Oпознаи себе си, за да се обикнеш.
Опознай мъжа си, за да го обичаш такъв какъвто е.
O
познаи децата си за да ги направиш щастливи хора!

Малките Тайни на Живота 1 и 2 Печат Е-мейл

Малките Тайни на Живота 1

Тайните на някои Думи и Понятия през Призмата на Буквалната Философия и Канона за Еднаквите Съгласни,разкрити с малко Думи

Буквална Философия. Българотракийска Кабала
Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото.


Търсачът и Тълкувачът на Думи

Природата на Думите. Думите на Природата.
Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Името на Думата.Думата на Името.
Името на Името.Думата на Думата.

Свещеният Мъртъв Тюркско-Тракийски Български Език
ПраРеч и ПраЕзик
ПраРечие - Пророчие
Канон за Еднаквите Съгласни

Всички Думи които имат едни същи Съгласни Звуци и Букви,подредени в една и съща Последователност,имат една и съща взаимосвързана,взаимозаменяема и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
Всички Думи с едни и същи Съгласни Звуци и Букви принадлежат към едно Семейство.
По-важни са Звуците,и после Буквите с които са означени самите Звуци.
---


Свещена Простота


През Призмата на Българския Език се изясняват Тайните на другите Езици.
Чрез Българския Език се разкрива Природата на Думите на всички Езици.

Чрез Българския Език се разкриват Тайните,Секретите,Скритата Същност и Смисъл на Всичко - на Времето,Мирозданието,Космоса,Вселената,Природата,Реалността,Живота,Миналото,Настоящето,и Бъдещето на така наречените човешки Цивилизации.

Българският Език е Ключов Език.
Българският Език е много Древен,Мъртъв,Тюркски,Тракийски и Свещен Език.
ПраЕзик,ПраРеч.АрхиЕзик,АрхиРеч.
ПраРечие - Пророчие.

Първоизточникът,истинската,древната Кабала е Българотракийска,Езикът на Кабала е Българотракийският Език,както е Българотракийска Богиня и Кибела - КБЛ.

Свещена Простота

---

Увод и Въведение

Това са Тайните на някои Думи и Понятията наречени с тях,разкрити и публикувани от мен в Поредицата *Думи на Деня*.

Докато ми хрумват,търся,откривам и пиша новите Думи на Деня с които попълвам и обновявам Списъците си с Еднакви Думи,и които Думи сами по себе си си имат своето Значение за Деня в който ги публикувам,тези Тайни на Живота общо казано сами се разкриват пред Очите ми,щом видя от кое Семейство са новооткритите Думи.
Самите Семейства към които принадлежат тези Думи,сами разкриват Скрития им Смисъл и Скритата им Същност.

Думата *Малки* се отнася само до това,че тези Тайни ги разкривам с малко на Брой Думи.
Самите Тайни са също толкова големи и значими,колкото и всички други Тайни които разкривам тук в тази Тема за Третото Пророчество,и на които посвещавам по цял,или по няколко Материала и Поредици.

Тези „Малки" Тайни ги събирам тук в тази Поредица от Материали под Заглавието *Малки Тайни* за по-добра Прегледност.

Всички Велики Тайни на Живота са гениално и величествено прости,колкото гениално и величествено Прост е и Животът.

Всички Тайни на Понятията,на Мирозданието са Скрити в самите Думи с които са наречени.
Но тези Тайни се разкриват единствено и само през Призмата на Свещения ключов наш Българотракийски Език.

Свещена Простота.

---

Разбира се,че много Тайни на Думите,много Тайни на Живота ги оставям засега неразкрити,макар,че ви виждам.
Който има Очи ще ги види и открие,който има Ум ще ги разбере и разкрие сам.
---


1. Тайната на Дялането,Делата и Съдбата
Тайната на Идеалите и Идолите


Дела

Дяла,Дялай

Доля (Участ,Съдба)

ДЛ Дело,Дела,Идеал,Идеала,Идеали,Идилия,Идол,Идола,Идоли,Одеало,Одеала,
Деля,Дели,Идел,Идела,Идело,Идели,Дюля,Дюли,Дали,Долу,Дол,Дола,Доля(Участ,Съдба)),
Для(За),Dial(слънчев Часовник),Удел(полагаща се от Небето собствена Земя),Дуло,Дула,
Дяла,Дялай,Дял,

Всеки с Делата си дяла Участта си,дялка (оформя) Съдбата си.
Казано другояче: Всеки сам кове Съдбата си чрез Делата си.

