Oпознаи себе си, за да се обикнеш.
Опознай мъжа си, за да го обичаш такъв какъвто е.
O
познаи децата си за да ги направиш щастливи хора!

Fatima
Добре дошли, Гост
Моля влезте или се регистрирайте.    Забравена парола?
2БулТракийска Кабала.139.Двуликите К/С (1 разглежда(т)) (1) Гост
Отиди най-отдолу Отговори Любими: 0
ТЕМА: 2БулТракийска Кабала.139.Двуликите К/С
#12395
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11350
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.125.Двуликите К/С 5 месеци, 1 седмица Карма: 25  
125. Списък на Семействата от Двулики и Двулични Думи/Понятия с К и С
Тайните на Двуликите и Двуличните Думи/Понятия


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото
Животът на Думите - Заветът на Думите
Имаме Думата

Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.Буквалният Смисъл на Думите.

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Двуликите Думи/Понятия:

Всички Двойки Семейства от Еднакви Думи/Понятия в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има Двойствени Букви,са Двойки Семейства от Двулики Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,
и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


6.

ГДК и ГДС

ГК и ГС

ГЛК и ГЛС

ГЛКМ и ГЛСМ

ГНК и ГНС

ГРДК и ГРДС

ГРДСТ и ГРДКТ

ГРК и ГРС

ГРСТ и ГРКТ

ГСТ и ГКТ

ЖК и ЖС

ЖКТ и ЖСТ

ЖЛСТ и ЖЛКТ

ЗСТН и ЗКТН

ЗТРК и ЗТРС

ЗЧСТ и ЗЧКТ

ПВСТ и ПВКТ

ПКД и ПСД

ПКЛ и ПСЛ

ПКЛН и ПСЛН

ПКЛТ и ПСЛТ

ПКМ и ПСМ

ПКНК и ПСНК

ПКНЛ и ПСНЛ

ПКНТ и ПСНТ

ПКНХ и ПСНХ

ПКР и ПСР

ПКРВ и ПСРВ

ПКРМ и ПСРМ

ПКРН и ПСРН

ПКРС и ПСРК

ПКРТ и ПСРТ

ПКТ и ПСТ

ПЛК и ПЛС

ПЛКВ и ПЛСВ

ПЛКВН и ПЛСВН

ПЛКН и ПЛСН

ПЛКТ и ПЛСТ

ПЛСВТ и ПЛКВТ

ПЛСНХ и ПЛКНХ

ПНК и ПНС

ПНКТ и ПНСТ

ПРВДНСТ и ПРВДНКТ

ПРВК и ПРВС

ПРЗНК и ПРЗНС

ПРК и ПРС

ПРКБ и ПРСБ

ПРКВ и ПРСВ

ПРКВН и ПРСВН

ПРКД и ПРСД

ПРКДН и ПРСДН

ПРКЛД и ПРСЛДН

ПРКН и ПРСН

ПРКЛ и ПРСЛ

ПРКЛН и ПРСЛН

ПРКЛТ и ПРСЛТ

ПРКР и ПРСР

ПРКРН и ПРСРН

ПРКРТ и ПРСРТ

ПРКС и ПРСК

ПРКСН и ПРСКН

ПРКТ и ПРСТ

ПРКЧ и ПРСЧ

ПРЛСТ и ПРЛКТ

ПРМС и ПРМК

ПРНК и ПРНС

ПРНСН и ПРНКН

ПРПК и ПРПС

ПРСВТ и ПРКВТ

ПРСДЛ и ПРКДЛ

ПРСДТ и ПРКДТ

ПРСЛД и ПРКЛД

ПРСМ и ПРКМ

ПРСНВ и ПРКНВ

ПРСНВН и ПРКНВН

ПРСНН и ПРКНН

ПРСНХ и ПРКНХ

ПРСХ и ПРКХ

ПРСЩ и ПРКЩ

ПРТРС и ПРТРК

ПРТРСВ и ПРТРКВ

ПРТСН и ПРТКН

ПРТСТ и ПРТКТ

ПРЦС и ПРЦК

ПРЧСВ и ПРЧКВ

ПРЧСН и ПРЧКН

ПРЧСТ и ПРЧКТ

ПСВЛ и ПКВЛ

ПСВН и ПКВН

ПСВТ и ПКВТ

ПСДЛ и ПКДЛ

ПСДЛТ и ПКДЛТ

ПСДН и ПКДН

ПСДТ и ПКСТ

ПСНМ и ПКНМ

ПСНН и ПКНН

ПСРХ и ПКРХ

ПСХ и ПКХ

ПСЧ и ПКЧ

ПСЧН и ПКЧН

ПТНСТ и ПТНКТ

ПТРК и ПТРС

ПТРСН и ПТРКН

ПТС и ПТК

ПЧК и ПЧС

РБК и РБС

РБКТ и РБСТ

РДК и РДСТ

РДКТ и РДСТ

РЗК и РЗС

РЗКН и РЗСН

РЗПС и РЗПК

РЗПСН и РЗПКН

РКВ и РСВ

РКВЛ и РСВЛ

РКВН и РСВН

РКВТ и РСВТ

РКВЩ и РСВЩ

РКК и РСК

РКЛ и РСЛ

РКЛТ и РСЛТ

РКМ и РСМ

РКНМ и РСНМ

РКНХ и РСНХ

РКНТ и РСНТ

РКТ и РСТ

РКТМ и РСТМ

РКТТ и РСТТ

РКХ и РСХ

РЛСТ и РЛКТ

РПК и РПС

РСВМ и РКВМ

РСВК и РКВК

РСВХ и РКВХ

РСТН и РКТН

РСТНТ и РКТНТ

РСХТ и РКХТ

ХДК и ХДС

ХК и ХС

ХКН и ХСН

ХКР и ХСР

ХКРТ и ХСРТ

ХКТ и ХСТ

ХКС и ХСК

ХЛК и ХЛС

ХЛКТ и ХЛСТ

ХМН и ХМС

ХПК и ХПС

ХРК и ХРС

ХРКН и ХРСН

ХРКТ и ХРСТ

ХРНК и ХРНС

ЦК и ЦС

ЦКТ и ЦСТ

ЦНСТ и ЦНКТ

ЧДК и ЧДС

ЧК и ЧС

ЧКВ и ЧСВ

ЧКВН и ЧСВН

ЧКЛ и ЧСЛ

ЧКЛН и ЧСЛН

ЧКМ и ЧСМ

ЧКН и ЧСН

ЧКНТ и ЧСНТ

ЧКТ и ЧСТ

ЧПК и ЧПС

ЧСЛНТ и ЧКЛНТ

ЧСТК и ЧКТС

ШК и ШС

ШКН и ШСН

ШНК и ШНС

ШСТ и ШКТ

ЩСТ и ШТКТ/ЩКТ
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#12396
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11350
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.126.Двуликите К/С 5 месеци, 1 седмица Карма: 25  
126. Списък на Семействата от Двулики и Двулични Думи/Понятия с К и С
Тайните на Двуликите и Двуличните Думи/Понятия


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото
Животът на Думите - Заветът на Думите
Имаме Думата

Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.Буквалният Смисъл на Думите.

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Двуликите Думи/Понятия:

Всички Двойки Семейства от Еднакви Думи/Понятия в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има Двойствени Букви,са Двойки Семейства от Двулики Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,
и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


ЗСТН и ЗКТН

ЗСТН Застана,Застане,Застани,Застина,Застине,Застини,Изстина,Изстине,
Изстини,Застоен,Застойна,Застойно,Застойни,Застойния,

ЗКТН Закътан,Закътана,Закътано,Закътани,Закътания,
---

ЗТРК и ЗТРС

ЗТРК Езотерика,Затрака,Затракай,Изтрака,Изтракай,Затърка,Затъркай,
Изтърка,Изтъркай,

ЗТРС Затресе,Затресе(се),Изтърся,Изтърси,Изтърси(се),
---

ЗЧСТ и ЗЧКТ

ЗЧСТ Зачестя,Зачести,Зачести(се),Изчистя,Изчисти,Изчисти(се),

ЗЧКТ Зачакат,Изчакат,Изчакайте,Зачукат,Зачукайте,Изчукат,Изчукайте,
---

ПВСТ и ПВКТ

ПВСТ Повест,Повестта,Повести,Повесят(Провесят,Обесят),Повесите,

ПВКТ Повикът(Повик),Повикат,Повикайте,Пивкият,Пивката,Пивкото,Пивките,
---

ПКД и ПСД

ПКД Покадя(Кадене,Прекадяване),Покади,

ПСД Апсида,Апсиди,Посуда(Домакински Съдове),Посадя,Посади,Поседя,Поседи,
Поседи(си),Посяда,Посядай(си),
---

ПКЛ и ПСЛ

ПКЛ Пъкъл(Ад,Преизподня),Пъкъла,Пукал,Пукало,Пукала,Пукали,Пукалия,Пукалия(се),
Опукал,Опукало,Опукала,Опукали,Опукалия,Опукалия(се),Пикал,Пикало,Пикала,
Пикали,Пикалия,Пикаел,Пикаело,Пикаела,Пикаели,Опикал,Опикало,Опикала,Опикали,
Опикалия,Опикалия(се),Пикла,Пикли,Пикльо,Пиколо,Пикола,Покаял,Покаяло,Покаяла,
Покаяли,Покаялия(се),Опекъл,Опекла,Опекло,Опеклия,Опеклия(се),Пакла(Изчисти),

ПСЛ Писал,Писала,Писало,Писали,Писалия,Описал,Описала,Описало,Описали,Описалия,
Посял,Посяла,Посяло,Посели,Поселия,Пасъл,Пасла,Пасло,Пасли,Паслия,Опасъл,
Опасла,Опасло,Опасли,Опаслия,
---

ПКЛН и ПСЛН

ПКЛН Поколение,Поколения,По-Колене,Поклон,Поклони,Поклони(се),Поклоня,Покланя,
Покланяй(се),Пъклен,Пъклено,Пъклена,Пъклени,Пъкления,Покълна,Покълне,Покълни,

ПСЛН Послание,Послания,Поселение,Поселения,
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#12433
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11350
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.127.Двуликите К/С 5 месеци Карма: 25  
127. Списък на Семействата от Двулики и Двулични Думи/Понятия с К и С
Тайните на Двуликите и Двуличните Думи/Понятия


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото
Животът на Думите - Заветът на Думите
Имаме Думата

Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.Буквалният Смисъл на Думите.

