Oпознаи себе си, за да се обикнеш.
Опознай мъжа си, за да го обичаш такъв какъвто е.
O
познаи децата си за да ги направиш щастливи хора!

Fatima
Добре дошли, Гост
Моля влезте или се регистрирайте.    Забравена парола?
2БулТракийска Кабала.224.Сродните Думи (1 разглежда(т)) (1) Гост
Отиди най-отдолу Отговори Любими: 0
ТЕМА: 2БулТракийска Кабала.224.Сродните Думи
#11219
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11572
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.200.Сродните Думи 1 година(и), 9 месеци Карма: 25  
200. Списък на Сродните Семейства от Думи/Понятия
Тайните на Сродните Думи/Понятия
Съгласно Съгласуваните Анаграми


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Силата на Думите - Думите на Силата
Дела с Думи - Буквално Казано

Архитектоника на Буквите - Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите - Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта - Речта на Архитектурата.
Геометрията на Буквите - Буквите на Геометрията.
Геометрията на Думите - Думите на Геометрията.
Геометрията на Речта - Речта на Геометрията.
Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Името на Думата - Думата на Името.
Името на Името - Думата на Думата.

Животът на Думите - Заветът на Думите
Животът на Думите - Думите на Живота
Заветът на Думите - Думите на Завета

Дума Дупка прави
Казана Дума - хвърлен Камък
Имаме Думата

Думите са в Нещата и в Дъното на Всичко
Думите са в Нощите и в Дните на Всички

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Сродните Думи/Понятия

Всички Семейства от Еднакви Думи,в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има три и повече Еднакви Съгласни Букви,но редуващи се в различна Последователност,са Семейства от Сродни Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


9.

ББР БРБ

БВК БКВ КВБ КБВ

БВН БНВ НБВ

БГЛ БЛГ ГЛБ ГБЛ

БГН ГБН НБГ

БГТ ГБТ

БГТР БГРТ БРГТ ГРБТ ГБРТ РБТГ

БДМ МБД ДБМ

БДНН НБДН НДБН ДБНН

БЖР БРЖ РЖБ ЖБР ЖРБ

БЗЛВ БЗВЛ БЛЗВ ЗЛБВ ЗБЛВ ЗБВЛ ВЗЛБ

БЗЛК БЗКЛ БЛЗК ЗЛБК ЗБЛК

БЗМ ЗБМ

БЗН НБЗ НЗБ ЗБН

БЗХ ЗБХ ЗХБ

БКЛК БЛКК КБЛК КЛБК

БКНТ БНКТ БТНК КБНТ НБКТ

БКРТ БРКТ БРТК КРБТ КБРТ ТБРК ТРБК РБТК РБКТ

БКШ БШК ШБК

БЛВК БЛКВ БКВЛ ЛБВК КБЛВ КЛБВ

БЛГН БГНЛ БНГЛ ГЛБН ГБЛН

БЛГР БГРЛ БРГЛ ГРБЛ

БЛДВН НБЛДВ НДЛБВ ВДЛБН ДБВЛН

БЛДЛ ДБЛЛ ДЛБЛ

БЛЖН ЖЛБН НБЛЖ

БЛЗТ БЗЛТ ЗЛБТ ЗБЛТ ЗБТЛ ТБЛЗ

БЛКД БЛДК ДБЛК ДЛБК

БЛКР БРКЛ БРЛК КБЛР КЛБР РБЛК

МКР МРК КРМ КМР РМК РКМ

МКЦ МЦК КМЦ КЦМ ЦКМ

МЛВ МВЛ ЛВМ ВЛМ

МЛВДН НДЛВМ НВЛДМ ВЛДНМ

МЛВТ ВЛТМ ВТЛМ ЛТВМ ТМВЛ ТМЛВ

МЛЗТ МЗЛТ ЗМЛТ ЗТЛМ ЗМТЛ

МЛК МКЛ КМЛ КЛМ ЛМК ЛКМ

МЛКТ МКЛТ МТЛК МТКЛ КМЛТ КЛМТ КЛТМ ЛКМТ

МЛЛ ЛМЛ ЛЛМ

МЛСК МСЛК МСКЛ ЛСКМ ЛКМС КЛСМ КСМЛ КСЛМ СМЛК СМКЛ СЛМК

МЛСНТ МСТЛН МСЛНТ НМСТЛ НСТЛМ НСМТЛ СТМНЛ СМТНЛ СНМЛТ СЛМНТ ТЛСНМ

МЛХ МХЛ ХМЛ ХЛМ ЛХМ ЛМХ

МЛХТ МЛТХ МХЛТ ХМЛТ ТМЛХ ЛМХТ

МЛЦ МЦЛ ЛМЦ ЦЛМ

МЛЧК МЧКЛ КЛЧМ

МЛЧН НМЧЛ

МЛЧТ МЧТЛ МЧЛТ ТЛЧМ

МЛШ МШЛ ШМЛ ШЛМ ЛМШ ЛШМ

ММЛ МЛМ ЛММ

ММР МРМ РММ

ММТ МТМ ТММ

ММЦ МЦМ

ММЧ МЧМ

МНДЛ МЛДН МДЛН ЛДНМ ЛМНД НЛДМ НДЛМ НДМЛ ДМНЛ ДЛМН

МНЖН НМЖН НЖНМ

МНЧ МЧН ЧМН ЧНМ НМЧ НЧМ

МПЛ ПЛМ ПМЛ ЛПМ

МРБ БРМ РБМ

МРВК МРКВ ВКРМ ВРКМ КРМВ КРВМ РКВМ РМКВ РМВК

МРЗМ ЗМРМ РЗММ

МРЛ РМЛ

МРСВ СРВМ СВРМ РСВМ

МРХТ МХРТ МТРХ ХРМТ ТМРХ РТХМ РМХТ

МРЧТ МТРЧ ТРЧМ ЧРТМ РТМЧ

МРШ МШР ШМР ШРМ РШМ РМШ

МРШН МНРШ МШНР НМРШ НШМР НШРМ НРМШ НРШМ ШРНМ ШМРН РМНШ

МРШТ/МРЩ МТРШ МШРТ ТРШМ ТМРШ ТШРМ ШМРТ ШТРМ/ЩРМ

МСВ СВМ СМВ ВСМ

МТРЦ МРТЦ ТРМЦ РМЦТ

МЧК ЧКМ КЧМ КМЧ

МШВ МВШ ШМВ ШВМ

МШК КМШ КШМ ШМК

МШЛН МШНЛ МНШЛ ШМЛН НМЛШ НШМЛ ЛШНМ ЛМНШ

МШНК МКНШ МНКШ МШКН ШКНМ ШМНК ШМКН НКМШ НМШК КНШМ КМНШ

МШХ ШМХ ШХМ

МШЦ МЦШ

МШТ/МЩ МТШ ТШМ ТМШ ШМТ ШТМ/ЩМ

МЩБ БЩМ БМЩ

МЩХ МХЩ ШТХМ/ЩХМ

НГДВ НДГВ НДВГ ВДНГ ВДГН ДВГН ГВНД

СВЛШ СЛВШ СЛШВ ВСЛШ ЛСВШ

СНЗМ ЗМСН ЗСНМ ЗСМН МНЗС

СТСТВ ТССТВ
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#11220
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11572
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.201.Сродните Думи 1 година(и), 9 месеци Карма: 25  
201. Списък на Сродните Семейства от Думи/Понятия
Тайните на Сродните Думи/Понятия
Съгласно Съгласуваните Анаграми


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Силата на Думите - Думите на Силата
Дела с Думи - Буквално Казано

Архитектоника на Буквите - Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите - Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта - Речта на Архитектурата.
Геометрията на Буквите - Буквите на Геометрията.
Геометрията на Думите - Думите на Геометрията.
Геометрията на Речта - Речта на Геометрията.
Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Името на Думата - Думата на Името.
Името на Името - Думата на Думата.

Животът на Думите - Заветът на Думите
Животът на Думите - Думите на Живота
Заветът на Думите - Думите на Завета

Дума Дупка прави
Казана Дума - хвърлен Камък
Имаме Думата

Думите са в Нещата и в Дъното на Всичко
Думите са в Нощите и в Дните на Всички

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Сродните Думи/Понятия

Всички Семейства от Еднакви Думи,в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има три и повече Еднакви Съгласни Букви,но редуващи се в различна Последователност,са Семейства от Сродни Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


МКР МРК КРМ КМР РМК РКМ

МКР Макара,Макари,Макар,Мекере,Мокря,Мокър,Мокра,Мокро,Мокри,Мокрее,Мокрея,
Мокрей,Мокря,Мокри(се),Микра,Микро-,Макро-,Микре(юд.Случай),

МРК Мярка,Мерки,Мерак(Желание),Марка,Марки,Мрак,Мрака,Юмрук,Юмрука,Мърка,Мъркай,
Морук(Жаргон,Баща),Морука,Моряк,Моряка,Мерейки,Морейки,Умирайки,

КРМ Карма(Съдба,причинно-следствена Връзка),Кърма(майч.Мляко),Кърмя,Кърми,
Кърма(на Кораб),Корем,Корема,Кореми,Крем,Крема(всякакви Видове Кремове),
Крем(Цвете),Крием,Криеме,Кроим,Кроиме,Укроим,Укроиме,Укорим,Укориме,Укорима,
Укоримо,Укорими,Укоримия,Карам,Караме,Караме(се),Укрием,Укриеме,Укриеме(се),
Крама(Чест),Карама(Достойство,Почести),

КМР Камар(ар.Луна),Камер(т.Луна),Кумару(Девственица),Камера(всички Видове Камери),Камери,
Камара,Камари,Камора(Мафия),Кюмюр(Въглища),Кемер(Ремък,Пояс,Арка,Свод,Дъга на Мост),
Комар,Комара,Комари,Кумар(Хазарт),Кумир,Кумира,Кумири,

РМК Рамка,Рамки,Ремък,Ремъка,Рюмка(Чашка),Ръмейки,

РКМ Rakam(Ракам,Цифра,Число,Количество),
---

МКЦ МЦК КМЦ КЦМ ЦКМ

МКЦ Мекица,Мекици,Макаци(Макак,Маймуна),

МЦК Мацка,Мацки,Муцка,Муцко,Мацайки,

КМЦ Камъци(Камъни),Кумица,Кумици,

КЦМ Кацам,Кацаме,Окуцеем,Окуцееме,Куцам,Куцаме,

ЦКМ Цакам,Цакаме,
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#11234
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11572
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.202.Сродните Думи 1 година(и), 8 месеци Карма: 25  
202. Списък на Сродните Семейства от Думи/Понятия
Тайните на Сродните Думи/Понятия
Съгласно Съгласуваните Анаграми


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Силата на Думите - Думите на Силата
Дела с Думи - Буквално Казано

Архитектоника на Буквите - Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите - Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта - Речта на Архитектурата.
Геометрията на Буквите - Буквите на Геометрията.
Геометрията на Думите - Думите на Геометрията.
Геометрията на Речта - Речта на Геометрията.
Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Името на Думата - Думата на Името.
Името на Името - Думата на Думата.

