Вярваш ли?

Въпрос на Вярване

В Началото бе Словото...
В Началото Е Думата
Всичко започва с Думи - Всичко завършва с Думи
Дела с Думи - Буквално Казано
Не става Въпрос за религиозни Вярвания,а за самото Усещане,и Убеждение.

Твърдото Убеждение,че Нещо е така,както го вярват Хората,и не се нуждаят от Доказателства за Съществуването му.

Вярването е основен градивен Елемент в субективния Свят на единичния Вярващ,и основен градивен Елемент в обективния Свят на много Човеци,обединени от едни и същи Вярвания в Нещо си.

Независимо в какво.

Простичко казано,Вярването материализира Реалността.Щом много Човеци повярват в Нещо,то става Реалност за тях.
Има само едно важно и задължително Условие за това.Сред тези вярващи трябва да има Творци по Рождение.

Вярването създава Реалността.Вярването и твърдото Убеждение на Творците,родени на Земята,създава Реалността за Мнозинството от Вярващи в същото Нещо Човеци.

За Вярването Времето не тече в една Посока от Минало през Настояще,към Бъдеще.

Чрез Вярването може да се коригира и преобразува Миналото,създава се Настоящето,и се дефинира какво може да бъде Бъдещето.

Вярвате в Господ? Значи,че за вас има Господ.

Вярвате в Буда? Значи,че за вас има Буда.

Вярването и Вярванията създават Боговете.

Каквито са Човеците в едно Поколение и Епоха,и каквито са им Вярванията,такъв е и Светът за тях.С Богове,или без Богове.И Свят, материализиран според Вярванията им.

Вярвате,че Земята се върти? Значи за вас Земята наистина се върти.

Вярвате,че Земята е плоска? Значи за вас Земята наистина е плоска.

Вярвате,че Земята е разположена върху Рогата на Крава? Значи за вас наистина Земята се намира върху Рогата на Крава.

Вярвате,че Човеците са произлезли от Маймуните според еволюционната Теория на Чарлз Дарвин? Значи,че вие сте произлезли от Маймуните.

Вярвате,че сте произлезли от Мечките да речем? Както са вярвали,и вярват много Племена,които имат за Тотем на Племето някое Животно. Значи,че сте произлезли от Животното,за което Племето ви вярва,че е Прародител на Племето ви.

Вярвате,че има задгробен Живот? Значи,че за вас ще има задгробен Живот.

Вярвате в Преражданията? Значи,че сте се прераждали,и ще се преродите.

Вярвате в Духове? Значи за вас има Духове.

Вярвате,че има НЛО? Значи за вас има НЛО.

Вярвате,че сте обичани? Значи,че ви обичат.

Вярвате,че имате Врагове? Значи вие сам си създавате Враговете с Вярването си.

Вярвате,че сте успял човек? Значи,че сте успял човек.
---

Вашият Живот е Последица от всичките ви Вярвания,и от всичките ви Невярвания.


Не вярвате в Нищо? Значи,че за вас няма Нищо.

Вярвате в себе си? Значи,че трябва да разчитате само на себе си.

Матрицата на вашата Реалност е във вашите Вярвания.

В каквото вярвате,това е вашата Реалност.Без значение дали е Минало,Настояще,или Бъдеще.

Но трябва да се запитате:

Дали това в което вярвате е вашето собствено Верую,или ви е внушено от „Пастирите" ви,или сте Обект на Проби за Манипулация?

***********************************************************
Fatima,Анализи,Magi,Предсказания,Mariya,Пророчие,Arhi,Прогнозис,Mana,Ясновидие,
Mayestro,Сказания,Bella,Vidiya,Еl,Fenomen,Оракул,Saman,Съвети,Sofiya,Fatum
*******************************************************************************