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Двуликите Думи/Понятия:

Всички Двойки Семейства от Еднакви Думи/Понятия в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има Двойствени Букви,са Двойки Семейства от Двулики Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,
и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


ПКЛТ и ПСЛТ

ПКЛТ Пъкълът,Пукалият,Пукалото,Пукалата,Пукалите(се),Опукалият,Опукалото,Опукалата,
Опукалите,Опукалите(се),Пикалият,Пикалото,Пикалата,Пикалите,Опикалият,Опикалото,Опикалата,
Опикалите,Опикалите(се),Пиклата,Пиклите,Пикльото,Пиколото,Пиколата,Покаялият,
Покаялото,Покаялата,Покаялите(се),Опеклият,Опеклата,Опеклото,Опеклите,Пеклият,
Пеклата,Пеклото,Пеклите,Пеклите(се),

ПСЛТ Писалият,Писалата,Писалото,Писалите,Описалият,Описалата,Описалото,Описалите,
Посолят,Посолите,Посолете,Посялият,Посялата,Посялото,Поселите,Опаслият,
Опаслата,Опаслото,Опаслите,Опасалият,Опасалата,Опасалото,Опасалите,Поселят,
Поселите,Поселете(се),
---

ПКМ и ПСМ

ПКМ Пукам,Пукаме,Опукам,Опукаме,Пикаем,Пикаеме,Опикаем,Опикаеме,Опикаеме(се),
Пиюкам,Пиюкаме,Покаем,Покаеме(се),

ПСМ Писмо,Писма,Посеем,Посееме,Пасем,Пасеме,Опасем,Опасеме,
---

ПКНК и ПСНК

ПКНК Покойник,Покойника,Пикник,Пикника,Пуканка,Пуканки,

ПСНК Поясник,Поясника,Песенка(Песничка),Писанка(Котка),Писанке,Писанко,
---

ПКНЛ и ПСНЛ

ПКНЛ Поканил,Поканила,Поканило,Поканили,Поканилия,Пекнал,Пекнала,Пекнало,
Пекнали,Пекналия,Пукнал,Пукнала,Пукнало,Пукнали,Пукналия,Пукналия(се),

ПСНЛ Пояснил,Пояснила,Пояснило,Пояснили,Пояснилия,Паснал,Паснала,Паснало,Паснали,
Пасналия,Пуснал,Пуснала,Пуснало,Пуснали,Пусналия,Писнал,Писнала,Писнало,
Писнали,Писналия,
---

ПКНТ и ПСНТ

ПКНТ Пукането,Пиукането,Покаянието,Поканата,Поканите,Поканят,Поканете,
Пикаенето,Пукнат,Пукната,Пукнато,Пукнати,Пукнатия,Опиканият,Опиканата,
Опиканото,Опиканите,Покойният,Покойната,Покойното,Покойните,Упокойната(Молитва),

ПСНТ Песента,Песните,Писаният,Писаната,Писаното,Писаните,Описаният,Описаната,
Описаното,Описаните,Опасният,Опасната,Опасното,Опасните,Пуснат,Пуснете,
Пусната,Пуснато,Пуснати,Пуснатия,Опасаният,Опасаната,Опасаното,Опасаните,
Писнат,Писнете,Песенният,Песенната,Песенното,Песенните,Писаната(Котката),
Писаните,Пояснят,Поясните,Пояснете,
---

ПКНХ и ПСНХ

ПКНХ Поканих,Поканиха,Пукнах,Пукнаха,

ПСНХ Поясних,Поясниха,Пуснах,Пуснаха,Паснах,Паснаха,Писнах,Писнаха,
---

ПКР и ПСР

ПКР Покоря,Покори,Покори(се),Покрия,Покрие,Покрий,Покрий(се),Покрай,Пикира,Пикирай,
Епикурей,Епикуреи,Покара,Покарай,

ПСР Писар,Писаря,Писари,
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#12434
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11350
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.128.Двуликите К/С 5 месеци Карма: 25  
128. Списък на Семействата от Двулики и Двулични Думи/Понятия с К и С
Тайните на Двуликите и Двуличните Думи/Понятия


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото
Животът на Думите - Заветът на Думите
Имаме Думата

Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.Буквалният Смисъл на Думите.

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Двуликите Думи/Понятия:

Всички Двойки Семейства от Еднакви Думи/Понятия в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има Двойствени Букви,са Двойки Семейства от Двулики Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,
и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


ПКРВ и ПСРВ

ПКРВ Покров,Покрова,Покрив,Покрива,Покриви,Покрива,Покривай,Покривай(се),Покорява,
Покорявай,Покорявай(се),Покарва,Покарвай,

ПСРВ Посърва,Посървай,
---

ПКРМ и ПСРМ

ПКРМ Покрием,Покриеме,Покриеме(се),Покорим,Покориме,Покориме(се),Покарам,Покараме,

ПСРМ Пасирам,Пасираме,Посирам,Посираме(се),Посрамя,Посрами,Посрами(се),
---

ПКРН и ПСРН

ПКРН Пекарна,Пекарни,Покорен,Покорена,Покорено,Покорени,Покорения,Покорно,Покорна,
Покорни,Покорния,Пикиране,

ПСРН Посърна,Посърне,Посърни,Пасиране,Пасиран,Пасирана,Пасирано,Пасирани,Пасирания,
Посиране,Посран,Посрана,Посрано,Посрани,Посрания,
---

ПКРС и ПСРК

ПКРС Покруса,Покруся,Покруси,Покруси(се),

ПСРК Пасирайки,Посерко,Посирайки(се),
---

ПКРТ и ПСРТ

ПКРТ Покритие,Покрития,Покрит,Покрита,Покрито,Покрити,Покрития,Покрият,Покриете,
Покрийте,Покрийте(се),Покарат,Покарайте,Покорят,Покорите,Покорете,Покорете(се),
Покъртя,Покърти,Пикират,Пикирайте,

ПСРТ Писарят,Писарите,Пасират,Пасирайте,Посират,Посирайте(се),Посерат,Посерете(се),
---

ПКТ и ПСТ

ПКТ Поуката,Поуките,Пакет,Пакета,Пакети,Пакт,Пакта,Пукот,Пукота,Пекат,Пукат,
Пукайте,Опукат,Опукайте,Покоят,Покоите,Покаят,Покаете,Покайте(се),Паякът,
Пиукат,Пиукайте,Пикаят,Пикаете,Пикайте,Опикаят,Опикаете,Опикайте,Опикайте(се),
Пуякът,Пуйката,Пуйките,

ПСТ Пост(Постене),Поста,Постя,Пости,Пост(военен),Паст,Пастта,Паста(Торта),Пасти,
Пестя,Пести,Писта,Писти,Пасат(Вятър),Пасата,Пасати,Пусто,Пуста,Пуст,Пусти,
Пустия,Пустее,Пустей,Past(Минало),Paste(Тесто),Pasta(Макарони),
Paste(Лепило),Поясът,Поясите,Пусть(Нека),Пиесата,Пиесите,Псето,Псета,
Посетя,Посети,Постоя,Постои,Постой,
---

ПЛК и ПЛС

ПЛК Плик,Плика,Палка,Палки,Аплик,Аплика,Полк,Полка,Поляк,Поляка,Полка(Танц),
Плака(Отлагания),Плаки,Плака(Плач),Опилка(Стърготини),Опилки,Пелик(Плитка),
Иплик(Конец),Оплака,Палейки,Пилеейки,Пулейки(се),Плюейки,

ПЛС Пулс,Пулса,Плюс,Плюса,Полюс,Полюси,Полюса,Плисе,Пляс,Палас,
Palais(Палат),Полоса,Полоси,
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#12453
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11350
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.129.Двуликите К/С 4 месеци, 1 седмица Карма: 25  
129. Списък на Семействата от Двулики и Двулични Думи/Понятия с К и С
Тайните на Двуликите и Двуличните Думи/Понятия


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото
Животът на Думите - Заветът на Думите
Имаме Думата

Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.Буквалният Смисъл на Думите.

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Двуликите Думи/Понятия:

Всички Двойки Семейства от Еднакви Думи/Понятия в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има Двойствени Букви,са Двойки Семейства от Двулики Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,
и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


ПЛКВ и ПЛСВ

ПЛКВ Полкове,Пликове,Оплаква,Оплаквай,Оплаквай(се),

ПЛСВ Плясва,Плясвай,Плесва,Плесвай,Плисва,Плисвай,Пулсов,Пулсова,Пулсово,Пулсови,
Пулсовия,Полюсови,Полюсовия,Плюсови,Плюсовия,Плюсове,
---

ПЛКВН и ПЛСВН

ПЛКВН Оплакване,Оплаквания,Оплакван,Оплаквана,Оплаквано,Оплаквани,

ПЛСВН Плясване,Плисване,
---

ПЛКН и ПЛСН

ПЛКН Пеликан,Пеликана,Пеликани,Плакане,Оплакан,Оплакана,Оплакано,Оплакани,Оплакания,
Плакне,Плакна,Плакни,Оплакна,Оплакне,Оплакни,Оплакни(се),Полякиня,Полякини,

ПЛСН Плесен,Плесена,Плесени,Плясна,Плесна,Плесне,Плесни,Полюсен,Полюсна,Полюсно,
Полюсни,Полюсния,Плисна,Плисне,Плисни,
---

ПЛКТ и ПЛСТ

ПЛКТ Полкът,Пликът,Плакат,Плаката,Плакати,Полякът,Оплакат,Оплакайте,

ПЛСТ Пласт,Пластта,Плъст,Плъстта,Полюсът,Полюсите,Плюсът,Пулсът,Плисето,Плисета,
Полосата,Полосите,
---

ПЛСВТ и ПЛКВТ

ПЛСВТ Плясват,Плясвайте,Плесват,Плесвайте,Плисват,Плисвайте,Пулсовият,Пулсовата,
Пулсовото,Пулсовите,Полюсовите,Полюсовият,Плюсовите,Плюсовият,Плюсовете,

ПЛКВТ Полковете,Пликовете,Оплакват,Оплаквайте,Оплаквайте(се),
---

ПЛСНХ и ПЛКНХ

ПЛСНХ Плеснах,Плеснаха,Плиснах,Плиснаха,

ПЛКНХ Плакнах,Плакнаха,Оплакнах,Оплакнаха,Оплакнаха(се),
---

ПНК и ПНС

ПНК Паника,Пънк,Пиянка(Пияница),Пиянки,Пионка,Пионки,Пънейки(се),

ПНС Пенсия,Пенсии,Пенс(Монета),Пенса,Понася,Понасяй,Понасяй(се),Понеса,
Понесе,Понеси,Понося,Поноси,Пенис,Пениса,Пениси,
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#12465
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11350
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.130.Двуликите К/С 4 месеци, 1 седмица Карма: 25  
130. Списък на Семействата от Двулики и Двулични Думи/Понятия с К и С
Тайните на Двуликите и Двуличните Думи/Понятия


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото
Животът на Думите - Заветът на Думите
Имаме Думата

Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.Буквалният Смисъл на Думите.

