Oпознаи себе си, за да се обикнеш.
Опознай мъжа си, за да го обичаш такъв какъвто е.
O
познаи децата си за да ги направиш щастливи хора!

Тайните на Властта. Тайната на тайните Интереси Печат Е-мейл

Тайните на така наречената Власт

Развращаващата,разболяващата,обречената В-Лъст

В Началото бе Словото

В Началото Е Думата

Буквално Казано

Природата на Думите. Думите на Природата.
Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Името на Думата.Думата на Името.
Името на Името.Думата на Думата.

Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото
Животът на Думите - Заветът на Думите

Дела с Думи

Свещеният Мъртъв Тюркско-Тракийски-Български Език
ПраРеч и ПраЕзик
ПраРечие - Пророчие
Тайните на Властта се крият в самата Дума Власт.

Думата Власт ВЛСТ е съставна Дума - В-Ласт,и е „леко" изопачена от така наречениите Лингвисти,които са се пробвали да изопачат,тоест да „реформират и модернизират" Българския Език.

Ласт всъщност е Лъст,и Власт всъщност е Влъст - В Лъст.

Лъст е наша стара народна,българска Дума за Ласкателство,Подмазване,лицемерно „Ухажване" и “Четкане".
От Думата Лъст произхожда Думата Лъстиво.Лъстиви са склонните към Лицемерие и Ласкателства Индивиди,като зад Ласкателствата им винаги има нечисти Цели.
Покрай тази Дума за пореден Път се убеждавам в Мъдроста,Находчивостта и Духовността на нашия Народ.

От Думата Лъст произхожда и Думата Сласт,Сластно - С Лъст.Сласт е Сладострастие,Похот.

Всички които са „на Власт" се пробват да изискват от Народа само да ги „ласкае" без да ги критикува точно заради тази Скрита Същност на Думата.
И всички които са „на Власт" са подвластни на Похотта,на низките си Инстинкти.

---

Думата Лъст има още една Скрита Същност.

Според Канона за Двуликите Думи ЛъСТ има Скрита Двулика Същност със ЛоШоТия заради Двойствената буквена Двойка С/Ш - ЛСТ и ЛШТ.

ЛШТ Лошотия,Лошотии,Лошият,Лошата,Лошото,Лошите,Лошият,Лишат,Лишете,
Лешът(Леш,Мърша),Лешта,Лешти,Лъштя,Лъшти,Люштя,Люшти,Леешт,Леешта,Леешто,Леешти,
Леештия,Лаешт,Лаешта,Лаешто,Лаешти,Лаештия,Лишеят,Лишеите,

В-Лъст = В-Лошотия.

Властта,Властите,така наречените Властимащи винаги са Лоши по Дефиниция на самата Дума В-Лъст.

Неслучайно има народен Израз,че Властта развращава.
Властта развращава всички които „се докопат" до някаква Власт точно заради тази Двулика Същност на Понятието Власт.
И обратното - към Власт се стремят,всячески се пробват да заграбят Властта точно Лошите в Същността си Индивиди.Лошите и подвластните на Похотта и низките си Страсти Индивиди.

Думата Власт има още едно Лице.
Според Канона за Двуликите Думи Власт,ВЛСТ има двулика Скрита Същност с Думата Блестя,Блести - БЛСТ заради Двойнствената буквена Двойка Б/В.
А и самата Дума Лъст също има Двулика Същност със същото Значение - Лъшти,Лъщи.

Всички които се стремят към така наречената Власт са Комплексари,които искат „да блеснат" с притежаваната Власт пред „Простолюдието".

Властта буквално разболява Властниците заради още едно Скрито Лице на Думата Власт - Болест - ВСЛТ и БЛСТ.

За такива „Любители" на Лъскавото и Властта нашият Народ си има Пословица: Не всичко което блести е Злато.

Неслучайно също така има такъв крилат Израз: Глас Народен - Глас Божи.

Затова Народите лишават (Думите Лишат,Лишете са с една и съща Скрита Същност с Думите Лошите и Лошотия) Лошите от Власт.

От Власт се лишават точно тези лоши Индивиди,които най-много се пробват да се „докопат" до Властта.

Буквално и Съдбоносно Казано.

****************************************************************************
Fatima,Анализи,Magi,Maya,Предсказания,Mariya,Пророчие,Arhiа,Tema,Izhor,Domino,Bile,Salma,Isida,
Trakiya,Ahavya,Прогнозис,Roza,ManySara,Ясновидие,Feeriya,Fatimun,Maystoriya,Ggala,Сказания,Xora,Motori,Vesta,
KiBella,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Seba,Fatum
**********************************************************************************************

Тайната на тайните Интереси

Кой има Сметка Вярата,Партията,Етносът, и Клубът да не подлежат на Питане?

