Oпознаи себе си, за да се обикнеш.
Опознай мъжа си, за да го обичаш такъв какъвто е.
O
познаи децата си за да ги направиш щастливи хора!

Fatima
Добре дошли, Гост
Моля влезте или се регистрирайте.    Забравена парола?
Отг: 2. Третото Пророчество.Еднаквите Думи - Р (1 разглежда(т)) (1) Гост
Отиди най-отдолу Отговори Любими: 3
ТЕМА: Отг: 2. Третото Пророчество.Еднаквите Думи - Р
#4344
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това Което Съм
Administrator
Мнения: 9297
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
Отг: 2. Третото Пророчество. Магията на Думите 6 години, 10 месеци Карма: 25  
Тайните на Демагозите и Демонолозите

Демони и Демагози

Декапитация на Демонизацията и на Демагозите.
Декапитализацията на Демaгозите.
---

Неведоми Но-Видими са Пътищата на Словото.


Природата на Думите.Думите на Природата.
Думите разказват сами за себе си.

Когато Римските Императори,подкокоросани от придворните си Юдeи от завладяната Провинция Юдeя тръгнали насилствено да налагат Християнството сред Езическите Народи,нарочили за Демони всички езически Богове,на много от които са се кланяли,принасяли Жертвоприношения и Дарове и те самите,преди Император Константин да наложи Християнството за официална Религия.

Очернили ги,охулили ги,други преименовали и присвоили,изопачили Значението и Ролята им и се пробвали завинаги да ги изтрият от Паметта,Езика,Митологиите,Преданията,Сказанията,Легендите, и Вярванията на Народите.Разрушили Светилищата и Храмовете им,а върху Основите им построили своите Храмове.

Както всички знаят,Езическите Богове са оцелели и се възродили отново,а Римската Империя от Векове е в Миналото,разрушена и отслабена отвътре от юдейските Клики в отделните и Провинции.

Демонизацията и Сатанизацията на Противника са толкова мръсни,дяволски Похвати на Демагозите,колкото са древни и самите Думи Демон,Демагог и Сатана.

Тези Похвати говорят много за Същността и Начина на Мислене на Демагозите.

Очернянето,и приписването на другите на собствените Пороци,мръсно Подсъзнание,Намерения,Действия,и черноглед Начин на Мислене е Похват на долните, подли,и нещастни Същества.

Които по този Начин се пробват да постигат Целите си,да избиват Комплексите си,и да се самозалъгват,че не са сами в адския Казан.
---

Къде са Корените на Демоните,Демагозите и Демонизацията?

В моя любим латински Език,както в повечето Случаи на тълкувани от мен Думи.

И който латински Език,както и гръцкия са пробвани да бъдат използвани като удобен Параван за латиноговорящите Лингвисти за да измислят Етимологии на различни измислени от самите тях Думи.
---

Демон е Словосъчетание,а не една Дума.

Представката Де- и Мон.

Демагог също е Словосъчетание,а не една Дума.

Общоприетото официално тъкуване на Думата Демагог,че произлиза от гръцкия Език,и че значи Водач на Народа е само за Заблуда на Противника,като се казва.

И която Заблуда е поредният Пример за Демагогия.

Истинската Същност на Демагог е:

Де-Магог,Де-Маг.

Представката Де- и Маг.
---

Латинските Представки

Представката Де- пред Корена на много Думи е от латински Произход.

Както са такива и аб-, абс-, ар-, ад-, ак-, ал-, амби-, амбо-, ан-, ап-, ар-, ас-, ат-, аф-, дез-, ди-, дис-, диф-, ил-, ин-,интер-, интра-, инфра-, ир-, ин-, ко-, кол-, ком-, кон-, контр-, контра-,...
и още много други.

Де– De-

Представката Де- означава:

Отделяне,Отстраняване,Лишаване,Унищожаване,Недостатък,Отсъствие,Движение от Горе Надолу,Снижаване.

Формата Дез- се появява вместо Де- пред Гласни Букви,като Дез-Интеграция например.
---

Примери за Думи с Представката Де-,Дез- :
----------------------------------------

Девалвация - Снижение на Стойността на парични и валутни Единици (противоположно на Ревалвация);

Дезинсекция - Унищожаване на вредни Насекоми (лат. insectum – Насекомо);

Демилитаризация - Политическа Доктрина за ликвидиране на въоръжените Сили и военното Производство; Разоръжаване.

Деквалификация - Изгубване на Квалификацията;

Декапитация - Обезглавливание, лишение Головы (часть капит от лат. caput, capitis – Голова)

Декапитация - Обезглавяване,Лишаване от Глава;

Декапитализация - Унищожаване,Лишаване,Загуба на Капитали,източване на Капитали;

Но Декапитализация е „модернизирания" Вариант на Декапитация - Обезглавяване.От латинската Дума Caput,Capitis - Глава.

Която Дума Глава са се пробвали да използват за наричане на Богатствата си някои - така самонареклите се „Капиталисти".

Caput - Capital. Глава,и Главното. Капиталът като Главната Цел,Главната Придобивка,Главното Условие,за да се нарече Човек богат и състоятелен.

Така Декапитализацията е символично и буквално Обезглавяване на Обекта или Субекта,който се декапитализира.

Показателен е Фактът,че от същата Дума Капут произлизат и Думите Капитулиране и Капитулация:

Предаване след Загуба на Битката,Загуба на Сражението,Загуба на Войната.

Символично и буквално Самообезглавяване.

Капитулация на Капитала.

От същата Дума Капут произлизат и Капителите като архитектурен Елемент.

Тази Дума Капитал е една от най-любимите и често използвани Думи от Почитателите на Латинския Език и Римската Империя - Кепитъл за Столица,Капитолии за Кметствата,и т.н.

От Капут (Глава) произлиза и нашата много хубава Дума за Шапка - Капа,а оттам и Капела.
---

Какво е Демокрация

От тази гледна Точка за Значението на Представката Де- в Думите,се изяснява и Значението на Думата Демокрация.

Де-Мокрация. Мокрация от Мокро,от Влага,от Вода.

Така Демокрация буквално значи Проба за Лишаване от Влага,Изсушаване,Унищожаване на Водата във всички демократични Общества.

Проба за източване на всичките живителни финансови,ресурсови и човешки Потоци.

Което се случва и в Действителност с Пробите за агресивното демократизиране във „Нововъзникващите пазарни Икономики".

Пак Попадение право в Десетката.
---

Какво е Демонстрация


Изяснява се и Думата Демонстрация.

Monster е Чудовище.

Де-Монстрация буквално значи Отстраняване,Унищожаване на Чудовищата.

Така Демонстрантите буквално искат да отстранят,унищожат Чудовищата.

Още едно Попадение в Центъра на Мишената.
---

Как са измислени Демоните

Думата Демон е измислена и образувана навремето от латиноговорящите Лингвисти от юдeйски Етнос по същия Начин като Декапитацията,Обезглавяването,и всички други Думи,които имат Представката Де-.

Де-Мон.

Какво е Мон?

Мон е всичко,което са искали,и са се пробвали да отрекат,охулят,очернят,и обезсилят латиноговорящите.

Проба за Отделяне,Отстраняване,Лишаване,Унищожаване,Недостатък,Отсъствие,Движение от Горе Надолу,Снижаване на Мон.

С Представката Де- са се пробвали да го лишат от Силите му, да унищожат Мон.Като го обявят за Де-Мон.

Според моя Канон за еднаквите Съгласни Мон,Мана,Ману,Мен,са една и съща по Скрита Същност Дума.

Man - Мен - Човек.

Терминът Човек - от прабългарски и древногермански - Мannaz Мnwaz "Мъж, Човек".

С Думите получени от тези Корени се наричат всички от човешката Раса,независимо от техния Пол,или Възраст.Това е най-старата Дума за Човек.

Ман - "човешко Същество, Човек," (срв. също немски Mann, старонорвежкия Мar, готически Манна "Мъж".

Така Пробата за Демонизирането на някого,на конкретен Човек буквално значи Обезчовечаването му,лишаването му от всякакви човешки Добродетели и Качества.

Което е и Факт.Точно това се пробват да направят Демагозите,когато се пробват да демонизират някого.

Както се казва,се пробват да го изкарат „по-черен от Дявола".
--

Ману

Ману (санскр.) — титул, которым в текстах индуизма называют прародителя человеческого рода. Ману — это также первый царь, правивший землёй и единственнй человек, спасённый Вишну от всемирного потопа. Ману обладают великим благочестием и мудростью.

Ману на Санскрит - Титла с която в Текстовете на Индуизма се назовава Прародителят на човешкия Род.

Ману също така е първият Цар управляващ Земята,и единственият спасен от Вишну при Всемирния Потоп.

Ману притежава велико Благочестие и Мъдрост.

Така Демагозите като правят Проби да демонизират Мон,значи,че се пробват да го лишат от Благочестието и Мъдростта му.
---

Мана

Мана в верованиях народов Меланезии и Полинезии — существующая в природе сверхъестественная сила, носителями которой могут быть отдельные люди, животные, различные предметы, а также «духи». Манипулирование маной применялось для достижения ближайших целей: хорошей погоды, обильного урожая, излечения от болезни, успеха в любви или победы в сражении.

Мана във Вярванията на Народите от Меланезия и Индонезия е съществуваща в Природата свръхестествена Сила,Носител на която могат да бъдат отделни Хора,Животни,различни Предмети,а така също и Духове.

Манипулирането (Терминът в горния Текст на руски е подвеждащ.Няма как да се манипулира Маната) на Маната се прилагало за постигане на конкретни Цели - за хубаво Време,Обилен Урожай,излекуване от Болести,Успех в Любовта,или Победа в Сражение.

Демагозите и Демонолозите няма как да манипулират Маната.Всяка тяхна Проба за манипулиране на маната се наказва строго и безпощадно.

С Демонизирането на езическите Богове Демагозите са се пробали да лишат Мана от Силите и.За което са си заслужили с пълна Мяра Наказанията и.
---

Богинята Мана, която също както Ел, управлявала подземното Царство. Римляните я знаели като Мана или Мания. Духовете на Предците й били наричани "Манес", както при Грива на Лъв (Мane на англ.) и са били свързнаи с Култа към Змията,и Култа за Коня, свързан с Амазонките и Валкириите.

(Забележително е по какъв демагогски Начин Лингвоинженерите от юдeйски Произход са се пробвали да приравнят Ел с Мана,и Култа към Змията с Култа към Коня в горното Твърдение,като са ги вкарали в едно Изречение.

Всъщност Ел и Култът към Змията нямат нищо общо с Богинята Мана и Култа към Коня.


С Думата Демон Демагозите са се пробвали да лишат Богинята Мана от Властта и Утробата и.

Мантра, санскритската Дума за сътворяване на Вибрации чрез произнасяне на Думи или Звуци, има същия Корен. Ману е и Името на индийската Версия на Ной, който преживял Потопа с Помощта на Великата Змия Васуки.

В по-ранни Времена Ману бил Утробата на Богинята.
---

Мананан МакЛир (Manannan mac Lir), Бог на Морето и Властелин на Магиите.

Мананан е пан-келтско Божество, поне в Рамките на Британските Острови. В неговото Царство - Морето, са многото магически Острови, които се свързват с келтския Отвъден Свят.

Мананан е Пазител на Вратите към Отвъдния Свят. Многото му Имена включват "Господарят на Мъглите", "Господарят на Страната на Жените", "Господарят на Страната под Вълните".

Както често се налага да казвам: Право в Десетката.

Келтите са почитали мъжкият Аватар на Богинята Мана.Името Господар(ка) на Страната на Жените ясно показва това.
---

Така са измислени Демоните от Латиноговрящите Лингвисти.

Демоните са всички пробвани да бъдат демонизирани от Демагозите езически Божества,Богинята Мана, и Силите на Природата.

Очеваден Пример за това е и как са изопачили Името на Мана - Мания,и Символ на какво са направили Думата Мания - Обсебване от Нещо,Вманиачаване,Маниащина.
---

Какво е Демагог

Самата Дума Демагог говори отлично за това какво се пробват да правят Демагозите.

Де-Маг-ог - Лишаване от,Унищожаване на,Отстраняване на,Отсъствие на Магията и Маговете.

Проба за лишаване на Магията и Маговете от Силата им.
Проба за унищожаване на Магията на Мон.

Магията и Силата на Думите и Природата.
---

Както го доказва Животът - напразни и безплодни Проби и напразни Усилия на Демагозите.

Езическите Вярвания в Силите на Небето,Природата,Земята са по-силни и по-могъщи от всякога.

И то сред обикновените Хора,и извън Пробите за Контрол и Изопачаване от Страна на отделни Клики и „тайни Общества".
Които безуспешно са се пробвали да запазят тези древни Знания само за себе си.

Макар,че Плявата,и Пробите за Фалшификация сред тези Знания е много.

Има истинско Възраждане на Суеверията,и връщане към Корените на Вярванията.

Магията на Думите и Магията на Природата са живи и пълни със Сила.

****************************************************************
Fatima,Анализи,Magi,Предсказания,Mariya,Пророчие,Arhi,Прогнозис,Mana,Ясновидие,
Bella,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Съвети,Sofiya
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#4347
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това Което Съм
Administrator
Мнения: 9297
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
Отг: 2. Третото Пророчество. Гадателската Книга 6 години, 10 месеци Карма: 25  
Книгата на Гаданията«Книга гаданий» («Гадательная книга», Irq bitig) — древнетюркский памятник, предположительно IX века. Относится ко времени Уйгурского Каганата. Представляет собой бумажную книгу, размером 13,75 на 8,75 см, состоящую из 104 страниц, написанную от руки тюркским руническим письмом,Orhun Gоkturk yazisi.

Орхун Гьоктюрк Йазъсъ.Орхунско тюркско Писмо.Орхунска Писменост.Орхунските тюркски Руни.

Гьок е Небе.ГьокТюрк е Небесните Тюрки.

На Снимката долу:

Името на Тенгри,Тангра,Танръ написано с Орхунските Руни.

Орхание е Съдилище.Орхун е Съдия.

Съдбовната Писменост.
Она состоит из 65 поэтических миниатюр, содержащих описания различных объектов, существ, ситуаций, каждая из которых заканчивается выводом «это хорошо» или «это плохо».

Как технически осуществлялось гадание по этой книге, неясно. По мнению ряда ученых, книга представляет собой сонник.
---

8. Я — змея златоглавая, мне
златокожее брюхо мое рассекли беспощадным мечом, и теперь мне — ползти из норы, голове моей — дом покидать… Это, знайте, — совсем не к добру.

10. Я — храбрый тигр, стою, зевая,
потягиваясь, в камышах. Чуть видно голову, а тело всё для прыжка напряжено… И знайте: это — хорошо

22 Уронивши в озеро
зеркальце свое утром плачет женщина вечером рыдает… Знайте: это — плохо, плохо и печально.

23 Юноша в лесу нашел
пестрый хвост кукушки - пусть он перья как султан, водрузит на шапку… Это — очень хорошо, говорят, что с счастью.


Тази Книга иска да се върне в Родината си.

Британският Музей трябва доброволно да я върне.

Иначе лошо за Музея и Великобритания.

********************************************************
Fatima,анализи,предсказания,mariya,пророчества,прогнози,гадател,fenomen,оракул,sofiya
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#4349
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това Което Съм
Administrator
Мнения: 9297
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
Отг: 2. Третото Пророчество. Шепотът 6 години, 10 месеци Карма: 25  
Шепотът надвиква Кресливите.Всички се надвикват,и се опитват да заглушат Гласовете и Звуците на другите,като увеличават Децибелите.

Всякаква Техника е впрегната в надвикването на всякакви Честоти и честотни Ленти.

Цялата тая Какафония от женски,мъжки,детски,старчески,юношески Гласове,цялата тази Какафония от инструментални Звуци,технически Гласове и Звуци,електронни Гласове и Звуци,машинни Гласове и Звуци,цялата тази Какафония,която е навсякъде около Човеците,е само като Фон за Шепота.

Цялата тази Какафония генерирана от Генератори на звукови Вълни със свръхниски Честоти,цялата тази Какафония произвеждана от Генератори на всякакви звукови Вълни носени от всякакви честотни Ленти,цялата тази Какафония от аналогови и цифрово модулирани звукови Вълни е само като Фон на Шепота.

Шепотът надвиква Какaфонията.

Шепот нежен като Крилете на Пеперуда.

Шепот нежен като Повея на Въздуха раздвижен от пеперудените Криле.

Шепот понесен и усилен от Въздуха.

Шепот понесен и усилен от Водата.

Шепот понесен и усилен от Земята.

Шепот понесен и усилен от Ветровете.

Шепот понесен и усилен от Етера.

Шепот понесен и усилен от Ефира.

Шепот понесен и усилен от Космоса.

Шепот нашепващ право в Ушите на Въздуха,Водата,Земята,Луната,Слънцето,Планетите,Кометите,Астероидите и Звездите.

---

Прочитайки това,някои ште се пробват да злоупотребят с Шепота,пробвайки се да шепнат своите уж религиозни,а всъщност шатански и адски „Молитви" - Клетви и Проклинания в шатанските си Центрове на Ненавистта.
Заради което ште бъдат наказани от всички Истинни Богове,Духове,Деви,Хора и Сили.

*********************************************************************
Fatima,Анализи,Magi,Maya,Предсказания,Mariya,Пророчие,Arhi,Tema,Izhor,Domino,Bile,
Trakiya,Ahavya,Прогнозис,Roza,ManySara,Ясновидие,Feeriya,Fatimun,Maystoriya,Ggala,Сказания,Motori,
KiBella,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Raya,Asya,Съвети,Kanya,Sofiya,Balkan,Konstantina,Fatum
***************************************************************************************
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#4361
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това Което Съм
Administrator
Мнения: 9297
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
Отг: 2. Третото Пророчество. Вратите на Ада 6 години, 9 месеци Карма: 25  
Вулканът наречен от Народа „Вратите на Ада" се активизира отново.Символиката е ясна за разбиращите от Символи.Но Символиката е вид Бягство от Действителността.
Символите трябва да се разбират в буквален Смисъл.
---

Историята на Вратите на Ада.

В Исландия преди Три Дена се е събудил отново,и се подготвя за изригване Вулканът Хекла,който е известен сред Християните още в Средновековието с Названието Вратите на Ада.

Това е най-активният Вулкан в Исландия.Първо документирано в Хрониките по-силно Изригване - през 1104 (6) Година.Оттогава насам е изригвал повече от 30 Пъти.

Именно тогава през 1104г,Цистерианците - Монаси от католически монашески Орден,наречени Белите Монаси заради Цвета на Дрехите си,нарекли Хекла Вратите на Ада.

Последното засега Изригване на Хекла беше на 28.2.2000г (1)(3)(5)*9*.Интересното е,че и Името Хекла пак е свързано с Монасите.Hekla буквално значи къс Плащ с Качулка,какъвто носели само Монасите.

Нарекли са го Хекла,защото Върхът на Вулкана през повечето Време е покрит с Облаци,и все едно е навлякъл облачен Плащ с Качулка.

Много преди Вулканът да бъде наречен Хекла, в латинска Хроника Вулканът е споменат с Името Mons Casule - буквално означава Монашеско Облекло.

Така Вулканът твърдо и последователно с Имената си е свързан с Монасите и Християнството.

И точно този Вулкан е наречен Вратите на Ада.И то пак от Монаси.

Чак до 19 Век всички Християни вярвали,че именно в Кратера на Хекла се намират Вратите към Ада.

Нещо повече.За този Вулкан има още някои многозначителни Вярвания.

В Стихотворение на Монаха Бенедит от 1120г за Приключенията на Свети Брендан,Хекла се споменава като Затвор за Юда.

През 16 Век Caspar Peucer написал,и потвърдил Вярването,че точно в Гърлото на Вулкана Хекла може да се намерят Вратите на Ада,а самият Вулкан е Началото на бездънния Чертог на Ада.

Другото Вярване свързано с Хекла е,че в Периода в който се празнува Пасха,на Върха при Кратера се събират Вещици.

---

Та този Вулкан в Исландия от 3 Дена насам показва Признаци,че се готви за ново Изригване.

Исландските Геофизици са регистрирали Движение на Магмата в Недрата му.

Хората може вече и да не вярват,че в Кратера му се намират Вратите на Ада.

Но щом Името се е запазило в Паметта на Хората,значи има за какво.

Няма случайно запазени Имена и Дати в Историята,Хрониките,Вярванията,Легендите,Преданията и Сказанията.Щом се е съхранило конкретно Име,или Дата,значи си има основателна Причина за това.
---

Според Геолозите и Палеолозите през 950 и 1159 Години преди новата Ера Хекла е изригнала на два Пъти толкова силно,че Вулканични Скали от Кратера и са били изхвърлени на повече от 7 км от Вулкана.

А в торфените Блата на Шотландия,и в Ирландия били намерени вулканична Пепел и скални Частици.

Точно по тези Частици и Скали е направена и Датировката за Изригванията на Хекла.Тези Изригвания Учените ги нарекли Hekla 3,или H-3.

Вулканичната Пепел която била изхвърлена в Атмосферата е била Причината за намаляването на Температурите в цялото Северно Полукълбо за няколко Години напред.
---

Hell се приготвя да отваря Вратите си.В буквален Смисъл.


*************************************************************
Fatima,анализи,предсказания,mariya,пророчества,прогнози,гадател,fenomen,оракул,sofiya
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#4366
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това Което Съм
Administrator
Мнения: 9297
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
Отг: 2. Третото Пророчество.2. Списък на Думите 6 години, 9 месеци Карма: 25  
Еднаквите Думи/Понятия

Еднаквите по Скрита Същност Думи/Понятия според Канона за еднаквите Съгласни.
---

„...В Началото бе Словото..."
Словото е Началото.Началото е Слово.


Природата на Думите. Думите на Природата.
Думите разказват сами за себе си.

Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Архитектоника на Буквите.Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите.Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта.Речта на Архитектурата.

Името на Думата.Думата на Името.

Свещеният Мъртъв Тюркско-Тракийски Български Език.

ПраРеч и ПраЕзик.

Българотракийска Кабала
Търсачът на Думи
---

Всички Думи които имат едни същи Съгласни Звуци,подредени в една и съща Последователност,имат една и съща взаимосвързана,взаимозаменяема и взаимно тълкуваща се скрита Същност.

Всички Думи с едни и същи Съгласни Звуци принадлежат към едно Семейство.


Списък на еднаквите по Скрита Същност Думи
-------------------------------------------------------


ВТР Аватара,Аватар,Автор,Вятър,Ветер,Water(Вода),Авиатор,Втори,Вътре,

МН Амен,Амин,Амон(Ра),Маане,Умение,Умен,Имена,Аман,Мана,Манна,Мен,Мене,Ману,Мано,
Мена,Моно,Мона,Мина,Ман,Man(Човек),Моон(Луна),Мания,Имение,
Mane(лъвска Грива),Амини,Money(Пари),Оман(Билка),Меню,

В Аве,Ава(Въздух,Атмосфера,Време),Вая,Вие,Ви,Вее,Вея,Ева,Ова(Равнина,Долина),
Ива(Дърво),Вия,Авиа,Айва(Дюля),Вия,Вой,Вай,

Д Ад,Да,Юда,Юдеи,Иуда,Юда(Самовила),До,Ида,Иде,Идея,Ода,
Яд,Яд(Отрова),Яде,Йеди(Седем),

НГЛ Ангели,Аналог,Аналогия,Engel(Пречка),Angle(Англи),Англи,Нагъл,Нагли,

ГЛ Аггел,Аггели,Гюл(Роза),Ъгъл,Ъгли,Галя(Погалвам),Гали,Гол,Гола,
Гель(Ела,Идвай),Гел,Гуляя(Разхождам се),Гуляй,Гьол(Езерце),Геле,

БЛ Баал,Bella(Хубава),Бяло,Бал,Bal(пчелен Мед),Blue(Синьо),Ball(Топка),Биле,
Било,Було,Буля,Беля,Бел,Бул,Обол,Боли,Боля,Более,Белее,

БЛГ Белег,Бильги(Знание),

Б Боя,Бая,Аба,Боа,Абба(Дядо),Абе,Абий(По-голям Брат),Бой(Височина),Бей(Титла),Бой,Бия,Boy(Момче),Бай,Иба,

ББ Баба,Боб,Баба Боба(Баща),Бебе,Буби(копринени Гъсеници),

БЛК Облак,Облик,Облека,Ябълка,Блик(Светлина),Блика(Извор),
Балък(Риба),Black(Черен),

БНК Банка,Бенка,Bank(Пейка,Скамейка),

БСН Басейн,Бесен,Обесен,Бясна,Бясно,

БСНТ Абсент,Бесният,Обесеният,Басейнът,

БЛТ Билет,Белот,Балет,Булут(Облак),Болт,Балтия(Брадва),Блато,

БГ Бог,Богу,Бяг,Бъг,Big(Голям),Бяга,Буги,Бъги,

БЗ База,Обоз,Боза,Бозая,Беяз(Бяло),Буза,Биз(Ние),Биз(Шило),Бизе(на нас),
Без,Без(Кърпа),Бъз,

БС Бос,Боси,Бяс,Бис,Беся,Обеся,Бас,Ибис,Бус,
Bos(Изпортване,Оплескване,Грешка),
Bossy(Тираничен,Властнически),Boys(Момчета),

БРВ Брава,Браво,Боравя,

БРД Обред,Бард,Брада,Брод,Бродя,Бред(Бълнуване),Борд,Борода,

БЧ Обич,Обичаи,Обичай,Обуча,Бич,Обаче,Биче,Beach(Плаж),

БРН Бран(Война),Браня,Бране,

БРКД Барикада,Баракуда,

БР Брой,Броя,Бера,Буря,Бор,Бар,Бара,Бир(Едно),Бира,Bear(Мечка),Буре,Обор,
Иберия,Ebreo(ит.Юдей),Обир,Обира,

БД Бъда,Обед,Будай(Жито),Буда,Будя,Бод,Бода,Боди,Биде,Беда,

БДР Бодро,Бодър,Бедро,

ВЗН Везна,Везение(Да ми върви),Везане,Возене,

ВЛТ Валута,Валат,Волт,Вилает,Валят,Валета,

ВЗ Визия,Ваза,Везе,Виза,Возя,Въз,

БРВ Връв,Вървя,Върви,Варива,

ВД Вода,Видя,Веди,Voodoo(Вуду),Вид,Вада,Вида,Видия,Водя,Овод(Стършел),

ВН Война,Вина,Воня,Вони,Вън,Вино,Овен,Вена,Вана,Авион,Ван,Веене,Веяна,

ВЛ Воля,Овал,Ваал,Вал,Воал,Вол,Вале,Evil(Зло),Вила,Вали,Оваля,Вяло,

ВЛЧ Величие,Величия,Величая,Вълча,Вълче,Влача,

ВРГ Враг,Верига,Овраг,Варяг,

ВРД Вреда,Варда,Вардя,

ВРМ Време,Время,Верим(Вярваме),Варим,Врим,

ВЛН Вълна,Явление,Авалон,Волан,Волно,Валун,

ВЛК Велико,Велика,Велик,Вълк,Вълка,Влак,Валяк,Влек,Влека,

ВР Вяра,Верую,Верую(Вярвам),Явру(Рожба),Вир,Вар,Вор(Крадец),Авер,Авари,
Евреи,Ври,Увра,Авоари,

ВРТ Вярата,Врата,Ворота(Врата),Врат,Иврит,Врут(Лъжат),Верят(Вярват),

ВРТН Вретено,Въртене,

ВРН Верен,Вярно,Уверен,Врана,Вран(Черен),

ВЖ Виж,Важи,Въже,Уважа,

ВЖД Вожд,Вижда,

ВРШ Върша,Вършея,Увериш,

ВЧР Вечер,Вчера,Вечеря,Овчар,Ваучер,

Г Гея,Гей,Гои,Иго,Ага,Его,

ГН Огън,Агне,Ген,Гени,Гений,Геена(Пъкъл),Gun(Оръжие),Гоня,

ГЛН Глина,Галон,Галено,

ГМ Гама,Гема,Гемия,Гума,Гиим(Облекло),Гейм,

ГР Игра,Гора,Гора(Планина),Горе,Горя,Агора,Гара,Гира,Герой,Горя(Мъка),
Угар,Егер(Ловец),

ГМТР Геометрия,Гематрия,

ГРБ Герб,Гроб,Грабя,Груб,Гръб,Гариб(Странно,Произшествие),Греба,

ГВР Говор,Говоря,Гавра,Гавря,

ГДН Година,Годен,Гадая,Гадина,Гаден,Гадно,Гадене,

ГРД Град,Гард,Горд,Гордея,Гръд,Греда,Город(Град),Градя,
Огород(Градина),Ограда,Оградя,

ГРБН Гребен(на Вълна),Гребен(за Ресане),Гребен(Канал),Гребане,
Грабене,Ограбен,Огърбен,Гробен,Гробно,

ГСТ Гост,Август,Ghost(Призрак),Гъст,Гъсто,Гасят,Гасете,Угасят,Угасете,

ГРФ Гриф,Граф,Гарафа,

ГЛБ Гълъб,Голубое(Светлосиньо),Галиб(Победител),

ДР Дар,Диря,Дери(Кожа),Дере,Дера,Одър,Дори,Door(Врата),

ДРБ Дарба,Дерби,

ДТ Дата,Дете,Идиот,Одит,Duty(Задължение),Одет(Облечен),
Адет(Традиция),Да'ат(Знание),Data(Данни,Факти),Даат(Раздавай)

ДВР Доверие,Доверя,Двери(Врати),Дувар(Стена),Двор,

ДЛ Идеал,Доля(Участ,Орис),Долу,Дали,Деля,Deal(Сделка),Дол,Дуло,

ДВ Две,Дева,Dev(Велик),Дива,Див,Одеве,Давя,Удавя,Деве(Камила),

ДВТ Девет,Девата,Дивата,Двата,

ДМН Демон,Даман,Домейн,Думан(Дим),

ДН Едно,Един,Ден,Дни,Деня,Дин(Вяра),Дюнйа(Светът),Деание,Деания,
Dawn(Зора),Даяня,Дан,Дяна,Дюн(Вчера),Дюун(Сватба),Дьон(върни се),
Один,Ядене,Диня,Дюня,Дюни,Дъно,Даная,

ДМТ Домати,Думата,Домът,Димът,Димят,Одимят,

ДМНТ Диамант,Демонът,

ДЛН Длан,Долина,Дялан,Далян,Длина(Дължина),Долен,Долно,

ДБР Добро,Дебри,

ДЛР Долар,Дилър,

ДМ Дума,Думаю(Мисля),Дама,Deum(Бог),Дом,Дим,Димя,Дам(Обор),Адам(Мъж),Едем,

ДХ Дух,Дъх,Духа,Идох,

ДШ Душа,Доуш(Раждане),Душ,Диша,Удуша,Идиш,Адаш(Съименник),Идеш,

ДБ Дъб,Доба,

ДБТ Дъбът,Дебют,Дебит,Дебат,

ДЛГ Дълго,Дълг,Далга(Вълна),Дълъг,

ЖР Жар,Жури,Ажур,

ЖРВ Жарава,Жерав,

ЖН Жена,Жени,Жъна,Женя,Оженя,Ожъна,

ЖЛ Желая,Жила,Жило,Желе,Жал,Ожуля,Жалея,Жиля,Жил(Живял),

ЖТ Жито,Житие,Жить(Живеене),

ЖРЦ Жрец,Жрица,

З Аз,Из(Следа,Диря),За,Зея,

ЗВР Извор,Звяр,Извира,Завира,Завера,Извара,Заверя,Заваря,Завра,

ЗКН Закон,Закана,

ЗНК Знак,Заник,

ЗЛ Зло,Зала,Зеле,Зъл,Азалия,Зулу,

ЗНМ Знам,Знаме,

ЗР Зора,Заря,Зори,Зари,Заара(Загора),Озаря,Зар,Зор,Азери,Zero(Нула),

ЗРЧН Изречение,Изречено,Заръчано,Заречено,

ЗМ Земя,Змия,Змей,Зима,Зум,Заем,Заема,

ЗЛТ Злато,Золото(Злато),Злото,Залата,Зелето,

ЗРН Зрение,Озарение,Зърно,Заран,

К Кой,Око,Коя,Кое,Кои,Кей,Окая,Ок,Ек,Ако,Еко,

КЗН Казано,Указание,Казан,Къзан(Дете,Момче),Казино,

КЦ Каца,Кец,Куца,Акация,

КШМР Кашмир,Кошмар,

КДР Кедър,Кадер(Участ,Орис,Съдба,Предопределение),Кадър,Кадри,

КБЛ Кибела,Кабиле,Кабала,Къбле,Кибла,Кабул(Приемане),Кааб-Аллаа,

КЛН Кълн,Клан,Клане,Колона,Колене,Клин,Колан,Коляно,Кален,Кално,
Окалян,Калено,Кълна,Кълня,

КН Кан(Кръв),Икона,Океан,Кон,Акин(Певец),Екин(Посев),
Кана,Къна,Кино,Кания,Акан(Течаща),Кин(Омраза),
Коен(Свещенослужител),Койун(Овца),Каина(Цена),Каин,Куин(Кралица),Кану,

КНН Канон,Канун(Закон),Канен,Канена,Канени,Конен,

КПК Капка,Копка,Капак,Копейка,

КПЩ Капище,Купища,Къпеща,Капеща,Копаеща,

КР Кирие(Господ),Кора,Каре,Каро,Coeur(Сърце),Коря,Укор,Кара,
Кир(Мръсотия),Кар,Акари,Кур(Пенис),

КРЖ Кураж,Окръжие,

КРТ Карта,Карета,Курт(Вълк),Корт,

КФ Кафе,Кафа(Глава),Каиафа(Смирение),Кайф(Удовлетворение),Кеф,Кофа,Куфея,

КШ Каша,Киша,Кош,Кеш,Кашу,Акаша,Къш,

КТР Китара,Кетер(Корона),Катар(Болест),Катър,Катер,Кутре,

КТК Китка,Котка,Котик,

КЛЧ Ключ,Калъч(Сабя),Клечи,Кълчи,

КПТ Копито,Капут(Глава),Копти,

КРК Крак,Карък,Кърък(Счупено),Корк,Кирка,Kurak(Суша),

КРН Корона,Crown(Korona),Коран,Корен,Крона,Кран,Крен,
Коронно,Коренно,Акрани(Набори,на една и съща Възраст),

КРЛ Крила,Криле,Крале,Крал,Корал,Крил,Акрил,Курал(Правило),

КРВ Кръв,Кървя,Крава,Кравай,Корав,Крив,Крива,Курва,

КРГ Кръг,Окръг,Карго,

КРСТ Кръст,Кръста,Кръст(човешки),Корист,Красота,Краста,Кръстя,

КРС Крос,Курс,Cross(Кръст),Curse(Проклятие),

КЛ Кула,Кале,Акъл(Ум),Кала(Цвете),Кило,Кил,Кал,Акула,Окаля,

КЛС Клас(житен),Клас(ученически),Клас(Качество),Класа,Колесо(Колело),
Клася,Класи(обществени),Колос,

КМ Кома,Кама,Камея,Кум,Кима,Ким,Ком,Ким(Кой),

КП Копиа,Копие,Купа,Куп,Копа,Кюп,Капо,Капа,Кепе,Купе,Капъ(Врата),
Купя,Къпя,Капя,Копая,Кипя,Екип,Cape(геогр.Нос),

КС Коса,Кося,Окося,Къс(Парче),Късо,Кос,Каса,Кесия,Кайсия,

КСМТ Късмет,Космите,Космат,

КТ Кота,Кит,Кутия,Коте,Акт,

КЛТ Култ,Окулта,Кулата,Колт,Колет,Клатя,

КПН Купон,Капан,Копаене,

КЛП Калъп,Кальп(Сърце),Клапа,Клуп(Въже за бесене),Клип,Клепа,

КПЛ Купол,Капела,Акапела,Капли,Куплю(Ще купя),

КЧ Куче,Коч,Кича,Каче,Кеч,Кич,Кача,Окучи,

КЗ Каза,Къз(Момиче,Девойка),Кузу(Агне),Коза,Коз,Икиз(Близнаци),

КЛБ Кълбо,Колиба,Колебая,

Л Елей,Ла(Нота),Ель(Ръка),Йель(Вятър),-Ель(Аггел),Аул(Ограда),Юли,Ела,
Ела(Дърво),Лея,Лой,Оле,

ЛСК Ласка,Леска,Лаская,

ЛТН Латини,Алтън(Злато),Летен,Лятно,Лятна,

ЛД Леда,Лада,Лад,Ладия,Лед,Елада,Лейди,

ЛЖ Ложа,Лъжа,Лижа,Лежа,Леж,Ложь(Лъжа),

ЛК Лик,Лек,Леко,Лък,Елек,Лейка,Лайка,Лак,Лико,Люк,
Олук,Лук,Оолак(Яре),Lucky(Късметлия),

ЛНД Ленд,Ландо,Land(Територия),

ЛСТ Лист,Листа,Лост,Lost(Загубен),Лъст,

ЛН Луна,Лунна,Лоно,Лан(Вълк),Линия,Елен,Лин,Улан,Лен,
Йълан(Змия),Leon (Лъв),Leone)Лъв),Lion(Лъв),Lionne(Лъв),

ЛВ Лъв,Алев(Пламък),Лев,Ляво,Оливия(Масло,Зехтин),Лава,
Live(Живот),Love(Любов),Лов,Ловя,Олово,

ЛЗ Лозе,Лази,Лиза,

ЛТ Лято,Летя,Лета,Лот,Лата,Алтъ(Шест),Алтай,

ЛШ Лошо,Леш,Лишей,Елша,Лиша,

М Име,Има,Ум,Ум(Майка),Амма,Ама,Ами,Ма,Ом,Аум,Маи,Май,Майя,Мая,Омая,
Мое,Мия,Мие,Мий,Ям,Яма,

МГ Магия,Мога,Маг,Миг,Мига,Мега,Омега,Мага(Тояжка,Жезъл,Патерица),

МЖ Мъж,Мъже,Може,Мажа,Миже,Муж(Мъж),Омъжа,

МК Майка,Мека,Мука(Брашно),Маяк,Мак,Мек,Мъка,Амок,Мока,Емко,

МГНТ Магнит,Магнат,Magnet(Магнит),

ММ Мама,Мома(Девойка),Имам,Мьоме(Гърда),Мома(бебешка Храна),
Момея,Мим,Mom(Мама),Мамя,Мум(Свещ),

МД Мед(Метал),Мед(пчелен),Медея,Медия,Мъде(Тестиси),Мода,Мида,
Made(Направено,Изфабрикувано),Медии,

МЧ Меч,Мач,Мече,Мачо,Мъча,Муча,

МЛ Мило,Мил,Мила,Моля,Меля,Мила(Измила),Мол,Мейл,Майл,
Е-майл,Емайл(Емайлиране),Мило(Сапун),Меле,Умел,Имал,Имел(Имал),Имел(Билка),

МР Мария,Миро(Масло за Помазване),Маара(Пещера),Море,Мар,Мир,Mere(Майка),
Мяра,Мера,Мура,Мор,Майор(Главен),Умора,Умра,Омар,Аморе(Любов),
Маори,More(Повече),Моор(Виолетов Цвят),Амаро,

МНСТР Манастир,Министър,Министри,Monster(Чудовище),

МТРМатерия,Mater,(Майка),Mutter(Майка),Митра,Метър,
Матура,Мутра,Аматера,Аматьор,Мутира,

МТ Мат,Мит,Мать(Майка),Маята,Моят,Имот,Мойто,Мойте,Имат,Имате,
Мътя,Мито,Мета,Омета,Омете,Мият,Миете,

МС Месия,Меся,Меса,Маса,Месо,Мас,Мус,Мис,Мус(Банан),

МСТ Място,Места,Мост,Моста,Местя,Мъст,Мъстя,

МСТР Мистерия,Майстор,Мастар,Мистрия,Мистър,Мистер,Master(Майстор),

МСТК Мистика,Мистик,Мастика,Мостик,

МСЛ Мисъл,Мисля,Месал(Кърпа),Мусала,Масал(Приказка),Масло,Мюсли,

МЛК Мляко,Мелек(Аггел),Melek(Цар),Малак(Биволче),Milk(Мляко),
Малко,Малки,Малък,Малкия,Млък,

МНТ Монета,Минута,Маниту,Мантия,Манто,Мента,Манта(Риба),Ментя,
Минет(неслучайно на Български му казват Духане,Дух-Ане),

МГЩ Могъщ,Могъщо,Могъща,Мигащ,Мигащо,Мигаща,

МРЛ Морал,Мерило,Марал,Маруля,Мерло,

МРТ Мирта,Мирото,Март,Морт,Мрат,Мрете,

МХ Мях,Муха,Маха,Мах,Мех,

МШН Мишена,Мишна,Машина,Машинна,Машинно,Мешана,Омешано,

МНЦ Еманация,Амуниция,

МЦ Емоция,Маца,Меца,Муци,Маце,

МЗ Муза,Музей,Миза,Мазе,

МЗК Музика,Мазка,Мазки,

МРК Мярка,Мерки,Мерак(Желание),Марка,Мрак,Америка,Юмрук,

МЩ Мощ,Мощи,Имащ,Имаща,Миещ,Миеща,Маещ,Маеща,

Н Ние,Ана,Анне,Un(Брашно),Ене,Йоан,Юни,Ной,Най,Не,
Now(Сега),No(Не),One(Едно),Uno(Едно),

НМ Наум,Наумя,Anima(Душа),Нам(на Нас),Нима,Няма,Name(Име),

НПС Написано,Неписано,Неописано,Неопасано,

НК Наука,Неук,Янък(Изгорял),Янки,Някой,Никой,Инки,Нека,Нок,Янак(Буза),

НС Нос,Нас,Нося,Неса(Снасям),

НТ Нота,Ноти,Инат,Нет(Не),Net(Мрежа),Нить(Нишка),

НСН Наясно,Неясно,Носене,Носна,Носен,Наесен,

НКГ Някога,Никога,Някого,Никого,

НВ Ниво,Нива,Нов,Нова,

НРД Народ,Народи,Наред,Наредя,Народя,

НВДМ Невидимо,Неведоми,

НВНСТ Невинност,Наивност,

НДЛ Неделя,Надали,Надолу,

НСТНКТ Инстинкти,Настинката,Настинките,

НТРС Интерес,Интереси,Натреса,Натриса,Нотариус,Нотариуси,

НЩ Нещо,Нищо,Неща,Нощ,Нищий,

НВН Новина,Навън,Невинна,Наивен,Навои,Навеяно,

НМР Номер,Намира,Намеря,

НЛ Нула,Нали,Нал(Подкова),Only(Само),

НЧЛ Начало,Начала,Начело,

П Пея,Пей,Поя,Упоя,Пия,По,Пай,

ПК Покой,Покая,Упокой,Упойка,Пак,Пик,Пика,Пек,Пека,Опека,
Пука,Опако,Пуйка,Пейка,Паяк,

ПКНК Покойник,Пикник,

ПКРВ Покров,Покрив,Покрива,Покорява,

ПН Пиано,Пано,Пане,Пан,Пин,Пиян,Опън,Опъна,Поне,Пойна,Апнея,

ПР Пари,Пара,Перо,Пери(Дух),Пера,Опора,Опера,Порой,Парий,
Пора,Пори,Пура,Пер,Пир,Пор,

ПРБ Пробен,Парабени,Поробени,Поръбени,Пробна,

ПРТ Партия,Парти,Party(Партия),Пират,Pirate(Пират),Party(Парти),Пирът,Порът,
Порите,Пурите,Апарат,Порти,Портя,Парите,Парата,

ПРЦ Пороци,Порицай,Порицая,Операция,Операции,Парица,Парици,

ПТК Поток,Пътека,Питка,Ипотека,Патка,Паток,

ПТН Патина,Паутина(Паяжина),Потайно,Потаен,Потен,Пътно,Пътен,Упътен,

ПСТР Пастир,Постер,Пастор,Построй,Построя,Постарая,Постарай,Пъстро,Пиастра,

ПСН Песен,Писане,Писано,Опасно,Писана,

ПШК Пушек,Опашка,Опашки,Пушка,Пишка(Пенис),Пъшка,Пешка,Пешак,

ПШ Пиша,Паша,Паша(Титла),Пуша,Пеша,Апаш,Пиш,

ПДН Подаяние,Падение,Падина,Опадане,

ПЛ Пол,Поле,Опело,Поло,Пола,Пила,Пиля,Пиле,Опал,Пилея,

ПС Пояс,Опис,Пес,Писа,Peace(Мир),Пас,Паса,Песо,Опаса,

ПСК Посока,Пясък,Писък,Писка,Писука,

ПСТ Пост,Паст,Паста,Пестя,Писта,Пасат,Пусто,Past(Минало),
Paste(Тесто),Pasta(Макарони),Paste(Лепило),

ПЛН План,Плен,Пленя,Плана,Пълен,Полен,Пилене,Опален,Опулен,

ПЛТ Плат,Плета,Полет,Полетя,Полита,Палат,Палто,Палет,Плата,Плато,
Плита(Плоча),Плет(Ограда),

ПЛЦ Палец,Палци,Полица,Полицай,Плац,

ПЛЧ Плоча,Плач,Плаче,Палач,Пилич(Пиле),

ПЧТ Почит,Печат,Почита,Почти,Почете,Печете(Кърпа),Почта(Поща),

ПРВ Правя,Порив,Първа,Права,Право,Прав,Управа,Оправя,

ПРД Порода,Парад,Пародия,Поред,Преди,Поради,Породя,Продай,Предай,

ПРВД Правда,Превод,Паровод,

ПРГ Праг,Пирог,Пирога,

ПРЛ Перла,Април,Паралия,Перила,Порил,Прал,Прала,Pearl(Перла),

ПРН Прана,Перун,Оперена,Пороен,Пране,Пирон,Парен,Парно,
Порно,Пираня,Оперен,Оперно,Перно,Упорен,Упорно,

ПРС Преса,Просо,Парса,Прося,Прасе,

ПРСВТ Пресвета,Пресвята,Просвета,

ПРВЛ Правила,Преваля,Провал,Превал,Оправил,

ПРВЛН Управление,Правилно,Проваляне,Провален,Провалено,

ПРРДН Природен,Прероден,

ПРЛЖН Приложение,Прилежание,Приложено,

ПРСТ Просто,Прост,Пръст,Пръсти,Перест,Порест,

ПП Пъп,Поп,Попе,Пипа,Попея,Пийп,

ППР Попара,По-Пара,Пипер,Попаря,Paper(Хартия),

ПТ Пет,Поет,Пития,Питая,Упътя,Път,Пита,Пети,Пета,Патя,
Пота,Пот,Япет,Питие,Пъти,

ПЩ Пещ,Пееща,Поща,Пищя,Пощя,Пуща,

РБТ Работа,Arbeit(Работа),Работи,Робът,Робите,Рабът,Рабите,
Рибата,Робот,Ребята(Момчета),

РВН Равен,Уровен,Равин,Раван,Raven(Гарван),Ревен,Реване,

РЗПТ Разпятие,Разпит,Разпътие,Разпита,

Р Ра,Рай,Рея,Рая,Рой,Ера,Ор,Аr(Висш,Божествен),Ар(Единица за земна Площ),
Oro(Злато),Yer(Земя),Air(Въздух),

РМ Рамо,Рима,Рама,Реми,Роми,Ром,Армия,Arm(Оръжие),Арамеи,

РС Раса,Роса,Орис,Рус,Руси,Рис,Расо,Реси,Ерес,Арес,Арса(Терен),Рейс,

РТ Рот(Уста),Аорта,Рота,Юрта,Рита,

РД Ред,Ordu(Ред),Орда,Род,Рода,Родя,Уреди,Оръдие,Руда,Урод,Рейд,Родео,

РЧ Реч,Рече,Ручей,Руча(Яде),Оруч(Пост),

РЧЦ Речица,Ръчица,

РБ Риба,Роба,Роб,Раб,Раби,Реба,Руба,Рубя,Ръб,

РБР Ребро,Рибар,Робер,

РГ Рог,Рога,Ругая,Реге,Рагу,

РДН Роден,Родина,Орден,Радон,Радиан,Руден,Оръдеен,Ридаене,Родеене,

РЗ Роза,Риза,Razi(Тайна),Раз,Ориз,Резе,Розе,Rose(Роза),

РЛ Роял,Орел,Royal(Кралски),Реалия,Рул(Кормило),
Рало,Руло,Рали,Реле,Рила,Роля,

РН Руна,Руно,Ирония,Рана,Оран,Орна,Роня,Руйно,Rain(Дъжд,Вали),

РКРъка,Река,Арка,Рак,Урок,Рок,Rock(Скала),Ракия,Арак,
Ярко,Ярка(Кокошка),Рояк,

С Си(Нота),Сой,Соя,Сея,Осея,Оса,Si(Да),Yes(Да),

СЗНН Съзнание,Осъзнано,Сезонен,Сезонно,

СМРТ Смърт,Smart(Умен),Осмъртя,Самарът,Самурът,Смерть,Самураят.

