Oпознаи себе си, за да се обикнеш.
Опознай мъжа си, за да го обичаш такъв какъвто е.
O
познаи децата си за да ги направиш щастливи хора!

Тайните на Номерата,и на изплагиатстваните,изопачените Символи Печат Е-мейл

Тайните на Номера

Номерата на Номера

Проби за Лингвоинженеринг и Абракадабристика

Буквална Философия - БулТракийска КабалаПриродата на Думите.Думите разказват сами за себе си.

Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Името на Думата.Думата на Името.
Името на Името.Думата на Думата.

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Дела с Думи - Буквално Казанo
Думата Нумерология е измислена от латиноговорящите Лингвоинженери.
Съставена е от латинската Дума Numerus и от гръцката Дума Логос по Подобие на всички Думи с -Логия.

Думата Логос е добра.

Но Думата Нумеро,Номер отдавна е компрометирана,и свързана с негативни Асоциации.

Компрометирана,точно защото е злоупотребена от Лингвоинженерите.

Нашият Народ е мъдър Народ.

Народни Умотворения са Изразите:

Е'гати Номера!

Скроиха му Номер;

Спретнаха му Номер;

Погодиха му Номер;

Свиха му Номер;

Гаден Номер;

Мръсен Номер;

Стига с тия Номера;

Номера ли ще ми въртиш?

Способен е на всякакви Номера;

Всеки си има Номер в Живота;

И още доста Изрази,където Номер значи да се прави,или говори Нещо гадно,подно,коварно,измамно,заблуждаващо,фалшиво,нечестно.

Триковете на Фокусниците и Илюзионистите също са наречени Номера,точно защото са Трикове служещи за заблуждаване на Зрителите,за зрителна Измама.Но при тях поне Зрителят си знае,че това е така.

Така и Нумерологията покрай всички тия гадни Номера,и покрай тия фокуснически Номера на подсъзнателно Ниво се асоциира с нещо измамно,нечестно и фалшиво.

Така и самото древно Познание за Числата, а това е едно от най-древните,могъщи,влиятелни,всеобхватни и почитани Познания,което включва всички Други Познания,включително и за Звездите,Буквите,и Сферите),покрай това латинизирано Име Нумерология се е поизцапало,а сегашната западна Нумерология е сведена до едва ли не до Триковете и Номерата на Илюзионистите.

Това е Първата Тайна на Номера.

Свързана е с негативни Асоциации и Усещане за погаждане на Номер.Самата Дума е свързана с Усещане за нещо измамно и фалшиво.

Така и западната Нумерология е сведена до Квазинаука.

---

Цялото съвременно Общество е номерирано и наблъскано с Номера.

Номера на Улиците,Номера на Домовете,Номера на Колите,Номера на Телефоните,Номера на Сметките,Номера на Учениците,Номера на Страниците,Номера на Договорите,Номера на Алинеите и Законите,Номера на Уредите,каталожни Номера,Номера на Осигуровките,Номера на Документите за Самоличност,Единни граждански Номера(ЕГН),Номера на кредитните и дебитните Карти...и още Сума ти други Номера.

Номера,Номера,навсякъде Номера.И натрапчив Стремеж за номериране на всичко.

Самите човешки Индивиди в западните Общества са сведени до осигурителните си Номера,до Номерата,на банковите си Сметки,и до Номерата на дебитните и кредитните си Карти.

Това е Втората Тайна на Номера.

Номерът е всичко да се номерира.Всичко да е под Номер.

Номерът поражда натрапчив Стремеж за номериране на всичко и всички от тези,които се пробват да въведат своя Ред,и Начин на Номерация навсякъде.

---

Под Думата Номер обикновено се подразбира някаква Комбинация от Цифри,или Комбинация от Цифри и Букви.

Но тази Дума Номер има Скрит Смисъл.

На латински Думата Numerus - Номер произлиза от Думата Nome - Име.

Номерът е Комбинация от Цифри,а често и Комбинация от Цифри и Букви,която служи за Име на всичко,което е номерирано.

Това е Третата Тайна на Номера.

Номерирано буквално значи Наименовано.

Номерът е Име,което се състои от Комбинация от Цифри,и евентуално Букви,вместо от Комбинация само от Букви,каквито са Имената.


Ето какво се крие под натрапчивия Стремеж да се номерира всичко - Стремеж да се дава Име на всичко.

И щом някой знае Номера на Нещо,все едно му знае Името.

А щом му знае Номера,тоест Името,може и да го намери.


Думата Номер има една и съща Скрита Същност според Kанона за Еднаквите Съгласни с Думите Намеря,Намира,Намирай - НМР.


Това е Четвъртата Тайна на Номера.

Самото Знание на конкретен Номер значи намирането на Обекта,или Субекта,който носи този конкретен Номер.

Този Номер е много прилаган в западните Общества,където всеки Индивид е номериран още с Раждането си,и всяка Продукция си е номерирана още при Производството и.Независимо каква Продукция.

---

Според Канона за Еднаквите Съгласни Думите и Понятията Съфър,Сифра,Сефер,Софра и Сфера имат една и съща Скрита Същност.