Животът на Думите - Заветът на Думите
Животът на Думите - Думите на Живота
Заветът на Думите - Думите на Завета

Дума Дупка прави
Казана Дума - хвърлен Камък
Имаме Думата

Думите са в Нещата и в Дъното на Всичко
Думите са в Нощите и в Дните на Всички

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Сродните Думи/Понятия

Всички Семейства от Еднакви Думи,в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има три и повече Еднакви Съгласни Букви,но редуващи се в различна Последователност,са Семейства от Сродни Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


МЛВ МВЛ ЛВМ ВЛМ

МЛВ Мълва,Мълвя,Мълви,Молив,Молива,Моливи,Милва,Милвай,Милува,Милувай,
Мливо(Смляно на Брашно),Умолява,Умолявай,

МВЛ Умувал,Умувала,Умувало,Умували,Умувалия,Умивал,Умивала,Умивало,Умивали,
Умивалия(се),Емвал,Емвала,Емвало,Емвали,Емвалия(се),Омайвал,Омайвала,
Омайвало,Омайвали,Омайвалия,

ЛВМ Ловим,Ловиме,Уловим,Уловиме,Уловиме(се),Улавям,Улавяме,Улавяме(се),
Оливам,Оливаме(се),

ВЛМ Вълмо,Вълма,Овалям,Оваляме,Оваляме(се),Влеем,Влееме,Влееме(се),
Влияем,Влияеме,Влияеме(се),
---

МЛВДН НДЛВМ НВЛДМ ВЛДНМ

МЛВДН Миловиден,Миловидна,Миловидно,Миловидни,Миловидния,

НДЛВМ Надделявам,Надделяваме,Недоловим,Недоловима,Недоловимо,
Недоловими,Недоловимия,

НВЛДМ Неовладяем,Неовладяема,Неовладяемо,Неовладяеми,Неовладяемия,

ВЛДНМ Вледеним,Вледениме,Вледениме(се),
---

МЛВТ ВЛТМ ВТЛМ ЛТВМ ТМВЛ ТМЛВ

МЛВТ Мълвата,Мълвят,Мълвите,Мълвете,Моливът,Моливите,Милват,Милвайте,
Милуват,Милувайте,Умоляват,Умолявайте,Умиляват,Умилявайте(се),
Мливото(Смляното на Брашно),Мливата,

ВЛТМ Влитам,Влитаме,Влетим,Влетиме,

ВТЛМ Вталим,Вталиме(се),Втелим,Втелиме(се),

ЛТВМ Литвам,Литваме,Летувам,Летуваме,

ТМВЛ Отмивал,Отмивала,Отмивало,Отмивали,Отмивалия,Отмивалия(се),

ТМЛВ Отмалява,Отмалявай,
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#11247
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11572
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.203.Сродните Думи 1 година(и), 8 месеци Карма: 25  
203. Списък на Сродните Семейства от Думи/Понятия
Тайните на Сродните Думи/Понятия
Съгласно Съгласуваните Анаграми


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Силата на Думите - Думите на Силата
Дела с Думи - Буквално Казано

Архитектоника на Буквите - Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите - Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта - Речта на Архитектурата.
Геометрията на Буквите - Буквите на Геометрията.
Геометрията на Думите - Думите на Геометрията.
Геометрията на Речта - Речта на Геометрията.
Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Името на Думата - Думата на Името.
Името на Името - Думата на Думата.

Животът на Думите - Заветът на Думите
Животът на Думите - Думите на Живота
Заветът на Думите - Думите на Завета

Дума Дупка прави
Казана Дума - хвърлен Камък
Имаме Думата

Думите са в Нещата и в Дъното на Всичко
Думите са в Нощите и в Дните на Всички

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Сродните Думи/Понятия

Всички Семейства от Еднакви Думи,в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има три и повече Еднакви Съгласни Букви,но редуващи се в различна Последователност,са Семейства от Сродни Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


МЛЗТ МЗЛТ ЗМЛТ ЗТЛМ ЗМТЛ

МЛЗТ Мелезът,Мелезите,

МЗЛТ Мазалият(Мазане),Мазалата,Мазалото,Мазалите,Омазалият,Омазалата,Омазалото,
Омазалите(се),Мазилото(Кремът),Мазилата(Кремовете),Мязалият(Приличалият на),
Мязалата,Мязалото,Мязалите,

ЗМЛТ Замолят,Замолите,Замолете(се),Измолят,Измолите,Измолете,Измилият(Миене),
Измилата,Измилото,Измилите,Измилите(се),Измелият(Метене),Измелата,Измелото,
Измелите,Измелите(се),Заемалият,Заемалата,Заемалото,Заемалите(се),Изземалият,
Изземалата,Изземалото,Изземалите,

ЗТЛМ Затулим,Затулиме,Изтлеем,Изтлееме,

ЗМТЛ Замятал,Замятала,Замятало,Замятали,Замяталия,Измятал,Измятала,
Измятало,Измятали,Измяталия(се),Измитал,Измитала,Измитало,Измитали,
Измиталия(се),Заeмател,Заeмателя,Заeматели,Измътил,Измътила,Измътило,Измътили,
Измътилия,Измътилия(се),
---

МЛК МКЛ КМЛ КЛМ ЛМК ЛКМ

МЛК Мляко,Млека,Мелек(Аггел,Архаггел),Melek(Цар),Маалюк(Същество,Твар),
Малак(Биволче),Milk(Мляко),Малък,Малка,Малко,Малки,Малкия,Млък,Мюльк(Имущество),
Молейки,Молейки(се),Милеейки,Малка(Свещена Мая,Закваска),

МКЛ Макула(Астроном.,Петно),Макули,Мяукал,Мяукала,Мяукало,Мяукали,
Мекал,Мекала,Мекало,Мекали,

КМЛ Камила,Камили,Кимал,Кимала,Кимало,Кимали,Кималия,Окумил,Окумила,
Окумило,Окумили(се),Камелия(Цвете),Камелии,

КЛМ Клеймо,Клейма,Клеймя,Клейми,Клема,Клеми,Килим,Килима,Килими,Клюма,Клюмай,
Оклюма,Оклюмай(се),Калем(Молив),Калема,Калеми,Калем(Присадка),
Кълъм(Косъмът ми),Аклъм(Умът ми),Келиме(Дума),Окалям,Окаляме,Колим,Колиме,

ЛМК Ломейки(Чупейки,Трошейки),Ломейки(се),

ЛКМ Локум,Локума,Локуми,Локма(Хапка,Залък,Парченце),Лакомя,Лакоми(се),
Лаком,Лакома,Лакомо,Лакоми,Лакомия,
---

МЛКТ МКЛТ МТЛК МТКЛ КМЛТ КЛМТ КЛТМ ЛКМТ

МЛКТ Млякото,Млеката,Малкият,Малката,Малкото,Малките,Малакът(Малаче,Биволчето),

МКЛТ Макулата(Астроном.,Петно),Макулите,

МТЛК Металик(Цвят,Оттенък,Ефект,Блясък),Металика,Мотылёк(Бабочка,Пеперуда,Люспестокрили),
Мътилка,

МТКЛ Миткало(Кръшкач),Миткал(Кръшкал),Миткала,Миткало,Миткали,Миткалия,

КМЛТ Камилата,Камилите,Камелията(Цвете),Камелиите,Кималият,Кималата,Кималото,
Кималите,Окумилият(се),Окумилата,Окумилото,Окумилите(се),

КЛМТ Климат,Климата,Климати,Клеймото,Клеймата,Килимът,Килимите,Клюмат,Клюмайте,
Оклюмат,Оклюмайте(се),Каламит,Каламити,Калемът,Калемите,

КЛТМ Клатим,Клатиме,Клатиме(се),

ЛКМТ Локумът,Локумите,Лакомят,Лакомите,Лакомете(се),Лакомият,Лакомата,
Лакомото,Лакомите,
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#11251
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11572
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.204.Сродните Думи 1 година(и), 8 месеци Карма: 25  
204. Списък на Сродните Семейства от Думи/Понятия
Тайните на Сродните Думи/Понятия
Съгласно Съгласуваните Анаграми


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Силата на Думите - Думите на Силата
Дела с Думи - Буквално Казано

Архитектоника на Буквите - Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите - Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта - Речта на Архитектурата.
Геометрията на Буквите - Буквите на Геометрията.
Геометрията на Думите - Думите на Геометрията.
Геометрията на Речта - Речта на Геометрията.
Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Името на Думата - Думата на Името.
Името на Името - Думата на Думата.

Животът на Думите - Заветът на Думите
Животът на Думите - Думите на Живота
Заветът на Думите - Думите на Завета

Дума Дупка прави
Казана Дума - хвърлен Камък
Имаме Думата

Думите са в Нещата и в Дъното на Всичко
Думите са в Нощите и в Дните на Всички

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Сродните Думи/Понятия

Всички Семейства от Еднакви Думи,в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има три и повече Еднакви Съгласни Букви,но редуващи се в различна Последователност,са Семейства от Сродни Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


МЛЛ ЛМЛ ЛЛМ

МЛЛ Молил,Молила,Молило,Молили,Молилия,Молилия(се),Молел,Молела,Молело,
Молели,Молели(се),Мелил,Мелила,Мелило,Мелили,Мелилия,Умилил,Умилила,
Умилило,Умилили,Умилилия(се),Умалил(Смалил),Умалила,Умалило,
Умалили,Умалилия(се),

ЛМЛ Ламела(Пластинка),Ламели,Ломял(Чупел,Разрушавал),Ломяла,Ломяло,
Ломели,Ломил,Ломила,ломило,Ломили,Ломилия,Ломилия(се),

ЛЛМ Аллaам(Бога ми),Люлеем,Люлеем(се),Люлееме,Люлееме(се),Лелеем,Лелееме,
---МЛСК МСЛК МСКЛ ЛСКМ ЛКМС КЛСМ КСМЛ КСЛМ СМЛК СМКЛ СЛМК

МЛСК Молюска,Молюски(Мекотели),Мляска,Мляскай,

МСЛК Мислейки,Мислейки(се),

МСКЛ Мескель(Кръст),Мускул,Мускула,Мускули,Мускал(Мускалче за роз.Масло),Мускали,

ЛСКМ Лъскам,Лъскаме,Ласкаем,Ласкаеме,Ласкаеме(се),

ЛКМС Лакмус,Лакмуса,Лакмуси,

КЛСМ Класим,Класиме,

КСМЛ Окосмил,Окосмила,Окосмило,Окосмили,Окосмилия(се),

КСЛМ Окислим,Окислиме,Окислиме(се),Киселеем,Киселееме,

СМЛК Смилайки,Смилайки(се),

СМКЛ Смукал,Смукала,Смукало,Смукали,Смукалия,

СЛМК Сламка,Сламки,
---

МЛСНТ МСТЛН МСЛНТ НМСТЛ НСТЛМ НСМТЛ СТМНЛ СМТНЛ СНМЛТ СЛМНТ ТЛСНМ

МЛСНТ Мляснат,Мляснете,

МСТЛН Мастилен(Мастило),Мастилена,Мастилено,Мастилени,Мастиления,

МСЛНТ Мисленето,Маслината,Маслините,Масленият,Маслената,Масленото,
Маслените,Умисленият,Умислената,Умисленото,Умислените,

НМСТЛ Наместил,Наместила,Наместило,Наместили,Наместилия,Наместилия(се),

НСТЛМ Настилам,Настиламе,Настелим,Настелиме,

НСМТЛ Насмитал,Насмитала,Насмитало,Насмитали,

СТМНЛ Стъмнало,Стъмнило(се),

СМТНЛ Сметнал,Сметнала,Сметнало,Сметнали,Сметналия,

СНМЛТ Снималият,Снималата,Снималото,Снималите,Снималите(се),Снемалият,
Снемалата,Снемалото,Снемалите,

СЛМНТ Сламеният,Сламената,Сламеното,Сламените,Сломеният,Сломената,
Сломеното,Сломените,

ТЛСНМ Тласнем,Тласнеме,Оттласнем,Оттласнеме(се),
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#11258
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11572
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.205.Сродните Думи 1 година(и), 8 месеци Карма: 25  
205. Списък на Сродните Семейства от Думи/Понятия
Тайните на Сродните Думи/Понятия
Съгласно Съгласуваните Анаграми


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Силата на Думите - Думите на Силата
Дела с Думи - Буквално Казано

Архитектоника на Буквите - Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите - Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта - Речта на Архитектурата.
Геометрията на Буквите - Буквите на Геометрията.
Геометрията на Думите - Думите на Геометрията.
Геометрията на Речта - Речта на Геометрията.
Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Името на Думата - Думата на Името.
Името на Името - Думата на Думата.