СР Сара,Сяра,Sera(Вечер),Саар(Глух),Sorry(Съжалявам),Сър,

СВРК Свирка,Свирука,Сврака,Сверка,Сварка,

СВВН Усвояване,Свиване,

СВРШН Съвършено,Съвършена,Съвършен,Свършено,Свършен,Свършена,

СВТ Свят,Свят(Светец),Свято,Светя,Свита,Съвет,Саваот,

СДМ Седем,Содом,Содомия,Съдим,Садим,Седим,

СД Съд(Съдилище),Съд(кръвоносен),Съд(плавателен),Съд(домакински),
Исида,Sade(Просто,Чисто,Естествено,)Съдя,Съдия,Осъдя,Седя,Садя,
Сад(Парк),Сода,

СМ Осем,Семе,Сома,Сума,Сам,Сом,Сумо,Сам(Отрова),

СН Синьо,Син,Сан,Сън,Sun(Слънце),Сана(на Теб),Синее,Ясен,Ясно,Асана,
Осанна,Есен,Сено,Сена,

СЛ Сила,Сол,Соли,Усилия,Осел(Магаре),Сель(Порой),Сал,Сало,Село,
Sole(Слънце),Sol(Слънце),Soleil(Слънце),

СТ Сито,Уста,Усет,Устои,Устоя,Стоя,Стой,Сто,Сит,
Set(Поставям,Фиксирам),Sit(Седя),Site(Място),Sity(Град),

СКЛ Скала,Сакал(Брада),Сокол,Сукал,

СЛВ Слово,Славей,Слава,Слива,Салвия,

СНК Сянка,Синка,Осанка,

СТЛ Стил,Stella(Звезда),Стол,Сталь(Стомана),Стило,Стеля,Стоял,

СТН Стена,Истина,Сатана,Stone(Камък),Стан,Стон,Остен,Остани,
Сатен,Сутиен,Астено,Астения,

СТР Старо,Стар,История,Истерия,Star(Звезда),Story(Разказ),
Ситра(Страна),Сутра,Ситар,Стираю(Пера),Сторя,

СТРН Струна,Сатурн,Страна,Сторона(Страна),Стараене,

СТРЖ Строеж,Страж,Стража,Стрижа,Стържа,

СФР Сфера,Сафари,Софра,Сефер(Пъти),

ТМН Тамян,Тъмен,Тъмно,Томене,Тъмнее,

ТРФ Тараф(Страна),Трофей,Атрофия,

ТМ Тема,Time(Време),Атум,Атом,Атим,Том,Тим,Там,Атами,

ТР Три,Tera(Земя),Таро,Тора,Tier(Звяр,Животно),Тор,Утро,Утре,Теория,
Торо(Бик),Тур,Тура,Тир,Тире,Тер(Пот),Туря,Tower(Кула),

ТРКТ Теракота,Тарикат,Тер-Акт,

Т Ти,Тя,Тея,Той,Те,Ат(Жребец),От,От(Трева),Eat(Ям),Ет(Месо),Tea(Чай),

ТП Тип,Топ,Тапа,Тупе,Атип,Тепе(Връх),Тапия,Топя,

ТХ Тихе,Техе(Изкуство),Тихи,Тих,Тихо,Тахо,Тях,

ТРД Тороид,Триада,Тирада,Труд,Трудя,

ТВР Творя,Твар,Утвар,Товар,Товаря,

ТК Ток,Тук,Тик,Оток,Атика,Атака,Тика,Тики,Таке,Етика,Ятак,Ятак(Легло),

ТКРВН Откровение,Откровено,Откровен,Откриване,Откарване,

ТН Тайна,Тон(музикален),Тон(Маса),Тон(Риба),Тен,Тения,Атон,
Тане(Бройка,Част,Глава),Тене(Семе),Тун,

ТРС Торс,Търся,Торос(Бикове),Тераса,Трасе,

ТЧК Точка,Утечка,

ТРВ Трева,Тровя,Отърва,Отърви,

ТРН Трон,Трън,Трен,Терен,Таран,Тиран,

ТЛ Тяло,Тел,Теле,Тил,Тол,Атол,Етил,Талия,Tale(Приказка),

ТСТ Тесто,Тесте,Тест,Тост,Тъст,Тоест,

ТЧН Течение,Точен,Тачен,Точене(Кори),Точене(Ножове),Тичане,Отичане,

Ф Фа,Фея,Фий,Фау,

ФЛ Фал,Fully(Пълно),Фаул,Филе,Фиала,

ФМЛ Фамилия,Family(Семейство),

ФР Фар,For(За),Fairy(Фея),Фрейя,Frau(Госпожа),Fire(Огън),Free(Свободен),
Фурия,Фира,Афера,Феерия,Еуфория,

ФН Фон,Фьон,Фън,Фен,Фин,Афина,

ФРМ Форум,Форма,Фирма,Ферма,Аферим(Браво),

ФРЗ Фраза,Фреза,Фрезия,

Х Ухо,Ехо,Аха,Иху,

ХЛ Хало,Holy(Свещен),Хала,Хула,Хелий,Хил,Hello(Здравей),Hell(Ад),Хол,

ХР Хор,Хера,Хора,Хоро,Харе,Хер,Охра,

ХРТ Хартия,Харта,Heart(Сърце),Хората,Хортува,Хортувай,

ХМН Химен,Химн,Humane(Човечен,Човечност),

ХРМ Хирам,Храм,Хром,Харам(Свещен,Табу,Забранен),Ахрома,

ХРН Храна,Храня,Охрана,Охраня,

ЦКЛ Цикъл,Цокъл,Цикля,Оцъкля,Цукало,

ЦН Цена,Цион,Еоцен,Ценя,Ценно,Циан,Цуна,

ЦР Цяр,Цар,Церя,Цура(Форма),Йецира(Творение,Сътворение),

Ч Чуя,Очи,Чай,Чуй,Че,Чу,Чий,Чие,

ЧК Чук,Чука,Чек,Чака,Очука,

ЧЛ Чело,Чел,Учел,Чул,Чиле,

ЧР Чар,Чер,Чаир,

ЧРВН Червено,Чаровен,

ЧРТ Черта,Чертая,Чорт(Дявол),Очертая,

ЧСТ Чест,Част,Чист,Чисто,Често,Часът,Участ,Чистя,Очистя,

ЧСТТ Честота,Чистота,Честито,Честитя,

ЧСЛ Число,Чесало,

ЧД Чудо,Чедо,Учудя,

ЧН Учение,Чин,Чан,Учене,Учено,Учен,

ЧТ Чета,Чети,Чуто,Учете,Учат,Чет,Чат,Чатя,

Ш Шия,Уши,Шия(Шиене),Уший,Ушия,

ШЛ Шал,Шило,Шол,

ШП Шепа,Шопи,Шип,Шап,Шипя,

ШСТ Шест,Шеста,Шиста,Шасито,

ШПК Шипка,Шапка,

ЩТ Щета,Щат,Ощетя,Ощети,Щати,Щит,Щита,Щото,
---

Допълнените и обновени Списъци с Думи са в следващата Поредица от Статии в Темата,където ги разпределям по Букви за Улеснение и по-добра Прегледност.

*********************************************************
Fatima,анализи,предсказания,Mariya,пророчества,прогнози,гадател,fenomen,оракул,Sofiya
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#4368
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това Което Съм
Administrator
Мнения: 9297
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
Отг: 2. Третото Пророчество.Аггелите и Ангелите 6 години, 9 месеци Карма: 25  
Развенчаната Дума Ангели.Падналите Ангели.
Първа Ангелска История.
---

Природата на Думите. Думите на Природата.
Думите разказват сами за себе си.

Архитектоника на Буквите.Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите.Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта.Речта на Архитектурата.

Името на Думата.Думата на Името.Няма случайни Думи и Имена.

Когато установих,че според моя Канон за еднаквите Съгласни Думата Ангел,Ангели има една и съща скрита Същност с Думите Пречка*Енгел),Нагъл и Нагли,реших,че нещо не е наред със самата Дума наложена в българската Реч,пък и в много други Езици за Понятието Ангел и Ангели.

Според Канона еднакви Думи са:

НГЛ Ангели,Аналог,Аналога,Аналогия,Angel(Ангел),
Engel(Ангел н.),Engel(Пречка),Angle(Англи),Англи,
Нагъл,Нагла,Нагло,Нагли,Наглия,

Самата Природа на Силите,които са наречени с тази Дума - Ангел, противоречи на Думите Нагъл,Нагли и Пречка.

Тези Сили са всичко друго,но не и Нагли.

Затова потърсих Етимологията,Произхода на тази Дума Ангели.

Както и бях разбрала интуитивно,тази Дума Ангели е поредната изопачена Дума.

И поредната Десетка в Мишената.

Според официалната Етимология тя произхожда от гръцката Дума за това Понятие.

И въпреки,че се дава и изписването на самата гръцка Дума,че е Аггелос,пак се твърди,че е Ангелос.

В гръцката Дума няма никъде Буквата N - ни,която е Аналог на нашата Н,и на латинската N.

А има две Букви Гама,за тяхната Буква Г и за Звука Г по Принцип.

Така и на български Думата трябва да е във Формата Аггелос,а оттам и Аггел,Аггели,Аггелчета.

Така природните Сили,които са наречени с тази Дума Аггел имат своето Обяснение и Тълкуване като Вестители,Небесни Пратеници при Човеците,техни Пазители и Хранители.

Според Канона за еднаквите Съгласни Думите Аггел,Аггели,или Агел,Агели са еднакви по Същност с Думите:

ГЛ Аггел,Аггела,Аггели,Агел,Агела,Агели,Гюл(Роза),Ъгъл,Ъгъла,Ъгли,
Галя(Погалвам),Гали,Гол(в Спорта),Гол,Голи,Голо,Гола,Голия,
Ugly(Грозен),Eagle(Орел),Иглу,Гулия (земна Ябълка),Игла,Игли,
Гель(Ела,Идвай),Гел,Гуляя(Разхождам се),Гуляе,
Гуляй,Гьол(Езерце),Гьола,Геле,Гул(Шум),Гала(Вечеря),


Така Човеците като споменат Аггелите,буквално ги викат при себе си на Помощ,да ги погалят,да ги помилват като с Перце,и да им донесат Утеха и Защита.Розата(Гюл) е Символ на Майката.

От аггелските Криле идва и Изразът „Да те погалят с Перце".

Аггелите гуляят,разхождат се образно казано между Небето и Земята,и между Човеците и Боговете им,и са Вестители на тяхната Воля,на Волята на Майката,и нейни Пратеници.

Те са голи според човешкото Разбиране за Голота и Облекло,защото са облечени само в Светлина,Въздух и Вода(Гьол - Вода).

(Двойното ГГ се тълкува като единично,така се тълкуват и всички други двойни Съгласни).
---

Ангели Хранители и Аггели Хранители

Който не разбира защо е толкова важно как се пишат и произнасят Думите,и защо има такова голямо Значение дали ще е Ангел,или Аггел,все едно да каже,че му е все тая когато има Нужда от Помощ,когато поиска Помощ,дали ще му се натресе някой Ангел Хранител(Нагъл Охранител),който вместо да го защити,ще го ограби,ще иска да му се плати за Охраната,и ще го тормози,или ще дойде някой Аггел,който наистина ще го утеши,защити,и ще му помогне.

Защото точно това буквално значи Ангел Хранител - Нагъл Охранител.

Ангел и Нагъл са с една и съща скрита Същност Думи,Хранител и Охранител - също.
---

Който разбира Значението на това,което казвам,ще зачеркне от Речника си Думите Ангел,Ангели,Ангелчета,а ще нарича тези Природни Сили Аггели,или Агели,и Аггелчета.

Както всъщност трябва да е,и както е в гръцкия Език.

А древните Гърци са знаели много добре за какви Сили става Въпрос,когато са ги нарекли Аггелос.

А не Ангелос.

А и Шопите правилно са усетили,че нещо не е наред с Името Ангел,и който е кръстен така,предпочита да му викат Геле.

А и аз отдавна имах Усещане,че нещо не е наред с човешкото Име Ангел,когато преди близо 8 Месеца написах Статията „Дяволът носи ангелски Имена".

Само Словосъчетанието „Падналите Ангели" е хармонично с Думата и Името Ангел.
---

Логичният Въпрос в Задачката за Ангелите е:

Кой е превел Думата Аггелос като Ангел,Ангели при Превода?

Този Въпрос е фундаментален и кардинален, и засяга и други Езици.

На италиански Ангел също е Angelo,на испански Angel,на немски е Engel,на инглиш е Angel,само на френски е Ange,но пак има n.

Вероятно и в други Езици е така.

Заблудата е тотална и масова.

Кои са изопачили Правдата при Превода?

Този път освен обичайните Заподозрени латиноговорящите Лингвисти,дейно Участие в изопачаването са взели и Преводачите.

От Реформацията насам,и с отделянето на Протестантите от Католицизма с Преводи,печатане и разпространение на Библията на всички световни Езици се занимава протестантското Библейско Дружество,което е базирано в Лондон.

(Католиците навсякъде по Света продължават да си служат с Библията написана на Латински Език.)

Прекалено очевадно е,за да е случайно Съвпадението между Думите Ангел и Племето Англи,което е в основата на Името на Страната Ингланд и на Езика Инглиш.
И която е е „Люлка" на Протестантството заедно с Немско.

Само една „сбъркана" Буква и Резултатът е налице.

Така Аггелите стават Ангели,Англите стават Ангели,Ингланд,Англия става Територия,Земя на Ангелите(Ланд,Ленд е Територия,Земя),а английският Език става Ангелски Език.

Английски и Ангелски,според Канона за еднаквите Съгласни са с една и съща Скрита Същност - НГЛСК.

(Това е един от Методите на подсъзнателните Внушения - всички Качества свързани с Понятието Ангел се прехвърлят и върху Човеците и Езика заради еднаквата скрита Същност на Думите).

Колко „брилянтно,простичко и находчиво".Обяснението за изопачаването на Думата може да е уж за „Благозвучност".

Така са се пробвали да си присвоят Ролята на библейските „Ангели" спрямо другите „Простосмъртни" Човеци.

Само дето вярната Дума е Аггелос,Аггел,Езикът е Инглиш,а според Канона за еднаквите Съгласни Англи и Нагли са с една и съща скрита Същност.

Това изяснява много добре Въпроса за Начина на Мислене,Менталитета,Поведение,Отношение и Държане спрямо другите Народи по Света на говорещите Инглиш и на Англосаксонците.

---

А всички религиозни Християни,които вярват,че има Ангели,и че имат Ангел - Хранител,всъщност нямат.Имат Нагли Охранители.

Освен Гърците.

С Промяната на тази единствена Буква - от Г на Н,в цялата християнска религиозна Литература,в Библията и Евангелията няма и „кьорав Аггел" както се казва.

А и Названието Евангелие е сбъркано - трябва да бъде Еваггелие.На гръцки е Еваггелиос.

Архангелите също трябва да бъдат Архаггели.На гръцки е Архаггелос.
---

Подмяната на тази една Буква е като Лъжицата Катран в Меда за западното Християнство.


*********************************************************
Fatima,анализи,предсказания,mariya,пророчества,прогнози,гадател,fenomen,оракул,sofiya
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#4373
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това Което Съм
Administrator
Мнения: 9297
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
Отг: 2. Третото Пророчество.Серафими и Сарафи 6 години, 9 месеци Карма: 25  
Втора ангелска История.

Огнените Ангели,и огнените отровни Змии.
За Серафимите,Сарафите,Змията и Шерифите.
---

Проби за Абракадабристика и Лингвоинженеринг.

Неведоми са Пътищата на Словото.

Природата на Думите. Думите на Природата.
Думите разказват сами за себе си.

Архитектоника на Буквите.Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите.Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта.Речта на Архитектурата.

Буквалният Смисъл на Буквите и Думите.
Името на Думата.Думата на Името.В Първата История изясних как Аггелите в християнската Библия станали на Ангели,и че там всъщност няма никакви Аггели.

Сегашната История е за това как Серафимите в християнската Библия всъщност са Змии,Сарафи и Шерифи.
---

Какво е Серафим?

Серафими, на древноeврeйски “shirufa” - горящи, пламенни, огнени шестокрили Aнгели. Те «пламтят», от Любов към Бога и подбуждат и другите към такава Любов.
---цитат У-я.

Серафим е най-висшият Чин в Йерархията на Ангелите.

Първото Пояснение,за да се разбере Метаморфозата на Серафимите в Сарафи и Шерифи е,че при Превода на Мойсеевите Книги на латиница Звукът Ш се е трансформирал в С.

Shirufa - Шируфа е станал Сируфа.

Така е и в aрaбския Език.Например Поздравът Шaлом на Юдeите при Aрабите е Сaлом,Сaлям,Сeлям.

Второто Пояснение е за това,че на юдeйски Шируфим е в множествено Число.

Шируфа-им - Им е като нашата Буква -и за обозначаване на Думата в множествено Число. Дума - Дум-и.

Шируфа - Шируфим.

Серафим е били наложено и в гръцкия,и във всички други Езици погрешно в единствено Число,а в множествено - Серафими,а и с променена от Ш на С Буква.

Третото и най-важно Пояснение е,че според Юдeйската Традиция Названията,Имената на Ангелите завършват със Окончанието -Ел.

Както са Имената на Микаел възприето у нас като Михаил,на Гавраел - Гавраил,Рафаел - Рафаил,и т.н.

Както е и в Ангел - Анг-Ел.

А в Шифура няма -Ел,или -Ил.

Така,че Серафимите поначало,още в Първоизточника нямат нищо общо с Ангелите.

А в Християнството и Библията са наложени като най-висшия Чин в Йерархията на Ангелите.
Както се казва - да се смееш ли,или да се смееш.


Латиноговорящите Лингвисти,Теолози и Преводачи са изопачили де що могли.
А Юдeите Преводачи им помогнали както могли.
---

Та така:

Истинското Име на тези Ангели от първия,най-висш Чин в Йерархията е Шируфа,а като се приеме латинизиранияt Вариант на Буквата Ш в С - Сируфа.

Горящите,пламенни,огнени шестокрили Ангели.Откровено еднозначен Облик - Ангелите от Ада.

Огънят,Пламъците традиционно се свързват с Огньовете на Ада.A и Броя на Крилете им - 6 покрай 666 също се свързва асоциативно с Ада.

А Аngелите обичайно се свързват със Светлината,и с белия Цвят,а не с огненожълто,огненооранжево,или огненочервено.

Още едно Потвърждение,че Серафимите в християнската Библия не са Аггели.
---

Какво е Сараф,и кои са Сарафите?

Човек който се занимава с Обмяна и Размяна на Валута,Пари,от което печели някаква Комисиона,или Процент.

Всеизвестно е,че тази Работа открай Време е била запазена Територия на Юдeите.

Какво освен това е Сараф?

Сараф - Сараф (змея или серафим), потомок Иуды, из рода Cилома (1Пар 4:22).

Сараф - Змия (Змия на руски е Змей),или Серафим,потомък на Юдa от Рода на Cилом.

От Библейската Енциклопедия на Брокхауз.

Както ми се налага често да казвам: Още една Десетка в Мишената.

Шируфа е библейска Змия.
Шируфим - латинизирно и погърчено на Серафим буквално значи Змии.Какво е Шериф,и кои са Шерифите?

Представители на Полицията и съдебните Власти в отделен жилищен Район в Ингланд и в Щaтите.

Едно Време,в младенческите Години на Щaтите като Държава,Шерифите са били тези,които поддържали Реда,и както се казва,са колели и бесели по свое Усмотрение в Градчето,или Селището в което работели. [/color]
---

Корените и Етимологията на Названието и на Сарафите,и на Шерифите е в Шируфа и Сируфа.

Шируфа и Шериф,и Сируфа и Сараф са еднакви по Същност Думи според Канона за еднаквите Съгласни ШРФ и СРФ.

А и на юдeйски поначало се пише само със Съгласни Букви с малки Изключения,а Гласните са във Вид на Точки и Щрихи,и то не винаги,и не във всички Текстове.
---

Един много показателен и важен Факт - Шериф,Шариф,Шарифа,Шерифа,Шерифе като лично собствено Име ги има при Aрабите,но не и при Юдeите.

Както като мъжко,така и като женско Име.

Но на aрабски всички тези Имена произлизат от Думата Шереф - Достойнство,Слава,Почест,Чест.

Юдeйския е заимствал доста Думи от Арaбския.

И на двата Езика Шируфа и Шереф се изписват с едни и същи Съгласни,и имат една и съща Скрита Същност.

Затова да се прикачи на арабската Дума Шереф - Слава,Достойнство,Почест,Чест,Понятията за Змия и Сарафи е откровено пробване да им се прикачат същите Качества и Достойнствa.

Както се вижда - без Успех. Защото иначе щеше да има такива лични Имена и на Юдeи.
Но никой Юдeй не е избрал да сложи такива Имена на Децата си.
---

Думата Шарф също е еднаква с Шируфа.

Шарф е широка копринена Ивица,която се носи като Шал,като Пояс,или през Рамото като Знак за Орден.

Слово «шарф» происходит от древнеeврeйского слова (сараф, шарф), что означает «ядовитая змея, серафим».

„Думата Шарф произхожда от Сараф,Шарф,което значи отровна Змия,Серафим".

Така в това едно единствено забележително Изречение е дадена една и съща Идентичност на Думите Сараф,Шарф,Серафим и Отровна Змия,и е разкрито какво всъщност представляват Сарафите и Серафимите.

Който носи Шарф,(символично) буквално е препасал на Кръста си,преметнал е през Рамото си,или е окачил на Шията си отровна Змия.

---

Юдeите Сарафи са се нарекли така според Името на Сараф,който е Потомък на Юдa от Рода на Cилом.

А в християнската Библия Сарафите са се превърнали в Огнени,Пламенни,Шестокрили Серафими.

Огнени Шестокрили отровни Змии за най-висшия Чин в Йерархията на Ангелите.

Името Сараф за сарафската Работа,като Работа практикувана от Юдeи,които са Потомци на Сараф,Потомъка на Юда от Рода Cилом е идеално.

Никой,който не знае юдeйски,и който не знае,че Ш се е превърнало в С в латинския и гръцкия,няма как да направи Връзката между трите Думи Шируфа,Сараф и Серафим.И Змията.

И c големия Змей,старовременната Змия в Откровението на Йоан.
---

Шерифите са наречени така,по подобие на Шируфа,които са с най-висшия Чин в Йерархията на Ангелите,защото именно Шерифите са били тези,над които,както се казва, са единствено Бог,Кралят и Президентът.

Тук Думата по налагането на Названието Шерифи за тази Длъжност са имали религиозните Колонисти Англи с юдeйскa Жилка.

Официалната Етимология на Думата Шериф на Инглиш е съвсем друга:

Sheriff - Shire-Reeve,като се обяснява,че Шиир е Графство,а Рива бил Човек назначен на административна Длъжност от Краля в Графството - Представителя на Краля в Графството.

Донякъде е така,но няма как току така да се появи Ф в края на Думата,когато Рива е с В.

Няма случайни Имена и Названия,и няма случайни такива очевадни Съвпадения каквото е Съвпадението между Шируфа и Шериф,и Сируфа и Сараф.
---

Така всички религиозни Християни,които почитат Серафимите (като погрешно смятат,че това са Аггели),без да знаят,почитат Сарафите(тоест Потомците на Юдa),Змията,и сегашните Сарафи (с тази сарафска Работа - Обмяна и Размяна на Пари,и Печалби от Лихви,Комисиони,и Проценти сега се занимават Банкерите),и Шерифите.

Вместто Аггели - Огнени шестокрили пернати и отровни Змии,Сарафи и Шерифи.Серафим.
–––

Юдeите по завоалиран Начин,и за поред Път са се пробвали да злупотребят с Божието Слово.
---

****************************************************************
Fatima,анализи,предсказания,mariya,пророчества,прогнози,гадател,fenomen,оракул,sofiya
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#4378
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това Което Съм
Administrator
Мнения: 9297
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
Отг: 2. Третото Пророчество.Виртуална Власт 6 години, 9 месеци Карма: 25  
Трета ангелска История.

Ангели,Дяволи и Виртуалност.
---

Неведоми Но-Видими са Пътищата на Словото

Природата на Думите. Думите на Природата.
Думите разказват сами за себе си.

Архитектоника на Буквите.Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите.Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта.Речта на Архитектурата.

Буквалният Смисъл на Буквите и Думите.
Името на Думата.Думата на Името.
Идеолозите на Информационните,Компютърните,Цифровите,Кибер,Програмните,и т.н. Технологии са заимствали на Килограм както се казва от религиозната и митологичната Терминология и Символика.

Като се почне от Иконите и Аватарите,и се стигне до Майя.

И после са се пробвали да си ги патентоват като запазени Наименования и Марки.

Патентите за Думите,Имената на Боговете,Героите,Образите,Символите,Термините,Понятията в Свещените Книги и в Митовете принадлежат единствено и само на самите Религии и Митологии закриляни от Майката на всички Богове.
И които търсят Сметка за Плагиатстването.
Но това е друга Тема.


Третата ангелска История е за Ангелите и Виртуалната Реалност.
---

Какво е Виртуалност?

Виртуалната Реалност е Реалност която е възможна,и може да се прояви при определени Условия,но все още не е Действителност.

Каква е официалната Етимология на Думата?

ВИРТУАЛЬНОСТЬ (от лат. virtualis возможный) объект или состояние, которые реально не существуют, но могут возникнуть при определенных условиях.

Обект,или Състояние,което реално не съществува,но може да възникне при определени Условия.

От моя любим Латински Език - Virtualis - Възможен.
---

Каква е Връзката с така наречените Ангели?

Според религиозното степенуване Ангелите се делят на Три Чина.

Първи Чин - Серафими,Херувими и Престоли;

Втори Чин - Господства,Сили и Власти;

Трети Чин - Начала,Архангели и Ангели.

Дали всички те са Ангели е друг Въпрос,за който писах в по-горните Статии.

[b]Кои са Властите?

Власти, на латински Virtutes (Кол 1:16) — имат Властта да укротяват Силата на Дявола.
---
Власти, лат. Virtutes (Кол 1:16) — имеют Власть укрощать Силу Дьявола.

---цитати У-ия

Още една Десетка в Мишената.

Virtutes и Virtualis - Власти и Възможности.

Властта е Състояние,което е възможно,само ако има определени Условия за възникването му,но не е Действителност.

Виртуална Власт.
Властта е само възможна,виртуална,но не и Действителна по Дефиниция на самата Дума.


Virtutes и Virtualis - Ангели,които имат Властта да укротяват Силата на Дявола,и Обект,Състояние,или Реалност които е възможно да възникнат при определени Условия.

Няма как да е случайно Съвпадение.

Точно Ангелите,които се пробват да имат Власт да укротяват Силите на Дявола,и самите Сатана и Дяволи в противоборство се вихрят във Виртуалната Реалност.

И едните,и другите са Сили,Обекти и Състояния които възникват,и са Реалност и Действителност само при определени Условия.

Виртуалното Пространство е едно от Условията,което им дава Възможност да възникнат и да се проявят.

Виртуалната Реалност е онагледения Начин на Мислене на създаващите тази Реалност.

Дяволите се вихрят в Мозъците им - с Дяволи населяват и виртуалното си Пространство.

Създателите на тази виртуална Действителност наивно смятат,че може да имат Власт над едните и другите,или пък си мислят,че са като Ангелите които укротяват Силите на Сатаната.

При положение,че и самите Ангели не са никакви Аггели.

Сами си създават реалните Сатана,Дяволи и Демони като сатанизират и демонизират някого,или Нещо,и после се пробват или да им противоборстват,или да придобият Власт над Силите им,или да придобият Силата им.

Това е като да се пусне Духът от Бутилката,и после някой Наивник да си мисли,че е способен да го накара да се върне отново в нея,или да го накара да изпълнява Желанията му.
---

Затова тази възможна,виртуална Реалност е пълна с Насилие,Катаклизми,Катастрофи,Бедствия,с Порок и Разврат,и със всички Символи и Образи на Сатаната,Дявола,Мрака,със паднали Ангели и Ангели на Злото.

Пълна с виртуални компютърни Игри,в които основната Цел е унищожаването на „Врага" и убиването на невинни Жертви.Които общуващите с тази виртуална Действителност Деца после претворяват в Реалност,като застрелват Съучениците,Учителите и Родителите си,а възрастните трепят всеки,когото сметнат за свой Враг.

А реалната Действителност става все по-мрачна и изпълнена с всичко,което е било Обект на Симулации и Разиграване във виртуалното Пространство.Възможност да се реализират и материализират в реалната Действителност.

Всички компютърни Модели и Симулации на евентуални възможни Катастрофи,Бедствия,Катаклизми,Аварии,Катастрофи,Промени в Климата,Промени в Условията на Живот на Земята,и т.н. са отключващ Фактор,който им дава Възможност да се реализират и материализират в реалната Действителност.


Давам конкретен и действителен Пример за това с виртуалния Модел за Циклоните в Мексиканския залив.

Преди да правят Модели,в Периода 1948-1964 Торнадата са били средно по Шест от един Циклон на Година. После нараснали на средно 15 на Година.

След това Екип от щатски Метереолози направил статистически Модел,с който да може да се предвижда Честотата на генериране на Торнада от един Ураган.

Според този Модел от Екипа предвидили, че Ураганът Катрина през 2005 ще генерира 56 Торнада.Реалният Брой бил 58.

Предвидили и,че Ураганът Айк през 2008 Година ще породи 33 Торнада.Реалният брой бил 33.

Както се казва,каквото са предвидили,това и получили.Изключително точен и работещ Модел.

Сами са предизвикали Природата да отвърне на Очакванията им.
Сами са си го натресли,както се казва простонародному.

Такива Примери има много.
--

Но още повече са Примерите,когато всичко остава само във виртуалната,възможната Реалност,и е обречена да си остане само там,а Действителността да опровергае всичките виртуални Предположения и Симулации.
---

Каквито са Хората които създават тази виртуална Реалност - такава е и тази Реалност.

Който вижда навсякъде и във всички Врагове и Зло,сам създава Реалността си,която е изпълнена с Врагове и Зло.

Няма как добър Човек да смята,че всички Хора различни от него са му Врагове,и винаги да търси Умисъл и Зло в Отношението им към него.

Така виртуалната,възможната лоша Реалност която се крие в Начина на Мислене на лошите Индивиди,се превръща в тяхна Реалност.

Всеки сам създава своята Реалност в зависимост от виртуалната Матрица в Ума си,и в Зависимост от това дали му е дадена Силата да прави това.

Мнозинството живее в Реалност създадена виртуално първо в Ума на други Индивиди.

Някои си мислят,че имат Власт? Само се самозаблуждават.

Властта е единствено и само възможна и виртуална при определени Условия по Дефиниция на самата Дума - Virtualis Virtutes.

И има също толкова общо с Истината,колкото и Virtutes са Аггели,каквито всъщност те не са.

Условията вече са променени.

**********************************************************************
Fatima,анализи,предсказания,mariya,пророчества,прогнози,гадател,fenomen,оракул,sofiya
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#4379
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това Което Съм
Administrator
Мнения: 9297
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
Отг: 2. Третото Пророчество.Изводи от Канона 6 години, 9 месеци Карма: 25  
Изводи и Следствия от Канона за еднаквите Съгласни.

Буквалните Изречения.Буквалните Аксиоми.
---

Неведоми но-Видими са Пътищата на Словото

Природата на Думите.Думите на Природата.
Думите разказват сами за себе си.

Архитектоника на Буквите.Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите.Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта.Речта на Архитектурата.

Буквалният Смисъл на Буквите и Думите.
Името на Думата.Думата на Името.

Българотракийска Кабала
---

БЗ База,Обоз,Боза,Бозая,Беяз(Бяло),Буза,Биз(Ние),Биз(Шило),Бизе(на нас),
Без,Без(Кърпа),Бъз,

Базите са пълна Боза.

Без Бази в Обоза.

Базите само бозаят финансиране от базиралите ги.

Базите са Биз(Шило).А Шило в Торба не стои.

Бозаеш Боза - правиш Бузи.

---

ГВР Говор,Говоря,Говори,Уговоря,Уговори,Уговаря,Уговаряй,Гавра,Гавря,Гаври,

Говорът е Гавра с Езика и Речта.

Говоренето и Гавренето са едно и също Нещо по Дефиниция на самата Дума.

Спри Говоренето - спри Гавренето!

Стоп на Говоренето - Стоп на Гавренето!

Говоренето за други Индивиди си е откровено Гаврене с тях.

Спрете да говорите и да се гаврите със себе си.
Почнете да думате,да казвате,и приказвате.

Който много обича да говори за другите - значи обича много да се гаври с другите.

Който много говори - значи уговаря някоя Гавра.

---

ДЛГ Дълго,Дълг,Далга(Вълна),Дълъг,

Дълга е Дълговата Криза,точно защото я наричат Дългова.

Далгата на Дълговете люлее Дълго.

---

ДШ Душа,Доуш(Раждане),Душ,Диша,Удуша,Идиш,Адаш(Съименник),Идеш,

Докато дишаш - имаш Душа.

Който има Проблеми с Дишането си - значи има Проблеми с Душата си.

Всичко което се ражда има Душа.

Взимаш Душ - взимаш Енергия от Водата за Душата си.

Душата ти диша.Диша Душата ти.Дишаш с Душата си.В буквален Смисъл.КСМТ Късмет,Космите,Космат,

Махаш си Космите - махаш си Късмета.
---

ПРВЛН Управление,Правилно,Проваляне,Провален,Провалени,Провалено.

Всяко Управление е Правилно и Провалено по Дефиниция.

Управлението винаги е Правилно Провалено по всички Правила.

Само Провалените си мислят,че Управлението е в техни Ръце.

Управлението щеше да бъде Правилно,ако не беше предварително Провалено.

---

ПРХД Проход,Преход,Приход,Параход,Проходя,Проходи,Переход(Преход),

Докато Демокрацията вече 20 Години „прохожда",доста „Демократи" се опитват да си докарват добри Приходи.

Докато има „демократичен Преход",ще има Приходи за „Демократите".
Затова нямат Сметка да свърши Прехода,и всячески се опитват да го удължат.

Край на Прехода - Край на Приходите.

Приходите по Дефиниция са преходни.

Като мине Параходът през Прохода,Край на Прехода и Приходите.

---

ПРЦ Пороци,Порицай,Порицая,Операция,Операции,Парица,Парици,


Който има най-много Пороци,най-много се пробва да порицава другите,че са Порочни.

Пороците струват грешни Парици.

Имаш Парици и Пороци - правиш си хирургическа Операция.

Които имат най-много Пороци,най-много се пробват да порицават другите,най-много се пробват да организират военни Операции,за които се изръсват с най-много грешни Парици.

---

СЗНН Съзнание,Осъзнано,Сезонен,Сезонно,Сезонна,Сезонни,

Съзнанието и Осъзнаното са сезонни Явления.Само Подсъзнанието е целогодишно.
---

СМРТ Смърт,Smart(Умен),Осмъртя,Самарът,Самурът,Смерть,Самураят.

Всички носят Самара на Смъртта на Гърба си до Края на Живота си.

Умните знаят,че са Смъртни,само Глупаците мислят,че са Безсмъртни.

Каквото и да носиш на Гърба си - Самар,или Самур,Краят е все Смърт.

Смъртта е Самураят,който е готов да даде Живота си за Честта си.


*******************************************************************
Fatima,анализи,предсказания,Mariya,пророчества,прогнози,гадател,fenomen,оракул,Sofiya
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#4381
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това Което Съм
Administrator
Мнения: 9297
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
Отг: 2. Третото Пророчество.Сребърна България 6 години, 9 месеци Карма: 25  
В Памет на загиналите при Потъването на Кораба „Булгария".
-------------------------------------------------------------------------------------

Препечатвам Статията си от 23.6.2011 в Темата за Старото.

---
Волжските Българи в Хрониките.

Билкарите,Знахарите и Знаещите.Препечатвам Част от една Статия в Новинар на д-р Георги Владимиров от 21.6.

Тя отговаря на Правдата за древните Българи живели по Поречието на Волга - Волжска България.

Волжская Болгария, Волжско-Камская Булгария, Волго-Камская Болгария, Серебряная Булгария.

Сребърната Булгария.

Самото Име на Реката - Волга,говори много само за себе си.Според Етимолозите Името и идва от Влага,но Правдата е друга.

Истинското Име на тази велика Река е Болга. Объркването идва от изписването на латиница на Буквата Б - В,и на цялото Име - Bolga.Така и си останало после - Волга.

Реката и Народът носят едно и също Име.

А Болга е Сила и Блага.

Първото най-древно известно Име на Волга е било Ра.

Същото Ра,което за древните Египтяни е Слънцето.Амон Ра.
---

Знахари и лечители разнасяли славата на Волжка България през Средновековието

Д-р Георги Владимиров

Българите по Волга през Средновековието били прочути в цяла Евразия със своите лечителски и знахарски умения. Болестта те считали за знамение – според легендата благодарение на вещите умения на мюсюлмански лечител от Бухара, изцереният от тежка болест български владетел се съгласил заедно с подвластния нему народ да приеме вярата на Мохамед.

Суровият студен климат на Средна Волга често предизвиквал простудни заболявания, които местното население успешно лекувало с пчелен мед и парни бани.

С билки и лековити треви волжките българи церяли стомашно-чревни страдания и „липса на руменина на лицето”.

В средновековния Изток било широко разпространено едно откритие на тамошната народна медицина, приписвано на легендарния волжкобългарски лечител Ходжа Болгар. Това било мазилото „чарме-и булгхар”, приготвяно от пепел от кожа, смесена с костен мозък от прясно заклано животно. Това на пръв поглед странно лекарство много ефикасно лекувало не само кожни заболявания, но и тежки рани, пред които тогавашната медицина била безсилна.

Волжките българи оставили в наследство редица редки ръкописи, посветени на лековитите билки и методите за тяхното прилагане. Днес преписи на тези ръкописи се съхраняват в различни библиотеки в Азия. Сред тях особено значими били „Свойствата на лечебните треви” и един обемен трактат за противоотровите от XII век, дело на братята ал-Болгари.

Народните лечители във Волжка България се наричали „Билери” , а арабският пътешественик ал-Гарнати, посетил земите на волжките българи през XII в. разказва, че там така назовавали всички учени хора. В основата на думата е коренът „биле” (билка) – наименование на лековитите треви, познато и в нашата народна култура.
---Край на Цитата.

Правдата за Корените на Думите Биле,Билка и Знахар.

Думата Биле за Билка произлиза от Думата Биль - Знай.

Знай като философското Понятие за Знаенето,Познаването на Всичко.

Биле-Биле буквално значи „Знаейки".

Билка произхожда от Бильги - буквално Знание.

Знанието е Благо,което се дава от Природата само на тези,които са го заслужили.

Затова и учените Българи,и Лечителите били наричани Билери - Знаещите.

Именно от тези Корени произлиза и преведената Дума Знахар за Лечителите,за Билкарите.

От Думата Бильги за Знание на Езика на Болжските Българи.

От това Название Билерите произлиза и Названието на Болярите,макар,че се е преиначил истинския Смисъл на Думата Билери.

Знаенето,Познанието за Тайните и Силите на Природата,Земята и Небето,и всичко,що идва от тях.
И Знахарите,на които е дадено това Знаене и Познание.

От Бильги произлиза и Названието на Ясновидците - Бильгич.

Знанието си ходи с Народа,с Името на Народа,и с Името на Територията.

Затова и в днешна България са най-лековитите Билки,най-добрите Билкари и Знахари,и най-много,и най-добри Екстрасенси,Лечители,Гадатели,Феномени и Ясновидци на Глава от Населението.

Дарбата си ходи с Името на Земята.

---Край на Статията.

Следва Цитат от днешния Труд:

Болгар е Северната Мека за местните мюсюлмани

Град Болгар се смята за свещен от всички мюсюлмани в Русия (около 15-20 млн. души) и посещенията в него се приемат като равнозначни на хаджилък. Неслучайно го наричат още и Северната Мека.

Волжките, или сребърните българи живеят в днешната руска република Татарстан, след като общата ни прародина - Кубратовата Велика България, е покорена от Хазарския каганат. Тогава братът на Аспарух - кан Котраг, повежда българското племе кутригури от Северен Кавказ по поречието на Волга към устието на р. Кама, за да овладее този оживен воден път между суровинния Север и търговския Юг.

Днес в Казан, столицата на Татарстан, действа неправителствената организация Български национален конгрес. Тя обединява интелектуалци, които знаят своя произход. Целта е да се съхранят културата и традицията на сребърните българи.
---Край на Цитата

„Булгария" умря,Сребърна България се възражда и преражда.Мир на Душите на Жертвите.Мир на Душите на Дечицата.
---

Съдбата на Иконата на Казанската Божия Майка и Град Болгар са в Началото на Историята ми за Третото Пророчество,и са пряко свързании с него.
---

Корабът до 2010г се е казвал „Украйна".Преименован е на „Булгария" през Февруари миналата Година.

Денят на Инцидента - 10.7.2011 (1)(8)(3)*3*, е от Осмите Дни.

Имам Съмнения относно Причините за Инцидента.

Небето,Въздухът и Водата видяха всичко.

Небето,Въздухът и Водата наказват Виновниците за Смъртта на Жертвите.

---

Това Корабокрушение е всъщност Прадназнаменование за Катастрофата на Страната Украйна.

*****************************************************************
Fatima,анализи,предсказания,mariya,пророчества,прогнози,гадател,fenomen,оракул,sofiya
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#4386
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това Което Съм
Administrator
Мнения: 9297
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
Отг: 2. Третото Пророчество.Поредицата - Грузия 6 години, 9 месеци Карма: 25  
Поредицата: Местата,Градовете,Имена,Гербовете,Кулите

Грузия


Град Боржоми

*************************************************************
Fatima,анализи,предсказания,mariya,пророчества,прогнози,гадател,fenomen,оракул,sofiya
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#4403
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това Което Съм
Administrator
Мнения: 9297
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
Отг: 2. Третото Пророчество.Поредица-Люксембург 6 години, 9 месеци Карма: 25  
Поредицата: Местата,Градовете,Имена,Гербовете,Кулите,Крепостите,Храмовете

Люксембург


Люксембургската Нотр-Дам, (люксемб. Kathedral Notre-Dame, фр. Cathеdrale Notre-Dame, нем. Kathedrale unserer lieben Frau)

Римокатолическа Катедрала построена отначало през 1613-1621г като Йезуитска Църква.
Макар,че е строена в готически Стил,в нея има много мавритански Елементи.


Нефът


Органът

В Края на 18 Век Катедралата получава Статуя на Божията Майка Утешителка на Скърбящите.


Пак от Образите на Майката,стъпила върху лунен Сърп,с Корона от Звезди и Жезъл,а Синът и държи Символа на земното Кълбо,и също е с Корона.

За точно тази Фигура се смята,че е Покровителката на Люксембург,което няма нищо общо с Истината.

Разположена е в южната Част на Катедралата,и е Обект на Поклонничество от Вярващите.

Празникът на Светата Дева Люксембургска,както я наричат,се чества в петата Неделя след Пасха.

Около 50 Години след донасянето на Образа Катедралата е осветена с името Дева Мария.
Но през 1870г Папа Пий Девети я преименова на „Божията Майка".

Който не е наясно - Католиците не използват като Православните Епитета Богородица за Дева Мария,а я наричат Божията Майка.
---

В тази Катедрала се намира и Криптата,където се погребват люксембургските велики Херцози.
Входът към Криптата се охранява от два бронзови Лъва.
--

Тук се намира и Гробницата на великия Херцог Йохан (Ян) Слепия.Той е бил от моите Скрити Псиархитекти.

Но е загинал в Сатанински Ден.
Датата на Битката при Креси от Столетната Война,в която е загинал - 26.8.1346г има в нумерологичния си Профил Числото 666.

Тази сатанинска Битка слага Началото на Края и на Рицарството в Европа.

В Битката при Креси са загинали над 12 000 Французи,според някои Историци около 20 000,между които 11 Принца и над 1200 Рицаря.
А Англичаните противно на всички Закони за воинска Чест,Правила и Морал ограбили и доубивали ранените,и убили и ограбили Пленените.

Сатанинският Ден си оправдал Името в Битката при Креси.Името на Англоговорящите също.
---

А Гробницата на Ян Слепия в Катедралата оказва своято Влияние над Хората идващи тук,и над Люксембург.
**********************************************************
Fatima,анализи,предсказания,mariya,пророчества,прогнози,гадател,fenomen,оракул,sofiya
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#4411
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това Което Съм
Administrator
Мнения: 9297
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
Отг: 2. Третото пророчество.Еднаквите Думи - Б 6 години, 9 месеци Карма: 25  
Еднаквите Думи/Понятия - Б

Еднаквите по Скрита Същност Думи/Понятия според Канона за еднаквите Съгласни.
---

„...В Началото бе Словото..."
Словото е Началото.Началото е Слово.

Природата на Думите.Думите на Природата.
Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Архитектоника на Буквите.Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите.Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта.Речта на Архитектурата.

Името на Думата.Думата на Името.
Името на Името.Думата на Думата.

Свещеният Мъртъв Тюркско-Тракийски Български Език.
ПраРеч и ПраЕзик.