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Двуликите Думи/Понятия:

Всички Двойки Семейства от Еднакви Думи/Понятия в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има Двойствени Букви,са Двойки Семейства от Двулики Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,
и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


ПНКТ и ПНСТ

ПНКТ Пункт,Пункта,Паниката,Пиянката(Пияницата),Пиянките,

ПНСТ Поносят,Поносите,Понесете,Понесете(се),Понасят,Понасяйте,Понасяйте(се),
---

ПРВДНСТ и ПРВДНКТ

ПРВДНСТ Праведност,Праведността,Привидност,Привидността,

ПРВДНКТ Праведникът,Проводникът,
---

ПРВК и ПРВС

ПРВК Привика,Привикай,Правейки,Оправяйки,Оправяйки(се),Първак(Ракия),

ПРВС Превес,Провеся,Провеси,
---

ПРЗНК и ПРЗНС

ПРЗНК Празник,Празника,Признак,Признака,Порязаник(Резен Хляб),Поразник,Поразника,

ПРЗНС Произнася,Произнасяй,Произнесе,Произнеси,
---

ПРК и ПРС

ПРК Парки(Богини на Съдбата),Перука,Перуки,Упрек,Упрека,Пряк,Пряка,Пряко,
Преки,Прекия,Парк,Парка,Перка,Перки,Поръка,Поръки,Парик(Перука),
Порок,Порока,Порка(жарг.Пие),Поркай,Прок(Полза,В Запас),

ПРС Персей(Бог),Парис,Перси,Просо,Преса(Машина),Преси,Преса(Вестници,печ.Издания),
Preis(Цена),Парса,Прося,Проси,Прасе,Опрася,Опраси,Опраси(се),Пирс(Пристанищен Порт),
---

ПРКБ и ПРСБ

ПРКБ Прокоба,Прокоби,

ПРСБ Просба(Прошение,Молба),Просби,
---

ПРКВ и ПРСВ

ПРКВ Паркове,Парков,Паркова,Парково,Паркови,Парковия,Прикова,Прикове,Прикови,
Пръква,Пръквай(се),Упреква,Упреквай,Упреквай(се),

ПРСВ Поръсва,Поръсвай,Пръсва,Пръсвай,Пръсвай(се),Пресява,Пресявай,Опрасва,Опрасвай,
Прасва,Прасвай,Порас(т)ва,Порас(т)вай,Пресова,Пресовай,Присвия,Присвие,Присвий,
Присвоя,Присвои,
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#12497
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11350
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.131.Двуликите К/С 3 месеци, 4 седмици Карма: 25  
131. Списък на Семействата от Двулики и Двулични Думи/Понятия с К и С
Тайните на Двуликите и Двуличните Думи/Понятия


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото
Животът на Думите - Заветът на Думите
Имаме Думата

Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.Буквалният Смисъл на Думите.

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Двуликите Думи/Понятия:

Всички Двойки Семейства от Еднакви Думи/Понятия в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има Двойствени Букви,са Двойки Семейства от Двулики Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,
и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


ПРКВН и ПРСВН

ПРКВН Упрекване,Пръкване,Упрекван,Упреквана,Упреквано,Упреквани,Упреквания,
Прикован,Прикована,Приковано,Приковани,Прикования,

ПРСВН Поръсване,Пръсване,Пресоване,Поръсван,Поръсвана,Поръсвано,Поръсвани,
Поръсвания,Пресован,Пресована,Пресовано,Пресовани,Пресования,
---

ПРКД и ПРСД

ПРКД Прекадя,Прекади,Прокуда,Прокудя,Прокуди,

ПРСД Присъда,Присъди,Присъдя,Преседя,Преседи,Проседя,Проседи,
---

ПРКДН и ПРСДН

ПРКДН Прекаден,Прекадена,Прекадено,Прекадени,Прекадения,Прокуден,Прокудена,
Прокудено,Прокудени,Прокудения,

ПРСДН Присъден,Присъдена,Присъдено,Присъдени,Присъдения,Приседна,Приседне,Приседни,
Присядане,Просядане,
---

ПРКЛ и ПРСЛ

ПРКЛ Прекаля,Прекали,Прокле(Проклятие),Поркал(Жаргон,Пиел),Поркала,Поркало,Поркали,

ПРСЛ Пресял,Пресяла,Пресяло,Пресели,Пресеел,Пресеела,Пресеела,Пресеело,Пресеели,
Преселя,Пресели,Пресели(се),Просел,Просела,Просело,Просели,Прасило(Прасенца),
Опрасил,Опрасила,Опрасило,Опрасили(се),
---

ПРКЛДН и ПРСЛДН

ПРКЛДН Прикладен(Приклад),Прикладна,Прикладно,Прикладни,Прикладния,
Прикладная(Приложна Наука,и т.н),

ПРСЛДН Проследен,Проследена,Проследено,Проследени,Проследения,
---

ПРКЛН и ПРСЛН

ПРКЛН Прокълна,Прокълне,Прокълни,Проклина,Проклинай,Прекален,Прекалена,Прекалено,
Прекалени,Прекаления,Прекланя,Прекланяй(се),Преклоня,Преклони,Преклони(се),
Преклонна(Възраст),Прикольно(Готино),

ПРСЛН Преселение,Преселен,Преселена,Преселено,Преселени,Преселения,
Пресилен,Пресилена,Пресилено,Пресилени,Пресиления,
---

ПРКН и ПРСН

ПРКН Приканя,Прикани,Пръкна,Пръкне,Пръкни(се),Упрекна,Упрекне,Упрекни,
Упрекни(се),Поркане(Жаргон,Пиене),

ПРСН Прясно,Пресен,Прясна,Пресни,Пресния,Просене,Просена,Просено,Просени,
Просения,Прасене,Опресня,Опресни,Порасна,Порасне,Порасни,Пръсна,Пръсне,
Пръсни,Прасна,Прасни,Проясня,Проясни,Присъни(Сън),Просъня,Просъни,Просна,
Просне,Просни,Пресне(Преснимане),Персона,Персони,Персон,
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#12498
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11350
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.132.Двуликите К/С 3 месеци, 4 седмици Карма: 25  
132. Списък на Семействата от Двулики и Двулични Думи/Понятия с К и С
Тайните на Двуликите и Двуличните Думи/Понятия


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото
Животът на Думите - Заветът на Думите
Имаме Думата

Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.Буквалният Смисъл на Думите.

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Двуликите Думи/Понятия:

Всички Двойки Семейства от Еднакви Думи/Понятия в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има Двойствени Букви,са Двойки Семейства от Двулики Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,
и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


ПРКЛТ и ПРСЛТ

ПРКЛТ Проклятие,Проклятия,Проклет,Проклета,Проклето,Проклети,Проклетия,
Прекалят,Прекалите,Прекалете,

ПРСЛТ Преселят,Преселите,Преселете,Преселете(се),
---

ПРКР и ПРСР

ПРКР Прякор,Прякора,Прякори,Паркур,Прекроя,Прекрои,Прекрой,Прикрия,Прикрие,Прикрий,
Прикрий(се),Прекара,Прекарай,Прекарай(се),Прокара,Прокарай,Паркира,Паркирай,
Перекор(Напреки),

ПРСР Пресура(Натиск),Пресира,Пресирай,
---

ПРКРН и ПРСРН

ПРКРН Прокаран,Прокарана,Прокарано,Прокарани,Прокарания,Прекаран,Прекарана,
Прекарано,Прекарани,Прекарания,Прекроен,Прекроена,Прекроено,
Прекроени,Прекроения,

ПРСРН Пресиране(Натискане,Принуждаване),Пресиран,Пресирана,Пресирано,
Пресирани,Пресирания,
---

ПРКРТ и ПРСРТ

ПРКРТ Прикритие,Прикрития,Прекратя,Прекрати,Прикрият,Прикриете,Прикрийте,
Прикрийте(се),Прекроят,Прекроите,Прекройте,Прекарат,Прекарайте,Прекарайте(се),
Прокарат,Прокарайте,Прякорът,Прякорите,

ПРСРТ Пресират,Пресирайте,
---

ПРКС и ПРСК

ПРКС Прекис(Пероксид,прим.Водороден Прекис/Перхидрол/Кислородна Вода),Прекиса,Прекиси,
Прекося,Прекоси,Прокъса,Прокъса(се),Прокъсай,Прoкси(Cървър Посредник),

ПРСК Пръска,Пръски,Пръскай,Опръска,Опръскай,Опръскай(се),Просека,Просеки,Просяк,
Просяка,Просейки,Парсек,Парсека,Пресека(Пресичане),Апрески,Праска,Праскай,
Опраска,Опраскай,Прииска,Прииска(му се ),
Происки(Търсения,Действия,Взимане на Мерки,Замисъл),
---

ПРКСН и ПРСКН

ПРКСН Прекъсна,Прекъсне,Прекъсни,Прокисна,Прокисне,Прокисни,Прекисен(Прекис),
Прокъсан,Прокъсана,Прокъсано,Прокъсани,Прокъсания,Прекосен,Прекосена,
Прекосено,Прекосени,Прекосения,Прикасание(Докосване),

ПРСКН Просякиня,Просякини,Пръскане,Пръскан,Пръскана,Пръскано,Пръскани,Пръскания,
Опръскан,Опръскана,Опръскано,Опръскани,Опръскания,Пресекна,Пресекне,Пресекни,
Праскане,Опраскан,Опраскана,Опраскано,Опраскани,Опраскания,
---

ПРКТ и ПРСТ

ПРКТ Порокът,Упрекът,Проект,Проекта,Проекти,Прекият,Пряката,Прякото,Преките,
Паркът,Перката,Перките,Прокат(Прожекция),Паркет,Паркета,Паркети,Перуката,Перуките,
Поркат(Пият),Поркайте,

ПРСТ Просто,Прост,Проста,Прости,Простия,Простя,Простее,Простея,Пръст(Почва),Пръстта,
Пиростия,Пръст(на Ръката и Краката),Пръсти,Перест,Перести(Облаци),Перестия,
Порест,Порести(Материали),Порестия,Опростя,Опрости,Престой,Престоя,Престои,
Порасте,Порасти,Пораста,Прасета,Парсата,Просията,Просят,Просете,Просите,
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#12512
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11350
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.133.Двуликите К/С 3 месеци, 3 седмици Карма: 25  
133. Списък на Семействата от Двулики и Двулични Думи/Понятия с К и С
Тайните на Двуликите и Двуличните Думи/Понятия


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото
Животът на Думите - Заветът на Думите
Имаме Думата

Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.Буквалният Смисъл на Думите.