Животът на Думите - Заветът на Думите
Животът на Думите - Думите на Живота
Заветът на Думите - Думите на Завета

Дума Дупка прави
Казана Дума - хвърлен Камък
Имаме Думата

Думите са в Нещата и в Дъното на Всичко
Думите са в Нощите и в Дните на Всички

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Сродните Думи/Понятия

Всички Семейства от Еднакви Думи,в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има три и повече Еднакви Съгласни Букви,но редуващи се в различна Последователност,са Семейства от Сродни Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


МЛХ МХЛ ХМЛ ХЛМ ЛХМ ЛМХ

МЛХ Молох(Молок,Цар,Бог),Молех,Молеха(се),Молеха,Мелих,Мелиха,Млях,Мляха,Умалих,
Умалиха,Милеех,Милееха,Умилих,Умилиха,Умилиха(се),Молих,Молиха,Молиха(се),

МХЛ Махало(на Часовник),Махала,Махала(Квартал),Махали,Мухъл,Мухъла,Мухльо,
Михаля(Вятъра),Махал(Махане с Ръка),Махала,Махало,Махали,Махали(се),

ХМЛ Хмел,Хмела,Хамил(Ругал,Ругаел,Хулиганствал),Хамал,Хамала,Хамали,

ХЛМ Хълм,Хълма,Хлам(Вехтории,Парцали),Хулим,Хулиме,Охулим,Охулиме,
Хилим,Хилиме(се),Ухилим,Ухилиме(се),

ЛХМ Аллахъм(Боже,Господи),Елохим(Богове,Сили),Лехем(Хляб),Лахм(Месо),
Леехме,Олеехме,Оляхме(се),Лъхам(Ухая),Лъхаме,

ЛМХ Ломях(Чупех,Разбивах),Ломяха,Ломих,Ломиха,
---

МЛХТ МЛТХ МХЛТ ХМЛТ ТМЛХ ЛМХТ

МЛХТ Малахит(Минерал),Малахита,Мелехте,Мелихте,Умалихте,Умилихте,
Умилихте(се),Молехте,Молехте(се),Молихте,Молихте(се),Милеехте,

МЛТХ Млатих,Млатиха,Млатех,Млатеха,Млатеха(се),

МХЛТ Махалото(Махало на Часовник и т.н),Махалата(Квартала),
Махалите,Мухълът,Мухльото,Махалият,Махалата,Махалото,Махалите(с Ръка),
Махалите(се),

ХМЛТ Хмелът(Хмел),Хамалите,

ТМЛХ Отмалях,Отмаляха,Отмалеех,Отмалееха,

ЛМХТ Ломяхте(Чупехте,Разбивахте),Ломихте,
---МЛЦ МЦЛ ЛМЦ ЦЛМ

МЛЦ Милиция,Малц,Малца,Молец,Молеца,Молци,

МЦЛ Мицел(на Гъби),Мицела,Омацал,Омацала,Омацало,Омацали,Омацалия(се),

ЛМЦ Лимец,Лимеца,

ЦЛМ Целом(Нацяло),Целим,Целиме(се),Уцелим,Уцелиме,Целуем(Целуваме),Оцелеем,Оцелееме,
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#11270
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11572
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.206.Сродните Думи 1 година(и), 8 месеци Карма: 25  
206. Списък на Сродните Семейства от Думи/Понятия
Тайните на Сродните Думи/Понятия
Съгласно Съгласуваните Анаграми


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Силата на Думите - Думите на Силата
Дела с Думи - Буквално Казано

Архитектоника на Буквите - Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите - Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта - Речта на Архитектурата.
Геометрията на Буквите - Буквите на Геометрията.
Геометрията на Думите - Думите на Геометрията.
Геометрията на Речта - Речта на Геометрията.
Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Името на Думата - Думата на Името.
Името на Името - Думата на Думата.

Животът на Думите - Заветът на Думите
Животът на Думите - Думите на Живота
Заветът на Думите - Думите на Завета

Дума Дупка прави
Казана Дума - хвърлен Камък
Имаме Думата

Думите са в Нещата и в Дъното на Всичко
Думите са в Нощите и в Дните на Всички

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Сродните Думи/Понятия

Всички Семейства от Еднакви Думи,в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има три и повече Еднакви Съгласни Букви,но редуващи се в различна Последователност,са Семейства от Сродни Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


МЛЧК МЧКЛ КЛЧМ

МЛЧК Млечка(Растение),Мальчик(Момче),Миличък,Миличка,Миличко,Милички,Миличкия,
Мълчейки,Малечко(Мъничко,Дребосък),

МЧКЛ Мачкал,Мачкала,Мачкало,Мачкали,Мачкали,Омачкал,Омачкала,
Омачкало,Омачкали,Омачкалия(се),

КЛЧМ Кълчим,Кълчиме,Кълчиме(се),Клечим,Клечиме,
---

МЛЧН НМЧЛ

МЛЧН Мълчание,Мълчане,Мълчана(Вода),Млечен,Млечно,Млечна,Млечни,Млечния,Умълчан,
Умълчана,Умълчано,Умълчани,Умълчания,

НМЧЛ Намъчил,Намъчила,Намъчило,Намъчили,Намъчилия,Намъчилия(се),
---

МЛЧТ МЧТЛ МЧЛТ ТЛЧМ

МЛЧТ Мълчат,Мълчите,Мълчете(си),

МЧТЛ Мечтал,Мечтала,Мечтало,Мечтали,Мечталия,Мечтаел,Мечтаела,
Мечтаело,Мечтаели,Мъчител,Мъчителя,Мъчители,

МЧЛТ Мъчилият,Мъчилата,Мъчилото,Мъчилите,Мъчилите(се),

ТЛЧМ Отличим,Отличиме,Отличиме(се),Отлъчим,Отлъчиме,Отлъчиме(се),
---

МЛШ МШЛ ШМЛ ШЛМ ЛМШ ЛШМ

МЛШ Молиш,Молеше,Молеше(се),Милееш,Милееше,Умилиш,Умилеше,Умалиш(Намалиш,Смалиш),
Умалеше,Умалеше(се),Малыш(Малчо,Дете,Дребен,Дребосък),

МШЛ Машалла,Мешал,Мешала,Мешало,Мешали,Мешалия,Мешалия(се),Омешал,Омешала,
Омешало,Омешали,Омешалия,Омешалия(се),Мишле,Мушил,Мушила,Мушило,
Мушили,Мушилия,Мушилия(се),

ШМЛ Шумял,Шумяла,Шумяло,Шумели,Шумоля,Шумоли,

ШЛМ Шaлoм(Cелям,Мир,Здравей),Шлем,Шлема,Ишлеме,Шaлем(юд.Съвършен),

ЛМШ Ломиш,Ломеше,Ломеше(се),

ЛШМ Лишим,Лишиме,Лишиме(се),
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#11284
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11572
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.207.Сродните Думи 1 година(и), 8 месеци Карма: 25  
207. Списък на Сродните Семейства от Думи/Понятия
Тайните на Сродните Думи/Понятия
Съгласно Съгласуваните Анаграми


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Силата на Думите - Думите на Силата
Дела с Думи - Буквално Казано

Архитектоника на Буквите - Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите - Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта - Речта на Архитектурата.
Геометрията на Буквите - Буквите на Геометрията.
Геометрията на Думите - Думите на Геометрията.
Геометрията на Речта - Речта на Геометрията.
Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Името на Думата - Думата на Името.
Името на Името - Думата на Думата.

Животът на Думите - Заветът на Думите
Животът на Думите - Думите на Живота
Заветът на Думите - Думите на Завета

Дума Дупка прави
Казана Дума - хвърлен Камък
Имаме Думата

Думите са в Нещата и в Дъното на Всичко
Думите са в Нощите и в Дните на Всички

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Сродните Думи/Понятия

Всички Семейства от Еднакви Думи,в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има три и повече Еднакви Съгласни Букви,но редуващи се в различна Последователност,са Семейства от Сродни Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---ММЛ МЛМ ЛММ

ММЛ Мамул(Кочан Царевица),Мамула,Мамули,Мамил,Мамила,Мамило,Мамили,Мамилия,

МЛМ Молим,Молиме,Молиме(се),Умалим,Умалиме,Умалиме(се),Умилим,Умилиме,Умилиме(се),

ЛММ Ломим(Чупим),Ломиме,
---

ММР МРМ

ММР Мемоари,Мемори(Памет),Меймур(Чиновник,държ.Служител),Мимар(Архитект),

МРМ Мерим,Мериме,Мериме(се),Уморим,Умориме,Умориме(се),Морим,Мориме,
Умирам,Умираме,Умрем,Умреме,Мрем,Мреме,
---

ММТ МТМ ТММ

ММТ Момата,Момите,Мамут,Мамута,Мамути,Мумията,Мумиите,Мамят,Мамете,
Мамите,Мамите(се),

МТМ Метем,Метеме,Мотаем,Мотаеме,Мотаеме(се),Омотаем,Омотаеме,Омотаеме(се),
Мътим,Мътиме,Мотам(се),Мотаме(се),Умитам,Умитаме(се),

ТММ Тамам(Достатъчно,Цял,Цялостен,Без Загуба,Точен,Готов,Завършен,Точно,Решено,Хубаво,Правилно,Вярно),
Отмием,Отмиеме,
---

ММЦ МЦМ

ММЦ Мамица,Момица,Момици,Мамец(Примамка),Момци(Момък),

МЦМ Мацам,Мацаме,Мацаме(се),Омацам,Омацаме,Омацаме(се),
---

ММЧ МЧМ

ММЧ Мамче(Майче),Момиче,Момче,

МЧМ Мъчим,Мъчиме,Мъчиме(се),
---НГДВ НДГВ НДВГ ВДНГ ВДГН ДВГН ГВНД

НГДВ Негодува,Негодувай,

НДГВ Недъгав,Недъгава,Недъгаво,Недъгави,Недъгавия,

НДВГ Надвиг(Бързо,рязко,стремително,внезапно,взpивно Разместване на земни Пластове),

ВДНГ Веднага,

ВДГН Вдигане,Вдигна,Вдигне,Вдигни,Вдигни(се),

ДВГН Двиганье(Движение),

ГВНД Гювендия(Танцьорка,Пpоститутка,Куpва),
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#11302
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11572
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.208.Сродните Думи 1 година(и), 8 месеци Карма: 25  
208. Списък на Сродните Семейства от Думи/Понятия
Тайните на Сродните Думи/Понятия
Съгласно Съгласуваните Анаграми


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Силата на Думите - Думите на Силата
Дела с Думи - Буквално Казано

Архитектоника на Буквите - Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите - Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта - Речта на Архитектурата.
Геометрията на Буквите - Буквите на Геометрията.
Геометрията на Думите - Думите на Геометрията.
Геометрията на Речта - Речта на Геометрията.
Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Името на Думата - Думата на Името.
Името на Името - Думата на Думата.

