразкрити,макар,че ви виждам.
Който има Очи ще ги види и открие,който има Ум ще ги разбере и разкрие сам.
---


34. Тайната болестна Взаимовръзка

ГЛКМ Глаукома,Гликемия,

Двете Болести са взаимосвързани,и са две Проявления на един и същ здравословен Проблем свързан с Нивото на Глюкозата в Кръвта.

Диабетиците,тоест страдащите от Хипергликемия са три до шест Пъти по-предразположени към Развитие на откритоъгълната Форма на Глаукомата.

И при Хипергликемията,и при Хипогликемията има Проблеми със Зрението - при първото се замъглява Зрението,а при второто Болните виждат двойни Образи.
---

35. Тайните на Дебюта,Дебата и Диабета


Дебют,Дебат и Диабет

ДБТ Дъбът,Дебют,Дебюта,Дебит,Дебита,Дебити,Дебат,Дебата,Дебати,Диабет,Диабета,

Дебютите и Дебатите са като Диабета - хронични и изискващи скъпо струващо Лечение Заболявания на всички,които се пробват да стават известни,и да се задържат на Гребена на Популярността,и се пробват да излизат Победители в Дебатите.

И Стресът свързан с Дебатите и Дебютите наистина предизвикв Диабет.
Това е Причината за толкова много Болните от Диабет на Глава от Населението в така наречените „развити" западни Страни.
---

36. Нежната Тайна на Унижението


Унижение,Нежен и Нужен

НЖН Унижение,Унижения,Унижен,Унижена,Унижено,Унижени,Нужно,Нужен,Нужна,Нужни,Нужния,
Нежно,Нежен,Нежна,Нежни,Нежния,Нижной(Долен),

Ето защо,заради еднаквата Скрита Същност на Думите Нежно,Нужно и Унижение, Мъжете с Неохота се отзовават на Молбите на Жените да бъдет нежни с тях.Чувстват Унижение,чувстват се унизени ако ги накарат против Волята им да се държат нежно с Жените.

На Жените пък им е нужно Мъжете да бъдат нежни с тях,за да се почувстват и те нужни на Мъжете.Щом Мъжът е нежен с някоя Жена,значи му е Нужна конкретно тази Жена.

А когато един Мъж казва на Партньорката си да бъде нежна с него,всъщност на подсъзнателно Ниво се пробва да унизи Жената,да я постави в подчинено,унизено Положение спрямо себе си,да я унижи.

Това е Причината повечето Мъже да харесват,и да се нуждаят от нежни,„слаби,унижени" и покоряващи им се Жени.
---

37. Тайната на западните „Идоли"


Идоли,Идеали и „Идоли"

ДЛ Дело,Дела,Идеал,Идеала,Идеали,Идилия,Идол,Идола,Идоли,Одеало,Одеала,
Деля,Дели,Идел,Идела,Идело,Идели,Дюля,Дюли,Дали,Долу,Дол,Дола,Доля(Участ),Для(За),
Dial(слънчев Часовник),Удел(полагаща се от Небето собствена Земя),Дуло,Дула,

Обявяването и лансирането от Медеите на някого за „Идол" в западните Общества е Пробване този някой да се идеализира като Еталон,Идеал за Следване,като езически Идол за Прекланяне от тъпичките и подвеждащите се по Манипулациите им Индивиди.

Лансират някой лъснатичък,плиткоумен,ограничен,но добре изглеждащ Субект за „Идол" и Феновете му се прекланят,обожават го,и се пробват да го имитират във всичко,включително и в Тъпотията и Плиткоумието.
---

38. Тайната на Плещенето


Плещещия,Плюещия,Пилеещия и Плащащия

ПЛЩ Площ,Площи,Площа,Плащ(Наметало),Плещя(говоря Глупости),Плещи,Плещи(Рамене),
Плющя,Плющи,Палещ,Палеща,Палещо,Палещи,Плюещ,Плюеща,Плюещо,Плюещи,Плюещия,
Плащай,Плаща(Плащане),Пилеещ,Пилееща,Пилеещо,Пилеещи,Пилеещия

Плещещия Глупости е като плюещия в Лицето на Събеседника си,и пилеещия Пари на Вятъра.