Именно заради това Софрата е кръгла - като Сфера,и като Кръга на Съфър - Нулата.

Полатинчената Дума Цифра всъщност е Думата Сифра.

А латинската,и италианската Дума Numero,от която произлиза Номер буквално значи Цифра,Число.

Цифра,Число,чието Име е Номерът.


Това е Петата Тайна на Номера.

Номерът е Името на самите Цифри и на самите Числа.Точно защото призлиза от Nome - Име.

Всяка Цифра,всяко Число се изписва и само с Букви - например 1 и Едно.

Така Номерът е едновременно Цифра и Дума.
Точно каквото е Значението и на Думата Сифра.


Така Номерът отнася всички Негативи на Сифрата.

Именно Номерът се свързва с негативни Асоциации,а не Сифрата.


Това е Шестата най-съкровена Тайна на Сифрата.

Думата Номер е коронният Номер на Сифрата за Заблуда на Противника,както се казва.


Точно заради това нашият Народ,нашите Хора усещат,че има някакъв Номер с Номера,и затова Думата Номер се е свързала в Съзнанието и Речта им с Лицемерието,Фалша,Лъжата,Заблудата,Июзията,Коварството и Подлостта.

Многозначителен е Фактът,че на инглиш,въпреки фетишизирането по Принцип на латинския в този Език, Думата Номер не е Numero,или Numer,a е Number - NMBR Name-Ebro.Ебро е Ебреи - Еврeи.
Name-Ebro - NMBR - Number буквално значи еврeйско,юдейско Име.

Това е Седмата още по-съкровена Тайна на Номера.
На инглиш всичко,което има Number,значи има юдeйско Име.

Така излиза наяве кои са се вманиачили на Тема Номериране и Номерация.

---


Думата за Сифра/Цифра на инглиш е Cipher - Сифер,и с една и съща Срита Същност със Сефер и Съфър - СФР.

Освен нея има още две Думи за Сифра/Цифра - Figure и Digit.

Така на Сифрата е дадена Фигура - самият графичен Образ на Сифрите - 0,1,2,3 и т.н.

Така Номер значи едновременно Цифра,Дума и Фигура,графичен Образ.


Това е Осмата Тайна на Номера.

Пробата за Подмяна,Пробата за Замяна на Думите,Числата,Цифрите,Образите,Човеците,Живота с Номера.

Типична Проба за погаждане на Номер на западната така наречена Цивилизация.
Типична Проба за вкарване на Западнящите в Сферата на Влияние на Номерата.


Но Животът си е Живот,и Човеците не пасат Трева,както духовито казва Народът ни.

Номерата се саморазкриват,и разобличават пробващите се да номерират Човеците,и да ги превърнат в номерирани Стада Добитък.
Гадните Номера стават ясни за Очите на всички.

*************************************************************************
Fatima,анализи,Magi,предсказания,Mariya,пророчества,Arhi,прогнози,Mana,ел,El Fenomen,оракул,Sofiya

Тайните на Символите.

Пробванията да се съедини,да се свърже,да се направи Връзката,
Пробите да се слепи Счупеното.

Изопачените и изплагиатстваните Символи
Кръст,Свастика,Фашиа(Фасция),Фашизъм

Буквите са Символите.Думите са Символите на Понятията.Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Името на Думата.Думата на Името.
Името на Името.Думата на Думата.

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Дела с Думи - Буквално Казано
Канон за еднаквите Съгласни:

Всички Думи които имат едни същи Съгласни Звуци и Букви,подредени в една и съща Последователност,имат една и съща взаимосвързана,взаимозаменяема и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.

По-важните са Звуците.


Според Канона за еднаквите Съгласни Символ има една и съща Скрита Същност със:

СМВЛ Символ,Символа,Символи,Самовила(Самодива),Самовили,Самоволие,Самоволия,
Осмивал,Осмивала,Осмивало,Осмивали,


Това е Първата Тайна на Символите.

Мнозинството Символи са Самоволия на измислящите ги,които нямат нищо общо с Обекта,Идеята,Образа,Принадлежността или Предмета който би трябвало да символизират.

Или изопачават Същността им,или са присвоени чужди Символи,които са били Символ на нещо съвсем друго от това,за което се пробват да се използват сега,или са прикрито Осмиване на истинската Същност на конкретна Идея,Обект,Образ,или Предмет.

В същото Време самите Символи си правят Шеги със Създателите си,като заживяват свой собствен Живот,и отказват да служат за Целите заради които са измислени.

Защото с даването на самото Име Символ на тези писмени или графични Изображения,те са се превърнали в Самовили (Самодиви) - митични женски Същества живеещи в Планините,Горите и Изворите,и които са враждебни към човешките Същества.


Според официалния Начин на Тълкуване Символите са това,което служи за условен Знак при обозначаването или възприемането на Обект,Идея,религиозна Принадлежност,Образ и др.

В Древна Гърция като simbolon са се означавали двете счупени Части на един и същ Предмет и Думата буквално означава „Да съединиш". В днешно Време Символът се използва за да създаде аналогично Съответствие между два Елемента.