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Двуликите Думи/Понятия:

Всички Двойки Семейства от Еднакви Думи/Понятия в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има Двойствени Букви,са Двойки Семейства от Двулики Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,
и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


ПРКЧ и ПРСЧ

ПРКЧ Паркче,Прикача,Прикачи,Прикачай,Прикачи(се),Прекача,Прекачи(се),

ПРСЧ Пресече,Пресечи,Пресича,Пресичай,Просяче,Прасчо,
---

ПРЛСТ и ПРЛКТ

ПРЛСТ Прелест,Прелести,Прелъстя,Прелъсти,

ПРЛКТ Приликата,Приликите,Пролуката,Пролуките,
---

ПРМС и ПРМК

ПРМС Примес,Примеси,Примус,Примуси,

ПРМК Примка,Примки,Приемайки,Приемайки(се),
---

ПРНК и ПРНС

ПРНК Парник,Парника,Пряники(Курабийки),

ПРНС Принос,Приноса,Приноси,Принася,Принасяй,Принесе,Пренос,Преноса,Преноси,
Пренося,Пренеса,Пренеси,Пренесе,Пренася,Пренасяй,
---

ПРНСН и ПРНКН

ПРНСН Пренесен,Пренесена,Пренесено,Пренесени,Преносен,Преносена,Преносено,Преносени,
Преносения,Принесен,Принесена,Принесено,Принесени,Принесения,Преносния,

ПРНКН Проникна,Проникне,Проникни,
---

ПРПК и ПРПС

ПРПК Припек,Припка,Припкай,Пропука,Пропукай,Препика,Препикая,Препикае,Препикай,

ПРПС Препис,Преписа,Преписи,Прописа,Преписа,
---

ПРСВТ и ПРКВТ

ПРСВТ Пресвета,Пресвята,Пресветая,Пресвят,Пресвети,Просвета,Просветя,
Просвети,Просвети(се),Поръсват,Поръсвайте,Порас(т)ват,Порас(т)вайте,
Присвоят,Присвоете,Присвоите,Присвият,Присвиете,Присвийте,Просвет,

ПРКВТ Парковете,Парковият,Парковата,Парковото,Парковите,Приковат,Приковете,
Пръкват,Пръквайте(се),Упрекват,Упреквайте,Упреквайте(се),
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#12525
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11350
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.134.Двуликите К/С 3 месеци, 3 седмици Карма: 25  
134. Списък на Семействата от Двулики и Двулични Думи/Понятия с К и С
Тайните на Двуликите и Двуличните Думи/Понятия


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото
Животът на Думите - Заветът на Думите
Имаме Думата

Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.Буквалният Смисъл на Думите.

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Двуликите Думи/Понятия:

Всички Двойки Семейства от Еднакви Думи/Понятия в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има Двойствени Букви,са Двойки Семейства от Двулики Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,
и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


ПРСДЛ и ПРКДЛ

ПРСДЛ Присъдил,Присъдила,Присъдило,Присъдили,Присъдилия,Преседял,Преседяла,
Преседяло,Преседяли,

ПРКДЛ Прекадил,Прекадила,Прекадило,Прекадили,Прекадилия,Прокудил,Прокудила,
Прокудило,Прокудили,Прокудилия,
---

ПРСДТ и ПРКДТ

ПРСДТ Присъдата,Присъдите,Присъдят,Присъдете,Преседят,Преседите,Присядат,Присядайте,

ПРКДТ Прекадят,Прекадите,Прекадете,Прокудата,Прокудят,Прокудите,Прокудете,
---

ПРСЛД и ПРКЛД

ПРСЛД Проследя,Проследи,

ПРКЛД Приклaд(На Пушкa,и т.н),Приклaдa,Приклaди,
---

ПРСМ и ПРКМ

ПРСМ Пресеем,Пресееме,Просим,Просиме,Опрасим,Опрасиме,

ПРКМ Поркам,Поркаме,
---

От Простичките и Велики Тайни на Сънищата
Тълкувачът на Сънища


ПРСНВ и ПРКНВ

ПРСНВ Присънва,Присънвай(се),Просънва,Просънвай(се),Опреснява,Опреснявай,

ПРКНВ Приканва,Приканвай,
---

ПРСНВН и ПРКНВН

ПРСНВН Присънване,Просънване,Опресняване,Опресняван,Опреснявана,Опреснявано,
Опреснявани,Опреснявания,

ПРКНВН Приканване,Приканван,Приканвана,Приканвано,Приканвани,Приканвания,
---

ПРСНН и ПРКНН

ПРСНН Присънен,Присънена,Присънено,Присънени,Просънен,Просънена,Просънено,
Просънени,Опреснен,Опреснена,Опреснено,Опреснени,Опреснения,

ПРКНН Приканен,Приканена,Приканено,Приканени,Приканения,

Няма неканени Сънища.Вие сами подсъзнателно си ги приканвате.
Особено пък такива,от които се пробуждате в Леглото,и се чудите дали все още сънувате,или сте вече будни.
Мозъкът ви така,чрез Сънищата опреснява Паметта ви,и ви напомня за нерешените ви Проблеми и Задачи.
Или пък за Страховете ви.
Или пък ви подготвя за Очакващото ви.

---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#12544
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11350
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.135.Двуликите К/С 3 месеци, 2 седмици Карма: 25  
135. Списък на Семействата от Двулики и Двулични Думи/Понятия с К и С
Тайните на Двуликите и Двуличните Думи/Понятия


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото
Животът на Думите - Заветът на Думите
Имаме Думата

Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.Буквалният Смисъл на Думите.

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Двуликите Думи/Понятия:

Всички Двойки Семейства от Еднакви Думи/Понятия в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има Двойствени Букви,са Двойки Семейства от Двулики Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,
и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


ПРСНХ и ПРКНХ

ПРСНХ Пораснах,Пораснаха,Пораснех,Пораснеха,Проснах,Проснаха,Проснаха(се),
Пръснах,Пръснаха,Пръснаха(се),Пръснех,Пръснеха,Пръснеха(се),Преснех,Преснеха,
Присъниха(се),Опресних,Опресниха,

ПРКНХ Приканих,Приканиха,Пръкнах,Пръкнаха(се),Упрекнах,Упрекнаха,Упрекнаха(се),
---

ПРСХ и ПРКХ

ПРСХ Пресях,Пресяха,Пресеех,Пресееха,Просех,Просеха,Просих,Просиха,

ПРКХ Порках,Поркаха,
---

ПРСЩ и ПРКЩ

ПРСЩ Присъщ,Присъща,Присъщо,Присъщи,Присъщия,Просещ,Просеща,Просещо,
Просещи,Просещия,Пресища,Пресищай,Пресищай(се),

ПРКЩ Поркащ,Поркаща,Порлащо,Поркащи,Поркащия,
---

ПРТРС и ПРТРК

ПРТРС Претърся,Претърси,

ПРТРК Протърка,Протъркай,Притрака,
---

ПРТРСВ и ПРТРКВ

ПРТРСВ Претърсва,Претърсвай,

ПРТРКВ Протърква,Протърквай,Притраква,
---

ПРТСН и ПРТКН

ПРТСН Притисна,Притисне,Притисни,Притисни(се),Притесня,Притесни,Притесни(се),

ПРТКН Протакане,
---

ПРТСТ и ПРТКТ

ПРТСТ Прoтест,Прoтеста,Прoтести,

ПРТКТ Притокът,Протокът,Пратката,Пратките,Протакат,Протакайте,Претакат,
Претакайте,Партийката(Партия),Партийките,
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#12577
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11350
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.136.Двуликите К/С 3 месеци, 1 седмица Карма: 25  
136. Списък на Семействата от Двулики и Двулични Думи/Понятия с К и С
Тайните на Двуликите и Двуличните Думи/Понятия


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото
Животът на Думите - Заветът на Думите
Имаме Думата

Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.Буквалният Смисъл на Думите.

