Oпознаи себе си, за да се обикнеш.
Опознай мъжа си, за да го обичаш такъв какъвто е.
O
познаи децата си за да ги направиш щастливи хора!

Самосбъдващите се Пророчества. Сантиментът и Краят Печат Е-мейл

Тайните на Санти-Мента

Санти-Ментът като Начин на Мислене

Дарбата Сантименталност

Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.

Моралът е Мерилото

Българо-Тракийска Кабала

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Буквално Казано

Дела с Думи
Какво е по Дефиниция Манталитет - Съвкупност от Начини,по които един Индивид или социална Група действат,мислят,усещат и възпримат Света в Зависимост от Традициите, Културата и социалните Структури на дадено Общество.

Ум,Начин на Мислене.
От латинската Дума Мentalis - Мens, Мentis — Ум и Аlis — други.
---

Начинът на Мислене,Менталитетът,Манталитетът е Първоосновата.

Начинът на Мислене е Програмният Код,който определя каква да е Архитектурата на Живота,Съдбата на всеки Индивид.
Програмният Код записан в Генотипа на Човека,и който Код се разчита чрез нумерологичния му Профил.

Както всяка Дарба,и Начинът на Мислене се дава по Рождение,зададен е в Генoтипа.

На някои Хора по Рождение се дава Дарбата да могат сами да променят Начина си на Мислене и Генотипа,Програмата си.
На Мнозинството Индивиди - не.

Какъвто е Начинът на Мислене,такава е истинската Същност на даден Човек,през такива Очи гледа на Света,на себе си,и на другите Човеци,такива са му Възприятията,Мирогледът и Светоусещането.
---


Какво е Сантименталност

Произходът,Етимологията на Думата обикновено се обяснява от френската Дума Sentiment — Чувство.
И обикновено се обяснява като прекалена Чувствителност,така наречената Емоционалност.

Както с много Думи,и със Смисъла и на тази Дума е направена Проба да се изопачи.

В западните Общества обикновено се гледа с Насмешка и Пренебрежение на сантименталните,на чувствителните.

Сантименталността се приема за Слабост в западните Общества,и се правят Проби за Превъзпитание на Характера - тоест за превръщане на чувствителните Хора в безчувствени Индивиди.

Това пак е Въпрос на Манталитета на тези Общества.

Отношението към Сантименталността като човешко Качество,и към самите сантиментални Хора говори много за отделните Индивиди,и за самите Общества като Цяло.
Но и пък по Принцип в тези Общества в които Сантименталността се приема за Слабост, бъркат Емоционалността,Невъздържаността,емоционалние Изблици и изпускането на Нервите и Контрола над себе си със Сантименталност.

Лека Наченка на Разбиране що е това истинска Сантименталност прозира само в Израза - *Това,еди кое си има за мен сантиментална Стойност*.

Защото всъщност Сантименталност значи Светъл,Свят Ум,Свят Начин на Мислене,Свят Манталитет.

Santa Mentis,Santa Mens,Santa Mentalis.

Именно Хората със даден Свят,Светъл Ум,със Свят Начин на Мислене по Рождение са способни на Чувства и с изострени Сетива.

Точно по тази Причина Гаднярите,Подлеците,Мошениците,Лошите,Злите,Индивидите без Морал и така нататък са наричани от Народа Безчувствени.

---

Обикновено като се каже Чувства,се подразбира,че става Дума за така наречените Емоции,които всъщност са си Чувства (Думата Емоция е фалшива и изкуствена Дума) - Радост,Скръб,Тъга,Мъка,Щастие,Обич,Любов,Страх,и така нататък.

Но всъщност става Въпрос за дадено по Рождение Чувство за Усет за Моралните,Чувство за Усет за Духовните Категории.

Вродена Чувствителност и Сетивност.
Сетива,Чувства с които Хората усещат Наличието,или Липсата на Моралните,на Духовните Категории, Качества и Добродетели.

Чувство за Добро,

Чувство за Правдивост,

Чувство за Чест,Честност,

Чувство за Морал,

Чувство за Справедливост,

Чувство за Истина,

Чувство за Вярност,

Чувство за Мярка и Такт...и така нататък.

Тези Чувства са вродени при тях.
---

Сантименталните,чувствителните Хора инстинктивно,интуитивно усещат кое е Духовно,Добро,Истинско,Правдиво,Вярно,Честно,Справедливо,Морално.

Нямат Нужда от Аргументи и Доказателства за да разберат кое е фалшиво,и кое истинско - те просто го усещат.

Нямат Нужда от Аргументи и Доказателства за да разберат кое е морално,и кое е неморално - те просто го усещат.

Нямат Нужда от Аргументи и Доказателства за да разберат кое е Добро,и кое е Зло - те просто ги усещат и разграничават със Сетивата си.

Нямат Нужда от Аргументи и Доказателства за да разберат кое е Истина,и кое е Лъжа - те просто ги усещат и разграничават чрез вродения си Инстинкт,чрез вроденото си Мерило за Истината.