Животът на Думите - Заветът на Думите
Животът на Думите - Думите на Живота
Заветът на Думите - Думите на Завета

Дума Дупка прави
Казана Дума - хвърлен Камък
Имаме Думата

Думите са в Нещата и в Дъното на Всичко
Думите са в Нощите и в Дните на Всички

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Сродните Думи/Понятия

Всички Семейства от Еднакви Думи,в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има три и повече Еднакви Съгласни Букви,но редуващи се в различна Последователност,са Семейства от Сродни Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---
МНДЛ МЛДН МДЛН ЛДНМ ЛМНД НЛДМ НДЛМ НДМЛ ДМНЛ ДЛМН

МНДЛ Мандало(на Врата,на Порта),Мандала,Мандалей(Грозд от Скъпоценности),
Мандала(свещено Изображение,Кръг,Диск,Сфера на Обитание на Божествата в Будизма и Индуизма),
Миндаль(Бадем),Мандела(Част от Калейдоскоп),Мандели,Мендиль(Кърпа,Кърпичка),
Миндил(Жаргон,Обиден Епитет),Миндили,

МЛДН Младеене,Мелодиен,Мелодийна,Мелодийно,Мелодийни,Мелодийния,

МДЛН Модулен(Модул),Модулна,Модулно,Модулни,Модулния,
Модален(Глагол изразяващ някаква Зависимост или Отношение),Модална,
Модално,Модални,Модалния,Медленно(Бавно),

ЛДНМ Леденеем,Леденееме,Луднем,Луднеме,

ЛМНД Лимонада,

НЛДМ Наладим(Оправим,Сложим в Ред),Наладиме,

НДЛМ Неделим,Неделима,Неделимо,Неделими,Неделимия,

НДМЛ Надумал(Намислил),Надумал(Уговорил,Убедил),Наддумал(Надприказвал),
Наддумала,Наддумало,Наддумали,Наддумалия,

ДМНЛ Домнуле(рум.Господине),Думнал(Гpъмнал),Думнала,Думнало,Думнали,
Думнали(се),

ДЛМН Долмен,Долмена,Долмени,
---

МНЖН НМЖН НЖНМ

МНЖН Умножение,Множене(Размножаване),Умножен,Умножена,Умножено,Умножени,
Умножения,Манежен,Манежна,Манежно,Манежни,Манежния,

НМЖН Неможене,Неомъжена,Неомъжени,

НЖНМ Нажънем,Нажънеме,
---

МНЧ МЧН ЧМН ЧНМ НМЧ НЧМ

МНЧ Омайниче(Билка),Менче(Менци),Мъниче,

МЧН Мъчение,Мъчения,Мъчене,Мъчен,Мъчена,Мъчено,Мъчени,Мъчно,Мъчна,
Мъчни,Мъчния,Мучене,

ЧМН Чимен(Поляна,Ливада,Морава,Трева),Чумен(Чума),Чумна,Чумно,Чумни,Чумния,

ЧНМ Чиним(Правим),Чиниме,Чиним(Поправяме),

НМЧ Намечу(Набележа),Намъча,Намъчи(се),Немче(Немец),

НЧМ Ночуем(Нощуваме,Прекараме Нощта),
---

МПЛ ПЛМ ПМЛ ЛПМ

МПЛ Ампула,Ампули,Амплоа,

ПЛМ Племе,Плам,Пламя(Пламък),Палома(Гълъб),Палим,Палиме,Палиме(се),Полеем,
Полееме,Полееме(се),Пилеем,Пилееме,Пулим,Пулиме(се),Опулим,Опулиме(се),
Палма,Палми,

ПМЛ Помоля,Помоли,Помоли(се),Поемал,Поемала,Поемало,Поемали,Поемалия,
Помел(Измел),Помела,Помело,Помелия,
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#11312
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11572
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.209.Сродните Думи 1 година(и), 7 месеци Карма: 25  
209. Списък на Сродните Семейства от Думи/Понятия
Тайните на Сродните Думи/Понятия
Съгласно Съгласуваните Анаграми


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Силата на Думите - Думите на Силата
Дела с Думи - Буквално Казано

Архитектоника на Буквите - Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите - Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта - Речта на Архитектурата.
Геометрията на Буквите - Буквите на Геометрията.
Геометрията на Думите - Думите на Геометрията.
Геометрията на Речта - Речта на Геометрията.
Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Името на Думата - Думата на Името.
Името на Името - Думата на Думата.

Животът на Думите - Заветът на Думите
Животът на Думите - Думите на Живота
Заветът на Думите - Думите на Завета

Дума Дупка прави
Казана Дума - хвърлен Камък
Имаме Думата

Думите са в Нещата и в Дъното на Всичко
Думите са в Нощите и в Дните на Всички

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Сродните Думи/Понятия

Всички Семейства от Еднакви Думи,в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има три и повече Еднакви Съгласни Букви,но редуващи се в различна Последователност,са Семейства от Сродни Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


МРБ БРМ РБМ

МРБ Маараба(Мерхаба,Привет,Здравей),Мааребе(Война),Марабу(Птица),

БРМ Брама(Брахма,Бог),Байрам,Байрама,Бурма(Болт,Винт),Бурми,Броим,Броиме,
Броиме(се),Берем,Береме,Борим,Бориме,Бориме(се),Оборим,Обориме,Оберем,Обереме,
Обирам,Обираме,Брама(Порода Кокошки),Бреме,Бръм,Бром(хим.Елемент),
Барам(Пипам,Опипвам),Бараме,Обарам,Обараме,

РБМ Робеем,Робееме,
---

МРВК МРКВ ВКРМ ВРКМ КРМВ КРВМ РКВМ РМКВ РМВК

МРВК Мравка,Мравки,Мръвка,Мръвки,Уморявайки,Уморявайки(се),Мирувайки,

МРКВ Морков,Моркова,Моркови,Мръква(се),Меркaва(юд.Колесница),Марков,
Маркова,Марково,Маркови,Марковия,

ВКРМ Вкарам,Вкараме,

ВРКМ Врякам,Врякаме,

КРМВ Кремове,Кърмови(Кърма на Кораб),Кърмовия,Кремав(Цвят),Кремава,Кремаво,
Кремави,Кремавия,

КРВМ Кривим,Кривиме,Кривиме(се),Криввам,Кривваме,Укривам,Укриваме,Укриваме(се),
Кървим,Кървиме,

РКВМ Реквам(Казвам),Рекваме,Руквам,Рукваме,Ръкувам,Ръкуваме(се),Реквием,Реквиема,

РМКВ Рамков,Рамкова,Рамково,Рамкови,Рамковия,

РМВК Римувайки,Римувайки(се),
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#11341
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11572
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.210.Сродните Думи 1 година(и), 7 месеци Карма: 25  
210. Списък на Сродните Семейства от Думи/Понятия
Тайните на Сродните Думи/Понятия
Съгласно Съгласуваните Анаграми


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Силата на Думите - Думите на Силата
Дела с Думи - Буквално Казано

Архитектоника на Буквите - Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите - Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта - Речта на Архитектурата.
Геометрията на Буквите - Буквите на Геометрията.
Геометрията на Думите - Думите на Геометрията.
Геометрията на Речта - Речта на Геометрията.
Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Името на Думата - Думата на Името.
Името на Името - Думата на Думата.

Животът на Думите - Заветът на Думите
Животът на Думите - Думите на Живота
Заветът на Думите - Думите на Завета

Дума Дупка прави
Казана Дума - хвърлен Камък
Имаме Думата

Думите са в Нещата и в Дъното на Всичко
Думите са в Нощите и в Дните на Всички

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Сродните Думи/Понятия

Всички Семейства от Еднакви Думи,в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има три и повече Еднакви Съгласни Букви,но редуващи се в различна Последователност,са Семейства от Сродни Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


СВЛШ СЛВШ СЛШВ ВСЛШ ВШЛС ЛСВШ

СВЛШ Сваляш,Сваляше,Сваляше(се),Свалиш,Свалеше,

СЛВШ Усилваш,Усилваше.Усилваше(се),Сливаш,Сливаше,Сливаше(се),Славиш,
Славеше,Славеше(се),

СЛШВ Ослушва,Ослушвай(се),

ВСЛШ Вселиш,Вселеше(се),Вслуша,Вслушай(се),Веселиш,Веселеше,Веселеше(се),

ВШЛС Въшляса,Въшлясай,

ЛСВШ Лъсваш,Лъсваше,Лисваш,Лисваше,Олисяваш,Олисяваше,
---

СНЗМ ЗМСН ЗСНМ ЗСМН МНЗС

CНЗМ Сиoнизъм,Сиoнизма,Снизим,Снизиме(се),

ЗМСН Замесен,Замесена,Замесено,Замесени,Замесения,

ЗСНМ Заснема,Заснемай,Засунем(Пъхнем),

ЗСМН Засмян,Засмяна,Засмяно,Засмени,Засмения,За-Смяна,

МНЗС Мензис(Менструация),Мензиса,
---

СТСТВ ТССТВ

СТСТВ Естество,

ТССТВ Отсъствие,Отсъствия,Отсъства,Отсъствай,От-Състава,
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#11359
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11572
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.211.Сродните Думи 1 година(и), 6 месеци Карма: 25  
211. Списък на Сродните Семейства от Думи/Понятия
Тайните на Сродните Думи/Понятия
Съгласно Съгласуваните Анаграми


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Силата на Думите - Думите на Силата
Дела с Думи - Буквално Казано

Архитектоника на Буквите - Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите - Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта - Речта на Архитектурата.
Геометрията на Буквите - Буквите на Геометрията.
Геометрията на Думите - Думите на Геометрията.
Геометрията на Речта - Речта на Геометрията.
Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Името на Думата - Думата на Името.
Името на Името - Думата на Думата.