Това Съответствие може да бъде алегорично, метафорично, кодово или във Формата на Емблема.
---Цитат У-я

Разликата в Писането на Думата Символ с В,или с Б - Симбол идва от гръцката Буква Вита(Бета).

В старогръцкия Език тази Буква се е произнасяла b, но в Новогръцкия Език тя се произнася v.

На всички западни Езици тази Дума са приели да се пише с b:

symbol на инглиш;

simbolo на италиански;

simbolo на испански;

symbol на немски;

symboliser на френски няма Символ,а само символизира.

Но истинският Символ се пише и изговаря със V - нашето Въ.
Щом се е променило изговарянето на Буквата Вита на гръцки - значи се е променила и самата Дума - от Симбол е станала на Символ както е на гръцки,български и руски.

Затова всички Симболи за говорещите инглиш,немски,италиански,испански и френски са изгубили Съдържанието и Смисъла си на Символи,и са изгубили Силата си.

Многозначителен е Фактът,че въпреки че на гръцки тази Дума отдавна е Символ,в западните Езици са запазили старогръцкото Звучене на Думата - Симбол.

Затова също си има Обяснение.

Това е Втората Тайна на Символите.

Това е по същата Логика по която се пробват да продължават да се използват и Имената на Боговете от древногръцката Митология.

Това е по същата Логика,по която е и направена Промяната в гръцкия Език като пробване Гърците да се лишат от Симболите и Боговете си.

Symbol и Simbolо отдавна са компрометирани от Подмяната на Същността им,и от Подмяната на Същността на това което би трябвало да символизират.

Според Канона за еднаквите Съгласни Symbol Simbolo са с една и съща Скрита Същност със Самобол,Само-боли.
---

Символон:

Според Канона за еднаквите Съгласни Символон има една и съща Скрита Същност със:

СМВЛН Символон,Символона,Символони,Самоволен,Самоволния,Самоволно,Самоволна,
Самоволни,

Което пак потвърждава Факта,че Символите са самоволни Изображеения и Измислици на измислящите ги,които разкриват по-скоро,и повече Начина на Мислене и възприемане на Реалността на Измислячите си,отколкото това,което се пробват да символизират,и много често нямат нищо общо с истинскта Същност на Обекта,Субекта,Понятието.

И в същото Време Символите имат своя собствена Воля.
---


Фразата *Да съединиш двете счупени Части на един и същи Предмет*,което значи Думата Символон на гръцки според Обяснението в У-я на български,е Ключът към Втората Тайна на Символите.

Такова Обяснение за това: Що е то Символ,няма в други Тълкувания на Етимологията на самата Дума Символ.

С даването на самото Име „Символ на еди какво си" на конкретен графичен,писмен,метафоричен,алегоричен,емблематичен Образ,Изображение,измислящите ги много често се пробват да съединят Части от два съвсем различни Елемента,а не както би трябвало да бъдат Частите на един и същ Елемент с една и съща Същност.

Това е Третата Тайна на Символите,и на тези,които ги измислят.

Пробват се да слепят Части от два напълно разнородни,чужди,и често антагонистични Елемента.

Както е с Филмите,които се пробват да бъдат наречени Символ на реалния Живот.И чрез Филмите се пробва да се режисира и кадрува и самата Реалност.

Филмите нямат нищо общо с Реалността.Те са субективните гледни Точки на отделни Индивиди и Кръгове от Индивиди за Живота,Хората,Света и човешките Взаимоотношения.Която гледна Точка се пробва да се натрапи на всички,които гледат Филми.

Определено личи очевадното Пробване за Натрапването на щатските Филми,и пробването за Монополизиране на филмовата Продукция от определени Кръгове,които чрез Филмите си се пробват да натрапват своята гледна Точка за Живота чрез Производството и бълването на пропагандни Филми,и пробването за игнориране на всички други гледни Точки на всички други Филми направени от други Страни,и направени на други Езици а не на инглиш.

Киното и Телевизията са пробвани да се представят за Символи на реалния Живот,което е откровена,арогантна и нагла Лъжа.

Реалният Живот си е реален Живот,Киното,Телевизията са откъсване,противопоставяне,и Проба за Режисиране на Действителността.

Кръстът

Както е и с Кръста,който се пробва да се представя като Символ единствено и само на Християнството,което всъщностт няма нищо общо с Правдата.

Кръстът си е добър,силен,могъщ,опорен и закрилящ Символ,но е на всички Хора,а не само на Християнството.

Всеки си има Кръст,и всеки си носи Кръста сам,както има един народен Израз - в буквален Смисъл.Това е анатомичната Част от Тялото наречена Кръст.

И всеки Кръст си има Човек,когото да носи.


„...Крест является предметом религиозного почитания в большинстве христианских конфессий. Однако следует помнить, что ни сам Спаситель, ни его ученики (апостолы) креста не почитали и не "крестились" (не использовали крестное знаменье). Историки и другие ученые не нашли ни каких подтверждений тому, что первые христиане почитали крест..."
---Цитат У-я

Кръстът е Предмет на религиозно Почитание в болшинството християнски Конфесии.
Но трябва да се помни,че нито самият Спасител,нито неговите Ученици(Апостоли) не са почитали Кръста,и не се кръстели.
Историците и другите Учени не са намерили никакво Потвърждение на това,че първите Християни са почитали Кръста.

