Oпознаи себе си, за да се обикнеш.
Опознай мъжа си, за да го обичаш такъв какъвто е.
O
познаи децата си за да ги направиш щастливи хора!

Думите СА Камъни. Гласът на Народа. Моралът е Мерилото Печат Е-мейл

Казана Дума - хвърлен Камък

Езическите Вярвания,народните Вярвания и Силата на Думите

Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Силата на Думите - Думите на Силата
Дела с Думи - Буквално Казано
Имаме Думата

Българо-Тракийска Кабала

Опознай Езика на Народа,и ще опознаеш Народа.
Какъвто е Народът,такъв е Езикът му.Какъвто е Езикът,такъв е Народът.
Нашият Народ,ние имаме такава Пословица: Казана Дума - хвърлен Камък.

Истинското и Тълкуване е,че казаните Думи могат да нараняват и убиват толкова ефективно,както и хвърлените Камъни.

Това е така.
Тази Пословица трябва да се разбира съвсем буквално.

Думите СА Камъни.

Нашата Дума Език - Езика на който приказват,пишат Хората,произхожда от древноруска Дума,която пък е с Корени в още по-древен Език,и значи буквално Камък.

Является суф. производным от еzyк, подобным др.-русскому камык «камень», hizva.


Затова,когато приказваме,все едно,че хвърляме Камъни в Пространството.
Камъни,които са съвсем реални за Световното Матеренерхийно Поле.Камъните,Словата с които се изгражда,гради,захранва и действа това Поле.

Всяка Дума,всяко Слово безпогрешно стига до Предназначението си.

Тази Сила принадлежи само на Народите,които означават Речта и Писмеността си точно с Думата Език.Езикът като анатомичен Орган,и Езикът като Реч и Писменост.
Другите Езици,в които се използва друг Термин за Смисъла на Думата и Понятието Език,изразяват се с две различни Думи анатомичния Език и Писмеността,я нямат тази Сила.
---


Обикновено под Езически Вярвания,и Езичници,се разбират всички Вярвания на Народите преди Християнството(и така нататък,тоест официалните Религии),и всички Народи,които държат на Езическите си Вярвания.

Под Светлината на това Значение на Думата Език,се разбира защо са почитани Камъните в повечето Езически Вярвания,а във всички Езически Вярвания се почита Природата като Цяло.

И не само това,което сега се разбира под Думата Природа.А Природата разбирана в Смисъла на Природата,Естеството,Същността на Нещата,Същността на целия видим и невидим Свят.
---

Думата Език на древнославянски има още едно Значение - Народ.

Езически Вярвания значи буквално Народни Вярвания.

Неслучайно Думата за Език и Народ е една и съща.Какъвто е Народът - такъв е и Езикът му.Какъвто е Езикът - такъв е и Народът.

Опознай Езика на един Народ,Езика на един Етнос,Езика на една Общност,и ще разбереш Същността на Етноса,Общността и Народа.

---

Нашият Народ е силен като Камък,чийто Език е като Камък,чието Слово е силно като Камък,и чиито казани Думи са буквално хвърлени Камъни.


С налагането на Християнството постоянно се е пробвало тези Вярвания да бъдат премахнати,пробвало се е да бъдат демонизирани,отречени,и забравени.Навсякъде по Света,където е стъпил така нареченият „мисионерски Крак",първата им Работа е била насилствено да се пробват да премахнат Вярванията на Народа,който живее по тези Земи.

Основният Мотив за тези Вандализми е Страхът.Подсъзнателен,и напълно осъзнат Страх от Силата на тези Езически Вярвания.Страх от Истинността и Могъществото на тези Вярвания.


Но както виждаме,Езическите Вярвания са оцелели.Възродиха се,и са по-силни от всякога.Това е Завръщане към истинските Извори на Вярванията на Народа.

Това е сериозен Признак за Липса на Доверие и Вяра в официалните Религии.Залезът на Религиите и Църквите,които сами докараха Положението дотам,че Хората загубиха Доверие в някои от тях.