Животът на Думите - Заветът на Думите
Животът на Думите - Думите на Живота
Заветът на Думите - Думите на Завета

Дума Дупка прави
Казана Дума - хвърлен Камък
Имаме Думата

Думите са в Нещата и в Дъното на Всичко
Думите са в Нощите и в Дните на Всички

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Сродните Думи/Понятия

Всички Семейства от Еднакви Думи,в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има три и повече Еднакви Съгласни Букви,но редуващи се в различна Последователност,са Семейства от Сродни Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


МРЗМ ЗМРМ РЗММ

МРЗМ Маразм(псих.Изтощение,Угасване,Затъпяване,Слабоумие),Миризма,Миризми,
Мразим,Мразиме,Мразиме(се),Маризим(Бием),Маризиме,Маризиме(се),

ЗМРМ Измерим,Измериме,Замерим,Замериме,Замерям,Замеряме,Замрем,Замреме,
Измирам,Измираме,Измрем,Измреме,Изморим,Измориме,Измориме(се),Замирам,Замираме,

РЗММ Разумом(с Разум,Разумно),Размием,Размиеме,
---

МРЛ РМЛ

МРЛ Морал,Морала,Мерило,Мораль(Дух,Настроение),Мерил,Мерила,Мерило,Мерили,Мерилия,
Мерло(Грозде,Вино),Марля,Марли,Умрял,Умряла,Умряло,Умрели,Умрелия,Уморил,Уморила,
Уморило,Уморили,Уморилия,Уморилия(се),Марал(Елен),Марали,Маруля,Марули,

РМЛ Ръмял,Ръмяла,Ръмяло,Ръмели,
---

МРСВ СРВМ СВРМ РСВМ

МРСВ Мърсува,Мърсувай,Омърсява,Омърсявай,Омирисва,Омирисвай,
Мирясва,Мирясвай,

СВРМ Сверим,Свериме,Свирам,Свираме,Свираме(се),Сварим,Свариме,Свариме(се),

СРВМ Сривам,Сриваме,Сриваме(се),Сурвам,Сурваме,Сурваме(се),

РСВМ Орисвам,Орисваме,Ръсвам,Ръсваме,Оросявам,Оросяваме,Рисувам,Рисуваме,
---

МРФН ФРМН НРФМ НФРМ

МРФН Аморфен,Аморфна,Аморфно,Аморфни,Аморфния,Марафон(Маратон),Морфин,Морфина,

ФРМН Феромон,Феромона,Феромони,Фермион(елемент.Частици),Фермиона,Фермиони,
Оформяне,Оформен,Оформена,Оформено,Оформени,Оформения,Формен,Формена,
Формено,Формени,Формения,Фирмен,Фирмена,Фирмено,Фирмени,Фирмения,Форумен,
Форумна,Форумно,Форумни,Форумния,

НРФМ Наръфам,Наръфаме,

НФРМ Inform(Информ,Осведомявам,Уведомявам,Съобщавам,Информирам,Правя Донесение),
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#11377
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11572
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.212.Сродните Думи 1 година(и), 6 месеци Карма: 25  
212. Списък на Сродните Семейства от Думи/Понятия
Тайните на Сродните Думи/Понятия
Съгласно Съгласуваните Анаграми


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Силата на Думите - Думите на Силата
Дела с Думи - Буквално Казано

Архитектоника на Буквите - Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите - Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта - Речта на Архитектурата.
Геометрията на Буквите - Буквите на Геометрията.
Геометрията на Думите - Думите на Геометрията.
Геометрията на Речта - Речта на Геометрията.
Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Името на Думата - Думата на Името.
Името на Името - Думата на Думата.

Животът на Думите - Заветът на Думите
Животът на Думите - Думите на Живота
Заветът на Думите - Думите на Завета

Дума Дупка прави
Казана Дума - хвърлен Камък
Имаме Думата

Думите са в Нещата и в Дъното на Всичко
Думите са в Нощите и в Дните на Всички

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Сродните Думи/Понятия

Всички Семейства от Еднакви Думи,в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има три и повече Еднакви Съгласни Букви,но редуващи се в различна Последователност,са Семейства от Сродни Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


МРХТ МХРТ МТРХ ХРМТ ТМРХ РТХМ РМХТ

МРХТ Мерехте,Мерихте,Мерихте(се),Умирихте,Умирихте(се),Уморихте,Уморихте(се),
Умирахте,Умряхте,

МХРТ Мехурът,Мехурите,Мохерът(Мохер),

МТРХ Матирах,Матираха,Мутирах,Мутираха,

ХРМТ Храмът,Хермата,Хермите(Херма,Герма,Стълб,Колона),

ТМРХ Тимарех,Тимареха,Отморих,Отмориха(се),Отмирах,Отмираха,Отмряха,

РТХМ Ритахме,Ритахме(се),

РМХТ Ръмяхте,
---

МРЧТ МТРЧ ТРЧМ ЧРТМ РТМЧ

МРЧТ Омрачат,Омрачите,Омрачете,Морячето,Морячета,

МТРЧ Метърче(Метър),Матраче(Матрак),

ТРЧМ Търчим,Търчиме,Отричам,Отричаме,Отричаме(се),Отречем,Отречеме,Отречеме(се),

ЧРТМ Чертаем,Чертаеме,Очертаем,Очертаеме,

РТМЧ Ритъмче(Ритъм),
---

МРШ МШР ШМР ШРМ РШМ РМШ

МРШ Мърша,Мърши,Мириша,Мирише,Мириши,Марш,Марша,Умреш,Умреше,Умираш,Умираше,
Мреш,Мреше,Мориш,Мореше,Умориш,Умореше,Умореше(се),Мериш,Мереше,Мереше(се),
Мреш,Мреше,

МШР Мешeре(цигaнско така наречено Съдилище),Мишура(Сърма,лъскава Нишка),
Мишура(фалшив,външен Блясък),

ШМР Шумери(Народ),Шамар,Шамара,Шамари,Ошамаря,Ошамари,Шoмер(юд.Страж),

ШРМ Ашрам,Ашрама,Ширим(се),Шириме(се),Шрам(Белег),Ширма(Параван),
Уширим(Разширим),Ушириме,Шарим,Шариме,Шариме(се),

РШМ Решим,Решиме,Рушим,Рушиме,Решем(Ресане),Решеме,Решеме(се),
Оорашиим(Занимавам се със),Яръшма(Състезание),

РМШ Ръмиш,Ръмеше,
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#11385
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11572
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.213.Сродните Думи 1 година(и), 6 месеци Карма: 25  
213. Списък на Сродните Семейства от Думи/Понятия
Тайните на Сродните Думи/Понятия
Съгласно Съгласуваните Анаграми


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Силата на Думите - Думите на Силата
Дела с Думи - Буквално Казано

Архитектоника на Буквите - Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите - Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта - Речта на Архитектурата.
Геометрията на Буквите - Буквите на Геометрията.
Геометрията на Думите - Думите на Геометрията.
Геометрията на Речта - Речта на Геометрията.
Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Името на Думата - Думата на Името.
Името на Името - Думата на Думата.

Животът на Думите - Заветът на Думите
Животът на Думите - Думите на Живота
Заветът на Думите - Думите на Завета

Дума Дупка прави
Казана Дума - хвърлен Камък
Речено - Сторено
Имаме Думата

Думите са в Нещата и в Дъното на Всичко
Думите са в Нощите и в Дните на Всички

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Сродните Думи/Понятия

Всички Семейства от Еднакви Думи,в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има три и повече Еднакви Съгласни Букви,но редуващи се в различна Последователност,са Семейства от Сродни Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


МРШН МНРШ МШНР НМРШ НШМР НШРМ НРМШ НРШМ ШРНМ ШМРН РМНШ

МРШН Миришене,

МНРШ Миниpаш,Миниpаше,

МШНР Машинария,Машинарии,

НМРШ Намериш,Намереше,Намираш,Намираше,Намираше(се),

НШМР Нашамаря,Нашамари,

НШРМ Нашарим,Нашариме,

НРМШ Нарамиш,Нарамеше,

НРШМ Нарушим,Нарушиме,Нерушим,Нерушима,Нерушимо,Нерушими,Нерушимия,
Нерешим,Нерешима,Нерешимо,Нерешими,Нерешимия,

ШРНМ Ширнем,Ширнеме(се),

ШМРН Шамарене,Ошамарен,Ошамарена,Ошамарено,Ошамарени,Ошамарения,

РМНШ Руменееш,Руменееше,
---

МРШТ/МРЩ МТРШ МШРТ ТРШМ ТМРШ ТШРМ ШМРТ ШТРМ/ЩРМ

МРШТ/МРЩ Маршът,Мършата,Мършите,Морешет(юд.Наследие),Миришат,Миришете,
Умиришат,Умиришете,Умиришете(се),Мръщя,Мръщи(се),Умиращ,Умираща,Умиращо,
Умиращи,Умиращия,

МТРШ Матираш,Матираше,Мутираш,Мутираше,

МШРТ Мешeрето(Мешeре,цигaнско така наречено Съдилище),Мешeрета,

ТРШМ Трошим,Трошиме,Тарашим,Тарашиме,

ТМРШ Отмориш,Отмореше,Отмаряш,Отмаряше,Отмираш,Отмираше,Отмреш,Отмреше,

ТШРМ Туширам,Тушираме,

ШМРТ Шумерите(Народ),Шамарът,Шамарите,Ошамарят,Ошамарите,

ШТРМ/ЩРМ Шторм(Буря,Ураган),Шторма,Щурм,Щурма,Шутирам,Шутираме,
---

МСВ СВМ СМВ ВСМ

МСВ Масив,Масива,Масиви,Масов,Масова,Масово,Масови,Масовия,
Омесва,Омесвай,Мусове(Мус),

СВМ Усвоим,Усвоиме,Свием,Свиеме,Свиеме(се),Сивеем,Сивееме,

СМВ Осмива,Осмивай,

ВСМ Восемь(Осем),Восмой(Осми),Весьма(Твърде,Много),Всем(На Всички),Висим,Висиме,
Увесим,Увесиме,Весим(Тежим),Въсим,Въсиме(се),
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#11390
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11572
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.214.Сродните Думи 1 година(и), 5 месеци Карма: 25  
214. Списък на Сродните Семейства от Думи/Понятия
Тайните на Сродните Думи/Понятия
Съгласно Съгласуваните Анаграми


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Силата на Думите - Думите на Силата
Дела с Думи - Буквално Казано

Архитектоника на Буквите - Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите - Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта - Речта на Архитектурата.
Геометрията на Буквите - Буквите на Геометрията.
Геометрията на Думите - Думите на Геометрията.
Геометрията на Речта - Речта на Геометрията.
Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Името на Думата - Думата на Името.
Името на Името - Думата на Думата.

Животът на Думите - Заветът на Думите
Животът на Думите - Думите на Живота
Заветът на Думите - Думите на Завета

Дума Дупка прави
Казана Дума - хвърлен Камък
Речено - Сторено
Имаме Думата

Думите са в Нещата и в Дъното на Всичко
Думите са в Нощите и в Дните на Всички

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Сродните Думи/Понятия

Всички Семейства от Еднакви Думи,в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има три и повече Еднакви Съгласни Букви,но редуващи се в различна Последователност,са Семейства от Сродни Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


МТРЦ МРТЦ ТРМЦ РМЦТ

МТРЦ Матрица,Матрици,Материци(Материк,Континент),Матраци,

МРТЦ Мертеци(Мертек,Меетек),

ТРМЦ Тримца(Трима,Троица),Търмъци(Търмък,Гребло),

РМЦТ Ремъците(Ремък,Каиш),
---

МЧК ЧКМ КЧМ КМЧ

МЧК Мечка,Мечки,Мечок,Мечока,Мачка(Котка),Мачка,Мачкай,Омачка,Омачкай,

ЧКМ Чакам,Чакаме,Чукам,Чукаме,Очукам,Очукаме,Ачкъм(Ключът ми),Ичким(Пиенето ми),
Чакъм(Ножчето ми),

КЧМ Качим,Качиме,Качиме(се),Окачим,Окачиме,Кичим,Кичиме,Кичиме(се),
Окичим,Окичиме,Окичиме(се),

КМЧ Камъче,
---

МШВ МВШ ШМВ ШВМ

МШВ Мушва,Мушвай,Мушвай(се),Омешва(Смесва),Омешвай,Омешвай(се),

МВШ Умуваш,Умуваше,Умиваш,Умиваше,Умиваше(се),Омайваш,Омайваше,Емваш,Емваше,

ШМВ Шумове,

ШВМ Шавам,Шаваме,Ушивам,Ушиваме,
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#11405
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11572
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.215.Сродните Думи 1 година(и), 5 месеци Карма: 25  
215. Списък на Сродните Семейства от Думи/Понятия
Тайните на Сродните Думи/Понятия
Съгласно Съгласуваните Анаграми


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Силата на Думите - Думите на Силата
Дела с Думи - Буквално Казано

Архитектоника на Буквите - Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите - Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта - Речта на Архитектурата.
Геометрията на Буквите - Буквите на Геометрията.
Геометрията на Думите - Думите на Геометрията.
Геометрията на Речта - Речта на Геометрията.
Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Името на Думата - Думата на Името.
Името на Името - Думата на Думата.