Българотракийска Кабала
Търсачът на Думи

---
Всички Думи/Понятия които имат едни същи Съгласни Звуци и Букви,подредени в една и съща Последователност,имат една и съща взаимосвързана,взаимозаменяема и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
Всички Думи/Понятия с едни и същи Съгласни Звуци и Букви принадлежат към едно Семейство.
По-важни са Звуците,а после Буквите с които са изписани Звуците.
---

Списък на еднаквите по Скрита Същност Думи/Понятия

Б Боя(Цвят,Багра),Бая(Баене),Бюу(Магия),Аба,Боа,Абба(Дядо),Абе,
Абии(По-голям Брат),Абу(Кака),Бой(Височина,Ръст),Бей(Титла),Бой,Бия,Бие,Бий,
Убия,Убий,Boy(Момче),Бай,Иба,Иби,Ибе,Бу(Това),Баа(Лоза),

БЛ Баал(Ваал,Бог),Bella(Хубава),Бяло,Бяла,Бял,Бели,Белия,Биль(Знай),Бель(Кръст,анатом.),
Обло,Объл,Обла,Обли,Облия,Бал(абитуриентски),Бал(Степен по изм.Скала),Бал(обща Оценка),
Бил,Било,Била,Били,Бал(пчелен Мед),Blue(Синьо),Ball(Топка),Биле(Билка),Бельо,
Убил,Убила,Убило,Убили,Убилия,Било(на Планина),Було(булчинско),Буля,Беля,Бел(Лопата),Була(папска),
Бул(Намери),Обол(Монета),Боли,Более,Белее,Белея,Белей,Убол,Убола,Уболи,Bull(Бик),
Блея,Блее,Блей,Bell(Камбана),Биле-Биле(Знаейки),Юбилей,Юбилея,Юбилеи,
Абла(Кака,почетно Обръщение към Жена),Баала(Вържи,Завържи),Боул(Удави се),
Белле(Забележи),Бол(Много),Бьойле(Така,по този Начин),Булуу(мон.дървена Лъжица),

БЛВ Облива,Обливай,Бълва,Бълвай,

БЛГ Болга(Благо),Благо,Блага,Благ,Благи,Благия,Белег,Белега,Бильги(Знание),
Облага,Облаги,Обляга,Облягай,Белуга(Риба),Облог,Облога,

БЛГР Българи,Блогър,Блогъра,Блогъри,

БЛГН Благун (Вид наш Дъб),Благина,Благини,Облягане,Облегна,Облегни,
Облагане,Облаган,Облагана,Облагано,Облагани,Облагания,

БЛД Блюдо,Блюда,Blood(Кръв),Bloody(Кърваво),Балада,Балади,Блед,Бледа,Бледо,Бледи,
Бледия,Болид,Болиди,Облада,Обладае,Обладай,Обладая,Бааладъ(Върза,Завърза),

БЛДН Бледен,Бледна,Бледно,Бледни,Бледнее,Бледнея,Бледней,
Обладан,Обладана,Обладано,Обладани,

БЛДВН Боледуване,Обладаване,

БЛЗ Близо,Блазе,Блуза,Блузи,Облиза,Близа,Беляза,Белези,

БЛЗН Близане,Облизан,Облизана,Облизано,Облизани,Облизания,Белязане,Белязан,Белязана,
Белязано,Белязани,Белязания,Болезнь(Болест),

БЛЗНЦ Близнаци,Близнаци (Зодия),Белезница,Белезници,БЛ-Знаци,БЛЗН-Ци,

ББ Баб(Врата),Боабаб,Боабаба,Боабаби,Баба,Баби,Боб,Боба,Баба/Боба(Баща),Бебе,
Буба,Буби(копринени Гъсеници),Баба(Жена),

ББН Бубен(шамански муз. ударен Инструмент),Бобина,Бобини,Бабин,Бабина,Бабино,Бабини,Бабиния,
Бобен,Бобена,Бобено,Бобени,Бобения,Бубено(Семе от копринени Буби),Бобан(Баща ти),

ББР Бобър,Бобъра,Бобри,Бъбря,Бъбри,

БРБР Бърборя,Бърбори,Барабар,

БВ Обява,Обяви,Бавя,Бави,Бива,Убива,Убивай,Обува,Обувай,

БВН Бивна,Бивни,Убиване,Бавене,Обвиня,Обвини,Бавен,Бавна,Бавно,Бавни,Бавния,
Обуване,Обувен,Обувна,Обувно,Обувни,Обувния,

БВТ Обявата,Обявите,Бавят,Бавете,Убиват,Убивайте,Обуват,Обувайте,

БВК Бивак,Бивака,Обувка,Обувки,

БДН Буден,Будна,Будно,Будни,Будния,Беден,Бедна,Бедно,Бедни,Бедния,Бъдни,Бъдна,Бъдно,
Бъдния(Бъдещия),Будене,Беднее,Беднея,Обедней,Обеднее,Обеднея,Обедней,Бодене,
Убоден,Убодена,Убодено,Убодени,Убодения,Убеден,Убедена,Убедено,Убедени,Убедения,
Обединя,Обедини,Обиден,Обидно,Обидни,Обидена,Обидено,Обидени,Обидения,
Обеден,Обедна,Обедно,Обедни,Обедния,

БЖДН Убеждение,Убеждения,Обаждане,Обаждания,Убождане,Убождания,Обиждане,Обиждания,
Обиждан,Обиждана,Обиждано,Обиждани,

БДНН Бъднина(Бъдеще),Бъднини,Обединение,Обединения,Беднеене,

БДТЛН Бдителен,Бдителна,Бдително,Бдителни,Бдителния,
Убедителен,Убедителна,Убедително,Убедителни,Убедителния,

БК Бук,Бука,Буки,(Бъ,Втората Буква),Абак(Сметало),Бик,Бика,Бек(Защитник),Юбка(Пола),
Абак(арх.Елемент),Бак(Гледай),

БКТ Букет,Букета,Букети,Буката,Буките,Бикът,Бойкот,Бойкота,Бойкоти,Абакът,

БКВ Буква,Букви,Обков,Окова,Обкови,Буков,Букова,Буково,Букови,Буковия,
Обиква,Обиквай,Бикове,Бекове(Защитници),

БКВН Обикване,Обиквана,Обиквано,Обиквани,Обиквания,Буквен,Буквена,Буквено,Буквени,
Буквения,

БКЛ Бъкел,Бокал,Бокала,Бокали,Бакалия,Бакалии,Букла(Къдрица),Букли,Бекле(Чакай),
Обикаля,Обикаляй,Обиколя,Обиколи,Бакле(Вид Боб),

БКН Обикна,Обикне,Обикни,Бакън(Огледай се),Бикини,Бюкен(Усукващия/та),

БКС Бокс,Бокса,Бекас,Бекаси,Бакс,

БКСР Боксьор,Боксьора,Боксьори,Боксер,Боксери,Буксир,Буксира,Буксири,

БЛЖ Бележа,Бележи,Ближа,Ближе,Блажа,Блажи,Облажа,Облажи,Обложа,Обложи,Оближа,Оближе,

БЛЖК Бележка,Бележки,Болежка,Болежки,Ближейки,Блажейки,

БЛЖН Блиижене,Ближен,Ближна,Ближно,Ближни,Ближния,Блажене,Блажно,Блажна,Блажни,
Блажния,Блажен,Блажено,Блажена,Блажени,Блажения,Обложен,Обложено,Обложена,
Обложени,Обложения,

БЛК Облак,Облака,Облик,Облика,Облека,Ябълка,Ябълки,Булка,Булки,Блик(Светлина),
Блика(Извор),Бликай,Балък(Риба),Билек(Лакът),Black(Черен),
Болка,Болки,Облака(Облаци),Обелка,Обелки,Белка(Животно),Белки,Билек(Лакът),
Биилик(Единни,Заедно),Баалък(Лозе),Балка(Греда,Стълб),Балки,

БЛЧ Облаче,Облича,Обличай,Облече,

БЛЧН Облачен,Облачно,Облачни,Облачния,Обличане,Облечен,Облечено,Облечена,
Облечени,Облечения,Облъчен,Облъчена,Облъчено,Облъчени,Облъчения,Булчина,

БЛН Блян,Бляна,Балон,Балона,Балони,Облян,Обляна,Обляно,Облени,Обления,
Болен,Болна,Болно,Болни,Болния,Бална(за Бал),Обилен(Изобилие),
Обилна,Обилно,Обилни,Обилния,Блеене,Обелен,Обелена,Обелено,Обелени,Обеления,Белина,

БЛНВ Блянове,Бленува,Бленувай,Болнав,Болнава,Болнаво,Болнави,Болнавия,
Бълнува,Бълнувай,

БЛКН Балкан,Балкана,Балкани,Бал-Кан,Балкон,Балкон,Балкони,Бликане,Бликания,
Облякан(Облечен на Жаргон),Облякани,

БН Бену(древноегип.Бог),Беин(Мозък),Бен(Аз),Бен-Бен,Бон(изт.Религия),Баня,Бани,Бон,
Бин(Хиляда),Бина(Сграда),Баене,Обаяние,Боене,Биене,Бен(Сперма,Еякулация,Зачеване),
Ибaне,Ебaне,Бойун(Врат,Шия),Боен,Бойна,Бойно,Бойни,Бойния,

БНД Банда,Банди,Бенд,Бенда,Band(Лента,Панделка),

БНДЖ Банджо,Бънджи,Ябанджъ(Чужденец,Пришелец),Бандаж,Бандажа,Бандажи,Бендже(Според мен),

БНК Банка,Банки,Бенек(Петно),Бунак(Тъпак),Бенка,Бенки,Bank(Пейка,Скамейка,Масичка),
Bannock(Вид Хляб на Чергарите печен на открит Огън),Банка(Буркан,Консервна Кутия),

БНКР Банкер,Банкера,Банкери,Бункер,Бункера,Бункери,Банкира,Банкирай,

БНСК Обноски,Бански,

БНР Банер,Банера,Банери,Бунар(Кладенец),Бинар,

БНТ Бент,Бента,Бунт,Бунта,Бинт,Бинта,Банята,Баните,

БС Бес(ег.и мероитска Богиня),Беси(трак.жречески Род),Ибис(Птица),Бас(Стъпи,Стъпвай),Бас(Облог),Баса,Бяс,
Беса,Бос,Боса,Босо,Боси,Босия,Беся,Беси,Обеся,Обеси,Бис,Бас(певч.Глас),
Бас(Настъпи,Настъпвай),

БСТ Бесите(трак.жречески Род),Ибисът(Птица),Басът(Облог),Бясът,Бесът,Босият,Босата,Босото,Босите,
Бесят,Обесете,Обесят,Бисът,Басът(певч.Глас),Басите,Бюст(женски),Бюста,Бюстие,
Бюст(скулптурен),

БСМ Басма,Басми,Бесим,Бесиме,Обесим,Обесиме,

БСН Басейн,Басейна,Басейни,Басан(Стъпващия(та),Стъпилия(та)),Басня,Басни,
Босеан(масонски Флаг),Бесения,Обесен,Обесена,Обесени,Обесения,
Бесен,Бясна,Бясно,Бесни,Бесния,Обясня,Обясни,

БСД Беседа,Беседи,Обсада,Обсади,Обсъдя,Обсъди,Басид(Просто),

БСНТ Абсент,Бесният,Бесните,Обесеният,Обесеното,Обесената,Обесените,Бясното,
Бясната,Басейнът,Басейните,

БСТВ Убийство,Убийства,Буйство,Буйства,

БСТН Бастион,Бастиони,Бостан,Бостана,Бостани,Бастун,Бастуна,Бастуни,Бастън(Стъпи),
Обстоен,Обстойно,Обстойна,Обстойни,Обстойния,

БСТР Бистър,Бистра,Бистро,Бистри,Бистрия,Бастър(Натискай,Притискай),
Бистро(Заведение),

БЛТ Билет,Билети,Белот,Балет,Булут(Облак),Блат(за Торта),Болт,
Балтия(Брадва),Блато,Блата,Бялата,Белите,Белият,Бялото,

БЛСК Блясък,Блясъка,Бляска,Бляскай,Блъска,Блъскай,Обелиск,Обелиска,

БЛСТ Блести,Блестя,Област,Области,Областта,Баласт,Баласта,Болест,Болестта,Болести,

БГ Бог,Бога,Богу,Убогу,Бяг,Бяга,Бягай,Бъг,Big(Голям),Буги,Бъги,

БГТ Богът,Бягат,Бягайте,Богат,Богата,Богато,Богати,Богатия,Багета,Багети,Бъгита,

БГР Багра,Багри,Обагря,Обагри,Бейгир(Кон),Багер,Багера,Багери,

БЗ База,Бази,Обоз,Обози,Боза,Бози,Бозая,Бозае,Бозай,Беяз(Бяло),Буза,Бузи,
Биз(Ние),Биз(Шило),Биз(Ние),Бизе(на нас),Без,Без(Кърпа),Бъз,Бъзе,
Боаз(Гърло),Боаз(Проток),Буза,Бузи,Обуз(Бреме,Тегоба,Тежест),Боз(Разваляй,Разруши),

БЗН Бизон,Бизона,Бизони,Бозон(елемент. Частица),Бозона,Бозони,Бозаене,Бозяно,
Бъзна,Бъзни,Обозен,Обозна,Обозно,Обозни,Обозния,Бозан(този който разваля Нещо,Развалящия),

БЗДН Бездна,Бездни,Вездънна,Бездънни,Без-Дъно,Без-Ден,Безидейно,Безидеен,Безидейна,
Безидейни,Безидейния,

БЗК Бузка,Бузки,Бозка,Бозки,Бъзика,Бъзикай,

БЗЛВ Боязлив,Боязлива,Боязливо,Боязливи,Бъзлив(Страхлив),
Бъзлива,Бъзливо,Бъзливи,Бозоляво,

БЗПЛТН Безплатен,Безплатна,Безплатно,Безплатни,Безплатния,Безплътен,Безплътна,
Безплътно,Безплътни,Безплътния,

БЗР Обзор,Обзора,Обзори,Базар,Базара,Базари,Базира,Базирай,Бозар(Развалящ,Може да развали),

БЗЧСТН Безчестен,Безчестна,Безчестно,Безчестни,Безчестния,Безучастен,Беучастна,
Безучастно,Безучастни,Безучастния,

БЖ Боже,Бижу,Беж(Бягай),Беж(Бежово),

БЖВ Бежов,Бежова,Бежово,Бежови,Обожава,Обожавай,

БЖД Обажда,Обаждай,Обижда,Обиждай,

БЖР Божур,Божура,Божури,Абажур,Абажура,Абажури,

БРЖ Бърже(Бързо),Бараж,Баража,Баражи,Биржа(Борса),Буржоа,

БСЛК Босилек,Босилека,Бесилка,Бесилки,

БТ Обет,Обета,Битие,Бития,Обятия,Бит(Битово),Бейт(Дом),
Байт(Единица Информация),Бит(Биене),Баят,Байте,Обаят,Обайте,Баят(Престоял,Хлб),
Убит,Убита,Убито,Убити,Убития,Бият,Бийте,Убият,Убийте,Боти,Обут,Обута,
Обуто,Обути,Обутия,Обуят,Обуйте,Боят,Бойте(се),Боите,Боята(Багра),
Бут(анатом.Крак),Бута,Бутай,Бит(Бухалка),Батъ(геогр.Посока Запад),

БТВ Обитава,Обитавай,Битува,Битувай,Бутва,Бутвай,Битва(Битка),

БТВН Обетована(Земя),Обитавана,Обитаван,Обитавано,Обитавани,Обитаване,Обитавания,

БТК Битка,Битки,Батак,Битак,Битака,Батко,Убитки(Загуби),

БТЛ Обител,Обитела,Обители,Баталия,Баталии,Бутал,Бутала,Бутало,Бутали,Буталия,
Бутало(маш. Елемент),Бутала,Баятел,Баятеля,Баятели,

БТЛН Обителен,Обителна,Обително,Обителния,Обаятелен,Обаятелна,Обаятелно,Обаятелни,
Обаятелния,Бутален,Бутална,Бутално,Бутални,Буталния,Батальон,Батальона,Батальони,

БТР Бутер(Масло),Бутера,Батерия,Батерии,Батарея(военна),Батареи,Батарея(Батерия),

БРС Брус(за точене на Ножове),Барс,Барса(Животно),Бърса,Бърсай,
Брось(Захвърли),Борса,Борси,

БРСН Бърсане,Бръсна,Бръсне,Обръсна,Обръсне,Бросен(Захвърлен),

БРВ Браво,Брава,Брави,Борове,Боравя,Борави,Брова(Вежда),Обрив,Обрива,Обриви,Обривай,
Оборва,Оборвай,

БРГ Бряг,Брега,Берег,и(Бряг,Брегове),Береги(Пази),Бургия,Бургии,

БРД Обред,Обреда,Обреди,Бард,Барда,Брада,Бради,Брод,Бродя,Бред(Бълнуване),Борд,
Борда,Борода(Брада),Бред(Бълнуване,Безсмислици),

БРЗ Бреза,Брези,Бриз,Образ,Образа,Образи,Бързей,Бързея,Бързеи,Бързо,Бърза,Бързай,
Обряза,Бирюз(полускъп.Камък),Абразио,

БРЗН Бързане,Образно,Образни,Образния,Обрязан,Обрязани,Обрязания,

БРЗВН Образуване,Образувание,Образувания,Образуван,Образувана,Образувано,Образувани,
Образоване,Образован,Образована,Образовано,Образовани,Обрязване,Обрязван,Обрязвана,
Обрязвано,Обрязвани,Обрязвания,Брезовина,

БРБН Барабан,Барабани,Борбен,Борбена,Борбено,Борбени,Борбения,Борбения,Бърбън,

БРЖ Буржоа,Буржуи,Биржа(Борса),Бараж,Баража,Баражи,Бърже,Обрежа,Обреже,

БРК Брак(гражд.),Брак(Бракувано),Барок,Барака,Бараки,Бурка,Бурки,Байрак,Байряка,
Борика(Бор),Оброк(Обричане),Бюрек,Бърка,Бъркай,Обърка,Объркай,Уборка,Уборки,
Бърак(Остави),Бюрюк(Усукано),

БРКН Буркан,Буркана,Буркани,Бъркан,Бъркана,Бъркано,Бъркани,Объркан,Объркано,
Объркана,Объркани,

БРТ Брат,Брата,Братя,Оборот,Оборота,Обороти,Обрат,Обрати,Барут,Барута,Бурята,Бурите,
Берат,Берете,Оберат,Оберете,Обират,Обирайте,Бирата,Бирите,Бурията,Буриите,Бурето,
Бурета,Броят,Броите,Бройте,Оборят,Оборете,Борят,Борете,Аборт,Аборта,Аборти,

БРТН Обратно,Обратен,Обратна,Обратни,Обратния,Оборотен,Оборотна,Оборотни,Оборотния,
Брутен,Брутна,Брутно,Брутни,Брутния,Оборотний(Върколак),

БРШК Брошка,Брошки,Бурушук(Нагънато,Омачкано),

БРШН Баришня(Господарка),Брашно,Брашна,Бършене,

БЧ Обич,Обича,Обичаи,Обичай,Обуча,Обучи,Бич,Бича,Бичи,Обаче,Биче,Beach(Плаж),
Бича(Бичене на Дъски),Бачиу(рум.Овчар),

БЧН Обичане,Обичан,Обичана,Обичано,Обичани,Обичания,Обучение,Обучения,Обучен,
Обучена,Обучено,Обучени,Обичайно,Обичаен,Обичайна,Обичайни,
Обично,Обичен,Обична,Обични,Обичния,Бучене,Бичене,

БЧШ Обичаш,Обичаше,Обучиш,Обучеше,Бучиш,Бучеше,Бичиш,Бичеше,

БРЛ Берил(хим.Елемент),Борил,Борила,Борило,Борили,Борилия,Брал,Брала,Брало,Брали,
Бралия,Обрал,Обрала,Обрало,Обрали,Обралия,Оборил,Оборила,Оборило,Оборили,Оборилия,
Бруля,Брули,Обруля,Обрули,

БРМ Брама(Брахма,Бог),Байрам,Байрама,Бреме,Бурма,Бурми,Броим,Броиме,Берем,Береме,
Борим,Бориме,Оборим,Обориме,Оберем,Обереме,Брама(Порода Кокошки),Бръм,

БРМН Брамин,Брамина,Бременна,Бременни,Обременя,Обремени,

БРМЧ Обрамча,Обрамчи,Бръмча,Бръмчи,Бормочу(Бръщолевя),

БРН Бран(Война),Браня,Брани,Бране,Браун(Кафяво),Обран,Обрана,Обрано,Обрани,Обрания,
Обърна,Обърни,Бърни(Устни),Барион(елем.Частица),Бариона,Бариони),

БРНХ Браних,Браниха,Обърнах,Обърнаха,

БРКД Барикада,Барикади,Баракуда,Баракуди,

БРЧ Обръч,Обръча,Обръчи,Брич,Брича,Борч,Борча,Бърча,Бърчи,Обрича,Обричай,Обрече,

БРЧН Брачен,Брачна,Брачно,Брачни,Обречен,Обречена,Обречено,Обречени,Бърчене,

БР Борей(Бог на северния Вятър),Бир(Едно),Брой,Броя,Брои,Бера,Бери,Буря,Бури,
Бор(Дърво)Бор(хим. Елемент),Бар,Бара,Бара(Вада),Барай(Пипай),Баир,Баира,Баири,
Бира,Бири,Bear(Мечка),Буре,Обор,Обори,Иберия,Обир,Обира,Обера,Обери,Обирай,Обра,
Абер(Вест,Новина),Йьобюр(Друго,Другия,по друг Начин),

БД Буда(Божество),Бъда,Бъди,Бдя,Бди,Обед,Обеда,Обеди,Будай(Жито),Обадя,Обади,
Будя,Буди,Бод,Бода,Боди(Бельо),Биде,Обида,Обидя,Обиди,Беда,Беди,Убода,Убоди,Убоде,

БДР Бодро,Бодър,Бодра,Бодри,Бодрия,Ободря,Ободри,Бедро,Бедра,

БЦ Убиец,Убиеца,Убийца,Убийци,Обеца,Обеци,Боц,Буца,Буци,

БШ Баш(Главен,Водещо,Начело),Беше,Биеш,Биеше,Боиш,Боеше,Баеш,Баеше,Убиеш,Убиеше,
Ибеш,Ибеше,Бош(Празен),

БШН Башня(Кула),Башни,Бушон,Бушона,Бушони,

БЩ Баща,Бащи,Обуща(Обувки),Обеща,Обещая,Обещае,Обещай,Общ,Обща,Общо,Общи,Общия,
Баещ,Баещо,Баеща,Баещи,Баещия,Биещ,Биеща,Биещо,Биещи,Биещия,
Боящ(се),Бояща,Боящо,Боящи,Боящия,

БЩН Обещание,Обещания,Обещан,Обещана,Обещано,Обещани,Бащиния,Община,Общини,
Общение(Общуване),

*****************************************************************
Fatima,анализи,предсказания,mariya,пророчества,прогнози,гадател,fenomen,оракул,sofiya
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#4412
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това Което Съм
Administrator
Мнения: 9297
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
Отг: 2. Третото Пророчество.Еднаквите Думи - В 6 години, 9 месеци Карма: 25  
Еднаквите Думи/Понятия - В

Еднаквите по Скрита Същност Думи/Понятия според Канона за еднаквите Съгласни.
---

„...В Началото бе Словото..."
Словото е Началото.Началото е Слово.

Природата на Думите. Думите на Природата.
Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Архитектоника на Буквите.Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите.Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта.Речта на Архитектурата.

Името на Думата.Думата на Името.
Името на Името.Думата на Думата.

Свещеният Мъртъв Тюркско-Тракийски Български Език.
ПраРеч и ПраЕзик.

Българотракийска Кабала
Търсачът на Думи
---

Всички Думи/Понятия които имат едни същи Съгласни Звуци и Букви,подредени в една и съща Последователност,имат една и съща взаимосвързана,взаимозаменяема и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
Всички Думи/Понятия с едни и същи Съгласни Звуци и Букви принадлежат към едно Семейство.
По-важни са Звуците,а после Буквите с които са изписани Звуците.
---

Списък на еднаквите по Скрита Същност Думи/Понятия
-------------------------------------------------------

В Вайя(Богиня на Ветровете и Смъртта),Аве,Ава(Въздух,Атмосфера,Атмосфери,Време),
Ев(Дом),Юва(Гнездо),Вая,Вае,Вай,Вие,Вий,Ви,Вее,Вея,Ева,Ова(Равнина,Долина),Ива(Дърво),
Айва(Дюля),Вия,Вой,Ав(Месец),Увия,Увие,Увий,Уви,Вий(Дух в укр.Вярвания),

ВГН Вагон,Вагона,Вагони,Вагина,Вагини,Веган,Вегани,Выгони(Гони,Изгони),

ВТР Аватара,Аватар,Аватари,Автор,Автора,Автори,Вятър,Вятъра,Ветре,Ветер,Water(Вода),
Ветрее,Ветрей,Авиатор,Авиатори,Втори,Втория,Вътре,Увътря,Увътри,Витро,

ВТРН Ветрен,Ветрена,Ветрено,Ветрени,Ветрения,Ветеран,Ветерана,Ветерани,Ватиран,
Ватирана,Ватирано,Ватирани,Ватирания,Увътрен,Увътрена,Увътрено,Увътрени,Увътрения,

ВЗН Везна,Везни,Везение(Да ми върви,Късмет),Везане,Везана,Везани,Везан,Везания,
Возене,Возен,Возена,Возено,Возения,Везни(Зодия),

ВЗМН Взимане,Взимания,В-Замяна,В-Земния,Взаимен,Взаимна,Взаимно,Взаимни,Взаимния,

ВС Вес(Тежест,Тегло),Веся,Веси,Увеся,Увеси,Вися,Виси,Овес,Овеса,Всуе,Вси(Всички),Вас,

ВСК Восък,Восъка,Всяко,Всеки,Високо,Висок,Висока,Високи,Високия,

ВСЧК Всичко,Всички,Всичкия,Височък,Височка,Височко,Височки,Височкия,

ВКС Вкус,Вкуса,Вкуся,Вкуси,Овкуся,Овкуси,Вакса,Вакси,

ВСЛ Васил,Веселие,Весел,Весело,Весела,ВеселиВеселия,Вселя,Всели,Васал,Васали,
Весло,Весла,Увесил,Увесило,Увесила,Увесили,Увесилия,
Висял,Висяла,Висяло,Висели,Виселия,

ВСТ Веста(Богиня),Вест,Вестта,Вести,Висота,Висоти,Авеста,Васту(Шастра),
Vesta(Кибрит),Весит(Тежи,Претеглено),Вист,Висят,Висете,Увесят,Увесете,Овесът,
Виста(Прима,от Първия Път),

ВСТН Воистина,Въстание,Въстания,Въстана,Въстани,

ВЛТ Валута,Валути,Валат,Волт,Вилает,Валят,Овалят,Оваляйте,Валета,

ВЛСТ Власт,Властта,В-Лъст(В Ласкателства),Власат,Власата,Власато,Власати,Власатия,
Овластя,Овласти,

ВЗ Визия,Визии,Ваза,Вази,Везе(Везане),Виза,Визи,
Возя,Вози,

ВЗД Везде(Навсякъде),Въздай,Взидай,

ВЗР Везир,Везира,Везири,Взор,Взора,Взира,Взирай,

ВЗТ Визията,Визиите,Визата,Визите,Визита,Визити,Вазата,Вазите,Взет,Взета,Взето,
Взети,Взетия,Возят,Возете,Вузът,

ВРВ Връв(Въженце),Върви,Вярва,Вярвай,Вървя,Върви,Варива,Врява,Яворов(от Дърво Явор),
Яворова,Яворово,Яворови,Яворовия,

ВРВШ Вярваш,Вярваше,Вървиш,Вървеше,

ВРЗ Врази(Врагове),Върза,Вряза,Оврази,Овърза,

ВРЗВ Връзва,Връзвай,Врязва,Врязвай,

ВРЗВН Връзване,Връзван,Връзвана,Връзвано,Връзвани,Връзвания,
Врязване,Врязван,Врязвана,Врязвано,Врязвани,Врязвания,

ВРЗН Вързан,Вързана,Вързано,Вързани,Вързания,Овързан,Овързана,Овързано,Овързани,
Овързания,Врязан,Врязана,Врязано,Врязани,Врязания,

ВРЖ Вържа,Вържи,Върже,Овържа,Овърже,Вражи,Врежа,Вреже,

ВРЖН Въoръжение,Въоръжен,Бъоръжена,Въоръжено,Въоръжени,Въоръжения,
Вьражение(Изказ,Начин на Изразяване,Израз),

ВД Вода,Води,Видия(Знание),Видя,Увидя,Веди,Вуду(Магия),Вид,Вада,Вади,Вида(Виждам),
Видия(Инструмент),Водя,Овод(Стършел),Увод,Увода,Уводи,Видуй(Изповед),
Ведаа(Прощаване),Вадя,Евде(У Дома),Овде(Навсякъде),

ВВД Войвода,Войводи,Въведа,Въведи,Във-Вода,

ВДЛ Видело(Разсъмване),Видял,Видяло,Видяла,Видялия,Видели,Виделия,Водил,Водило,
Водила,Водили,Вадил,Вадило,Вадила,Вадили,Вадилия,Увидил(Видял),
Водолей(Зодия),Вода-Ель,Веди-Ель,Видия-Ель,ВД-Ель,

ВДН Видение,Видения,Видяно,Видян,Видяна,Видени,Видно,Виден,Видна,Видни,Видния,
Воден,Водна,Водно,Водни,Водния,Водене,Водена,Водено,Водени,Водения,
Уводен,Уводно,Уводна,Уводни,Уводния,Вадене,Ваден,Вадена,Вадено,Вадения,Ведно(Заедно),

ВН Вани(слав.Богове в сканд.Митология),Явно,Явен,Явна,Явни,Явния,Война,Войни,Воин,Воини,Bоенна,
Bоенни,Bоенния,Вина,Вини,Авеню,Воня,Вони,Вън,Вино,Овен,Овена,Овни,Вена,Вени,
Вана,Вани,Ван,Веене,Виене,Веяна,Овен(Зодия),Вън,

ВНТ Ваните(слав.Богове),Войната,Войните,Вината,Виното,Винят,Винете,Ваната,Ваните,
Военната,Военните,Военното,Военният,Вонята,Овенът,Овните,Овнето,Овнета,
Вената,Вените,Виенето,Веенето,Воинът,Войнът,Аванта,

ВЛ Ав-Ель,Вели(Светец,Светия),Воля,Воли,Евалла,Овал,Овали,Вал,Воал,Воали,
Вол,Вола,Вале,Еввел(Минало),Вила(земед.Инструмент),Вили,Вила(извънгр.Къща),
Авул(Ограда),Вали(Дъжд),Оваля,Вяло,Вял,Вяла,Вяли,Вялия,Виола,Виоли,
Евли(Омъжена,Женен),

ВТ Вита(Живот),Витая,Витае,Витай,Воят,Ваят,Вайте,Вият,Вийте,Увият,Увийте,
Веят,Вейте,Вот,Вота,Вето,Евет(Да),

ВЛЧ Величие,Величия,Величая,Величае,Величай,Вълча,Вълче,Вълчи,Влача,Влачи,
Влече,Увлече,Увелича,Увеличи,Увлича,Увличай,Увълча,Увълчи,

ВЛЧН Величина,Величини,Увлечение,Увлечения,Увеличение,Влечение,Влечения,Влечене,
Величаене,Величан,Величания,Влачене,Влачен,Влачено,Влачена,Влачени,Влачения,
Овълчен,Овълчена,Овълчено,Овълчени,Овълчения,Увеличен,Увеличена,Увеличено,
Увеличени,Увеличения,

ВРГ Враг,Врага,Varg(Разбойник),Varg(Вълк),Верига,Вериги,Овраг,Оврага,Варяг,
Варга,В-Рога,

ВРД В-Рода,Вреда,Вреди,Вредя,Увредя,Увреди,Варда,Вардя(Пазя),Варди,Увардя,Уварди,

ВРДН Вардене(Пазене),Варден,Вардена,Вардено,Вардени,Вардения,
Уварден(Опазен),Увардена,Увардено,Увардени,Увардения,
Вредене,Вреден,Вредна,Вредно,Вредни,Вредния,Увреден,Увредена,Увредено,
Увредени,Увредения,Вроден,Вродена,Вродено,Вродени,Вродения,

ВРК Варак(Станиол),Варака,Врека(Вричане),

ВРЧ Врач(Лекар),Врича,Вричай(се),

ВРМ Време,Время,Верим(Вярваме),Варим,Врим,Виреем,Уврем,Уврим,Яврум(Рожбо,Детето ми),

ВРР Аврора(Богиня на Зората),Аврора(Северно Сияние),Варира,Варирай,

ВЛН Вълна,Вълни,Явление,Явления,Влияние,Влияния,Вилнее,Вилнея,Вилней,
Авалон,Волан,Волани,Волно,Валун,Волен,Волна,Волни,Овалян,Оваляна,Оваляно,Оваляни,

ВЛНВ Вълново,Вълнов,Вълнова,Бълнови,Вълновия,Вълнува,Вълнувай,

ВЛНН Вълнение,Вълнения,Уволнение,Уволнения,Вълнен,Вълнена,Вълнени,Вълнено,

ВС Вси(Всички),Вес(Тежест,Тегло),Веся,Веси,Увеся,Увеси,Вися,Виси,Овес,Овеса,Всуе,Все,

ВНСН Внасяне,Внесен,Внесена,Внесено,Внесени,Внесения,Вносен,Вносна,Вносно,
Вносни,Вносния,

ВНШН Внушение,Внушения,Външно,Външен,Външна,Външни,Външния,

ВЛК Велико,Велика,Велик,Велики,Великия,Вълк,Вълка,Влак,Влака,
Валяк,Валяка,Влек,Влека,Вилка,Вилки,

ВЦ Овца,Овци,Ивица,Ивици,ВЕЦ,

ВЛЦ Виелица,Виелици,Вилица,Вилици,Валци,Валяци,Влеци,

ВК Век,Века,Вик,Вика,Викай,Вейка,Вейки,Вук(Вълк),

ВКВ Векове,Векува,Векувай,Виква,Виквай,Викове,

ВКН Викане,Викна,Викни,Викан,Викана,Викано,Викани,Викания,

ВКТ Векът,Викът,Викат,Викайте,Вакът(Време),

ВКЛ Вокал,Вокали,Викал,Викала,Викало,Викали,Вакло,Вакъл,Вакла,Вакли,

ВМ Виме,Вам,Боюем(Воюваме),Веем,Вееме,Увием,Увиеме,Ваем,Ваеме,Вием,Виеме,

ВР Вяра,Верую,Верую(Вярвам),Явру(Дете,Чедо,Рожба),Явор(Дърво),Яворе,Вир,Вар,Вор(Крадец),
Авер,Авари,Авария,Аварии,Воайор,Воайора,Воайори,Евро,Ври,Увра,Уври,Авоари,
Вер(Дай,Давай),Вар(Има),

Личи Пробата за вкарването на думата Евреи в Семейството на Вярата.
Едно от самоназванията на тази Нация е Хебреи,Хебраити,и точно Хебреи на български и руски е пробвано да бъде наложено да е Eврeи.
Едно от Самоназванията,защото има и други.В славянските Страни,включително и у нас са наречени Жид,Жидове от Жудиш,Жудеи,а най-вече Юдeи,което Название е езиково, граматически,и исторически коректното.


ВРТ Вярата,Врата,Ворота(Врата),Врат(Шия),Аварията,Авариите,
Врут(Лъжат),Верят(Вярват),Вирът,Вариете,

Важи същото и за Езика Иврит и за Eвреите,както за Eвреи.Езикът е юдeйски.

ВРН Вярно,Верен,Вярна,Верни,Верния,Уверен,Уверена,Уверено,Уверени,Уверение,Уверения,
Врана,Врани,Вран(Черен),Авариен,Аварийно,Аварийна,Аварийни,Аварийния,Върна,Върни,
Варене,Врене,Вранья(Лъжа),

За Думата Eврeин важи същото както за Думата Еврeи.Езиковата и граматически коректна Дума на български за тази Нация е Жидиш,Жид,Жидовe,а най-точно Юдeи.

ВРС Версия,Версии,Вересия,Вересии,

ВРНСТ Вярност,Увереност,Вярността,Увереността,

ВРТН Вретено,Вретена,Вретене(изкласяване),Въртене,Въртяно,Въртян,Въртяна,Въртяни,
Въртяния,Увъртане,Увъртания,Вратен,Вратна,Вратно,Вратни,Вратния,

ВРТР Увертюра,Увертюри,Вратар,Братаря,Вратари,

ВХР Вихър,Вихъра,Вихри,Вихря,

ВЖ Виж,Важи,Важа,Въже,Уважа,Уважи,Вижу(Виждам),

ВЖТ Въжето,Въжета,Важат,Важете,Уважат,Уважете,Вижте,Вижут(Виждат),

ВЖН Уважение,Уважения,Уважена,Уважено,Уважени,Уважения,Въжено,Въжен,Въжена,
Въжени,Въжения,Важно,Важен,Важна,Важни,Важния,

ВЖД Вожд,Вожда,Вижда,Виждай,Вежда,Вежди,

ВЖДН Виждане,Виждания,Виждан(Съвест),

ВДМ Видимо,Ведьма(Вещица),Видим,Видима,Видими,Увидим(Ще видим),

ВРШ Върша,Върши,Вършея,Увериш,Увереше,Вариш,Вареше,Вериш (Вярваш),

ВСШ Висш,Висша,Висши,Висше,Висшо,Висшия,Висиш,Висеше,Увесиш,Увесеше,Весиш(Тежиш),

ВЧ Вече,Овче,Овчо,Овчи,Овчия,Вуйчо,

ВЧР Вечер,Вечери,Вчера,Вечеря,Вечери,Овчар,Овчари,Овчаря,Ваучер,Ваучера,Ваучери,

ВШ Ваш,Ваша,Вашо,Ваши,Вашия,Вееш,Вееше,Виеш,Виеше,Ваеш,Ваеше,Више,Виши,

ВШК Вишка,Вишки,Въшка,Въшки,

ВШТ Вешт(Вещ),Вешта,Вешти,Вештая,Вештае,Ваяшт,Ваяшта,Ваяшто,Ваяштия,Ваяшти,
Виешт,Виешта,Виешто,Виешти,Вашият,Вашата,Вашето,Вашите,Ваште,Овоштия,

ВЩ Вещ,Веща,Вещи,Вещая,Вещае,Овощия,

*********************************************************
Fatima,анализи,предсказания,mariya,пророчества,прогнози,гадател,fenomen,оракул,sofiya
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#4413
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това Което Съм
Administrator
Мнения: 9297
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
Отг: 2. Третото Пророчество.Еднаквите Думи - Г 6 години, 9 месеци Карма: 25  
Еднаквите Думи/Понятия - Г

Еднаквите по Скрита Същност Думи/Понятия според Канона за еднаквите Съгласни.
---

Думите са в Дъното на Всичко

„...В Началото бе Словото..."
Словото е Началото.Началото е Слово.

Природата на Думите. Думите на Природата.
Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Архитектоника на Буквите.Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите.Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта.Речта на Архитектурата.

Името на Думата.Думата на Името.

Свещеният Мъртъв Тюркско-Тракийски Български Език.
ПраРеч и ПраЕзик.

Българотракийска Кабала
Търсачът на Думи
---

Всички Думи/Понятия които имат едни същи Съгласни Звуци и Букви,подредени в една и съща Последователност,имат една и съща взаимосвързана,взаимозаменяема и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
Всички Думи/Понятия с едни и същи Съгласни Звуци и Букви принадлежат към едно Семейство.
По-важни са Звуците,а после Буквите с които са изписани Звуците.
---

Списък на еднаквите по Скрита Същност Думи/Понятия
-------------------------------------------------------
Г Гея(Богиня на Земята),Гей,Еге,Юг,Гои,Угоя,Угои,Иго,Ага(Батко),Его,

ГЛ Аггел,Аггела,Аггели,Агел,Агела,Агели,Гюл(Роза),Гюль(Смей се),Гало(оптически Феномен около светещ небесен Обект),
Ъгъл,Ъгъла,Ъгли,Галя(Погалвам),Гали,Гол(в Спорта),Гол,Голи,Голо,Гола,Голия,Иглу,
Гулия (земна Ябълка),Игла,Игли,Гель(Ела,Идвай),Гел(козмет.Продукт),Гуляя(Разхождам се),
Гуляе,Гуляй,Гьол(Езерце),Гьола,Гул(Шум),Гала(Вечеря),Гюлле,Геула(Избавление),
Гайле(Грижа),Оголя,Оголи,

ГЛД Глад,Глада,Gold(Злато),Голод(Глад),Оглед,Огледи,Огледа,Огледай,Гилдия,Гилдии,
Гледа,Гледай,Гладя,Глади,Огладя,Оглади,

ГЛДК Гледка,Гледки,Гладък,Гладка,Гладко,Гладки,Гладкия,

ГЛДН Гладен,Гладна,Гладно,Гладни,Гледане,Гледан,Гледана,Гледано,Гледани,Гладене,
Огладен,Огладена,Огладено,Огладени,Огледан,Огледана,Огледано,Огледани,

ГЛДЛ Огледало,Огледала,Гледал,Гледала,Гледало,Гледали,Гладил,Гладила,Гладило,
Гладили,Огледал,Огледала,Огледало,Огледали,

ГЛР Галера(Кораб),Галери,Галерия,Галерии,Glory(Слава),

ГБ Гъба,Гъби,Губя,Губи,

ГБЛ Гибел,Губил,Губила,Губило,Губили,Губилия,

ГБЛН Гоблен,Гоблена,Гоблени,Гоблин(приказни Същества,Персонаж от Митологиите),
Гибелен,Гибелно,Гибелна,Гибелни,Гибелния,

ГБР Габър(Дърво),Габъра,Гюбре,Гебер(Пукни,Умри),

ГД Гад,God(Бог),Угода,Угодия,Угодя,Угоди,Гид,Год(Година),
Гадя,Гади,Good(Добър,Добре),Гайда,Гайди,Ягода,Ягоди,

ГДН Година,Години,Годен,Годно,Годна,Годни,Угоден,Угодна,Угодни,Угодно,Гадаене,
Гадина,Гадини,Гаден,Гадно,Гадна,Гадни,Гадене,

ГДЛ Гъдел,Гъдела,Гадал,Гадала,Гадало,Гадали,Гадалия,Угодил,Угодила,Угодило,Угодили,
Угодилия,Гадил,Гадила,Гадило,Гадили,Гадилия,Угадал(Познал,Отгатнал),

ГТ Готи,Гети,Gott(Господ),Gut(Добър,Добре),Гейт(Шпионски Скандал),Гоите,

ГН Огън,Огъня,Гюн(Ден),Агне,Агня,Агни,Ген,Гени,Гений,Гении,Геена(Пъкъл),Огъна,Огъни,
Гоня,Гони,Гине(Загива),Гьон,Агония,Агонии,Гуано(птича Тор),Гуна(фил. Връв,Нишка),
Гоно(Семе),Гюней(геогр.Посока Юг),Гюнаа(Грях),

ГНХ Гюнах(Грях),Гоних,Гониха,Огънах,Огънаха,Гинех,Гинеха,Гинах,Гинаха,Гниех,Гниеха,
Гних,Гниха,

ГНН Гонение,Гонения,Огнен,Огнена,Огнено,Огнени,Огнения,Гниене,Гонен,Гонена,
Гонено,Гонени,Гонения,

ГНК Огоньок(Пламъче,Огънче),Гонка,Гонки,Гинко(Билоба),

ГНРР Генерира,Генерирай,Игнорира,Игнорирай,Гонорар(Хонорар),

ГНТ Огънят,Огънат,Огънете,Агент,Агента,Агенти,Гените,Геният,Гениите,Гинат,Гинете,
Агонията,Гнет,Гнета,Гонят,Гонете,

ГНТЛ Гонител,Гонителя,Гонители,Гениталии,

ГНВ Огниво,Гняв,Гневя,Гневи,Огнева (Мощ),

ГНЗ Генеза,Генези,Гениза(Хранилище за свещени Книги),

ГНЗС Гнозис(Знание),Гнозиса,Генезис,Генезиса,

ГЛН Глина,Глини,Галон,Галона,Галони,Галене(Милване),Гален,Галено,Галена Галени,
Галения,Оголен,Оголена,Оголено,Оголени,Оголения,Гуляене,
Ъгълен,Ъгълна,Ъгълно,Ъгълния,

ГЛНК Галеник,Галеника,Игленик,Игленика,

ГЛКМ Глаукома,Гликемия,

ГЛВ Глава,Глави,Оглавя,Оглави,Гюлов(Гюл - Роза,Розов),Гюлова,Гюлово,Гюлови,

ГЛВН Главня(горящо Дърво),Главни,Главня(Болест по житн.Растения),Главина(на Колело),
Главини,Главен,Главна,Главно,Главни,Главния,Углавен,Углавно,Углавна,Углавни,Углавния,

ГЛЗ Гилза,Гилзи,Глаза(Очи),Глезя,Глези,

ГЛЗН Глезен(анатом. Крак),Глезена,Глезени,Глезене,Глезен(Разглезен),Глезена Глезано,Глезени,Глезения,

ГЗ Газ,Газа,Гъз(Жаргон),Гъза,Газя,Гази,Гъзя,Гъзи,

ГЗН Гузен,Гузна,Гузно,Гузни,Гузния,Газене,Газен,Газена,Газено,Газени,Газения,

ГЗР Гейзер,Гейзера,Гейзери,Газира,Газирай,Гъзар,Гъзаря,Гъзари,

ГМ Гама,Гами,Гема(Накит),Гемия,Гемии,Гума,Гуми,Гиим(Облекло),Гейм,Гейма,Гем(Юзда),
Гюм(за Мляко),Гюма,

ГМН Гимн(Химн),Гумно,Гумен,Гумена,Гумено,Гумени,Гамен,Гамени,

ГР Гера(Хера,Богиня),Игра,Игри,Играя,Играй,Играе,Гора,Гори,Гора(Планина),Горе,Горя,
Гори(Изгаря),Агора,Гара,Гари,Гира,Гири,Герой,Героя,Герои,Горя(Мъка),Угар,Угари,
Егер(Ловец),Уйгури(Народност),Агра(Ечемик),Гуру,Агар(раст.Желатин),Гьор(Виж),

ГРВ Грива,Гриви,Игрив,Игрива,Игриво,Игриви,Игривия,Гориво,Горива,
Гьорев(Задължение,Служба,Дълг,Мисия,Работа,Длъжност),

ГРВН Гарван,Гарвана,Гарвани,Гривна,Гривни,

ГРГ Гарга,Гарги,Грог(Питие),Грога,Гроги(Пиян,Уморен),

ГРГР Гаргара,Гъргоря,Гъргори,

ГРЖ Грижа,Грижи,Гараж,Гаража,Гаражи,Грыжа(Херния),

ГРЖН Угрижен,Угрижена,Угрижено,Угрижени,Угрижения,Гаражен,Гаражна,Гаражно,Гаражни,
Гаражния,Грижене,

ГРЗ Гроза(Буря),Угроза,Угрози,Грязь(Мръсотия,Кал),Гриза,Гризе,

ГРЗН Угризение,Угризения,Грозен,Грозна,Грозно,Грозни,Грозния,Гризане,Гризини,
Огризан,Огризана,Огризано,Огризани,Огризания,Грозний(Страшен),

ГРК Грък,Гръка,Угарка,Угарки,Горко,Горкия,

ГРЧ Играч,Играча,Играчи,Гърч,Грача,Грачи,Гърча,Гърчи,Огорча,Огорчи,Горчи,
Горячее(Горещо),

ГРЧЩ Гърчещ,Гърчеща,Гърчещо,Гърчещи,Гърчещия,Гърчеещ,Гърчееща,Гърчеещо,Гърчеещи,
Гърчеещия,Грачещ,Грачеща,Грачещо,Грачещи,Грачещия,

ГРЧН Грачене,Гърчене,Героичен,Героично,Героични,Героичния,

ГРНЧН Ограничение,Ограничения,Граничен,Гранична,Гранично,Гранични,Граничния,

ГРНЧР Грънчар,Грънчаря,Грънчари,Граничар,Граничаря,Граничари,

ГРЛ Граал,Граала,Гърло,Гърла,Грил,Грила,Играл,Играла,Играло,Играли,Игралия,Горял,
Горяла,Горели,Горялия,Гурели,Играел,Играела,Играело,Играели,Игралия,Огрял,Огряла,
Огряло,Огряли,Огрелия,Греел,Греела,Греело,Греели,Горила,Горили,

ГРН Геран(Кладенец),Герана,Герани,Гърне,Горен,Горна,Горно,Горни,Горния,
Горене,Играене,Горено,Горена,Горени,

ГРНТ Грунт,Грунта,Граната,Гранати,Грант,Гранта,Горният,Горната,Горното,Горните,
Гореният,Горената,Гореното,Горените,Гореният,Играният,Играната,Играното,
Играните,Гранат(скъпоц.Камък),Гранит,Гранита,

ГРМ Герма(Херма,Стълб,Колона),Гръм,Грам,Грама,Грим,Грима,Гърмя,Гърми,Гърма,
Гром,Громя,Громи,Гурме,

ГРМН Гармония(Хармония),Огромен,Огромна,Огромно,Огромни,Огромния,Гърмене,Гърмян,
Гърмяна,Гърмяно,Гърмяни,Гърмяния,Гръмна,Гръмне,Гръмни,Громене,

ГРМТ Грамота,Грамоти,Ограмотя,Ограмоти,Гърмът,Гърмят,Гърмете,
Громят,Громете,

ГРМР Гримуар,Гримуари,Гримоар,Гримоари,Гримира,Гримирай,

ГМТР Геометрия,Гематрия,

ГРБ Герб,Герба,Гроб,Гроба,Грибa(Cинагога),Грабя,Граби,Груб,Грубия,Гръб,Гърба,
Гариб(Нещо странно,Произшествие),Гърбя,Гърби,Греба,Греби,Грибы(Гъби),

ГРБВ Гробове,Гърбав,Гърбава,Гърбаво,Гърбави,Гърбавия,

ГРБР Гробар,Гробаря,Гробари,Гербер,Гербера,Гербери,

ГРС Грес,Греса,Агресия,Агресии,Grass (Трева),

ГРХ Грях,Греха,Грах,Граха,Играх,Играха,Огрях,Огряха,Горих,Гориха,Горях,Горяха,

ГТВ Готов,Готово,Готова,Готови,Готовия,Готвя,Готви,

ГВР Говор,Говоря,Говори,Уговоря,Уговори,Гавра,Гавря,Гаври,

ГРД Град,Града,Гард,Горд,Гордо,Горда,Горди,Гордия,Гордея,Гръд,Греда,Греди,
Город(Град),Градя,Огород(Градина),Ограда,Огради,Оградя,

ГРДН Гердан,Гердана,Гердани,Градина,Градини,Градене,Ограден,Оградена,
Оградено,Оградени,Оградения,

ГРБН Гребен(на Вълна),Гребен(за Ресане),Гребен(Канал),Гребени,Гребане,
Грабене,Ограбен,Ограбена,Ограбено,Ограбени,Ограбения,Огърбен,Огърбения,Гробен,
Гробно,Гробна,Гробни,Гробния,Грубиян,Грубияна,Грубияни,Гърбина,Гърбини,

ГРДСТ Гордост,Гордостта,Градусът,Градусите,

ГСТ Гестия(Богиня,Хестия,Веста),Гост,Госта,Гости,Гостя(Нагостя),Гъст,Гъста,Гъсто,
Гъсти,Гъстия,Угостя,Угасят,Угасете,Ghost(Призрак),

ГРФ Гриф,Граф,Гарафа,Графа,Графи,

ГТР Гатер,Гатера,Гатери,Гитара(Китара),Гетри,Гетир(Донеси),Гьотюр(Занеси),

ГЛБ Гълъб,Гълъба,Гълъби,Голубое(Светлосиньо),Галиб(Победител),

ГШ Гуша,Гуши,Гуша(се),Гише,Гейша,Гейши,Гъши,Гъшо,Гъша,Гъшия,

ГЛШ Галиш,Галеше,Галош,Галоша,Галоши,Оголиш,Оголеше,

ГНШ Ганеша(Бог),Гюнеш(Слънце),Гониш,Гонеше,Гинеш,Гинеше,Гниеш,Гниеше,Огънеш,Огънеше,

ГНЩ Гонещ,Гонеща,Гонещо,Гонещи,Гонещия,Гниещ,Гниеща,Гниещо,Гниещи,Гниещия,

ГРШ Грош,Гроша,Греша,Греши,Гориш,Гореше,Грееш,Грееше,Играеш,Играеше,

ГРЩ Горещ,Горещо,Гореща,Горещи,Горещия,Горящ,Горящо,Горяща,Горящи,Горящия,
Играещ,Играещо,Играеща,Играещи,Играещия,Греещ,Грееща,Греещо,Греещи,Греещия,

**********************************************************
Fatima,анализи,предсказания,mariya,пророчества,прогнози,гадател,fenomen,оракул,sofiya
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#4414
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това Което Съм
Administrator
Мнения: 9297
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
Отг: 2. Третото Пророчество.Еднаквите Думи - Д 6 години, 9 месеци Карма: 25  
Еднаквите Думи/Понятия - Д

Еднаквите по Скрита Същност Думи/Понятия според Канона за еднаквите Съгласни.
---

„...В Началото бе Словото..."
Словото е Началото.Началото е Слово.

Природата на Думите. Думите на Природата.
Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Букви в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Архитектоника на Буквите.Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите.Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта.Речта на Архитектурата.

Името на Думата.Думата на Името.

Свещеният Мъртъв Тюркско-Тракийски Български Език.
ПраРеч и ПраЕзик.