Сам же крест, как страшное орудие позорной казни, избранное сатаной знаменем смертоносности, вызывал непреодолимый страх и ужас...

Самият Кръст като страшно Оръдие на позорното Наказание,избран от Сатаната като Знаме на Смъртоносността,предизвиквал непреодолим Страх и Ужас...
---Цитати У-я

На инглиш Кръстът буквално е Символ на Проклятие - Cross-Кръст и Curse-Проклятие са с една и съща Същност според Канона за еднаквите Съгласни.


Чий е Символ е Кръстът всъщност.

Один из самых древних символов человечества, используется во множестве религий.

Един от най-древните Символи на Човечеството,който се използва в множество Религии.


---

Первым цивилизованным народом, широко использующим кресты, были древние египтяне. В египетской традиции существовал крест с кольцом, анх, символ жизни и богов.

В Вавилоне крест считался символом Ану — бога небес.

В Ассирии, которая первоначально была колонией Вавилона (во втором тысячелетии до н. э.), крест, заключённый в кольцо (символизировавшее Солнце, чаще под ним изображался ещё лунный серп), был одним из атрибутов бога Ашшура — бога Солнца.

Египтяните - Анх,Символ на Живота и на Боговете.

Във Вавилон - Символ на Ану,Бога на Небето.

В Асирия - Кръст вписан в Кръг - Символ на Ашура,Бога на Слънцето.
---

...То, что символ креста использовался в различных формах языческого поклонения силам природы до появления христианства, подтверждают археологические находки практически по всей территории Европы, в Индии, Сирии, Персии, Египте, в Северной и Южной Америке.
И до сих пор крест служит религиозным символом в странах, на которые не распространяется влияние христианских церквей...


Символът на Кръста се използва в различни Форми на езическо Поклонение на Силите на Природата до Появата на Християнството.Потвърждават го и археологическите Разкопки практически на цялата Територия на Европа,Индия,Сирия,Персия,Египет,в Северна и Южна Америка.

И до сега Кръстът служи за Символ в Страни,над които няма Влияние християнската Църква.

---


Каква Етимология още има на Думата Символ.

СИМВОЛ. Заимств. в начале XVIII в. из греч. яз., где symvolon «знак, примета» — от symvallein «встречаться».

Символ - заимствано в Началото на 18 Век от гръцкия Език,където Symbolon e Знак,Белег от Symvallein - Да се срещаш,Среща.
---

СИМВОЛ м. греч. сокращенье, перечень, полная картина, сущность в немногих словах или знаках.

Символ,от гръцки - Съкращение,Списък,Пълна Картина,Същност изразена с малко Думи или Знаци.
---

...Понятие символа тесно соприкасается с такими категориями как художественный образ, аллегория и сравнение. Появившись в Древней Греции символ первоначально обозначал вещественный знак, имевший тайный смысл для группы лиц, объединенных вокруг какого-нибудь культа. Например, в эпоху поздней античности крест стал символом христианства.В новейшее время свастика стала символом фашизма...


Понятието Символ тясно се докосва с такива категории като Художествен Образ,Алегория и Сравнение.

Появилият се в Древна Гърция Символ първоначално обозначавал Веществен Знак,който има Таен Смисъл за Група Лица,обединени около някакъв Култ.

Например,в Епохата на късната Античност Кръстът станал Символ на Християнството.А в по-ново Време Свастиката станала Символ на Фашизма.

Тези различни Тълкувания на Думата Символ са многозначителни и будещи Размисъл сами по себе си.
---

Cвастика


Свастиката също като Кръста е типичен Пример за Символ,с който е пробвано да се използва за изопачаване на истинската Същност на това,което всъщност Символизира.

В Задачката се пита:

Защо,въпреки,че всички Лингвисти и Специалисти по Символика отлично знаят,че Свастиката е пробвана да бъде присвоена и злоупотребена от Фашистите,и то за съвсем кратко Време,и че всъщност Свастиката е:

Индуистский символ Солнца, гармонии, единства сил и стихий, а также благоприятных предначертаний.Индуистки Символ на Слънцето,Хармонията,Единството на Силите и Стихиите,и така също на благоприятните Предначертания.

И Символ в много други древни Вярвания - Свастики има в култовите Изображения на Скитите,Троянците,Микенците,Минойците,Латините,Келтите,в Мохенджо Даро,Китайците,и още Куп други Култури.