Който много плещи - много плаща.
---

39. Тайната на Свестните

Свестен и Съвестен

СВСТН Съвестно,Съвестен,Съвестна,Съвестни,Съвестния,Свястно,Свестен,Свястна,
Свестни,Свестния,

Именно съвестният Човек,Човекът притежаващ Съвест е свестен Човек.Безсъвестният няма как да е Свестен Човек по Дефиниция на самата Дума Свестен.
---


40. Тайните на мръсните Чистници
Тайните на мръсните,нечестните,беззчестните Гадняри,Злодеи,Измамници и Мошеници
Парадоксална „Чистота"


Чест,Чист и Очисти

ЧСТ Чест,Честта,Част,Части,Частта,Чист,Чиста,Чисто,Чисти,Чистия,Често,Часът,
Участ,Участта,Чистя,Чисти,Очистя,Очисти,Учестя,Учести,Участие,Участия,

Тук не става Въпрос за нормални хигиенни Навици,и обичайното Желание на всички да са в приличен и чист Вид.

Човеците често се подвеждат,подлъгват се по чистичката,изтупаната,приличната и изрядната Външност на Гаднярите,Злодете,Измамниците и Мошениците,и ги възприемат отначало като честни,защото на подсъзнателно Ниво Думите Чест и Чист се възприемат еднакво заради еднаквата им Скрита Същност според Канона.

Външната Чистота на Тялото и Дрехите на подсъзнателно Ниво се асоциира с Честта,с Честността,с Порядъчността.

А всъщност точно Мръсниците,Индивидите без Чест и Морал,Гаднярите,Злодеите,Мошениците и Измамниците имат Мания за Чистота точно защото Душите им са „мръсни",и чрез външната Чистота на Телата и Дрехите си се пробват да компенсират,маскират,прикрият Мръсотията,Безчестието в Душите си.

Колкото „по-мръсна" е Душата им,толкова повече се вманиачават на Темата Чистота и Стерилност,и се страхуват от всякакви Микроби,Вируси,Бактерии и Зарази.

Колкото „по-мръсна" е Душата им,толкова по-опасни и болестотворни за тях са безвредните за нормалните Хора и срещащи се навсякъде,включително и в човешките Тела Микрофлора,Бактерии,Вируси и Микроорганизми.
Това е един от Начините по който Природата въвежда Равновесие като използва като Инструмент Микроорганизмите.

Вманиачването на Тема Чистота е по Аналогия на Слабостта на Субектите с 666 в Профила си към Дрехи,и всичко с Бял Цвят,и всичко стерилно като Символ на Чистота,на Светлина,като Антипод и Контрапункт на Мрака,Лошотията,Злобата и сатанинското в Душите им.

Натрапчивият Навик да се мият много Често Ръцете също е Признак на гузна Съвест,и „мръсна" Душа.Думата Често също е с една и съща Скрита Същност с Думите Чист и Чест.

Неслучайно и Думата „Очистя" в Смисъл на физическо Премахване,Убийство на Човеци,която Дума също е с една и съща Скрита Същност с Думите Чест и Чист,е любима Думичка,и любим често прилаган Метод точно на тези чистички на външен Вид Престъпници,Изверги,Изчадия,Злодеи и Изроди.

Точно по тази Логика обичат да употребяват и Изрази като:

„Чист съм,нямат Доказателства,не могат да ме хванат,не могат да ме осъдят".

Типичен,показателен,много характерен и актуален Пример,който потвърждава моите Думи за Скритата Връзка между външната Чистота,между вманиачването на Тема Чистота и Зарази и сатанински мръсната ментална Същност е съденият в Момента в Норвегия Андерш (Андерс) Беринг Брейвик.

Според Показанията на Майка му Венч Беринг:

„... нейният "мил и грижовен" син се превърнал в маниак без контрол, който носел маска..."
„...станал параноичен на тема хигиена..."
---

41. Тайната на Конниците на Апокалипсиса


Окаяник,Иконки и Конник

КНК Конник,Конника,Иконка,Иконки,Конак,Конака,Кайнак(Извор),Окаяник,Окаяника,

Не жалете Окаяниците,а ги почитайте.Точно те са Иконите и Конниците на Апокалипсиса,и техни са Царствата земни и небесни.
---