Българотракийска Кабала
Търсачът на Думи
---

Всички Думи/Понятия които имат едни същи Съгласни Звуци и Букви,подредени в една и съща Последователност,имат една и съща взаимосвързана,взаимозаменяема и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
Всички Думи/Понятия с едни и същи Съгласни Звуци и Букви принадлежат към едно Семейство.
По-важни са Звуците,а после Буквите с които са изписани Звуците.
---

Списък на еднаквите по Скрита Същност Думи/Понятия
-------------------------------------------------------
Д Ад,Да,Юда,Юдеи,Иуда,Ада,Юда(Самовила),До,До(Нота),Ида,Иди,Иде,Идея,Идеи,Йод,
Ода,Оди,Ада(Остров),Даа(Планина),Яд,Яд(Отрова),Яде,Ояде,Йеди(Седем),Йеди(Изяде),
Дий,Дай,Дуа(Молитва),Доу(геогр.Посока Изток),

ДЖ Jеw(Юдeй),Jaw(Челюст),Даже,

ДЖС Джус,Jew's(Юдеи),Jaw's(Челюсти),

ДЖН Джин(Дух),Джан(Сърце),Джан(Живот),Джин(Напитка),

ДЗ Дизи(Строй,Низа)Доза,Дози,Дюза,Дюзи,Дюз(Гладък,Гладко),Диез,

ДЗМ Деизъм,Юдаизъм,

ДЗН Дюзен(Ред,Режим,Строй,Хармония),Дизен(Този който подрежда,ниже),
Дюзен(Този който украсява,въвежда Ред,Хармония и Уют в Дома),
Дузина(12),Дузини,Дизайн,Дизайна,Дизайни,Дзен,

ДЗЛ Дизел,Дизела,Дюзель(Оправяй се),

ДР Дар,Даря,Дари,Дайре(муз.Инструмент),Диря(Следа),Дири,Дери(Кожа),Дере(Долчинка),
Дере(Дране),Дера,Одра,Одера,Одери,Одър(Легло),Дори,Door(Врата),
Доору(,Прав,Правдиво,Истина),Ядро,Ядра,Удар,Удари,Ударя,Удря,Удряй,Диря(Издирвам),
Дири,Дайре(Апартамент),Диария,Дари(афг.Език),Дур(Стой,Спри),Уйдур(Измисляй,Измисли),
Дойур(Нахрани),Доур(Роди),

ДРДР Дърдоря,Дърдори,Дурдур(Спри,Прекъсни,Възпри),

ДРВ Дърво,Дърва,Дарява,Дарявай,Дарува,Дарувай,Дарове,

ДРВН Дървено,Дървен,Дървена,Дървени,Древно,Древен,Древна,Древни,
Дарование,Дарования,Даруване,Даруван,Дарувана,Дарувано,Дарувани,Даряван,Дарявана,
Дарявано,Дарявани,Дървения,Дървении,Деревня(Село),

ДРВШ Дервиш,Дервиша,Дервиши,Даруваш,Даруваше,Даряваш,Даряваше,

ДРГ Драг,Драго,Драга,Драги,Друг,Другия,Друга,Друго,Други,Драга(речен Кораб),Дрога,
Дорога(Път),Дорогой(Скъп),Дорогая(Скъпа),Друг(Приятел),

ДРГР Другар,Другаря,Другари,Дрегер,Дрегера,Дрегери,Дрогира,Дрогирай,

ДРБ Дарба,Дарби,Дроб(анатом.Бял,Черен),Дроб Дроби(матем.Термин),Дерби,Дробя,

ДРК Дарак,Дарака,Драка,Драки,Дурак (Глупак),Дирек(Стълб),Удряйки,

ДРЖ Драже,Друже,Дружа,Дружи,Държа,Държи,Дороже(По-скъпо),Удържа,Удържи,Дръж,Удръж,

ДРЖН Държане,Дружене,Дружина,Дружини,Държан,Държана,Държано,Държани,Държания,
Дружно,Дружен,Дружна,Дружни,Дружния,

ДРЖК Дръжка,Дръжки,Дружка,Дружки,

ДРЗ Друз,Друзи(Народ),Друзя(Приятели,Другари),Дерзая,Дерзай,

ДРЗН Дерзаене,Дръзна,Дръзне,

ДРМ Друм(Път),Друма,Друми,Удрям,Удряме,Дирим,Дириме,Дерем,Дереме,Дурма(Не спирай),

ДРН Дрян,Дряна,Дарение,Дарения,Дарен,Дарена,Дарено,Дарени,Дирене,Дирен,Дирена,
Дирено,Дирени,Дирения,Дране,Одиране,Одран,Одрана,Одрано,Одрани,Одрания,
Ударен,Ударена,Ударено,Ударени,Ударения,Удряне,Ударение,Ударения,Дрън,
Ядрен,Ядрена,Ядрено,Ядрени,Ядрения,Адрон(елем.Частица),Адрона,Адрони,Дурной(Глупав),
Доуран(Раждащата,Създаващия/та),Доораян(Режещия/та,Нарязващия/та на Парчета),

ДРНК Дрянка,Дренки,Ударник(Отличник в Труда),Ударника,Ударник(на стрелково Oръжие),
Дирник(Задник),Дирника,Дрънка,Дрънкай,Дернек(Списание),

ДРП Дърпа,Дърпай,Драпа,Драпай,Дрипа,Дрипи,

ДРС Адрес,Адреса,Адреси,Друса,Друсай,Дрес(Код),

ДРХ Дреха,Дрехи,Дарих,Дариха,Дирих,Дириха,Дирех,Диреха,Одрах,Одраха,Одирах,Одираха,
Дерях,Деряха,Драх,Драха,Ударих,Удариха,Удрях,Удряха,

ДС Аидос(Невидим,едно от Имената на Гадес/Хадес - Богът на подземния Свят и Мъртвите в древногр.Митология),Досие,Досея,Досей,Досее,Ядоса,Ядосай,

ДСК Диск,Диска,Дъска,Дъски,Адски,Адска,Адско,Адския,Юдeйски,Юдeйска,Юдeйско,Юдeйския,

ДСТ Десет,Десети,Десета,Десето,Десетия,Доста,Досетя,Досети,Удостоя,Удостои,
Досието,Досиета,

ДСТН Достояние,Достоен,Достойна,Достойно,Достойни,Достойния,Удостоен,Удостоена,
Удостоено,Удостоени,Удостоения,Destiny(Съдба,Орис,Участ),Да-Стане,Да-Остане,Да-Истина,
Достана,Достане,Десетина,

ДНС Дионисий(древногр. Бог),Днес,Донос,Доноса,Доноси,Донесе,Донасяй,
Донеси,Данс(Танц),

ДНСТ Дейност,Дейността,Дейности,Единайсет,Единайсети,
Донасят,Донасяйте,Донесете,Доносите,

ДСН Десен(на Плат),Десена,Десени,Десен,Дясно,Дясна,Десни,Десния,

ДСТВ Действие,Действия,Действай,Доставя,Достави,Доставяй,Удостоява,Удостоявай,

ДТ Дата,Дати,Дете,Идиот,Идиота,Идиоти,Одит,Duty(Задължение),Одет(Облечен),
Адет(Обичаи),Да'ат(Знание),Data(Данни,Факти),Даат(Раздавай),Идат,Идете,
Доят,Доите,Дойте,Дайте,Дует(Духа Вятър)),Дует(музикален),Дуета,Дуети,Адът,

ДТР Дотира,Дотирай,Аудитория,Аудитории,

ДВР Доверие,Доверя,Довери,Двери(Врати,Порти),Дувар(Стена),Дувара,Двор,Двора,Двори,
Девер,Девера,Девери,

ДЛТ Длето,Длета,Дялат,Дялайте,Делят,Делете,

ДТЛ Детайл,Детайла,Детайли,Деятел,Деятеля,Деятели,

ДВ Дева(Девственица),Деви,Dev(Велик),Дева(Бог),Деви(Богиня),
Даава(Съд),Довея,Довее,Довей,Довя,Дива,Див,Диво,Диви,Дивия,Удивя,Удиви,Дава,Давай,
Удава,Две,Удвоя,Удвои,Одеве,Давя,Дави,Удавя,Удавяй,Удави,Деве(Камила),
Идва,Идвай,Дева(Зодия),

ДВМ Двама,Давам,Даваме,Идвам,Идваме,Дивим,Дивиме,Удивим,Удивиме,Удвоим,Удвоиме,
Удавим,Удавиме,Дивеем,Дивееме,

ДВЖН Движение,Движения,Движен,Движена,Движено,Движени,Две-Жени,Дева-Жена,

ДВЧН Двуяйчен,Двуяйчния,Двуяйчни,Двоичен,Двоична,Двоично,Двоични,Двоичния,

ДК Ядка,Ядки,Дикое(Диво),Док,Дока,Дойка,Дойки,Дьок(Излей),Доку(Тъчи,Изтъчи),Док(дочен Плат),

ДКЗ Докуз(Девет),Доказа,

ДКН Дюкян(Магазин),Дюкяна,Дюкян(на Панталон),Декан,Декана,Декани,

ДЛЗ Диалози,Диализа,Диализи,Долазя,Долази,

ДКР Докер,Докера,Докери,Декор,Декора,Декори,Докара,Докарай,

ДКРТ Декрет,Декрета,Декрети,Докрета,Докретай,Докарат,Докарайте,

ДВНСТ Давност,Давността,Дванайсет,

ДВК Девойка,Девойки,Девойко,Дивак,Дивака,Дъвка,Дъвки,Двойка,Двойки,
Двояк,Двояко,Двояка,Двояки,Двоякия,

ДВЧ Девойче,Девича,Девиче,

ДВКТ Адвокат,Адвоката,Адвокати,Дивакът,Девойката,Девойките,Двойката,Двойките,

ДВЛ Дявол,Дявола,Дяволи,Дяволия,Давул(Тъпан),Давал,Давала,Давало,Давали,
Давил,Давила,Давило,Давили,Удавил,Удавила,Удавило,Удавили,
Удивил,Удивила,Удивило,Удивили,Удвоил,Удвоила,Удвоило,Удвоили,

ДВН Даване,Двойно,Двоен,Двойна,Двойни,Двойния,Диване,Диван,Дивана,Дивани,Дивене,
Удивен,Удивена,Удивено,Удивени,Удивения,Удвоен,Удвоена,Удвоено,Удвоени,Удвоения,
Удавен,Удавена,Удавено,Удавени,Удавения,

ДВТ Девата,Девите,Девет,Девети,Деветия,Даавет(Покана),Дивата,Дивият,Дивото,Дивите,
Двата,Двете,Удвоят,Удвоете,Удивят,Удивете,Давят,Давете,Удавят,Удавете,
Дивотия,Дивотии,Дивеят,Дивийте,

ДГ Дъга(небесна),Дъги,Дъга(геометр.),Дига(Вал),Дига(Вдига),Дигай,Дог(Порода Кучета),
Дуйгу(Чувство,Впечатление,Усещане,Възприятие,Сетиво),

ДГМ Догма,Догми,Дигам,Дигаме,

ДГН Догони(Народ),Дигна,Дигне,Догоня,Догони(Глагол),Доогъна,Доогъне,

ДЖБ Джоб,Джоба,Job(Работа),Аджеба(Дали),

ДЖД Дъжд,Дъжда,Джудо,Дожидаю(Дочаквам),Одежда,Одежди,

ДЖЗ Джаз,Джаза,Джезаа(Глоба,Наказание),

ДМН Демон,Демони,Domine(Господи),Даман(Животно),Дамани,Домейн,Домейни,Думан(Дим),

ДН Даная(Богиня),Один(Бог),Едно,Един,Единия,Единния,Ден,Дни,Деня,
Дин(Вяра),Дюнйа(Светът),Дон(Шалвари),Деяние,Деяния,Одеяние,Одеяния,Dawn(Зора),Даяня,
Дан,Дяна,Дюн(Вчера),Дюун(Сватба),Дьон(Върни се),Ядене,Диня,Дини,Дюня,Дюни,Дъно,Дъна,
Дъня,Данни,Доайен,Доайена,Доайени,Дано,Одун(Дърво),Дение(Мярка за Дебелина на Нишка),
Дуене(Надуване),Деен,Дейна,Дейно,Дейни,Дейния,Идеен,Идейна,Идейно,Идейни,Идейния,
Дене(Опитай),Дон(Замръзнало),

ДНГ Денге(Равновесие,Баланс),Деньги(Пари),Денга,Денге(остра вирусна Инфекция),

ДНК Данък,Данъка,Дънки,Единак,Единака,Donkey(Магаре),ДНК,Денк(Вързоп),Денка,

ДНКВ Уеднаквя,Уеднакви,Еднакъв,Еднаква,Еднакво,Еднакви,Еднаквия,Денкове,

ДНР Дънер,Дънера,Дънери,Донор,Донора,Донори,Дюнер,Дюнера,Дюнери,Дьонер(Върти се),
Динар(пар.Единица),Динари,Динар(Сплав),

ДМТ Думата,Думите,Домат,Домата,Домати,Домът,Димът,Димят,Димете,
Одимят,Одимете,Думат(Казват),Думайте,Думают(Мислят),Одумат,Одумайте,

ДМНТ Диамант,Диаманти,Демонът,Демоните,

ДЛЗ Диализа,Диализи,Долазя,Долази,

ДЛК Далеко,Далак,Далака,Делко,Дялка,Дялкай,Одялка,Одялкай,

ДЛМ Дилема,Дилеми,Дялам,Дяламе,Делим,Делиме,Удаляем(Отстраняваме),Долма(Пълнено),

ДЛН Длан,Длани,Долина,Долини,Дялан,Дялани,Дялания,Далян,Даляна,Даляни,
Длина(Дължина),Долен,Долно,Долна,Долни,Долния,Делене,Деление,Делен,Делена,
Делено,Делени,Деления,Идеално,Идеален,Идеална,Идеални,Идеалния,
Удаление(Отстраняване),Долан(Пълнещ се),

ДБР Добро,Добър,Добра,Добри,Добрия,Добро(Изобилие,Богатство),Одобря,
Одобри,Дебри(Горски Дебри),Добира,Добирай,Добера,Добери,

ДЛ Дело,Дела,Идеал,Идеала,Идеали,Идилия,Идол,Идола,Идоли,Одеало,Одеала,
Деля,Дели,Идел,Идела,Идело,Идели,Дюля,Дюли,Дали,Долу,Дол,Дола,Доля(Участ,Съдба),
Для(За),Dial(слънчев Часовник),Удел(полагаща се от Небето собствена Земя),Дуло,Дула,
Дяла,Дялай,Дял,Долу(Пълно),Диль(Език,анат.Орган),Диль(Реч),

ДЛР Долар,Долари,Dollar,Dolour(Болка,Скръб,Печал,Мъка),Дилър,Дилъри(на Дрога),Дилъри(на Борсите),Dealer(Търговец,Раздавач на Карти,Наркопласьор),
Dearly(Нежно,Многообичан),Dearly(Скъпо),Делир(Полудявай),

ДМ Дума,Думи,Думаю(Мисля),Думай(Казвай),Доум(Рожден,Рождена),Дама,Дами,Deum(Бог),
Дом,Дома,Дим,Дима,Димя,Дими,Дам(Обор),Адам(Мъж,Съпруг),Едем(Райск.Градина),
Дююме(Копче),Йудум(Залък,Глътка),Адъм(Стъпка),Адъм(Името ми),
Идиома,Идиоми,Одума,Одумай,Одма,Йаадъм(Помощ),Деме(Не думай),

ДДМ Диадема,Диадеми,Дедим(Казах),

ДХ Дух,Духа,Дъх,Дъха,Духа,Духай,Идох,Духи(Парфюм),

ДХВ Духове,Дъхаво,Дъхави,Дъхава,Дъхав,Дъхавия,Духва,Духвай,Духов,Духова,Духово,
Духови,Духовия,

ДХН Дихание,Дихания,Духане,Дъхна,Дъхни,

ДЧ Удача(Сполука,Късмет),Дочь(Дъщеря),Дочуя,Дочуе,Дочуй,Дуче,

ДШ Душа,Души,Доуш(Раждане),Диша,Дишай,Удуша,Удуши,Адаш(Съименник),
Идеш,Идеше,Ядеш,Ядеше,Душ,

ДШК Душко,Душке,Дюшек,Дюшека,

ДШН Дишане,Душене,Душен,Душно,Душна,Душни,Душния,Удушен,Удушена,Удушено,
Удушени,Удушения,Дьошеен(Дюшека ти),Дюшюн(Мисли),

Личи Пробата за вкарването на Думата Идиш - Названието на юдейсконемския Език в Семейството на Душата в българския Език.Защото всъщност този Език се казва Джидиш,Жидиш - Jiddisсh,Жудиш от Жудеи,Юдеи.

ДБ Дъб,Дъбя(Дъбене на Кожа),Добия(Придобиване),Добие,Добий,Доба,Доби,
Доубия,Доубий,Доубие,

ДБЛ Дубъл,Дубли,Дубле,Доубил,Доубила,Доубило,Доубили,Доубилия,Diablo(Дявол),
Дебил,Дебила,Дебили,Дюбел,Дюбела,Дюбели,Добил,Добила,Добило,Добили,Добилия,
Дебел,Дебела,Дебело,Дебели,Дебелия,

ДБН Дъбене(Вид Обработка на Кожа),Удобен,Удобна,Удобно,Удобни,Удобния,Дебна,Дебне,

ДБВ Добив,Добиви,Добива,Добивай,Добавя,Добави,Доубива,Доубивай,

ДБВТ Добивът,Добивите,Добиват,Добивайте,Доубиват,Доубивайте,

ДБТ Дъбът,Дебют,Дебюта,Дебит,Дебита,Дебити,Дебат,Дебата,Дебати,Диабет,Диабета,
Дъбят,Дъбете,Доубият,Доубийте,

ДП Депо,Депа,Дупе,Дупя,Дупи,Допея,Допее,Допей,Допия,Допие,Допий,

ДПТ Адепт,Адепта,Адепти,Допита,Допитай,До-Пития,Депото,Депата,Допият,Допийте,
Допеят,Допейте,Доопият,Доопийте,Дупето,Дупета,

ДПР Допир,Допира,Допири,Допра,Допри,Допера,Допери,

ДПРМ Депрем(Земетресение),Допирам,Допираме,Допрем,Допреме,Доперем,Допереме,

ДЛГ Диалог,Диалога,Дълг,Дълга,Далга(Вълна),Дълъг,Дълга,Дълго,Дълги,Дългия,
Идеология,Идеологии,Идеолог,Идеолога,

ДЛЖ Дължа,Дължи,Удължа,Удължи,Доложа,Доложи,

ДЛЖН Дължина,Дължини,Длъжен,Длъжна,Длъжно,Длъжни,Длъжния,Удължен,Удължена,Удължено,
Удължени,Удължения,Доложен,Доложена,Доложено,Доложени,Доложения,

ДД Дойда,Дойде,Даде,Деде(Дядо),Удаде,Dead(Мъртъв),

ДДМ Диадема,Диадеми,Дедим(Казах),Дойдем,Дойдеме,Доядем,Доядеме,Дадем,Дадеме,

ДДХ Дойдох,Дойдоха,Дадох,Дадоха,Доядох,Доядоха,

ДЦ Деца,Деец,Дееца,Дейци,

******************************************************
Fatima,анализи,предсказания,mariya,пророчества,прогнози,гадател,fenomen,оракул,sofiya
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#4415
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това Което Съм
Administrator
Мнения: 9297
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
Отг: 2. Третото Пророчество.Еднаквите Думи - Ж 6 години, 9 месеци Карма: 25  
Еднаквите Думи/Понятия - Ж

Еднаквите по Скрита Същност Думи/Понятия според Канона за еднаквите Съгласни.
---

„...В Началото бе Словото..."
Словото е Началото.Началото е Слово.

Природата на Думите. Думите на Природата.
Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Букви в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Архитектоника на Буквите.Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите.Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта.Речта на Архитектурата.

Името на Думата.Думата на Името.

Свещеният Мъртъв Тюркско-Тракийски Български Език.
ПраРеч и ПраЕзик.

Българотракийска Кабала
Търсачът на Думи
---

Всички Думи/Понятия които имат едни същи Съгласни Звуци и Букви,подредени в една и съща Последователност,имат една и съща взаимосвързана,взаимозаменяема и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
Всички Думи/Понятия с едни и същи Съгласни Звуци и Букви принадлежат към едно Семейство.
По-важни са Звуците,а после Буквите с които са изписани Звуците.
---

Списък на еднаквите по Скрита Същност Думи/Понятия
-------------------------------------------------------

Ж Яж,Уж,Еж(Таралеж),Ежа(се),Ежи(се),Иж,Жуя(Дъвчейки),Жуе,Уже(Вече),

ЖВ Жив,Живо,Жива,Живи,Живия,Живя,Живея,Живее,Живей,Оживея,Оживее,Оживей,
Оживя,Живу(Живея),Живва,

ЖВК Живак,Живака,Жвака,Жвакай,

ЖВТ Живот,Живота,Животи,Живот(Корем),Живият,Живата,Живото,Живите,Живеят,Живейте,
Оживеят,Оживейте,

ЖВН Живеене,Живна,Живне,Живни,Оживен,Оживена,Оживено,Оживени,Оживения,Живян,Живяна,
Живяно,Живяни,Живяния,

ЖВТН Животно,Животни,Жива-Тайна,Жив-Тон,Живи-Тайни,Живия-Тон,Оживи-Тайна,Оживя-Тайна,

ЖР Жар,Жаря,Жари,Жир(Тлъстина),Жури,Ажур,Ажура,Ажури,

ЖРВ Жарава,Жарави,Жерав,Жерава,Жерави,

ЖН Жена,Жени,Жъна,Женя,Оженя,Ожени,Ожъна,Ожъне,Ожъни,Южен,Южно,Южна,Южни,Южния,
Ужин(Вечеря),

ЖЛ Желая,Желае,Желай,Жила,Жили,Жило,Жила,Желе,Жал,Ожаля,Ожали,Ожуля,Ожули,
Жалея,Жалее,Жалей,Жиля,Жили,Жил(Живял),Ожил(Оживял),Ужиля,Ужили,Жилье(Жилище),

ЖЛБ Жалба,Жалби,Жлеб,Жлеба,

ЖЛН Желание,Желания,Желаене,Желан,Желана,Желано,Желани,Жилене,Ужилен,Ужилено,
Ужилена,Ужилени,Жалеене,Ожален,Ожалена,Ожалено,Ожалени,Ожулен,Ожулено,Ожулена,
Ожулени,Жалон,Жалони,Жално,Жална,Жални,Жалния,

ЖЛК Жилка,Жилки,Жалко,Жалейка,Жалейки,

ЖЛЗ Желязо,Железа,Жлеза,Жлези,Жалузи,

ЖЛТ Жълт,Жълто,Жълта,Жълти,Жълтия,Жлато(истинското Име на Златото),
Жалят,Ожалят,Жалете,Желаят,Желайте,Жалеят,Жалейте,Жилят,Жилете,Ужилят,Ужилете,
Жулят,Жулете,Жълтея,Жълтее,Жълтей,

ЖЛТН Желатин,Желатина,Жълтеене,Жлатен(истинската дума за златен),
Жлатна,Жлатно,Жлатни,

ЖС Ужас,Ужася,Ужаси,Jew's(Юдеи),Jaw's(Челюсти),

ЖСТ Жест,Жеста,Ужасът,Ужасите,Ужасията,Ужасиите,Ужасят,Ужасете,

ЖТ Жито,Жита,Житие,Жития,Жить(Живеене,да живееш),

ЖРЦ Жрец,Жрица,Жреци,Жрици,

*******************************************************
Fatima,анализи,предсказания,mariya,пророчества,прогнози,гадател,fenomen,оракул,sofiya
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#4416
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това Което Съм
Administrator
Мнения: 9297
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
Отг: 2. Третото Пророчество.Еднаквите Думи - З 6 години, 9 месеци Карма: 25  
Еднаквите Думи/Понятия - З

Еднаквите по Скрита Същност Думи/Понятия според Канона за еднаквите Съгласни.
---

„...В Началото бе Словото..."
Словото е Началото.Началото е Слово.

Природата на Думите. Думите на Природата.
Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Букви в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Архитектоника на Буквите.Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите.Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта.Речта на Архитектурата.

Името на Думата.Думата на Името.

Свещеният Мъртъв Тюркско-Тракийски Български Език.
ПраРеч и ПраЕзик.

Българотракийска Кабала
Търсачът на Думи
---

Всички Думи/Понятия които имат едни същи Съгласни Звуци и Букви,подредени в една и съща Последователност,имат една и съща взаимосвързана,взаимозаменяема и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
Всички Думи/Понятия с едни и същи Съгласни Звуци и Букви принадлежат към едно Семейство.
По-важни са Звуците,а после Буквите с които са изписани Звуците.
---

Списък на еднаквите по Скрита Същност Думи/Понятия
-------------------------------------------------------
З Аз,Ааз(Уста),Yaz(Почитане,Свещенодействие),Йаз(Пиши),Йазъ(Писменост),
Йьоз(Сърцевина),Оз(Сила),Йюз(Лице),Йюз(100,Сто),
Оузи(тюркски Племена),Из(Следа,Диря),Аяз(Светло,Видело),
Зийа(Светлина,Блясък,Сияние),Яз(Лято),За,Зея,Зее,Зей,Узо,Аз(Малко),

ЗБ Зъб,Зъба,Зъби,Зъбя,Зоб,Зобя,Зоби,Изба,Изби,Забия,Забие,Забий,Избия,Избие,Избий,
Забой(на Мина),Забоя,Забои,Озъбя,Озъби,

ЗБТ Забота(Грижа),Зъбът,Зъбите,Зъбат,Зъбата,Зъбато,Зъбати,Зъбатия,Озъбят,
Озъбете,Забият,Забийте,Избият,Избийте,Забоят,Забоите,Избуят,Избуите,Избата,Избите,
Забит,Забита,Забито,Забити,Забития,Избит,Избита,Избито,Избити,Избития,
Забыто(Забравено),

ЗБВ Забава,Забави,Забавя,Забавяй,Забива,Забивай,Избива,Избивай,

ЗБЛ Изобилие,Забеля,Забели,Избеля,Избели,Заболя,Заболи,Избол,Избола,Изболо,Изболи,
Изболия,Забол,Забола,Заболо,Заболи,Заболия,Забил,Забила,Забило,Забили,Забилия,

ЗБЛЗ Забеляза,Изблиза,Заблиза,За-Близо,

ЗБЛЖ Забележа,Забележи,Заближа,Заближе,Изближа,Изближе,

ЗЛБ Злоба,Злобея,Злобее,Злобей,Залюбя,Залюби,

ЗБРН Забрана,Забраня,Забрани,Избиране,Избран,Избрана,Избрано,Избрани,Избрания,
За-Бран(Война),За-Бране,Забиране,

ЗБРС Избърса,Забърса,

ЗБРШ Избърша,Избърши,Забърша,Забърши,

ЗВ Зов,Зова,Зови,Зове,Изява,Изявя,Изяви,Заявя,Заяви,Завия,Завие,Завий,Извия,
Извие,Извий,Язва,Язви,Уязвя,Уязви,Завее,Завей,Зейва,

ЗВД Извод,Изводи,Завод,Заводи,Изведа,Изведи,Заведа,Заведи,Завидя,Завиди,
Завъдя,Завъди,

ЗВДН Заведение,Заведения,Заведен,Заведена,Заведено,Заведени,Заведения,Изваден,
Извадена,Извадено,Извадени,Извадения,Завиден,Завидна,Завидно,Завидни,Завидния,
Изведен,Изведена,Изведено,Изведени,Изведения,

ЗВК Звук,Звука,Зевк(Удоволствие,Наслада,Наслаждение,Развлечение),Зевак(Зяпач),
Заявка,Заявки,Извика,Извикай,Завика,Зовейки,

ЗВВК Извивка,Извивки,Завивка,Завивки,

ЗВН Звание,Звания,Звено,Звена,Звън,Звъна,Звъня,Звъни,Зовене,Извиня,Извини,Извън,
Изявен,Изявена,Изявено,Изявени,Изявения,Заявен,Заявена,Заявено,Заявени,Заявения,
Уязвен,Уязвена,Уязвено,Уязвени,Уязвения,

ЗВЛН Изявление,Изявления,Заявление,Заявления,Заваляне,Заваляния,
Завилня,Завилнее,Завилней,

ЗВМ Уязвим,Уязвима,Уязвимо,Уязвими,Уязвимия,Уязвиме,Заявим,Заявиме,Изявим,Изявиме,
Завием,Завиеме,Извием,Извиеме,Зовем,Зовеме,Завеем,Завееме,

ЗВР Извор,Извора,Извори,Звяр,Звяра,Язовир,Язовира,Язовири,Извира,Извирай,Завира,
Завирай,Завера,Завери,Извара,Изваря,Извари,Заверя,Завери,Заваря,Завари,
Завра,Завря,Заври,

Извор и Завря(вряла Вода) - точно заради това на турски Думата за Извор е Кайнак(вряща Вода).

ЗВРН Извиране,Изворен,Изворна,Изворно,Изворни,Изворния,Завиране,Заврян,Завряна,
Завряно,Завряни,Завряния,Заверение,Заверен,Заверена,Заверено,Заверени,Заверения,

ЗВС Зевс(Бог),Завеса,Завеси,Завися,Зависи,Извися,Извиси,

ЗВСТ Известие,Известия,Завист,Завистта,Завесата,Завесите,Зависят,
Извисят,Извисете,Известя,Извести,Зависят,Завести(Набавя си,Започна,Въведа),

ЗВСТН Известен,Известена,Известено,Известени,Известения,Известна,Известно,Известни,
Известния,

ЗВРШ Завърша,Завърши,Извърша,Извърши,Завериш,Завереше,Завариш,Завареше,
Завреш,Завреше,Завриш,

ЗВРШН Завършен,Завършено,Завършена,Завършени,Завършения,Извършен,Извършено,
Извършена,Извършени,Извършения,

ЗВРТН Завъртане,Завъртян,Завъртяна,Завъртяни,Извъртане,Извъртян,Извъртяно,
Извъртяна,Извъртяни,Извратено,Извратен,Извратена,Извратени,

ЗВТ Завет(Съвет,Наставление на Дедите),Завета,Завет(закътано Място),Завеят,Завейте,
Завоят,Завоите,Извият,Извийте,Завият,Завийте,Зовът,Зоват,Зовете,

ЗГН Загина,Загини,Изгния,Изгние,Изгний,Загъна,Загъни,Изгоня,Изгони,

ЗГНН Изгнание,Изгонен,Изгонена,Изгонено,Изгонени,Изгонения,

ЗГР Изгора(Любим/а),Изгря,Изгрей,Изгрее,Изгрея,Загря,Загрей,Загрея,Загрее,Загрей,
Загар,Загаря,Загаряй,Загори,Загоря,Изгаря,Изгаряй,Изгори,Изгоря,
Заигра,Заиграя,Заиграе,Заиграй,Изиграя,Изиграе,Изиграй,

ЗГРБ Загреба,Загреби,Изгреба,Изгреби,Загробя,Загроби,Заграбя,Заграби,
Загърбя,Загърби,

ЗГРБН Загребан,Загребана,Загребано,Загребани,Загребания,Изгребан,Изгребана,
Изгребано,Изгребани,Изгребания,Загробен,Загробена,Загробено,Загробени,Загробения,
Заграбен,Заграбена,Заграбено,Загребани,Заграбения,

ЗГРВ Изгрев,Изгрева,Изгреви,Изгрява,Изгрявай,Изиграва,Изигравай,Заиграва,Заигравай,
Загрява,Загрявай,

ЗГРВК Заигравка,Заигравки,Загрявка,Загрявки,

ЗД Изида(Исида,Богиня),Йезда(Светлото Начало),Йезид,Йезиди,Зодия,Зодии,Зид,Зида,
Зидай,Езда,Яздя,Язди,Изяде,Заяда,Заяде,Зуд(Сърбеж),Издой,Издоя,Издои,Юзда,Юзди,

ЗДД Задада,Зададе,Издада,Издаде,

ЗДР Зидария,Зидар,Зидари,Издиря,Издири,Задиря,Задири,За-Диря(Следа),Издера,Издери,
Издра,Задера,Задери,Задра,

ЗДРВ Здравей,Здраве,Здрав,Здрава,Здраво,Здрави,Здравия,Оздравя,Оздравея,Оздравее,
Оздрави,Оздравей,Издирва,Издирвай,

ЗДН Зидане,Здание,Здания,Издание,Издания,Заедно,Заден,Задна,Задно,Задни,Задния,
Издайно,Издаен,Издайна,Издайни,Издайния,Издъня,Издъни,Зидан,Зидана,Зидано,
Зидани,Зидания,Задание(Задача),Яздене,

ЗДНК Задник,Задника,Изедник,Изедника,Издънка,Издънки,Издайник,Издайника,

ЗДНЦ Задница,Задници,Изедници,Издайници,

ЗК Език,Езика,Йезик(старобълг. Народ,Племе)Заек,Заека,

ЗКВ Езиков,Езикова,Езиково,Езикови,Езиковия,Изкова,Изкови,Закова,Закови,
Заеква,Заеквай,Заяква,Заяквай,

ЗКЗ Заказ(Поръчка),Изказ,Изказа,

ЗКН Закон,Закана,Закона,Закони,Закани,Узаконя,Узакони,Заканя,Закани,Изконно,

ЗКРН Изкореня,Изкорени,Закърней,Закърня,

ЗКСВ Закусва,Закусвай,Изкусява,Изкусявай,

ЗКСН Изкусен,Изкусна,Изкусно,Изкусни,Изкусния,Закъсня,Закъсней,

ЗКРП Закърпя,Закърпи,Изкърпя,Изкърпи,Закрепя,Закрепи,

ЗН Зная,Знае,Знай,Узная,Узнае,Узнай,Зона,Зони,Зина,Зине,Зейна,Зейне,Зян,
Езан(Призив за Молитва),

ЗНК Знак,Знака,Заник,Заника,Знаейки,

ЗЛ Зло,Зла,Зъл,Зли,Злия,Зала,Зеле,Узел(Възел),Излея,Излее,Излей,Азалия,Зулу,
Изял,Изяла,Изяло,Изяли,Изялия,Иззел,Иззела,Иззело,Иззели,Иззелия,Зеел,Зеела,
Зеело,Зеели,Зеелия,Изул,Изула,Изуло,Изули,Изулия,Узел(Възел),
Азаала(Измъчвай),Узал(Оправяй се),Юзюль(Страдай,Измъчвай се),Зле,

ЗЛН Излияние,Излияния,Злина,Злини,Зелен,Зелена,Зелено,Зелени,Зеления,
Зеилен(Отрови се),Залиня,Залинее,Залиней,Озеленя,Озелени,

ЗЛВ Залив,Залива,Заливи,Залива(Заливане),Заливай,Заловя,Залови,Изловя,Излови,
Зелев,Зелево,Зелева,Зелеви,Зелевия,Излива,Изливай,

ЗГЛД Изглед,Изгледа,Изгледи,Изгледай,Загледа,Загледай,Загладя,Заглади,
Изгладя,Изглади,

ЗЛГ Залог,Залога,Залага,Залагай,Излъга,Излага,Излагай,Изляга,Излягай,

ЗЛГН Залагане,Излагане,Залягане,Излягане,Излъган,Излъгана,Излъгано,Излъгани,
Излъгания,Залъган,Залъгана,Залъгано,Залъгани,Залъгания,

ЗЛЗ Залез,Залеза,Залези,Залезе,Излаз,Излаза,Излази,Излиза,Излизай,Излезе,Изляза,

ЗЛЖ Залеж,Залежа,Залежи,Излъжа,Излъже,Излъжи,Излежа,Излежи,Изложа,Изложи,
Заложа,Заложи,Залъжа,Залъже,

ЗЛЖБ Заложба,Заложби,Изложба,Изложби,

ЗЛЖН Изложение,Изложения,Изложен,Изложена,Изложено,Изложени,Заложен,Заложена,
Заложено,Заложени,Заложения,Залежен,Залежна,Залежно,Залежни,Залежния,
Залъжен,Залъжена,Залъжено,Залъжени,Залъжения,

ЗЛЧ Злъч,Излъча,Излъче,Излъчи,Залича,Заличи,Залче,

ЗНМ Знам,Знаме,Узнам,Знаем,Узнаем,Зинем,

ЗНТ Зенит,Зенита,Занятие,Занятия,Занаят,Занаята,Занаяти,Занято(Заето),
Знаят,Знаете,Знайте,Узнаят,Узнайте,Зинат,Зинете,Езанът(Призивът за Молитва),
Узнаете,Зонт(Чадър),

ЗП Запой,Запоя,Запои,Запей,Запея,Езоп,Зяпа,Зяпай,

ЗПД Запад,Запада,Западай,Изпада,Изпадай,

ЗПВД Заповед,Заповеди,Заповядай,Заповяда,Изповед,Изповеди,Изповяда,Изповядай,

ЗПВДНК Изповедник,Изповедника,Заповедник(Резерват),

ЗПДН Западен,Западно,Западна,Западни,Западния,Западане,Изпадане,(Пре)-Изподня,

ЗПЛ Запаля,Запали,Запиля,Запилей(се),Изпиля,Изпили,Заплюя,Заплюе,Заплюй,

ЗПЛК Запалка,Запалки,Заплака,

ЗПЛТ Заплата,Заплати,Заплатя,Изплатя,Изплати,Изплета,Изплети,Заплета,Заплети,
Запалят,Запалете,Изпилят,Изпилете,Изплюят,Изплюйте,Заплюят,Заплюйте,

ЗПР Запор,Запора,Запори,Запря,Запри,Изпаря,Изпари,Изпера,Изпери,Запаря,Запари,

ЗПРТ Запрет(Забрана),Заперто(Затворено,Залостено),Запират,Запирайте,Запорът,
Запратя,Запрати,Изпратя,Изпрати,Изперат,Изперете,Изпират,Изпирайте,

ЗПС Записа,Запис,Записи,Запас,Запаси,Запаса,

ЗПТ Запетая,Запетаи,Изпит,Изпита,Изпити,Запита,Запитай,Озаптя,Озапти,Заптие,
Запутаю(Обърквам),Изпит(Изпитване),Изпито,Изпита,Изпити,
Изпито(бледо,изтощено,уморено Лице,Фигура),Изпития,Изпитая,
Запита,Запитай,Запеят,Запейте,Изпеят,Изпейте,Запоят,Запойте,

ЗПТН Изпитание,Изпитания,Изпитан,Изпитана,Изпитано,Изпитани,Изпитания,
Запитан,Запитана,Запитано,Запитани,Запитания,Запътен,Запътена,Запътено,Запътени,
Запътения,Запотен,Запотена,Запотено,Запотени,Запотения,
Изпотен,Изпотена,Изпотено,Изпотени,Изпотения,

ЗР Езеро,Езера,Язар(Писател,Автор),Зора,Заря,Зори,Зари,Зейра(трак.Ямурлук),
Озаря,Озари,Узрей,Узрея,Узрее,Узря,Зар,Зор,Азери,Озоря,Озори,Зеир(Отрова),
Юзър,Юзъра,Юзъри,

ЗРК Изрека,Заръка,Заръки,Зрак,

ЗРЧ Изрича,Изричай,Зарече,Заричай,

ЗРВ Зарево,Узрява,Узрявай,Зърва,Зървай,Заравя,Заравяй,Изравя,Изравяй,Изровя,Изрови,
Изрева,Изреви,Заровя,Зарови,Зарева,Зареви,Зарове,Зърва,Зървай,

ЗРЗ Израз,Израза,Изрази,Изразя,Заряза,Зараза,Зарази,Заразя,

ЗРЖН Изражение,Изражения,Заряжение(Заразяване),

ЗРЗВ Изразява,Изразявай,Заразява,Зарязавай,Зарязва,Зарязвай,

ЗРЗВН Заразяване,Зарязване,Изразяване,

ЗРЗН Изразен,Изразена,Изразено,Изразени,Изразения,Изразна,Изразно,Изразни,Изразния,
Заразен,Заразена,Заразено,Заразени,Заразения,Зарязан,Зарязана,Зарязано,
Зарязани,Зарязания,Заразно,Заразна,Заразни,Заразния,

ЗБРЗН Изобразен,Изобразена,Изобразено,Изобразени,Изобразения,Забързан,Забързана,
Забързания,

ЗРД Изрод,Изрода,Изроди,Зародя,Зароди,Изродя,Изроди,Заради,Заредя,Зареди,
Изредя,Изреди,

ЗРЖ Зарежа,Зарежи,Зареже,Изрежа,Изрежи,

ЗРЖД Заражда,Зараждай,Изражда,Израждай,Зарежда,Зареждай,

ЗРЖДН Зараждане,Зараждания,Израждане,Израждания,Зареждане,Зареждания,

ЗПЛХ Заплаха,Заплахи,Запалих,Запалиха,Заплюх,Заплюха,Изплюх,Изплюха,
Изпилих,Изпилиха,Изпилех,Изпилеха,

ЗПЧН Изопачено,Изопачен,Изопачена,Изопачени,Изпичане,Изпечен,Изпечена,Изпечено,
Изпечени,Запечено,Запечен,Запечена,Запечени,Запичане(Запек),

ЗРЧН Изречение,Изречения,Изречен,Изречена,Изречено,Изречени,Заръчан,Заръчана,
Заръчано,Заръчани,Заречено,

ЗМ Земя,Земи,Змия,Змии,Змей,Змея,Зима,Зими,Зум,Заем,Заеми,Заема,Заемай,Изюм(Плод),
Иззема,Изземи,Юзюм(Грозде),Измия,Измие,Измий,

ЗМН Заман(Време),Узман(Специалист,Майстор)Замяна,Замени,Заменя,Измяна,Изменя,Измени,
Зимен,Зимно,Зимна,Зимни,Зимния,Земен,Земна,Земно,Земни,Земния,

ЗМР За-Мяра,Измеря,Измери,Замеря,Замери,Замря,Замри,Измира,Измирай,Измря,Измри,
Изморя,Измори,

ЗМРН Измерение,Измерения,Измиране,Замиране,Замеряне,Измерен,Измерена,Измерено,
Измерени,Измерения,Замерян,Замеряна,Замеряно,Замеряни,Замеряния,Изморен,Изморена,
Изморено,Изморени,Изморения,

ЗМСЛ Замисъл,Замисли,Замисля,Измисля,Измисли,

ЗСТВ Застава(гран.Пункт),Застави,Застава(Глагол),Заставай,Застива,Застивай,
Изстива,Изстивай,Заставя,Заставяй,Зауства,Зауствай,Изостава,Изоставай,
Изоставя,Изоставяй,

ЗТ Зет(Буква),Зет,Зетя,Йезуит,Йезуита,Йезуити,Затуй,Затая,Затаи,Зеят,Зейте,

ЗТВ Затова,Затаява,Затаявай,Зетьове,

ЗТК Изток,Изтока,Изтика,Изтикай,

ЗТН Затан(Сатана),Затаен,Затаена,Затаено,Затаени,За-Тайна,Затъна,Затъне,Затъни,
Изтънее,Изтъней,

ЗТП Изотоп,Изотопа,Изотопи,Затапя,Затапи,Затъпя,Затъпи,

ЗТР Затрия,Затрие,Затрий,Изтрия,Изтрие,Изтрий,

ЗЧВН Изучава,Изучавай,Заучава,Заучавай,Зачева,Зачевай,

ЗЧД Задача,Задачи,Изчадие,Изчадия,Зачудя,Зачуди,

ЗЧСТ За-Честта,Зачестя,Зачести,Изчистя,Изчисти,

ЗКЛЧ Изключа,Изключи,Заключа,Заключи,Изкълча,Изкълчи,

ЗКЛЧН Изключение,Изключения,Заключение,Заключения,Изключен,Изключена,Изключено,
Изключени,Изключения,Заключен,Заключена,Заключено,Заключени,Заключения,Изкълчен,
Изкълчена,Изкълчено,Изкълчения,

ЗКЛЧТЛН Изключителен,Изключителна,Изключително,Изключителни,Изключителния,
Заключителен,Заклюючителна,Заключително,Заключителни,Заключителния,

ЗТЧН Източен,Източна,Източно,Източни,Заточение,Източена,Източено,Източени,Изтичане,
Заточен,Заточено,Заточена,Заточени,

ЗТЧНК Заточеник,Заточеника,Източник,Източника,

ЗЛТ Злато,Золото(Злато),Злото,Злота,Злоти,Злата,Злият,Злите,Залата,Залите,Зелето,
Залита,Залитай,Залят,Залята,Залято,Заляти,Залетия,Излита,Излитай,
Излят,Излята,Излято,Изляти,Излетия,

ЗРН Зрение,Озарение,Озарен,Озарена,Озарено,Озарени,Озарения,Зърно,Зърна,Зреене,
Заран,Зарана,Зарин,Зурна,Зурни,

ЗХР Захар,Зохар,Зехир(Отрова),

ЗХРЧ Захарче,Изхарча,Изхарчи,Изхрача,Изхрачи,

ЗЦП Изцапа,Изцапай,Изцепя,Изцепи,Зацапа,Зацапай,

ЗЩТ Защита,Защити,Защитя,Защото,

****************************************************
Fatima,анализи,предсказания,mariya,пророчества,прогнози,гадател,fenomen,оракул,sofiya
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#4417
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това Което Съм
Administrator
Мнения: 9297
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
Отг: 2. Третото Пророчество.Еднаквите Думи - К 6 години, 9 месеци Карма: 25  
Еднаквите Думи/Понятия - К

Еднаквите по Скрита Същност Думи/Понятия според Канона за еднаквите Съгласни
---

„...В Началото бе Словото..."
Словото е Началото.Началото е Слово.

Природата на Думите. Думите на Природата.
Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Архитектоника на Буквите.Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите.Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта.Речта на Архитектурата.

Името на Думата.Думата на Името.
Името на ИметоДумата на Думата.

Свещеният Мъртъв Тюркско-Тракийски Български Език.
ПраРеч и ПраЕзик.