Езическите Вярвания са оцелели,и се възродиха точно защото са Езически,Народни,Вечни като Камъните.

Пробването да се премахне Езичеството са все едно Пробвания да се унищожат всички Камъни по цялата Земя,и всчки Народи по цялата Земя,тоест - невъзможна така наречена „Мисия".
---


Има голяма Доза Ирония във факта,че самите стари Храмове на Религиите са строени с Камъни.

Ирония е,защото те са се ръководели точно от това мистично езическо Разбиране за Силата на Камъните.
Защото и Келтите навремето,когато казвали „Отивам при Храма" буквално казвали,че отиват при Камъка. Храм и Камък са били една и съща Дума.

Камък и Език в западните Писмености като инглиш да речем са съвсем различни Думи.В тези Писмености Казаните Думи нямат Силата на хвърления Камък.А Камъните нямат Силата на Думите,на Словото,на Народа.
---

Думите Езичник и Езически Вярвания имат още един по-дълбок,и по-могъщ Смисъл.

Но този Смисъл важи само за Народите,в които Думите Език,Камък и Народ са едно и също.Като българския,туpския и руския Народи,които са с едни и същи древни Корени и Кръв.

Вяра в Силата на Езика,в Силата на Думите,в Силата на Словото,в Силата на неписаното Слово,в Силата на изказаното Слово,в Силата на писаното Слово.Притежаващо Силата на Камъните.Вярвания,и Знания предавани на Поколенията и Потомците чрез Езика,чрез Словото.

Езическите Вярвания затова са и Езически.При тези Вярвания няма нужда от писани религиозни Книги.Всички Слова,всички Думи се разпространяват,съхраняват в Етера,в Ефира,в Световното Матеренерхийно Поле и въздействат чрез него.За тях няма Прегради,няма Ограничения,няма Нищо,което да може да им устои,или да ги спре.
---

Следващите Поколения,дори и никога да не са чували,или чели Разкази на Предците си за Вярванията,Знанията,Природата на Нещата,получават Знанието за всичко директно от това Световно Матеренерхийно Поле.

Затова и нашата Пословица се разбира съвсем буквално:

Казана Дума - Хвърлен Камък.

Силата на Словото,Силата на Езика,Силата на Камъните Е в нашите Народи.


*********************************************************************
Fatima,Анализи,Magi,Maya,Предсказания,Mariya,Пророчие,Arhi,Tema,Izhor,Domino,Bile,
Trakiya,Ahavya,Прогнозис,Roza,ManySara,Ясновидие,Feeriya,Fatimun,Maystoriya,Ggala,Сказания,Motori,
KiBella,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Fatum
***************************************************************************************

Гласът на Народа,Думите на Народа,Словото на Народа

Как са се пробвали да подменят Гласа,Думата и Волята на Народа

Нагледни Проби за Пропаганда 10
Виж кой говори,и ще разбереш защо говори така 13

Една Лъжа повторена дори Сто Пъти,няма как да мине за Истина,и пак си остава Лъжа.
Една Истина казана само веднъж,е все едно Сто Пъти повторена Истина.

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Силата на Думите - Думите на Силата
Дела с Думи - Буквално Казано
Имаме Думата


Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.
През последните Години на „доброзорното" след така наречения Преход „демократизиране" ,и през продължаващото през Вековете системно и напълно умишлено,съзнателно ,цинично и нагло пробване за ограбване на България,и през поредната Проба за Геноцид над българския Народ,чрез всички загробени от една и съща адска Група „Медии",чрез Пропагандаторите на „Демокрацията",чрез „Образованието" , „Културата" и Училищата,изобщо всячески се пробва да се подмени Лексиката,Речника,Речта на Народа,и така да се подмени Гласът на Народа,като така се пробва да се принизи и заличи самият Народ,и се превърне в безгласна,безчувствена и затъпяла Тълпа от Индивиди борещи се индивидуално за Оцеляването си.

Пробва се да се подмени и Държавата,Държавността с наЦиoналност.