Свастика была почти на всех оберегах у славян, немцев, поморов, скалвов, куршей, скифов, сарматов, мордвы, удмуртов, башкир, чувашей и многих других народов. Свастика встречается везде, где есть следы буддийской культуры.
---

Свастика — сакральный символ и встречается уже в период верхнего палеолита. Символ встречается в культуре многих народов. Украина, Египет, Иран, Индия, Китай, Мавераннахр, Россия, Армения, Грузия, государство Майя в центральной Америке,царства Мероэ в Северо-Восточной Африке,в Малой Азии,в Тибете и в Сиаме,В Восточной Европе, Западной Сибири, Средней Азии и на Кавказе встречается со II—I тысячелетия до нашей эры. В Западной Европе была известна кельтам,Кипра и Крита,Чингисхан носил на правой руке перстень с изображением свастики, в которую был вправлен великолепный рубин — солнечный камень — вот неполная география этого символа. Свастика представлена в восточных орнаментах, на монументальных строениях и на домашней утвари, на различных оберегах и православных иконах.

Украйна,Египет,Иран,Индия,Китай,Мавераннахр,Русия,Армения,Грузия,при Маите в Централна Америка, Царство Мерое в Североизточна Африка,в Мала Азия,в Тибет и Сиам,Източна Европа,Западен Сибир,Средна Азия,Кавказ,Кипър,Крит...

Чингиз Кан е носел на дясната си Ръка Пръстен със Свастика в който бил вграден Рубин - слънчев Камък.

Върху древни православни Икони,върху Амулети,Талисмани,Муски също има изобразени Свастики.

Та така - въпреки,че отлично знаят това,Специалистите продължават с пробванията си да твърдят,че Свастиката е Символ на Фашизма и Нацизма.

Като по този Начин са се пробвали да демонизират Свастиката като използвана от Нацистите,и да я отрекат като положителен,могъщ,предпазащ и помагащ Символ за Народите.

А в същото Време определени Кръгове,включително и на държавно Ниво продължават да се пробват да използват Свастиката за свой Символ.
И за това си имат съвсем основателни тайни Мотиви,които ще разясня по-нататък.


Това е Четвъртата Тайна на Символите.

Определени Кръгове и Клики целенасочено са се пробвали да демонизират някои положителни и могъщи Символи,да ги направят Забранени за Употреба от обикновените Хора,и така да се пробват да използват Силата им само за себе си.

---

Тайната на нацистката Свастика
Вгледайте се добре какво представлява черният в Случая пречупен Кръст:

Това са Четири Букви F,две по две пресичащи се и съединяващи се в долната си хоризонтална Черта,и обединени две по две,като долната Част на едната F е горната Част на другата F обърната в обратна Посока.

А в белия Кръг в който са вписани,също ясно се виждат още Четири Букви F,които пак се взаимодопълват,като горната хоризонтална Черта на едните Букви е Част от вертикалната Черта на другите две Букви.

Гледайте Бялото,а Черното го приемете като Фон.

Така в тази чернобяла Свастика горе,има общо 8 Букви F.

За звука Ф в някои Азбуки се е използвал Знакът 8.
Знакът,който сега е Числото 8.


А Буквата F във Физиката е Буквата на всички физични Сили,и на Куп други фундаментални физични Величини.

И един от основните Символи на Силите във Физиката.

Но F има много по-древни Корени.
Четвъртата Руна от Футарк Ансуз,която се свързва с Ас,Асите,един от Праобразите на Буквата F. Все едно е погледната от друг Ъгъл.Погледната отдолу.

Ансуз,Ансъз,Ансъзън буквално значи Изневиделица,Ненадейно,Незнайно как,защо и откъде,Като паднало от Небето.
Другите Думи,с които се описват Съдбата и Провидението.

Във Футарка тази Руна олицетворява Асите - висшите Богове,които живеят на Небето,и олицетворяват Доброто.
Асите според Митологията могат да бъдат и отмъстителни и раздаващи Справедливост.

Връзката между Асите,Руната Ансуз,Буквата F и Свастиката пак е буквална:

Думата „Свастика“ идва от санскритското Свастика, което означава някакъв Предмет, носещ Щастие или предвещаващ Добро, и по-точно отличителен Знак, който се поставя върху Предмет или Човек, за да носи Късмет.
Думата е съставена от Представката Су- означаващ „Добър, Добро“, и Асти — езикова Абстракция на Корена „Ас“ 'Да бъда'. Така се получава Свасти, което означава Благосъстояние.

Буквата F e Руната Ансъз,която олицетворява Асите - Боговете олицетворяващи Доброто,и в същото Време самата Дума Ас е Част от Думата Свасти,и значи Да бъда.

Да бъдеш Добър.

А Су - Добро и Аси - Добрите Богове са с една и съща Скрита Същност според Канона ми за еднаквите Съгласни - Съгласната С,S.

Което и се вижда на Практика в два съвсем различни древни Езика - Санскрит и Руническия Език.

Така Свастиката с 8 Букви F,с 8 Руни Ансуз буквално е Олицетворение на 8-те Висши Богове на Доброто и Провидението (които са и отмъстителни и раздаващи Справедливост),и Символ на Благосъстояние заради самото си Име.

Точно заради това този който не е добър,и се пробва да използва Свастиката за лоши Цели,самата Свастика го наказва.