Българотракийска Кабала
Търсачът на Думи
---

Всички Думи/Понятия които имат едни същи Съгласни Звуци и Букви,подредени в една и съща Последователност,имат една и съща взаимосвързана,взаимозаменяема и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
Всички Думи/Понятия с едни и същи Съгласни Звуци и Букви принадлежат към едно Семейство.
По-важни са Звуците,а после Буквите с които са изписани Звуците.
---

Списък на еднаквите по Скрита Същност Думи/Понятия
-------------------------------------------------------
К Ки(шум.Богиня),Око,Ики(Две),Яка(Елемент от Дрехата),Кой,Коя,Кое,Кои,Кей,Кея,Окая,Окай,Ок,Ек,
Ако,Еко,Як(Животно),Як(Силен),Яка,Яки,Яко,Якия,Ако,Аки,Як(Запали,Изгори),Йък(Събори),
Оку(Чети,Учи),Кьой(Село),Кой(Слагай),Ек(Засявай),Кую(Дупка),Йок(Няма),Кою(Гъсто),
Аяк(Крак),Ак(Бял,Бяла,Бяло,Бели),Оку(Пей,Изпей),Ки(Енерхия,Разум,Настроение),

КВ Окова,Окови,Кова,Кове,Киви(Плод),Кова(Кофа,Ведро),Кова(Зодия Водолей),

КВЛ Кавал,Кавала,Кавали,Ковал,Ковало,Ковала,Ковали,Оковал,Оковала,Оковало,Оковали,
Оковалия,

КВН Кован(Пчела),Коване,Кован,Кована,Ковано,Ковани,Кования,Окован,Окована,Оковано,
Оковани,Окования,Кавун(Пъпеш),

КВНТ Квант,Кванта,Кванти,Квинта(муз.Интервал),Квинти,Кованият,Кованите,
Окованият,Окованите,

КВЧК Квачка,Квачки,Кавичка,Кавички,

КЖ Кожа,Кожи,Кажа,Каже,Кажи,Окажа,Окаже,Окажи,

КЗН Казано,Указание,Указания,Оказано,Оказана,Оказани,Оказания,Казан,Казана,Казани,
Къзан(Дете),Казнь(Изпълнение на Присъда),Казино,Казина,Оказион,Оказиона,Оказиони,
Оказионно,Оказионния,

КЦ Каца(Каче),Каци,Акция,Акции,Кец,Куца,Куция,Акация,Каца(Кацане),Кацай,
Куцай,Окуця,Къци(Съкровище),

КЦН Кацане,Кацна,Кацни,Аукцион,Аукциона,Аукциони,Куцане,

КЦНТ Акцент,Акцента,Акценти,Кацането,Кацанията,Куцането,Куцанията,

КНЧН Кончина(Смърт),Кончини,Окончание,Окончания,Окончено(Завършено,Свършено),

КД Код,Кода,Къде,Кадя,Кади,Окадя,Окади,Кадъ(Съдия),
Куда(Къде),Акеда(Връзване,Завързване),Айкидо,Кеди(Котка),

КДМ Кадем(Щастие,Шанс,Сполука,Късмет),Академия,Академии,Кадмий(хим.Елемент),
Кадим,Кадиме,Окадим,Окадиме,

КДН Кадън(Жена,Женствена),Кадене,Окаден,Окадена,Окадено,Окадения,

КДР Кедър,Кедри,Кадер(Участ,Орис,Съдба,Предопределение),Кадър(филмов),Кадри,
Кадър(човешки),Кадри,Къдри(Коса),Къдря,Кодер(Шифратор),Кодира,Кодирай,

КДРН Къдрене,Къдрен,Къдрено,Къдрена,Къдрени,Кодиране,Кодиран,Кодирана,Кодирано,
Кодирани,Кадърен,Кадърно,Кадърна,Кадърни,

КДШ Кдуша(юд.Святост),Кодош(Клюкар,Издайник),Кодоша,Кодоши,Кадиш,Кадееше,Окадиш,Окадеше,

КБ Кубе,Каабе,Куб,Куба,Каба(Гребен),Каба(Едър,Дебел),Аяккабъ(Обувки),Каб(Кора),

КБЛ Кибела(трак.Богиня),Кабиле,Кабала,Къбле,Кибла,Кобила,Кобили,Кабуль(Приемане),
Кааб-Аллаа,Кабел,Кабела,Кабели,Кабиле(берберски Народ),Кабиле(Език),

КЛБ Кълбо,Кълба,Кальб (Сърце),Кълби(се),Колебае,Колебая,Колебай,
Колиба,Колиби,Клуб,Клуба,Калаба(Много,Многоброен,Многолюден),Колба,Колби,

КЛБТ Кълбото,Кълбата,Кълбета,Колибата,Колибите,Клубът,Колбата,Колбите,Колебаят,
Колебайте,

КЛБР Калибър,Калибъра,Колибри,

КБР Кубера(индуистки Бог на Богатството),Кабир(Велик),Кабир(Гроб),Кобра,Кобри,Кобур,Кобура,Кобури,
Кабаре,Кабара(Кабърче),Кабари,Кибар(Благороден,Знатен),Кубра(Възвеличен/а),

Личи Пробата Кибер-Пространството да се наподоби на Кабир - КБР

КБРТ (Кан)Кубрат,Кабирът(Великият),Кабирите(Великите Духове),Кибрит,Кибрита,Кибрити,
Кобурът,Кобурите,

КВТ Кивот,Кивота,Кивоти,Куувет(Сила,Мощ),Квота,Квоти,Квит(Квит сме),Коват,Ковете,
Оковат,Оковете,Кивита,Кивито,

КК Как,Кака(по-голяма Сестра)),Каки,Кука(за Плетене),Куки,Кок(Прическа),
Кок(кор.Готвач),Кука(Жаргон-Пoлицaй,Дoнoсник),Каки(Цвят,Окраска),Укуук(Право),
Кик(Удар),Кьок(Корен),Коку(Миризма,Аромат,Парфюм),Кок(Помириши),

ККЛ Кукла,Кукли,Кокал,Кокала,Кокали,Кукал,Кукало,Кукала,Кукали,Кокили,

КЛН Кълн,Клан,Клане,Клон,Клона,Клони,Кланя,Клани,Колона,Колони,Коляно,Колене,
Клин,Колан,Колана,Колани,Кален,Кално,Кална,Кални,Калния,Калено(Закаляване),
Окалян,Окаляна,Окаляно,Окаляни,Окаляния,Кълна,Кълня,Кълни,
Уклон,Уклони,Колене(Заколение),Колония,Колонии,Куллан(Използвай,Употреби),
Кулаан(Ухото ти),Кълън(Косъмът ти),
Кълан(Проклинащият,Проклинащата,Този който проклина),Клюн,Клюна,
Кулон(физ.Единица за ел.Заряд),Кулон(Украшение,Колие),
Калън(Дебел/а),Колун(Ръката ти),

КЛНТ Клиент,Клиента,Клиенти,Кланът,Кланят,Кланяйте,Кълнат,Кълнете,Коленете,
Коляното,Колената,Клонят,Клонете,Клонът,Клоните,Клането,Кланета,Клюнът,

КЛПК Калпак,Калпака,Клепка,Клепки,Клопка,Клопки,

КЛЦ Кольцо(Пръстен),Коалиция,Коалиции,Калций,Калция,Килце,Килца,Колец,Колеца,
Колци(за Домати примерно),Клеца,Клецай,

КЛНЦ Кланица,Кланици,Клинец,Клинци,

КЛНШ Клониш,Клонеше,Кланяш,Кланяше,Кълнеш,Кълнеше,

КЛВ Коливо(обр.Жито),Кълва,Кълве,Кълви,Окалва,Окалвай,Калява,Калявай,

КЛВТ Клевета,Клевети,Клеветя,Кълват,Кълвете,Окалват,Окалвайте,Каляват,Калявайте,

КН Кан(Титла,Хан,Кръвна Линия),Кан(Кръв),Кан(Вярвай,Повярвай),Кунья(Име),Икона,Икони,
Океан,Океана,Океани,Кон,Коня,Коне,Акин(Певец),Екин(Посев),Окуйан(Четящия/Четящата),
Кана,Кани,Каня,Къна,Кино,Кина,Кион, Кин(Куче),Кания,Кании,Акан(Течаща),
Окно(Прозорец),Койун(Овца),Каина(Цена),Кайна(Ври),Кайна(Свекърва),
Куин(Кралица),Кану,Кин(Слънце),Кин(Време),Кин(Период),Койан(Слагащ,Който слага),
Кон(Кацни),Кону(Тема,Сюжет,Предмет на Обсъждане),Кин(Омраза),Кайен(Вид лют Пипер),
Акъна(Наистина),Йъкан(Измий се,Изкъпи се),Кин(Майя,Ден),

Определено личи,че Думата Кoен(Раби) за религиозна Длъжност в Юдaизма няма Място в Семейството КН,а е вмъкната по-късно с Цел да се пробва Имитация и Подмяна на Кановете на Канаанците.

Кoен е Вариант на Кoхен,която Дума също е Проба за Имитация и Подмяна на Кхан,която Дума е другият Вариант за изписване и Четене на Кан - Khan.
Така са се пробвали да си присвоят Титлата на Кановете на Канаанците за своята Религия.


КНК Конник,Конника,Иконка,Иконки,Конак,Конака,Кайнак(Извор),Окаяник,Окаяника,

КНЧ Конче(Кон),Конче(Конец),Канче,

КНЦ Конец,Конеца,Конци,Конница,Конници,Кюнец,Кюнеца,Кюнци,

КНМ Икономия,Икономии,Иконом,Иконома,Икономи,Каним,Каниме,

КНСК Конски,Конска,Конско,Конски,Конския,Кански,Канска,Канско,Канския,

КНГ Книга,Книги,Кинг(Крал),

КНН Канон,Канона,Канони,Каанун(Закон,Заповед),Канна,Канен,Канена,Канено,Канени,
Канения,Конен,Конно,Конна,Конни,Конния,Канан(Повярвалия/та,Вярващия/та),
Канаян(Кървящия/та),Каанун(стр.муз.Инструмент),

КНП Коноп,Конопа,Канап,Канапа,Канапе,

КНТ Канът(Ханът),Канат(Крило),Канат(Въже),Канати(на Каруца),Конят,Конете,
Канят,Канете,Кинти(Пари),Конт,Конте,Контя,Конти,Къната,Кант,Канта,Киното,Кината,
Канът(Убеди),Кайната(Свекър),Кайнат(Сложи да ври,Свари),Канията,Каниите,Кент(Град),

КР Кирие(Бог,Богове,Господ),Каръ(Жена),Kora(Дъщеря,Дева),Kоор(Въглен,Жарава),Кора(земна),Кора(на Дърво),
Кория,Кории,Каре,Каро,Coeur(Сърце),Кроя(Дреха),Кроя(Планове),Крой,Укроя,
Коря,Укор,Укора,Укоря,Крия,Крие,Крий,Укрия,Укрие,Укрий,Курия,Курии,Кър(Поле),Къра,
Кара(шофира),Карай,Кирия,Кир(Мръсотия),Акари,Кара(Голям,Огромен,Велик),
Кара(Черно),Кере(Пъти),Кира(Квартира,под Наем),Кяр(Печалба),Куру(Сухо),Crow(Врана),
Кара(Наказание),Курю(Пуша),Икра(Хайвер),
Кору(Пази),Кара(Възмездие,Наказание),Айкър(Викай,Извикай,Повикай),Край,Края,
Акар(Течащия/та,Потичащия/та),Крея,Крее,Крей,

КРР Кариера(за добиване на Камъни),Кариери,Кариера(кариерно израстване),Кариери,
Куриер,Куриери,Кураре(Отрова),Carrier(Самолетоносач,и още доста други Понятия на Инглиш),Кариер(конски Ход),

КЛЖ Колеж,Колежа,Колежи,Колаж,Колажа,Колажи,

КЛЗ Клауза,Клаузи,Колизия,Колизии,Колизей,Колизея,

КРЖ Кураж,Окуража,Окуражи,Окръжие,Окръжия,Окръжа,Окръжи,Кръжа,Кръжи,Кража(Кражба),

КРТЖ Кортеж,Кортежа,Кортежи,Кюретаж,Кюретажа,Кюретажи,

КРТ Карта,Карти,Карат,Карати,Карета,Карети,Укротя,Укроти,Курт(Вълк),Court(Съд),
Краят,Корт,Корта,Кроят,Кройте,Крият,Крийте,Карат,Карайте,Къртя,Кърти,
Крути(Твърди,безкомпромисни Мерки),Корито,Корита,

КРПТ Крипта,Крипти,Укрепят,Укрепете,Крепят,Крепете,Крепът(траурен Плат),
Кърпят,Кърпете,

КРТК Кротко,Кротък,Кротка,Кротки,Кроткия,Кратък,Кратка,Кратко,Кратки,Краткия,
Критик,Критика,Критики,

КРТН Картина,Картини,Картон,Картона,Картони,Кратуна,Кратуни,
Укротен,Укротена,Укротено,Укротени,Укротения,Кратен,Кратна,Кратно,Кратни,Кратния,
Кротна,Кротни,Къртене,Кретен,Кретена,Кретени,

КРТЧК Картичка,Картички,Кратичко,Кратичък,Кратичка,Кратички,Кротичко,Кротичък,
Кротичка,Кротички,Критичка,Критички,

КРТР Кратер,Кратера,Кратери,Критерий,Критерии,Критерии,Куратор,Куратора,Куратори,
Картер,Картера,Картери,

КРХ Крах(Банкрут,Разорение,Фалит),Крах(Откраднах),Краха,Окраха,Крих,Криха,
Укрих,Укриха,Корих,Кориха,Укорих,Укориха,Карах,Караха,Кроих,Кроиха,Укроих,Укроиха,
Криех,Криеха,Корях,Коряха,

КДФ Кадифе,Кадаиф,

КФ Кафе,Кафа(Глава),Каиафа(Смирение),Кайф(Удовлетворение),Кеф,Кефа,Кофа,Кофи,
Куфея,Куфее,Къфъ(Смешно,Разсмиващо),Куфей,Куфия,Куфии,

КФН Кофеин,Кофеина,Кафен,Кафено,Кафена,Кафени,Кафения,Кефин(Саван на Мъртвец),Кафене,

КФР Кифара(древногр.стр.муз.Инструмент),Кефир(Напитка),Кофар(Катинар),Куфар,
Куфара,Куфари,

КТВ Котва,Котви,Октава,Октави,Китове,Актив,Актива,Активи,Актове,Актува,Актувай,

КТР Китара,Китари,Катар(Болест),Котира,Котирай(Котировка),Кетер(Корона),Котерия,
Катари,Катър,Катъри,Катер,Катери,Катеря,Катери(Изкатерва),Кутре(Пръст),Кутре(Пале),
Актьор,Актьори,

КТРН Катрен,Катрена,Катрени,Катерене,Китарен,Китарна,Китарно,Китарени,Китарения,
Котериен,Котерийна,Котерийно,Котерийни,Котерийния,

КТК Китка(атаном.Ръка),Китки,Китка(Цветя),Китки,Котка,Котки,Котик,
Катък(Сметана),Каткъ(Прибавка,Принос),Кютюк(Пън),Кютек(Бой,Сбиване,Набиване),
Кутийка,Кутийки,Котка(Коткане),Коткай,

КТН Китен,Китна,Китно,Китни,Октан,Кетен(Лен),

КЛЧ Ключ,Ключа,Кюлче,Колче,Кълъч(Сабя),Клеча,Клечи,Кълчи,Кълча,Калча(Бедро),
Калечу (Осакатявам),

КЛЧН Колчан(Устрем),Колчан(за Стрели),Кълчене,Клечене,

КЛЧК Клечка,Клечки,Калъчка(Сабя),Калъчки,

КПТР Коптор(Пещ,Фурна),Каптира,Каптирай,

КПТЛ Капитал,Капитала,Капитали,Капител,Капитела,Капители,Кaпитoлий,Кaпитoлия,
Саpital(Столица),Капитул(масонска Степен),

КРБ Акраба(Близък,Родственик),Кораб,Кораба,Кораби,Краб,Коруба,Коруби,Курабия,
Курабии,Курбаа(Жаба),

КРБН Курбан,Корбан,Карабина,Карабини,Корабен,Корабно,Корабна Корабни,Корабния,

КБН Куубан(Курбан),Кобен,Кобна,Кобно,Кобни,Кобния,Кабина,Кабини,Икебана,Икебани,

КРД Акорд,Акорда,Акорди,Кюрд,Кюрди,Корда,Корди,Корида,Credo(Вяра,Доверие),
Cardio(Сърце),Cardo(Главно,Фундаментално),Крада,Кради,Краде,Окрада,Окраде,
Окради,Коруду(Опази),

КРДН Акордеон,Акордеони,Кардан,Кардани,Крадене,Краден,Крадена,Крадено,Крадени,
Окраден,Окрадена,Окрадено,Окрадени,Кордон,Кордони,

КРДТ Кредит,Кредити,Credit(Дълг),Крадат,Крадете,Окрадат,
Акордите,Кордата,Кордите,Коридата,

КРЗ Криза,Кризи,Крез,Корозия,Корозии,Куриоз,Куриози,Кирез(Череша),Круиз,Crazy(Луд),

КРНЗ Курназ(Хитър,Лукав),Корниз,Корниза,Корнизи,

КРК Крак,Крака,Карък,Каръка,Кърък(Счупено),Корк,Кирка,Кирки,Курак(Суша),
Куйрук(Опашка),Кюрек(Лопата),

КРМ Карма(Съдба,причинно-следствена Връзка),Кърма(майч.Мляко),Кърма(на Кораб),Кърмя,Кърми,
Корем,Корема,Кореми,Крем,Крема(всякакви Видове Кремове),Крем(Цвете),
Крием,Криеме,Кроим,Кроиме,Укроим,Укроиме,Укорим,Укориме,Укорима,
Укоримо,Укорими,Укоримия,Карам,Караме,Крама(Чест),Карама(Достойство,Почести),

КРМК Кремък,Кремъка,Керамика,

КРН Корона,Корони,Коран,Корен,Корена,Корени,Кореня,Крина,Крини,
Крона,Крони,Кран,Крен,Екран,Екрана,Екрани,Коронно,Коронна,Коронен,Коронни,Коронния,
Коренно,Коренния,Акран(Набор,на една и съща Възраст),Криене,Кроене,Каране,
Курна(Резервоар,Купел,Купен за Вода),Карън(Корем,Стомах),Карън(Жена ти),

КРНЦ Коронация,Коронации,Криеница,Криеници,Караница,Караници,Кореняци,Крайници,

КРП Кърпа,Кърпи,Укроп(Копър),Кърпя,Крепя,Крепи,Укрепя,Укрепи,Креп(черен траурен Плат),

КНР Канара,Канари,Кенари,Кенар(Край),

КНТР Кантар,Кантара,Кантари,Кантора,Кантори,Контур,Контури,Контра,Контри,
Сountry(Страна),Кънтри(Стил Музика),

КРЛ Крило,Крила,Криле,Крал,Краля,Крале,Караул,Караули,Карауля,Курул(Съвет),
Крал(откраднал),Крала,Крало,Крали,Корал,Корали,Крил,Крило,Крила,Крили,
Криел,Криела,Криели,Акрил,Акрили,Курал(Правило),Крил(Планктон),
Окриля,Окрили,Укрил,Укрила,Укрило,Укрили,Кирил,Кроул(Стил Плуване),

КРЛЦ Кирилица,Кралица,Кралици,Крилце,Крилца,

КРВ Кръв,Кървя,Кърви,Крава,Крави,Кравай,Кравая,Краваи,Кровь(Кръв),Крова(Покрив),
Корова(Крава),Корав,Кораво,Корава,Корави,Коравия,Крив,Крива,Криво,Криви,Кривия,
Кьорав,Кьорава,Кьораво,Кьорави,Кьоравия,Кривя,Криви,Курва,Курви,Курве,Крав(Бой),
Кравай,Кравая,Краваи,Краве(Мляко),

КРВН Кръвно,Кръвен,Кръвна,Кръвни,Кръвния,Керван,Кервана,Кервани,Каравана,Каравани,
Кривене,

КРВТ Кръвта,Креват,Кревата,Кревати,Кървят,Кървете,Кривят,Кривете,Краваят,Краваите,
Коравият,Коравата,Коравото,Коравите,Коравият,Кьоравият,Кьоравата,
Кьоравото,Кьоравите,Курвата,Курвите,Корвета(Клас Кораби),Корвети,

КВР Ковьор,Ковьора,Ковьори,Кавър,Кавъра,Кавъри,Кавур(Изпържи),Ковер(Килим),

КВРТР Квартира,Квартири,Кувертюра,Кувертюри,

КРГ Кръг,Кръга,Окръг,Окръга,Карго,

КРСВ Курсив,Красив,Красива,Красиво,Красиви,Красивия,Кросове,Курсове,
Украсява,Украсявай,

КРСН Керосин,Кроасан,Кроасани,Украсен,Украсена,Украсено,Украсени,Красное(Червено),

КРСЛ Кресло,Кресла,Кресла(Креслива),Украсил,Украсила,Украсило,Украсили,Украсилия,
Кресльо,

КРСТ Кръст,Кръста,Кръст(човешки),Корист,Користта,Корсет,Корсета,Корсети,
Красота,Красоти,Краста,Кръстя,Кръсти,Карст,Украсят,Украсете,Украсата,Украсите,

КРСТЛ Кристал,Кристала,Кристали,Кръстил,Кръстила,Кръстило,Кръстили,Кръстилия,

КРСТН Кръстене,Кръстен,Кръстена,Кръстено,Кръстени,Кръстения,Користен,Користна,
Користно,Користни,Користния,

КРС Крос,Курс,Курса,Cross(Кръст),Curse(Проклятие),Украса,Украси,Украся,

КРПС Корпус,Корпуса,Корпуси,Corps(дипломатически Корпус),Corps(военен Корпус),
Corpse(мъртво Тяло,Труп),Corpus(Тяло),

КЛ Кали(Богиня),Кула,Кули,Кале(Крепост),Акъл(Ум),Акъла,Акъллъ(Умен,Умна),
Коло(Кръг),Къл(Косъм),Кол(Колец),Кола,Кала(Цвете),Кило,Кила,Кола(Автомобил),Коли,
Кил(на Кораб),Кал,Акула,Акули,Окаля,Окаляй,Колие,Колий(Нож),Коля(Колене),Коли,
Коала,Коали,Килия,Килии,Кол(Ръка),Кола(за Колосване),Екле(Съединявай),Къл(Проклинай),Куль(Кажи),
Кела(Прашка за хвърлне на Камъни),Каль(юд.Глас),Каль(юд.Съд,Съсъд,Съдина),
Колай(Лесно),Колая,Юкле(Натовари),Юклю(Натоварен),Оклаа(Точилка),Окул(Училище),
Кюллю(Пепеливо,с Пепел),Кьойлю(от Село,Селянин/ка),Кал(Остани),Аклъ(Прав/а),

КЛЛ Колело,Колела,Клел,Клела,Клело,Клели,Клал,Клала,Клало,Клали,Окалял,Окаляла,
Оклаляло,Окаляли,

КЛД Клада,Клади,Коледа,Коледи,Клад(Съкровище),Кладя(...Огън),Cold(Студ),
Калдъ(Остана),

КЛДН Коледен,Коледна,Коледно,Коледни,Колдун(Вълшебник),Колдунья(Вълшебница),
Кладене,

КЛДВН Коледуване,Колдуване(вършене на Вълшебства,на Чудеса),

КЛК Клюка,Клюки,Клика,Клики,Клоака,Клоаки,Кулак(Ухо),Кулак(Дол,Долчинка),
Кулак(Частник,Собственик на Земя),Колко,Клик(комп.Жаргон),Кълка,Кълки,
Кляка,Клякай,Кулак(Юмрук),Клек,Калеко(Вуйчо,Чичо),

КЛКН Калкан(на Къща),Калкана,Калкани,Калкан(Риба),Клякане,
Кликане,Кликна,Кликни,Кликне,

КЛМ Клеймо,Клейма,Клема,Клеми,Килим,Килима,Килими,Клюма,Клюмай,Оклюма,Оклюмай,
Калем(Молив),Калема,Калеми,Калем(Присадка),Колим,Колиме,
Кълъм(Косъмът ми),Аклъм(Умът ми),Окалям,Окаляме,

КЛМТ Климат,Климата,Климати,Клеймото,Клеймата,Килимът,Килимите,Клюмат,Клюмайте,
Каламит,Каламити,

КЛС Клас(житен),Клас(ученически),Клас(Качество),Класа(пътнически)
Класа(Качество,Стил),Колесо(Колело),Кулиси,
Клася,Класи(обществени),Колос(Гигант,Великан),Колоси,

КЛСР Клисура,Клисури,Клисар,Клисари,Класира,Класьор,Класьори,Класирай,
Колесар,Колесари,

КМ Кома(Опашка на Комета),Кома(медиц.),Кама,Ками,Камея,Камеи,Кум,Кума,Куме,
Кима,Кимай,Ким(подправка),Ким(Кой),Кум(Пясък),Кому(На кого,Чий),

КМТ Къямет (Второто Приществие,Възкръсване,Нещастие,Бедствие,Шум,Викане),
Комета,Комети,Комат(Хляб),Комати,Комита,Комити,Кумът,Кумата,
Кмет,Кмета,Кмете,

КМК Камък,Камъка,Комка,Екмек(Хляб),Кемик(Кост),Комик,Комика,Кимайки,Къймък(Тресчица),

КМН Камъни,Комин,Комина,Комини,Камина,Камини,Комуна,Комуни,Каменно,Каменна,Каменни,
Каменния,Кимане,Кимания,Кимна,Кимне,Кимни,Кемане(Цигулка),

КМР Камера(всички Видове Камери),Камери,Камара,Камари,Камора(Мафия),Кюмюр(Въглища),
Кемер(Ремък,Пояс,Арка,Свод,Дъга на Мост),Кумару(Девственица),Комар,Комари,
Кумар(Хазарт),

КМБН Камбана,Камбани,Комбина,Комбини,Комбайн,Комбайна,Комбайни,

КП Копие,Копия,Копиа,Купа,Купи,Куп,Копа(Сено),Кюп,Капо,Капа,Кепе,Купе,Капъ(Врата),
Купя,Къпя,Къпи,Капя,Капе,Окапя,Копая,Копай,Окопая,Окопай,Окапи(Животно),
Кипя,Кипи,Екип,Екипи,Cape(геогр.Нос),Окоп,Окопа,Окопи,

КПК Капка,Капки,Копка,Копки,Капак,Капака,Копейка,Копейки,Кьопек(Куче),
Копук(Скъсано,Закъсал),

КПТ Копието,Копията,Купата,Купите,Копата,копите,Капата,Капите,Кепето,Кепета,Купето,
Купета,Купят,Купете,Къпят,Къпете,Капят,Окапят,Копаят,Копайте,Окопаят,Окопайте,
Кипят,Кипете,Екипът,Екипите,Окопът,Окопите,Кипат(Купол),
Копито,Копита,Капут(Глава),Копт,Копти,Копту(Скъса се),

КПР Копър,Копъра,Копира,Копирай,Окупира,Окупирай,Купюра,Купюри,Капаро,
Капра,Капри,Кипря,Кипри,Кьопрю(Мост),Копар(Късай,Скъсай),

КПРН Коприна,Копиране,Окупиране,Окупиран,Окупирана,Окупирано,Окупирани,Кипрене,

КПЧ Копче,Копач,Копача,Копачи,Кепче(Канче),

КС Коса(човешка),Коси,Коса(Инструмент за Косене),Кося,Окося,Окоси,Къс(Парче),Къса,Късай,
Късо,Къси,Кос(Птица),Каса(за Ценности)Каса(на Врата),Каса(за Билети),
Каса(Гише на Касиер),Каси,Окис,Окиса,Окиси,Кесия,Кесии,Кесе(Кесия),
Кайсия,Кайсии,Окъса,Окъсай,Chaos,Кеос(Хаос),Кесе(за Баня),Касае,
Кьосе(Безбрад),Кос(Поглед),Косо,Коси,Косия,

ККС Кекс,Кекса,Кокс,Кокса,Кокос,Кокоса,

КСВ Касов,Касова,Касови,Късове,Окосява,Окосявай,

КСМ Косъм,Косъма,Косми,Косим,Косиме,Окосим,Окосиме,Късам,Късаме,Окосмя,Окосми,
Кусам(Хапвам),Кусаме,Окъсам,Окъсаме,Аксиома,Аксиоми,Касъм(Ноември),

КСН Аксион(елемент. Частица),Косене,Окосен,Окосена,Окосено,Окосени,Окосения,
Кисна,Кисне,Късане,Късен,Късна,Късно,Късни,Късния,Кусане(Хапване,пробване на Храна),
Окъсан,Окъсана,Окъсано,Окъсани,Окъсания,Кесонна(Болест),Кесонни,

КСР Кесар,Кесаря,Кесари,Касиер,Касиера,Касиери,Кесер(Тесла),Кесер(Режещ,който реже,който коли),

КСТ Кост,Кости,Костта,Каста,Касти,Касета,Касети,Косата,Косите,Касата,Касите,Кесиите,
Кесията,Окисът,Окисите,Късат,Късайте,Cost(Цена),Кайсиите,Кисть(Четка),Киста,Кисти,
Косят,Косете,Окосят,Окосете,Кусат(Хапват,пробват Храна),Кусайте,Касаят,
Косият,Косото,Късият,Късата,Късото,Късите,

КСТН Кестен,Кестена,Кестени,Костен,Костна,Костно,Костени,Костни,Костния,

КСМТ Късмет,Късмета,Късмети,Космите,Космат,Космата,Космато,Космати,Окосмят,Окосмете,

КСТМР Костюмар,Костюмаря,Костюмари,Customer(Клиент),

КТ Кота,Коти,Акт,Акта,Кит,Кит(Китосване),Кутия,Кутии,Коте,Окоти,Който Която,Които,
Окут(Изучи,Прати на Училище,Образовай),Куйту(На Завет,Закътано Място),
Кяят(Хартия),Кеят,

КТЛ Котел,Котела,Котли,Катил(Престъпник),Котель(Стена),Котило,Окотило,Окотила,
Окотили,Кител,Кители,

КЛТ Клото(Предящата Нишката на Живота Мойра),Култ,Култа,Окулт,Кулата,Кулите,
Калите(Качество),Акълът(Умът),Колт,Колта,Колет,Колета,Колети,Клатя,Клати,Колата,
Колите,Акулата,Акулите,Кюлоти,Клет,Клета,Клето,Клетия,Калите(Кала,Цветя),
Колят,Колете,Окалят,Окаляйте,Колата,Колите,

КЛТВ Култове,Клетва,Клетви,Култов,Култова,Култово,Култови,Култовия,

КЛТН Окултен,Окултна,Окултно,Окултни,Окултния,Клатене,Клатен,Клатена,
Клатено,Клатени,Клатения,

КТЛН Актуално,Актуален,Актуална,Актуални,Актуалния,Котелно,Котелна,Котелни,Котелния,
Котлен,Котлена,Котлено,Котлени,Котления,Котильон(Танц),Котлон,Котлона,Котлони,

КПН Капан,Капана,Капани,Купон,Купона,Купони,Купен,Купена,Купено,Купена,
Купени,Купения,Къпане,Къпан,Къпана,Къпано,Къпани,Къпания,Кипене,Копане,Копаене,
Копан,Къпина,Къпини,Капене,Копна,Копни,Капна,Окопан,Окопана,Окопано,
Окопани,Окопания,Копнея,Копнее,Копней,

КЛП Калъп,Калъпа,Калъпи,Кальп(Сърце),Клапа,Клапи,Клуп(Въже за Бесене),Клупа,
Клип,Клипа,Клепа,Клепай,Оклепа,Оклепай,

КПЛ Купол,Куполи,Купел(за Кръщение),Купели,Капела,Капели,Копеле,
Акапела,Капла,Капли,Куплю(Ще купя),Купил,Купило,Купила,Купили,
Окопал,Окопала,Окопало,Окопали,Окапал,Окапала,Окапало,Окапали,

КЧ Куче,Коч,Коча,Кича(Украсявам),Кичи,Окича,Окичи,Каче,Кече,Кеч,Кич,
Кача(Качвам),Качи,Окучи,Куча(ср.Къща,Дом),Акча(Бял,Бяла,Бяло,Бели),
Аякча(Прав,на Крака),

КЧК Кучка,Кучки,Кючек,Якичка,Якички,Качак(Беглец,Контрабандно),

КЧН Кочина,Кочини,Качен,Качена,Качено,Качени,Качения,Окачен,Окачена,Окачено,Окачени,
Окачения,Окичен,Окичена,Окичено,Окичени,Окичения,

КЗ Каза,Кауза,Каузи,Указ,Указа,Укази,Къз(Момиче,Девойка,Девица),Кузу(Агне),
Коза,Кози,Коз,Икиз(Близнаци),Коза(копр.Пашкул),Каз(Гъска),Каз(Копай),Оказа,
Кузей(геогр.Посока Север),

КХН Кухина,Кухини,Кухня,Кухни,

КРШ Круша,Круши,Караш,Караше,Криеш,Криеше,Укориш,Укореше,Крьиша(Покрив),
Кроиш,Кроеше,Кроше,Укроиш,Укроеше,Укриеш,Укриеше,Кориш,Кореше,
Каршъ(Срещуположен,Противоположен,Отсрещен),

КРШН Украшение,Украшения,Крушение,Крушения,Кришна,

КШ Кош(Жребий,Участ,Съдба),Акаша,Каша,Каши,Къш(Зима),Киша,Кош,Коша,Кьоше,Кеш,Кашу,
Куш(Птица),Кушия(Надбягване),Къш,Каеш,Каеше,Окаеш,Окаеше,Каиш(Колан),Каиша,Каиши,
Акашъ(Мляко с Ориз),

КЛШ Клише,Келеш,Келеша,Келеши,Клош,Колиш,Колеше,Калиш,Калеше,Каляш,Каляше,
Окаляш,Окаляше,Клюеш(Кълвеше),

КМШ Камъш,Камъша,Комшу,Комшия,Комшии,Окумуш(Чел,Начетен Човек),

КШН Кашон,Кашони,Екшън,Екшъна,Екшъни,Кушанье(Ядене),

КШМР Кашмир,Кашмира,Кашмири,Кошмар,Кошмара,Кошмари,

КШР Кошер,Кошери,Кошара,Кошари,Kosher(Кашер),Окошаря,Окошари,Кашер(юд.религ.Храна),
Cashier(Касиер),

КШТ Къшта,Къшти,Кошута,Кошути,Кьошето,Кьошета,Къшеят,Къшеите,Кашата,Кашите,Кишата,

КПЩ Капище,Купища,Къпеща,Къпещ,Къпещо,Къпещи,Капеща,Капещ,Капещо,Каяещи,
Копаеща,Копаещ,Копаещо,Копаещи,

КРЩ Крещя,Крещи,Кроящ,Кроящо,Крояща,Кроещи,Криещ,Криещо,Криеща,Криещи,
Каращ,Каращо,Караща,Каращи,

КРЩН Кръщение,Кръщения,Кръщене,Крещене,

**********************************************************
Fatima,анализи,предсказания,mariya,пророчества,прогнози,гадател,fenomen,оракул,sofiya
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#4418
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това Което Съм
Administrator
Мнения: 9297
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
Отг: 2. Третото Пророчество.Еднаквите Думи - Л 6 години, 9 месеци Карма: 25  
Еднаквите Думи/Понятия - Л

Еднаквите по Скрита Същност Думи/Понятия според Канона за еднаквите Съгласни.
---

„...В Началото бе Словото..."
Словото е Началото.Началото е Слово.

Природата на Думите. Думите на Природата.
Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.Буквалният Смисъл на Думите.

Архитектоника на Буквите.Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите.Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта.Речта на Архитектурата.

Името на Думата.Думата на Името.

Свещеният Мъртъв Тюркско-Тракийски Български Език.
ПраРеч и ПраЕзик.

Българотракийска Кабала
Търсачът на Думи
---

Всички Думи/Понятия които имат едни същи Съгласни Звуци и Букви,подредени в една и съща Последователност,имат една и съща взаимосвързана,взаимозаменяема и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
Всички Думи/Понятия с едни и същи Съгласни Звуци и Букви принадлежат към едно Семейство.
По-важни са Звуците,а после Буквите с които са изписани Звуците.
---

Списък на еднаквите по Скрита Същност Думи/Понятия
-------------------------------------------------------
Л Аллаа(Aллах),Илия(Пророк,Светия),Еол(Бог,Повелител на Ветровете),
Елей(Миро,осветено Масло),Ла(Нота),Ель(Ръка),Йель(Вятър),Йол(Път),Йолла(Прати),Йъл(Година),
Ель(Сила,Мощ,Божествени Сили),Олио,Аул(укрепено тюркско Селище,Дворец),Юли,Ела,Ела(Дърво),Лея,
Лей,Лее,Олея,Олей,Оля(се),Лой,Оле,Алея,Алеи,Оол(Син,Дете),Ол(Бъди),Йьоль(Умри),
Йьолю(Умрял,Мъртвец),Елле(Опипай,Докосни),Еле(Отсей,пресей през Сито),Елли(Петдесет),Ал(Вземи),Ал(Розово),
Ала(Леля),Аул(Ограда),Аали(Състояние),Яла(Ближи,Оближи),Аала(Плачи),Оола(Търкай),
Иль(Тиня),

ЛБ Любя,Люби,Либе,Ляб(Хляб),Лоб(Чело),Лоби,Алиби,Alba(Бял),

ЛБВ Любов,Любови,Любува,Любувай,Лабаво,

ЛБД Албедо(Единица за Яркост на Звездите),Лебед,Лебеда,Лебеди,Лабада(Лапад),

ЛБМ Любим,Любима,Любимо,Любими,Любимия,Албум,Албума,Албуми,

ЛЛ Алелуя,Лале,Лула,Лули,Лила(Лилаво),Лелея,Лелее,Лелей,Люлея,Люлее,Люлей,
Лилия,Лилии,Ейлюл(Септември),

ЛЛН Люлеене,Люлян,Люляна,Люляно,Люляни,Люляния,Лелеян,Лелеяна,Лелеяно,Лелеляни,
Лелеляния,Лоялен,Лоялна,Лоялно,Лоялни,Лоялния,

ЛЛК Люляк,Люляка,Люлка,Люлки,Лелка,Лелки,

ЛГ Леге(Закон),Лига,Лиги,Легия,Легии,Лъга,Ляга,Лягай,Оляга,Олягай,Луга,

ЛГР Алегория,Алегории,Алегро,Лагер,Лагера,Лагери,Легира,Легирай,

ЛП Липа,Липи,Лупа,Лупи,Лепя,Лепи,Люпя,Люпи(Излюпи),Алпи,

ЛПЛ Лепило,Лепила,Люпило,Лепил,Лепила,Лепили,Лепилия,Люпил,Люпила,Люпили,Люпилия,
Лапал,Лапала,Лапало,Лапали,Лапалия,

ЛСК Ласка,Ласки,Леска(Дърво),Лаская,Ласкае,Ласкай,Лъска,Лъскай,

ЛСН Лесен,Лесна,Лесно,Лесния,Лъсна,Лъсни,Улесня,Улесни,

ЛСНТ Лесният,Лесната,Лесното,Лесните,Лъснат,Лъсната,Лъснато,Лъснати,Лъснатия,
Улеснят,Улеснете,

ЛТВ Летва,Летви,Литва,Литвай,Летува,Летувай,Лютив,Лютива,Лютиво,Лютивия,

ЛТН Лютня(муз.Инструмент),Лютни,Латино,Латини,Латино,Алтън(Злато),Алтъни,Летене,
Летен,Лятно,Лятна,Летни,Летния,Лютене,

ЛР Лира(муз.Инструмент),Лири,Илири(Народ),Лира(пар.Единица),Олур(Става),
Йьолюор(Умира),Юлар(Юзда),Лари(дом.Духове),

ЛТР Олтар,Олтара,Олтари,Littera(Буква),Altaria(Жертвеник),Лотария,Лотарии,
Литър,Литъра,Литри,

ЛТРГ Литургия,Литургии,Летаргия,

ЛД Леда,Лада,Люде,Лад,Ладия,Лед,Елада,Луд,Луда,Лудо,Луди,Лейди,Old(Стар),

ЛДР Лидер,Лидера,Лидери,Йьолдюр(Убий),Лидира,Лидирай,

ЛЖ Ложа,Ложи,Ложе(Легло),Ложе(на Пушка),Лъжа,Лъже,Лъжи,Лижа,Лежа,Леж,Ложь(Лъжа),
-Logy(Ложи, - Окончание на инглиш на Науките с -Логия,Пример: Psychology,Психология),

ЛЖЦ Лъжица,Лъжици,Лъжец,Лъжеца,Лъжци,

ЛК Лик(Образ),Лика,Лек(Лекарство),Лека,Юлке(Страна,Държава),Леко,Лека,Леки,Лекия,
Лък,Лъка,Елек,Елека,Лейка,Лейки,Лайка(Билка),Лак,Лико,Люк,Люка,Олук,Олука,Лук,Лука,
Оолак(Яре),Улика,Улики,Лаик,Лаика,Леке(Петно),Иилик(Добрина,Добро),
Илик(на Копче),Илика,Лакей,Лакея,Лакеи,

ЛВК Лавка,Лавки,Уловка,Уловки,Ловък,Ловка,Ловко,Ловки,Ловкия,Левак,Левака,

ЛКВ Локва,Локви,Алков,Алкова,Ликове,Лакове,Лекове,Лекува,Лекувай,Ликува,Ликувай,
Олеква,Олеквай,Лукав,Лукава,Лукаво,Лукави,Лукавия,Луков,Лукова,Луково,Лукови,Луковия,

ЛМ Ламе(Вид Нишка),Леем,Лееме,Олеем,Олееме,Алма(Ябълка),Елим(Ръката ми),
Йьолюм(Смърт),Йьолме(Не умирай),Аллаам(Бога ми),Ламя,Лами,Лама(Животно),
Лама(будистки Свещеник),

ЛМНТ Елемент,Елемента,Елементи,Илюминат,Илюминати,Ламинат,Ламинати,

ЛГН Легион,Легиона,Легиони,Леген,Легена,Легени,Лъган,Лъгана,Лъгано,Лъгани,Лъгания,
Лягане,Олягане(на земни Пластове),Легна,Легни,Улегна,Улегни,Олгун(Зрял,Узрял),

ЛНД Ленд,Ландо(Каляска),Land(Територия),

ЛС Лос,Лоса,Ласо,Ласа,Лес(Гора),Лиса,Олися(Оплешивя),Олисей

ЛСТ Лист,Листа,Листи,Лост,Лоста,Lost(Загубен),Лъст(лицемерно Ласкателство),
Лесът(Гората),Лисият(Плешивият),

ЛСТК Листак,Листака,Ластик,Ластика,

ЛН Луна(Богиня),Луна,Лунна,Лунно,Лунния,Лоно,Лан(Вълк),Линия,Линии,Елен,Елени,Алиани,
Alien(Чужденец,Пришелец),Лин(лозарски Съд),Улан,Лен,Леене,Лоен,Лоена,Лоени,Лоения,Елейна,Елейно,Елейни,Елейния,
Йълан(Змия),Йалан(Лъжа),Leon (Лъв),Leone)Лъв),Lion(Лъв),Lionne(Лъв),Алинея,Алинеи,Line(Въже),Лунь(Род Птици),
Лаана(Зеле),Йьолен(Умиращият/а,Умрелият/а),

ЛНТ Луната,Луните,Ляянет(Проклятие),Линията,Линиите,Еленът,Елените,Лоеният,Лоената,
Лоеното,Лоените,Лоеният,Уланът,Уланите,Алинеята,Алинеите,

ЛНК Линийка,Линики,Линейка,Линейки,Линк,Линка,

ЛВ Лъв(Животно),Алев(Пламък),Алеви,Алевии,Лев,Лева,Ляво,Ляв,Лява,Леви,Левия,
Олива(Маслина),Оливия(Масло,Зехтин),Лава,Лави,Live(Живот),Love(Любов),Лов,Ловя,
Уловя,Улови,Олово,Лъв (Зодия),

ЛВВ Лъвове,Левове,Олевява,Олевявай,Лавово,Лавови,Ловува,Ловувай,

ЛВН Лавина,Лавини,Улавяне,Ловене,Уловен,Уловена,Уловено,Уловени,Уловения,Оливане,
Лъвин,Лъвина,Лъвино,Ливни(Дъждове),

ЛЗ Лозе,Лозя,Илюзия,Илюзии,Лази,Лазя,Лиза(Лизане),

ЛЗР Лазур,Лазура,Лазер,Лазера,Лазери,

ЛТ Лято,Лета,Лето(Година),Лет(Година),Лот,Лата,Лати,Алт(певч.Глас),Алтъ(Шест),
Летя,Лети,Литий,Алтай,Леят,Лейте,Олеят,Олейте,Лития,Еолит,Еолита,Лойта,
Лют,Люта,Люто,Люти,Лютия,

ЛХ Леха,Лехи,Елха,Елхи,Лъх,Лъха,Лъхай,Олях,Оляха,Леех,Лееха,
Елиаху(Пророк Илия),Элoah(Божества,Сили),Aллaх,

ЛХМ Аллахъм,Елохим(Богове,Сили),Лехем(Хляб),Лахм(Месо),Леехме,Оляхме,

ЛЦ Лице,Лица,Улица,Улици,Улуци,Илици,Лаици,Лицей,Лицеи,

ЛФТ Луфт,Луфта,Luft (нем. Въздух),Лифт,Лифта,Лафът(Думата),Лафят(Приказват),

ЛНЧ Линч,Линча,Lunch (Обяд),

ЛЧ Лъч,Лъча,Лича,Личи,Улича,Уличи,Улуча,Улучи,Лечу(Лекувам),Иляч(Лек,Лекарство),

ЛЧН Лъчение,Лъчения,Лечение,Лечения,Лично,Личен,Лична,Лични,Личния,
Алчно,Алчен,Алчна,Алчни,Алчния,Уличена,Уличено,Уличени,Уличения,
Уличен,Улична,Улично,Улични,Уличния,Улучен,Улучена,Улучено,Улучени,Улучения,
Лучена,Лучен,Лучено,Лучени,Лучения,Лачен,Лачена,Лачено,Лачени,Лачения,

ЛЧНСТ Личност,Личността,Личности,Алчност,Алчността,

ЛЧВ Улучва,Улучвай,Уличава,Уличавай,

ЛЧВМ Улучвам,Улучваме,Уличавам,Уличаваме,

ЛШ Лошо,Лош,Лоша,Лоши,Лошия,Леш(Мърша),Лишей,Лишея,Лишеи,Елша,Елши,Лиша,Лиши,
Лееш,Лееше,Олееш,Олееше,

ЛШН Лишение,Лишения,Лишен,Лишена,Лишено,Лишени,Лишний(Излишен),

ЛШТ Лошотия,Лошотии,Лошият,Лошата,Лошото,Лошите,Лошият,Лишат,Лишете,Лешът,
Лешта,Лешти,Лъштя,Лъшти,Люштя,Люшти,Леешт,Леешта,Леешто,Леешти,Леештия,
Лаешт,Лаешта,Лаешто,Лаешти,Лаештия,Лишеят,Лишеите,

ЛЩ Леща(Оптика),Леща(Част от Окото),Леща(Растение),Лещи,Лъщя,Лъщи,Лющя,Лющи,
Леещ,Леещо,Лееща,Леещи,Лаещ,Лаещо,Лаеща,Лаещи,

ЛТЩ Летище,Летища,Летящ,Летяща,Летящо,Летящи,

************************************************************
Fatima,анализи,предсказания,mariya,пророчества,прогнози,гадател,fenomen,оракул,sofiya
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#4419
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това Което Съм
Administrator
Мнения: 9297
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
Отг: 2. Третото Пророчество.Еднаквите Думи - М 6 години, 9 месеци Карма: 25  
Еднаквите Думи/Понятия - M

Еднаквите по Скрита Същност Думи/Понятия според Канона за еднаквите Съгласни.
---

„...В Началото бе Словото..."
Словото е Началото.Началото е Слово.

Природата на Думите. Думите на Природата.
Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Архитектоника на Буквите.Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите.Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта.Речта на Архитектурата.

Името на Думата.Думата на Името.
Името на Името.Думата на Думата.

Свещеният Мъртъв Тюркско-Тракийски Български Език.
ПраРеч и ПраЕзик.