Животът на Думите - Заветът на Думите
Животът на Думите - Думите на Живота
Заветът на Думите - Думите на Завета

Дума Дупка прави
Казана Дума - хвърлен Камък
Речено - Сторено
Имаме Думата

Думите са в Нещата и в Дъното на Всичко
Думите са в Нощите и в Дните на Всички

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Сродните Думи/Понятия

Всички Семейства от Еднакви Думи,в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има три и повече Еднакви Съгласни Букви,но редуващи се в различна Последователност,са Семейства от Сродни Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


МШК КМШ КШМ ШМК

МШК Мишка,Мишки,Мишок,Мишока,Мушка,Мушки,Мешка(Торба),Мешки,Мушкай,

КМШ Кумаш(Тъкан,Плат),Камъш(Тръстика),Камъша,Комшу,Комшия,Комшии,
Окумуш(Чел,Начетен Човек),Кимаш,Кимаше,

КШМ Акшам(Вечер),Кушаем(Ядем,Хапваме си),

ШМК Яшамак(Живеене,Живот),Яшмaк(Покривало),Иишимик(Извара),Шумка,Шумки,Шумейки,
---

МШЛН МШНЛ МНШЛ ШМЛН НМЛШ НШМЛ ЛШНМ ЛМНШ

МШЛН Мышление(Мислене),Умишлен,Умишлена,Умишлено,Умишлени,Умишления,

МШНЛ Мушнал,Мушнала,Мушнало,Мушнали,Мушналия,Мушналия(се),

МНШЛ Уменьшил(Намалил),

ШМЛН Шумолене,Шмулене(Обезлистяване),Ошмулен(Обезлистен),Ошмулено,
Ошмулени,Ошмуления,

НМЛШ Намалиш,Намаляш,Намаляше,Намаляше(се),Намалеше,Намалееше,

НШМЛ Нашумял,Нашумяла,Нашумяло,Нашумели,Нашумелия,

ЛШНМ Люшнем,Люшнеме,Люшнеме(се),Лашнем,Лашнеме,

ЛМНШ Лумнеш,Лумнеше,
---

МШНК МКНШ МНКШ МШКН ШКНМ ШМНК ШМКН НКМШ НМШК КНШМ КМНШ

МШНК Машинка,Машинки,Мошеник,Мошеника,

МКНШ Мъкнеш,Мъкнеше,Мъкнеше(се),

МНКШ Мънкаш,Мънкаше,Менкаш,Менкаше,

МШКН Мушкане,

ШКНМ Шукнем,Шукнеме,

ШМНК Шуменка,Шуменки,

ШМКН Шумкане(Шумолене),

НКМШ Накумиш,Накумеше(се),

НМШК Намушка,Намушкай,

КНШМ Конушиим(Приказвам,Разговарям),Конушма(Не говори),

КМНШ Кимнеш,Кимнеше,Окаменееш,Окаменееше,
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#11415
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11572
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.216.Сродните Думи 1 година(и), 5 месеци Карма: 25  
216. Списък на Сродните Семейства от Думи/Понятия
Тайните на Сродните Думи/Понятия
Съгласно Съгласуваните Анаграми


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Силата на Думите - Думите на Силата
Дела с Думи - Буквално Казано

Архитектоника на Буквите - Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите - Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта - Речта на Архитектурата.
Геометрията на Буквите - Буквите на Геометрията.
Геометрията на Думите - Думите на Геометрията.
Геометрията на Речта - Речта на Геометрията.
Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Името на Думата - Думата на Името.
Името на Името - Думата на Думата.

Животът на Думите - Заветът на Думите
Животът на Думите - Думите на Живота
Заветът на Думите - Думите на Завета

Дума Дупка прави
Казана Дума - хвърлен Камък
Речено - Сторено
Имаме Думата

Думите са в Нещата и в Дъното на Всичко
Думите са в Нощите и в Дните на Всички

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Сродните Думи/Понятия

Всички Семейства от Еднакви Думи,в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има три и повече Еднакви Съгласни Букви,но редуващи се в различна Последователност,са Семейства от Сродни Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


МШХ ШМХ ШХМ

МШХ Мaшиах(юд.Месия),Муших,Мушиха,Мушех,Мушеха,Омешах(Омесих,Забърках,Смесих се),
Омешаха,Омешаха(се),Мешех(се,Бърках се),Мешаха(се),

ШМХ Шумях,Шумяха,

ШХМ Шиехме,Шихме,Ушиехме,Ушихме,
---

МШЦ МЦШ

МШЦ Мушица,Мушици,Мишци(Мускули),Мишоци,

МЦШ Мацаш,Мацаше,Омацаш,Омацаше,Омацаше(се),
---

МШТ/МЩ МТШ ТШМ ТМШ ШМТ ШТМ/ЩМ

МШТ/МЩ Мощ,Мощи,Умеещ,Умееща,Умеещо,Умеещи,Умеещия,Имащ,Имаща,Имащо,Имащи,Имащия,
Миещ,Миеща,Миещи,Миещо,Миещия,Миещия(се),Маещ,Маеща,Маещо,Маещи,Маещия(се),
Машата,Машите,Мешают(Пречат),Машут(Ръкомахат),Омешат,Омешайте,Омешайте(се),
Мушат(Промушват),Мушите,Мушете,Мешат(Бъркат се,Месят се),Мешите,Мешете(се),
Омешат(Омесят,Смесят),Омешите,Омешете(се),Мишият,Мишата,Мишото,Мишите,

МТШ Метеш,Метеше,Ометеш,Ометеше,Ометеше(се),Омиташ,Омиташе,Омиташе(се),
Мътиш,Мътеше,Мяташ,Мяташе,Мяташе(се),Омотаеш,Омотаеше,Омотаеше(се),
Моташ,Моташе(се),Мотаеш,Мотаеше,Мотаеше(се),

ТШМ Тешим(Утешаваме),Тешиме,Утешим,Утешиме,Утешиме(се),Тушим(Гасиме),Ташиим(Нося),

ТМШ Отмиеш,Отмиеше,Отмиеше(се),Отимаш,Отимаше,

ШМТ Шумата(Шума,Листа),Шумът,Шумят,Шумите,Шумете,Шемет,Шемета,Шамата(Веселба),
Шамата(Успокояване на Ума в Будизма),Шамта(арам.Табу,Забрана),
Шмoт(юд.Имена),Шмата(юд.Парцал),Шмата(Шматка,Курва,Курвенски),

ШТМ/ЩМ Щем(Искаме),Щеме,Щом,Щам(биолог.Термин,Щамове),Щим(музикален Термин),
Шетам,Шетаме,Ошетам,Ошетаме,
---

МЩБ БЩМ БМЩ

МЩБ Мащаб,Мащаба,Мащаби,

БЩМ Обещаем,Обещаеме,

БМЩ Обемащ,Обемаща,Обемащо,Обемащи,Обемащия,
---

МЩХ МХЩ ШТХМ/ЩХМ

МЩХ Мащеха,Мащехи,

МХЩ Махащ,Махаща,Махащо,Махащи,Махащия,Махащия(се),

ШТХМ/ЩХМ Шетахме,Щяхме,
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#11419
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11572
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.217.Сродните Думи 1 година(и), 5 месеци Карма: 25  
217. Списък на Сродните Семейства от Думи/Понятия
Тайните на Сродните Думи/Понятия
Съгласно Съгласуваните Анаграми


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Силата на Думите - Думите на Силата
Дела с Думи - Буквално Казано

Архитектоника на Буквите - Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите - Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта - Речта на Архитектурата.
Геометрията на Буквите - Буквите на Геометрията.
Геометрията на Думите - Думите на Геометрията.
Геометрията на Речта - Речта на Геометрията.
Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Името на Думата - Думата на Името.
Името на Името - Думата на Думата.

Животът на Думите - Заветът на Думите
Животът на Думите - Думите на Живота
Заветът на Думите - Думите на Завета

Дума Дупка прави
Казана Дума - хвърлен Камък
Речено - Сторено
Имаме Думата

Думите са в Нещата и в Дъното на Всичко
Думите са в Нощите и в Дните на Всички

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Сродните Думи/Понятия

Всички Семейства от Еднакви Думи,в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има три и повече Еднакви Съгласни Букви,но редуващи се в различна Последователност,са Семейства от Сродни Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


ББР БРБ

ББР Бобър,Бобъра,Бобри,Бъбря,Бъбри,Бьобер(Пипер),

БРБ Борба,Борби,Бараба(Каменар,Трошач на Камъни за Настилка),
---

БВК БКВ КВБ КБВ

БВК Бивак,Бивака,Обувка,Обувки,Обувайки,Обувайки(се),Бавейки,Бавейки(се),
Убивайки,Убивайки(се),Бoевик(Боец),Бoевика,

БКВ Буква,Букви,Обков,Окова,Обкови,Буков,Букова,Буково,Букови,Буковия,
Обиква,Обиквай,Бикове,Бекове(Защитници),

КВБ Ковбой(Каубой),Ковбоя,Ковбои,

КБВ Кубове,
---

БВН БНВ НБВ

БВН Бивна,Бивни,Убиване,Бавене,Обайване,Обвиня,Обвини,Бавен,Бавна,Бавно,Бавни,
Бавния,Обуване,Обувен,Обувна,Обувно,Обувни,Обувния,

БНВ Обнова,Обновя,Обнови,Обнови(се),Бонове,

НБВ Набива,Набивай,Набавя,Набавяй,Набави,
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#11427
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11572
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.218.Сродните Думи 1 година(и), 5 месеци Карма: 25  
218. Списък на Сродните Семейства от Думи/Понятия
Тайните на Сродните Думи/Понятия
Съгласно Съгласуваните Анаграми


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Силата на Думите - Думите на Силата
Дела с Думи - Буквално Казано

Архитектоника на Буквите - Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите - Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта - Речта на Архитектурата.
Геометрията на Буквите - Буквите на Геометрията.
Геометрията на Думите - Думите на Геометрията.
Геометрията на Речта - Речта на Геометрията.
Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Името на Думата - Думата на Името.
Името на Името - Думата на Думата.