Подобно на бившите Народи и Държави на западните „демонoкратизирани" Страни.

---

Примери за такива Проби за Подмяна:

Народна Република България - с Република България;

Народ - с Нация,Гражданско Общество,граждански Организации, и уж „неправителствени" Организации които всъщност се пробват да прокарват чуждите адски „Интереси" в България;

Думам,Приказвам,Хортувам,Реч,Слово - с Говор и Разговор (Говор буквално значи Гавра);

Речник - с Лексика и Риторика;

Народност - с националност;

Народно - с национално;

Държава - с нация;

Държавно - с национално;

Държавни Символи - с национални Символи;

Държавна Телевизия - с национална Телевизия;

Държавно Радио - с национално Радио;

Държавен Отбор - с национален Отбор;

Родолюбие - с национализъм;

Одържавяване - с национализация;

Човек,Хора - с Граждани;

Личен Състав - с Човешки Ресурси;

Водач,Водачи,Войвода,Вожд - с Лидери,Властимащи и Власт;

Съгласие - с Консенсус;

Съюз,Обединение - с Коалиция;

Бунт,Въстание - с Протести,Демонстрации;

Бунтовници и Въстаници - с Протестиращи и Демонстранти;

Веселие,Веселба - със Забава,Забавления (от забавено Развитие,Бавноразвиващи се);

Мнение,Думата на Народа - с гражданска Позиция;

Волята на Народа - със законодателен Орган и законодателни Инициативи;

Народни Стремления,Стремежи и Искания - с Демократични Ценности;

Справедливост - с Интереси,Конюктура,Либерализация,Пазарна Икономика;

Народно Добруване и Благоденствие - с национална Безопасност и Сигурност;

Народна Музика,Народна Мъдрост и Умотворения - с Фолклор;

Народно Дело - с национални Приоритети;

Народно Богатство - с фискален Резерв;

Съдът на Народа и моралните Норми - с „Върховенството на Закона" (като повечето Закони са лоши и антинародни);

Харесване - с Импониране;

Чувство,Чувства - с Емоция,Емоции;

Общуване и Съгласие - с Комуникация;

Обичаи,Обичайно и Обреди - с Традиции Традиционно;

...и тем подобни „демагогски" ,пропагандистки, „демократични" наЦиoнистки и лингвистични меко казано Пошлости и Идиотизми,предназначени за Проби за невролингвистично Програмиране и Проба за „Подмяна на Чипа" на Народа.
Примерите са много.

Демагогски се пробват да насаждат и Комплекси за Малооценност на Народа.

Всички тези Пошлости и Идиотизми са еднакви във всички „демократични" и „демократизирани" Страни,и сочат към едни и същи адски “Автори".
---

А точно тия които предават и продават Интересите на Народа,точно тия които се пробват да подменят Народната Воля,Волята на тези които са ги „избрали" като фабрикуват и „узаконяват "антинародни Закони, са се самоназвали „народни" Избраници, „народни" Представители и „народно" Събрание.

Пробата за нагло демагогстване се вижда и с просто Око.

Всички Политици които старателно,умишлено,или несъзнателно (по Фройд) избягват да наричат Народа Народ,а използват Словосъчетанието „Гражданско Общество",и всякакви такива „Евфемизми" като „Нация" , „Движeния за грaжданска Инициaтива" и тем подобни за Подмяна на Думата и Понятието Народ,се пробват да подменят и „манипулират" Народната Воля,и ште бъдат наказани от Народа.

Всички Политици които се пробват да злоупотребяват с Думите и Понятията Народ и Държава ште бъдат наказани от Народа.За Разлика от „демократизираните" Западняци,и за Штастие нашият Народ е много мъдър,много морално и душевно устойчив,много духовен Народ със силен,мъдър и много древен Дух.