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Двуликите Думи/Понятия:

Всички Двойки Семейства от Еднакви Думи/Понятия в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има Двойствени Букви,са Двойки Семейства от Двулики Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,
и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


ПРЦС и ПРЦК

ПРЦС Прецесия,Прецесии,Процес,Процеса,Процеси,Процесия,Процесии,

ПРЦК Пръцка,Пръцкай,Прецака,Прецакай,Прецакай(се),
---

ПРЧСВ и ПРЧКВ

ПРЧСВ Прочесва,Прочесвай,

ПРЧКВ Поръчков,Поръчкова,Поръчково,Поръчкови,Поръчковия,Причаква,Причаквай,
Пречуква,Пречуквай,
---

ПРЧСН и ПРЧКН

ПРЧСН Причесан(с Прическа),Причесана,Причесано,Причесани,Причесания,

ПРЧКН Пречкане,Причакан,Причакана,Причакано,Причакани,Причакания,
Пречукан,Пречукана,Пречукано,Пречукани,Пречукания,
---

ПРЧСТ и ПРЧКТ

ПРЧСТ Прочистя,Прочисти,Прочисти(се),Пречистя,Пречисти,Пречисти(се),Пречист,
Пречиста,Пречисто,Пречистия,Причестя,Причести(се),Причастие(Глаголна Форма),
Причастия,Причастие(Свето Тайнство),

ПРЧКТ Поръчката,Поръчките,Пречката,Пречките,Пречкате,Пречкайте(се),Причакат,
Причакайте,Пречукат,Пречукайте,
---

ПСВЛ и ПКВЛ

ПСВЛ Посявал,Посявала,Посявало,Посявали,Описвал,Описвала,Описвало,Описвали,
Опасвал,Опасвала,Опасвало,Опасвали,Пасвал,Пасвала,Пасвало,Пасвали,Писвал,Писвала,
Писвало,Писвали,Пасувал,Пасувала,Пасувало,Пасували,Псувал,Псувала,Псувало,
Псували,Опасявал,Опасявала,Опасявало,Опасявали(се),

ПКВЛ Опаковал,Опаковала,Опаковало,Опаковали,Пуквал,Пуквала,Пуквало,Пуквали,
Пуквали(се),Покайвал,Покайвала,Покайвало,Покайвали(се),
---

ПСВН и ПКВН

ПСВН Посяване,Посяван,Посявана,Посявано,Посявани,Посявания,Описване,Описван,
Описвана,Описвано,Описвани,Описвания,Опасяване,Опасване,Опасван,Опасвана,Опасвано,
Опасвани,Опасвания,Пасване,Пасван,Пасвана,Пасвано,Пасвани,Пасвания,Пасаван,
Пасавана,Пасавани,Пасуване,Пасивен,Пасивна,Пасивно,Пасивни,Пасивния,
Псуване,Псуван,Псувана,Псувано,Псувани,Псувания,

ПКВН Опаковане,Опакован,Опакована,Опаковано,Опаковани,Опакования,
Пекване,Пукване,Покайване,
---

ПСВТ и ПКВТ

ПСВТ Посветя,Посвети,Посвети(се),Описват,Описвайте,Посяват,Посявайте,Опасват,
Опасвайте,Опасяват,Опасявайте(се),Пасуват,Пасувайте,Пасват,Пасвайте,
Псуват,Псувайте,Писват,Писвайте,

ПКВТ Опаковат,Опаковайте,Пукват,Пуквайте,Покайват,Покайвате,Покайвайте(се),
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#12607
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11350
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.137.Двуликите К/С 3 месеци Карма: 25  
137. Списък на Семействата от Двулики и Двулични Думи/Понятия с К и С
Тайните на Двуликите и Двуличните Думи/Понятия


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото
Животът на Думите - Заветът на Думите
Имаме Думата

Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.Буквалният Смисъл на Думите.

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/ПонятияКанон за Двуликите Думи/Понятия:

Всички Двойки Семейства от Еднакви Думи/Понятия в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има Двойствени Букви,са Двойки Семейства от Двулики Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,
и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


ПСДЛ и ПКДЛ

ПСДЛ Посадил,Посадила,Посадило,Посадили,Посадилия,Поседял,Поседяла,
Поседяло,Поседяли,

ПКДЛ Покадил,Покадила,Покадило,Покадили,
---

ПСДЛТ и ПКДЛТ

ПСДЛТ Посадилият,Посадилата,Посадилото,Посадилите,Посадилият,Поседялият,
Поседялата,Поседялото,Поседелите,

ПКДЛТ Покадилият(Кадене),Покадилата,Покадилото,Покадилите,
---

ПСДН и ПКДН

ПСДН Посаден,Посадена,Посадено,Посадени,Посадения,Поседна,Поседне,Поседни,

ПКДН Покаден,Покадена,Покадено,Покадени,Покадения,
---

ПСДТ и ПКСТ

ПСДТ Посудата,Посудите,Посадят,Посадете,Посядат,Посядайте,Поседят,Поседете,

ПКСТ Пакост,Пакостя,Пакости,
---

ПСНМ и ПКНМ

ПСНМ Поясним,Поясниме,Пуснем,Пуснеме,Паснем,Паснеме,Писнем,Писнеме,

ПКНМ Поканим,Поканиме,Пукнем,Пукнеме,
---

ПСНН и ПКНН

ПСНН Пояснение,Пояснения,Песенен,Песенна,Песенно,Песенни,Песенния,

ПКНН Поканен,Поканена,Поканено,Поканени,Поканения,
---

ПСРХ и ПКРХ

ПСРХ Пасирах,Пасираха,Посрах,Посраха(се),Посирах,Посираха(се),

ПКРХ Покриех,Покриеха,Покрих,Покриха,Покорих,Покориха,Покориха(се),
Покарах,Покараха,
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#12608
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11350
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.138.Двуликите К/С 3 месеци Карма: 25  
138. Списък на Семействата от Двулики и Двулични Думи/Понятия с К и С
Тайните на Двуликите и Двуличните Думи/Понятия


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото
Животът на Думите - Заветът на Думите
Имаме Думата

Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.Буквалният Смисъл на Думите.

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Двуликите Думи/Понятия:

Всички Двойки Семейства от Еднакви Думи/Понятия в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има Двойствени Букви,са Двойки Семейства от Двулики Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,
и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


ПСХ и ПКХ

ПСХ Психея(Богиня,Душа,Дихание),Посох(Жезъл),Пасха,Писах,Писаха,Описах,Описаха,
Посях,Посяха,Посеех,Посееха,Пасох,Пасоха,Пасях,Пасяха,Опасах,Опасаха,Опасох,
Опасоха,Посях,Посяха,Посеех,Посееха,Психо,

ПКХ Пекох,Пекоха,Пекоха(се),Опекох,Опекоха,Опекоха(се),Пуках,Пукаха,Пукаха(се),
Опуках,Опукаха,Опукаха(се),Пикаех,Пикаеха,Пиках,Пикаха,Опикаех,Опикаеха,
Опиках,Опикаха,Опикаха(се),Покаех,Покаеха(се),Покаях,Покаяха(се),
---

ПСЧ и ПКЧ

ПСЧ Посоча,Посочи,Посича,Посичай,Посече,Посечи,Поясче,Пясъче,Писъче,

ПКЧ Покача,Покачи,Покачи(се),
---

ПСЧН и ПКЧН

ПСЧН Посочен,Посочена,Посочено,Посочени,Посочения,Посичане,Посечен,Посечена,
Посечено,Посечени,Посечения,Пясъчен,Пясъчна,Пясъчно,Пясъчни,Пясъчния,

ПКЧН Покачен,Покачена,Покачено,Покачени,Покачения,
---

ПТНСТ и ПТНКТ

ПТНСТ Потайност,Потайности,Петнайсет,Петнайсети,Петнайсета,Петнайсето,
Петнайсетия,Опитност,Опитността,Петнист,Петниста,Петнисто,Петнисти,Петнистия,

ПТНКТ Питанката(Въпросът),Питанките,Путанката(Объркваницата),Пътникът,Потникът,
---

ПТРК и ПТРС

ПТРК Петорка,Петорки,Петарка,Петарки,Потърка,Потъркай,Потрака,Потракай,

ПТРС Потрес,Потърся,Потърси,Потресе,Потресе(се),Потриса,Потрисай,Потрисай(се),
---

ПТРСН и ПТРКН

ПТРСН Потърсен,Потърсена,Потърсено,Потърсени,Потърсения,Потресен,Потресена,
Потресено,Потресени,Потресения,Потрисане,

ПТРКН Потъркан,Потъркана,Потъркано,Потъркани,Потъркания,
---

ПТС и ПТК

ПТС Поетеса,Поетеси,Патос,Патоса,

ПТК Поток,Потока,Пътека,Пътеки,Питка,Питки,Петък,Петъка,Питайки,Питайки(се),
Патка(Патица),Патки,Паток,Патока,Петак(Монета),Петака,Аптека,Аптеки,
Оптика,Оптики,Патоки(слаба Ракия),Опатка,Опаткай,Пытки(Мъчения),
П(у)тка(Жаргон),П(у)тки,Ипoтека,Ипoтеки,Потейки(се),Питаейки,
---

ПЧК и ПЧС

ПЧК Печка,Печки,Почака,Почакай,Почука,Почукай,Пачка,Пачки,Пачки(балетни),
Почка(Бъбрек),Печейки,Печейки(се),Опичайки,Пичка(Жаргон,П(у)тка),Пички,

ПЧС Почеса,Почеса(се),
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#12638
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11350
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.139.Двуликите К/С 2 месеци, 3 седмици Карма: 25  
139. Списък на Семействата от Двулики и Двулични Думи/Понятия с К и С
Тайните на Двуликите и Двуличните Думи/Понятия


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото
Животът на Думите - Заветът на Думите
Имаме Думата

Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.Буквалният Смисъл на Думите.

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Двуликите Думи/Понятия:

Всички Двойки Семейства от Еднакви Думи/Понятия в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има Двойствени Букви,са Двойки Семейства от Двулики Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,
и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---РБК и РБС

РБК Рибка,Рибки,Рыбак(Рибар),Рыбаки,Робко,

РБС Ребус,Ребуса,Ребуси,
---

РБКТ и РБСТ

РБКТ Рибката,Рибките,Робкият,Робката,Робкото,Робките,

РБСТ Робуста(Кафе),Ребусът,Ребусите,Ръбест,Ръбеста,Ръбесто,Ръбести,Ръбестия,
---

РДК и РДС

РДК Родеейки(се),Редейки,Редеейки,Рядък,Рядка,Рядко,Редки,Редкия,

РДС Радиус,Радиуса,Радиуси,Редис(Репичка,Репички),
---

РДКТ и РДСТ

РДКТ Редкият,Рядката,Рядкото,Редките,

РДСТ Радост,Радостта,Радости,Радиусът,Радиусите,
---

РЗК и РЗС

РЗК Резка(Белег),Резки,Рязък,Рязко,Рязка,Резкия,Разкая,Разкае,Разкай(се),

РЗС Резус(-Фактор,(Rh)Протеин),
---

РЗКН и РЗСН

РЗКН Разкаяние,Разкаян,Разкаяна,Разкаяно,Разкаяни,Разкаяния,

РЗСН Разсъня,Разсъни,Разсъни(се),Разсеян,Разсеяна,Разсеяно,Разсеяни,Разсеяния,
Разясня,Разясни,Резусен((Rh)Фактор),
---

РЗПС и РЗПК

РЗПС Розпис(Рисунък,Рисунка),Разписа,Разписа(се),Разпаса,Разпасай(Разпаши се),

РЗПК Разпука,Разпукай,Разпука(се),
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#12658
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11350
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.140.Двуликите К/С 2 месеци, 2 седмици Карма: 25  
140. Списък на Семействата от Двулики и Двулични Думи/Понятия с К и С
Тайните на Двуликите и Двуличните Думи/Понятия


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото
Животът на Думите - Заветът на Думите
Имаме Думата

Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.Буквалният Смисъл на Думите.