Така и Съгласният Звук Съ изписван буквено както като S,така и като C, понеже има Скрита Същност на Аси и Су, а също така и на Su(Вода),наказва всички,които го имат в Наименованието и Името си,ако се пробват да вършат Злини,криейки се под Прикритието му.
---

(Освен това Свастиката съдържа две кръстосани стилизирани Букви Z образуващи Буквата Х (Андреевския Кръст,древния Кръст) в Средата на кръстосването си,както е в тази Свастика,или обикновения Кръст,когато Свастиката е разположена седнала.

В Зависимост от това,кой как изобразява Свастиката (освен дето е важно накъде се върти) - с Х или + ,веднага се разбира какъв Смисъл влага в нея.)

Важните са Буквите F X Z.

И не само това.Думите Свасти и С-Веста имат една и съща Скрита Същност.
---

Тайните на Фашизма и Фасцията.


ФАШИЗМ. Заимств. из итал. яз., где fascismo — суф. производное от fascio «связка» > «объединение» < лат. fascis «связка, пучок». Ср. союз.

Фашизъм - от латинската fascis,през италианската fascismo — - Свръзка,Сноп,Съюз,Обединение.

Фасцията и Фашизмът имат едни и същи Корени в латинската Дума Fascis.

Фасцията (Сноп Пръчки вързани със специален Шнур около Брадва,Топор,Секира),е един от най-важните Символи на някои Държави,Институции,Общества,Партии,Организации,и т.н.,,като е включена и в официалните им Държавни Символи.

Както е и с Герба на Франция например.

Която Фасция е типичен Пример за свързване на несъвместими Символи - откъде накъде има Секира при Пръчките,или Свитъка,каквото Значение има Думата Фасция на някои Езици.
Основата на Статуята на Свободата всъщност е направена във Формата на Фасция.Основата на Статуята на женската Фигура върху Кметството на Манхатън също е Фасция.В Щатите Фасцията е използвана къде ли не,което показва какво Значение и се придава като на Символ:

Като Символ на Властта на Председателя на Палатата на Представителите.И то като Комбнинация от Фасция и Жезъла на Меркурий.Което пак е Пример за свързване на несъвместими Символи,които имат различна Същност.Фасция има над Вратите на Овалния Кабинет, на Реверса на десетцентовата Монета,на Печата на Сената,върху Статуята на Линкълн,в Конгреса,на Фасадата на Върховния Съд,върху Паметника на Дж.Вашингтон,под Статуята на Свободата,върху Емблемата на Данъчния Съд,върху Герба на Щата Колорадо,върху Емблемата на Административното Управление на Съдилищата,върху наръкавната Нашивка на Военната Полиция,Емблемата на Националната Гвардия,и т.н.

Фасция има и в Символите на други Страни,но са много по-слабо застъпени.Фасции има върху различни Сгради като аркитектурен Елемент,или като Украса.

Защо е толкова на Почит Фасцията като Символ?

Фасции (лат. fasces) (иначе фаски, фасцы, также ликторские пучки) — атрибут власти царей, в эпоху римской республики — высших магистратов.

Атрибут на Властта на Царете,а в Епохата на Римската Република е била Символ на Властта на Висшите Магистрати.

Така става ясно защо е толкова на Почит Фашиата в Щатите.

В тази Страна всичко от Римската Империя и древния Рим е на Почит и Пример за Подражание,Имитация и Плагиатстване - от Аркитектурата през Девизите,Боговете,Традициите,до Символите.


Но всъщност ето откъде и от кого древните Римляни (или по-скоро така наречените им „Съветници" ) са заимствали и пробвали да си присвоят Фасцията по стара тяхна Традиция да присвояват и изопачават чужди Митологии,Вярвания,Богове и Символи:

...Прототипом Фасций был персидский Барсман — ритуальный пучок перевязанных прутьев тамариска, который держал в руке священнослужитель во время зороастрийской литургии...

Прототипът на Фасцията е Персийският Барсман - Ритуален Сноп завързани Пръчки от Тамариск,който държи в Ръцете си Свещенослужителят по Време на Зороастрийското Служение.

---

Това е Петата Тайна на Символите и „Символозите" :

Че Свастиката е обявена за Символ на Фашизма не защото Хитлер и фашистките Партии са я е ползвали за кратко от историческа гледна точка Време,а защото Фашизмът е в директна буквална Връзка с Фасцията.

Фасция и Фашизъм имат един и същ етимологичен Произход и Корен,и една и съща Скрита Същност.

Фашизъм - Обединение,Свързване,Съюз - и Фасцията като Символ на това Обединение във Формата на Сноп Пръчки завързани заедно.

Този Символ на Обединението присъства и в нашата История - за Кан Кубрат и Синовете му,и Снопа Пръчки,с които нагледно им показва,че трябва да са обединени за да са силни.

Така с обявяването на Свастиката за Символ само на Фашизма,все едно се пробва Свастиката да е Символ само на Страните и Институциите,които имат Фасция в Символиката си.

Свастика както като графичен Символ във Формата на пречупения Кръст,така и като Същността и Понятието което изразява самата Дума Свастика.