А и така наречените „Западняци" се събуждат и виждат Истината за това кой се пробва да ги зариби.Класически Примери за събудени Хора на Запад са Антиглoбалистите,Aнархистите и Движението Оccupy Waаl Strеet

Гласът,Езикът,Речта,Паметта,Словото,Речникът,Волята,Силата и Духът на Народа ни са живи ,силни и мощни както винаги.

Всички тези Проби удрят на Камък,както казва Народът ни.И се стоварват върху Главите на адските „Демократизатори".

А и Думата Нация изиграва лоша Шега на НаЦиoнистите - на български Понятието Нация има една и съща Скрита Същност,едни и същи Съгласни според канона за Еднаквите Съгласни с Думата Юнаци - НЦ.

Така Словосъчетанието Българска Нация има една и съща Скрита Същност със Словосъчетанието Български Юнаци - БЛГРСК НЦ.

Неслучайно Народът ни има Възглас: „Българи - Юнаци!"

Хората искат - Народът ни иска реална наказателна Отговорност и Присъди на Политици,Властници,Депутати и Министри,иска Наказание и Възмездие за всички злостни Грабители и Хулители на Държавата и Народа през всичките Години,иска Наказание и Възмездие за Задкулисието на всички Парламенти и Правителства,иска Промяна на антинародното Статукво,иска Смяна на Системата,иска Велико Народно Събрание,иска кардинални и фундаментални Промени в Конституцията,иска намаляване поне наполовина на Броя на Депутатите,иска закриване на всички компрометирани Партии и спиране на Дотациите им,иска Прогонване на Паразитите,иска Прогонване и Наказание на адските Изчадия и Гадините самонатрапили се по нашите Земи,иска пряко Участие на Народа в народните,в държавните Дела.

Които се пробват да противопоставят и разделят Народа от Държавата му,и от Ръководенето на Държавните и Народните Дела - са значи Врагове на Народа и Държавата.Които се пробват да подменят Речта,Думите,Речника,Словото,Гласа,Имената на Народа и Държавата - значи са Врагове на Народа и Държавата.

Това са едни от Критериите и Мерилото за разпознаване на Враговете на Народа и Държавата.

Глас Народен - Глас Божи.

***********************************************************************************
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Tema,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь

Моралът е Мерилото
-------------------------


Еднаквите по Същност Думи според Канона за еднаквите Съгласни.
---

„...В Началото бе Словото..."
Словото е Началото - Началото е Слово.

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи

Дела с Думи
Буквално Казано


Природата на Думите. Думите на Природата.
Думите разказват сами за себе си.

Буквалните Букви в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Архитектоника на Буквите.Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите.Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта.Речта на Архитектурата.

Името на Думата.Думата на Името.
Името на Името.Думата на Думата.

Свещеният Мъртъв Тюркско-Тракийски Български Език.

ПраРеч и ПраЕзик.

Праречие - Пророчие.
---

Всички Думи които имат едни същи Съгласни Звуци,или Букви,подредени в една и съща Последователност,имат една и съща взаимосвързана,взаимозаменяема и взаимно тълкуваща се скрита Същност.

Всички Думи с едни и същи Съгласни Звуци и Букви принадлежат към едно Семейство.
---
МРЛ Морал,Мерило

СД Исида(Изида),Съд,Съдя,Съди,Съдия,Съдии,


Моралът е Мерилото във Везните на Исида,Нем-Исида - Немезида.

Моралът е Мерилото във Везните на Очите на Провидението и на Съдбата.

Моралът е Мерилото в Кантара на Небесния Съд.

Възмездието и Наказанията на Небесния Съд и Немезида за Нарушителите на Моралните Канони са изцяло и напълно гарантирани.

***********************************************************************************
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,Предсказания,Mariya,Пророчие,Arhiа,Tema,Izhor,Domino,Bile,Salma,Nana,Isida,Vesta,
Trakiya,Ahavya,Прогнозис,Roza,ManySara,Ясновидие,Feeriya,Fatimun,Maystoriya,Ggala,Azima,Сказания,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВella,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Deyha,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Seba,Fatum
*****************************************************************************************************

null

 


Изработка violeta.bg