Кланянето и почитането на Идоли е все едно Почитане на някакви Идеали въплътени във,и вменени на тези конкретни Идоли.
---

2. Тайните и Парадоксите на доброто и лошото Поведение


ПВДН Поведение,Поведен,Поведена,Поведено,Поведени,Поведения,По-Виден,

Ето защо,заради еднаквата Скрита Същност на Думите Поведение и По-виден,по-видните Граждани трябва да пазят добро Поведение,понеже са по-видими,пред Очите на Обществото.

Индивидите с добро Поведение значи са поведени на Повод,подчиняват се на,водят се по Правилата,Нормите и Наредбите на Общността,Част от която са.

Ако Общността е лоша от морална гледна Точка,защото Правилата в тези Общности ги налагат и създават зли и аморални Индивиди,значи спазващите добро Поведение в такава Общност са принудени по Неволя да се държат като лоши и нещастни Индивиди,макар,че иначе може и да са имали Потенциал да бъдат добри и щастливи Човеци.

Затова точно тези,които са с „Лошо Поведение" от гледната Точка на злата,лошата Общност,всъщност са добрите Хора.
Защото те инстинктивно се противопоставят,отвътре не им идва,както казва Народът ни,и няма как да се подчиняват на зли Правила и аморални Норми заради добрата си Същност.
---

3. Тайните на Уроките и Опорочаването


ПРЧ Пръч,Пръча,Преча,Пречи,Порча(Уроки),Опороча,Опорочи,

Ето защо Уроките пречат на Урочасаните в буквален Смисъл.

Да се опорочи Нещо,независимо какво е то,буквално значи да се пробва да се урочаса,и да се пробва да му се попречи да изяви и осъществи първоначалния,истинския Замисъл заложен в него.
---

4. Тайната на Граала


Граал

Грил

Гърло

ГРЛ Граал,Граала,Гърло,Гърла,Грил,Грила,Играл,Играла,Играло,Играли,Игралия,Горял,
Горяла,Горели,Горялия,Гурели,Играел,Играела,Играело,Играели,Игралия,Огрял,Огряла,Огряло,
Огряли,Огрелия,Греел,Греела,Греело,Греели,Горила,Горили,

Имаш Грил - Имаш Граал.Така е по Дефиниция на самата Дума ГРЛ.

Гърлото е Граалът в Тялото,независимо от това дали е човешко,или животинско.
Щом Тялото има Гърло,значи има и Граал.

Търсачите на легендарния Свети Граал имат Проблеми с Гърлото си,Гърлото им гори.
---

5. Тайната на Масоните


Мисион (Мисия)

Масон

МСН Масон,Масони,Мусон,Мусони,Месен(от Месо),Месно,Месни,Месния,Месене,Мусене,
Омесен,Омесено,Омесена,Омесени,Омесения,Мисион(Мисия),

Ето я истинската Етимология на Думата Масон - от Ми-Cион и френската Дума за Мисия.
Пробвали са да се самонарекат Мисионери,Индивиди с Мисия,едва ли не „Месии,Богоизбрани,Пратеници на Бога".

Както обича да казва Народът ни: Как ли пък не.
---

6. Тайната на Признанието и Поражението


Поразения

Признае

ПРЗН Празно,Празен,Празна,Празни,Празния,Празня,Празни,Поразен,Поразено,
Поразена,Поразени,Поразения,Опразня,Опразни,Призна,Признай,Призная,Признае,

Който си признае,е поразен.Признаването на Нещо,независимо от това каквото и да е било,е Вид Поражение.
Който признае Противника си за Победител,значи си признава,че самият той е претърпял Поражение.
---

7. Тайната на Каденето на Тамян


Атман (Душа)

Тамян

ТМН Атман(Душа),Тамян,Тамяна,Атаман,Атамана,Атамани,Туман(Мъгла),Тъмен,Тъмно,Тъмна,
Тъмни,Тъмния,Томене,Тъмнее,Тъмней,Отмяна,Отмени,Отмина,Отоман,

Тамянът има една и съща Скрита Същност с Душата,с Духа.