„...Думата „свастика“ идва от санскритското свастика, което означава някакъв предмет, носещ щастие или предвещаващ добро, и по-точно отличителен знак, който се поставя върху предмет или човек, за да носи късмет.
Думата е съставена от представката су- означаващ „добър, добро“, и асти — езикова абстракция на корена „ас“ 'да бъда'. Така се получава свасти, което означава „благосъстояние“...

...Наставката „-ка“ служи за образуване на умалителни, и „свастика“ буквално означава «малко нещо, свързано с благосъстоянието». Може да се каже, че „свастика“, грубо казано, означава „щастлив амулет“...
---Цитати У-я.

Но Свасти има и друга Скрита Същност.

Според Канона за еднаквите Съгласни Свасти е с една и съща Скрита Същност със:

СВСТ Съвест,С-Веста,Съвестта,Съвести,Свасти(Благосъстояние),Свестя,Свести,Свистя,Свисти,
Освестя,Освести,

Свастиката е Атрибут на Богинята Веста.Свасти буквално значи С-Веста.

Свасти (Благосъстояние),Покровителството на Богинята Веста могат да имат само тези,които задължително имат Съвест по Дефиниция на самата Дума.

Точно заради това всички безсъвестни Индивиди в световен Мащаб губят завинаги Богатствата и Благосъстоянието си.

---

Шестата Тайна на Символите също е свързана с Фасцията и Фашизма.

Думите Simbolon на гръцки и Fascis(Фашис) на латински изразяват едни и същи сходни Понятия,един и същ Термин,едно и също сходно Действие,една и съща Част от Речта - Свързване,Съединяване,Обединение.

В Древна Гърция като simbolon са се означавали двете счупени Части на един и същ Предмет и Думата буквално означава „Да съединиш". В днешно Време Символът се използва за да създаде аналогично Съответствие между два Елемента.

Фашизъм - от латинската fascis,през италианската fascismo — - Свръзка,Сноп,Съюз,Обединение.

Фасция:

на инглиш Fascia - Превръзка,Бандаж,цветна Лента,Пръстен,Черта;

на инглиш има още една Дума със същия Корен - Фашина,Fascine.Военен Термин за наколно Жилище(така пише в Речника) - Вид привързани Понтони.

Думата Фешън има същия Произход.

на италиански Fasciatura - Превръзка,Бинт,Превързване;

на френски Fasce - Лента,която опасва Герб;

на немски Faser - Влакно,Нишка,Жилка,Фибра.

Така всъщност Фасция е само Лентата,Шнурът с който са завързани Пръчките,и не се казва Фасция а Фашиа.

А не както се представя,че е самият Сноп Пръчки завързани около бойна Секира.

Фашиа и Фашизъм.

В испанския няма такава Дума в Смисъл на Нишка,Лента,или Превързване,но има други многозначителни Думи които също произлизат от латинската Дума Fascis,и които разкриват Скритата Същност на Фасцията:

Fascinacion,Фашинасион - Урочасване,Заслепяване,Заслепение,Обаяние,неустоимо Привличане,Измама,Омайване;

Това Съвпадение между Думите за Завързване и Урочасване е свързано с един Вид Магия в която се прилага завързването на Възли върху специална Връв,Шнур.

На български има Думи Свързване,Привързване и Привързаност за емоционално Обвързване.
Но не са свързани с Думи като Измама,Урочасване и Омайване,както е на испански.


Fascinador,Фашинадор - излъчващ неустоимо Привличане,Очарование;

Fascinante,Фашинанте - ослепителен,привлекателен,пленителен;

(Точно този Смисъл на Думата се пробват да използват всички,които използват Думата Фешън,макар,че има Вероятност и изобщо да не знаят Произхода на Думата,а само да се водят по Фешън Модата.)
---

Това е Шестата Тайна на Символите и Символистите.

По Логиката на самата Дума,представяният като Фасция Символ всъщност е Фашиа,и Фашиа е самата Лента с която са завързани Пръчките.

Важната е Лентата,важен е Шнурът,важна е Връвта,важна е Връзката,важен е Конеца,важна е Нишката,важен е Възелът,самото Действие Завързване, които обвързват,завързват,обединяват нещо,независимо какво.

Освен това латинската Дума Facio,която значи „Творя,Създавам" е близка по Същност и изписване до Fascia - добавена е Буквата S.

Така все едно че,чрез Връзване се пробва да се сътвори едно Цяло от два или няколко разнородни Елемента.

А Фашизъм значи не само превързване с Лента,Връв,Шнур,и така нататък,а и емоционално Обвързване постигано по чародеен,магьоснически Начин,иличрез Урочасване,Имзмама и Заслепение.

Под гръцката Дума Символ,която значи да се свързват двете Части на един и същ Елемент,а това,значи,че графичният,или писмен Символ трябва да изразява истинската Същност на това,което символизира,та под тази Дума Символ се крие латинската Дума Фашиа,която пак служи за свързване,Обединяване,завързване,но не задължително на еднакви Части,и то не задължително по естествен Начин,но и чрез Измама,Урочасване и Заслепение.

И съдържащата се във Фашиа Дума Facio - Творя.Като Проба да се сътвори нещо чрез измамно свързване на две несъвместими в Същността си Понятия.