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Двуликите Думи/Понятия:

Всички Двойки Семейства от Еднакви Думи/Понятия в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има Двойствени Букви,са Двойки Семейства от Двулики Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,
и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


РЗПСН и РЗПКН

РЗПСН Разписание,Разписания,Разписан,Разписана,Разписано,Разписани,Разпасан,
Разпасана,Разпасано,Разпасани,Разпасания,Разпусна,Разпусна(се),Разпусне,
Разпусне(се),Разпусни,Разпусни(се),

РЗПКН Разпукна,Разпукна(се),Разпукан,Разпукана,Разпукано,Разпукани,Разпукания,
---

РКВ и РСВ

РКВ Реква,Реквай(Казвай),Ръкува,Ръкувай(се),Руква,Руквай,Ръкав,Ръкава,Ръкави,
Арков,Аркова,Арково,Аркови,Арковия,Роковое(Съдбовно,Фатално),

РСВ Рисува,Рисувай,Оросява,Оросявай,Расов,Расова,Расово,Расови,Расовия,
Ръсва,Ръсвай,Орисва,Орисвай,
---

РКВЛ и РСВЛ

РКВЛ Реквал,Реквала,Реквало,Реквали,Ръкувал,Ръкувала,Ръкувало,
Ръкували(се),Руквал,Руквала,Руквало,Руквали,

РСВЛ Рисувал,Рисувала,Рисувало,Рисували,Рисувалия,Оросявал,Оросявала,
Оросявало,Оросявали,Ръсвал,Ръсвала,Ръсвало,Ръсвали,Орисвал,Орисвала,
Орисвало,Орисвали,
---

РКВН и РСВН

РКВН Рекване(Казване),Ръкуване,Рукване,Раковина,Раковини,

РСВН Орисване,Ръсване,Рисуване,Рисуван,Рисувана,Рисувано,Рисувани,Рисувания,
Оросяване,Оросяван,Оросявана,Оросявано,Оросявани,Оросявания,
---

РКВТ и РСВТ

РКВТ Рекват(Казват),Реквайте,Ръкуват,Ръкувайте(се),Рукват,Руквайте,
Раковият,Раковата,Раковото,Раковите,

РСВТ Орисват,Орисвайте,Ръсват,Ръсвайте,Рассвет(Разсъмване,Зазоряване),Рисуват,
Рисувайте,Расовият,Расовата,Расовото,Расовите,Расовият,Оросяват,Оросявайте,
Рисовете(Рис),
---

РКВЩ и РСВЩ

РКВЩ Ръкуващ,Ръкуваща,Ръкуващо,Ръкуващи,Ръкуващия(се),

РСВЩ Ръсващ,Ръсваща,Ръсващо,Ръсващи,Орисващ,Орисваща,Орисващо,Орисващи,
Оросяващ,Оросяваща,Оросяващо,Оросяващи,Рисуващ,Рисуваща,Рисуващо,Рисуващи,
---

РКК и РСК

РКК Ръкойка,Ръкойки,Ракийка,Ракийки,

РСК Риск,Риска,Рискуй(Рискувай),Руски,Руска,Руско,Руския,
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#12659
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11350
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.141.Двуликите К/С 2 месеци, 2 седмици Карма: 25  
141. Списък на Семействата от Двулики и Двулични Думи/Понятия с К и С
Тайните на Двуликите и Двуличните Думи/Понятия


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото
Животът на Думите - Заветът на Думите
Имаме Думата

Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.Буквалният Смисъл на Думите.

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Двуликите Думи/Понятия:

Всички Двойки Семейства от Еднакви Думи/Понятия в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има Двойствени Букви,са Двойки Семейства от Двулики Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,
и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


От Простичките и Велики Тайни на Пророците,Оракулите,
Поръсените,Орисаните,и Руслото на Времето
РКЛ и РСЛ

РКЛ Оракул,Оракула,Оракули,Рекъл,Рекла,Рекло,Рекли,Реклия,Ракла,Ракли,
Рокля,Рокли,Рукола(Салата),

РСЛ Расуль(Пророк),Русалии,Ръсил,Ръсила,Ръсило,Ръсили,Ръсилия,Орисал,Орисала,
Орисало,Орисали,Расъл,Расла,Расло,Расли,Раслия,Русло(на Река,Поток,на Времето),
Русла,Оросил,Оросила,Оросило,Оросили,Оросилия,
---

РКЛТ и РСЛТ

РКЛТ Оракулът,Оракулите,Реклият,Реклата,Реклото,Реклите,Реколта,Реколти,Раклата,
Раклите,Роклята,Роклите,

РСЛТ Ръсилият,Ръсилата,Ръсилото,Ръсилите,Орисалият,Орисалата,
Орисалото,Орисалите,Раслият,Раслата,Раслото,Раслите,Руслото(на Река,Поток,на Времето),
Руслата,Оросилият,Оросилата,Оросилото,Оросилите,
---

РКМ и РСМ

РКМ Rakam(Ракам,Цифра,Число,Количество),

РСМ Ресим(Снимка,Портрет,Картина),Ръсим,Ръсиме,Оросим,Оросиме,Рисуем(Рисуваме),
Орисам,Орисаме,
---

РКНМ и РСНМ

РКНМ Рекнем(Кажем),Рекнеме,Рукнем,Рукнеме,

РСНМ Раснем,Раснеме,Ръснем,Ръснеме,
---

РКНХ и РСНХ

РКНХ Рекнах,Рекнаха,Рукнах,Рукнаха,

РСНХ Раснах,Раснаха,Раснех,Раснеха,Ръснах,Ръснаха,
---

РКНТ и РСНТ

РКНТ Рекнат(Кажат),Рекнете,Рукнат,Рукнете,Арканът,Арканите,Ракиеният(Ракия),
Ракиената,Ракиеното,Ракиените,

РСНТ Ресната,Ресните,Ръсенето,Ръсеният,Ръсената,Ръсеното,Ръсените,
Орисаният,Орисаната,Орисаното,Орисаните,Росният,Росната,Росното,
Росните,Раснат,Раснете,Ресането,Арсенът,
---

РКТ и РСТ

РКТ Ръката,Рекат(Кажат),Урокът,Реката,Реките,Арката,Арките,Ракета,Ракети,
Уроките(Уроки),Рекет,Рекета,Ракът,

РСТ Ористта,Ръст,Ръста,Раста,Расте,Расти,Расото,Расата,Расите,Росата,Ръсят,
Ръсете,Ръсите,Русият,Русото,Русата,Русите,Раста(Прическа),Рисът(Рис,Животно),
Ерестта,Арсата,Рейсът,Юрист,Юриста,Юристи,Ярост,Яростта,Арест,Ареста,Арести,
Рисует(Рисува),Рисуйте(Рисувайте),Орисат,Орисайте,
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#12677
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11350
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.142.Двуликите К/С 2 месеци Карма: 25  
142. Списък на Семействата от Двулики и Двулични Думи/Понятия с К и С
Тайните на Двуликите и Двуличните Думи/Понятия


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото
Животът на Думите - Заветът на Думите
Имаме Думата

Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.Буквалният Смисъл на Думите.

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Двуликите Думи/Понятия:

Всички Двойки Семейства от Еднакви Думи/Понятия в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има Двойствени Букви,са Двойки Семейства от Двулики Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,
и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


РКТМ и РСТМ

РКТМ Ректум,Ректума,

РСТМ Растем,Растеме,
---

РКТТ и РСТТ

РКТТ Рaкетата,Рaкетите,Рeкетът,

РСТТ Ръстът(Ръст),Растат,Растете,
---

РКХ и РСХ

РКХ Рекох,Рекоха,

РСХ Ръсех,Ръсеха,Ръсих,Ръсиха,Оросих,Оросиха,Ресах,Ресаха,Ресаха(се),
Орисах,Орисаха,
---

РЛСТ и РЛКТ

РЛСТ Реалист,Реалиста,Реалисти,Роялист,Роялиста,Роялисти,Релсата,Релсите,

РЛКТ Реликт(Реликтов,Древен,Прастар),Орлякът(Орляк,Ято),Ролката,Ролките,
---

РПК и РПС

РПК Репка(Репичка),Репки,Рипайки(Скачайки,Подскачайки),Рупайки(Хрупайки),

РПС Рипс(Вид Плат,рипсено Кадифе),Рипса,
---

РСВМ и РКВМ

РСВМ Ръсвам,Ръсваме,Орисвам,Орисваме,Оросявам,Оросяваме,Рисувам,Рисуваме,

РКВМ Реквам(Казвам),Рекваме,Руквам,Рукваме,Ръкувам,Ръкуваме(се),Реквием,Реквиема,
---

РСВК и РКВК

РСВК Ръсвайки,Оросявайки,Рисувайки,Орисвайки,

РКВК Реквайки(Казвайки),Ръкувайки(се),Руквайки,
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#12704
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11350
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.143.Двуликите К/С 1 месец, 2 седмици Карма: 25  
143. Списък на Семействата от Двулики и Двулични Думи/Понятия с К и С
Тайните на Двуликите и Двуличните Думи/Понятия


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото
Животът на Думите - Заветът на Думите
Имаме Думата

Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.Буквалният Смисъл на Думите.