Българотракийска Кабала
Търсачът на Думи
---

Всички Думи/Понятия които имат едни същи Съгласни Звуци и Букви,подредени в една и съща Последователност,имат една и съща взаимосвързана,взаимозаменяема и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
Всички Думи/Понятия с едни и същи Съгласни Звуци и Букви принадлежат към едно Семейство.
По-важни са Звуците,а после Буквите с които са изписани Звуците.
По-важни са Звуците,а после Буквите с които са изписани Звуците.
---

Списък на еднаквите по Скрита Същност Думи/Понятия
-------------------------------------------------------
М Ме(Божествени,Тайни Сили,Същност),Име,Има,Имай,Ум,Ума,Ум(Майка),Умма(Народност)
Амма,Ама,Ами,Ма,Ом,Аум,Маи,Майи,Май,Майя,Мая,Омая,Мое,Мой,Моя,Мои,Мия,Мие,Мий,Умия,
Умий,Умие,Мей(егип.храм.свещена Котка),Ям(храня се),Яма(Дупка),Ями,
Майи(ъглови Керемиди),Моаи(Статуите на о.Пасха),Умея,Умее,Яма(Закърпи),Яма(Кръпка),
Юме(яп.Мечта),

МН Мени(Богини на Фазите на Луната),Амен,Амин,Амон(Ра,Бог),Маане,Умение,Умения,Умен,Умна,Умно,Умни,Умния,
Мainyu(Mисъл),Йемин(Клетва),Имена,Именно,Аман,Мана(свръхестествена Сила),Манна,
Мана(Болест по Лозята),Мен,Мене,Ману,Мано,Мюон,Мюони,
Мину(духовен Мир),Мена,Моно,Мина,Мини,Моон(Луна),Мания,Мании,
Имение,Имения,Имане,Mane(лъвска Грива),Амини,Оман(Билка),Меню,
Омайен,Омайно,Омайна,Омайни,Омайния,Омаян,Омаяна,Омаяни,Омаяно,Омаяния,Майна,Майни,
Иман(Убеждение,Вярване),Маана(Концепция),Меняю(Сменям),Мана(Мисъл),
Меня(Мене),Мне(на мен),Мина(Минава),Мине,Именния(Ден),Имунна,Имунно,Имунни,Имунния,
Мина(Залог),Емен(Веднага),Йемени(Обувки),Ооман(Гора),
Мааня(Смисъл,Тълкуване,Същност),Мюон(ел.Частица),Мюона,Мюони,Емуна(юд.Вяра),

МНН Манна,Мнение,Мнения,Миньон,Миньони,Минен,Минна,Минни,Manana(Утре),

МНЧ Омайниче(Билка),Менче,Мъниче,

МБЛ Мабуль(Потоп,Хаос),Мобиле(Подвижен,Движим),

МГ Магия,Магии,Мога,Маг,Мага,Миг,Мига,Мигай,Мега,Омега,Мага(Тояжка,Жезъл,Патерица),
Мага(Контакт),

МГЛ Мъгла,Мъгли,Мигла,Мигли,Могила,Могили,Могъл,Могла,Могло,Могли,Моглия,
Мигал,Мигала,Мигало,Мигали,Мигалия,

МГР Магаре,Магария,Мигар,Магер(Манаст.Готвач),

МЖ Мъж,Мъжа,Мъже,Може,Мажа,Мажи,Маже,Мижа,Миже,Муж(Мъж),Омъжа,Омъжи,Имаж(Картина),

МЖД Между,Межда(Синор,Граница),Мъжди(Мъждука),

МЖН Омъжена,Омъжени,Можене,Мажене,Можно(Може),Мижене,

МЖШ Можеш,Можеше,Мажеш,Мажеше,Мижеш,Мижеше,Омъжиш,Омъжеше,

МРЖ Мираж,Миражи,Мрежа(всички Видове Мрежи),Мрежи,Марж,Маржа,Морж,Моржа,

МК Майка,Майки,Мека,Мука(Брашно),Маяк,Маяка,Мак,Мек,Мека,Меко,Меки,Мъка,Мъки,Амок,
Мока,Аамак(Простодушен,Наивен),

МКР Макара,Макари,Макар,Мекере,Мокър,Мокра,Мокро,Мокри,Мокрее,Мокрея,
Микра,Микро,Макро,

МКРН Микрон,Микрона,Микрони,Макарон,Макарона,Макарони,Мокрене,

МКС Микс,Макс,Макас(Ножица),Мокса,Мокси,

МГНТ Магнит,Магнити,Магнат,Magnet(Магнит),

ММ Мама,Мами,Мома(Девойка),Имам,Имаме,Мьоме(Гърда,Цица),Мома(бебешка Храна),
Момее(се),Мим,Mom(Мама),Мамя,Мами,Мум(Свещ),Мумия,Мумии,Мумийо(леч.Смола),Мем,

ММН Мамон,Мамони,Мамене,Маймуна,Маймуни,Маман,Мамино,Мамин,Мамина,Мамини,Маминия,
Момина,Момин,Момино,Момини,Моминия,Маймун(ар.Щастлив),Маймун(Хитрец,Шмекер),

ММТ Мамут,Мамута,Мамути,Мумията,Мумиите,Мамят,Мамете,Момата,Момите,

МД Медея(Пророчица,Жрица),Мед(Метал),Мед(пчелен),„Медия",„Медии",Мъде(Тестиси),
Мода,Моди,Мида,Миди,Made(Направено,Изфабрикувано),Мииде(Стомах),
Мадде(Материя,Субстанция,Вещество,Материал,Продукт,Предмет,Товар,Параграф,
Дело,Статия,Вещ,Въпрос,Проблем),

МДН Медиана,Медиани,Меден,Медена,Медено,Медени,Медения,Моден,Модна,Модно,Модни,
Модния,Медиен,Медийна,Медийно,Медийни,Медийния,Муден,Мудна,Мудно,Мудни,Мудния,

МДЛ Медал,Медали,Модел,Модели,Модул,Модули,

МДМ Медиум,Медиума,Медиуми,Мадам,Мадама,Мадами,Модем,Модема,Модеми,

МДР Мадара,Мъдър,Мъдра,Мъдро,Мъдри,Мъдрия,Медар,Медаря,Медари,

МДРСТ Мъдрост,Мъдростта,Мъдрости,Медресета,

МЧ Меч,Меча,Мач,Мача,Мече(Мечка),Мече(бояджийско),Мачо,Мъча,Мъчи,Муча,Мучи,
Моча(Урина),

МЧК Мечка,Мечки,Мачка,Мачкай,Омачка,Омачкай,

МЧН Мъчение,Мъчения,Мъчен,Мъчно,Мъчна,Мъчни,Мъчния,

МЛ Мило,Мил,Мила,Мили,Милия,Моля,Меля,Мели,Мила(Измила),Мол,Мейл,Майл,
Емайл(Емайлиране),Мыло(Сапун),Меле,Умел,Умела,Умели,Умелия,Имал,Имала,Имало,Имали,
Ималия,Имел(Имал),Имел(Билка),Молла,Муле,Ямалъ(Кърпено,с Кръпки),Аамиле(Бременна),

МЛБ Молба,Молби,Малеби,

МЛТ Амулет,Амулета,Амулети,Молят,Молете,Мулти-,Молот(Чук),Млатя,Омлет,
Омлета,Омлети,Мулето,Милото,Милият,Милата,Милите,Амелиат(хир.Операция),

МЛТЛН Умилителен,Умилителна,Умилително,Умилителни,Умилителния,
Умалителен,Умалителна,Умалително,Умалителни,Умалителния,
Умолителен,Умолителна,Умолително,Умолителни,Умолителния,

МЛВ Мълва,Мълвя,Мълви,Молив,Молива,Моливи,Милва,Милвай,Милува,Милувай,Мливо,

МР Мойри(Богини на Съдбата в древногр.Митология),Мария,Миро(Масло за Помазване),Маара(Пещера),Аймар(Народ),Море,Йамур(Дъжд),Амур(Река),
Мар,Мир,Mere(Майка),Амар(Строител),Йомюр(отреденото Време на Живот),Амур(Тесто),
Мяра,Мера,Меря,Мери,Мура(Дърво),Мури,Мор(Чума),Майор(Главен),Умра,Умря,Умри,Мре,Мри,
Омар,Омари(Раци),Омара(лека Мъгла),Меру(свещена Планина),Аморе(Любов),Маори,More(Повече),
Моор(Виолетов Цвят),Мара(Черно),Умора,Уморя,Умори,
Емир(Заповед,Нареждане,Разпоредба),Емир(Повелител,Властелин,Княз),
Мора (Душите на Умрелите в славянските,и в древнобългарските и тюркски Вярвания),

МРН Миряни(недуховни,светски Лица,Паство),Мирен,Мирна,Мирно,Мирни,Мирния,
Умерен,Умерена,Умерено,Умерени,Умерения,Уморен,Уморена,Уморено,Уморени,Уморения,
Мряна(Риба),Мрени,Умиране,Мерене,Морена,Морени,Мараня,

МРЗ Мраз,Омраза,Мразя,Мрази,Мързи,Мороз(Мраз),Маризя(Жаргон Бия),Маризи,

МРЗН Мързене,Мразене,Омерзение,Мразен,Мразена,Мразено,Мразени,Мразения,Омерзен,
Омерзена,Омерзено,Омерзени,Омерзения,Морозний(Мразовит),Омразен,Омразна,Омразно,
Омразни,Омразния,Омръзна,Омръзне,Омръзни,Мръзна,Мръзне,Мръзни,

МНСТР Манастир,Манастири,Министър,Министри,Monster(Чудовище),

МТН Мътен,Мътна,Мътно,Мътни,Мътния,Омотан,Омотана,Омотано,Омотани,Омотания,

МТР Материя,Материи,Mater,(Майка),Mutter(Майка),Метеор,Метеори,
Митра (Бог на Слънцето),Митра(Епископска Корона,Шапка),Метър,Метри,Мотор,Мотори,
Матура,Матури,Мутра,Мутри,Аматьор,Аматьори,Мутира,

МТРН Мутиране,Имитиране,Матиране,Матиран,Матирана,Матирано,Матирани,

МТЦ Мутация,Мутации,Имитация,Имитации,

МТРК Материк,Материка,Метрика,Матрак,Матрака,

МТРЦ Матрица,Матрици,Материци,Матраци,

МТРТ Метеорит,Метеорити,Материята,Материите,Метеорите,Моторът,Моторите,
Метърът,Метрите,Митрата,Аматьорите,Мутрата,Мутрите,Матурата,

МТ Мит,Мать(Майка),Маята,Маите,Майите,Моят,Мойте,Имот,Имоти,Мойто,Мойте,
Имат,Имате,Имайте,Мътя,Мъти,Мито,Мита,Мета,Мети,Омета,Омете,Мият,Миете,Мийте,Умият,
Умиете,Умийте,Мото,Мотая,Мотае,Мотай,Омотая,Омотае,Омотай,
Умеят,Умеете,Умейте,Мат(Псувня,Ругатня),Мат(в Шаха),Йъмъта(Яйце),

МТВ Мотив,Мотива,Мотиви,Митове,

МТЛ Метал,Метали,Метла,Метли,Метель(Виелица),Омотал,Омотало,Омотала,Омотали,
Омоталия,Омитал,Омитала,Омитало,Омитали,Омиталия,

МТК Матка,Матки,Мотика,Мотики,Митка,Миткай,

МС Месия,Месии,Меся,Меси,Меса(рел.Химн),Маса(Тегло),Маси,Маса(кухненска),Месо,Меса,
Мас,Мус,Мис,Мус(Банан),Мисия,Мисии,Емисия,Емисии,Mouse(Мишка),
Маис(Царевица),Майъс(Месец Май),Муся(се),Муси(се),

МСВ Масив,Масива,Масиви,Масов,Масова,Масово,Масови,Масовия,Омесва,Омесвай,

МСК Маска,Маски,Муска,Муски,Мусака,Миска,Миски,

МСКР Маскара(Грим),Маскара(Безчестник,Жалък,Смешен,Шут,Смешник),Маскира,Маскирай(се),

МСН Масон,Масони,Мусон,Мусони,Месен(от Месо),Месно,Месни,Месния,Месене,Мусене,
Омесен,Омесено,Омесена,Омесени,Омесения,Мисион(Мисия),

МСНСТВ Месиянство,Масонство,

МСР Масур,Масура,Масури,Мисир(Царевица),Емисар,Емисаря,Емисари,Мъсър(Египет),

МСТ Маеста(Велика,Богиня),Мост,Моста,Местя,Мести,Мъст,Мъстя,Мъсти,
Масата,Масите,Мастия(Жаргон),Мастии,

МСТЛ Мастило,Мастила,Мъстил,Мъстила,Мъстило,Мъстили,Мъстял,Мъстяла,Мъстяло,Мъстяли,

МСЦ Месец,Месеца,Месеци,Месце,

МСТР Мистерия,Мистерии,Майстор,Майстори,Мастар,Мастари,Мостра,Мостри,
Мистрия,Мистрии,Мистър,Мистер,Master(Майстор),Маестро,

МСТРН Майсторене,Мострен,Мострено,Мострена,Мострени,

МСТК Майестика(по Името на Богнята Майеста),
Мистика,Мистик,Мастика,Мостик,Мостика,Мустак,Мустака,

МСТН Уместно,Уместен,Уместна,Уместния,Уместни,Местно,Местен,Местна,Местни,Местния,
Местене,Местения,Мъстене,Местаане(плетени Терлици),

МСЛ Мисъл,Мисли,Мисля,Умисъл,Месал(Кърпа),Мусала,Масал(Приказка),
Масло,Масла,Мюсли,Маясъл(Хемороиди),Меселе(Въпрос,Проблем,Задача,Случай),

МСЛН Мислене,Маслина,Маслини,Маслен,Маслена,Маслено,Маслени,Масления,Умислен,
Умислена,Умислено,Умислени,Умисления,

МСКЛ Мускул,Мускули,Мускал,Мускали,

МЛД Мелодия,Мелодии,Милейди,Млад,Млада,Младо,Млади,Младия,Младее,Младея,Младей,

МЛК Мляко,Млека,Мелек(Аггел),Melek(Цар),Маалюк(Същество),Малак(Биволче),Milk(Мляко),
Малко,Малки,Малък,Малкия,Млък,Мюлк(Имущество),

МЛН Мълния,Мълнии,Малина,Малини,Моление,Моления,Молене,Умилно,Умилен,Умилена,
Умилено,Умиления,Мелене,Млин,Млина,Млян,Мляна,Мляно,Мления,
Умален,Умалено,Умалена,Умалени,Умаления,Милион,Милиона,Милиони,

МЛЧН Мълчание,Мълчане,Мълчана(Вода),Млечен,Млечно,Млечна,Млечни,Млечния,Умълчан,
Умълчана,Умълчано,Умълчани,Умълчания,

МЧТ Мечта,Мечти,Мечтая,Мечтае,Мечтай,Мачта,Мачти,Мечет(Джамия),Мачете,Мечът,
Мъчат,Мъчете,Мучат,Мучете,

МНК Амоняк,Амоняка,Маниак,Маниака,Мъник,Мъника,Менка,Менкай,Мънка,Мънкай,

МНР Минаре,Менора,Менори,Маниер,Маниери,Минор,Миньор,Миньора,Миньори,Минира,Минирай,

МНТ Монета,Монети,Минута,Маниту,Мантия,Мантии,Манто,Мента,Манта(Риба),Ментя,
Миннет(Милост,Благодеяние,Благодарност,Признателност),
Мината,Мините,Минат(Минаване),Минете

МНТР Мантра,Мантри,Ментор,Ментори,Монитор,Монитори,Монтьор,Монтьори,
Монтира,Монтирай,

МГЩ Могъщ,Могъщо,Могъща,Могъщи,Мигащ,Мигащо,Мигаща,Мигащи,

МРЛ Морал,Морала,Мерило,Moral(Настроение),Марал(Елен),Марали,Маруля,Марули,Мерло,
Марля,Марли,Умрял,Умряла,Умряло,Умрели,Уморил,Уморила,Уморило,Уморили,

МРС Марс (Бог),Марс(Планета),Мирис,Мириса,Mercy(Милосърдие),Мерси,
Мърся,Мърси,Омърся,Омърси,Миирас(Наследство),

МРСН Мирисане,Мърсене,Омирисан,Омирисана,Омирисано,Омрисани,Омирисания,
Мръсен,Мръсна,Мръсно,Мръсни,Мръсния,Омърсен,Омърсена,Омърсено,Омърсени,Омърсения,
Мирисен,Мирисна,Мирисно,Мирисни,Мирисния,

МРТ Мирта,Мирото,Морето,Морета,Март,Марта,Morte(Смърт),Мрат,Мрете,Умрат,Умрете,
Умират,Умирайте,Уморят,Уморете,

МХЛ Махало(на Часовник),Махала,(Махала(Квартал),Мухъл,Мухльо,Михаля,
Махал(Махане),Махала,Махало,Махали,

МХР Мехур,Мехура,Мехури,Мохер (Прежда),Мохера,Мехир(юд.Цена),

МШ Меше(Дъб),Маша,Маши,Меша(се),Меши,Омеша,Омеши,Имаш,Имаше,Миеш,Миеше,Маеш,Маеше,
Омаеш,Омаеше,Умееш,Умееше,Умиеш,Умиеше,

МШЛ Машалла,Мешал,Мешала,Мешало,Мешали,Мешалия,Омешал,Омешала,Омешало,
Омешали,Омешалия,Мишле,Мушил,Мушила,Мушило,Мушили,Мушилия,

МШЛН Мышление(Мислене),Умишлен,Умишлена,Умишлено,Умишлени,Умишления,

МШН Мишена,Мишени,Мишна,Машина,Машини,Машинна,Машинно,Машинни,Мешана,Омешано,
Mission(Мишън,Мисия),Emotion(Емоушън,Емоция),

МШНК Машинка,Машинки,Мошеник,Мошеника,

МШЦ Мушица,Мушици,Мишци(Мишница),

МРШ Мърша,Мърши,Мириша,Мирише,Мириши,Марш,Марша,Умреш,Умреше,Умираш,Умираше,
Мреш,Мреше,Мориш,Мореше,Умориш,Умореше,Мериш,Мереше,

МРШТ Мършата,Мършите,Морешет(Наследие),Маршът,Миришат,Миришете,Умиришат,Умиришете,

МНЦ Еманация,Амуниция,Амуниции,Менци(Менче),Маниаци,Мъници,

МТНЦ Митница,Митници,Мътеница,Мътеници,

МЦ Емоция,Емоции,Маца,Омаца,Омацай,Меца,Муци,Маце,Миц(Концентрат),

МЗ Музей(легендарен тракийски Певец),Муза,Музи,Музей,Музея,Музеи,Мизо(юд.Ненавиждане),Миза,Мизи,Мизия,Мазе,
Мяза(Прилича),Омаза,Мейоза(биолог.Процес),Омуз(Рамо),

МЗН Музеен,Музейна,Музейно,Музейни,Музейния,Мазане,Омазан,Омазана,Омазано,Омазани,
Омазания,Мазен,Мазна,Мазно,Мазни,Мазния,Мезон(елем.Частица),Мезона,Мезони,

МЗК Музика,Мозък,Мозъка,Мазка,Мазки(Движения на Четката на Художник,или Мазач),
Мозайка,Мозайки,

МЗЛ Мазаль(Знаците на Зодиака),Муза-Ель,Мазал,Мазала,Мазало,Мазали,Мазалия,
Омазал,Омазала,Омазало,Омазали,Омазалия,Мазило,Мазила,

МРК Мярка,Мерки,Мерак(Желание),Марка,Марки,Мрак,Америка,Юмрук,
Мърка,Мъркай,Морук,

МРКТ Мярката,Мерките,Маркет,Маркети,Юмрукът,Market(Пазар),Мракът,Марката,Марките,

МФ Миф(Мит),IMF(МВФ),Мафия,Мафии,Муфа,Муфи,Маф(Маф етмек - Съсипване,Уништожение),

МРФН Морфин,Морфина,Аморфен,Аморфна,Аморфно,Аморфни,Аморфния,

МХ Мях,Меха,Муха,Мухи,Мах,Маха,Махай,Миех,Миеха,Умих,Умиха,Мих,Миха,Имах,Имаха,
Умеех,Умееха,Омаях,Омаяха,Маех,Маеха,Мъх,Мъха,

МЩ Мощ,Мощи,Имащ,Имаща,Имащо,Имащи,Миещ,Миеща,Миещи,Миещо,Маещ,Маеща,Маещо,Маещи,

********************************************************
Fatima,анализи,предсказания,mariya,пророчества,прогнози,гадател,fenomen,оракул,sofiya
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#4420
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това Което Съм
Administrator
Мнения: 9297
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
Отг: 2. Третото Пророчество.Еднаквите Думи - Н 6 години, 9 месеци Карма: 25  
Еднаквите Думи/Понятия - Н

Еднаквите по Скрита Същност Думи/Понятия според Канона за еднаквите Съгласни
---

„...В Началото бе Словото..."
Словото е Началото.Началото е Слово.

Природата на Думите. Думите на Природата.
Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.Буквалният Смисъл на Думите.

Архитектоника на Буквите.Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите.Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта.Речта на Архитектурата.

Името на Думата.Думата на Името.

Свещеният Мъртъв Тюркско-Тракийски Български Език.
ПраРеч и ПраЕзик.

Българотракийска Кабала
Търсачът на Думи
---

Всички Думи/Понятия които имат едни същи Съгласни Звуци и Букви,подредени в една и съща Последователност,имат една и съща взаимосвързана,взаимозаменяема и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
Всички Думи/Понятия с едни и същи Съгласни Звуци и Букви принадлежат към едно Семейство.
По-важни са Звуците,а после Буквите с които са изписани Звуците.
---

Списък на еднаквите по Скрита Същност Думи/Понятия
-------------------------------------------------------
Н Юно(Юнона,р.Богиня),Ану(шум.Бог на Небето),Он(Десет),Ние,Ний,Ана,Анне(Майка,Баба),Аане(Семейство),
Ун(Брашно),Ана(Майка),Айна(Огледало),Аян(Светло),Йоан,Юни,Най,Не,Юан,
Ония,Оная,Оно,Ойун(Игра,Танц),Ойна(Играй,Танцувай),Уян(Събуди се),Йиин(Лек/а),
Ан(Споменавай,Спомняй си),Иине(Игла),
Ана(Главен,Основен,Базисен,Фундаментален, Ана Йол - Главен Път),Анна(Разбери),
Йьонне(Спирай,Възпирай),Яянъ(Яхния),

НН Инана(шум.Богиня,Владетелка на Ветровете),Нанна(Бог на Луната),Юнона(рим.Богиня),
Нине(Майка),Анне(Майка),Анне(Баба,възрастна Жена),Няня(Бавачка),Инан(Повярвай),
Ойнаян(Играещият/та,Танцуващият/та),

НБ Небе,Небо,Наби(Пророк),Набия,Набие,Набий,На(е)ба,На(е)би,

НБР Набор,Набори,Набера,Набери,Наброя,Наброи,Наброй,Нибиру,

НГ Нога(Крак),Нега,Нуга(Халва),Него,Йонга(дървена Треска),Юнга,Юнги,

НГВ Негов,Негова,Негово,Негови,Неговия,Нагъва,Нагъвай,Нeгев,

НГН Нагон,Нагона,Нагони,Наган(С-ма Реворвери),Нагъна,Нагъни,Янгън(Пожар),

НЖ Нож,Ножа,Нижа(Низане),Нижи,Науж,Унижа,Унижи,Наежа,Наежи,

НЖН Унижение,Унижения,Унижен,Унижена,Унижено,Унижени,Нужно,Нужен,Нужна,Нужни,Нужния,
Нежно,Нежен,Нежна,Нежни,Нежния,Нижной(Долен),

НД Недей,Наяда,Наяде,Надея(Надявам се),Надее,Надей(Облечи),Надой(Млеконадой),Надоя,
Найду(Намеря),Надуя,Надуй,

НЗ Низа,Низи,Назе,Нозе,Унизя,Унизи,Nаzi,

НЗМН Неземен,Неземна,Неземни,Неземния,Наземен,Наземна,Наземно,Наземни,Наземния,
Неизменна,Неизменни,

НЗМНМ Незаменим,Незаменима,Незаменимо,Незаменими,Незаменимия,Неизменим,Неизменима,
Неизменимо,Неизменими,Неизменимия,Незаменям,Незаменяема,Незаменяемо,Незаменяеми,
Незаменяемия,Неизменяем,Неизменяема,Неизменяемо,Неизменяеми,Неизменяемия,

НЗВН Название,Названия,Назован,Назована,Назовано,Назовани,

НМ Наум,Наумя,Науми,Аннам(Разбиране,Смисъл,Същност),Anima(Душа),Анам(Майка ми),Нам(на Нас),Нима,
Няма,Nоme(Име),Ням,Няма,Нямо,Неми,Немия,Наем,Наема,Наеми,Наемай,Онемя,Онемей,
Аннем(Баба ми,Майка ми),

НМН Нямане,Неумение,Наемане,Наемен,Наемна,Наемно,Наемни,Наемния,

НКМ Уникум,Уникума,Уникуми,Никому,

НМЛ Намаля,Намали,Аномалия,Аномалии,Нямал,Нямала,Нямало,Нямали,
Наемал,Наемала,Наемало,Наемали,

НМРН Намерение,Намерения,Намиране,Намерен,Намерена,Намерено,Намерени,Неуморен,
Неуморна,Неуморно,Неуморни,Неуморния,

НП Напа,Напоя,Напои,Напой,Напия,Напие,Напий,

НПК Наопаки,Напук,

НПКН Напукан,Напукана,Напукано,Напукани,Напукания,Напикан,Напикана,Напикано,
Напикани,Напикания,

НПСН Написано,Написан,Написана,Написани,Неписано,Неписан,Неписана,Неписани,
Неописано,Неописан,Неописана,Неописани,Неопасано,Неопасана,Неопасани,

НПРЗН Неприязън,Напразно,Напразен,Напразна,Напразни,Напразния,
Непразен,Непразна,Непразно,Непразни,Непразния,Непоразен,Непоразена,Непоразено,
Непоразени,Непоразения,

НК Енки(шум.Бог),Наука,Науки,Неук,Неука,Неуко,Неуки,Неукия,Янък(Изгорял),Някой,
Никой,Някои,Никои,Инка,Инки,Нека,Нок(на Мачта),Янак(Буза),Юнак,Юнака,Анак(Син),

НКЛК Няколко,Николко,Накляка,Наклякай,

НКЛН Наколен,Наколна,Наколно,Наколни,Наколния,Накален(Нагорещен,Каляване),Накалена,
Накалено,Накалени,Накаления,Уникален,Уникална,Уникално,Уникални,Уникалния,

НКТ Накит,Накита,Накити,Нокът,Нокътя,Нокти,

НКЗН Наказание,Наказания,Наказан,Наказана,Наказано,Наказани,Наказания,
Неказан,Неказана,Неказано,Неказани,Неказания,

НТК Нотка,Нотки,Антика,Антики,Натика,Натикай,Нитка(Нишка),

НТКМ Интикам(Отмъщение),Натикам,Натикаме,

НЛГ Налог,Налога,Налага,Налагай,Наляга,Налягай,

НЛГН Налягане,Налагане,Нелъгане,Нелягане,Налаган,Налагана,Налагано,Налагани,
Налагания,

НЛЗ Налози(Налог),Аналози(Аналог),Анализ,Анализа,Анализи,Налазя,Налази,

НРЗ Нарез,Нареза,Нарези,Нерез,Нереза,Нерези,Наряза,

НС Носия,Носии,Нос,Унес,Унеса,Унася,Унасяй,Нас,Нося,Носи,Неса(Снасям),

НСТ Носията,Носиите, Носят,Носете,Унесът,Унасят,Унасяйте,Настоя,Носът,

НСТВ Настоява,Настоявай,Неистово,Неистов,Неистова,Неистови,Неистовия,Настива,
Настивай,

НСМ Насам,Насаме,Носим,Носиме,Унасям,Унасяме,Унесем,Унесеме,

ННС Нюанс,Нюанса,Нюанси,Нанос,Наноса,Наноси,Нанася,Нанасяй,Нанеси,Нанесе,

НСЛ Насилие,Насила,Насиля,Насили,Носил,Носила,Носило,Носили,Унесъл,Унесла,Унесли,

НСЛТ Насилието,Насилията,Насилят,Насилете,Носилият,Носилите,Инсулт,Инсулта,Инсулти,

НСЛН Население,Населен,Населена,Населено,Населени,Населени,Населения,
Инсулин,Инсулина,Най-силен,Най-силна,Най-силно,Най-силни,Най-силния,
Насилен,Насилена,Насилено,Насилени,Насиления,

НСЛД Наслада,Насладя,Наслади,Наследя,Наследи,

НСМБЛ Ансамбъл,Ансамбъла,Ансамбли,Ансамблея,Ансамблеи,

НСН Инсан(Човек),Наясно,Неясно,Наесен,Насън,Унасяне,Унесен,Унесена,Унесено,Унесени,
Унесения,Носене,Носена,Носено,Носени,Носения,Носен,Носна,Носно,Носни,Носния,
Анасон,Анасона,Неясен,Неясна,Неясни,Неясния,

НТ Анат(Богиня),Нота(муз.),Ноти,Нота(дипл. Писмо),Инат,Нет(Не),
Нить(Нишка),Нито,Енот(Животно),Нот(Бележка),Аннат(Разказвай),Ниет(Искане,Намерение),

НТРВ Интервю,Натровя,Натрови,Натравя,Натравяй,Наторява,Наторявай,Натрива,Натривай,

НТРВЛ Интервал,Интервала,Интервали,Натровил,Натровила,Натровило,Натровили,
Натровилия,

НКГ Някога,Никога,Някого,Никого,

НГД Негодяй,Негодяя,Негодяи,Нагадя,Нагади,

НГЛ Ангел,Ангели,Аналог,Аналога,Аналогия,Аналогии,Engel(Пречка),Angle(Англи),
Англи,Нагъл,Нагла,Нагло,Нагли,Наглия,

НГЛС Нагласа,Нагласи,Наглася,На-Глас,

НГР Нагар,Нагоре,Nigra(Черно),Ангора,Ниагара,Негър,Негри,

НГТВ Негатив,Негатива,Негативи,Наготово,Наготвя,Наготви,

НГТВН Негативен,Негативна,Негативно,Негативни,Наготвено,Наготвена,Наготвени,

НВ Ниво,Нива,Нива(орна Земя),Нов,Нова,Ново,Нови,Новия,Наяве,
Еньов,Еньова,Еньово,Еньови,Еньовия,Нави(Пророк),Навий,Навия,Навие,

НР Януари,Нар (Легло),Нари,Нар (Плод),

НРГ Енергия,Енергии,Наруга,Наругай,Наръга,Наръгай,

НРД Народ,Народи,Наред,Наредя,Нареди,Народя,

НРДН Народен,Народна,Народно,Народни,Народния,Нероден,Неродена,Неродено,Неродени,
Неродения,Нареден,Наредена,Наредено,Наредени,Наредения,

НРВ Нрави,Нрав,Нрава,Нравя(се),Нерв,Нерва,Нерви,Нервя(се),

НРВН Нирвана,Наравно,Неравен,Неравна,Неравно,Неравни,Неравния,
Нервен,Нервна,Нервно,Нервни,Нервния,

НВДМ Невидимо,Неведоми,Невидим,Невидима,Невидимо,Невидими,
Неведома,Неведом,Неведоми,

НВСТ Невеста,Невести,In-Vesta(Във,вътре във Веста), In-Vesta(Не-Веста),Новость(Новина),Новости(Новини),Навестя,Навести,

НВНСТ Невинност,Невинността,Наивност,Наивността,

НДВД Индивид,Индивида,Индивиди,Недовидя,Недовиди,

НДЖД Надежда,Надежди,На-Дъжд,На-Дъжда,На-Дожидаю(Дочаквам),

НДНЦ Индианец,Индианци,Наденица,Наденици,

НМСД Немесида(Немезеида),Не-ме-съди,

НДЛ Неделя,Недели,Неделя(Седмица),Надали,Надолу,Надоело,

НДЧ Неудача,Неудачи,Недоуча,Недоучи,Недочуя,Недочуе,

НМТК Намотка,Намотки,Наметка,Наметки,

НСТНКТ Инстинкт,Инстинкта,Инстинкти,Настинката,Настинките,

НСРЧ Насърча,Насърчи,Насроча,Насрочи,

НСРЧВ Насърчава,Насърчавай,Насрочва,Насрочвай,

НСРЧН Насърчение,Насърчения,Насърчен,Насърчена,Насърчено,Насърчени,
Несръчно,Несръчен,Несръчна,Несръчни,Насрочено,Насрочен,Насрочена,Насрочени,
Насрочения,

НТР Натура,Янтар(Кехлибар),Натрий(хим.Елемент),Наторя,Натори,Натиря,Натири,
Натрия(Триене),Натрий,Антре,

НТРН Неутрон,Неутрони,Неутронна,Неутронни,Неутрино,Нетраен,Нетрайна,Нетрайно,
Нетрайни,Натирен,Натирена,Натирено,Натирени,Наторен,Наторена,Наторено,Наторени,
Янтарен(Кехлиарен),Янтарно,Янтарна,Янтарни,

НТРЛН Натурален,Натурална,Натурално,Натурални,Натуралния,Неутрален,Неутрална,
Неутрално,Неутрални,Неутралния,

НТРНТ Интернет,Интернат,Интернати,Неутриното,Нетрайните,
Натиреният,Натирената,Натиреното,Натирените,Натореният,Наторената,
Натореното,Наторените,

НТРПН Нетърпение,Натрапен,Натрапена,Натрапено,Натрапени,Натрапения,
Натрупан,Натрупана,Натрупано,Натрупани,Натрупания,

НТРТ Натурата,Натурите,Нитрат,Нитрати,Нотариат,Нотариата,Нотариати,
Наторят,Наторете,Не-Траят,Не-Трайте,

НТРС Интерес,Интереси,Interesse(Лихва ит.),Interes(Лихва исп.),
Натреса,Натриса,Нотариус,Нотариуси,

НТРСН Интересен,Интересна,Интересно,Интересни,Интересния,Натрисане,Натресен,
Натресена,Натресено,Натресени,Натресения,Нетърсен,Нетърсена,Нетърсено,Нетърсени,
Нетърсения,

НТРСТ Интересите,Interest(Лихва),Натресат,Натрисат,Натресете,Натрисайте,
Нотариусът,Нотариусите,

НСТРН Настроение,Настроения,Настроен,Настроена,Настроено,Настроени,
Нестроен,Нестройно,Нестройна,Нестройни,Наострен,Наострена,Наострено,Наострени,

НТРП Ентропия,Натрапя,Натрапи

НРЧ Наречие,Наречия,Нарече,Нарича,Наричай,Нароча,Нарочи,

НРЧН Наричане,Наричания,Нарочно,Наречен,Наречена,Наречено,Наречени,Наречения,
Нарочен,Нарочена,Нарочени,Нарочения,

НРЧНК Наръчник,Наръчника,Наручники(Белезници),

НРХ Анархия,Анархии,Енерхия(Енергия),Нароих,Нароиха,Нарих,Нариха,

НШ Ниша,Ниши,Наш,Наше,Наша,Наши,Нашия,Аншоа,Ношу(Нося),

НШНК Нашенка,Нашенки,Наушник,Наушника,Нашийник,Нашийника,

НЩ Нещо,Нищо,Неща,Нищя,Нищи,Нощ,Ноща,Нищий,

НЩТ Нищета,Ни-Щета,Нищото,Нощите,Нищият,Нищите,Нищят,Нищете,

НШТ Нешто,Нешта,Ништо,Ношт,Ношта,Ништя,Ништи,Ништи,Ништий,Нашият,Нашето,Нашата,Нашите,
Наште,Нишата,Нишите,

НЩЖН Унищожение,Унищожен,Унищожена,Унищожено,Унищожени,Унищожения,Нищожен,Нищожна,
Нищожно,Нищожни,Нищожния,

НВН Новина,Новини,Навън,Невинна,Невинно,Невинни,Оневиня,Оневини,Наивен,Наивна,
Наивно,Наивни,Навои,Навеяно,Невен,

НВДН Неведение(Неизвестност),Наведен,Наведена,Наведено,Наведени,Наведения,Наводня,
Наводни,Не-е-Видно,

НМР Номер,Номера,Намира,Намирай,Намеря,Намери,

НЛ Нула,Нули,Нали,Нал(Подкова),Аналой(Поставка за Книга),Only(Само),
Уиналь(Майя,Цикъл),

НЛТ Нулата,Нулите,Аналоят,Неолит,Неолита,Налита,Налитай,Налейте,Налеят,Налят,Налята,
Налято,Наляти,Налятия,

НФЛ Нафиле(Празен,Безполезен),Нефила(Падение),Нафеле(Зле,тежко Болен),

НФРТ Нефрит(Минерал),Нефрит(Възпаление на Бъбреците),
Нефрет(Омраза,Отвращение,Погнуса,Ненавист,Антипатия),Нафората,Нафорите,

НХТ Неохота,Нехаят,Нехайте,Нюхът,

НЦ Нация,Нации,Юнаци,Юница(млада Крава),Юници,

НЦП Нацапа,Нацапай,Нацупя,Нацупи,Нацепя,Нацепи,

НЧ Науча,Научи,Инч,Инча,Ночь(Нощ),Ночую(Нощувам),Нечий,Нечия,Нечие,Нечии,
Ничий,Ничия,Ничие,Ничии,Начая(Започвайки със),Иначе,

НЧН Начин,Начина,Начини,Начена(Започна),Начени,Научен,Научена,Научено,Научени,
Научения,Научен,Научна,Научно,Научни,Научния,Ночной(Нощен),

НБЧН Необичаен,Необичайна,Необичайно,Необичайни,Необичайния,Неообичан,Необичана,
Необичано,Необичани,Необичания,Необучен,Необучена,Необучено,Необучени,Необучения,
Набучен,Набучена,Набучено,набучени,Набучения,

НЧЛ Начало,Начала,Начело,

**********************************************************
Fatima,анализи,предсказания,mariya,пророчества,прогнози,гадател,fenomen,оракул,sofiya
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#4421
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това Което Съм
Administrator
Мнения: 9297
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
Отг: 2. Третото Пророчество.Еднаквите Думи - П 6 години, 9 месеци Карма: 25  
Еднаквите Думи/Понятия - П

Еднаквите по Скрита Същност Думи/Понятия според Канона за еднаквите Съгласни.
---

„...В Началото бе Словото..."
Словото е Началото.Началото е Слово.

Природата на Думите.Думите на Природата.
Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Архитектоника на Буквите.Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите.Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта.Речта на Архитектурата.
Името на Думата.Думата на Името.

Свещеният Мъртъв Тюркско-Тракийски Български Език.
ПраРеч и ПраЕзик.

Българотракийска Кабала
Търсачът на Думи
---

Всички Думи/Понятия които имат едни същи Съгласни Звуци и Букви,подредени в една и съща Последователност,имат една и съща взаимосвързана,взаимозаменяема и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
Всички Думи/Понятия с едни и същи Съгласни Звуци и Букви принадлежат към едно Семейство.
По-важни са Звуците,а после Буквите с които са изписани Звуците.
---

Списък на еднаквите по Скрита Същност Думи/Понятия
-------------------------------------------------------
П Опа(Опс,Копиа Богиня на Изобилието),Пея,Пее,Пей,Опей,Опея,Опя,Поя,Пои,Упоя,Упои,Упой,
Пия,Пие,Пий,По,Пай(Сладкиш),Пая,Пай(Дял),Пи(3,14),Ип(Въже),Япаа(овча,живот. Вълна),
Ап(Хапче),Йьоп(Целуни),Яп(Направи),

ПВ Поява,Появя,Появи,Повия,Повие,Повий,Пиво,Опива,Опивай,Паве,Опява,Опявай,Опва,Опвай,

ПВН Опъване,Опване,Опяване,Опиване,Пийване,Упояване,Павиан(Маймуна),Павиана,Павиани,
Опъван,Опъвана,Опъвано,Опъвани,Опъвания,Опяван,Опявана,Опявано,Опявани,Опявания,
Опиван,Опивана,Опивано,Опивани,Опивания,Упояван,Упоявана,Упоявано,Упоявани,
Упоявания,Повеян,Повеяна,Повеяно,Повеяни,Повеяния,Упование,

ПВД Повод,Повода,Поводи,Поведа,Поведи,По-Вода,

ПВЛ Повеля,Повели,По-Воля,Поваля,Повали,

ПВДН Поведение,Поведен,Поведена,Поведено,Поведени,Поведения,По-Виден,

ПГБН Погубен,Погубена,Погубено,Погубени,Погубения,Пагубен,Пгубна,Пагубно,Пагубни,
Пагубния,

ПГРМ Епиграма,Епиграми,Погром,Погрома,Погреем,Погрееме,

ПЖР Пожар,Пожара,Пожари,По-Жар,Опожаря,Опожари,Пожираю(Изяждам),

ПН Пиано,Пиана,Пеене,Пиене,Пано,Пана,Пане,Пяна,Пън,Пан,Пин,Паун,Пауна,Пауни,
Пиян,Пияна,Пияно,Пияни,Пияния,Опън,Опъна,Опъни,Опна,Опни,Поне,Пойна,Поен,
Пойни,Пойния,Апнея,Упоен,Упоена,Упоено,Упоени,Упоения,

ПНР Панаир,Панаира,Панаири,Панира,Панирай,Панира(Паникьосва се),Пънар(Кладенец),
Панер,Панера,Панери,

ПНТ Понятие,Понятия,Поанта,Панта,Панти,Пинта,Пинти,Пианото,Пианата,Пеенето,Пиенето,
Паното,Паната,Пънът,Панът,Паунът,Пауните,Пияният,Пияната,Пияното,Пяната,
Пияните,Опънат,Опъната,Опънато,Опънати,Опънатия,Опънете,Опънта,Пойният,
Пойната,Пойното,Пойните,Апнеята,Упоеният,Упоената,Упоеното,Упоените,
Пенят(се),Пенете(се),

ПК Покой,Покоя,Покои,Поука,Поуки,Покай,Покая,Покае,Упокой,Упойка,Упойки,Пак,Пък,Пик,
Пика,Пики,Пек,Пека,Опека,Пука,Пукай,Опак,Опако,Пуйка,Пуйки,Пуяк,Пуяка,Пейка,Пейки,
Паяк,Паяка,Пикая,Пикай,Пикае,Ипек(Коприна),

ПКН Покана,Покани,Поканя,Пукане,Пекан,Пекана,Пекани,Пикня,

ПКЛ Пъкъл,Пъкъла,Пукал,Пукало,Пукала,Пукали,Пукалия,Опукал,Опукало,Опукала,Опукали,
Опукалия,Пикал,Пикало,Пикала,Пикали,Пикалия,Опикал,Опикало,Опикала,Опикали,Опикалия,
Пикла,Пикли,Пикльо,Пиколо,Пикола,Покаял,Покаяло,Покаяла,Покаяли,Покаялия,Опекъл,
Опекла,Опекло,Опеклия,

ПКЛН Поколение,Поколения,Поклон,Поклони,Поклоня,Покланя,Покланяй,
Пъклен,Пъклено,Пъклена,Пъклени,

ПКТ Пакет,Пакета,Пакети,Пакт,Пакта,Пекат,Пукат,Опукат,Покоят,Покаят,Покайте,

ПКНК Покойник,Покойника,Пикник,Пикника,

ПРКР Прякор,Прякора,Прякори,Паркур,Прекроя,Прекрои,Прекрой,Прикрия,Прикрие,Прикрий,
Прекара,Прекарай,Прокара,Прокарай,

ПРКЛТ Проклятие,Проклятия,Проклет,Проклета,Проклето,Проклети,Проклетия,
Прекалят,Прекалете,

ПРПК Припек,Припка,Припкай,Пропука,Пропукай,Препика,Препикай,

ПКРТ Покритие,Покрития,Покрит,Покрита,Покрито,Покрити,Покрития,Покрият,Покрийте,
Покорят,Покорете,

ПНКТ Пункт,Пункта,Паниката,

ПКРВ Покров,Покрови,Покрив,Покриви,Покрива,Покривай,Покорява,Покорявай,

ПМ Поема,Поеми,Поема(Приема),Поемай,Поеми,Помия,Помии,Пеем,Пееме,Пием,Пиеме,
Поим,Поиме,По-Име,

ПМК Памук,Памука,По-Мек,По-Мека,По-Меко,По-Меки,Помак,Помака,

ПМН Помен,Помена,Помени,Помня,Помни,Опомня,Опомни,

ПМТ Памет,Паметта,Помета,Помети,Помита,Помитай,Помята,Помятай,Поймут(Хващат),
Поемат,Поемайте,

ПРВДН Провидение,Правдина,Правдини,Привидение,Привидения,Праведен,Праведно,Праведна,
Праведни,Праведния,Преведен,Преведено,Преведена,Преведени,Преведения,Проведен,
Проведено,Проведена,Проведени,Проведения,Приведен,Приведено,Приведена,
Приведени,Приведения,Проводен,Проводено,Проводена,Проводени,Проводения,
Оправдание,Оправдания,Оправдан,Оправдана,Оправдано,Оправдани,Оправдания,

ПРВН Параван,Паравана,Паравани,Правене,Правен,Правна,Правно,Правни,Правния,
Оправен,Оправена,Оправено,Оправени,Оправения,Оправна,Оправно,Оправни,Оправния,
Парвеню,

ПРВНЦ Първенец,Първенеца,Първенци,Управници,Превенция,

ПР Пари,Пара(водна),Прие,Пара(Паричка),Перо,Пера,Пери(Дух),Pierre(Камък),
Пера(Пране),Опора,Опори,Опера,Опери,Пюре,Порой,Порои,Пире(Бълха),Пуру(Жребий),
Парий,Парии,Пора,Пори,Пура,Пури,Пер,Пир,Пор,Поря,Пори,Опаря,Опари,
Power(Сила),Poor(Беден,Бедняк),

ПРР Прерия,Прерии,Априори,Парира,Парирай,

ПРШК Прошка,Прошки,Прашка,Прашки,Порошок(Прахче),

ПРШН Перушина,Перушини,Прашно,Прашен,Прашна,Прашни,Прошение(Молба),Прошения,

ПРШСТВ Пришествие,Пиршество,Пиршества,

ПРБ Прибой(морски),Прибоя,Проба,Проби,Перебой(Прекъсване),Пробия,Пробие,Пробий,Проби,
Поръбя,Поръби,Пребия,Прребие,Пребий,Поробя,Пороби,Прееба(Прецаквам),Прееби,

ПРБН Пробойна,Пробойни,Пробен,Пробна,Пробно,Пробни,Парабени,Поробен,Поробена,
Поробено,Поробени,Поръбени,Поръбен,Поръбена,Поръбено,Преебан(Прецакан),Преебана,
Преебано,Преебани,

ПРБД Пробуда,Пробудя,Пробуди,Пребъда,Пребъде,

ПРБВ Пробив,Пробиви,Пробва,Пробвай,Пребива,Пребивай,Пробива,Пробива,Преобува,
Преобувай,Преебава,Преебавай,Поръбва,Поръбвай,Поробва,Поробва,

ПРБВН Пробване,Поробване,Пребиване,Пробиване,Поръбване,Преебаване(Прецакване),
Пробван,Пробвано,Пробвана,Пробвани,Поробван,Поробвано,Поробвана,Поробвани,
Пребиван,Пребивано,Пребивана,Пребивани,Пробиван,Пробивано,Пробивана,Пробивани,
Поръбван,Поръбвано,Поръбвана,Поръбвани,Преебаван(Прецакван),
Преебавано,Преебавана,Преебавани,

ПРБР Прибор,Прибора,Прибори,Прибира,Прибирай,Прибера,Прибери,Преброй,Преброя,
Преброи,

ПРЗ Проза,Прози,Праз,Праза,През,Приз(Награда),Прозя,Прозей,Прозея,Поразия,Поразии,
Поразя,Порази,

ПРЗВ Призив,Призива,Призиви,Призова,Призови,Призове,Порязава,Поразявай,Порязва,Порязвай,
Прозява,Прозявай,

ПРЗЛ Пързаля,Пързаляй,Призля,

ПРЗВЛ Произвол,Произвола,Призовал,Призовала,Призовало,Призовали,Призовалия,
Произвел,Произвела,Произвело,Произвели,Произвелия,

ПРЗВН Призвание,Прозяване,Призван,Призвана,Призвано,Призвани,Призвания,
Призован,Призована,Призовано,Призовани,Призования,

ПРЗР Призори,Прозира,Прозирай,Прозря,Прозри,Презира,Презирай,Презря,Презрей,

ПРЗРН Прозрение,Прозиране,Презрение,Прозирен,Прозирна,Прозирно,Прозирни,Прозирния,
Презрян,Презряна,Презряно,Презрени,Презрения,Презиран,Презирана,Презирано,
Презирани,Презирания,

ПРЗРЧН Прозрачен,Прозрачна,Прозрачно,Прозрачни,Прозрачния,Призрачен,Призрачна,
Призрачно,Призрачни,Призрачния,

ПРЗТ Паразит,Паразити,Поразят,Поразете,

ПРЗН Празно,Празен,Празна,Празни,Празния,Празня,Празни,Поразен,Поразено,
Поразена,Поразени,Поразения,Опразня,Опразни,Призна,Признай,Призная,Признае,
Порязан,Порязана,Порязано,Порязан,Порязания,Порезна(Рана),

ПРЗНК Празник,Празника,Признак,Признака,Поразник,Поразника,

ПРЗНВ Празнува,Празнувай,Признава,Признавай,

ПРЗНВН Празнуване,Празнуван,Празнувана,Празнувано,Празнувани,
Признаване,Признаван,Признавана,Признавано,Признавани,

ПРЗНВЩ Празнуващ,Празнуваща,Празнуващо,Празнуващи,Празнуващия,
Признаващ,Признаваща,Признаващо,Признаващи,Признаващия,

ПРЗНТ Празнота,Празноти,Признат,Призната,Признато,Признати,Поразеният,Поразената,
Поразеното,Поразените,Празният,Празната,Празното,Празните,

ПРДЛЖ Продължа,Продължи,Предложа,Предложи,

ПРДЛЖН Продължение,Продължения,Предложение,Предложения,Продължен,Продължена,
Продължено,Предложен,Предложена,Предложено,Предложени,

ПРДЛ Предел,Предела,Определя,Определи,

ПРДЛН Определение,Определения,Определяне,Определен,Определена,Определено,
Определени,Пределен(Граничен,Краен),Пределна,Пределно,Пределни,Пределния,

ПРК Парки(Богини на Съдбата в рим.Митология),Порок,Порока,Перука,Перуки,Упрек,Упрека,Пряк,
Пряка,Пряко,Преки,Прекия,Парк,Парка,Перка,Перки,Поръка,Поръки,
Порка(жарг. Пие),Поркай,

ПРКД Прекадя,Прекади,Прокуда,Прокудя,Прокуди,

ПРКН Пръкна,Пръкни,Упрекна,Упрекни,

ПРКСН Прекъсна,Прекъсни,Прокисна,Прокисни,Прекисен,

ПРТСН Притисна,Притисне,Притисни,Притесня,Притесни,

ПРКЗ Приказ(Заповед),Проказа,

ПРНД Принуда,Принудя,Принуди,Принадя,Принади,

ПРНДН Принуден,Принудена,Принудено,Принудени,Принаден,Принадена,Принадено,Принадени,

ПРНСН Пренесен,Пренесена,Пренесено,Пренесени,Преносен,Преносена,Преносено,Преносени,
Преносения,Принесен,Принесена,Принесено,Принесени,Принесения,Преносния,

ПРСТРК Перестройка,Пристройка,Пристройки,Пароструйка,Пароструйки,

ПРКТ Проект,Проекта,Проекти,Порокът,Упрекът,Пряката,Прекият,Преките,Прякото,
Паркът,Перката,Перките,Прокат(Прожекция),Паркет,Паркета,Паркети,

ПРКРТ Прикритие,Прикрития,Прекратя,Прекрати,Прикрият,Прикрийте,Прекроят,Прекройте,
Прекарат,Прекарайте,Прокарат,Прокарайте,

ПРТ Порта(Врата),Порти,Прът,Пръта,Пратя,Прати,Партия,Партии,Приют,Приюта,Приюти,
Приютя,Парти,Упорит,Упорито,Упорита,Упорити,Упорития,Пират,Пирати,Перат,Перете,
Перата(птичи),Пирът,Порът,Порите,Пурите,Апарат,Апарати,Портя(Доноснича),Парите,
Парата,Опират,Опирайте,Опрат,Опрете,Приет,Приета,Прието,Приети,Приетия,
Пирует,Пируета,Пируети,

ПРТВ Аперитив,Аперитива,Аперитиви,Против,Противя,Противи,

ПРТВН Оперативен,Оперативна,Оперативно,Оперативни,Оперативния,
Противен,Противна,Противно,Противни,Противния,Противене,

ПРТВР Притвор(храмов),Притвора,Притвори,Претворя,Претвори,Притворя,Притвори,
Претоваря,Претовари,

ПРТГЛ Претегля,Претегли,Притегля,Притегли,Протягал,Протягала,Протягало,
Протягали,Протягалия,Притегало,

ПРТЛ Портал,Портала,Приятел,Приятеля,Приятели,Пратил,Пратила,Пратило,Пратили,
Пратилия,Портил,Портила,Портило,Портили,Портилия,