Което и си личи ясно в много от съвременните така наречени Символи.

Фашиа за Символи и Фашисти за Символозите.
Новите Фашисти.

Навремето другите Фашисти също са се пробвали да използват точно по този Начин Символа Свастика,и да си присвояват и заграбват чужди Символи и Съкровища.

Свастиката - щастливия Амулет носещ Благосъстояние,са се пробвали да го направят Символ на Агресията и Амбициите за завладяване на Света.

Това Клеймо на Демагози,Плагиати и Грабители вече завинаги е свързано с Фашизма и Фашистите.

Отмъщението на Свастиката и всички присвоени и изопачени Символи е гарантирано.

---

Това Компрометиране на Думи на Фашиата,Фашизма и Свастиката е било „добре дошло" ,както се казва,за да бъде удобен Предлог за Демонизирането и Забраната им да се използват от Мнозинството Страни и Държави,и от обикновените Хора.

Многозначителен е Фактът,че в Русия след така наречените Перестройка и Демократизация е забранено да се използва и изобразява Символа на Фасцията.
Забраната отпада чак през 2002г.

А в същото Време някои са продължили да се пробват да ги използват.
Типичен Пример за Демагогия.
---

Най-голямата фундаментална Тайна на Символите е,че всъщност единствено и само Думите и Буквите са истинските Символи на Понятията,Предметите,Обектите,Субектите и Материите,които са наречени с тях.

Символите на графично изобразените така наречени древни Символи като Кръста,Свастиката,Фашиата и т.н. също са Думите,Имената с които са наречени.

Това е Седмата Тайна на Символите.

Всичко в този видим и невидим Свят - Форми,Аромати и Звуци,всичко което има Име - Дума с което е наречено,значи има свой Символ.

Буквите са Символите на Звуците(Вълните),Думите са Символите на Ароматите и Формите.

Графичните Символи също са Букви - Графо на гръцки е Пиша,Писане.

Графични Символи буквално значи Писани Символи.

Графичните Символи са Букви - Буквите на Езика на Самовилите.

Всичко истинско е Буквално,Символизмът е Проба за Подмяна,изопачаване и фалшифициране на Реалността.


Така всяка Дума в буквален Смисъл разкрива истинската Същност на Понятието чийто Символ е.

Каквато е по Дефиниция и самата Думата Символ - самото Понятие и Думата с която е наречена са двете Части на едно Цяло.

Всяка Подмяна на Думите и Символите е Проба за изопачаване на истинския Смисъл на Същността на Понятието,което символизират.

Пробата за навързването на две съвсем различни Думи и различните Понятия които означават,като едната да е Символ на Другата,е Проба за изопачаване на Реалността.

Някои „Символози" съвсем съзнателно и умишлено се пробват да прикачат към,и маскират с добри Думи Символи лоши Понятия,и да придадат Сили на Понятия,които нямат Право да притежават такива Сили заради лошата си Същност,като ги обявяват за Символи.

Пробват се да подменят Буквите с които се изписват отделните Звуци,и един и същи Звук го изписват с различни Букви в различните Думи.

Пробват се да изопачават Имена на Богове и Имена на Понятия и Сили чрез Подмяна на Букви,или Звуци.

Пробват се да изопачават Смисъла и Произхода на Думите и Смисъла на Понятията които изразяват тези Думи.

Като така се пробват да излъжат Окото на Привидението и се пробват да избегнат Възмездието за Делата и Словата си.

И си умират от Страх пред Възмездието което ги чака,когато излизат наяве Делата и Хулите им с истинските им лоши Имена (Думи Символи).

---

Ернст Кассирер е един от Идеолозите на Заблудите свързани със Символите.

Юдей по Произход,Последовател на Кант.

„...Немски Културолог и Историк, главен Представител на Марбургската Школа по Неокантианство. Девизът на Неокантианците е „Назад към Кант".
Той подробно описва своите Виждания в Томовете си със Заглавие "Философия на символичните форми" (1923 - 1929).

Една негова известна Мисъл представя Културите, които разкриват Разнообразието на историческите Форми на Живот. Тя е следната:
"Във всяка Култура Човекът открива и доказва една нова Сила - Силата да изгради свой собствен Свят, един идеален Свят."

Неокантианството е подготвило Почвата за Феноменологията,и допринесло за обособяването на естествените и хуманитарните Науки.

А Кассирер обобщил Понятието Символ и причислил към Символическите Форми широк Клас от културни Явления - такива като Език,Митове,Религия,Изкуство и Наука,чрез които според него Човек внася Порядък в обкръжаващия го Хаос..."
---цитат У-я

Фундаментална Грешка и Заблуда с фундаментални Последици за Човечеството.

Всъщност всичко е Буквално.
Буквите и Думите са Символите на Понятията наречени с тях,Символите са Думи и Букви,включително и Цифрите,Сифрите и Числата като Символи.

**************************************************************
Fatima,анализи,magi,предсказания,Mariya,пророчества,arhi,прогнози,mana,гадател,
fenomen,оракул,sofiya

 


Изработка violeta.bg