Каденето на Тамян е Вид „Викане" на Духа,на Душите в Тайнствата,в църковните Церемонии,и в народните Ритуали и Обреди.
---

8. Тайната на Трите Пъти


Траен

Троен

ТРН Триене,Трон,Трона,Утеряно(Загубено),Трън,Тръна,Тръни,Трен,Трена,
Терен,Терена,Терени,Теренния,Таран,Тарана,Тарани,Тиран,Тирана,Тирани,Тирания,
Торене,Торен,Торена,Торено,Торени,Торения,Тьорен(Обиколка),
Троен,Тройна,Тройно,Тройни,Тройния,Траен,Трайна,Трайно,Трайни,Трайния,
Утрин,Утринна,Утринен,Утринно,Утринни,

Ето защо в някои народни Вярвания и Обичаи,включително и в нашите,има Обичай Нещо (Молитви,Клетви,Обещания и т.н.) да се повтаря и прави по Три Пъти - за Трайност във Времето.
Тройно казано и направено Нещо,независимо от това какво е то, значи е Трайно във Времето.
---

9. Тайната на Отмъщението


ТМЩН Отмъщение,Отмъщения,От-Мощен,То-е-Мощно,

Отмъщението е мощно по Замисъл,мощна Дума,мощен Глагол,мощно Занимание и Действие,изпълнено с Мощ,само когато се въздава Справедливост.

Виновните пред Небесния Съд, и наказаните от Небесния Съд са лишени завинаги от Правото на Отмъщение.
Именно те са Обект на Отмъщението,на Наказанието,на Възмездието,на Въздаването на Справедливост заради Делата и Словата им от Страна на всички Богове,природни и небесни Сили.
---

10. Тайните на Протоколите и мудните Бюрократи
Капанът на Протоколите


Протокол

Протекъл

Протакал

ПРТКЛ Протокол,Протокола,Протоколи,Протакал,Протакала,Протакало,Протакали,
Протакалия,Протекъл,Протекла,Протекло,Протекли,Протеклия,Претакал,Претакала,
Претакало,Претакали,Претакалия,Претикал,Претикала,Претикало,Претикали,Претикалия,
Портокал,Портокала,Портокали,

Така наречените Бюрократи,книжните „Плъхове",си „умират" да документират и протоколират всичко,и да спазват Протокола.И затова най-често попадат в Капана на Протоколите.

Протоколите са Протекли като продупчена Кофа образно казано,по Дефиниция на самата Дума.

Когато се водят Протоколи,протоколира се Изговореното,и Извършеното на независимо какво бюрократско,административно,или тайно Събиране - Съвещание,Оперативка,Събрание,Сбирка,съдебно Дело и т.н,Изтичането на Информацията от Протоколите е гарантирано.

Протоколите протакат взимането на Решения.

Гарантиран Начин да се протака взимането на Решения на дадено Съвещание,Оперативка,Събрание,Сбирка,съдебно Дело и т.н.,е да се водят по Протокола,и те да се протоколират.
---


**********************************************************************
Fatima,Анализи,Magi,Maya,Предсказания,Mariya,Пророчие,Arhi,Tema,Izhor,Domino,Bile,
Trakiya,Ahavya,Прогнозис,Roza,Mana,Sara,Ясновидие,Feeriya,Maystoriya,Ggala,Сказания,Motori,
KiBella,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Fatum
********************************************************************************

Майестика - БулТракийска Кабала

Буквална Кабала - Буквални Тайни

Малките Тайни на Живота 2

Тайните на някои Думи и Понятия през Призмата на Буквалната Философия,разкрити с малко Думи

Буквална Философия - Българотракийска Кабала
Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Силата на Думите - Думите на Силата
Дела с Думи - Буквално Казано

Търсачът и Тълкувачът на Думи

Природата на Думите. Думите на Природата.
Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Името на Думата.Думата на Името.
Името на Името.Думата на Думата.