Животът на Думите - Заветът на Думите
Животът на Думите - Думите на Живота
Заветът на Думите - Думите на Завета

Дума Дупка прави
Казана Дума - хвърлен Камък
Речено - Сторено
Имаме Думата

Думите са в Нещата и в Дъното на Всичко
Думите са в Нощите и в Дните на Всички

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Сродните Думи/Понятия

Всички Семейства от Еднакви Думи,в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има три и повече Еднакви Съгласни Букви,но редуващи се в различна Последователност,са Семейства от Сродни Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


БГЛ БЛГ ГЛБ ГБЛ

БГЛ Бягал,Бягала,Бягало,Бягали,Бигъл(Порода Кучета),

БЛГ Болга(Благо),Благо,Блага,Благ,Благи,Благия,Белег,Белега,Бильги(Знание),
Облага,Облаги,Обляга,Облягай(се),Белуга(Риба),Облог,Облога,Булуг(Зрелост),
Бьольге(Сфера,Област,Окръг,Район,Сектор,Зона,Пояс),Биология,Бельге(Документ),

ГЛБ Гълъб,Гълъба,Гълъби,Голубое(Светлосиньо),Галиб(Победител),Галиба(Май,че,Може би),
Глоба,Глоби,Глоби(Глобявай),Глыба(Разлом),Глыбы(Сини Камъни,Морени),

ГБЛ Габала(Капала,Ритуална Чаша),Гибел,Губил,Губила,Губило,Губили,Губилия,
---

БГН ГБН НБГ

БГН Богиня,Богини,Бягане,Байгън(Прекалено,В повече),Убегна,Убегне,Убегни,
Бъгна,Бъгне,Бъгни,Бугюн(Днес),

ГБН Гьобеен(Пъпът ти),Губене,Гъбен,Гъбена,Гъбено,Гъбени,Гъбни,Гъбния,

НБГ Набег,Набега,
---

БГТ ГБТ

БГТ Богът,Бягат,Бягайте,Богат,Богата,Богато,Богати,Богатия,Багета,Багети,Бъгита,
Багет(р.Рамка на Картина),Богатея,Богатее,Богатей,

ГБТ Гъбата,Гъбите,Губят,Губите,Губете,
---

БГТР БГРТ БРГТ ГРБТ ГБРТ РБТГ

БГТР Багатур,Багатура,Багатури,Богатир,Богатира,Богатири,

БГРТ Бугарите(Българите),Баграта,Багрите,Обагрят,Обагрите,Обагрете,
Багерът,Багерите,

БРГТ Брегът,Бургията,Бургиите,

ГРБТ Гробът,Гърбът,Грабят,Грабете,Грабите,Ограбят,Ограбете,Ограбите,Гребат,Гребете,
Гърбат,Гърбата,Гърбато,Гърбати,Гърбатия,

ГБРТ Габърът(Дърво),Габърите,Гюбрето,Гъбарят,Гъбарите,
Губерът,Губерите,

РБТГ Работяга,Работяги,
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#11438
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11572
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.219.Сродните Думи 1 година(и), 5 месеци Карма: 25  
219. Списък на Сродните Семейства от Думи/Понятия
Тайните на Сродните Думи/Понятия
Съгласно Съгласуваните Анаграми


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Силата на Думите - Думите на Силата
Дела с Думи - Буквално Казано

Архитектоника на Буквите - Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите - Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта - Речта на Архитектурата.
Геометрията на Буквите - Буквите на Геометрията.
Геометрията на Думите - Думите на Геометрията.
Геометрията на Речта - Речта на Геометрията.
Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Името на Думата - Думата на Името.
Името на Името - Думата на Думата.

Животът на Думите - Заветът на Думите
Животът на Думите - Думите на Живота
Заветът на Думите - Думите на Завета

Дума Дупка прави
Казана Дума - хвърлен Камък
Речено - Сторено
Имаме Думата

Думите са в Нещата и в Дъното на Всичко
Думите са в Нощите и в Дните на Всички

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Сродните Думи/Понятия

Всички Семейства от Еднакви Думи,в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има три и повече Еднакви Съгласни Букви,но редуващи се в различна Последователност,са Семейства от Сродни Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---
БДМ МБД ДБМ

БДМ Бъдем,Бъдеме,Будим,Будиме,Будиме(се),Обидим,Обидиме,Обидиме(се),Бадем(Ядка),
Бадема,Бадеми,Убодем,Убодеме,Убодеме(се),Бодем,Бодеме,

МБД Мoбед,Мoбеда,Мoбеди,

ДБМ Добием,Добиеме,Дъбим,Дъбиме,Доубием,Доубиеме,
---

БДНН НБДН НДБН ДБНН

БДНН Бъднина(Бъдеще),Бъднини,Обединение,Обединения,Беднеене,Обeднен(Урaн и т.н),
Обeднена,Обeднено,Обeднени,Обeднения,Обединен,Обединена,Обединено,Обединени,

НБДН Набеден,Набедена,Набедено,Набедени,Набедения,Набоден,Набодена,Набодено,
Набодени,Набодения,

НДБН Неудобен,Неудобна,Неудобно,Неудобни,Неудобния,Недъбен,Недъбена(Кожа),
Недъбено,Недъбени,Недъбения,

ДБНН Дебнене,
---БЖР БРЖ РЖБ ЖБР ЖРБ

БЖР Божур(Цвете),Божура,Божури,Абажур,Абажура,Абажури,

БРЖ Буржоа,Буржуи,Биржа(Борса),Бараж,Баража,Баражи,Бърже(Бързо),Обрежа,Обреже,
Обрежи,Баржа(Вид Кораб,Шлеп),Баржи,

РЖБ Рожба,Рожби,Рожбо,

ЖБР Жабуря,Жабури(се),Жабар,Жабаря,Жабари,

ЖРБ Жребий,Жребия,Жребии,Ожребя,Ожреби(се),
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#11442
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11572
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.220.Сродните Думи 1 година(и), 5 месеци Карма: 25  
220. Списък на Сродните Семейства от Думи/Понятия
Тайните на Сродните Думи/Понятия
Съгласно Съгласуваните Анаграми


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Силата на Думите - Думите на Силата
Дела с Думи - Буквално Казано

Архитектоника на Буквите - Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите - Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта - Речта на Архитектурата.
Геометрията на Буквите - Буквите на Геометрията.
Геометрията на Думите - Думите на Геометрията.
Геометрията на Речта - Речта на Геометрията.
Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Името на Думата - Думата на Името.
Името на Името - Думата на Думата.

Животът на Думите - Заветът на Думите
Животът на Думите - Думите на Живота
Заветът на Думите - Думите на Завета

Дума Дупка прави
Казана Дума - хвърлен Камък
Речено - Сторено
Имаме Думата

Думите са в Нещата и в Дъното на Всичко
Думите са в Нощите и в Дните на Всички

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Сродните Думи/Понятия

Всички Семейства от Еднакви Думи,в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има три и повече Еднакви Съгласни Букви,но редуващи се в различна Последователност,са Семейства от Сродни Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


БЗЛВ БЗВЛ БЛЗВ ЗЛБВ ЗБЛВ ЗБВЛ ВЗЛБ

БЗЛВ Боязлив,Боязлива,Боязливо,Боязливи,Боязливия,Бъзлив(Страхлив),
Бъзлива,Бъзливо,Бъзливи,Бъзливия,Бозоляво(Бежово),

БЗВЛ Безволие,

БЛЗВ Близва,Близвай,Облизва,Облизвай,Облизвай(се),Белязва,Белязвай,

ЗЛБВ Залюбва,Залюбвай,Озлобява,Озлобявай(се),

ЗБЛВ Избелва,Избелвай,Избелвай(се),Забелва,Забелвай,Забулва,Забулвай,
Забулвай(се),Заболява,Заболявай,

ЗБВЛ Забавил,Забавила,Забавило,Забавили,Забавилия,Забавилия(се),
Забивал,Забивала,Забивало,Забивали,Избивал,Избивала,Избивало,Избивали,
Избивали(се),Избавил,Избавила,Избавило,Избавили,Избавили(се),

ВЗЛБ Възлюбя,Възлюби,
---

БЗЛК БЗКЛ БЛЗК ЗЛБК ЗБЛК

БЗЛК Базилика,Базилики,Безлик,Безлика,Безлико,Безлики,Безликия,

БЗКЛ Бъзикал,Бъзикала,Бъзикало,Бъзикали,Бъзикалия(се),

БЛЗК Белязка(Белег),Белязки,Близък,Близка,Близко,Близки,Близкия,Билеезик(Гривна),

ЗЛБК Злобеейки,

ЗБЛК Изблик,Изблика,Заблика,Забликай,
---

БЗМ ЗБМ

БЗМ Безумие,Безумия,Обзема,Обземай,Бозаем,Бозаеме,Бизим(Наше),
Бозиим(Развалям,Разрушавам),

ЗБМ Зъбим,Зъбиме(се),Забием,Забиеме,Избием,Избиеме,Избиеме(се),
---

БЗН НБЗ НЗБ ЗБН

БЗН Бизон,Бизона,Бизони,Бозон(елемент. Частица),Бозона,Бозони,Бозаене,
Бозяно(Бозаво),Бъзна,Бъзни,Обозен,Обозна,Обозно,Обозни,Обозния,Боязън,
Бозан(този който разваля Нещо,Развалящия,Разрушаващия,Анулиращия,Отменящия),
Обязан(Задължен),Бозун(Развалете,Разрушете,Отменете,Анулирайте),

НБЗ Набези(Набег),

НЗБ Назъбя,Назъби(се),

ЗБН Зъбене,Зъбен,Зъбна,Зъбно,Зъбни,Зъбния,Озъбен,Озъбена,Озъбено,Озъбени,Озъбения,
Забоен,Забойния,
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#11454
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11572
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.221.Сродните Думи 1 година(и), 4 месеци Карма: 25  
221. Списък на Сродните Семейства от Думи/Понятия
Тайните на Сродните Думи/Понятия
Съгласно Съгласуваните Анаграми


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Силата на Думите - Думите на Силата
Дела с Думи - Буквално Казано

Архитектоника на Буквите - Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите - Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта - Речта на Архитектурата.
Геометрията на Буквите - Буквите на Геометрията.
Геометрията на Думите - Думите на Геометрията.
Геометрията на Речта - Речта на Геометрията.
Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Името на Думата - Думата на Името.
Името на Името - Думата на Думата.

Животът на Думите - Заветът на Думите
Животът на Думите - Думите на Живота
Заветът на Думите - Думите на Завета

Дума Дупка прави
Казана Дума - хвърлен Камък
Речено - Сторено
Имаме Думата

Думите са в Нещата и в Дъното на Всичко
Думите са в Нощите и в Дните на Всички

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/ПонятияКанон за Сродните Думи/Понятия

Всички Семейства от Еднакви Думи,в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има три и повече Еднакви Съгласни Букви,но редуващи се в различна Последователност,са Семейства от Сродни Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


БЗХ ЗБХ ЗХБ

БЗХ Обзех,Обзеха,Обязах(Задължих),Обязаха,Бозаех,Бозаеха,

ЗБХ Зъбех,Зъбеха(се),Забих,Забиха,Забиех,Забиеха,Избих,Избиха,Избиха(се),
Избиех,Избиеха,Избиеха(се),Заебах,Заебаха,

ЗХБ Захабя,Захаби,Захаби(се),Изхабя,Изхаби,Изхаби(се),
---БКЛК БЛКК КБЛК КЛБК

БКЛК Обиколка,Обиколки,Обикаляйки,Бакалийка,Бакалийки,Боклук,Боклука,

БЛКК Бликайки,

КБЛК Кобилка,Кобилки,

КЛБК Колибка,Колибки,Кълбейки(се),Колебаейки(се),Колобок(Кълбенце),
Колобок(Питка),
---

БКНТ БНКТ БТНК КБНТ НБКТ

БКНТ Беконът,Обикнат,Обикнете,Обикнете(се),Обикната,Обикнато,Обикнати,
Обикнатия,Бикините,

БНКТ Банкет,Банкета,Банкети,Бенката,Бенките,Бунакът,Бaнката,Бaнките,

БТНК Ботаника,Ботаник,Битник,Битника,Бутанка,Ботинка,Ботинки,Бутонка,Бутонки,

КБНТ Кобният,Кобната,Кобното,Кобните,Кобният,Кабинет,Кабинета,Кабинети,
Кабината,Кабините,Икебаната Икебаните,

НБКТ Набъкат,Набъкайте,
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#11462
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11572
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.222.Сродните Думи 1 година(и), 4 месеци Карма: 25  
222. Списък на Сродните Семейства от Думи/Понятия
Тайните на Сродните Думи/Понятия
Съгласно Съгласуваните Анаграми


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Силата на Думите - Думите на Силата
Дела с Думи - Буквално Казано

Архитектоника на Буквите - Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите - Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта - Речта на Архитектурата.
Геометрията на Буквите - Буквите на Геометрията.
Геометрията на Думите - Думите на Геометрията.
Геометрията на Речта - Речта на Геометрията.
Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Името на Думата - Думата на Името.
Името на Името - Думата на Думата.