Тези светли Умове,тези Святи Умове,тези Санти-Менти са Кантарът,Везните на които се претеглят Делата и Словата на Човечеството като такова.

Когато много сантиментални,много чувствителни Хора в дадена Общност наведнъж,в един Глас казват,изричат,констатират,че Обществото,Цивилизацията са пред Разпад и Гибел,защото Моралът е останал на заден План,значи усещат,че Краят на това Общество наистина наближава,защото е безнадеждно,непоправимо и невъзвратимо морално деградирало,и е Време за Възмездие и въвеждане на Равновесие.

Защото точно те имат вроденото Чувство,вродената Сетивност,вродената Чувствителност да усещат наближаването на Края.

Защото Обществата и Индивидите без Морал са изродени,уродливи Подобия на себе си.

А в Природата има естествен Подбор.Всички уродливи,изродени,неморални и безчувствени Същества и Общности са обречени на Гибел.

И точно Хората с вродена Сантименталност,Хората с вродена Чувствителност отлично усещат това,и знаят,че тези изродени и уродливи Цивилизации,Общества и Общности без Морал са обречени на Гибел.

Природата,Природата на Нещата просто си вършат Работата с Инструментите на всички земни и небесни Богове и Сили,и възстановяват Равновесието,Хармонията и Морала.

----

Обикн-овените необикновени ХораЯСНОВИДЦИ,ПРЕДСКАЗАТЕЛИ - НОРМАЛНИТЕ ХОРА С НОРМАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Може да ви звучи като парадокс,но е така.Защото има много Човеци,които имат данни за превиждане на събитията,знаят предварително как ще се развие някакво събитие,знаят кое е популярно,и кое няма никакъв шанс да стане печелившо и популярно.Знаят кое ще бъде модерно в модата, в изкуството,в политиката,в бизнеса и т.н.

И вече според другите черти на характера си някои се възползват от това,успяват да се реализират,да забогатеят,да направят кариера,винаги да са точното място във точното Време.

Други,които имат ясновидски способности,но не са толкова енергични и с нюх за бизнес,за печалби и проспериране,само наблюдават, без да се възползват от заложеното им от Природата качество.Могат само да казват;„Аз това го знаех,че така ще стане“.


Има няколко вида ясновидство и предсказване.

Едното е по-скоро ясно съзнаване на базата на логическите разсъждения и силната интуиция.Като се има изходна база данни,на базата на които интуитивно,чрез пътя на логиката може да се направи прогноза за изхода от дадени събития.Това качество го имат Човеците със силна енергия,отлична логика,отлична памет и отлична интуиция.
---
Другото е чисто ясновидство.Тези Хора имат връзка със Световното Информационно Поле.Но в това поле няма разделение на минало,настояще и бъдеще.Информацията достига в техния мозък като видения,картини,звуци и гласове.

Много често тази връзка се осъществява по Време на сън във вид на пророчески сънища,защото именно по време на сън другите сетива почиват и не затрупват мозъка с информация.

Тези Хора много често се подвеждат в приемането на тази информация.Опитват се логически да я осмислят и осъзнаят,и да я възпроизведат с индивидуалните си разбирания.Объркването може да стане и в определяне на Времето на дадено събитие - дали вече се е случило,или тепърва предстои да се случи.

От там нататък вече от индивидуалните качества,възпитанието и т.н. зависи доколко успешно ще могат да се възползват от тази информация за себе си,дали ще помагат на другите Човеци,или изобщо няма да и обръщат внимание.

Има и едно практическо приложение на ясновидството при писателите на научна фантастика.Има доста такива фантасти,които са представили виденията си за бъдещето във форма на фантастични романи.Например доста от нещата в романите на Жул Верн и Артър Кларк вече са реалност.
---
Третият вид ясновидство е съзнателно търсеното включване в световното информационно поле.
Това се практикува открай Време във всички цивилизации и култури от определени Хора,които по рождение имат данни за ясновидство,а после ги усъвършенстват и развиват в периода на обучението и самообучението.

Това са Магьосниците на племето,Шаманите,Жреците,Гадателите,Питиите,Оракулите,Предсказателите,Пророците.
В много цивилизации точно те са били най-образованите,най-почитаните,и най-просветените Мъдреци.В техните прогнози и предсказания са се вслушвали императори и крале.

Това включване в Полето непременно е свързано с определени ритуали,определени слова,молитви,жестове,с определени дрехи,определени тъкани,предмети,принасяне на някакъв вид жертви,с влизането в някакъв вид транс на границата на съня и будното състояние.

Търсели се начини за увеличаване на енергията с определени напитки,билки, точно определен вид музика.Използвали се и точно определени места,храмове, тоест енергийно заредени земни центрове и точки.