Свещеният Мъртъв Тюркско-Тракийски-Български Език
ПраРеч и ПраЕзик
ПраРечие - Пророчие
11. Тайната на Успеха на Револверите

Нагон и Наган

НГН Нагон,Нагона,Нагони,Наган(С-ма Реворвери),Нагъна,Нагъни,Янгън(Пожар),

Заради Еднаквата Скрита Същност на Думите Нагон и Наган,Мъжете и Жените с Револвер Система Наган в Ръка изглеждат,и се чувстват Секси,и разпалват Нагона на противоположния Пол.

Самите Револвери Наган на подсъзнателно Ниво се възприемат като сексуален Атрибут,асоциират се с Нагона,и затова винаги са се радвали на Успех сред Почитателите на Оръжията.
---

12. Тайната на Пожара под Пъпа

Нагон и Янгън (Пожар)

НГН Нагон,Нагона,Нагони,Наган(С-ма Реворвери),Нагъна,Нагъни,Янгън(Пожар),

Нашият Народ е много мъдър,интуитивен и духовит Народ,и този Факт го доказва поредният наш народен Израз.

За някой който много се е разгонил,много е похотлив,тресе го Нагона,и търси да задоволява Нагона си Народът ни казва:

- На тоя Огън му гори под Пъпа.

Предвид Факта,че Думите Пожар (Янгън) и Нагон имат една и съща Скрита Същност,става ясно защо и как се е появил този народен Израз.
---

13. Тайните на Първите и Правото

Правота,Правото и Първите

ПРВТ Правота,Привет,Правят,Правете,Оправят,Оправяйте,Първият,Първата,Първото,
Първите,Правият,Правата,Правото,Правите,Проявят,Проявете,Проявата,Проявите,
Поровят,Поровете,Паровият,Паровата,Паровото,Паровите,Перовете,Пировете,
Пируват,Пирувайте,Поровете(Пор,Животно),

Първите винаги са Правите по Дефиниция на самата Дума.
Правото е на Първите.

Затова някои постоянно се пробват на всяка Цена,а това значи нечестно и мошенически да се изкарат Първи навсякъде,и да се самообявяват за „Първи" и „Най-" във всякакви Класации.
Затова е и този състезателен Хъс,и тази Надпревара във всичко.

Това са се пробвали да използват в своя Изгода и Юристите наричайки Науката си „Право".За което всъщност нямат никакво морално Право.Защото в повечето Случаи няма никакъв Морал нито в Законите измисляни и прилагани от тези „Прависти",нито в Работата им.
Пробвали са се да се прикрият зад Паравана на Науката наречена „Право",за да се пробват да заобикалят и пренебрегват „законно" Правото и Правотата на Морала.
Затова и са съдени и наказвани от Небесния Съд.

На Първо Място всъщност винаги е било,и е Небесното,Моралното Право,Правото на Морала,моралната Правота.

Моралът е Мерилото във Кантара на Небесния Съд.

Първите са Перовете,Първите Пируват,Първите Оправят,Първите са Проявените.

Поровете се,и ще откриете в Дъното на Всичко Първите и Правото.
Всяко Нещо си има Първи Път,Всяко Нещо си има Прав Път.
---

14. Тайната на правните Казуси

Параван,Правен и Оправен

ПРВН Параван,Паравана,Паравани,Правене,Правен,Правна,Правно,Правни,Правния,
Оправен,Оправена,Оправено,Оправени,Оправения,

Когато някой от така наречените Юристи („Прависти" ) „дълбокомислено" заявява,че еди кое си е „много сложен и труден Правен Казус",значи се пробва да се крие зад Паравана на така нареченото „Право",за да си „Оправи" Положението с някой Тлъст Хонорар.
---

15. Тайната на удобните Кожи

Дъбене и Удобен

ДБН Дъбене(Вид Обработка на Кожа),Удобен,Удобна,Удобно,Удобни,Удобния,Дебна,Дебне,

Ето защо е наречена така - Дъбене тази Обработка на животинските Кожи - за да се направи Кожата удобна за Ползване.
---

16. Тайната на веселите Шишковци

Тъжен и Тежина

ТЖН Тежина,Тежини,Тъжно,Тъжен,Тъжна,Тъжни,Тъжния,

Ето я пряката Скрита Връзка между трупането на надмормено Тегло и душевната Нагласа.