Животът на Думите - Заветът на Думите
Животът на Думите - Думите на Живота
Заветът на Думите - Думите на Завета

Дума Дупка прави
Казана Дума - хвърлен Камък
Речено - Сторено
Имаме Думата

Думите са в Нещата и в Дъното на Всичко
Думите са в Нощите и в Дните на Всички

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Сродните Думи/Понятия

Всички Семейства от Еднакви Думи,в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има три и повече Еднакви Съгласни Букви,но редуващи се в различна Последователност,са Семейства от Сродни Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


БКРТ БРКТ БРТК КРБТ КБРТ ТБРК ТРБК РБТК РБКТ

БКРТ Бакърът(Медта),Бакърът(Кофата),Бакърите,Бекярът,Бекярите,

БРКТ Берекет(Плодородие,Изобилие),Берекета,Оброкът(Клетвата),Бюрекът,Бараката,
Бараките,Бурката,Бурките,Байракът,Бориката,Бориките,Бъркат,Бъркайте,
Объркат,Объркайте,Объркайте(се),Ибрикът,Бракът,Барокът,

БРТК Братко,Браток,Братока,Братейки,

КРБТ Корабът,Корабите,Курабията,Курабиите,Крабът(Краб,Рак),
Корубата(Черупката),Корубите,

КБРТ (Кан)Кубрат,Кабирът(Великият),Кабирите(Великите Духове),Кибрит,Кибрита,Кибрити,
Кобурът,Кобурите,Кабарата(Кабърче),Кабарите,Кобрата,Кобрите,Кабарето,Кабарета,

ТБРК Отбирайки,

ТРБК Тръбейки,

РБТК Роботика,Работейки,

РБКТ Рибката,Рибките,Робкият,Робката,Робкото,Робките,
---

БКШ БШК ШБК

БКШ Бакъш(Поглед),Бъкаше(Гъмжеше),

БШК Башка(Друго,Различно),Башак(Шушулка),Бешик(Бебешка Люлка),

ШБК Шебек(Маймуна,Бабуин),Шебек(Безобразен Наглец занимаващ се с Маймунджилъци),
---БЛВК БЛКВ БКВЛ ЛБВК КБЛВ КЛБВ

БЛВК Булавка(Топлийка,Карфица,Секретна Игла),Булавки,Обелвайки,Обливайки,Бълвайки,

БЛКВ Бликва,Бликвай,Билков,Билкова,Билково,Билкови,Билковия,

БКВЛ Обиквал,Обиквала,Обиквало,Обиквали,Обиквали(се),

ЛБВК Любувайки(се),Олабвайки,

КБЛВ Кабалова,Кабаловай,

КЛБВ Кълбов(Кълбовиден),Кълбова,Кълбово,Кълбови,Кълбовия,
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#11465
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11572
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.223.Сродните Думи 1 година(и), 4 месеци Карма: 25  
223. Списък на Сродните Семейства от Думи/Понятия
Тайните на Сродните Думи/Понятия
Съгласно Съгласуваните Анаграми


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Силата на Думите - Думите на Силата
Дела с Думи - Буквално Казано

Архитектоника на Буквите - Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите - Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта - Речта на Архитектурата.
Геометрията на Буквите - Буквите на Геометрията.
Геометрията на Думите - Думите на Геометрията.
Геометрията на Речта - Речта на Геометрията.
Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Името на Думата - Думата на Името.
Името на Името - Думата на Думата.

Животът на Думите - Заветът на Думите
Животът на Думите - Думите на Живота
Заветът на Думите - Думите на Завета

Дума Дупка прави
Казана Дума - хвърлен Камък
Речено - Сторено
Имаме Думата

Думите са в Нещата и в Дъното на Всичко
Думите са в Нощите и в Дните на Всички

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Сродните Думи/Понятия

Всички Семейства от Еднакви Думи,в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има три и повече Еднакви Съгласни Букви,но редуващи се в различна Последователност,са Семейства от Сродни Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


БЛГН БГНЛ БНГЛ ГЛБН ГБЛН

БЛГН Благун(Вид наш Дъб),Благина,Благини,Облягане,Облегна,Облегни(се),
Облагане,Облаган,Облагана,Облагано,Облагани,Облагания,Балаган(Шатра,Барака),

БГНЛ Бъгнал,Бъгнала,Бъгнало,Бъгнали,Обогнал(Надбягал,Изпреварил),

БНГЛ Бунгало,Бунгала,

ГЛБН Глъбина(Дълбочина),Глъбини,

ГБЛН Гоблен,Гоблена,Гоблени,Гоблин(приказни Същества,Персонаж от Митологиите),
Гибелен,Гибелно,Гибелна,Гибелни,Гибелния,
---

БЛГР БГРЛ БРГЛ ГРБЛ

БЛГР Българи,Булгар,Булгур,Блогър,Блогъра,Блогъри,

БГРЛ Багрило(Боя),Багрила,Багрил(Боядисвал,Оцветявал),Багрила,Багрило,Багрили,
Обагрил,Обагрила,Обагрило,Обагрили,Обагрил(се),Обиграл,Обиграла,Обиграло,
Обиграли,Обигралия(се),

БРГЛ Обругал,Обругала,Обругало,Обругали,Обругалия,

ГРБЛ Гребло,Гребла,Гребял,Гребяла,Гребяло,Гребели,Грабил,Грабила,Грабило,
Грабили,Ограбил,Ограбила,Ограбило,Ограбили,Ограбилия,
---

БЛДВН НБЛДВ НДЛБВ ВДЛБН ДБВЛН

БЛДВН Боледуване,Обладаване,

НБЛДВ Наблюдава,Наблюдавай,Наблюдавай(се),

НДЛБВ Надълбава,Надълбавай,Недолюбва,Недолюбвай,Недолюбвай(се),

ВДЛБН Вдълбан,Вдълбана,Вдълбано,Вдълбани,Вдълбания,Вдлъбна,Вдлъбне,Вдлъбни(се),

ДБВЛН Добавлено(Добавено),
---

БЛДЛ ДБЛЛ ДЛБЛ

БЛДЛ Обладал,Обладала,Обладало,Обладали,

ДБЛЛ Дебелеел,Дебелеела,Дебелеело,Дебелеели,Дообелил,Дообелила,
Дообелило,Дообелили,

ДЛБЛ Дълбаел,Дълбаела,Дълбаело,Дълбаели,
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#11474
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11572
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.224.Сродните Думи 1 година(и), 4 месеци Карма: 25  
224. Списък на Сродните Семейства от Думи/Понятия
Тайните на Сродните Думи/Понятия
Съгласно Съгласуваните Анаграми


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Силата на Думите - Думите на Силата
Дела с Думи - Буквално Казано

Архитектоника на Буквите - Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите - Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта - Речта на Архитектурата.
Геометрията на Буквите - Буквите на Геометрията.
Геометрията на Думите - Думите на Геометрията.
Геометрията на Речта - Речта на Геометрията.
Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Името на Думата - Думата на Името.
Името на Името - Думата на Думата.

Животът на Думите - Заветът на Думите
Животът на Думите - Думите на Живота
Заветът на Думите - Думите на Завета

Дума Дупка прави
Казана Дума - хвърлен Камък
Речено - Сторено
Имаме Думата

Думите са в Нещата и в Дъното на Всичко
Думите са в Нощите и в Дните на Всички

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Сродните Думи/Понятия

Всички Семейства от Еднакви Думи,в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има три и повече Еднакви Съгласни Букви,но редуващи се в различна Последователност,са Семейства от Сродни Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


БЛЖН ЖЛБН НБЛЖ

БЛЖН Бележене,Ближене,Ближен(Близък),Ближна,Ближно,Ближний,Ближния,Блажене,
Блажно,Блажна,Блажни,Блажния,Блажен,Блажено,Блажена,Блаженний,Блажения,Обложен,
Обложено,Обложена,Обложени,Обложения,Блажна(Боя),

ЖЛБН Жалобно(Жалба,Оплакване,Хленчене,жално,жалостно,недоволно,умолително),
Жалобный,Жалобен(Синигер),

НБЛЖ Набележа,Набележи,Наближа,Наближи,
---

БЛЗТ БЗЛТ ЗЛБТ ЗБЛТ ЗБТЛ ТБЛЗ

БЛЗТ Белезите,

БЗЛТ Базалт,Базалта,Бъзльото,Бъзлата,Бозалият,Бозалата,Бозалото,Бозалите,

ЗЛБТ Злобата,Залюбят,Залюбите,Залюбете,Залюбете(се),

ЗБЛТ Изобилието,Заоблят,Заоблите,Заоблете,Заоблете(се),Забулят,Забулите,Забулете,
Забулете(се),Избелят,Избелите,Избелете,Избелете(се),Заболеят,Заболеете,Заболейте,
Озъбилият,Озъбилата,Озъбилото,Озъбилите(се),Забилият,Забилата,Забилото,Забилите(се),
Избилият,Избилата,Избилото,Избилите,Избилите(се),

ЗБТЛ Забутал,Забутала,Забутало,Забутали,Забуталия,Забуталия(се),Избутал,
Избутала,Избутало,Избутали,Избуталия,

ТБЛЗ Отблизо,Отбеляза,
---

БЛКД БЛДК ДБЛК ДЛБК

БЛКД Блoкада,Блoкади,

БЛДК Ублюдок(Мелез,Кръстоска,Хибрид),Улюдки,
Ублюдок(Изрод,Урод с низки животински Инстинкти,Нечистокръвен,Незаконороден),

ДБЛК Дебелак,Дебелака,Дебелеейки,Дооблека,До-Болка,

ДЛБК Дълбаейки,Дълбок,Дълбока,Дълбоко,Дълбоки,Дълбокия,
---

БЛКР БРКЛ БРЛК КБЛР КЛБР РБЛК

БЛКР Билкар,Билкаря,Билкари,

БРКЛ Броколи,Бъркал,Бъркала,Бъркало,Бъркали,Объркал,Объркала,Объркало,
Объркали,Объркалия(се),Обрекъл,Обрекла,Обрекло,Обрекли,Обреклия,Обреклия(се),

БРЛК Брулейки,

КБЛР Кабелира,Кабелирай,

КЛБР Колобър(Жрец на Бог Тангра),Колибар,Колибаря,Колибари,Колибри(Птица),
Колабира,Колабирай,Калибър,Калибъра,Калибри,

РБЛК Рыбалка(Риболов),
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
Отиди най-отгоре Отговори

Последни отговори

33.Здравейте,Хора
Faatima 29-05-20 21:38
Отг: 33.Здравейте,Хора
Faatima 26-05-20 22:46
99Моя 18-ста НумероКабала 391
Faatima 26-05-20 19:29
99Моя 18-ста НумероКабала 390
Faatima 26-05-20 19:29
99Моя 18-ста НумероКабала 389
Faatima 26-05-20 19:19
Създадено с FireBoardемисия на последните мнения


Изработка violeta.bg