Проблемът настъпвал когато трябва да се предадат тези знания на приемника.Защото този вид ясновидство може да го практикува старият член на семейството, като Шаманът например.Но когато иска да предаде тези знания на друг от семейството,за да останат уменията и дарбите в семейството,а новоизбрания няма дадена по рождение тази дарба,няма и как да я развие.
И така тези знания се загубват за поколенията на конкретния род,а преминават в друг род.

Този вид ясновидство е познатия на всички,и толкова популярен,или по-скоро възроден в последните години.

Не става дума за тези,които по рождение нямат дадена тази способност,а след някакво екстремно събитие в живота им,и когато са били на границата между живота и смъртта,им е останала връзката с отвъдното и със световното информационно поле.

Тук в тази статия думата ми не е за тях,а за нормалните хора с ясновидски способности,макар,че тези Хора не го наричат така,а интуиция,шесто чувство,вътрешен глас и късмет.

Тази Дарба я имат дадена по рождение много Хора.На доста Човеци в моите анализи съм го писала.Повечето не го осъзнават по този начин,а по-скоро като успешно справяне с действителността.

От тези Човеци които го имат,повечето го използват да се ориентират добре в ежедневните ситуации,обикновено са много успешни,сменят партии,когато усетят,че дадена партия няма бъдеще,избират си професии,за които има бъдеще,женят се успешно,не са си загубили парите по време на инфлациите и кризите,успели са да отидат да живеят в чужбина,или друг по-пеереспективен за тях град,винаги са в крак с модата и т.н.

Това са Човеците,на които предчувствията се сбъдват.

Обикновено това са и Човеците,които,ако имат силно чувство за самосъхранение,отказват се в последния момент да летят,да пътуват,и се спасяват.Защото,самолетът,автобусът,влакът,колата,корабът с който би трябвало да пътуват катастрофират,потъват и т.н.

А за другите,които имат такива способности,но не ги използват, остава утешението да кажат,че са знаели какво ще стане.

Има и Човеци,които го използват успешно в професията и работата си.Това са Човеците,които се занимават с прогнозиране и анализирне,независимо за коя област се отнася.Дали ще е политиката,бизнеса,музиката,обществото,спорта,финансите и т.н. .
---


Така е.Ясновидците,Предсказателите и Пророците са сред нас.

Това качество се дава по рождение на много Човеци.От Хората зависи как ще го използват,дали изобщо ще го използват,и как ще го наричат.
---

Тези Хора знаят какво предстои занапред,дори когато го отричат и в себе си,и не искат да го приемат за истина.

Сред тези Хора има и такива,които не са съгласни с информацията,която са приели от Полето,и се опитват да я променят според мирогледа си.

Предварителната по отношение на Времето Информация подавана от това Поле на тези Хора - така наречените Предсказания и Пророчества се дели на два вида:

Единият е вид Предупреждение.
За да има Време да се променят факторите,които водят до изпълнение на Предсказанието.И така да се предотврати сбъдването му.Точно затова има много несбъднали се Предсказания. Условието за предотвратяването на Предсказание е то да получи гласност за голяма част от Човеците за които се отнася.

Когато много Човеци не искат да се случи това,което е предсказано,те действат в посоката да се предотвратят предсказаните бъдещи събития.

Вторият вид Предсказания и Пророчества не добиват масова гласност.
Все едно Човеците за които се отнасят те, ослепяват,оглушават,и оглупяват.Не се вслушват в думите на Хората които са приели тази предварителна информация.И не правят нищо,за да я променят,и предотвратят.
И така Информацията,Предсказанието,Пророчеството се сбъдва,става Реалност.

Когато на едно Предсказание е съдено да се сбъдне,Съдбата затваря Очите,Ушите и Ума на Индивидите за които се отнася това предсказание.
Тези Човеци не виждат признаците на предстоящата катастрофа,не чуват гласа на Хората,които ги предупреждават,не разбират смисъла на предупреждението,и не правят нищо за да избегнат,или поправят собствените си грешни действия,които ги водят към пропастта.

На този вид Предсказания им е съдено да се сбъднат.Това са Самосбъдващите се Пророчества.

За много сбъднали се Предсказания се разбира чак,когато те вече са се сбъднали.

За много сбъднали се Предсказания няма кой да разбере и разкаже,че са се сбъднали,защото не е останал никой жив,за да ги помни,запише и разказва.

Споменът за тях е записан в Ефира и се приема чак от Хората от следващата Цивилизация.

Които Хора на свой Ред отправят Предупрежденията си към Човеците,към Народите,и към Цивилизациите.
Които ако не ги чуват,значи са следващите обречени на Унщожение и Изчезване.

*********************************************************************
Fatima,Анализи,Magi,Maya,Предсказания,Mariya,Пророчие,Arhi,Tema,Izhor,Domino,Bile,
Trakiya,Ahavya,Прогнозис,Roza,ManySara,Ясновидие,Feeriya,Fatimun,Maystoriya,Ggala,Сказания,Motori,
KiBella,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Fatum
***************************************************************************************

 


Изработка violeta.bg