ПРТН Протон,Протона,Протони,Приятен,Приятна,Приятно,Приятни,Приятния,Пратен,Пратена,
Пратено,Пратени,Пратения,Притаен,Притаена,Притаено,Притаени,Притаения,Портене,
Апаратен,Апаратна,Апаратно,Апаратни,Апаратния,Притон(Вертеп),Притона,

ПРТЧ Притча,Притчи,Протече,Протича,Претича,Претичай,Притича,Притичай,

ПРХ Епархия,Епархии,Прах,Праха,Прах(за Пране),Опрах,Опраха,Опрях,Опряха,
Пърха,Пърхай,

ПРЦ Пороци,Порицай,Порицая,Порицае,Операция,Операции,Парица,Парици,Перце,Перца,
Перец(Пипер),Порция,Порции,

ПРЦС Процес,Процеса,Процеси,Процесия,Процесии,Прецесия,Прецесии,

ПРЦЛ Прицел,Прицела,Прицели,Парцел,Парцела,Парцели,Парцал,Парцала,Парцали,
Порицал,Порицала,Порицало,Порицали,Порицалия,Прицеля,Прицели,

ПРЦЛН Порцелан,Порцелана,Порцелани,Парцален,Парцалена,Парцалено,Парцалени,
Парцаления,Прицелен,Прицелена,Прицелено,Прицелени,Прицеления,
Прицелна,Прицелно,Прицелни,Прицелния,

ПТК Поток,Потока,Пътека,Пътеки,Питка,Питки,Ипотека,Ипотеки,Петък,Петъка,Опатка,
Опаткай,Патка,Патки,Паток,Патока,Путка(Жаргон),Путки,Аптека,Аптеки,
Патоки(слаба Ракия),Оптика,

ПТКЛ Потекло(Произход),Потекъл(Тече),Потекла,Потекло,Потекли,Потеклия,

ПТКР Аптекар,Аптекаря,Аптекари,Ипотекира,Ипотекирай,

ПТМ Епитимия,Питам,Питаме,Пътьом,Пътем,Питаем,Питаеме,Упътим,Упътиме,

ПТМЦ Потомци,Питомец,Питомеца,Питомци,

ПТН Патина,Паутина(Паяжина),Петно,Петна,Питане,Питания,Питаене,Питейно,
Потайно,Потаен,Потайна,Потайно,Потайни,Потайния,Потен,Потна,Потно,Потни,Потния,
Потене,Пътно,Пътен,Пътна,Пътни,Пътния,Упътен,Упътена,Упътено,Упътени,Упътения,

ПТНТ Патент,Патента,Патенти,Патината,Питането,Питанието,
Петното,Петната,Потенето,Потният,Потната,Потното,Потните,
Пътният,Пътното,Пътната,Пътните,Упътеният,Упътената,Упътената,Упътените,

ПТНСТ Потайност,Потайности,Петнайсет,Петнайсети,Петнайсета,

ПТНТН Патентен,Патентна,Патентно,Патентни,Потентен,Потентна,Потентно,Потентни,

ПТЧ Петаче,Птичи,Птичо,Птича,Птичи,Птичия,Потече,Потича,Потичай,

ПТЧК Птичка,Птички,Пътечка,Пътечки,

ПСТВН Поставяне,Поставен,Поставена,Поставено,Поставени,Постване,Пействане,

ПСТ Пост(Постене),Поста,Постя,Пости,Пост(военен),Паст,Пастта,Паста,Пестя,Пести,Писта,Пасат,
Пасата,Пасати,Пусто,Пуста,Пуст,Пусти,Пустия,Пустее,Пустей,Past(Минало),Paste(Тесто),
Pasta(Макарони),Paste(Лепило),

ПСТЛ Апостол,Апостола,Апостоли,Писател,Писатели,Писателя,Постеля,Постели,Постила,
Постилай,Постла,Постил,Постила,Постило,Постили,Постилия,Посетил,Посетила,Посетило,
Посетили,Посетилия,Пестил(сушени Плодове),Пестил,Пестила,Пестило,Пестили,Пестилия,
Пастел(Боя),Пастела,Пастели,

ПСТЛТ Постулат,Постулата,Постулати,Писателят,Писателите,Постелята,Постелите,
Постилат,Постилайте,Постилият,Постилата,Постилото,Постилите,Посетилият,Посетилите,
Пестилият,Пестилата,Пестилото,Пестилите,

ПСТР Пастир,Пастира,Пастири,Постер,Постера,Постери,Пастор,Пастора,Пастори,
Построй,Построя,Построи,Постарая,Постарае,Постарай,Пасатор,Пасатора,Пасатори,
Пъстро,Пъстър,Пъстра,Пъстри,Пъстрия,Пиастра,Пиастри,

ПСН Песен,Песни,Писание,Писания,Писане,Писано,Писани,Описание,Описания,
Описан,Описана,Описано,Описани,Опасен,Опасна,Опасно,Опасни,Опасния,Опасения,
Писана(Котка),Опасан,Опасано,Опасана,Опасани,Опасания,Пасене,Пусне,Пусне,Пусни,
Пасна,Пасне,Пасни,

ПШК Пушек,Пушека,Опашка,Опашки,Пушка,Пушки,Пишка(Пенис),Пишки,Пъшка,Пъшкай,
Пешка,Пешки,Пешак,Пешака,

ПШКЛ Пашкул,Пашкула,Пашкули,Пъшкал,Пъшкала,Пъшкало,Пъшкали,Пъшкалия,
Пишкал,Пишкала,Пишкало,Пишкали,Пишкалия,

ПШ Пиша,Пише,Пиши,Опиша,Опиши,Пееш,Пееше,Опееш,Опееше,
Паша(за Добитъка),Паши,Паша(Титла),Пашу(Ора Земята),
Пуша,Пуши,Пеша,Пеш,Апаш,Апаша,Апаши,Пиш,Пиеш,Пиеше,Опиеш,Опиеше,

ПШН Пишене,Пушене,Опушен,Опушена,Опушено,Опушени,Опушения,

ПШЛ Пошло,Пошъл,Пошла,Пошли,Пишел,Пишела,Пишело,Пишели,
Пошьол(Тръгнал),Пошли(Тръгнали),Пошляя,Пошляе,Пошляй(се),

ПД Под,Пода,Педя,Педи,Пада,Падай,Опада,Опадай,Подай,Пиде(Баница),Подуя,Подуй,Подуе,

ПДК Под-Око,Упадък,Упадъка,

ПДМ Подиум,Подиума,Подиуми,Подем,Подема,Подемай,Падам,Падаме,
Опадам,Опадаме,Епидемия,Епидемии,Подмия,Подмие,Подмий,

ПДМШ Подемаш,Подемаше,Подмиеш,Подмиеше,Подумаеш(Помислиш),

ПДН Подаяние,Подаяния,Падение,Падения,Падина,Падини,Опадане,Пъдене,Пъден,Пъдено,
Пъдена,Пъдени,Пъдения,Падане,Падни,Падна,

ПДЛ Педал(Велос.),Педала,Педали,Пудел,Пудела,Пудели,Подъл,Подла,Подло,Подли,Подлия,
Падал,Падала,Падало,Падали,Подел,Подела,Подело,Подели,
Подал,Подала,Подало,Подали,Подалия,Опадал,Опадала,Опадало,Опадали,Опадалия,
Подлея,Подлей,Подлее,

ПДЛЖ Подлъжа,Подлъже,Подлежа,Подлежи,Подложа,Подложи,

ПДР Пудра,Пудри,Пудря,Подир,Подире,Подаря,Подари,Педер(Падре),Падре,Подрия,Подрие,

ПДРК Подарък,Подаръка,Подръка,Подарки(Подаръци),

ПЗ Поезия,Поза,Пози,Пазя,Пази,Опазя,Опази,

ПЗЛ Пъзел,Пъзели,Пъзльо,Пъзла,Пазил,Пазила,Пазило,Пазили,Опазил,
Опазила,Опазило,Опазили,

ПЗН Позная,Познай,Познае,Опозная,Опознай,Опознае,Опазен,Опазена,Опазено,Опазени,
Пазен,Пазена,Пазено,Пазени,Пазене,

ПЗР Пазар,Пазари,Пазаря,Позор,Позоря,Позори,Опозоря,Опозори,Пазар(Неделя),
Позьор,Позьори,Позира,Позирай,

ПЗРН Позиране,Пазарене,Пазарен,Пазарна,Пазарно,Пазарни,Пазарния,
Позорен,Позорна,Позорно,Позорни,Позорния,Опозорен,Опозорена,Опозорено,Опозорени,
Опозорения,

ПЛ Пол,Поле,Поля,Опело,Опела,Поло,Пола,Поли,Пила,Пили,Пиля,Пиле,Пуля(Kуршум),
Опал,Пилея,Пилее,Пилей,Паля,Пали,Пол(Под),Полея,Полей,Полее,Плюя,Плюе,Плюй,
Пул,Пула,Пуля(се),Пули(се),Опуля,Опули,Пул(рибешка Люспа),Полу(Наполовина),
Пала(Парцал,Кърпа),Паалъ(Скъпо),

ПЛВ Плява,Плава,Плавай,Плевя,Плеви,Полива,Поливай,Палав,Палава,Палаво,Палави,
Палавия,Палува,Палувай,Плува,Плувай,Полеви,Полева,Полево,Полевия,

ПЛВН Плуване,Плаване,Поливане,Поливен,Поливна,Поливно,Поливни,Поливния,Плавен,
Плавна,Плавно,Плавни,Плавния,Палуване,Плевня,Плевни,Плевене,

ПЛГ Плуг,Плуга,Полог(за Яйца),Полога,Полага,Полагай,Поляга,Полягай,
Полог(Завеса на Легло,Балдахин),

ПЛД Плеяди(Съзвездие),Плеяда,Плеяди,Плод,Плода,Оплодя,Оплоди,

ПЛДР Пледоария,Пледоарии,Пледира,Пледирай,Аплодира,Аплодирай,

ПЛЗ Полза,Ползи,Пълзя,Пълзи,Полазя,Полази,Плаза,Плезя,Плези,

ПЛЖ Плаж,Плажа,Полежа,Полежи,Положа,Положи,

ПЛК Плик,Плика,Палка,Палки,Аплик,Аплика,Полк,Полка,Поляк,Поляка,Полка(Танц),
Плака(Отлагания),Плаки,Плака(Плач),Опилка,Опилки,Пелик(Плитка),Иплик(Конец),

ПЛКН Пеликан,Пеликана,Пеликани,Плакане,Оплакан,Оплакана,Оплакано,Оплакани,Оплакания,

ПЛМ Племе,Палма,Палми,Плам,Пламя(Пламък),Палома(Гълъб),
Палим,Полеем,Пилеем,Пулиме,

ПЛМНН Племенен,Племенна,Племенно,Племенни,Племенния,Пламенен,Пламенна,Пламенно,
Пламенни,Пламенния,

ПЛР Пилар(Стълб,Колона,Подпора),Пилари,Полира,Полирай,Апелира,Апелирай,Полар,

ПЛШ Плаша,Плаши,Уплаша,Уплаши,Палиш,Палеше,Пилиш,Пилеше,Пилееш,Пилееше,
Пулиш,Пулеше,Опулиш,Опулеше,

ПЛШВ Полюшва,Полюшвай,Плюшове,Плешив,Плешива,Плешиво,Плешиви,Плешивия,

ПЛШК Плешка,Плешки,Пилешки,Пилешка,Пилешко,

ПС Опс(Опа,Копиа,рим. Богиня на Изобилието),Апис(древноег.Бог на Плодородието)
Пояс,Пояси,Пояса,Опис,Описа,Описи,Епси(Всичко,Напълно,Изцяло),Пси(Психея-Душа),
Пес(Куче),Писа,Пиеса,Пиеси,Peace(Мир),Пас,Паса,Пасе,Опаса,Песо,Опса(Възглас),

ПСВ Посев,Посева,Посеви,Посява,Посявай,Описва,Описвай,Опасва,Опасвай,Пасва,Пасвай,
Писва,Писвай,Пасува,Пасувай,Псува,Псувай,Пасив,Пасива,Пасиви,Песове,

ПСД Апсида,Апсиди,Посуда,Посуди,Посадя,Посади,

ПСЛ Писал,Писала,Писало,Писали,Писалия,Описал,Описала,Описало,Описали,Описалия,
Пасъл,Пасла,Пасло,Пасли,Паслия,Опасъл,Опасала,Опасало,Опасали,Опасалия,Посял,
Посяла,Посяло,Посяли,Посялия,

ПНС Пенсия,Пенсии,Пенис,Пениса,Пениси,Пенс(Монета),Пенса,Понася,Понасяй,Понеса,
Понеси,Понося,Поноси,

ПНЧ Понеча,Понечи,Панча(Длан),Пънче,Пончо,

ПСК Посока,Посоки,Пясък,Пясъка,Писък,Писъка,Поиска,Поискай,
Писка,Пискай,Писука,Писукай,Опоска,Опоскай,Поиск(Търсене),Пуска,Пускай,

ПСКЛ Пискюл,Пискюла,Пискюли,Поискал,Поискала,Поискало,Поискали,Пискал,Пискала,
Пискало,Пискали,Писукал,Писукала,Писукало,Писукали,Посякъл,Посякла,Посякло,Посекли,
Опоскал,Опоскала,Опоскало,Опоскали,Пускал,Пускала,Пускало,Пускали,

ПСЛН Послание,Послания,Поселение,Поселения,По-Силно,

ПСТТ Постът,Постите,Пастата,Пастите,Пестят,Пестете,Пистата,Пистите,Пасатът,Пасатите,
Пустият,пустата,Пустото,Пустите,Пустият,Пустеят,Пестят,Пестете,

ПЛН Аполон(Бог),План,Плана,Поляна,Поляни,Пелин,Пелина,Плен,Пленя,Плени,Пълен,Пълна,
Пълно,Пълни,Пълния,Пълня,Пълнея,Пълнее,Пълни,Полен,Полени,Пилене,Пилеене,
Опален(Изгорен),Опулен,Опулено,Опулена,Опулени,Опуления,
Plane(Самолет),Пелена,Пелени,Полоний(хим.Елемент),Пилон,Пилона,Пилони,

ПЛНН Планина,Планини,Пълнен,Пълнено,Пълнена,Пълнени,Пленен,Пленено,Пленена,
Пленени,

ПЛНТ Планета,Планети,Планът,Поляната,Поляните,Пленят,Пленете,Пълнят,Пълнете,
Полените,Пълнеят,Пълнейте,

ПЛНТЛ Пълнител,Пълнителя,Пълнители,Пленител,Пленителя,Пленители,

ПЛС Пулс,Пулса,Плюс,Плюса,Полюс,Полюси,Полюса,Плисе,Пляс,Палас,
Palais(Палат),Полоса,Полоси,

ПЛСТ Пласт,Пластта,Плъст,Плъстта,Полюсът,Полюсите,Плюсът,Пулсът,Плисето,Плисета,
Полосата,Полосите,Паласът,

ПЛСВ Плясва,Плясвай,Плесва,Плесвай,Плисва,Плисвай,Пулсов,Пулсова,Пулсово,Пулсови,
Пулсовия,Полюсови,Полюсовия,Плюсови,Плюсовия,

ПЛШВ Полюшва,Полюшвай,Плешив,Плешива,Плешиво,Плешиви,Плешивия,Плюшове,

ПЛСК Плисък,Плисъка,Плясък,Плясъка,Паласка,Паласки,Плиска,Плискай,Пляска,Пляскай,
Оплеска,Оплескай,Плюска,Плюскай,Плосък,Плоска,Плоско,Плоски,Плоския,

ПЛТ Плът,Плътта,Плат,Плата,Плета,Плети,Полет,Полети,Полетя,Полита,Политай,
Платя,Плати,Палат,Палати,Палата,Палто,Палта,Палет,Палети,Плата,Плато,
Плита(Плоча),Плет(Ограда),Оплета,Оплети,Оплитай,Плот,Плота,Полето,Полета,
Полите,

ПЛТН Плутон,Платно,Платна,Плътен,Плътна,Плътно,Плътни,Плътния,Платен,Платена,
Платено,Платени,Платения,Политане,Уплътня,Уплътни,Плетене,Плетен,Плетена,
Плетено,Плетени,Плетения,Политане,

ПЛТК Плитка,Плитки,Плетка,Плетки,Политик,Политика,Политики,Плитък,Плитко,Плитки,
Плиткия,Платка,Платки,Палатка,Палатки,Платика(Риба),Платок(Забрадка),

ПЛХ Полъх,Полъха,Плахо,Плах,Плаха,Плахи,Плахия,Уплаха,Уплах,Плъх,Плъха,
Полях,Поляха,Полеех,Полееха,Пилях,Пиляха,Пилеех,Пилееха,Палех,Палеха,
Плех(Плетене),Плеха,Оплех,Оплеха,

ПСХ Психея(Богиня,Душа,Дихание)Посях,Посяха,Писах,Писаха,Описах,Описаха,
Пасох,Пасоха,Пасях,Пасяха,Опасах,Опасаха,Опасох,Опасоха,

ПЛЦ Палец,Палеца,Палци,Пилци,Полица,Полици,Полиция,Полицай,Полицаи,Плац,Плаца,
Поляци,Полюция(Семеизпразване),Аплици,Пилци,

ПЛЧ Плоча(бетонна),Плоча(грамофонна),Плочи,Плечи(Рамене),Плач,Плаче,Плача,Плачи,
Палач,Палача,Палачи,Пилич(Пиле),Оплача,Оплаче,Получа,Получи,Опълча,Опълчи,

ППЛЧ Паплач,Поплача,Поплаче,

ПЛЧК Поличка,Полички,Плячка,Плячки,Плачка,

ПЧВ Почва(Земя,Пръст),Почва(Почване),Почвай,Почива,Почивай,Поучава,Поучавай,
Печиво,Печива,

ПЧК Печка,Печки,Пачка,Пачки,Пачки(балетни),Почака,Почакай,Почука,Почукай,

ПЧРК Почерк,Почерка,Пачуърк,

ПЧЛ Пчела,Пчели,Печеля,Печели,Печал,

ПЧН Почин,Почина(Отдъхна),Почини,Почина(Умря),Почна,Почне,
Печене,Печен,Печена,Печено,Печени,Печения,Печень(Черен Дроб),Пачиню(Поправя),

ПЧТ Почит,Почитта,Печат,Печата,Печати,Печатай,Почита,Почитай,Почти,Почете,
Печете(Салфетка),Почта(Поща),Поучат,Поучете,Почти,

ПЧТН Почитание,Почитания,Почтен,Почтена,Почтено,Почтени,Почитан,Почитана,Почитано,
Почитани,Почетен,Почетена,Почетено,Почетени,Печатане,Печатан,Печатана,Печатано,Печатани,

ПРВ Пръв,Първи,Първа,Първо,Първия,Правя,Прави,Порив,Порива,Пориви,Проява,Проявя,
Прояви,Права(Линия),Право(учебен Предмет),Права(юридически),Оправия,
Права(морални),Право(изправено),Прав,Права,Прави,Правия,Управа,Оправя,Оправи,

ПРВТ Правота,Привет,Правят,Правете,Оправят,Оправяйте,Първият,Първата,Първото,
Първите,Правият,Правата,Правото,Правите,Проявят,Проявете,Проявата,Проявите,Поровят,
Поровете,Паровият,Паровата,Паровото,Паровите,Перовете,Пировете,Пируват,Пирувайте,
Поровете(Пор,Животно),Управата,

ПРВТЛ Управител,Управителя,Управители,Проявител,Проявителя,Проявители,

ПРД Период,Периода,Периоди,Порода,Породи,Парад,Парада,Паради,Пародия,Пародии,
Поред,Пред,Преди,Поради,Породя,Преда(Предене),Пруд(Езеро),Продай,Предай,Пърдя,Пърди,

ПРДН Предене,Пърдене,Пореден,Поредна,Поредно,Поредни,Поредния,Параден,Парадна,
Парадно,Парадни,Парадния,Пародиен,Пародийна,Пародийно,Пародийни,Пародийния,
Породен,Породена,Породено,Породени,Породения,

ПРВД Правда,Правди,Превод,Преводи,Преведа,Преведи,Приведа,Приведи,Паровод,

ПРГ Праг,Прага,Пирог(Пирожка),Пирога(Лодка),Пироги,

ПРГР Прегря,Прегрее,Проигра,Проиграе,Проиграй,Преиграя,Преиграе,Преиграй,
Прегаря,Прегори,

ПРГВ Прагове,Прагов,Прагова,Прагово,Прагови,Праговия,Пъргав,Пъргава,Пъргаво,
Пъргави,Пъргавия,

ПРГВР Преговор,Преговора,Преговори,Преговаря,Преговаряй,Проговоря,Проговори,
Проговаряй,Приговор(Присъда),

ПРКР Прякор,Прякора,Прякори,Прекара,Прекарай,Прекроя,Прекрои,Паркира,Паркирай,
Прокара,Прокарай,

ПРТКЛ Протокол,Протокола,Протоколи,Протакал,Протакала,Протакало,Протакали,
Протакалия,Протекъл,Протекла,Протекло,Протекли,Протеклия,Претакал,Претакала,
Претакало,Претакали,Претакалия,Претикал,Претикала,Претикало,Претикали,Претикалия,
Портокал,Портокала,Портокали,

ПРЛ Перла,Перли,Април,Паралия(Софра),Перило,Перила,Порил,Прал(изпрал),
Прала,Прали,Pearl(Перла),Parole(Дума),Парола,Пароли,Паралия(Заможен/а,Богат/а),
Опрал,Опрала,Опрало,Опрали,Опралия,Перял,Перяла,Перяло,Перяли,

ПРЛП Прилеп,Прилепа,Прилепи,Прилапа,Прилапай,Прилепя,Прилепи,

ПРЛТ Пролет,Пролетта,Про-Лета,Про-Лято,Перлата,Перлите,Паралията(Софрата),
Паралията(Заможен/а,Богат/а),Паралиите,Перилото,Перилата,Паролите,Прелетя,Прелети,
Пролят,Пролята,Пролято,Проляти,Пролятия,Пролейте,Прелет,Прелета,

ПРЛЧ Приличие,Прилича,Приличай,Пролича,Паралич,Паралича,

ПРЛТН Пролетен,Пролетна,Пролетно,Пролетни,Про-Летене,Прелитане,Пролетян,Пролетяна,
Пролетяно,Пролетяни,Прелетен,Прелетна,Прелетно,Прелетни,
Прелетян,Прелетяна,Прелетяно,Прелетяни,

ПРМ Прием,Приема,Приеми,Приемай,Премия,Премии,Прям,Пряма,Прямо,Прями,Прямия,
Перем,Переме,Опирам,Опираме,Порим,Пориме,Опарим,Опариме,Опрем,Опреме,Прима,
Оперем,Опереме,Упрям(Упорит,Твърдоглав),

ПРМР Пример,Примера,Примери,Премиера (Изкуство),Премиери,Примирие,Примирия,
Примиря,Примири,Преумора,Преуморя,Преумори,Премиер(М.председател),Примря,Примри,

ПРМТР Параметър,Параметъра,Параметри,Периметър,Периметъра,Периметри,
Промоутър(Чуждица),Промотира,Промотирай,

ПРМТН Преметна,Преметни,Премитане,Преметен,Преметена,Преметено,Преметени,Преметения,

ПРН Перун(Бог),Прана,Оперение,Оперения,Пороен,Поройния,Пране,Пирон,Пирона,Пирони,
Парен,Парна,Парни,Парния,Парно,Порно,Пираня,Пирани,Оперен,Оперно,Оперна,Оперни,
Оперния,Перно,Упорен,Упорно,Упорна,Упорни,Упорния,Оперен(Наперен),Оперена,Оперено,Оперени,
Параноя,Паранои,Прион(инфекциозен Агент),Приона,Приони,

ПРС Перси,Персей,Парис,Преса(Машина),Преси,Преса(Вестници,печ.Издания),Просо,
Preis(Цена нем.),Парса,Прося,Проси,Прасе,Опрася,

ПРСК Пръска,Пръски,Пръскай,Апрески,Праска,Праскай,Опраска,Опраскай,Опръска,Опръскай,
Просяк,Просяка,

ПРСН Персона,Персони,Персон,Прясно,Пресен,Прясна,Пресни,Пресния,Просене,
Просена,Просено,Просени,Просения,Прасене,Опресня,Опресни,Порасна,Порасни,Пръсна,
Пръсни,Прасна,Прасни,Проясня,Проясни,Присъни(Сън),Просъня,Просъни,Просна,Просне,
Просни,Пресне(Преснимане),

ПРСЛН Преселение,Преселения,Преселен,Преселена,Преселено,Преселени,Преселения,
Пресилен,Пресилена,Пресилено,Пресилени,Пресиления,

ПРСП Пряспа,Преспи,Проспа,Проспи,Преспа,Преспи,Преуспя,Преуспей,Пресипа,Пресипи,

ПРСПЛ Проспал,Проспала,Проспало,Проспали,Проспалия,Преспал,Преспала,Преспало,
Преспали,Преспалия,Преуспял,Преуспяла,Преуспяло,Преуспели,Преуспелия,
Пресипал,Пресипала,Пресипало,Пресипали,Пресипалия,

ПРСВТ Пресвета,Пресвята,Пресвят,Просвета,Просветя,Просвети,

ПРСЩ Присъщ,Присъща,Присъщо,Присъщи,Просещ,Просеща,Просещо,Просещи,

ПРВЛ Правило,Правила,Правил,Правила,Правили,Правел,Правела,Правело,Правели,
Преваля,Превали,Провал,Провали,Проваля,Проваляй,Превал,Оправил,Оправила,Оправило,Оправили,
Превел,Превела,Превело,Превели,

ПРВРТ Прeврaт,Прeврaта,Прeврaти,Превъртя,Превърти,Превърта,Превъртай,

ПРЖ Пържа,Пържи,Опържа,Опържи,Порежа,Пореже,Порежи,

ПРЖН Пружина,Пружини,Пържене,Пържен,Пържена,Пържено,Пържени,Пържения,Поражение,Поражения,

ПРЖВ Приживе,Преживя,Преживей,Преживея,Преживее,Преживей,Опържва,Опържвай,

ПРХД Проход,Прохода,Преход,Приходи,Приход,Параход,Параходи,Проходя,Проходи,
Переход(Преход),

ПРВЛН Управление,Управления,Правилен,Правилно,Правилна,Правилни,Проваляне,Провален,
Провалено,Провалена,Провалени,Проваляне,Проваляния,

ПРРД Природа,Преродя,Прероди,

ПРРДН Природен,Природна,Природни,Природно,Прероден,Преродено,Преродена,Преродени,

ПРПДН Припадане,Пропадане,Припадна,Припадни,Пропадна,Пропадни,

ПРЛЗ Парализа,Парализи,Прелез,Прелеза,Прелези,Пролазя,Пролази,

ПРЛЖН Приложение,Приложения,Прилежание,Прилежен,Прилежна,Прилежно,Прилежни,
Прилежния,Приложен,Приложно,Приложна,Приложни,Приложния,
Приложено,Приложен,Приложена,Приложено,Приложени,

ПРСТ Просто,Прост,Проста,Прости,Простия,Простя,Простее,Простея,Пръст(Почва),
Пиростия,Пръст(на Ръката и Краката),Пръсти,Перест,Перести(Облаци),Перестия,
Порест,Порести(Материали),Порестия,Опростя,Опрости,Престой,Престоя,Престои,

ПРСТВ Опростява,Опростявай,Престоява,Престоявай,Простива,Простивай,
Пръстов,Пръстови,Пръстовия,

ПРСТР Простор,Простора,Простори,Простря,Простри,Простира,Простирай,
Престоря,Престори,Престара,Престарай,Престарая,Престроя,Престрои,Престрой(се),
Преустроя,Преустрои,Преустрой,

ПРСТЛ Престол,Престола,Простил,Простило,Простила,Простили,
Простеел,Простеело,Простеела,Простеели,

ПРЧ Парче,Прочие,Пръч,Пръча,Преча,Пречи,Порча(Уроки),Опороча,Опорочи,
Опарича,Опаричи,Поръча,Поръчай,Перча,Перчи,

ПРЧН Причина,Причини,Причиня,Порочен,Порочна,Порочно,Порочни,Порочния,
Паричен,Парична,Парично,Парични,Паричния,Поръчан,Поръчана,Поръчано,Поръчани,
Поръчания,Опорочен,Опорочена,Опорочено,Опорочени,Опорочения,Перачна,Перчене,
Проучен,Проучена,Проучено,Проучени,Проучения,

ПРЧВН Проучване,Проучван,Проучвана,Проучвано,Проучвани,Проучвания,Прочуване,
Опорочаван,Опорочавана,Опорочавано,Опорочавани,Опорочавания,Поръчване,Поръчван,
Поръчвана,Поръчвано,Поръчвани,Поръчвания,Прочуване,

ПРЧСТ Прочистя,Прочисти,Пречистя,Пречисти,Пречист,Пречиста,Пречисто,Пречистия,
Причестя,Причести,Причастие(глаголна Форма),Причастия,При-Чест,При-Чист,
Причастие(свето Тайнство),

ПРЧСТН Прочистен,Прочистена,Прочистено,Прочистени,Прочистения,Пречистен,Пречистена,
Пречистено,Пречистения,Причастен,Причастна,Причастно,Причастни,Причастния,
Причестен,Причестена,Причестено,Причестени,Причестения,

ПРЧСТВН Прочистване,Пречистване,Прочистван,Прочиствана,Прочиствано,Прочиствани,
Прочиствания,Пречистван,Пречиствана,Пречиствано,Пречиствани,Пречиствания,
Причестяван,Причестявана,Причестявано,Причестявани,Причестявания,

ПРНЧ Пиринч(Ориз),Пиринч(Месинг,Бронз),

ПРВЛЧН Привличане,Преувеличение,Привлечен,Привлечена,Привлечено,Привлечени,
Привлечения,Провлачен,Провлачена,провлачено,Провлачения,

ПРЧК Паричка,Парички,Поръчка,Поръчки,Пръчка,Пръчки,Пречка,Пречки,
Причака,Причакай,

ПРЧТ Прочит,Прочита,Прочитай,Прочитай,Прочете,Прочета,Прочут,Прочута,Прочуто,
Прочути,Прочуят,Прочуйте,Пречат,Пречете,Опорочат,Опорочете,

ПП Епопея,Пипе(Мозък),Пъп,Пъпа,Поп,Попа,Попе,Пипа,Пипай,Попея,Попей,

ППВ Попива,Попивай,Опипва,Опипвай,

ПВЦ Певец,Певеца,Певци,Певица,Певици,Певеце(Дограма),Пиявица,Пиявици,

ППЛ Пепел,Пипало,Пипала,Опипал,Опипала,Опипало,Опипали,Apple(Ябълка),Пипал,Пипали,
Попилея,Попилей,Populi(Народ),People(Народ),

ППР Попара,По-Пара,Пипер,Попаря,Paper(Хартия),

ПТ Пития(Пророчица,Оракул),Пет,Пети,Петия,Поет,Поета,Поети,Пиета,Питая,Питай,Упътя,
Упъти,Път,Пътя,Пита(Погача),Пита(пчелна),Пета(анатомичен,Крак),Пети,Патя,Пати,Пота,
Пот,Потта,Япет,Питие,Пият,Пийте,Опият,Опийте,Пъти,Опит,Опити,Опита,Опитай,Пито(Пъп),
Йьоптю(Целуна),Яптъ(Направи,Свърши,Измайстори,Произведе,Сътвори),

ПТТ Апетит,Апетита,Апетити,Питията(Пророчицата,Оракулът),Питиите,Епитет,Епитета,
Епитети,Опитът,Опитите,Опитат,Опитайте,Питат,Питайте,Поетът,Поетите,Питаят,Пътят,
Петият,Петата,Петото,Петите,Питието,Питиета,Путают(Бъркат,Объркват),

ПТЛ Петел,Петела,Петле,Петли,Питал,Питала,Питало,Питали,Питалия,Питаел,Питаела,
Питаело,Питаели,Питаелия,Патил,Патила,Патило,Патили,Патилия,Упътил,Упътила,
Упътило,Упътили,Упътилия,Потил,Потила,Потило,Потили,Потилия,Потял,Потяла,Потяло,
Петле(на Oръжиe),Патла(Пукни),Петля(Примка),

ПТР Юпитер,Потир(обредна Чаша за причастие),Птеро(Крило),Pietra(Камък),
Петри(лабор.Чашка),Петра,Потури,Потеря,Потери,Потеря(Загуба),Потеряю(Губя),

ПТРЛ Петрол,Петрола,Потерял(Загубил,Изгубил се),

ПТРН Патрон(стрелкови),Патрона,Патрони,Патрон(на Организация,или уч.Заведение),Патрон(Шеф),
Патрон(на Брава),Потерян(Загубен),Петорен,Петорна,Петорно,Петорни,Петорния,

ПТРБН Потребен,Потребна,Потребно,Потребни,Употребен,Употребена,
Употребено,Употребени,

ПТРС Потърся,Потърси,Потресе,

ПТРСН Потърсен,Потърсена,Потърсено,Потърсени,Потърсения,Потресен,Потресена,
Потресено,Потресени,Потресения,

ПЦ Опция,Опции,Пиаца,Пиаци,Пица,Пици,

ПНЦ Панацея,Панацеи,Опинци(Цървули),Паница,Паници,Пияница,Пияници,

ПТЦ Птица,Птици,Патица,Патици,Патоци,Потоци,Петиция,Петиции,Петица,Петици,

ПХ Пух,Пуха,Пях,Пяха,Пеех,Пееха,Пих,Пиха,Пиех,Пиеха,Опях,Опяха,Пъха,Пъхай,

ПХТ Пухът,Пяхте,Пеехте,Пихте,Пиехте,Опяхте,Пъхат,Пъхайте,Похот,Похотта,
Пахают(Орат),

ПЩ Поща,Пощи,Пещ,Пеща,Пещи,Пеещ,Пееща,Пеещо,Пеещи,Пиещ,Пиеща,Пиещо,Пиещи,
Пищя,Пищи,Пощя,Пощи,Пуща,Пущай,

ПШТ Пишат,Пишете,Опишат,Опишете,Пушат,Пушете,Опушат,Опушете,
Пошта,Пошти,Пешт,Пешта,Пешти,Пеешт,Пеешта,Пеешто,Пеешти,
Пиешт,Пиешта,Пиешто,Пиешти,Пиштя,Пишти,

ПЛШТ Площ,Площи,Площа,Плащ(Наметало),Плещя(говоря Глупости),Плещи,Плещи(Рамене),
Плющя,Плющи,Палещ,Палеща,Палещо,Палещи,Палещия,Плюещ,Плюеща,Плюещо,Плюещи,Плюещия,
Плащай,Плаща(Плащане),Пилеещ,Пилееща,Пилеещо,Пилеещи,Пилеещия,
Плашат,Плашете,Плашите,Уплашат,Уплашите,Плюшът,

ПЛЩ Площ,Площи,Площа,Плащ(Наметало),Плещя(говоря Глупости),Плещи,Плещи(Рамене),
Плющя,Плющи,Палещ,Палеща,Палещо,Палещи,Палещия,Плюещ,Плюеща,Плюещо,Плюещи,Плюещия,
Плащай,Плаща(Плащане),Пилеещ,Пилееща,Пилеещо,Пилеещи,Пилеещия,

**************************************************************
Fatima,анализи,предсказания,mariya,пророчества,прогнози,гадател,fenomen,оракул,sofiya
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#4422
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това Което Съм
Administrator
Мнения: 9297
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
Отг: 2. Третото Пророчество.Еднаквите Думи - Р 6 години, 9 месеци Карма: 25  
Еднаквите Думи/Понятия - Р

Еднаквите по Скрита Същност Думи/Понятия според Канона за еднаквите Съгласни.
---

„...В Началото бе Словото..."
Словото е Началото.Началото е Слово.

Природата на Думите. Думите на Природата.
Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Архитектоника на Буквите.Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите.Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта.Речта на Архитектурата.

Името на Думата.Думата на Името.

Свещеният Мъртъв Тюркско-Тракийски Български Език.
ПраРеч и ПраЕзик.

Българотракийска Кабала
Търсачът на Думи
---

Всички Думи/Понятия които имат едни същи Съгласни Звуци и Букви,подредени в една и съща Последователност,имат една и съща взаимосвързана,взаимозаменяема и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
Всички Думи/Понятия с едни и същи Съгласни Звуци и Букви принадлежат към едно Семейство.
По-важни са Звуците,а после Буквите с които са изписани Звуците.
---

Списък на еднаквите по Скрита Същност Думи/Понятия
-------------------------------------------------------
Р Ра(егип.Бог),Рай,Ре(Нота),Рея,Рая,Рой,Роя,Ера,Ери,Ара,Ор,Уур(Посока),
Ар(Висш,Божествен),Руйя(Сън),Ор(Светлина),Иерей(духовен Сан в Православието),
Ар(Единица за земна Площ),Oro(Злато),Йер(Земя,Място),Air(Въздух),Аръ(Пчела),
Ara(високо Място за Жертвоприношения),Ray(Лъч),Рия,Рие,Ора(Изоравам),Оре,
Аръ(Чист,Пречистен,Невинен,Безгрешен),Аар(Тежко,Тежест),Ааръ(Болка),
Ра(юд.Зло),Рей(яп.Дух,Душа),Рай(пал.Мнение),

РБ Риба,Риби,Араб,Араби,Урба(Дрехи),Роба(Дреха),Роб,Роби,Раб,Раби,
Раби(Равин),Ереб(Мрак),Ръб,Ръба,Урби,Йоруба(Племе),Араба(Кола,Каруца),
Риби(Зодия),

РБВ Ръбове,Робува,Робувай,

РБТ Орбита,Орбити,Работа,Arbeit(Работа),Работи,Работя,Робът,Робите,Рабът,Рабите,
Рибата,Рибите,Робот,Робота,Роботи,Ребята(Момчета),

РВ Ров(Дупка,Трап),Рова,Рев,Рева,Реви,Урва,Урви,Ровя,Рови,Орева,Ореви,Ревю,

РВН Равно,Равен,Равна,Равни,Равния,Уровен,Уровена,Раван,Равана,
Ревен,Ревена,Реване(Сладкиш),Реване(Плачене),

РВНН Равнина,Равнини,Уравнение,Уравнения,Равнинна,

РЖ Ръж,Режа,Режи,Оръжие,Оръжия,Риж,Рижа,Рижо,Рижи,Руж,Ружа(Цвете),

РЖД Ражда,Раждай,Ръжда,

РЖМ Режим,Режима,Режими,Режем,Орежем,Рожаем(Раждаме),Pужьём(c Oръжие),

РЖН Режене,Ръжен(за Огнище),Ръжена,Ръжени,Ръжен(от Ръж),Ръжено,Ръжения,
Оръжеен,Оръжейна,Оръжейно,Оръжейни,Оръжейния,

РЗБ Резба,Резби,Разбия,Разбие,Разбий,Раз-Бия,

РЗБР Резбар,Резбари,Розобер,Разбира,Разбирай,Разбра,Разбера,Разбери,Разбор,

РЗГР Рюзгяр(Вятър),Разгаря,Разгори,Разигра,Разиграе,Разиграй,

РЗПТ Разпети,Раз-Пети,Разпятие,Разпятия,Раз-Петия,Разпит,Разпити,Разпита,Разпитай,

РЗЧТ Разчет,Разчета,Разчете,Разчита,Разчитай,Разчуят,Разчуйте,

РКЛ Оракул,Оракула,Оракули,Рекъл,Рекла,Рекло,Рекли,Реклия,Ракла,Ракли,Рокля,Рокли,

РМ Рамо,Рима,Рими,Рама,Реми,Роми,Ромеи,Ром,Армия,Армии,Arm(Оръжие),Арамеи,

РМК Рамка,Рамки,Ремък,Ремъка,

РМН Ромон,Ромони,Ромоня,Раменна,Раменно,Раменни,Раменния,Рамена,Орман(Гора),

РС Раса,Раси,Роса,Орис(Съдба),Ирис(на Око),Ирис(Цвете),Рус,Руси,Русия,Рис(Животно),
Рис(Ориз),Расо(свещеническо),Реси,Ерес,Ереси,Арес,Арса(Терен),Рейс,Рейса,
Реис(Капитан,Предводител),Раас(Глава),

Raise(Вдигам,Построявам,Издигам,Възбуждам,Будя,Оглеждам,Развъждам,
Съживявам,Възкресявам,Повдигам,Повишавам,Събирам,Набирам,Слагам Мая,Втасвам,
Отменям,Премахвам,Надавам,Запявам,Разчесвам,Извличам,Добивам,Съзирам,
Изсветлявам,Фалшифицирам,Установявам Радиовръзка,Вдигам Шум,Беснея,Наказвам,
Ядосвам някого,Пия,Събирам достатъчно Пари,
Повишение,Увеличение,Повишаване,Увеличаване,Повдигане,Издигане,
Получавам Пари,Получавам Заем,Получавам ценна Вещ)

Тази Дума Raise на Инглиш е натоварена с толкова много,и при това противоречиви Значения,особено като Глаголи,че няма Начин да няма Объркване и Двуслислици при Употребата и.
Аз изредих само 34 от Значенията и като Глагол,а има и още.

Като се види от кое Семейство е,се разбира защо точно тази Дума се пробва да се използва за какво ли не.


РСН Арсен,Ръсене,Ръсен,Ръсена,Ръсено,Ръсени,Ръсения,Росен,Росна,Росно,Росни,Росния,

РСЛ Расул(Пророк),Расъл,Расла,Расло,Расли,Раслия,Рас-Ель,

РСТ Ръст,Раста,Расте,Расата,Расите,Росата,Расото,Ористта,Русият,Русото,Русата,
Русите,Ерестта,Арсата,Рейсът,Юрист,Юриста,Юристи,Ярост,Яростта,Арест,Ареста,

РСТН Растение,Растения,Яростен,Яростна,Яростно,Яростни,Яростния,

РСВ Рисува,Рисувай,Оросява,Оросявай,Расов,Расова,Расово,Расови,Расовия,

РСВТ Рассвет(Разсъмване,Зазоряване),Рисуват,Рисувайте,Расовият,Расовата,Расовото,
Расовите,Расовият,Оросяват,Оросявайте,

РТ Раттауи(егип.Богиня,Жена на Монту)Аорта,Аорти,Рота,Роти,Юрта,Юрти,Рот(Уста),
Рита,Ритай,Ратай,Ратаи,Рата(Дърво),Рата(Арго,Рагу),Rat(Плъх),Рата(Вноска за погасяване на Дълг),
Рату(Образец,Пример за Подражание,Глава,Оглавяващ),Рату(Идеален Промеждутък от Време),
Раят,Раат(Рахат,Покой,Почивка,Спокойствие,Успокоение,Отдих,Комфорт,Удобство),
Роят(Рой),Роете(се),Роят(се),Рият,Риете,Орат,Орете,Раята,Раите,

РТЛ Ритуал,Ритуала,Ритуали,Ритла,Ритли (на Каруца),Ритал,Ритала,Ритало,
Ритали,Риталия,

РТМ Ритъм,Ритъма,Ритми,Ортум(Маркуч),Ритам,Ритаме,Ортам(Обкръжение,Околност),

РТН Ретина,Рутина,Рутинно,Ритане,Ритан,Ритана,Ритано,Ритани,Ритания,

РД Ред,Ordu(Ред),Орда,Орди,Род,Рода,Редя,Реди,Родя,Роди,Родее,Радее,Уредя,Уреди,
Road(Път,Улица,Шосе),Уреди(спортни,технически,и т.н.),Оръдие,Оръдия,Руда,Руди,
Урод,Уроди,Рейд,Родео,Радио,Радиа,Радий(хим.Елемент),Редее,
Word(Дума,Слово,Обещание,Заповед,Команда,Вест,Известие,Парола,Девиз,Светото Писание),Ридая,Ридае,Ридай,

РДЦ Редица,Редици,Радиация,

РДР Paдар,Paдара,Paдари,Ордер,Ордера,Ордери,Рудар,Рударя,Рудари,

РДВ Редове,Радвай,Радва,Редува,Редувай,Редови,Редовия,Оредява,Оредявай,

РДТ Родят,Родете,Родът,Родата,Редът,Редеят,Редейте,Уродът,Уродите,Рудата,Рудите,
Оръдието,Оръдията,Редят,Редете,Уредят,Уредете,Уредът,Уредите,Радиото,Радиата,Радият,
Родеото,Ерудит,Ерудита,Ерудити,Ордата,Ордите,Редут,Редута,Редути,

РДТЛ Родител,Родителя,Родители,Радетел,Радетеля,Радетели,

РЧ Реч,Рече,Раче(Рак),Ручей,Ручея,Ручеи,Раче,Руча(Яде),Ручай,Оруч(Пост),

РЧН Речено,Ръчно,Ръчен,Ръчна,Ръчни,Уречен,Уречена,Уречено,Уречени,
Речен,Речно,Речна,Речния,

РЧНК Речник,Речника,Ръчник,Ръчника,

РЧЛ Ручило(на Гайда),Ручила,Рачел(Сладко),

РЧНЦ Речници,Ръчници,

РЧЦ Речица,Речици,Ръчица,Ръчици,

РБН Рубин,Рубина,Рубини,Робиня,Робини,Рибен,Рибено,Рибена,Рибна,Рибни,Рибния,
Рябина(Офика),Урбан-(Урбанизация),

РБР Ребро,Ребра,Рибар,Рибаря,Рибари,Робер,Оребря,Оребри,

РГ Rege(Крал),Рог,Рога,Оргия,Оргии,Ругая,Ругае,Ругай,Реге,Рагу,

РГЛ Регалия,Регалии,Ръгал,Ръгала,Ръгало,Ръгали,Ръгалия,
Ругал,Ругала,Ругало,Ругали,Ругалия,

РГТ Рогът,Рогата,Рогите,Рогатия,Рогато,Рогати,Регата,Регати,Оргиите,Ругаят,Ругайте,
Ръгат,Ръгайте,Регето,Рагуто,Аргат(Ратай),Аргати,

РГН Ураган,Урагана,Урагани,Ерген,Ергена,Ергени,Орган(анатомичен),
Орган(муз.Инструмент),Органи,Органи(държавни,на Реда),
Руган,Ругана,Ругано,Ругани,Ругания,Ругане,Ругаене,Ръгане,Ръган,Ръгана,Ръгано,Ръгани,
Ръгания,Ероген,Ерогенна,Ерогенно,Ерогенни,Ерогенния,Риган(Билка),Уригна,Уригне,
Юрган,Юргана,Юргани,

РГНЛН Оригинален,Оригинална,Оригинално,Оригинални,Оригиналния,
Регионален,Регионална,Регионално,Регионални,Регионалния,

РГВН Ръгване,Уригване,

РДН Родина,Роден,Родена,Родено,Родени,Родения,Орден,Ордени,Радон,Радиан,Радиана,
Радиани,Руден,Рудна,Рудно,Рудни,Рудния,Оръдеен,Оръдейни,Оръдейния,Редене,Ридаене,
Родеене,Йордан(Река),Йордан(Име),Редно,

РЗ Роза,Рози,Риза,Ризи,Razi(Тайна),Арзу(Искане),Раз,Ориз,Ориза,Резе,
Розе(Вино),Ерозия,Ерозии,Раазъ(Съгласен,Съгласна),Ураза(Байрям),Ораз(Петел),

РЗВ Розов,Розова,Розови,Розовия,Разов,Разова,Разово,Разови,Разовия,Развой,Развоя,
Развий,Развие,Развий,Орязва,Орязвай,Оризов,Оризова,Оризово,Оризовия,Розовея,Розовее,
Розовей,Развея,Развее,Развей,

РЗД Резеда,Разяде,Раздуя,Раздуе,Раздуй,

РЗЛ Резил,Резила,Орезиля,Орезили,Рязал,Рязала,Рязало,Рязали,Рязалия,
Орязал,Орязала,Орязало,Орязали,Орязалия,

РЗЛВ Разлив,Разлива,Разливи,Разливай,Резлив,Резлива,Резливо,Резливи,Резливия,

РЗЛК Разлика,Разлики,Разлъка(Раздяла),Разлъки,

РЗЛЧ Различие,Различия,Разлъча,Разлъчи,

РЗЛЧН Различен,Различна,Различно,Различни,Различния,Разлъчен(Разделен),Разлъчена,
Разлъчено,Разлъчени,Разлъчения,

РЗМ Разум,Разума,Резюме,Размия,Размие,Размий,

РЗН Резен,Резени,Рязане,Рязан,Рязана,Рязано,Рязани,Резня(Клане),
Орязан,Орязана,Орязано,Орязани,Оризен(от Ориз),Оризена,Оризено,Оризени,Оризения,
Резене(Подправка,Билка),

РЗПВ Разпъва,Разпва,Разпъвай,Разпява,Разпявай,Разпива,Разпивай,

РЗТ Розета,Розети,Розата,Ризата,Оризът,Ризото,

РЗТВР Разтвор,Разтвора,Разтвори,Разтворя,Разтваря,Разтваряй,Разтоваря,Разтовари,
Раз-Творя,

РЗТВРН Разтворен,Разтворена,Разтворени,Разтворения,Разтоварен,Разтоварена,
Разтоварено,Разтоварени,Разтоварения,Разтваряне,Раз-Творение,

РЗВТ Развитие,Развит,Развита,Развито,Развити,Развят,Развято,Развята,
Развяти,Орязват,Орязвайте,Розовеят,Розовейте,

РЗРВ Резерв,Резерва,Резерви,Разорява,Разорявай,Разрив,Разрива,Разриви,
Разровя,Разрови,Разравя,Разравяй,

РЗРВР Резервоар,Резервоара,Резервоари,Резервира,Резервирай,

РЗПС Разписа,Разпаса,Разпасай,

РЗВВЩ Развиващ,Развиващо,Развиваща,Развиващи,Развяващ,Развяващо,
Развяваща,Развяващи,

РЗХД Разход,Разходи,Разходя(Разходка),Разходи,

РЛ Ярило/а(слав.Бог на Слънцето),Орел,Орела,Орли,Роял,Рояла,Рояли,Royal(Кралски),Реалия,Реалии,
Рул(Кормило),Руля,Рало,Рала,Руло,Рула,Рали,Реле,Рила,Роля,Роли,Ареал,Ареала,
Ареали,Ареола,Ареоли,

РЛТ Ролята,Ролите,Реалити,

РЛН Реален,Реално,Реална,Реални,Реалния,Орален,Орално,Орална,Орални,Оралния,

РЛСТ Реалист,Реалиста,Реалисти,Роялист,Роялиста,Роялисти,

РН Руна,Руни,Руна(Тайна),Руно,Орион,Ирония,Руина,Руини,Рана,Рани,Оран,Орна,Оране,
Роня,Рони,Руен(Проливен),Руйна,Руйно,Руйни,Руйния,Урна,Урни,Урина,
Арония(Храст),Айрян,Айряна,Рано,Ранна,Ранни,Ранния,Реене(Летене),Руяян(Сънят ти),

РНГ Ранг,Ранга,Ринг,Ринга,Ring(Пръстен),

РНД Ренде,Рунд,Рунда,Ранд,

РНМ Реноме,Раним,Ранима,Ранимо,Раними,Ранимия,

РНТ Ориент,Ориента,Руната,Руните,Урната,Урните,Раната,Раните,Рента,Ренти,Оранта,
Ронят,Ронете,Орната,Иронията,Руйното,Руйните,Руйният,Руините,Урината,

РНТР Ориентир,Ориентира,Ориентири,Ориентирай,Рентиер,Рентиера,Рентиери,

РК Ръка,Река,Реки,Арка,Арки,Рак(Животно),Рака,Урок,Уроки(Урочасване),Урока,Рок,
Ракия,Ракии,Арак,Ярко(Блестящо),Ярък,Ярки,Яркия,Ярка(Кокошка),Рояк,Рояка,Рейки,
Орки(Косатки),Рок(Скала),Рак (Зодия),Йюрек(Корем),Река(какво ште Река,Изричам),
Айрак(мон.Напитка от конско Мляко),

РЦ Ръце,Уроци,Раци,Рацио,Рояци,

РЦН Рацон(Желание),Рацион,Рицин,Рицина,

РКК Ръкойка,Ръкойки,Ракийка,Ракийки,

РКВ Ръкав,Ръкава,Ръкави,Ръкува,Ръкувай,Руква,Руквай,Реква,Реквай(Казвай),Ракове,
Роковое(Съдбовно,Фатално),Арков,Аркова,Арково,Аркови,Арковия,

РКН Аркан)Карти Таро),Аркана,Аркани,Рекна(Река,Реча,Кажа),Рекне,Рукна,Рукне,
Ракиен,Ракиена,Ракиено,Ракиени,Ракиения,Ор-Кан(Божествена Кръв),Аркан(сплетена Връв),

РКТ Реката,Реките,Арката,Арките,Ръката,Рекат,Ракета,Ракети,Рекет,Рекета,

РКТР Ректор,Ректора,Ректори,Рeактор,Рeактора,Реактори,Еректира,Еректирай,
Pекетира,Pекетирай,Рекетьор,Рекетьора,Рекетьори,Рекрутира,Рекрутирай,

РП Ряпа,Репи,Репей(Плевел),Репея,Репеи,Europe(Европа),Арап,Арапи,
Арпа(Ечемик),Рипа,Рипай,Рап,РЕП,Рупия,Рупии,

РПР Рапира (Вид Сабя),Рапири,Рупор,Рупора,Рупори,Репер,Репера,Репери,
Рапър,Рапъра,Рапъри,Рапира(Рап),Рапирай,

РПРТ Рапорт,Рапорта,Рапорти,Аеропорт,Аеропорта,Рапирата,Рапирите,Рапират,Рапирайте,
Рупорът,Рупорите,Реперът,Реперите,Рапърът,Рапърите,

РХ Рух(Дух,Душа),Руха,Орех,Ореха,Орехи,Реех,Рееха,Орях,Оряха,Рояха,Райх,
Рух(мит.Птица),

РХТ Рухът(Духът,Душата),Рахат(Спокойствие,Покой,Почивка,Отдих,Уют),
Орехът,Орехите,Райхът,

РХВ Архив,Архива,Архиви,Орехов,Орехова,Орехово,Орехови,Ореховия,Рехав,Рехава,
Рехаво,Рехави,Рехавия,Рухва,Рухвай,

РШ Реша,Реши,Реша(Сресвам),Реше,Руша,Руши,Ореш,Ореше,Рееш,Рееше,

РШВ Решава,Решавай,Рошав,Рошава,Рошаво,Рошави,Рошавия,

РШВТ Решават,Решавайте,Рушвет,Рушвета,Рушвети,

РШН Решение,Решения,Решено,Решен,Решена,Решени,Аршин,Аршина,Рушене,

РЗРШН Разрешение,Разрешения,Разрушение,Разрушения,Разрешен,Разрешена,Разрешено,
Разрешени,Разрушен,Разрушена,Разрушено,Разрушени,

РШТ Решето,Решета,Решете(Сресване),Решат,Решете(Решение),Решат,Рушете,Рушат,

РШХ Реших,Решиха,Руших,Рушиха,Роших,Рошиха,

*********************************************************
Fatima,анализи,предсказания,mariya,пророчества,прогнози,гадател,fenomen,оракул,sofiya
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
#4423
Faatima (Потребител)
Аз Съм Това Което Съм
Administrator
Мнения: 9297
graph
Изключен Вижте профила на потребителя
Пол: Жена Място: В Сърцата ви,в Ума ви и в Душите ви. Рожденна дата: 0007-07-07
Отг: 2. Третото Пророчество.Еднаквите Думи - С 6 години, 9 месеци Карма: 25  
Еднаквите Думи/Понятия - С

Еднаквите по Скрита Същност Думи/Понятия според Канона за еднаквите Съгласни.
---

„...В Началото бе Словото..."
Словото е Началото.Началото е Слово.