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Дела с Думи - Буквално Казано


Винаги,когато става Въпрос за Интереси,фундаменталният Въпрос е: Кой има Сметка от това?

Винаги,когато става Въпрос за Вяра,и кой каква Религия изповядва,фундаменталният Въпрос е:
Кой има Сметка да се държи в Тайна кой каква Вяра изповядва?

Винаги,когато става Въпрос за Партии,и кой каква партийна Принадлежност има,фундаменталният Въпрос е:
Кой има Сметка да се държи в Тайна кой в коя Партия членува?

Винаги,когато става Въпрос за Клубове,Сдружения,Ложи,тайни Общества,фундаменталният Въпрос е:
Кой има Сметка да се държи в Тайна кой в какви тайни Общества участва?

Винаги,когато става Въпрос за Етноси,фундаменталният Въпрос е:
Кой има Сметка да се държи в Тайна кой от какъв Етнос е?

Под привидно демократичния Предлог за Свобода на Вероизповеданието,държането в Тайна на партийната Принадлежност,клубната Обвързаност,Етноса,и че никой няма Право да пита никого коя е Религията му,коя е Партията му,кой е Клуба му,и от какъв Етнос е, се крие Интересът на Религията,Партията,Клуба,и Етноса да държат в Тайна накъде са насочени Интересите им.

Защото ако е задължително всеки,който работи в дадена Организация,Фирма,Учреждение,в държавна Структура,в държавна Администрация,финансова Институция,и т.н.,да обявява коя е Религията му,коя е Партията му,в какви Клубове и Организации участва,от какъв Етнос е,веднага Истината ще лъсне.

Ще се разбере,че в дадена държавна Структура или Администрация усилено се внедряват Индивиди от един и същи Клуб,или тайно Общество,от една и съща Религия,от една и съща Партия,от един и същ Етнос,като партийната Принадлежност остава на последно Място по Важност.

Ще се разбере,че в Резултат на това самите Структури,Администрации,Организации,Фирми, дадени Учреждения,административни Отдели,са се превърнали в затворени тайни Общества,където се допускат да работят само Индивиди,които изповядват точно определена Религия,само Индивиди,които са от точно определен Етнос,само Индивиди,които членуват в точно определени Клубове и тайни Общества.

Ще се разбере,че заради така усърдно прокламираната уж Свобода да се пази в Тайна клубната Принадлежност,и Принадлежността към така наречените тайни Общества,че на всички ключови и важни Позиции в дадени Структури са внедрени Индивиди от точно определени Клубове,Етнос и Общества.

Ще се разбере,че в крайна Сметка под тази уж „Свобода" се крият Амбициите на самите тези Религия,Етнос,и Клубове да държат под Контрол всички Сфери в които имат „Интереси".

Точно заради такива гадни и адски „Интересчии" Думата Интерес е станала мръсна Дума.

В крайна Сметка зад тази така наречена „Свобода" се крие колко много са зависими всички от Етноса от който са,от Религията,към която принадлежат,и към Клуба и Обществата в които членуват.

И ще се разбере,че всички тези Индивиди служат на Интересите на Религията си,Интересите на Клуба си,Интересите на Етноса си,а не на Интересите на Структурите в които работят,и на Интересите на Държавата и Страната си.

Ще се разбере,че всички тези Индивиди принадлежат към един и същи,конкретен,точно определен адски Етнос и Религия.

Всеки в държавните Структури и Органи,в Правителството,в Министерствата,в Агенциите,в съдебната Система,който отказва да разкрие Обвързаностите и Етноса си,криейки се зад чужди за Етноса му Имена,криейки се зад чужди за Етноса му Религии,всеки който лъже,че не е обвързан,категорично няма Място в държавните Структури и Органи, и трябва да бъдат извадени на Светло Интересите на които служи.

Всеки който служи на чужди за Държавата и Народа Интереси е Предател,Изменник и Враг на Държавата,Страната и Народа,и ште бъде разобличен,осъден и наказан.

Буквано и Съдбоносно Казано.

******************************************************************************************
Fatima,Анализи,Magi,Maya,Предсказания,Mariya,Пророчие,Arhiа,Tema,Izhor,Domino,Bile,Salma,Nana,Isida,
Trakiya,Ahavya,Прогнозис,Roza,ManySara,Ясновидие,Feeriya,Fatimun,Maystoriya,Ggala,Azima,Сказания,Amasiya,Xora,Motori,Vesta,
KiBella,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Deyha,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Seba,Fatum
************************************************************************************************************

 


Изработка violeta.bg