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Двуликите Думи/Понятия:

Всички Двойки Семейства от Еднакви Думи/Понятия в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има Двойствени Букви,са Двойки Семейства от Двулики Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,
и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


РСВХ и РКВХ

РСВХ Орисвах,Орисваха,Рисувах,Рисуваха,Ръсвах,Ръсваха,Оросявах,Оросяваха,

РКВХ Реквах,Рекваха,Ръкувах,Ръкуваха(се),Руквах,Рукваха,
---

РСТН и РКТН

РСТН Растение,Растения,Яростен,Яростна,Яростно,Яростни,Яростния,

РКТН Рaкетен,Рaкетна,Рaкетно,Рaкетни,Рaкетния,Ракитен(Ракита,Ракитов),Ракитни,
---

РСТНТ и РКТНТ

РСТНТ Растението,Растенията,Яростният,Яростната,Яростното,Яростните,

РКТНТ Рaкетният,Рaкетната,Рaкетното,Рaкетните,Ракитният(Ракита,Ракитов),Ракитните,
---

РСХТ и РКХТ

РСХТ Ръсехте,Ръсихте,Оросихте,Ресахте,Ресахте(се),Орисахте,

РКХТ Рекохте,Юркахте,
---

ЖК и ЖС

ЖК Жук(Бръмбар),Жак(Букса),Жака,Жако(Папагал),

ЖС Ужас,Ужася,Ужаси,Ужаси(се),Jеw's(юдeи),Jаw's(Челюсти),
---

ЖКТ и ЖСТ

ЖKT Жакет(Сако),Жакета,Жакети,Жакът(Жак),

ЖСТ Жест,Жеста,Ужасът,Ужасите,Ужасията,Ужасиите,Ужасят,Ужасете,Ужасете(се),
---

ЖЛСТ и ЖЛКТ

ЖЛСТ Жалост,Жалостта,Жилест,Жилеста,Жилесто,Жилести,Жилестия,

ЖЛКТ Жилката,Жилките,Жалейката(Некролог),Жалейките,Жалкият,Жалката,
Жалкото,Жалките,
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#12705
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11350
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.144.Двуликите К/С 1 месец, 2 седмици Карма: 25  
144. Списък на Семействата от Двулики и Двулични Думи/Понятия с К и С
Тайните на Двуликите и Двуличните Думи/Понятия


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото
Животът на Думите - Заветът на Думите
Имаме Думата

Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.Буквалният Смисъл на Думите.

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Двуликите Думи/Понятия:

Всички Двойки Семейства от Еднакви Думи/Понятия в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има Двойствени Букви,са Двойки Семейства от Двулики Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,
и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


ЦК и ЦС

ЦК Цака,Цакай,

ЦС Цесия,Цесии,Цайси(Очила),
---

ЦКТ и ЦСТ

ЦКТ Цукаты(Захаросани Плодове),Цакат,Цакайте,Цаката,

ЦСТ Цесията,Цесиите,Цайсите(Очилата),
---

ЦНСТ и ЦНКТ

ЦНСТ Ценност,Ценности,Циoнист,Циoниста,Циoнисти,

ЦНКТ Цинкът(Цинк),Оценката,Оценките,Циникът(Циник),Ценникът(Ценник,Ценоразписът),
---

ЧДК и ЧДС

ЧДК Чудак,Чудака,Чудейки(се),

ЧДС Чудеса,Чуди-се,Учуди-се,
---

ЧК и ЧС

ЧК Чайка,Чайки,Чук,Чука,Чукай,Чака,Чакай,Чек,Чека,Очука,Очукай,
Очки(Очила),Чаку(Топор),Ички(Пиене,Алкохол),Ачкъ(Ключ),Учак(Самолет),
Чъкъ(Вързоп,Бохча),Чек(Тегли,Дърпай),Чек(Тегли,Страдай),Чок(Много),
Ячейка(Ядро,Гнездо),Чьок(Клякай,Хлътвай,Пропадай),Чакъ(Ножче,Чекийка),
Чуйка(Чувство,Усещане),Учук(Светилище),Ачък(Отворено),

ЧС Час,Часа,Часы(Часовник),Учусь(Уча се),Чеса(Чесане),
---

ЧКВ и ЧСВ

ЧКВ Чукове,Чуква,Чуквай,Очуква,Очуквай,Очаква,Очаквай,Чекове,
Чеков,Чекова,Чеково,Чекови,Чековия,

ЧСВ Часове,Часови(Дежурен,Постови),Часовия,Часовой,Часовоя,
---ЧКВН и ЧСВН

ЧКВН Очакване,Очаквания,Очакван,Очаквана,Очаквано,Очаквани,Чукване,Очукван,
Очуквана,Очуквано,Очуквани,Очуквания,

ЧСВН Часовня(Параклис,Капелла),Часовни,Часовен,
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#12725
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11350
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.145.Двуликите К/С 4 седмици Карма: 25  
145. Списък на Семействата от Двулики и Двулични Думи/Понятия с К и С
Тайните на Двуликите и Двуличните Думи/Понятия


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото
Животът на Думите - Заветът на Думите
Имаме Думата

Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.Буквалният Смисъл на Думите.

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Двуликите Думи/Понятия:

Всички Двойки Семейства от Еднакви Думи/Понятия в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има Двойствени Букви,са Двойки Семейства от Двулики Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,
и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


ЧКЛ и ЧСЛ

ЧКЛ Чакал(Животно),Чакала,Чакали,Чакал(Очакване),Чакала,Чакало,Чакали,Чакалия,
Чакъл,Чакъла,Чукал,Чукала,Чукало,Чукали,Чукалия,Очукал,Очукала,Очукало,
Очукали,Очукалия,Чукало(Съд,Уред и Инструмент за Чукане),

ЧСЛ Число,Числа,Числя(се),Числи(се),Чесало(за Чесане на Животни),Чесала,Чесал,Чесали,
---

ЧКЛН и ЧСЛН

ЧКЛН Чакалня,Чакални,

ЧСЛН Числен,Числена,Числено,Числени,Числения,
---

ЧКМ и ЧСМ

ЧКМ Чакам,Чакаме,Чукам,Чукаме,Очукам,Очукаме,Ачкъм(Ключът ми),Ичким(Пиенето ми),
Чакъм(Ножчето ми),

ЧСМ Чесаме(Чешеме),
---

ЧКН и ЧСН

ЧКН Чакане,Чукане,Чакан,Чакана,Чакано,Чакани,Чакания,Очукан,Очукана,Очукано,
Очукания,Чекна,Чекне,Чукна,Чукне,Чукни,

ЧСН Чесън,Чесъна,Чесане,Чесан,Чесана,Чесано,Чесани,Чесания,
---

ЧКНТ и ЧСНТ

ЧКНТ Чакането,Чукането,Чаканият,Чаканата,Чаканото,Чаканите,Чукнат,Чукната,
Чукнато,Чукнати,Чукнатия,Очуканият,Очуканата,Очуканото,Очуканите,Очуканият,
Чукнете,Чекнат,Чекнете,Чекнете(се),

ЧСНТ Чесънът,Чесането,Чесаният,Чесаната,Чесаното,Чесаните,
---

ЧКТ и ЧСТ

ЧКТ Чайката(Чайка,Птица),Чайките,Чукът,Чекията(Ножчето),Чекиите,Чекът,
Чакат,Чакайте,Чукат,Чукайте,Очукат,Очукайте,Ичкията(Пиенето),

ЧСТ Чест,Честта,Част,Части,Частта,Чист,Чиста,Чисто,Чисти,Чистия,Често,Часът,
Участ,Участта,Чистя,Чисти,Очистя,Очисти,Учестя,Учести,Участие,Участия,
---

ЧПК и ЧПС

ЧПК Чепка,Чепки,Чупка,Чупки,Чепик(Обувка),Чепкай(Вълна),Чупейки,Чупейки(се),

ЧПС Чипс,Чипса,Чупи-се,
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#12737
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11350
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.146.Двуликите К/С 3 седмици, 1 ден Карма: 25  
146. Списък на Семействата от Двулики и Двулични Думи/Понятия с К и С
Тайните на Двуликите и Двуличните Думи/Понятия


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото
Животът на Думите - Заветът на Думите
Имаме Думата

Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.Буквалният Смисъл на Думите.

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Двуликите Думи/Понятия:

Всички Двойки Семейства от Еднакви Думи/Понятия в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има Двойствени Букви,са Двойки Семейства от Двулики Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,
и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


ЧСЛНТ и ЧКЛНТ

ЧСЛНТ Численият,Числената,Численото,Числените,

ЧКЛНТ Чакалнята,Чакалните,
---

ЧСТК и ЧКТС

ЧСТК Участък,Участъка,Чистка,Чистки,Чистак(Ново),Чистейки,Чистейки(се),

ЧКТС Чактиса,Чактисай,
---

ХДК и ХДС

ХДК Ходейки,

ХДС Хaдис,Хaдиси(Устни Предания за Прoрока),Хидacе(юд.Възраждане),
---

ХК и ХС

ХК Хак(Право,мое Право),Хека(Вид Магия),Хек(Вид Риба),
Хикяе(Легенда,Приказка,Сказание,История),Хуака(кеч.Светилище,Свещено Място),
Хокей,Хокея,Хокай,Хайку(яп.Стих),

ХС Хаос,Хаоса,Хъс,Хасе(Вид Плат),Хис(Усет,Усещане,вътрешно Чувство),
House(Къща),Хаус(муз.Стил),
---

ХКН и ХСН

ХКН Хокане,Хукна,Хукне,Хукни,Хaкна,Хaкне,Хaкни,

ХСН Хасен(от Хасе,Вид Плат),Хасена,Хасено,Хасени,
---

ХКР и ХСР

ХКР Хaкер,Хaкера,Хaкери,

ХСР Хусар,Хусаря,Хусари,
---

ХКРТ и ХСРТ

ХКРТ Hakaret(Хакарет,Акаарет,Укор,Обида,Унижение,Презрение,Оскърбление,Омраза),
Хaкерът,Хaкерите,

ХСРТ Hasret(Хасрет,Асрет,Мъка,Тъга,Съжаление,Копнеж,Стремеж),
Хусарят,Хусарите,
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#12761
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11350
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.147.Двуликите К/С 2 седмици, 2 дни Карма: 25  
147. Списък на Семействата от Двулики и Двулични Думи/Понятия с К и С
Тайните на Двуликите и Двуличните Думи/Понятия


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото
Животът на Думите - Заветът на Думите
Имаме Думата

Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.Буквалният Смисъл на Думите.