Природата на Думите. Думите на Природата.
Думите разказват сами за себе си.
Буквалните Думи в буквален Смисъл.
Буквалният Смисъл на Думите.

Архитектоника на Буквите.Буквите на Архитектониката.
Архитектура на Думите.Думите на Архитектурата.
Архитектура на Речта.Речта на Архитектурата.

Името на Думата.Думата на Името.
Името на Името.Думата на Думата.

Свещеният Мъртъв Тюркско-Тракийски Български Език.
ПраРеч и ПраЕзик.

Българотракийска Кабала
Търсачът на Думи
---

Всички Думи/Понятия които имат едни същи Съгласни Звуци и Букви,подредени в една и съща Последователност,имат една и съща взаимосвързана,взаимозаменяема и взаимно тълкуваща се Скрита Същност.
Всички Думи/Понятия с едни и същи Съгласни Звуци и Букви принадлежат към едно Семейство.
По-важни са Звуците,а после Буквите с които са изписани Звуците.
---

Списък на еднаквите по Скрита Същност Думи/Понятия
-------------------------------------------------------
С Еос (Богиня Зора),Айса(Богиня,една от Мойрите),Иса,Исая(Исус),Си(Нота),
Аси(висши Богове Олицетворение на Доброто),Су(Вода),Су(Добър,Добро),Ясо(Лечение),Сой(Порода),Саа(Жив),
Саа(Издой),Сой(Обели),Сая(Кошара),Сайъ(Брой),Ос,Оси,Соя,Сияя,Сияе,Сияй,
Сея,Сей,Осея,Осей,Осее,Оса,Оси,Есе,Ис(Чувство,Усет,Усещане),Сия(Черно),

СС Исус,Сес(Глас),Сос,Соса,Сус (Млък,Замълчи),

ССКН Съскан(Мълчаливец),Съскане,

ССТР Сестра,Сестри,Състаря,Състари,

СБДН Сбъдна,Сбъдне,Сбъдни,Събуден,Събудена,Събудено,Събудени,Събудения,С-Будене,

СБР Сбор,Сбора,Събори,Събера,Събери,Събирай,Сбира,Сбирай,Събаря,Събаряй,Събори(Събаряне),

СБРН Събрание,Събрания,Сбиране,Събиране,Събран,Събрана,Събрано,Събрани,
Събаряне,Съборен,Съборена,Съборени,Съборени,Съборния,С-Борене,

СБРЖН Съображение,Съображения,Сбережения(Спестявания),

СБРК Сбирка,Сбирки,Сбърка,Сбъркай,

СВ Свое,Свой,Своя,Свои,Усвоя,Усвои,Сив,Сиво,Сива,Сиви,Сивия,Сова,Сови,Сивее,Сивея,
Сивей,Сев(Обичай),Свия,Свие,Свий,Съва(Мазилка),Съва(Мажи),

СЗ Сьоз (Дума),Саз(муз.Инструмент),Сиз(Вие,Вий),Сизе(във Вас,на Вас),Съюз,Съюза,
Съюзи,Съюзя,Съюзи(се),Йьосюз(Сираче),

СЗД Създай,Съзидай,Сьозде(На Думи),

СЗН Осезание,Осезания,Сезон,Сезона,Сезони,Сезонно,Сезонна,Сезонни,Сезонния,
Осъзна,Осъзная,Осъзнае,Осъзнай,Сезен(Чувстващ,Чувстваща),Сизин(Ваше),

СЗНН Съзнание,Съзнания,Осъзнано,Сезонен,Сезонна,Сезонно,Сезонни,

СЗДТЛ Създател,Създателя,Създатели,Съзидател,Съзидателя,Съзидатели,Съзидат-Ел,

СКП Скъп,Скъпо,Скъпа,Скъпи,Скъпя,Оскъпя,Оскъпи,Скапя,Скапа,

СКПН Скъпене,Оскъпен,Оскъпено,Оскъпена,Оскъпени,Скапан,Скапано,Скапана,Скапани,

СКЛП Асклепий(древногр. Бог Лечител),Скалп,Скалпа,Скалъпя,Скалъпи,С-Калъп,

СГ Сега,Сага,

СГР Сгурия,Сгурии,Сигара(Цигара),

СРГТ Сурогат,Сурогата,Сурогати,С-Рогатия,

СКР Искра,Искри,Искря,Скоро,Скара,Скари,Скрий,Скрия,Скрие,Sacro(Свещен),
Ускоря,Ускори,Сакар(Бяло Петно на Челото на Животно),Секира,Секири,Скроя,Скрой,
Скрои,Аскер(Войник),Аскери,Аскерия(Армия),Скиор,Скиора,Скиори,
Ескуайър,Square(Квадрат),Оскар,Оскари,Сакура(Вишна),

Score(Резултат,Точки,Сметка,Рязка,Белег,Черта,Линия,Двадесет,Множество,ГолямБрой,
много Пъти,много Често,муз.Партитура,Бележа Точки,Печеля,Имам Успех,Водя Сметка,
Правя Резки,Драскам,Зачерквам,Зачертавам,Набавям си Наркотик,Свалям,Прелъстявам,Трупам Бройки),

СКРН Искрено,Искрен,Искрена,Искрени,Скроено,Скроен,Скроена,Скроени,Скрин,Скрина,
Screen(Екран),С-Коран,С-Корен,С-Корени,Ускорение,Ускорения,Ускорен,Ускорено,
Ускорена,Ускорени,Скаран,Скарана,Скарано,Скарани,

СКРВН Съкровено,Съкровен,Съкровена,Съкровени,С-Кръв-на,
Скриване,Скриван,Скривана,Скривано,Скривани,

СКРТ Секрет,Секрети,Secret(Тайна),Скрит,Скрита,Скрито,Скрити,
Скрият,Скрийте,Скарат,Скарайте,Ускорят,Ускорете,Скроят,Скройте,
Секрети(Секреция на Жлезите),Сократ,Съкратя,Съкрати,
Security(Сигурност,Безопасност,Спокойствие,Увереност,Доверие,
Защита,Охрана,Гаранция,Залог,ценни Книжа,Гарант,Поръчител),

СКРВЩ Съкровище,Съкровища,С-Кървища,

СМТ Самота,Смут,Смутя,Смути,Смет,Сметта,Самут(умопобъркан),Семит,Семити,
Саммит(Конференция)Смята,Смятай,Смотай,Смотая,Смотае,
Осмият,Осмото,Осмата,Осмите,Семето,
Смеят,Смеете,Смейте,Усамотя,Усамоти,Самият,Самото,Самата,Самите,

СМТР Симетрия,Асиметрия,С-Материя,С-Матер,

СМТК Сметка,Сметки,Самотек,

СМТН Сметана,Сметани,Смутен,Смутена,Смутено,Смутени,Смутения,Смутна,Смутно,Смутни,
Смутния,Смотан,Смотана,Смотано,Смотани,Смотания,Самотен,Самотна,Самотно,Самотни,
Самотния,Смътен,Смътна,Смътно,Смътни,Смътния,Усамотение,Усамотен,Усамотена,
Усамотено,Усамотени,Усамотения,

СМР Самарий(хим.Елемент),Самар,Самара,Самари,Усмиря,Усмири,Смиря,Смири,С-Мир,

СМРН Смирна(Растение),Смирение,Смирен,Смирена,Смирено,Смирени,Смирения,Осмирен,
Осмирена,Осмирено,Осмирени,Осмирения,Самарян,

СМРДН Самороден,Самородна,Самородно,Самородни,Осмърдян,Осмърдяна,
Осмърдяно,Осмърдяни,

СМРТ Смърт,Смъртта,Smart(Умен),Усмъртя,Усмърти,Самарът,Самарите,Самурът,Самурите,
Смерть,Самураят,Самураите,Смирят,Смирете,Усмирят,Усмирете,С-Мирта,

СМЛЦ Симулация,Симулации,Асимилация,Асимилации,

СМЛР Симулира,Симулирай,Асимилира,Асимилирай,

СМЛРН Симулиране,Симулиран,Симулирана,Симулирано,Симулирани,Симулирания,
Асимилиране,Асимилиран,Асимилирана,Асимилирано,Асимилирани,Асимилирания,

СР Серия,Серии,Сяра,Саръ(Жълто),Sera(Вечер),Сера,Сери,Саар(Глух),
Сър,Сюрия,Сура,Сури,Сура(Форма),Съър(Тайна,Секрет,Мистерия,Потайност),Съра(Ред),
Сор(Питай),Асър(Рогозка),Серое(Сиво),Сър(Бивол),Суур(Рогът на Исрафил),
Сар(Завий,Обвий,Пакетирай),Сору(Въпрос),

СРБ Сърби(Народ),Сърбя,Сърба,Сърбай,АсорбеВид Напитка),

СРТ Сурат(Лице),Сърат(Мост),Серията,Сериите,Сярата,Сюрията,Сюриите,Сурата,Сурите,

СРЗ Срез,Среза,Сряза,Сразу(Веднага),

СРЗН Сериозен,Сериозна,Сериозно,Сериозни,Сериозния,Сразен,Сразена,Сразено,Сразени,
Сразения,С-Рязане,Срязан,Срязана,Срязано,Срязани,Срязания,

СРН Сирена(морска,звукова),Сирени,Сирене,Сирена,Сране(Жаргон),Сорун(Проблем),
Серен,Сярно,Сярна,Сярни,Сярния,Осран,Осрана,осрано,Осрани,Осрания,

СРЛ Сериал,Сериали,Серял,Серяли,Срал,Срали,Осрал,Осрали,

СРВ Суров,Сурово,Сурова,Сурови,Суровия,Сурва,Срив,Срива,Сривай,

СРП Сърп,Сърпа,Сироп,Сиропа,Сиропи,

СРВР Сървър,Сървъри,Сервира,Сервирай,

СРВН Сравня,Сравни,Сриване,

СТРВ Остров,Острова,Острови,Струва,Струвай,Стерва(Курва),Строява,Строявай,
Устройва,Устройвай,

СТРД Астероид,Астероиди,Естрада,Естради,Стероид,Стероиди,Страда,Страдай,Сатириада,
Стюард,Стюарда,Стюарди,

СТРДН Страдание,Страдания,Естраден,Естрадна,Естрадно,Естрадни,

СТРМ Устрем,Устрема,Устремя,Устреми,Стреме,Строим,Строиме,Устроим,Устроиме,
Стараем,Стараеме,Стираем(Перем),

СТРМН Стремена,Устремен,Устремена,Устремено,Устремени,Устремения,Стръмен,Стръмна,
Стръмно,Стръмни,Стръмния,

СРД Среда,Среди,Сряда,Сряди,Сред,С-Ред,Усърдие,Усърдия,Сърдя,Сърди,

СРДН Средина(Вътрешност),Средини,Усърден,Усърдна,Усърдно,Усърдни,Усърдния,Среден,
Средна,Средно,Средни,Средния,Сърдене,Усредня,Усредни,

СРК Срок,Срока,Сирак,Сирака,Сироко(Вятър),Сорок(40),

СРМ Сарма,Сарми,Срам,Срама,Сърма(за везане),

СРЦ Сърце,Сърца,С-Ръце,

СРЧЦ Сърчице,Сърчица,С-Ръчица,С-Ръчици,

СРЧ Сираче,Срича,Сричай,

СВД Свод,Свода,С-Вода,Севда(Любов),Сведа,Сведи,Свидя,Свиди,

СВДН Сведение,Сведения,Сведен,Сведена,Сведено,Сведени,
Свиден,Свидна,Свидно,Свидни,Свидния,С-Видение,С-Видения,

СВЖДН Свиждане,Свиждания,С-Виждане,Свеждане,Свеждан,Свеждана,Свеждано,
Свеждани,Свеждания,

СВРК Свирка,Свирки,Свирука,Свирукай,Освирка,Освиркай,Сврака,Свраки,Сверка,Сверки,
Сварка,Сварки,

СВН Свиня,Свине,Свини,Освиня,Освини,С-Вина,С-Вино,С-Война,
Усвоен,Усвоена,Усвоено,Усвоени,Усвоение,Усвоения,Саван,Савана,Савани,
Савана(троп.Равнина),

СВВН Усвояване,Усвоявания,Свиване,Свивания,

СВСТ Съвест,С-Веста,Съвестта,Съвести,Свасти(Благосъстояние),Свестя,Свести,Свистя,
Свисти,Освестя,Освести,

СВСТВ Свойство,Свойства,Свестява,Свестявай,Освестява,Освестявай,

СВСТН Съвестно,Съвестен,Съвестна,Съвестни,Съвестния,Свястно,Свестен,Свястна,
Свестни,Свестния,

СВРШН Съвършено,Съвършена,Съвършен,Съвършени,Свършено,Свършен,Свършена,Свършени,

СВЩН Свещено,Свещен,Свещена,Свещени,Освещение,Освещения,Съвещание,Съвещания,

СВР Север,Севера,Сверя,Свери,Свиря,Свири,Свира,Свирай,Сваря,Свари,Севар,
Север(Обича),Суеверие,Суеверия,

СВРН Северен,Северно,Северна,Северни,Северния,Суеверен,Суеверно,Суеверна,Суеверни,
Суеверния,Сверен,Сверено,Сверена,Сверени,Сверения,Свирене,
Сварен,Сварено,Сварена,Сварени,Сварения,Свиране,Сврян,Свряно,Свряна,Свряни,Свряния,
Суверен,Суверена,Суверени,

СВРВН Сваряване,Сверяване,

СВТ Саваот(Бог),Свет(Светлина),Свят(Светът),Свят(Светец),Светия,Светии,Свято,Свята,
Светя,Свети,Осветя,Освети,Свита,Свит,Свито,Свити,Свития,Съвет,
Съвета,Съвети,Усвоят,Усвоите,Усвоят,Свият,Свийте,Сивият,Сивата,Сивото,Сивите,Сивият,
Сивеят,Сивейте,

СВТВ Светове,Сватове,Светва,Светвай,Съветва,Съветвай,Светува,Светувай,

СВТК Свитък,Свитъка,Святка,Святкай,Свитки(Искри),

СВТН Светиня,Светини,Светене,Светена(Вода),Осветен,Осветена,Осветено,Осветени,
Осветения,Светна,Светни,С-Ватан(С Родината),

СВТЦ Светец,Светеца,Светци,Светица,Светици,Свитъци,

СБ Себа(Савската Царица),Сабаа(Зора,Утро),Саба(древно Царство),Сабеи(Народност)Сабя,Саби,Саиб(Собственик,Собственичка,Владетел,Владетелка),Соба(Печка),
Събуя,Събуе,Събуй,Сбия,Сбие,Сбий,Сабо(Модел Обувки),Саба,Себе(си),

СБЛЗН Съблазън,Съблазня,Съблазни,С-Близане,

СБТ Събота,Съботи,Събитие,Събития,Сабат(Шабат),Сбият,Сбийте,Събуят,Събуйте,
Събут,Събута,Събуто,Събути,Събутия,

СБЖДН Събуждане,Събуждания,С-Убеждение,С-Обаждане,С-Убождане,С-Обиждане,

СДМ Седем,Седми,Седмия,Содом,Содомия,Седма,Седмо,Съдим,Осъдим,
Садим,Седим,Сядам,Сядаме,

СД Исида(ег. Богиня),Съд,Суд(Съдилище),Съд(кръвоносен),Съд(плавателен),Съд(домакински),
Сод(Тайна),Sade(Просто,Простота,Чисто,Естествено,)Сейд(култов Камък),Асад(Лъв),
Съдя,Съди,Съдия,Съдии,Осъдя,Осъди,Седя,Седи,Сядай,Садя,Сади,Сад(Парк),
Сода,Соди,Саде(Само),Сеид(Потомък на Пророка Мoхамед),Сеиди,

СДБ Съдба,Съдби,Сдобия,Сдобие,Сдобий,Усадьба(Чифлик,Имение),

СДН Съдене,Съден,Съдена,Съдено,Съдени,Съдения,Осъден,Осъдена,Осъдени,Осъдения,
Седене,Седна,Седни,Судно(плават.Съд),Сидение(Седалка),

СЗДН Съзидание,Създание,Създания,Създан,Създана,Създано,Създани,

СЖД Сажда,Сажди,Осъжда,Осъждай,

СЖДН Съждение,Съждения,Осъждане,Осъждан,осъждана,Осъждано,Осъждани,Осъждания,

СДНК Съдник,Съдника,Седянка,Седенки,Съдинка,Съдинки,

СДТ Саадет(Добрина,Добро),Съдът(Съдилище),Съдът(домакински),Съдът(плавателен),
Съдията,Съдиите,Садят(Засаждане),Садете,Съдят,Съдете,Осъдят,Осъдете,Седят,Седете,

СДР Седер(юд.Порядък,Ред),Съдера,Съдери,Съдира,Съдирай,Сайдер(Напитка),

СДРЖ Съдържа,Съдържай,Сдържа,Сдържай,

СДРЖН Съдържание,Съдържания,Сдържан,Сдържана,Сдържано,Сдържани,Сдържания,

СДЛК Сделка,Сделки,Седалка,Седалки,

СК Осика(Дърво),Осики,Сок,Сока,Иск,Иска,Искай,Сака,Сакай,Ска,Ски,Сиике(Оцет),
Сук(Пазар),Сьок(Развържи),

СКБ Скоба,Скоби,Скубя,Скуби,

СКН Сукно,Сукна,Искане,Сукане,Искан,Искана,Искано,Искани,Искания,Усукан,Усукана,
Усукано,Усукани,Усукания,Секна,Секне,

СКСН Саксан(Сврака),Сексен(80),Скъсан,Скъсана,Скъсано,Скъсани,Скъсания,Скосен,
Скосена,Скосено,Скосени,Скосения,

СКТ Скот(Добитък),Скут,Скута,Сакат,Саката,Сакато,Сакати,Скат(Риба),Скат(планински),
Искат,Искате,Искайте,Сокът,Осакатя,Осакати,Скаут,Скаута,Скаути,
Секта,Секти,Съктъ(Стисна),

СКЧ Секач,Секача,Секачи,С-Коч,С-Куче,Скоч(Уиски),Скача,Скачай,
Скучая,Скучае,Скучай,Скеч,Скеча,

СКЧН Скачане,Скучаене,Скучно,Скучен,Скучна,Скучни,Скачен,Скачена,Скачено,Скачени,

СМ Осем,Осми,Осма,Осмия,Съм,Семь(Седем),Семе,Сема(Знак),Исим(Име),Ъсъм(Роднини),
Семаа(рит.Танц),Сома,Сума,Суми,Сам,Сама,Само,Сами,Сом,Сумо,Сам(Отрова),
Осмей,Осмея,Осмя,Смей,Смея,Семе(Замаян),Саами(северен Народ),Семаа(Небе),

СМБВ Самообявя,Самообяви,Самоубива,Самоубивай,

СМЛ Смола,Смоли,Смел,Смело,Смела,Смели,Съумял,Съумяла,Съумяло,Съумели,Осмеля,
Осмял,Осмяло,Осмяла,Осмели,Смила,Смилай,Смеля,Смял,Смяла,Смяло,

СМЛТ Самолет,Самолета,Самолети,Смелият,Смелата,Смелото,Смелите,Смелият,Осмелят,
Осмелите,Смелят,Смелят,Смилат,Смилайте,Съумелият,Съумялата,
Съумялото,Съумялите,Съумелият,Смолата,Смолите,

СМВЛ Символ,Символа,Символи,Самовила,Самовили,Самоволие,Самоволия,
Осмивал,Осмивала,Осмивало,Осмивали,

СМВЛН Символон,Символона,Символони,Самоволен,Самоволния,Самоволно,Самоволна,
Самоволни,

СМН Семена,Семенна,Семенни,Семенния,Смяна,Смени,Осмян,Осмяна,Осмяно,Осмени,Осмения,
Съмна,Осъмна,Съмне,Осъмне,Усъмня,Усъмни,Семеен,Семейна,Семейно,Семейни,Семейния,
Осеменя,Осемени,

СМК Самка,Самки,Семка,Семки,Смок,Смока,Самоук,Самоука,Самоуко,Самоуки,Самоукия,
Сумка(Чанта),

СМНН Съмнение,Съмнения,Осеменен,Осеменено,Осеменена,Осеменени,

СМРЧ Смърч,Смърча,Смърчай,Смерч(Торнадо),Смрача,Смрачи,

СН Сина(Богиня на Луната),Сияние,Сияния,Осени,Осеня,Сеене,Осеян,
Осеяна,Осеяно,Осеяни,Осеяния,Син(Дете м.п.),Сен(Ти),Синьо,Син(Цвят),Сини(Софра),Осанна,Сена(Армия),
Синя,Сини,Сан(Чин),Сунна(Традиция),Сън,Съня,Сънно,Сънна,Сънни,Сънния,Sun(Слънце),
Сана(на Теб),Синее,Синея,Синей,Ясен,Ясно,Ясна,Ясни,Ясния,Есен,Есенен,Есенна,Есенно,
Есенни,Есенния,Ясен(Дърво),Сайън(Уважаеми),Асана(Йога Поза),Асани,Есен,Есени,Сено,Сена,
Синай,Сьон(Угасни),Союн(Съблечи се),Соян(Белещия/та,Събличащия/та,Обиращия/та),
Cинъ-а(юд.Ненавист),Сне,Иисан(Човек),

СНВ Синева,Синове,Осиновя,Осинови,Основа(Темели),Основи,Основа(Основаване),Основи,
Снове,Снови,Сънува,Сънувай,Основа(хим.Съединение),Основи,

СНВН Основание,Основания,Основен,Основна,Основно,Основни,Синовен,Синовна,Синовно,
Синовни,Осиновен,Осиновена,осиновено,Осиновени,

СНВНК Сановник,Сановника,Съновник,Съновника,

СНДК Сандък,Сандъка,Синдик,Синдика,

СНДКТ Сандъкът,Синдикат,Синдиката,Синдикати,

СНДЦ Сандъщи,Синдици,

СНТ Синът,Синият,Синята,Синьото,Сините,Сънят,Сенат,Сенати,Сюнет,Осенят,Осенете,

СЛ Сила,Сили,Сол,Соли,Соля,Осоля,Осоли,Слой,Слоя,Слей,Слея,Слее,Усилия,Усиля,Усили,
Осел(Магаре),Сель(Порой),Сол(Ляв,Лява,Ляво),Сал,Сало(Сланина),Село,Села,
Ъсла(Поливай),Sol(Слънце),Soul(Душа),Ясла,Ясли,Саола(Вид Антилопа),
Сеул(Столица),Салъ(Вторник),Сьойле(Кажи),Сьойле(Пей,Изпей),
Саа-ол(Бъди жив и здрав),Села(Скала),Съъла(Брули,Обрули),Сииль(Магия,Вълшебство),
Асла(Никога,по никакъв Начин,в никакъв Случай),Салла(Люлей,Разлюлей),
Силяя(Оръжие),

СЛД Следа,Следи,Слюда,Солдо,

СЛДН Следене,Следен,Следена,Следено,Следени,Следения,Солиден,Солидна,Солидно,
Солидни,Солидния,

СЛДЧК Следичка,Следички,Сладичък,Сладичка,Сладичко,Сладички,Сладичкия,

СЛЖ Сложа,Сложи,Слежу(Следя),Слъжа,Слъже,Служа,Служи,Услужа,Услужи,

СЛЖН Сложно,Сложен,Сложна,Сложни,Сложния,Сложена,Сложено,Сложени,Сложения,
(Тело)Сложение,Усложня,Усложни,Слежение(Следене),С-Лъжене,

СЛЦ Силица,Силици,Селце,Селца,Салца,

СЛВН Славяни,Славен,Славна,Славно,Славни,Славния,Словени,Условно,Условен,
Условна,Условни,Условния,Славейно,

СЛТ Силата,Силите,Солта,Солите,Солят,Солете,Усилията,Усилят,Усилете,Силует,Силуета,
Силуети,Ослите,Слоят,Слято,Слейте,Слеят,Салата,Салати,Осолят,Осолете,
Салют,Салюта,Салюти,

СЛМ Салим(Вечерница,Венера),Слама,Салам,Салами,Салама,Саалам(Здрав,Здрава),Селям(Мир),
Иcлям,Иcляма,Силом,Сломя,Сломи,Сильме(Не изтривай),Сьойлеме(Не казвай),Ъслама(Не поливай),
Съълама(Не брули),Сълама(Брулене),

СЛМН Сламен,Сламена,Сламено,Сламени,Сламения,Сломен,Сломена,Сломено,
Сломени,Сломения,Соломон,Сломано(Счупено),

СЛН Слон,Слона,Силно,Силни,Силен,Силна,Силния,Селена(Луна),Селения(небесни),Селен,
Солен,Солено,Солена,Солени,Соления,Осолено,Осолени,Осолена,Осоления,
Усилен,Усилено,Усилена,Усилени,Усиления,Усилни,Усилна,Усилно,Усилния,Слана,Слани,
Слоен(на Слоеве),Слойна,Слойно,Слойни,Слойния,Слияние(Сливане),

СЛНЧ Слънчо,Слонче,Слюнча,Слюнчи,

СЛП Сляп,Сляпа,Сляпо,Слепи,Слепия,Слепя(Залепване),Слепи,Слип,Слипа,Sleep(Сън),

СЛПВ Слипове,Ослепява,Ослепявай,Слепва,Слепвай,

СС Сос,Сес(Глас),Сус(Замълчи),Сесия,Сесии,

СТ Сет(ег. Бог),Сито,Сита,Уста,Усти,Усет,Усета,Сайт,Сайта,Усетя,Усети,Устои,
Устоя,Устой,Стоя,Стой,Стои,Сто,Сит(нахранен),Сита,Сито,Сити,Сития,Устие(на Река),
Устия,Аист(Щъркел),Стая,Стаи,Суета,Суети,Суетя(се),Set(Поставям,Фиксирам),
Ястие,Ястия,Сюита,Сюити,Аста(Болен,Болни),Сют(Мляко),Исте(Искай,Поискай),

СТВ Сетиво,Сетива,Става(анатом.),Стави,Става,Ставай,Остава,Оставай,Оставяй,
Устав,Устава,Устави,Устоява,Устоявай,

СТВК Ставка,Ставки,Оставка,Оставки,Ставайки,Устоявайки,

СТГ Стига,Стигай,Стяга,Стягай,

СТГН Стигане,Стигна,Стигни,Стягане,Стяган,Стягана,Стягано,Стягани,Стягания,
Стегна,Стегни,

СТК Стока,Стоки,Стек(Пакет),Стека,Стек(Пържола),Стик,Стика,Ястък(Възглавница),
Стойка,Стойки,Истек(Искане),

СТКН Истукан(Идол),Истукана,Истукани,Стакан(Чаша),С-Тъкане),

СТЧК Стачка,Стачки,Стычка(Стълкновение,Конфликт),С-Точка,С-Утечка,
С-Тачка(С Дъска,Дъски),

СТТ Статуя,Статуи,Стоят,Стойте,State (Състояние,Статус,Държава),Сетят,Сетете,
Усетят,Усетете,Устоят,Устоите,Естет,Естети,Стоят,Стойте,
Стоте,Ситото,Устата,Устите,Устат,Устато,Устати,

СТТК Естетика,Статика,

СТД Студ,Студа,Стадо,Стада,Студио,Студиа,Стадий,Стадии,Стыд(Срам),Истеди(Поиска),

СТДН Стаден,Стадна,Стадно,Стадни,Стадния,Студен,Студена,Студено,Студени,Студения,
Студиен,Студийна,Студийно,Студийни,Студийния,

СТДНТ Студент,Студента,Студенти,Студенеят,Студенейте,Студеният,Студената,
Студеното,Студените,Студийният,Студийните,

СТП Стоп,Стопа,Стопя,Стопи,Степ,Степи,Стъпя,Стъпи,

СКЛ Скала,Скали,Скала(измервателна),Сакал(Брада),Сокол,Сокола,Соколи,
Сукал,Сукала,Сукало,Сукали,Сукалия,Скула,Скули,Скеле,
Скуул(Лодка),School(Занятия),Усукал,Усукала,Усукало,Усукали,Усукалия,
Искал,Искала,Искало,Искали,Искалия,Сякъл,Сякла,Сякло,Сякли,Сяклия,
Сакла(Крий,Скрий),Саклъ(Скрито,Тайно),Сокул(Пъхни се,Притисни се),

СКЛТ Скелет,Скелета,Скелети,Скалата,Скалите,Съклет(Нетърпение),Скулата,Скулите,
Скелето,

СКРП Скрап,Скърпя,Скърпи,

СКРПН Скорпион(Животно),Скорпиона,Скорпиони,Скърпен,Скърпена,Скърпено,Скърпени,
Скърпения,Скрепен,Скрепена,Скрепено,Скрепени,Скрепения,Скорпион(Зодия),

СКРПЛ Скрупули,Скрепил,Скрепила,Скрепило,Скрепили,Скрепилия,

СЛВ Слово,Слова,Славей,Славея,Славеи,Слава,Славя,Слави,Условие,Условия,Сливай,
Слива,Сливи,Салвия,Се-ла-ви(Това е Животът),Салава(Животното на ег. Бог Сет),
Силов,Силова,Силово,Силови,Силовия,Усилва,Усилвай,

СЛГ Слуга,Слуги,Услуга,Услуги,Слъга(Излъга),Слага,Слагай,Слог,

СЛГН Слагане,С-Лъгане,Слоган,Слогана,Слогани,Слугиня,Слугини,Слаган,Слагана,
Слагано,Слагани,Слагания,

СЛЗ Сълза,Сълзи,Слуз,Силоз,Силози,Слиза,Слизай,Сляза,Слезе,

СЛХ Слух(Сетиво),Слуха,Слух(Слухове,Клюки),Усилих,Усилиха,Слях,Сляха,Слеех,Слееха,
Солих,Солиха,Осолих,Осолиха,Силях(Оръжие),

СЛЧН Случаен,Случайна,Случайно,Случайни,Случайния,С-Лъчение,С-Лечение,

СНК Сянка,Сенки,Синка,Осанка,Осанки,Синек(Муха),Синко,

СП Супа,Супи,Сопа,Сопи,Спя,Спи,Успа,Успи,Успя,Успея,Успее,Успи,Сипя,Сипе,
Сипей,Сипея,Есап(Смятане,Сметка),

СПЛ Спал,Спала,Спало,Спали,Спалия,Спял,Спяла,Спяло,Спяли,Успял,Успяла,Успяло,Успели,
Успелия,Сипал,Сипала,Сипало,Сипали,Сипалия,Сопло,Сопола,Сополи,
Сепеле(Сипвай,Разпръсквай),Споил,Споила,Споило,Споили,Споилия,

СПН Успение,Спане,Спина(Гръб),Сапун,Сапуна,Сапуни,Споен,Споено,Споена,Споени,
Споения,Сипане,Сипан,Сипано,Сипана,Сипани,Сипания,Осипан,Осипана,
Осипано,Осипани,Осипания,

СПНК Спънка,Спънки,Спанак,Спанака,

СПМН Спомен,Спомена,Спомени,Спомня,Спомни,Спомина(се,Умря),

СПР Спор,Споря,Спори,Спори(на Растения),Сапьор,Сапьора,Сапьори,Оспоря,Оспори,
Спира,Спирай,Спря,Спра,Спри,Спирай,Супер,Спрей,Спрея,Сюпюр(Мети,Измети,Помети),
Сепаре,

СПРГ Съпруг,Съпруга,Съпруги,Спряга,Спрягай,Сюпюрге(Метла),

СПРН Аспирин,Аспирина,С-Прана,Спиране,Спрян,Спряна,Спряно,Спрени,Спрения,
Спорене,Спорен,Спорна,Спорно,Спорни,Спорния,

СПК С-Покой,Успокоя,Успокои,Успокой,Спука,Спукай,Споко(Жаргон),

СПКН Спокойно,Спокоен,Спокойна,Спокойни,Успокоение,Успокоен,Успокоена,Успокоено,
Успокоени,Спукан,Спукана,Спукано,Спукани,

СПКЛ Спекула,С-Пъкъла,Спукал,Спукала,Спукало,Спукали,Спукалия,Спекъл,Спекла,Спекло,
Спекли,Спеклия,

СПКТ Аспект,Аспекта,Аспекти,Спукат,Спукайте,Спекат,

СПРЛ Спирала,Спирали,Спрял,Спряла,Спряло,Спрели,Спирал(Спиране),Спирало,Спирали,
Спорил,Спорила,Спорило,Спорили,Оспорил,Оспорила,Оспорило,Оспорили,

СПРТ Спирт,Спирта,Spirit(Дух),Спорт,Спорта,Спорът,Спорят,Спорете,Спират,Спирайте,
Сапьорът,Сапьорите,Спрат,Спрете,Оспорят,Оспорете,Спората,Спорите,

СПРТСТ Спиритист,Спиритиста,Спиритисти,Спортист,Спортиста,Спортисти,Сепаратист,
Сепаратиста,Сепаратисти,

СПСБ Способ,Способа,Способи,Спасибо(Благодаря),

СПСК Списък,Списъка,Спусък,Спусъка,Спуска,Спускай,С-Писък,С-Пясък,

СПСН Спасение,Спасен,Спасена,Спасено,Спасени,Списание,Списания,С-Писане,

СПХ Успех,Успехи,Успях,Успяха,Спах,Спаха,Спях,Спяха,Сипах,Сипаха,Сипех,Сипеха,
Споих,Споиха,Ауспух,Ауспуха,

СПШН Успешно,Успешен,Успешна,Успешни,Успешния,Спешно,Спешен,Спешна,Спешни,Спешния,

СТЛ Стил,Stella(Звезда),Стол,Стола,Сталь(Стомана),Стило,Стеля(Постилам),
Стоял,Стояло,Стояла,Стояли,Устоял,Устояла,Устояло,Устояли,

СТЛТ Столетие,Столетия,Сателит,Сателита,Сателити,Столът,Стилът,Стилото,Стоялият,
Стоялата,Стоялото,Стоялите,Устоялият,Устоялата,Устоялото,Устоялите,Устоялият,
Стелата,Стелите,Стелете,Стелят,

СТН Истина,Истини,Устна(анатом),Устни,Устен,Устна,Устно,Устни,Устния,Стена,Стени,
Stone(Камък),Стан(Бивак,Лагер),Стан (Място,Страна),Стон,Остен,Остена,Остени,Остани,Сетне,
Остана,Стани,Стана,Сатен,Сатена,Сутиен,Сутиена,Сутиени,Астения,Стайна,Стайно,Стайни,
Стайния,Стена(издаване на Стонове),Стене,Стаен,Стаена,Стаено,Стаени,Стаения,Стоене,
Суетен,Суетна,Суетно,Суетни,Суетния,Стенния,Усетен,Усетена,Усетено,Усетени,Усетения,
Сетен (Последен),Сетна,Сетно,Сетни,Сетния,Астана(Столица),Астаане(Болница),
Сутана(папска Дреха),Сутани,

СТНЛ Сатаниел(Шатана),Станиол,Станиола,Станиоли,Стенел,Стенела,Стенело,Стенели,
Станал,Станала,Станало,Станали,Станалия,Останал,Останала,Останало,
Останали,Останалия,

СТНСТ Стойност,Стойността,Стойности,Сатанист,Сатаниста,Сатанисти,

СТР Астрей(Бог на звездното Небе),Старо,Стар,Стара,Стари,Стария,История,Истории,
Стерео,Истерия,Истерии,Star(Звезда),Астра(Звезда),Астра(Цвете),Сатир,Сатира,
Сатър,Сатъра,Сатъри,Стрия,Стрий,Стрии,Струя,Струи,Острие,Острия,Остър,Остро,
Остра,Остри,Остря,Острия,Ситра(Страна),Сутра,Ситар(муз.Инструмент),Устроя,Устрои,
Устрой,Строй(политически),Строй(маршов),Строя,Строи,Старее,Старея,Старей,
Стираю(Пера),Сторя,Стори,Старая,Старае,Старай,Остарея,Остарее,Остарей,Астар(Хастар),
Сетре(Вид Дреха),

СТРН Сатурн,Струна,Струни,Струнния,Строене,Строение,Строения,Устроен,Устроена,
Устроено,Устроени,Устроения,Струен,Струйна,Струйно,Струйни,Струйния,Струене,Строен,
Строено,Строена,Строени,Строения,Страна,Страни,Сторона(Страна),Страня,Старание,
Стараене,Странна,Странно,Странни,Странния,Строен,Стройно,Стройна,Стройни,Стройния,
Острене,Острена,Острено,Острен,Острени,Острения,Сторено,Сторения,Сутерен,Сутерена,
Сутерени,

СТРНН Струнен,Струнна,Струнно,Струнния,Странен,Странна,Странно,Странни,Странния,
Старинен,Старинна,Старинно,Старинния,

СТРНЦ Страница,Страници,Странница,Странници,Стронций(хим.Елемент),

СТРЦ Старец,Стареца,Старци,Старица,Старици,Острец,Острица,

СТРТЛН Строителен,Строителна,Строително,Строителни,Строителния,Старателен,
Старателна,Старателно,Старателни,Старателния,Стирателний(Перящ,Прах за Пране),

СТРГ Струг,Струга,Строг,Строго,Строга,Строги,Остърга,Остъргай,

СТРК Строка(Ред,Абзац),Стройка(Строеж),Истерика,Истерик,Историк,Историка,
Сатирик,Сатирика,Струейки,Строейки),

СТРЧСК Исторически,Историческа,Историческо,Исторически,Историческия,Старчески,
Старческо,Старческа,Старчески,Старческия,

СТРЛ Стрела,Стрели,Стреля,Стреляй,Старал,Старала,Старало,Старали,Стараел,Стараела,
Стралаело,Стараели,Стареел,Стареела,Стареело,Стареели,Остарял,Остаряла,
Остаряло,Остаряли,Сторил,Сторила,Сторило,Сторили,Сторилия,Строял,Строяла,Строяло,
Строяли,Строил,Строила,Строило,Строили,Строилия,Устроил,Устроила,Устроило,Устроили,
Устроилия,

СТРЛЦ Стрелец,Стрелеца,Стрелци,Стрелец(Зодия),СТРЛ-Ци,

СТРТ Астарта(Богиня),Старт,Старта,Строят,Стройте,Устроят,Устройте,
Стараят,Старайте,Стирают(Перат),Строите,Устроите,Сторят,Сторете,Стараят,Старайте,
Историята,Историите,Старият,Старата,Старото,Старите,Стрията,Стриите,Сатърът,
Сатърите,Сатирът,Сатирите,Сатирата,Острието,Остриета,Острят,Острете,
Астарът(Хастарът),Стереото,Стирают(Перат),Стирайте(Перете),Стрият,Стрийте,
Остареят,Остарейте,

СТРСТ Страст,Страстта,Страсти,Стресът,Старост,Старостта,

СМХ Смях,Смеха,Осмях,Осмяха,Смеех,Смееха,Съумях,Съумяха,

СТХ С-Тихе,Стих,Стиха,Стихия,Стихии,Усетих,Усетиха,Стоях,Стояха,Устоях,Устояха,
Стаих,Стаиха,Сетих,Сетиха,

СТХН Стихиен,Стихийна,Стихийно,Стихийни,Стихийния,Стихна,Стихне,Стихни,

СТРХ Страх,Страха,Сторих,Сториха,Строих,Строиха,Устроих,Устроиха,Стряха,Стрехи,
Строях,Строяха,

СТРЖ Строеж,Строежи,Страж,Стража,Стражи,Стрижа,Стриже,Стрижи,Стържа,Стърже,Стържи,

СТРШН Страшно,Страшен,Страшна,Страшни,Страшния,Строшен,Строшено,Строшена,
Строшени,Строшения,

СХ Сиях(Черно),Сеех,Сееха,Сях,Осях,Осяха,Сух,Суха,Сухо,Сухи,Сухия,Сияех,Сияеха,

СХМ Схема,Схеми,Исхемия,

СХР Сахар(Захар),Сухар,Сухара,Сухаря,Сухари,Сахара,

СХРН Съхраня,Съхрани,С-Охрана,С-Храна,

СФ София(Мъдрост),Йосиф,Юсуф,Софа,Софи,Суфи,Суфии,Сейф,Сейфа,Safe(Пазене),
Saf(Ред,Строй,Редица,Чисто,без Примеси,девствена Чистота,чистото божествено Понятие и Разбиране за всичко,Простодушие,Простосърдечност,Добродушие,),

СФР Сфера,Сфери,Сафари,Софра,Софри,Сефер(Пъти),Сефер(Книга),
Сифра(Цифра),Съфър(Нула,Пустота),Сафир(Посланик),

СФРД Сафрид(Риба),Сафриди,Сефарад,Сефаради,

СЧ Сеяч,Сеяча,Сеячи,Сач(човешка Коса),Сеч,Сече,Суч(Вина),Сач,Суче,Усуча,Усуче,

СЧВ Сечиво,Сечива,Сочиво(обредна,ритуална,празнична православна Храна),

СЧН Сечение,Сечения,Сечене,Съчиня,Съчини,Сучене,С-Учене,Сочен,Сочна,Сочно,
Сочни,Сочния,

СЧТН Съчетание,Съчетания,Считан,Считана,Считано,Считани,Считания,Съчетан,Съчетана,
Съчетано,Съчетани,С-Четене,

СЧК Съчка,Съчки,Сечко,Сачак(Стряха),

СРЧ Сираче,Срича,Сричай,С-Реч,С-Ручей,

СРЧК Сричка,Срички,Сръчка,Сръчкай,С-Ръчка,Сричайки,

СШ Суша,Суши,Суши,Сееш,Сееше,Осееш,Осееше,Съшиеш,Съшиеше,Суши(рибно),

СШТ Съшит,Съшита,Съшито,Съшити,Съшития,Сушата,Сушите,Сушат,Сушете,Същ,Също,Същия,
Съща,Същи,Усеща,Усещай,Сеещ,Сееща,Сеещо,Сеещи,Сеещия,Осушат,Осушете,Сушито(Суши),

СЩ Сеща,Сещай,Усеща,Усещай,Също,Същи,Съща,Същия,Сеещ,Сееща,Сеещо,Сеещи,Сеещия,

СЩН Същина,Усещане,Усещания,Сещане,

СВШТ Свешт,Свешта,Свешти,Сивеешт,Сивеешта,Сивеешто,Сивеешти,Сивеештия,

СЩСТВ Същество(Твар),Същества,Осъществя,Осъществи,(Приказване по)Същество,

*********************************************************
Fatima,анализи,предсказания,mariya,пророчества,прогнози,гадател,fenomen,оракул,sofiya
 
Записано в лога Записано в лога  
 
В Памет на Сина ми, и на Майка ми

Kойто има Уши - Чува. Който има Очи - Вижда. Който има Ум - Разбира. Който има Сърце - Знае.
Който има всичко - може всичко.

Чух и Разбрах. Видях и Разбрах. Усетих и Разбрах. Преживях и Разбрах. Осъзнах и Разбрах.
  Само регистрирани потребители могат да публикуват нови мнения.
Отиди най-отгоре Отговори
Създадено с FireBoardемисия на последните мнения


Изработка violeta.bg