Тъжните се стремят да изгонят Тъгата,като си доставят Радост чрез Храната.
И така тежат повече.Но пък стават по-весели.
---

17. Тайната на Оперативните Програми

Оперативен,Противене и Противен

ПРТВН Оперативен,Оперативна,Оперативно,Оперативни,Оперативния,
Противен,Противна,Противно,Противни,Противния,Противене,

Всички така наречени „Оперативни Програми" са Противни в Същността си,и Вид Проба за „Противене" на естествения Ред и Ход на Нещата по Дефиниция на самата Дума.
---

18. Тайната на Реномето

Реноме и Раним

РНМ Реноме,Раним,Ранима,Ранимо,Раними,Ранимия,

Който смята,че има Реноме,и държи да има добро Реноме,е Раним по Дефиниция на самата Дума.
Винаги има Опасност да наранят,да сринат Реномето му.
---

19. Тайните на Истината

Истина,Усетена и Сетна

СТН Истина,Истини,Устна(анатом),Устни,Устен,Устна,Устно,Устни,Устния,Стена,Стени,
Stone(Камък),Стан(Лагер),Стан (Място,Страна),Стон,Остен,Остена,Остени,Остани,Сетне,
Остана,Стани,Стана,Сатен,Сатена,Сутиен,Сутиена,Сутиени,Астения,Стайна,Стайно,Стайни,
Стайния,Стена(издаване на Стонове),Стене,Стаен,Стаена,Стаено,Стаени,Стаения,Стоене,
Суетен,Суетна,Суетно,Суетни,Суетния,Стенния,Усетен,Усетена,Усетено,Усетени,Усетения,
Сетен (Последен),Сетна,Сетно,Сетни,Сетния,

Истината е Въпрос на Усещане,Въпрос на Сетива.Тя е Усетена,Истината се усеща,възприема се подсъзнателно,интуитивно,и няма Нужда от Доводите на Логиката и Разума за да се разбере дали Нещо е Истина.
Разбира се,не всеки има добре развити Усет,Сетива за Истината.Но може да да ги развие при добро Желание.
-
Истината е Сетна (последна),най-висша Инстанция.
---

20. Тайните на Язваджиите

Язва и Уязвя

ЗВ Зов,Зова,Зови,Изява,Изявя,Изяви,Заявя,Заяви,Завия,Завие,Завий,Извия,Извие,Извий,
Язва,Язви,Уязвя,Уязви,

Язвителните,тези които имат лошия Навик винаги да се пробват да уязвяват и иронизират другите,задължително са Язваджии,задължително страдат от Язва.
Колкото са по-язвителни,толкова Язвите им са по-тежки,по-болезнени,по-кървящи и по-злокачествени.

Язвата е също така Болест на обичащите Изявите,и на тези на които Работата им налага да се изявяват,независимо по какъв Начин,и независимо къде и пред кого.

Всяка нова Изява буквално значи нова Язва.
---

21. Тайната на „Свободните Зидари"

Зидар,Издиря и Издера

ЗДР Зидария,Зидар,Зидари,Издиря,Издири,Задиря,Задири,За-Диря(Следа),Издера,Издери,
Издра,Задера,Задери,Задра,

Тези,които са се самонарекли „Свoбодни Зидaри",но не са сложили дори и Тухла върху Тухла,или Камък върху Камък през Живота си,и си нямат и Понятие от Зидария,всъщност само са се пробвали да Издирят чуждите древни Тайни Познания,и да „Издерат" каквото успеят от тях,и чрез тях.
---

22. Тайната на Кармата

Карма,Корем и Кърма

КРМ Кърма(майч.Мляко),Кърма(на Кораб),Карма,Кърмя,Кърми,Корем,Корема,Кореми,
Крем,Крема(всякакви Видове Кремове),Крем(Цвете),