42. Тайните на Косата,Кесията и Касите


Коса,Кесия и Каса

КС Коса(човешка),Коси,Коса(Инструмент за Косене),Кося,Окося,Окоси,Къс(Парче),Къса,Късай,Късо,Къси,Кос(Птица),
Каса(за Ценности)Каса(на Врата),Каса(за Билети)Каса(Гише на Касиер),
Каси,Окис,Окиси,Кесия,Кесии,Кесе(Кесия),Кайсия,Кайсии,Окъса,Окъсай,

Точно заради еднаквата Скрита Същност на Думите Коса,Кесия и Каса,подстригването на Косата до Голо в някои духовни Течения и Учения е Признак на Аскетизъм,Признак на отказване от Материалното,Парите и Ценностите.
---

43. Тайната на Уникума


Уникум и Никому

НКМ Уникум,Уникума,Уникуми,Никому,

Уникумът по Дефиниция на самата Дума не принадлежи Никому.Затова е Уникум.
---

44. Тайните на Приличието и Паралича


Приличие и Паралич

ПРЛЧ Приличие,Прилича,Приличай,Пролича,Паралич,Паралича,

Да спазваш Приличие буквално значи да приличаш на другите в Обществото в което живееш,да не се различаваш видимо,външно,и по Поведението си от тях.Да бъдеш като всички.
Вид обществена Мимикрия,зад която може да се крие съвсем друга Същност,което винаги в крайна Сметка проличава издайнически по някоя изпусната Дума и по някое необмислено Действие.

Параличът е Болестта на Приличието,което са принудени да спазват мимикриращите,като Следствие на Бунта на Телата им срещу духовно неприсъщото им Общество в което по Стечение на Обстоятелствата и Волята на Съдбата са родени,трябва да живеят и спазват Приличие.
---

45. Тайната на Страшния Съд


Страшен и Строшен

СТРШН Страшно,Страшен,Страшна,Страшни,Страшния,Строшен,Строшено,Строшена,
Строшени,Строшения,

Страшният Съд е Строшеният Съд,строшената Съдина в който навремето е забъркан, сготвен,приготвен и стои Светът образно и буквално казано.
Строшена Съдина(Строшен е Светът такъв,какъвто е сега) - Страшен Съд.
---

46. Тайната на Тъжните


Тъжен,Тежина и Тежане

ТЖН Тежина,Тежини,Тъжно,Тъжен,Тъжна,Тъжни,Тъжния,Тежане,

Ето защо заради еднаквата Скрита Същност на Думите Тъжен и Тежане,Тежина, тъжните буквално усещат Тежест върху Тялото си,и затова отпускат Рамене и ходят прегърбени.
---

47. Тайната на Героите


Херой,Хор и Хора

ХР Ахура(Властелин),Хера(егип. Богиня),Хор(егип. Бог),Хор(Небе),Хара(инд.Богиня),
Хора(Човеци),Хор(певчески),Харе(...Кришна),Хаир(Добро,Благодеяние,Благополучие),
Хор(от Гласове),Хоро(нашенското Хоро)Хора(мн.ч на Хоро),Охра,Хайър(Не),Херой(Герой),

Това са главните Херои в Живота,за Разлика от измислените Герои играещи Роля на Сцената на Живота.
Животът няма как да е Сцена.Животът си е Живот.

Шекспир тотално е сбъркал,(или поне на него се приписва Фразата),като е казал навремето,че „Животът е Сцена и всички сме Актьори".

Вероятно е приемал Живота като Сцена,на която той,играейки някаква Роля трябва да прикрива истинската си Същност,защото в нумерологичния Профил на кръщелната си Дата,а вероятно и на рождената е имал 666.

Наскоро се изясни,че всъщност други са написали Пиесите му,а той е само Измамник,присвоил и приписал си (или е бил Параван) за чужди Творби според Думите на Режисьора Роланд Емерих,а и според много други Изследователи.
---


**********************************************************************
Fatima,Анализи,Magi,Maya,Предсказания,Mariya,Пророчие,Arhi,Tema,Izhor,Domino,Bile,
Trakiya,Ahavya,Прогнозис,Roza,ManySara,Ясновидие,Feeriya,Fatimun,Maystoriya,Ggala,Сказания,Motori,
KiBella,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Fatum
********************************************************************************

null

 


Изработка violeta.bg