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Двуликите Думи/Понятия:

Всички Двойки Семейства от Еднакви Думи/Понятия в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има Двойствени Букви,са Двойки Семейства от Двулики Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,
и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


ХКТ и ХСТ

ХКТ Хеката(Геката,Артемида,Триединна Богиня),Хекът(Хек,Риба),Хокат,Хокайте,

ХСТ Хестия(Гестия,Веста,Богиня),Хаосът,Хасето,Хасета,
---

ХКС и ХСК

ХКС Хикс(Х),Хикса,

ХСК Хъски(Порода Кучета),
---

ХЛК и ХЛС

ХЛК Халка,Халки,Холка(най-високата Част на Тялото на Животно),Холки,
Хилка,Хилки,Хулейки,Хилейки(се),Xaллука(юд.Пожертвование),

ХЛС Халоса,Халосай,(На-)Халос,Халос(-ни),
---

ХЛКТ и ХЛСТ

ХЛКТ Халката,Халките,Холката(най-високата Част на Тялото на Животно),
Холките,Хилката,Хилките,

ХЛСТ Холст(конопена или ленена Тъкан за Дрехи,и Платна за Рисуване),
Халосат,Халосайте,(На-)Халост,
---

ХМН и ХМС

ХМН Химен,Химена,Химени,Химн,Химна,Humane(Човечен,Човечност),
Хуаман(кеч.Сокол,Ястреб),Хуамани(кеч.Провинция,Област),Хамон(Шунка),

ХМС Хaмса(Амулет,Талисман,Кулон,Ръката на Фатима,Другое название — «Рука Бога»),
Хумус(в Почвата),Хумус(Нахут,Нут,Ноот,Леблебия),Хумус(Хранителна Паста от Нахут,Нут,Ноот),
Хамсия(Вид Риба),Хамсии,
---

ХПК и ХПС

ХПК Хапка,Хапки,Хапейки,

ХПС Хепси(Епси,Всичко,Напълно,Изцяло),Хеопс,
---

ХРК и ХРС

ХРК Хурка,Хурки,Хърка,Хъркай,

РС Horse(Кон),Хареса(Харесване),Харесай,Храс,Хрус,
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#12772
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11350
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.148.Двуликите К/С 1 седмица, 6 дни Карма: 25  
148. Списък на Семействата от Двулики и Двулични Думи/Понятия с К и С
Тайните на Двуликите и Двуличните Думи/Понятия


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото
Животът на Думите - Заветът на Думите
Имаме Думата

Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.Буквалният Смисъл на Думите.

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Двуликите Думи/Понятия:

Всички Двойки Семейства от Еднакви Думи/Понятия в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има Двойствени Букви,са Двойки Семейства от Двулики Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,
и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


ХРКН и ХРСН

ХРКН Хуракан(Майянски Бог Творец,Бог на Могъщите Ветрове,Торнадата,Ураганите),
Hurricаn(Ураган),Хъркане,

ХРСН Хоросан(Вид Мазилка),Хоросана,Харесан,Харесана,Харесано,Харесани,
Харесания,Храсна,Храсне,Храсни,
---

ХРКТ и ХРСТ

ХРКТ Хурката,Хурките,Hareket(Харекет,Движение,Действие,Маневра,Постъпки),
Хъркат,Хъркайте,

ХРСТ Храст,Храста,Храсти,Харесат,Харесайте,Харесайте(се),Хорст(геолог.Термин),
Хорист(Певец в Хор),Хориста,Хористи,
---

ХРНК и ХРНС

ХРНК Хроника,Хроники,Хранейки,Хранейки(се),Охранка(Охрана),

ХРНС Хронос(Кронос,Бог на Времето и Земеделието,Титан),
---

ГДК и ГДС

ГДК Гадейки,Гадко(Гадно,Мръсно),

ГДС Гадес(Хадес,Кадис,Аид/Ад,Бог на едноименното подземно Царство на Мъртвите),
---

ГК и ГС

ГК Гьок(Юзю,Небе),Гьок(Сиво),

ГС Гуся(Гъска),Гася,Гаси,Угася,Угаси,
---

ГЛК и ГЛС

ГЛК Галка(Птица,Гарга,Чавка),Иголка(Игличка),Гюлюк(Гъсталак),
Галейки,Гуляейки,Глюк,

ГЛС Глас,Гласа,Оглася,Огласи,Глася(се,Приготвям се,Пременявам се),Гласи(се),
Голос(Глас),Аггелос(Ангел),Гюл-Сую(Розова Вода),
---

ГЛКМ и ГЛСМ

ГЛКМ Глаукома,Гликемия,

ГЛСМ Огласим,Огласиме,Огласям,Огласяме,Гласим,Гласиме(се),
---

ГНК и ГНС

ГНК Огоньок(Пламъче,Огънче),Гонка,Гонки,Гинко(Билоба,Билка),
Гонейки,Гинейки,Гниейки,

ГНС Гнус,Гнуся,Гнуси(се),Guns(Оръжия),
---

ГРДК и ГРДС

ГРДК Грудка,Грудки,Градейки,Гордеейки(се),

ГРДС Градус,Градуса,Градуси,
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#12773
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това, Което Съм
Administrator
Мнения: 11350
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
2БулТракийска Кабала.149.Двуликите К/С 1 седмица, 6 дни Карма: 25  
149. Списък на Семействата от Двулики и Двулични Думи/Понятия с К и С
Тайните на Двуликите и Двуличните Думи/Понятия


Буквална Философия,Буквална Мъдрост
Буквална Кабала - Българотракийска Кабала

Неведоми,Но-Видими са Пътищата на Словото
Животът на Думите - Заветът на Думите
Имаме Думата

Природата на Думите.Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.Буквалният Смисъл на Думите.

Опознай Езика,и Корените на Езика на Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото,и ще разбереш Индивида,Народа,Етноса,Общността и Обществото.
Какъвто е Езикът на Обществото,такова е и Обществото.Каквото е Обществото,такъв е и Езикът му.
Променя се Обществото - променя се и Езикът му.Променя се Езикът - променя се и Обществото.

Търсачът,Намирачът,Събирачът,Разбирачът и Тълкувачът на Думи/Понятия


Канон за Двуликите Думи/Понятия:

Всички Двойки Семейства от Еднакви Думи/Понятия в чийто Скелет (Комбинацията от Съгласни) има Двойствени Букви,са Двойки Семейства от Двулики Думи/Понятия,и имат подобна,взаимосвързана,
и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
---


ГРДСТ и ГРДКТ

ГРДСТ Гордост,Гордостта,Градусът,Градусите,

ГРДКТ Грудката,Грудките,
---

ГРК и ГРС

ГРК Игрек(У),Грък,Гръка,Угарка,Угарки,Горко,Горкия,Грак,Горько(Горчиво),Гюрюк,
Гюрюка,Игрок(Играч),Играейки,Горейки,Греейки,Греейки(се),Грейка,Грейки,

ГРС Агресия,Агресии,Грес,Греса,Grass(Трева),Грис,
Гроса(Мерна Единица - 144бр.еднакви Предмети),
---

ГРСТ и ГРКТ

ГРСТ Агресията,Горест(Мъка,Тъга),Горестта,Горист(Гора),Гориста,Гористо,Гористи,
Гористия,Гросата(Гроса),Гросите,Греста(Грес),

ГРКТ Гъркът,Грейката,Грейките,Угарката,Угарките,Гюрюкът,Горкият,Горката,
Горкото,Горките,Гракът(Грак),
---

ГСТ и ГКТ

ГСТ Гестия(Хестия,Веста,Богиня),Гост,Госта,Гости,Гостя(Нагостя),Гъст,Гъста,Гъсто,
Гъсти,Гъстия,Угостя,Угости,Угасят,Угасете,Угасите,Ghost(Призрак),Густо(Хубаво),
Гостия(Хостия,Хляб за Причастие в Католицизма и Протестантството,от Нostia,Жертва),
Егоист,Егоиста,Егоисти,

ГКТ Гукат,Гукайте,
---

ШК и ШС

ШК Ъшък(Светлина),Ашк(Любов),Аашък(Влюбен,а),Ешик(Праг),Ушак(Дете),
Шиейки,Шаяк(Шаячен Плат),Шака(Шега),Ешек(Магаре),Шийка,Шийки,
Шок,Шока,Шоко,Шик,Шика,Шайка,Шайки,Шейк,Шейка,
Шука(юд.Пазар,изплагиатствано и изопачено от аpабската Сук,Пазар),

ШС Шосе,Шаси,Ишиас,Ишиаса,
---

ШКН и ШСН

ШКН Шукна,Шукне,Шукни,

ШСН Шосеен(Шосе),Шосейна,Шосейно,Шосейни,Шосейния,
---

ШНК и ШНС

ШНК Шунка,Шунки,Шиник(Крина),

ШНС Шанс,Шанса,
---

ШСТ и ШКТ

ШСТ Шест(6),Шести,Шестия,Шеста,Шесто,Шейсет(60),Шейсетия,Шиста,Шисти,
Шасито(Шаси),Шасита,Шосето(Шосе),Шосета,Шест(Пилон),Ишиасът(Ишиас),

ШКТ Шокът(Шок),Шикът(Шик),Шаякът(Шаячен Плат),Шийката(Шийка),Шийките,
Шайката(Шайка),Шайките,Шейкът(Шейк),
---

ЩСТ и ШТКТ/ЩКТ

ЩСТ Щастие,

ШТКТ/ЩКТ Шиткат,Шиткайте,Шъткат,Шъткайте,Щикът(Щик),Щуката(Щука,Риба),
Щуките,Щеката(Щека),Щеките,Щъкат,Щъкайте,
---

***********************************************************************************Saday
Fatima,Анализи,Selena,Magi,Maya,AStarta,Mariya,Пророчие,Arxiа,Ystyna,Maty,Izxor,Domino,Bile,Nana,Salma,Isida,Vesta,
Trakiya,Ava,Прогнозис,Roza,Kodes,Manyt,Ясновидие,Feeriya,Предсказания,Maystoriya,Ggala,Kаza,Sixra,Amasiya,Xora,Motori,
KyBВelLa,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Fiala,Devi,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Sera,Seba,Fatum
****************************************************************************************************RаziЕlь
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
Отиди най-отгоре Отговори
Създадено с FireBoardемисия на последните мнения


Изработка violeta.bg