Кармата на Човека е записана в Корема - в Слънчевия Сплит,и в майчината Кърма.
Или в Липсата на Кърма в бебешка Възраст.
---

23. Тайнита на Робите,Частиците и Планетите

Орбита и Робите

РБТ Орбита,Орбити,Работа,Arbeit(Работа),Работи,Работя,Робът,Робите,Рабът,Рабите,
Рибата,Рибите,Робот,Робота,Роботи,Ребята(Момчета),

В постоянна Орбита около Звездите и Ядрата се движат единствено и само пленените от тях космически Обекти и Частици,Робите им.
Планетите са волни Пътешественици по Дефиниция на Самата Дума (Planetos - Странник,Пътешественик),а не Роби.

Всяка Планета се движи по свой си Път.
Всички Части-ци - Части от Ци(Енерхия),са Част от космическата Енергия,която си има свои Пътища и Потоци на Движение.
---

24. Тайните на „Усвояването"

Свят,Светии,Усвоят и Свият

СВТ Свят(Светът),Свят(Светец),Светия,Светии,Свято,Свята,Светя,Свети,Осветя,Освети,
Свита,Свит,Свито,Свити,Свития,Съвет,Съвета,Съвети,Саваот,
Усвоят,Усвоите,Усвоят,Свият,Свийте,

Някои се пробват да „Усвоят" Света и да „Усвояват (свиват) Средства" по разни измислени Програми,Доктрини и Идеологии под Маската на уж „Светци",за което Светиите буквално им свиват Перките.
---

25. Тайната на Съзнанието

Съзнание и Сезонно

СЗНН Съзнание,Съзнания,Осъзнано,Сезонен,Сезонна,Сезонно,Сезонни,

Съзнанието е осъзнано и сезонно Явление,само Подсъзнанието е целогодишно.
---

26. Тайните на Грижите и Хернията

Грыжа (Херния) и Гараж

ГРЖ Грижа,Грижи,Гараж,Гаража,Гаражи,Грыжа(Херния),

Хроно (Време),Охрана,Храна и Херния

ХРН Хроно(Време),Храна,Храни,Храня,Охрана,Охраня,Охрани,Хрян,Хряна,Херния,Хернии,

Който се страхува от Времето,значи има Проблеми с усвояването на Храната,има Охрана,има и Гараж.
Значи има и всякакви Грижи,и страда от всякакви Хернии.

Да имаш Гараж буквално значи да имаш Грижи,и да имаш Херния.
---

27. Тайната на Изкусителите

Закусвай и Изкусявай

ЗКСВ Закусва,Закусвай,Изкусява,Изкусявай,

Който обича да закусва,той обича и да изкусява.
Който закусва,той може да изкусява.
Искаш да бъдеш изкусителна? Свикни да закусваш.
---

28. Тайните на Мистиката

Майестика и Мистика

МСТК Майестика(по Името на Богинята Майеста),
Мистика,Мистик,Мастика,Мостик,Мостика,Мустак,Мустака,

Всъщност Думата Мистика е леко преиначенатата Дума Майестика,като е запазена Скритата и Същност - МСТК.

Така нареченият „Мистицизъм" измислен от Мъжете е само Проба да се употребят и да се злоупотреби със Познанията които се дават по Право единствено и само на Жени директно от самата Богиня Майя Майеста.
Мистиката е под Властта на Великата Майка на всички Богове,Майя Маеста е едно от нейните Проявления и Аватари.

Неслучайно самата Богородица,Мадоната в Католицизма е наричана и изобразявана в Стил Маеста с всички царски и кралски Символи на Властта.

Самата Дума Маеста на латински значи Величаене,Възвеличаване.
От същата тази латинска Дума произлиза и Думата Majesty - Величество на инглиш.

Така на всички наричани „Величества", „Мажести",обикновено кралските Особи, е пробвано да се придаде Силата на Майеста,буквално е пробвано да бъдат възвеличени и обожествени.

А на Думата Мистика,на самият Мистицизъм буквално е пробвано да се придаде Значението на Възвеличаване,Величаене на всички Знания които са наречени Мистични,и Възвеличаване на самонареклите се за Мистици.
„Техни Величества" Мистиците.

Както казва Народът ни: Да,да,ама не.

Истински Мистици могат да бъдат единствено и само Жени,защото Мая Майеста е Жена Богиня.
---

29. Тайните на Преспиването и Проспиването

Преспал и Проспал

ПРСПЛ Проспал,Проспала,Проспало,Проспали,Проспалия,Преспал,Преспала,Преспало,
Преспали,Преспалия,Преуспял,Преуспяла,Преуспяло,Преуспели,Преуспелия,
Пресипал,Пресипала,Пресипало,Пресипали,Пресипалия,

Под снежните Преспи Кълновете спокойно проспиват Зимата.

Преспиването с когото трябва за някои е единствената Тактика която прилагат за да преуспеят в Кариерата и в Живота си,и така проспиват Шансовете си дадени им по Рождение.
---

30. Тайните на Ураганите,Ергените,Органите,Ругаенето и ерогенните Зони

Урагани,Органи,Ругаене и Ергени

РГН Ураган,Урагана,Урагани,Ерген,Ергена,Ергени,Орган(анатомичен),
Орган(муз.Инструмент),Органи,Органи(държавни,на Реда),
Руган,Ругана,Ругано,Ругани,Ругания,Ругане,Ругаене,Ръгане,Ръган,Ръгана,Ръгано,Ръгани,
Ръгания,Ерогенен,Ерогенна,Ерогенно,Ерогенни,Ерогенния,Риган,Уригна,Уригне,

Ураганът е Органът,музикалният Инструмент на който свири Времето.

Ураганите са Органите на Времето.

Човешките Органи са музикалните Инструменти настройвани от, и свирещи под Диригенството на Времето.

Много Ергени,много Съжителства без Брак в една Страна - много Урагани връхлитащи тази Страна.

Държавните така наречени „Органи",включително и „Органите на Реда" са винаги ругани по Дефиниция на самата Дума.

Работещите в държавните така наречени „Органи" са сексуално привлекателни на подсъзнателно Ниво за някои заради Ерогенния Подтекст на Думата Орган.

Ергените са „ходещи ерогенни Зони".
---

31. Тайната на Готвачките и Домакините

Готов и Готвя

ГТВ Готов,Готово,Готова,Готови,Готовия,Готвя,Готви,

Само този който умее да готви,е винаги готов за каквото и да е било,и винаги подготвен за всичко.

Предвид Факта,че Готвенето е обичайно женско Занимание като Домакиня на Дома (Готвенето е по-скоро Изключение за Мъжете,и то във Вид на Професия),Предимството е на Страната на Жените умеещи да готвят.
---

32. Тайната на Галениците

Игленик и Галеник

ГЛНК Галеник,Галеника,Игленик,Игленика,

Имаш Игленик в Дома си - значи имаш и Галеник,който предпочиташ пред другите Членове на Семейството си.
---

33. Тайната на *Здравей*

Здраве,Здравей и Оздравей

ЗДРВ Здравей,Здраве,Здрав,Здрава,Здраво,Здрави,Здравия,Оздравя,Оздравея,Оздравее,
Оздрави,Оздравей,Издирва,Издирвай,

Поздравът Здравей,Здравейте е вълшебна,магическа,могъща,лечебна и лековита Дума,Пожелание за Здраве - Оздравей,Оздравейте.

Предвид,че Думата *Здравей* е наш типичен български и руски (Здраствуй и Здоровье) Поздрав,ние сме облагодетелствани от Съдбата.
---

33. Тайните на Любовта и Любуването

Любов и Любува

ЛБВ Любов,Любови,Любува,Любувай,Лабаво,

Да се любуваш на Нещо,независимо на какво,буквално значи да изпитваш чиста неподправена,без сексуален Подтекст Любов към Обекта на Любуването си.
Можете например да се любувате на Природата,Децата,или на Кучето си.Или на някоя да речем любима ви Картина.

Любовта разхлабва,кара Човеците да приемат по-леко Живота и всичко случващо се в него.
---

***********************************************************************************
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Tema,Izxor,Domino,Bile,Salma,Nana,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Many,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Seba,Fatum
*****************************************************************************************************

 


Изработка violeta.bg